NIEUWS18 maart: Landelijke Opschoondag

15-03-2023

Gemeentenieuws

Bodegraven-Reeuwijk - Verschillende scholen, organisaties, vrienden, familie, buren en collega’s steken op zaterdag 18 maart de handen uit de mouwen vanwege de Landelijke Opschoondag. In het hele land maken ze onze straten, parken, pleintjes en vijvers schoon. Elk initiatief, groot en klein, draagt bij aan het succes van deze landelijke opschoonactie.

 

In onze gemeente haalt u op zaterdag 18 maart gratis opruimmiddelen (knijpstok, handschoenen, afvalzakken) af bij de zwerfafvalkraam. Die staat in de ochtend naast de Mobiele Milieustraat op het Raadhuisplein in Bodegraven en in de middag op het parkeerterrein bij Zalencentrum De Brug in Reeuwijk-Brug.

 Rentes voor leningen gaan ‘door het dak’

15-03-2023

Van de redactie

Wie een lening afsluit, betaalt hiervoor steeds meer rente. In de afgelopen vier weken hebben bijna alle Nederlandse kredietverstrekkers hun rentes één of meerdere keren verhoogd, blijkt uit cijfers van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Hierdoor zijn de gemiddelde rentes voor persoonlijke leningen nu 12 procent hoger dan aan het begin van jaar en zelfs bijna 57 procent hoger dan aan het begin van 2022”, voegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl toe.
 

Laagste rente stijgt ruim 80 procent sinds januari 2022

De allergrootste stijging zie je bij de laagste leenrente in de markt. Die ging van 3,3 procent in januari 2022 naar 6,0 procent op dit moment, omgerekend een stijging van bijna 82 procent. Je betaalt deze laagste leenrentes bij een persoonlijke lening vanaf 50.000 euro. Bulthuis: “Om deze stijging in perspectief te plaatsen: als je begin vorig jaar een persoonlijke lening van 50.000 euro met een looptijd van 10 jaar afsloot, kostte je dat in totaal 8.635 euro aan rente. Nu betaal je voor dezelfde lening 16.134 euro aan rente. Dat is dus bijna het dubbele.”


 

Ook lagere leenbedragen honderden euro’s duurder

Maar ook voor lagere leenbedragen betaal je inmiddels fors meer rente. Zo was de laagste rente voor een persoonlijke lening van 10.000 euro in januari 2022 nog 5,75 procent, terwijl die nu op 7,2 procent staat. “Bij een looptijd van 5 jaar betaal je dan 400 euro meer aan rente en bij een looptijd van 10 jaar zelfs 800 euro”, zegt Bulthuis.
 

Waarom de leenrentes stijgen

Dat de leenrentes zo hard stijgen, komt doordat ze vertraagd reageren op de kapitaalmarktrentes. De  rente voor een 10-jaarsstaatslening steeg bijvoorbeeld van 0,01 procent in januari 2022 naar 3,08 procent aan het begin van maart dit jaar. “Dit betekent dat het voor kredietverstrekkers duurder is om het geld te lenen waarmee ze leningen aan consumenten verstrekken. Dit berekenen ze door in de vorm van hogere kredietrentes”, legt Bulthuis uit.
 

Of gaan ze toch weer dalen?

De laatste week zijn de kapitaalmarkrentes flink gedaald naar aanleiding van het  faillissement van de Silicon Valley Bank in De Verenigde Staten en het feit dat beleggers bang zijn dat meer banken door de hoge rentes in de financiële problemen komen. Of dit betekent dat de rentes voor leningen ook weer gaan dalen, is volgens Bulthuis niet zeker. “Het hangt er maar net vanaf hoelang de dalende kapitaalmarktrentes aanhouden en in hoeverre centrale banken in staat zijn om beleggers gerust te stellen.”

 Geen aangifte inkomstenbelasting doen heeft gevolgen

15-03-2023

Van de redactie

Vanaf 1 maart moeten alle belastingplichtigen in Nederland die daartoe zijn uitgenodigd weer aangifte inkomstenbelasting doen. Sommige mensen weigeren aangifte te doen. Dat heeft gevolgen. Het Functioneel Parket (FP) Amsterdam, onderdeel van het Openbaar Ministerie, heeft in samenwerking met de Belastingdienst in 2022 strafrechtelijke onderzoeken ingesteld naar verdachten die structureel weigeren aangifte inkomstenbelasting te doen.
 

Belasting betalen; onderwijs en zorg betalen

Aangifte doen is in het belang van de maatschappij. Van de belastingopbrengst betaalt de overheid belangrijke voorzieningen als onderwijs en zorg. Hoeveel belasting iemand moet betalen, hangt voornamelijk af van de inkomsten. Om het juiste bedrag vast te stellen, moet er aangifte worden gedaan, in ieder geval als de belastingplichtige daartoe is uitgenodigd.
 

Laatste kans

De weigeraars worden vaak nog een laatste keer in de gelegenheid gesteld om alsnog aangifte te doen ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging. Mochten weigeraars door het FP strafrechtelijk vervolgd worden is een taakstraf een veroordeling die vaak opgelegd wordt.
 

Strafblad tot gevolg

Het niet doen van aangifte is een misdrijf en kan dus een strafblad tot gevolg hebben. Een strafblad kan het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bemoeilijken waardoor bepaalde beroepen niet kunnen worden uitgeoefend. In sommige gevallen kan een visum of een verblijfsvergunning geweigerd worden. En voor verzekeraars kan dit een reden zijn om een aanvraag af te wijzen waardoor bijvoorbeeld een autoverzekering geweigerd kan worden.
 

De aangifte inkomstenbelasting kan vanaf 1 maart, zowel online via Mijn Belastingdienst als met de aangifte-app, worden ingevuld. Als je een aangiftebrief ontvangt, ben je verplicht om belastingaangifte te doen. Daarnaast kun je op belastingdienst.nl/aangifte checken of je aangifte moet doen. De aangifte moet je indienen vóór 1 mei, tenzij je uitstel aanvraagt. Meer informatie kan je vinden op  www.belastingdienst.nl."Help mee aan een schonere omgeving en win een uur gratis sporten in de sporthal!"

14-03-2023

Van de redactie

  Het belang van een schone omgeving  

Bodegraven-Reeuwijk - Een schone omgeving is niet alleen belangrijk voor ons welzijn, maar ook voor onze gezondheid en het milieu. Zwerfafval kan leiden tot schade aan ecosystemen, vervuiling van waterwegen en bodemverontreiniging. Bovendien kan zwerfafval ongedierte aantrekken, wat weer kan leiden tot gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk om samen te werken aan een schonere omgeving.
 

Een eenvoudige manier om bij te dragen aan een schonere omgeving is door mee te doen aan de Nationale Opschoondag en de afvalchallenge van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk. Hiermee wordt niet alleen bijgedragen aan een schone omgeving, maar ook aan een gezondere levensstijl. 

Bewegen en afval opruimen

Bewegen is niet alleen belangrijk voor onze fysieke gezondheid, maar ook voor onze mentale gezondheid. Het zorgt voor een betere conditie, meer energie en vermindert stress. Door tijdens het opruimen van zwerfafval te bewegen, wordt er niet alleen bijgedragen aan een schonere omgeving, maar ook aan een gezonde levensstijl.
 

Plogging en plandelen zijn twee manieren om tijdens het opruimen van zwerfafval te bewegen. Plogging is een combinatie van joggen en afval opruimen. Tijdens het joggen worden er afvalzakken en afvalknijpers meegenomen om onderweg zwerfafval op te ruimen. Het is een goede manier om de conditie te verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen aan een schonere omgeving.
 

Plandelen is een variatie op plogging. Hierbij wordt er gewandeld in plaats van gejogd. Dit is een eenvoudigere manier om te bewegen en bij te dragen aan een schone omgeving. Door regelmatig te plandelen of te ploggen, wordt het lichaam sterker en fitter en wordt er bijgedragen aan een schonere omgeving.

 

De afvalchallenge van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk.
 

De afvalchallenge van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk is een leuke manier om bij te dragen aan een schonere omgeving en een gezonde levensstijl. Door deel te nemen aan de Nationale Opschoondag en zwerfafval op te ruimen, maakt men kans op een uur gratis bewegen in een sporthal van Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk.
 

Deelnemers kunnen op zaterdag 18 maart afval zoeken en opruimen in Bodegraven en Reeuwijk-Brug. Na terugkomst kan het opgeraapte afval worden ingeleverd bij de afvalkraam van Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk. Onder alle deelnemers wordt één uur gratis zaalhuur verloot in een sporthal. Hierdoor wordt niet alleen bijgedragen aan een schone omgeving en een gezonde levensstijl, maar wordt ook nog eens een leuke prijs gewonnen!
 

Kortom, de afvalchallenge van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk is een geweldige manier om bij te dragen aan een schonere omgeving en een gezonde levensstijl. Door te wandelen of joggen en tegelijkertijd zwerfafval op te ruimen, wordt er niet alleen aan de gezondheid van het lichaam gewerkt, maar ook aan de gezondheid van de omgeving. Doe mee aan de Nationale Opschoondag en maak kans op een uur gratis bewegen in een sporthal!

 "Geen natuur in plaats van boeren"

14-03-2023

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Afgelopen vrijdag 10 maart bracht een delegatie van de SGP-fractie van de Provinciale Staten Zuid-Holland en van het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard een werkbezoek aan Bodegraven-Reeuwijk. Samen met enkele bestuursleden en steunfractie van de gemeenteraad werd een tweetal werkbezoeken afgelegd.  

Het eerste bezoek was bij Kaasboerderij Olieman aan de Oud-Reeuwijkseweg. Na een introductie over het bedrijf werd dieper ingegaan op de knelpunten waar de agrarische sector mee te maken heeft. In het bijzonder ging het over het stikstofbeleid en de situatie van de PAS-melders. De provincie schuift de oplossing voor PAS-melders steeds voor zich uit en neemt hierin niet zijn verantwoordelijkheid. Dit probleem is door de overheid veroorzaakt, maar de oplossing wordt telkens bij de sector neergelegd. Dat is onrechtmatig beleid en is onrechtvaardig voor de ondernemers die het betreft. De PAS-melders, waar Olieman er een van is, zijn gebaat bij legalisering van hun gemelde stikstofuitstoot. Het gaat om de toekomst van de onderneming. De overheid moet daarvoor meer inzetten op saldering van vrijgekomen rechten. Zolang er geen duidelijk (en stabiel!) toekomstbeeld is blijven de nodige investeringen in innovatie achterwege.  Onzekerheid knaagt aan de moraal en ook de bedrijfsopvolging komt dan op losse schroeven te staan omdat banken de financiering niet willen doen. De sector staat open voor innovatie, maar wil voor alles zekerheid dat ingeslagen paden niet weer doodlopen op veranderend beleid.

 

De SGP voelt erg met de boeren mee en zoekt naar oplossingen om deze impasse te doorbreken. Gerard van de Breevaart: De SGP zet zich blijvend in voor de agrarische sector (“Geen natuur in plaats van boeren”) en doet er alles aan om het beleid aan te passen door middel van moties en voorstellen bij het provinciebestuur.  “Onder andere een motie om het legaliseren van de PAS melders te versnellen was afkomstig van de SGP” vult Gerard aan. Daarnaast roept hij de sector ook op om gebruik te maken van het inspreekrecht bij de Statenvergaderingen. Het tegengeluid, de kwaliteit die de boeren leveren en de persoonlijke verhalen worden nogal eens gemist. Besluitvorming moet niet gaan over getallen. Het gaat over mensen, ondernemingen en hun toekomst. Bij inspraak krijgt dat een gezicht. . “De Statenleden mogen weten dat als 1 koe in Nederland verdwijnt dat voor dezelfde productie van zuivel in andere landen 3 of meer koeien in het buitenland moeten komen. Is dat dan wat we voor ogen hebben met het beter maken van de wereld?” vraagt Gerard zich af.   
 

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan Kaashandel Van der Heiden in Bodegraven. De kaashandel heeft nog niet direct te maken met de gevolgen van het landbouwbeleid van de overheid. Wel zal de steeds verder stijgende voedselprijs gevolgen hebben, maar voorlopig is de groeiende internationale markt voor Hollandse kazen goed voor de kaashandel. Van der Heiden ziet wel de gevolgen van de last die de sector opgelegd krijgt in de persoonlijke contacten. Een toenemend aantal leveranciers toont een bepaalde gelatenheid: onrecht, onmacht en onzekerheid knaagt aan de moraal.
 

De energieprijzen en de komende energietransitie hebben meer financiële impact. De investeringen die hier gedaan worden zijn hoog maar minder effectief en efficiënt dan in andere delen van de wereld. Daar is met minder inzet veel meer te winnen dan in ons land waar we al op een hoger duurzaamheidsniveau zitten. Partijen die op economisch vlak globaal denken, kijken bij milieumaatregelen echter op de kleine schaal. Dat is inconsequent en legt een hoge financiële druk op ondernemingen en burgers.1000 jaar lente in De Meije

14-03-2023

Van de redactie

De Meije - Op zaterdag 25 maart om 9:45 organiseert Staatsbosbeheer een speciale wandeling door het  eeuwenoude landschap van Zegveld en de Meije. De deelnemers  maken tijdens de excursie een reis door de tijd. 
 


De Groene Hart gids ontvangt de deelnemers vanaf 9:45 uur in eetcafé de Halve Maan met koffie/thee. Na een korte inleiding gaan de deelnemers gezamenlijk naar Zegveld waar de wandeling begint. De wandeling gaat via een eeuwenoude houtkade, over de weg en dwars door de weilanden. De gids vertelt hoe de bewoners het land hebben gevormd.


Na deze wandeling gaan de deelnemers per auto naar de schraallanden van de Meije. Wat is eigenlijk schraal en waarom noemt men ze zo? De gids onthult het geheim. De schilders van de Haagse School vonden deze kleurrijke weidse polders met prachtige luchten  niet voor niets zo boeiend. Om plm. 13.00 uur bent u weer terug bij Eetcafé de Halve Maan.


Meer info via deze link.

 Chikara Sport judoka's behalen indrukwekkende resultaten op het Groot Houten Judotoernooi

14-03-2023

Van de redactie

Bodegraven - Op zondag 12 maart kwam een groep judoka's van Chikara Sport in actie op het Groot Houten Judotoernooi. Coach Eric Zwaan leidde zijn team van Bodegraven naar een indrukwekkende prestatie met veel prijzen die werden gewonnen. 

Het toernooi bracht een groot aantal judoka's van verschillende clubs samen om te strijden voor de overwinning in verschillende gewichtsklassen en niveaus. De judoka's van Chikara Sport waren echter duidelijk in vorm en behaalden veel indrukwekkende resultaten.
 

Noah Boszhard, Roel Passchier Ramon Spruit, Ricardo Ghatias, Lars Muller en Luca Passchier eindigden allemaal op de vierde plaats. Dit zijn fantastische prestaties, aangezien de concurrentie op dit toernooi van een hoog niveau was. Hun vaardigheden en inzet hebben hen dicht bij het podium gebracht, en ze zullen zeker blijven werken aan het verbeteren van hun vaardigheden om volgende keer nog beter te presteren.
 

Lieke van Leeuwen liet ook een geweldige prestatie zien door als derde te eindigen in haar gewichtsklasse. Haar harde werk en vastberadenheid hebben zeker vruchten afgeworpen, en ze heeft laten zien dat ze een sterke judoka is die in de toekomst voor nog meer overwinningen kan zorgen.
 

Evi van Leeuwen, Iris Blijleven en Lars Leuverink behaalden alle drie een tweede plaats op het toernooi. Dit is een uitstekende prestatie, en hun toewijding en vastberadenheid om te slagen zijn duidelijk zichtbaar. Deze resultaten zullen hen zeker motiveren om nog harder te trainen en hun vaardigheden te verbeteren om de volgende keer de eerste plaats te behalen.
 

Het hoogtepunt van het toernooi was echter de geweldige prestatie van Christian Opmeer, Daan van Leeuwen, Adam Achbari, Sven den Hartogh, Sem Langerak en Alexander Opmeer. Zij eindigden allemaal op de eerste plaats in hun gewichtsklassen en behaalden daarmee een welverdiende overwinning. Hun vaardigheden, toewijding en harde werk hebben hen naar de top van het podium gebracht, en ze hebben bewezen dat ze echte kampioenen zijn.
 

De prestaties van de judoka's van Chikara Sport op het Groot Houten Judotoernooi zijn indrukwekkend en getuigen van hun toewijding en vastberadenheid om te slagen. Coach Eric Zwaan is zeker trots op zijn team, en hij zal blijven werken om hun vaardigheden en prestaties verder te verbeteren. Het is duidelijk dat deze judoka's een veelbelovende toekomst hebben in de wereld van judo en dat we nog veel meer geweldige prestaties van hen kunnen verwachten in de toekomst.Commissaris van de Koning brengt bezoek aan stembureau in Woerden tijdens verkiezingen

14-03-2023

Van de redactie

Woerden - Op woensdag 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen plaats in Nederland. Inwoners van de gemeente Woerden kunnen die dag hun stem uitbrengen op een van de 26 stembureaus verspreid door de gemeente. Een bijzonder moment voor de gemeente, want de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters, brengt op deze dag een bezoek aan Woerden in het kader van de verkiezingen.
 

De commissaris van de Koning brengt samen met burgemeester Victor Molkenboer een bezoek aan het stembureau in het gemeentehuis. Dit stembureau is zo inclusief mogelijk ingericht, zodat iedereen er kan stemmen. Er zijn extra mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, zoals brede stemhokjes voor scootmobielen en extra tekst en uitleg voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor inwoners die slechtziend, blind, slechthorend of doof zijn, zijn er onder andere een leesloep, ledlamp, braille en stemmal met soundbox en koptelefoon. Daarnaast is er op dit stembureau ook een prokkelduo actief. Dit is een vrijwilligersduo van iemand met en zonder licht verstandelijke beperking.
 

Het bezoek van de commissaris van de Koning maakt deel uit van een zogenaamde 'marathon' waarbij hij op de dag van de Provinciale Statenverkiezing langs gaat in alle Utrechtse gemeenten. Hij bezoekt tussen 7.30 en 21.00 uur in iedere gemeente één stembureau.Praat mee over schetsen van mogelijke onderdoorgang Hazerswoude-Dorp

14-03-2023

Van de redactie

Hazerswoude-Dorp - De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe houden op 5 en 24 april bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en belangengroepen over een studie naar een onderdoorgang bij Hazerswoude-Dorp. Aan de hand van een aantal schetsontwerpen kunnen zij vroeg in het proces hun mening geven. De voorstellen zijn samen met een klankbordgroep, bestaande uit inwoners uit Hazerswoude-Dorp, gemaakt.

 

Onderzoek naar mogelijkheden op lange termijn

Het kruispunt van de provinciale weg N209 met de Dorpsstraat is onderwerp van deze studie. Het doel is een hogere verkeersveiligheid en betere lokale leefbaarheid. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn en Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in het voorjaar van 2022 gevraagd opnieuw te kijken naar de mogelijkheden voor een onderdoorgang in Hazerswoude-Dorp. Het gaat hierbij om een onderzoek over de mogelijkheden op lange termijn. Op dit moment is er namelijk onvoldoende geld beschikbaar voor een onderdoorgang. Het is dus onbekend of er een onderdoorgang komt en er is nog niets besloten.

 

Klankbordgroep

Samen met het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp is in september 2022 een klankbordgroep opgericht die meedenkt in de studie. Met deze groep inwoners is een aantal schetsontwerpen gemaakt. Met die schetsen wordt duidelijk wat de ruimtelijke gevolgen zijn en of een onderdoorgang technisch uitvoerbaar is. 

Presentatie en inloopbijeenkomst

Het projectteam en de klankbordgroep lichten de schetsen van de onderdoorgang toe. Dit gebeurt online op woensdag 5 april om 19.30 uur. Op 24 april vanaf 18.00 uur kunnen bewoners, bedrijven en belangengroepen hun opmerkingen, zorgen en vragen bespreken met het projectteam en de klankbordgroep. Aanwonenden langs de N209 worden uitgenodigd voor een aparte informatiebijeenkomst. Zij kunnen ook deelnemen aan de raadpleging op 24 april.

Aanmelden voor de bijeenkomsten is nodig. Dit kan via  www.beterbereikbaargouwe.nl De schetsen van de onderdoorgang zijn na de onlinebijeenkomst van 5 april te vinden op dezelfde website.

 

Vervolg

De reacties op de schetsontwerpen worden gebruikt ter aanscherping van de ontwerpen. Later in het jaar worden bewoners geïnformeerd over nieuwe versies van de tekeningen. Naar verwachting nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten eind 2023 een besluit over het vervolg. Dit gebeurt in combinatie met de andere voorstellen in het programma Beter Bereikbaar Gouwe.
 

Maatregelen op korte termijn: project N207 Zuid

Het project N207 Zuid richt zich op het realiseren van maatregelen op korte termijn. In Hazerswoude-Dorp gaat het over nieuwe rotondes, een fietsbrug en herinrichting van het kruispunt. Gemeente en provincie werken hierbij samen. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van N207 Zuid.
 

Over Beter Bereikbaar Gouwe

Beter Bereikbaar Gouwe is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, Regio Midden-Holland en provincie Zuid-Holland. Stap voor stap hebben zij met veel omgevingspartijen gewerkt aan een pakket met maatregelen. Die plannen dragen bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie in het Gouwegebied.


Het programma komt voort uit het project N207 Zuid en richt zich op de langere termijn, in een groter gebied. U vindt meer informatie over dit programma op  www.beterbereikbaargouwe.nl. U kunt contact opnemen met het team Beter Bereikbaar Gouwe via  beterbereikbaargouwe@pzh.nl.Jongeren opgelet: bedenk jouw ideale vrijdagavond

14-03-2023

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Een bruisende vrijdagavond voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Een avond waarover zij zeggen: ‘daar wil ik bij zijn’. Dit is het uitgangspunt voor drie partners: Parkvilla, Jeugdtheaterhuis en Nieuwe Muziekschool Alphen. Een avond die door jongeren geheel zelf wordt bedacht en waar ze zelf kunnen aangeven wat ze graag willen. Met bijvoorbeeld films, shows in het theater of creatieve skills. Op vrijdag 24 maart om 19.30 uur vindt de aftrap bij Parkvilla plaats met een brainstorm 3.0. Beeld: Hans Tak 
 

‘Natuurlijk kunnen we projecten starten en jongeren dit aanbieden, maar dat is nu net wat we niet willen. We willen jongeren het zelf laten bedenken. Wij geven de tools, maar zij vullen het in. Zo wordt de vrijdagavond een avond vol cultuur en activiteiten die aansluiten bij hun interesses. Een plek waar jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen’, aldus Arjenne Bouwknegt van Parkvilla.

 

Inspiratieboost

‘Natuurlijk starten we niet met een saai brainstormrondje op 24 maart. We toveren een hele verdieping van Parkvilla om in een visueel spektakel met muziek om de juiste inspiratieboost te creëren en nodigen iedereen uit om actief bezig te zijn. Met verschillende inspiratierondes op een speelse manier komen we -of ik kan beter zeggen zij- vast tot mooie ideeën. Om te beginnen moet er een naam worden bedacht en een logo. Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste jongeren die actief willen meedenken. Je hoeft je niet van te voren aan te melden, zo aanschuiven mag ook.’

Voor meer informatie en (eventueel) opgeven:  info@parkvilla.nl

 Wensconcert Door Samenwerking Sterk

14-03-2023

Van de redactie

Aarlanderveen - Op 25 maart 2023 is het weer tijd voor het jaarlijkse Wensconcert van Door Samenwerking Sterk (DSS). Dit jaar zal het concert volledig in het teken staan van emoties. Er zal een bijzondere link worden gelegd tussen emoties en muziek, waardoor de avond een heel speciale en unieke ervaring belooft te worden. 

De kracht van muziek om emoties over te brengen is al eeuwen bekend. Het kan een grote invloed hebben op je stemming en emoties. Tijdens het Wensconcert zal deze kracht van muziek volledig worden benut om verschillende emoties bij de bezoekers op te roepen, van verdriet tot vreugde en alles daartussenin.
 

Er zullen nummers worden gespeeld van artiesten als Queen en themamuziek uit de Pirates of the Caribbean-films. Daarnaast zijn er nog vele andere nummers die zorgen voor een avond vol muzikale emoties. De nummers die worden gespeeld zijn speciaal geselecteerd om een breed scala aan emoties te kunnen overbrengen. Of je nu komt om te lachen, te huilen of om gewoon te genieten van de prachtige muziek, dit concert zal je zeker niet onberoerd laten.
 

Het concert vindt plaats in Horeca Hoeve Oosterman, gelegen aan Noordeinde 62 in Aarlanderveen. De zaal zal om 19:30 uur opengaan, zodat u zich alvast kunt installeren voor de avond. De toegang is geheel gratis, dus er is geen reden om deze bijzondere avond te missen!
 

Noteer 25 maart 2023 om 20:00 uur in je agenda en kom naar het Wensconcert voor een avond vol emoties en prachtige muziek. Het belooft een unieke ervaring te worden waarbij de kracht van muziek om emoties over te brengen volledig wordt benut. Wij hopen u daar te zien!Lijsttrekker D66 Zuid-Holland: laat van je horen, ga 15 maart naar de stembus

14-03-2023

Van de redactie

Mijn naam is Laura Neijenhuis, lijsttrekker voor D66 Zuid-Holland, Rotterdammer en bezorgd over onze provincie. U zult misschien nog nooit van mij gehoord hebben, en misschien bent u wel verrast door de oproep die ik vandaag aan u wil doen.


 

Dit is geen boze brief over wat partijen in het verleden niet goed hebben gedaan, of waarin ik een schijntegenstelling tussen partijen uitvergroot. Dat is volgens mij niet wat onze provincie nu nodig heeft.

 

Want wat Zuid-Holland nu nodig heeft zijn duidelijke keuzes voor de toekomst. De provincie staat aan de lat voor grote uitdagingen die onze kant op komen, en de komende vier jaar zijn cruciaal voor de koers van onze provincie.
 


Deze verkiezingen gaan over de aanpak van de stikstofcrisis. De rek is eruit voor de natuur. Onze duinen gaan gebukt onder de neerslag van stikstof, planten verdwijnen en diersoorten sterven uit. Te lang heeft de politiek boeren en de industrie een fopspeen voorgehouden, het was pappen en nathouden. Daar ondervinden wij nu allemaal de consequenties van: onrust en onzekerheid. Wij willen boeren en ondernemers perspectief bieden. Door met minder dieren beter te verdienen, door verplaatsen van het bedrijf en alleen als het echt niet anders kan uit te kopen.

 

Deze verkiezingen gaan over wonen. Over hoe wij als provincie investeren in woningbouw waardoor iedereen gelijke kansen krijgt op de woningmarkt. Hoe wij de opgave van 230.000 woningen bouwen in Zuid-Holland gaan invullen. Wij willen dat iedereen een passende woning kan vinden op de plek waar diegene zich thuis voelt. 

 

Deze verkiezingen gaan over ons klimaat. Om onafhankelijk te worden van vervuilende energie uit onvrije landen moeten we vol inzetten op de energietransitie. Door in te zetten op zonnepanelen, en het bouwen van windmolens op de plekken waar dat kan. Daarmee zetten we in op écht schone energie, en kunnen we eraan verdienen. Wij willen dat Zuid-Holland weer voorop gaat lopen.

 

De sleutel voor een nieuw bestuur in de provincie ligt in uw handen. En die kunt u morgen gebruiken. Laat van je horen en gebruik je stemrecht.Strafrechtelijke vervolgingen en sepot in zaken rondom The Voice of Holland

14-03-2023

Van de redactie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om in twee van de onderzoeken, gerelateerd aan televisieprogramma The Voice of Holland (TVOH), vervolging in te stellen tegen Ali B en Jeroen Rietbergen. Een ander TVOH-gerelateerd onderzoek naar Marco Borsato zal bij gebrek aan bewijs worden geseponeerd.

Eerder maakte het OM al bekend een vierde TVOH-gerelateerd onderzoek te seponeren. Hiermee zijn in alle vier de zaken rondom het televisieprogramma The Voice of Holland vervolgingsbeslissingen genomen. Alle betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

 

Strafrechtelijke vervolging

De politie heeft onder leiding van het OM uitvoerig onderzoek gedaan naar mogelijke zedenfeiten gepleegd door vier personen rondom het televisieprogramma The Voice of Holland. Na onderzoek is besloten om tegen twee van hen vervolging in te stellen.
 

Een 41-jarige man uit Almere zal worden vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen. De verdenking heeft betrekking op feiten die gepleegd zouden zijn in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in het buitenland. Eén van die drie verdenkingen is TVOH-gerelateerd. De aangifte van een vierde vrouw, tegen dezelfde verdachte, zal worden geseponeerd. Deze aangifte is ook gerelateerd aan TVOH, maar uit de onderzoeksbevindingen is niet gebleken dat er sprake is van een strafbaar feit.
 

Ook een 51-jarige man uit Huizen zal worden vervolgd. Hij wordt verdacht van een zedenfeit dat in februari 2018 zou hebben plaatsgevonden in of rond de opnamestudio’s waar The Voice of Holland werd opgenomen.

 

Voor de rechter

Voordat de zaken bij de rechter worden aangebracht krijgt de verdediging de mogelijkheid om onderzoekswensen in te dienen. Deze eventuele onderzoekswensen kunnen aanleiding zijn voor nader onderzoek. Op dit moment is daarom voor beide strafzaken nog geen zittingsdatum bekend.

Tijdens de inhoudelijke behandeling zal de officier van justitie een uitgebreide toelichting geven op onder meer de definitieve verdenking, het onderzoek en het standpunt van het Openbaar Ministerie. Op dit moment zal dan ook geen verdere informatie gedeeld worden.
 

Sepots

Uit een ander TVOH-gerelateerd onderzoek is onvoldoende bewijs naar voren gekomen om tot vervolging van de betreffende (gewezen) verdachte over te gaan. Omdat de verklaring van het slachtoffer in deze zaak niet ondersteund wordt door een tweede bewijsmiddel, kan de zaak juridisch gezien niet bewezen worden. Het Openbaar Ministerie heeft daarom besloten deze zaak te seponeren.

Deze beslissing, in combinatie met de geseponeerde aangifte tegen de 41-jarige verdachte en de aangifte die in november werd geseponeerd, betekent dat er in totaal drie TVOH-gerelateerde aangiftes worden geseponeerd. Twee daarvan vanwege onvoldoende bewijs en één omdat er geen sprake is van een strafbaar feit.
 

Woordvoering

In beginsel verstrekt het OM geen informatie over de identiteit van een verdachte of aangever, ook als in de media wel een naam aan een zaak wordt verbonden. Deze afweging kan anders zijn als de betreffende (advocaat van de) betrokkene eerder zelf actief de media te woord heeft gestaan over de zaak.

De vier TVOH-gerelateerde onderzoeken vallen onder verschillende onderdelen van het OM. De strafzaak tegen de 41-jarige man uit Almere valt onder parket Noord-Holland. De strafzaak tegen de 51-jarige man uit Huizen valt, net als de twee geseponeerde zaken, onder parket Midden-Nederland. 
 

Naast de in dit bericht genoemde onderzoeken loopt bij het parket Midden-Nederland nog een zedenonderzoek naar aanleiding van een aangifte in december 2021 tegen Marco Borsato. Hierover is destijds al veelvuldig in de media bericht. Deze zaak is niet gerelateerd aan The Voice of Holland. Naar aanleiding van de aangifte is een tegenaangifte van smaad en/of laster gedaan, die bij parket Noord-Holland in behandeling is. In deze beide zaken zal op een later moment een vervolgingsbeslissing genomen worden.KORENFESTIVAL IN HET EVERTSHUIS GROOT SUCCES

13-03-2023

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk – Met 400 zangers en ruim 800 bezoekers kan er geconstateerd worden dat de eerste editie van het Korenfestival een groot succes was! Met alleen maar positieve geluiden van de dorpsbewoners, kijken we terug op een onwijs gaaf avontuur.
 


De hele dag zaten de foyer en de theaterzaal vol met enthousiast publiek dat kwam kijken naar hun favoriete koor. Iedereen genoot van de grote diversiteit aan muziekstijlen; van Shanty tot kinderkoor, van religieuze liederen tot popmuziek en van (licht)klassiek tot volksliederen. 
 

Het festival zorgde voor verbinding tussen de koren onderling, maar ook met de ruim 800 bezoekers die verdeeld over de hele dag langskwamen. De slotmanifestatie waar alle koren én het publiek aan meededen was een kippenvelmoment. Het Evertshuis liet weer zien een belangrijke culturele organisator in het dorp te zijn. Wegens succes komt het festival in 2024 terug!
 


“Wat een fantastisch Korenfestival hebben jullie georganiseerd, heel Bodegraven moet verrast zijn. Alles liep op rolletjes, jullie hebben een ontzettend mooi muziekfeest neergezet.” (Grada Rietveld)Spetterende afsluiting 30e seizoen ReeuwijkKlassiek

13-03-2023

Van de redactie

Reeuwijk - Voor het eerst een echte operazangeres in De Brug. Een zangeres met een stem die ook de laatste rij in een zaal met 1600 bezoekers (Stopera) bereikt. Maar die ook heel zacht liederen kan voordragen. Karin Strobos, een van de beste mezzosopranen van Nederland, debuteerde bij de Nationale Opera te Amsterdam als Octavian in Der Rosenkavalier.
 


In De Brug gaf zij meteen haar visitekaartje af met een fragment uit de beroemde opera CARMEN. Samen met pianiste Daria van den Bercken en fluitiste Felicia van den End vormt zij een hecht trio dat al 16 jaar samen speelt. En dat is goed te horen. Karin Strobos heeft niet alleen een prachtige, technisch perfecte stem, zij kan ook uitstekend acteren. Je kunt zien en horen dat zij jaren opera ervaring heeft. De samenwerking in het trio was perfect, men vulde elkaar aan en gunde elkaar de ruimte. Het concert werd afgesloten met een virtuoos fragment uit de komische opera La Cenerentola van Rossini. Hier liet Karin Strobos haar fantastische zangtechniek horen. 
 

In het volgende seizoen komt de top van de Nederlandse kamermuziek naar Reeuwijk. Het 31e seizoen start in september met de meest gelauwerde pianist van Nederland, Hannes Minnaar. Hij speelt dan op een Steinway D Concertvleugel. Kaarten kunnen nu al gekocht worden via  www.reeuwijkklassiek.nlZwemster Julia Bannatyne wint op Zuid-Hollandse kampioenschappen

13-03-2023

Door: Andreas de Heij

Bodegraven - Op de Zuid-Hollandse kampioenschappen voor minioren lieten de jonge zwemmers van BZ&PC zich goed zien. De wedstrijd was verdeeld over 2 dagen.  De opvallendste prestaties waren van de 10-jarige Julia Bannatyne. Ze werd met dikke persoonlijke records 1e op de 100 meter rugslag in 1.23.15, 2e op de 100 meter vlinderslag en 100 meter vrije slag. Tot slot ook nog eens 3e op de 200 meter wisselslag. 

 

Ook de 11-jarige Thijs van Kints liet zich zien. Hij verbeterde zich goed met diverse persoonlijke records en top 10 plaatsen. De 100 en 200 meter vrije slag was hij het meest tevreden over. Ook de eveneens 11-jarige Kas Grosveld was op dreef op de 100 meter vrije slag met een 5eplaats.  

 

Voor de 8-jarige Jessica Bannatyne en Mink de Heij was het hun eerste echte grote wedstrijd. Ondanks dat ze zelf nog een jaar jonger zijn hadden zich op meerdere afstanden gekwalificeerd in de jongste leeftijdscategorie.  Het was en mooie eerste kennismaking waar ze lekker zwommen en ook nog eens veel van hebben geleerd 

 

Thijs van Kints, Mink de Heij, Julia Bannatyne, Jessica Bannatyne en Kas GrosveldDerde plaats voor Heres

13-03-2023

Door: Gaby van den Bos

Bodegraven - Afgelopen zaterdag 11 maart hadden de turnsters van de Middenbouw hun tweede kwalificatie teamwedstrijd.  Aan het einde van de middag kwamen de turnster in actie in Hazerswoude. Het team bestaat uit 9 turnster, waarvan 6 in actie kwamen. Het hechte en gezellige team was desondanks geheel compleet om elkaar aan te moedigen. Dat is ook de inzet van de teamwedstrijden. 


Prachtige oefeningen werden uitgevoerd en nieuwe successen werden gevierd! Zo lukte bij iedereen de radslag op de balk. Dit heeft bijgedragen aan het mooie teamresultaat, een derde plek! Ook schitterde de turnsters in hun nieuwe trainingspakken. 
Zaterdag 15 april turnen zij de finale in de sporthoeve in Bodegraven, wees welkom om het team aan te moedigen. 

Bovenste rij van links naar rechts Amber, Naomi, Demi
Middelste rij van links naar rechts Eline, Imke, Joy
Onderste rij van links naar rechts Lisa, Amy, Jent
  Amateurkunstfestival Gluren bij de Buren opent aanmeldingen voor Zomereditie op 2 juli in Woerden

13-03-2023

Van de redactie

Woerden - Amateurkunstfestival Gluren bij de Buren komt deze zomer voor de zevende keer naar Woerden. Op zondag 2 juli veranderen gazons en veranda's in tuinen verspreid over de stad voor één dag in podia, en loungesets in tribunes. De organisatie zoekt vanaf nu naar hosts en acts, aanmelden kan tot en met zondag 14 mei via glurenbijdeburen.nl.
 

Gluren bij de Buren is een uniek concept waarbij lokale kunstenaars de kans krijgen om hun talenten te tonen in de intieme setting van een tuin. Van jazz-trio's tot balletdansers, rappers tot cabaretiers, alle acts zijn welkom. De optredens duren maximaal 30 minuten en worden drie keer opgevoerd. Op deze manier krijgen bezoekers de kans om verschillende acts te zien op één dag.
 

Tuinen komen in alle soorten en maten, van postzegeltuintjes tot historische hofjes en van Franse balkonnetjes tot royale dakterrassen. Hosts nodigen hun buren uit voor een culturele middag in hun tuin. Of je nu in een groot herenhuis woont of in een bescheiden appartement, iedereen kan deelnemen als gastheer of gastvrouw. Het enige wat je nodig hebt is een beetje ruimte en enthousiasme om kunst en cultuur te promoten.
 

Het evenement is niet alleen leuk voor de deelnemers, maar ook voor bezoekers. Gluren bij de Buren biedt een unieke kans om lokale kunstenaars te ontdekken in een intieme setting en tegelijkertijd de stad te verkennen. Door de verspreiding van de optredens over de stad, kunnen bezoekers op een laagdrempelige manier kennismaken met nieuwe buurten en tuinen.
 

Het aanmelden als host of act voor Gluren bij de Buren is heel eenvoudig en kan via de website glurenbijdeburen.nl. Aanmelden kan tot en met zondag 14 mei. Acts van alle disciplines zijn welkom en krijgen een passend podium toegewezen. Hosts kunnen hun buren uitnodigen voor een culturele middag in hun tuin door zich aan te melden via de website.
 

Al met al belooft Gluren bij de Buren een gezellige en culturele dag te worden waarbij de hele stad betrokken wordt. Het evenement is een mooie kans voor lokale kunstenaars om hun talenten te tonen en voor de inwoners van Woerden om elkaar beter te leren kennen. Mis deze kans niet en meld je aan als host of act via glurenbijdeburen.nl!mboRijnland en Zorgpartners Midden-Holland starten nieuwe praktijkleerroute in Gouda

13-03-2023

Van de redactie

Gouda - In september 2023 start een nieuwe praktijkleerroute in de vorm van een leerhuis voor BOL-studenten van de opleidingen Verzorgende IG en Verpleegkundige. Het is een geheel nieuwe vorm van opleiden waarin de studenten de hele opleiding in de praktijk volgen. De pilot start op de locaties De Hanepraij en Savelberg in Gouda en er is plek voor 20 studenten. De nieuwe praktijkleerroute is een samenwerking tussen mboRijnland en Zorgpartners Midden-Holland. 

 

 

Betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

De nieuwe vorm van onderwijs die deze BOL-studenten krijgen is ontstaan vanuit de behoefte van zowel het werkveld als de student. Marianne Schouwstra, projectleider en docent Verpleegkunde mboRijnland: “De studenten van nu leren graag in de praktijk, op de werkvloer. Ze willen de geleerde theorie graag meteen in de praktijk kunnen brengen. Tegelijkertijd loopt het werkveld er nu soms tegenaan dat studenten tijdens een stage nog niet de theorie hebben gehad die in dat specifieke werkveld nodig is. Of dat de theorie die in het begin van de opleiding is geleerd enigszins is weggezakt. In dit traject wordt alle theorie van de opleiding op een flexibele manier aangeboden, afgestemd op wat op dat moment nodig is in het werk.” 

 

Werken en leren tegelijk 

Het leerhuis is een hybride leeromgeving. Dit betekent dat onderwijs en praktijk met elkaar zijn verbonden en verweven. De geleerde theorie wordt een-op-een toegepast in de praktijk. De student formuleert leervragen door het zien, ervaren en doen in de praktijk en gaat hier actief mee aan de slag tijdens de theorielessen. De student ontwikkelt onderzoekende en ondernemende vaardigheden die passen bij de toenemende complexe zorgvraag. 

De studenten werken en leren vier dagen per week (maandag t/m donderdag) aan actuele vraagstukken in een contextrijke leerwerkomgeving bij Zorgpartners. De docenten geven vier uur per dag les in een leslokaal in de zorginstelling. Er wordt praktijkgericht lesgegeven en de leervragen van de student en de praktijksituatie vormen het vertrekpunt van de praktijkgerichte lessen. Daarnaast werken de studenten vier uur per dag in de zorginstelling. 

 

 

Individuele leertrajecten

Marlies Krijgsman en Esther van Dijk zijn vanuit Zorgpartners Midden-Holland betrokken als praktijkopleiders. Marlies Krijgsman: “Het leerhuis is een mooie manier om studenten vanaf de start van de opleiding vertrouwd te maken met de omgang met bewoners in de zorginstelling, die op veel gebieden afhankelijk zijn van zorg. Door het leerhuis kan veel beter gekeken worden naar individuele leertrajecten van studenten, zodat ieder in zijn eigen tempo kan leren. Bovendien leert de ervaring dat bewoners genieten van de omgang met studenten. Zorgpartners Midden-Holland vindt het belangrijk om te investeren in nieuwe manieren van opleiden en het aantrekken van medewerkers voor de zorg.” De samenwerkingspartners hopen in dit jaar veel ervaring op te doen en de praktijkleerroute uit te breiden naar meer locaties van Zorgpartners.

 

Begeleiding

Wat de studenten leren in de praktijk bespreken ze dagelijks met hun docent, werkbegeleider en medestudenten in het leerhuis. Zo wordt de theorie concreet, herkenbaar en toepasbaar. Het uitgangspunt is dat leren van studenten plaatsvindt dichtbij de bewoner, dichtbij het team en op locatie.
 

Jasper van Waardenburg, onderwijskundig teamleider College Welzijn en Zorg mboRijnland: “Het leerhuis is een mooi voorbeeld van de manier waarop mboRijnland samen met het werkveld vernieuwend onderwijs aanbiedt dat beter aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. We leiden studenten op voor een duurzame loopbaan. Juist binnen het beroepsonderwijs is het belangrijk dat dit zoveel mogelijk gebeurt buiten de muren van het schoolgebouw en zich verplaatst naar de actuele praktijk om nog beter aan te sluiten bij de werkzaamheden en innovaties die daar plaatsvinden.”
 

Ben je geïnteresseerd in deze praktijkleerroute? Voor meer informatie kun je een bericht sturen aan  m.schouwstra@mborijnland.nl (onderwijs) of  marlies.krijgsman@zorgpartners.nl (praktijk).

 

 Gesneden riet levert prachtige beelden op in de Nieuwkoopse Plassen

13-03-2023

Van de redactie

Nieuwkoop - Het seizoen van de rietsnijders in de Nieuwkoopse Plassen zit er bijna op, dan is het riet weer gemaaid. Al eeuwenlang wordt dit oude ambacht uitgevoerd in het gebied en dat levert prachtige beelden op. Op dit moment liggen de Nieuwkoopse Plassen vol met stapels gesneden riet. Het riet wordt door rietsnijders afgevoerd en gebruikt om daken van huizen te bedekken. Natuurmonumenten organiseert samen met Daan de Rijk op 17 en 18 maart een excursie, inclusief demonstratie om alles te weten te komen over dit oude ambacht. 
 


© Natuurmonumenten


Landschap

Wie weleens door het Nieuwkoopse Plassengebied heeft gevaren, kent vast de smalle slootjes tussen de grote rietvelden. De boswachters van Natuurmonumenten beheren dit rietland samen met rietsnijders. Het riet moet jaarlijks gemaaid worden. Zou de mens hier niet ingrijpen, dan verandert het waterrijke, open moerasgebied vroeg of laat in een dichtbegroeid bos. Het jaarlijks maaien van het riet is dus van essentieel belang voor het behouden van het landschap, met daarin de zo bijzondere natuur.

 


© Natuurmonumenten

Natuur

Het rietland is een thuis voor vele planten en vogels. Tussen het riet groeit het zeldzame veenmos, wat bij velen bekend is als het mos uit de kerststukjes. Ook het vleesetende plantje ronde zonnedauw groeit hier. Talloze vogels als de rietzanger, de blauwborst en de kleine karekiet bouwen hun nest in het riet. De bruine kiekendief, een grote roofvogel, kan zijn nest erin bouwen, maar jaagt vooral boven het rietland, op zoek naar kleine vogels. Zo is het rietland, net als duin of bos, van onschatbare waarde voor vele planten en dieren. 

 

Verandering

Wie denkt dat het riet snijden in de loop der jaren flink gemoderniseerd is, heeft het mis. Het ambacht gebeurt bijna nog op de manier zoals dat het vroeger gebeurde. Een groot deel van het werk blijft handwerk. En toch zijn er ook grote verschillen met hoe het vroeger ging. Zo is het fenomeen rietbranden aan het verdwijnen, op grond van Natuurmonumenten gebeurt dit helemaal niet meer. Ook wordt er minder riet geoogst dan vroeger en blijven er overal in het gebied stukken met riet staan. Dit is allemaal het resultaat van overleg tussen rietsnijder en boswachter, waarbij het doel is om zoveel mogelijk planten, kleine zoogdieren én vogels te laten profiteren van het landschap.© Natuurmonumenten

Demonstratie

Altijd al meer willen weten over het eeuwenoude ambacht riet snijden en waarom dat zo belangrijk is voor het in stand houden van de natuur van de Nieuwkoopse Plassen? Ga dan mee met de vaarexcursie naar de rietsnijders van Natuurmonumenten! Op 17 en 18 maart kunnen bezoekers in de Nieuwkoopse Plassen ervaren hoe dit werk eruitziet. Het riet wordt in de winter en het (vroege) voorjaar gesneden. Rietsnijders werken in weer en wind, soms onder barre weersomstandigheden. Tijdens de excursie geven vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten uitleg over het belang van riet voor de natuur. Rietsnijder Daan de Rijk zal een demonstratie riet snijden geven. Het is voor deelnemers mogelijk om zelf het werkgereedschap van een rietsnijder ter hand te nemen. Aanmelden voor deze activiteit is mogelijk via de website van Natuurmonumenten;  www.natuurmonumenten.nl/nieuwkoop."Geniet van klassieke muziek met strijkers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest"

13-03-2023

Van de redactie

Waddinxveen - Op zondagmiddag 26 maart 2023 is het zover: vijf jonge talentvolle strijkers uit het Rotterdams Philharmonisch Orkest zullen om 15:00 uur een concert geven in de Remonstrantse Kerk in Waddinxveen. Dit concert wordt georganiseerd door Muziek in Waddinxveen in samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
 

De strijkers maken deel uit van de Rotterdam Philharmonic Orchestra Academy en hebben een programma samengesteld met muziek uit de klassieke stijlperiode. Het belooft een prachtig concert te worden met een gevarieerd repertoire. Het programma bevat werken van Alfred Schnittke, Zoltàn Kodàly en Franz Schubert.
 


Dimitar Silvia Gallego Sánchez, Mar Bonet Silvestri, Lana Trimmer, Tobias Staub en Viola Innocenti (Foto: Karen van Gilst)
 

Het concert begint met het stuk Hymn # 2 voor cello en contrabas van Alfred Schnittke. Dit stuk is geschreven voor een ongewone combinatie van instrumenten en zal ongetwijfeld een bijzondere ervaring bieden voor het publiek. Vervolgens zullen de twee violen en altviool het stuk Vivo uit de Serenade van Zoltàn Kodàly ten gehore brengen. Deze componist staat bekend om zijn gebruik van volksmuziek uit zijn geboorteland Hongarije in zijn werken. Het stuk dat gespeeld zal worden, is daar een mooi voorbeeld van.
 

Het concert zal afgesloten worden met het prachtige Strijkkwintet D956 in C groot van Franz Schubert. Dit is een van de bekendste en meest geliefde stukken uit het repertoire voor strijkers en zal ongetwijfeld voor kippenvelmomenten zorgen.
 

De Remonstrantse Kerk in Waddinxveen biedt een mooie en intieme locatie voor dit concert. De kerkzaal gaat een half uur voor aanvang van de uitvoering open. Kaarten kunnen van tevoren gereserveerd worden via de website van Muziek in Waddinxveen of aan de zaal. Telefonisch reserveren is ook mogelijk. Houders van de Rotterdampas krijgen korting op de entree en jongeren tot 18 jaar betalen een gereduceerd tarief.
 

De entree bedraagt €17,50 en is inclusief koffie of thee. Betaling kan door overboeking op de rekening van Stichting Muziek in Waddinxveen of door te pinnen aan de zaal. Er is ruime gratis parkeergelegenheid beschikbaar bij de kerk.
 

Dit concert is een unieke kans om kennis te maken met deze jonge talentvolle strijkers uit het Rotterdams Philharmonisch Orkest en te genieten van prachtige klassieke muziek. Mis het niet en zorg dat je erbij bent op zondag 26 maart 2023 om 15:00 uur in de Remonstrantse Kerk in Waddinxveen. Voor meer informatie en kaartverkoop, bezoek de website van Muziek in Waddinxveen.

 

 Boek en Troost organiseert Rouwcafé om lotgenoten te ondersteunen en ervaringen te delen

13-03-2023

Van de redactie

Gouda - Boek en Troost organiseert elke derde zondag van de maand het Rouwcafé, een bijeenkomst waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Het Rouwcafé is bedoeld voor iedereen die door de dood van een dierbare iemand moet missen, ongeacht wie dat is. De bijeenkomsten vinden plaats in een veilige en ongedwongen sfeer en bieden de gelegenheid om het intense gemis en verdriet te bespreken en samen te delen. Door deze ervaringen te delen, kan men zich minder alleen voelen en meer rust ervaren.
 

Elke bijeenkomst heeft een bepaald thema, verhaal of gedicht waar de deelnemers zich op kunnen concentreren en over kunnen praten. Het thema van de bijeenkomst van maart is 'Hoe ga je om met de reacties uit je omgeving?' Als iemand een dierbare verliest, krijgt hij of zij ook te maken met de reacties van mensen uit zijn of haar omgeving. Sommige mensen hebben direct een mening en zijn niet terughoudend in het uiten daarvan. Dat kan soms lastig zijn om mee om te gaan.
 

Reacties zoals "misschien is het maar beter zo," "het gaat zeker alweer veel beter met je?" of "alleen? Dan neem je toch een hond" kunnen hard aankomen en maken het moeilijker om het verlies te verwerken. Ook ongewenste aanrakingen of juist het uitblijven van lichamelijk contact kan een uitdaging zijn. Het Rouwcafé biedt de gelegenheid om deze ervaringen te delen en van elkaar te leren.
 

De bijeenkomst van het Rouwcafé vindt plaats op zondag 19 maart 2023 van 15.00 tot 17.00 uur in het Ontmoetingscentrum van Noord, Lekkenburg 1, Gouda. De kosten bedragen € 5,00, inclusief consumpties. Aanmelden kan via info@boek-en-troost.nl.
 

Boek en Troost heeft haar activiteiten uitgebreid en heeft een vast adres gevonden op Buurtpunt Zoutman, Zoutmanplein 6a in Gouda. De website van Boek en Troost biedt een overzicht van al haar activiteiten, die zich richten op het bieden van ondersteuning aan mensen die te maken hebben met verlies en rouw. Naast het Rouwcafé organiseert Boek en Troost ook rouwgroepen, wandelingen, lezingen en workshops.FILMCOLLEGE ITALIAANSE CINEMA

13-03-2023

Van de redactie

Gouda - Filmdocent Jan Salden verzorgt vier inspirerende dinsdagavonden in het Filmhuis met colleges Italiaanse cinema. Op dinsdag 21 maart om 19.45 uur is het derde college in de reeks: ‘het communisme – van Bertolucci tot Scola’ en DEATH IN VENICE (MORTE A VENEZIA) van Luchino Visconti, naar de novelle van Thomas Mann, met Dirk Bogarde, de toen 16-jarige Björn Andrésen en Silvana Mangano. Geinteresserden kunnen kaartjes kopen via de website:  www.filmhuisgouda.nl
 Voute Bingo Après-Ski editie met live entertainment

13-03-2023

Van de redactie

Haastrecht - Vrijdag 24 maart om 20.30 uur is er weer een Voute Bingo in Theater Concordia in Haastrecht met live entertainment. Een bingoavond met voute humor, gekke prijzen, eindeloos lachen, gieren, brullen en meezingen met voute hits. Live-entertainment met Jan Woudenberg. Dresscode: après-ski!


 

In no time is de Voute Bingo telkens uitverkocht. Genoeg reden om deze hilarische avond nog een keer te programmeren! Het thema van deze bingo is ‘après-ski’, dus trek allemaal je mooiste après-skikleding aan en wie weet win jij een leuke prijs met je outfit! Niet verplicht, wel leuk!

 

Rob van Zuijlen himself presenteert de avond en laat de balletjes rollen! Claudia en haar barteam zorgen voor de bitterballen, biertjes en wijntjes. Op vertoon van je ticket krijg je jouw Voute Bingo-boekje met zes speelrondes en twee extra superrondekaarten.

 

De Voute Bingo begint op vrijdag 24 maart om 20.30 uur in Theater Concordia. Kaarten (à €29,50) zijn te bestellen via  www.theaterconcordia.nl.Financiële sector goed op weg met klimaatdoelstellingen, maar actieplannen kunnen concreter

13-03-2023

Van de redactie

Met de ondertekening van het klimaatcommitment in juli 2019 hebben banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders aangegeven mee te doen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. De partijen spraken af dat zij uiterlijk in 2022 hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekendmaken en toelichten welke acties zij nemen om bij te dragen aan de beide akkoorden. De actiebereidheid van de financiële sector blijkt groot. Zo heeft 96% van de ondertekenaars de ambitie om haar portefeuille in lijn te brengen met het 1,5-gradenscenario en uiteindelijk in 2050 een netto-nul portefeuille te bereiken. 90% van de ondertekenaars heeft een actieplan met een reductiedoelstelling voor 2030.
 

Tegelijkertijd gaan Minister Kaag van Financiën en minister Jetten voor Klimaat en Energie verkennen hoe eventuele wetgeving kan worden ingezet om het klimaatcommitment van de financiële sector te ondersteunen. De ministers prijzen de betrokkenheid en actiebereidheid van de sector om bij te dragen aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Een versnelling van de transitie is echter nodig, de verschillen tussen actieplannen zijn soms groot en acties moeten vaak concreter.
 

Minister Kaag: “De financiële sector heeft grote ambities laten zien en dat verdient een pluim. Om de bijdrage van de sector te vergroten wil ik samen met de sector verkennen hoe eventuele wetgeving bij kan dragen aan het versterken van hun bijdrage aan de duurzame transitie. Dit moet het goede initiatief van de sector bekrachtigen, en de lat tussen voorlopers en achterblijvers op een hoog ambitieniveau gelijktrekken.”
 

Minister Jetten: “Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie en vraagt een bijdrage van alle sectoren van de economie. Het doel van het kabinet is tenminste 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Het kabinet creëert hiervoor de juiste randvoorwaarden met een optimale mix van normeren, beprijzen en subsidiëren. De financiële sector speelt een cruciale rol in deze transitie en die willen wij dan ook tijdig optimaal ondersteunen. “
 

Mogelijke wettelijke instrumenten waar aan gedacht kan worden zijn:
 

een inspanningsverplichting om financieringen en beleggingen in lijn te brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs,
een verplichting om een klimaatplan op te stellen, met duidelijke regels over de inhoud en de verplichting ook uitvoering te geven aan het plan.
een uitbreiding van de wettelijke eisen om betrokkenheidsbeleid (engagement) te voeren.
 

Dit zijn enkele denkrichtingen en verdere inbreng vanuit de sector, de wetenschap, de toezichthouders en maatschappelijke organisaties is gewenst. De centrale vraag is wat voor eventuele wetgeving het meest effectief is om de financiële sector versneld te helpen met het in lijn brengen van hun portefeuilles met de doelen van Parijs.
 

De ministers zullen samen met de sector hierover het gesprek aangaan.Rohda’76 kan geen vuist maken

12-03-2023

Door: Ad van den Herik

Bodegraven - Uit de laatste vier wedstrijden behaalde Rohda’76 slechts één punt. Tegen Gouda ging de ploeg van Arjen Linstra met 1-0 ten onder.
 


Beeld: Don van der Meer


Op een hobbelige grasmat mocht Rohda’76 zich weliswaar beroepen op het meeste balbezit, maar de Bodegravers wisten nauwelijks kansen te creëren. Voor de rust was alleen Issam el Bouazatti dicht bij een treffer, maar zijn inzet wist de keeper op de doellijn met een reflex te keren. Op dat moment ging Gouda al aan de leiding door na een kwartier met een afstandsschot de score te openen: 1-0.
 


Beeld: Don van der Meer


In de tweede helft moest Rohda’76 wat forceren, maar tot dreigende situaties voor het Goudse doel leidde dat nauwelijks. Sterker nog, in de counter - en geholpen door enkele foute terugspeelballen - kreeg de thuisclub riante mogelijkheden om het duel in het slot te gooien. Door onkunde én attent keeperswerk van Luc Spannemaker bleef de schade beperkt tot die ene tegentreffer die Rohda’76 wel drie dure punten kostte.
 

Komende zaterdag 18 maart speelt Rohda’76 opnieuw uit, nu in Waddinxveen tegen Be Fair.

 

 NL Doet van 11 maart: Een Dag van Vrijwilligerswerk in Bodegraven

12-03-2023

Van de redactie

Bodegraven - Op 11 maart vond de jaarlijkse actie NL Doet plaats. Deze dag staat in het teken van vrijwilligerswerk en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook in Bodegraven werd deze dag aangegrepen om de handen uit de mouwen te steken en iets goeds te doen voor de gemeenschap.


Ruim 40 vrijwilligers kwamen 's ochtends bij elkaar in het Huis van Alles in Bodegraven voor een gezamenlijk ontbijt. Het was een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te genieten van een lekker ontbijtje. Na het ontbijt gingen de vrijwilligers  in groepjes aan de slag.
 


 

Twee vrijwilligers hebben hard gewerkt op het plein van het Huis van Alles. Ze hebben nieuwe planten in de bakken gezet, geveegd en vuil geraapt. Het resultaat mag er zijn, het plein ziet er weer fris en opgeruimd uit. Het is mooi om te zien dat vrijwilligers zich zo betrokken voelen bij hun eigen buurt en zich met zoveel enthousiasme inzetten om deze mooier te maken. 

NL Doet is een mooie gelegenheid om iets terug te doen voor de gemeenschap. Het is een dag waarop je kunt bijdragen aan een mooiere, betere en schonere leefomgeving. Het is ook een dag waarop je nieuwe mensen kunt ontmoeten en samen iets kunt doen voor anderen. Het is mooi om te zien hoeveel mensen bereid zijn om hun tijd en energie te investeren in de gemeenschap.
 

Deze dag was ook voor de vrijwilligers een mooie ervaring. Het geeft voldoening om iets te kunnen betekenen voor anderen en om samen iets te kunnen doen voor de gemeenschap. Het is een ervaring die inspireert en motiveert om ook in de toekomst betrokken te blijven bij vrijwilligerswerk.

 

NL Doet van 11 maart was een succesvolle dag in Bodegraven. Het was mooi om te zien hoeveel vrijwilligers zich hebben ingezet voor de gemeenschap en hoeveel resultaten er zijn geboekt. We kunnen trots zijn op onze gemeenschap en op de betrokkenheid van zoveel mensen. Laten we deze betrokkenheid koesteren en voortzetten, zodat we samen onze buurt nog mooier en beter kunnen maken.Ontdek je creativiteit bij het Creatief Atelier op Donderdag!

12-03-2023

Van de redactie

Bodegraven - Elke donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur komen creatievelingen bij elkaar in het Huis van Alles in Bodegraven om hun passie te delen. Dit is het Creatief Atelier op Donderdag, een plek waar mensen samenkomen om hun creativiteit te uiten, te leren van anderen en inspiratie op te doen.
 

Het Creatief Atelier op Donderdag is een informele bijeenkomst waar iedereen welkom is. Of je nu al jarenlang bezig bent met creatief zijn, of net begint, je zult je meteen thuis voelen bij deze groep. Het maakt niet uit wat voor creatieve activiteit je beoefent, of je nu tekent, schildert, handwerkt of boetseert, je zult zeker gelijkgestemde mensen vinden die graag met je willen delen.
 

Een van de voordelen van het bijwonen van het Creatief Atelier op Donderdag is dat je je eigen materiaal mee kunt brengen. Op deze manier kun je precies werken met de materialen die jij het fijnste vindt. Dit betekent ook dat je je eigen projecten kunt meenemen en kunt werken aan wat je maar wilt.
 

Het Creatief Atelier op Donderdag is echter meer dan alleen maar het delen van je passie. Het is ook een plek waar je nieuwe mensen kunt ontmoeten en je creatieve vaardigheden kunt verbeteren. Je zult merken dat de mensen in de groep openstaan voor het delen van kennis en ervaringen, en je zult zeker nieuwe dingen leren en inspiratie opdoen.
 

De sfeer bij het Creatief Atelier op Donderdag is ontspannen en gezellig. Het gaat niet alleen om het creatieve proces, maar ook om het samenzijn met anderen. Je zult merken dat er veel warmte en gezelligheid is, waarbij koffie en thee natuurlijk niet ontbreken.
 

Dus als je op zoek bent naar een plek om je creatieve vaardigheden te uiten, nieuwe mensen te ontmoeten en te genieten van een ontspannen en gezellige sfeer, dan is het Creatief Atelier op Donderdag zeker een plek waar je eens een kijkje moet nemen. Of je nu ervaren bent of net begint, je bent van harte welkom! Huis van Alles is gelegen bij de Vromade aan de zijkant van de Sporthal.Korenfestival in Evertshuis brengt mensen samen met prachtige zangkunsten

12-03-2023

Van de redactie

Bodegraven - Op zaterdag 11 maart was het Korenfestival in het Evertshuis Bodegraven-Reeuwijk. Het was een dag vol muziek en gezelligheid, waarbij maar liefst elf koren uit de regio optraden voor een enthousiast publiek. De toegang was gratis, wat ervoor zorgde dat veel mensen een kijkje kwamen nemen en genoten van de prachtige zangkunsten.© Digitale Bodegraafse Krant
 

Het festival was een waar spektakel met bijna 400 zangers die samen hun liefde voor muziek en zang deelden. Alle koren gaven twee optredens, zowel in de theaterzaal als in de foyer van het Evertshuis. Dit zorgde voor een afwisselend programma en een mooie mix van verschillende koren en muziekstijlen.
 

Het publiek was dan ook laaiend enthousiast over de optredens. De sfeer was geweldig en de zaal was gevuld met mensen die zichtbaar genoten van de muziek. Het was mooi om te zien hoe de koren elkaar ook ondersteunden en aanmoedigden tijdens hun optredens.© Digitale Bodegraafse Krant
 

Aan het einde van de dag was er een bijzondere slotmanifestatie, waar honderden koorleden samen zongen met het publiek. Dit was een unieke ervaring en zorgde voor kippenvelmomenten bij het publiek. Het was mooi om te zien hoe de koren en het publiek samenkwamen en de muziek elkaar verbond.
 

Het Korenfestival was dan ook een groot succes. Het was niet alleen een dag vol muziek, maar ook een dag vol ontmoetingen en verbinding. Het was mooi om te zien hoe muziek mensen kan samenbrengen en hoe het voor velen een bron van ontspanning en plezier is.© Digitale Bodegraafse Krant
 

Het Evertshuis heeft met dit festival laten zien dat zij een belangrijke rol spelen in het culturele leven van Bodegraven-Reeuwijk en omgeving. Het is een plek waar mensen kunnen genieten van kunst en cultuur en waar talenten de ruimte krijgen om te schitteren.
 

Kortom, het Korenfestival in het Evertshuis Bodegraven-Reeuwijk was een dag om niet snel te vergeten. Het was een dag vol muziek, gezelligheid en verbinding. Het festival heeft laten zien hoe krachtig muziek kan zijn en hoe het mensen kan samenbrengen. Hopelijk komt er snel weer een volgende editie!Weekmenu Stichting kom Mee Eten

12-03-2023

Van de redactie

Bodegraven - De vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten uit Bodegraven hebben weer een heerlijk weekmenu voor u samengesteld! Van 13 maart tot en met 17 maart kunt u genieten van een 3-gangen maaltijd voor slechts €9,00.

 

Maandag 

Bloemkoolsoep, macaroni met paprika en courgette, geraspte kaas, jus, toetje 

Dinsdag

Kokos-kerriesoep, rauwe andijvie stamppot, rookworst, jus, toetje

Woensdag

Tomatensoep, aardappelen, witlof gerold in ham  en kaas, bechamelsaus, jus, toetje

Donderdag

Preisoep, aardappelen, rundervink, bietjes met ui, jus, toetje 

Vrijdag

Courgettesoep, aardappelen, kapucijnerschotel met groente mix, jus, toetje 
 


 

Aanmelden kan tot 1 dag van tevoren bij Asha Bruinsma-Soedhoe op 06-53102893. Het eten wordt geserveerd tussen 12.00 uur en 13.00 uur en het adres is Rijngaarde 1 in Bodegraven.NL Doet! Bodegraven-Reeuwijk klust vrolijk mee

12-03-2023

Van de redactie Editie Groene Hart

Bodegraven-Reeuwijk - Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart was het weer NL Doet en overal in ons land staken vrijwilligers de handen uit de mouwen om met elkaar aan de slag te gaan. Zelfs Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima doen gezellige mee. Het evenement wordt georganiseerd door het Oranjefonds en is bedoelt om vrijwilligers eens extra in het zonnetje te zetten. Maar ook om mensen te laten zien hoe leuk het is om als vrijwilliger aan de slag te gaan. 

Traditiegetrouw startte de zaterdagmorgen in Bodegraven-Reeuwijk met het grote vrijwilligersontbijt in de Huizen van Alles georganiseerd door Sam Welzijn. Daarna werd de hele dag overal in de gemeente gezellig geklust en in veel gevallen heerlijk in het zonnetje. De Zon in Bodegraven kreeg weer een nieuw likje. In De Zustertuin in Bodegraven werd flink doorgepak, Clubhuizen kregen weer een lekker likje verf en bij de Zon in Bodegraven waren de vrijwillige doe het zelf-ers lekker bezig.
 

 

Ook de Burgemeester Michiel Grauss kwam op sommige projecten een kijkje nemen. Zo bracht hij onder meer een bezoek aan zwembad De Fuut en hij kwam niet met lege handen. Onbekend is of hij daadwerkelijk daarna een frisse duik nam, maar gezellig was het in ieder geval wel.
 


Foto’s Facebook: Zwembad Nieuwkoop Jazz festival op zondag 19 maart

12-03-2023

Van de redactie

Nieuwkoop - De R zit nog in de maand, dus zijn we nog precies op tijd voor het derde indoor Nieuwkoop Jazzfestival. Het festival vindt plaats op zondag 19 maart 2023 in theater Kaleidoskoop tussen 13.00 en 18.00 uur. Burgemeester Robert-Jan van Duijn zal het festival openen.
 

 

Het programma mag er zijn. Het is gelukt om een flinke variatie aan stijlen aan het festival te verbinden. Maar het is en blijft vooral een kleinschalig festival met de nadruk op regionale bands. Bezoekers kunnen zomaar naar binnen lopen en vervolgens afwisselend naar optredens kijken in de foyer of de theaterzaal. De entree is gratis, dus een kaartje kopen hoeft niet.

 

Na de opening door de burgemeester zal Harmonie Eensgezind de muzikale ouverture verzorgen. Dan is de boel wel los geblazen. We hebben twee dixieland orkesten. Natuurlijk is er ons altijd swingende en geliefde huisorkest: de Dixie Six All Stars. Daarnaast komt uit Gouda de Paramount Jazz Band over. Deze band werd in 1980 opgericht en beroert nog steeds het wasbord, blaast nog steeds op de sousafoon en andere blaasinstrumenten om een lekkere oude jazz sound neer te leggen. En dat lukt ze geweldig.

 

Maar daarnaast hebben we nog 2 andere bands. Jazzband Lamoer is een funky jazzbandje en speelt vele soorten jazz op drums, bas, gitaar en klarinet. Heel relaxed, of lekker funky of het moderne repertoire. Ze zijn niet voor een gaatje te vangen. Ze komen uit Gouda en bestaan als band dit jaar 15 jaar. Verder treedt de band de Blue Suspenders op. Ze spelen hun muziek meer in de sfeer van gypsy jazz met  gitaar, bas en viool. Ook Eensgezind heeft zich gestort op swing en repertoire dat ze niet dagelijks op hun lessenaar hebben staan.

 

Denk nu niet dat u alleen maar nootjes en instrumenten gaat horen. Bij sommige bands wordt ook nog gezongen want jazz zonder zang is echt niet serieus te nemen. En om de variatie compleet te maken wordt er gedanst. We hebben the Hague Hoppers ook weer bereid gevonden om de Lindy Hop de swingende dans uit de jaren twintig en dertig aan u te tonen. Deze dansers komen van de Swing Dance School uit Den Haag. 


Alles bij elkaar genomen denken we hiermee een afwisselend aanbod in ons programma te hebben voor een muzikale en vrolijke jazz zondagmiddag.
 

Theater Kaleidoskoop, de Verbinding 2, 2421 EX  Nieuwkoop, zondag 19 maart van 13.00 uur tot 18.00 uur. De toegang gratis.

 Rijbewijskeuringen CBR

11-03-2023

Van de redactie

Bodegraven - Als automobilist is het belangrijk om tijdig uw rijbewijs te verlengen en daarvoor kan een medische keuring nodig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u 75 jaar of ouder bent, een groot rijbewijs (C/D/E) wilt halen of vernieuwen, of wanneer u om medische redenen een arts moet bezoeken van het CBR. In Bodegraven kunnen automobilisten terecht bij RegelZorg Rijbewijskeuringen in het Crown Business Centre.
 

De medische keuringen vinden plaats op maandag dinsdag 28 maart, maandag 24 april en dinsdag 30 mei en kunnen worden ingepland via RegelZorg. De kosten van de keuring zijn afhankelijk van uw leeftijd en het type rijbewijs dat u wilt verlengen. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00 voor de keuring, terwijl houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar € 70,00 betalen.
 

Om een afspraak te maken, kunt u uitsluitend terecht bij RegelZorg. Dit kan gemakkelijk en snel via de website of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn. Voor het laten invullen van een rapport oogarts kunt u terecht op de website van RegelZorg of kunt u contact opnemen met de afsprakenlijn.
 

Het is belangrijk om de einddatum van uw rijbewijs in de gaten te houden en minimaal vier maanden voor deze datum te beginnen met het verlengen van uw rijbewijs. De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring, dit kan online op mijn cbr.nl of via een papieren verklaring die u kunt kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg. Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Na ontvangst van het Verslag van het CBR, dat door de keuringsarts moet worden ingevuld, kunt u een afspraak maken voor de keuring. De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt zijn aangesloten bij ZorgDomein en vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.
 

Het is dus van belang om tijdig te beginnen met het verlengen van uw rijbewijs en de nodige stappen te doorlopen om de medische keuring te ondergaan. Bij RegelZorg in Bodegraven kunt u terecht voor de benodigde keuringen en informatie over de procedure.

 

Afspraak maken

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: Gemakkelijk en snel via de website:  www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300. Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar  www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

 Vogelmarkt bij vogelvereniging Avicultura

11-03-2023

Van de redactie

Woerden - Op zaterdagmorgen 18 maart vindt er een vogelmarkt plaats in het clubgebouw van de vogelvereniging aan De Singel 43a in Woerden. Van 10.00 uur tot 12.00 uur worden er diverse vogels te koop aangeboden, zoals kanaries, tropen en parkieten. Leden van de vereniging zijn aanwezig om advies te geven over het houden en kweken van deze vogels. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de markt. Een kopje koffie wordt gratis aangeboden. Meer informatie over de vogelvereniging is te vinden op hun website www.aviculturawoerden.nl. Kom langs en ontdek de fascinerende wereld van vogels!Corona testlocaties Gouda en Leiden sluiten na 17 maart

11-03-2023

Van de redactie

Gouda/Leiden - Tot en met vrijdag 17 maart kun je op de corona testlocaties in Gouda en Leiden terecht voor een coronatest en herstelbewijs. Daarna sluiten deze testlocaties van Hecht GGD Hollands Midden. Deze sluiting volgt op het vandaag genomen besluit van de minister van VWS dat testen op corona niet meer nodig is. Na 17 maart kun je voor een coronatest en herstelbewijs terecht bij een commerciële partij. De GGD heeft de afgelopen drie jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van corona. Sinds de start van het testen nam Hecht GGD Hollands Midden bijna 1,5 miljoen testen af.

 

Herstelbewijs

Sommige landen vragen nog om een Digitaal Corona Certificaat (DCC). Die krijgen mensen onder andere met een herstelbewijs. Hiervoor kun je je tot en met 17 maart laten testen bij de corona testlocaties van Hecht GGD Hollands Midden. Kijk voor de openingstijden en het maken van een afspraak opwww.ggdhm.nl/coronatest. Na 17 maart kun je voor een coronatest en herstelbewijs terecht bij een commerciële partij, zo besloot de minister van VWS. Deze bedrijven werken nu aan de voorbereiding hiervan.

 

Kijk voor informatie over corona en testen op corona op  www.rijksoverheid.nl/coronaPartij voor de Dieren laat stilte spreken tijdens vergadering over bescherming wilde dieren

11-03-2023

Van de redactie

De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland wilde dieren in Zuid-Holland veel beter gaat beschermen en heeft daartoe een 15-tal voorstellen ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten. De reden is dat de provincie in de afgelopen jaren honderdduizenden dieren heeft laten afschieten, terwijl er andere niet-dodelijke en meer diervriendelijker maatregelen voorhanden zijn om problemen op te lossen.

 

Zo wil de Partij voor de Dieren af van de provinciale vrijstellingen, waarbij de leefgebieden van beschermde dieren te gemakkelijk mogen worden aangetast. Ook de egel, bunzing, wezel en hermelijn staan op deze vrijstellingslijst, terwijl het heel slecht gaat met deze diersoorten. In de weidevogelgebieden mag geen vos meer blijven leven, terwijl de oorzaak van de enorme teruggang niet de vossen zijn, maar de mens in de intensieve landbouw. In de ‘groene woestijnen’ is geen voedsel en beschutting meer voor de kuikens van de weidevogels en kunnen ze niet overleven. Een andere meer natuurlijke inrichting van het landschap is noodzakelijk.

 

Daarnaast wil het provinciebestuur geen structurele financiële bijdrage leveren aan de wildopvangcentra en wordt daarmee de bescherming van het individuele wilde dier geschonden; een ieder, dus ook de provincie, moet zorg verlenen aan dieren in nood. De Partij voor de Dieren heeft al meerdere malen voorstellen ingediend om structureel jaarlijks voldoende geld vrij te maken voor vele in financiële nood verkerende wildopvangen.

 

Ook het ongefundeerde populatiebeheer van ganzen, reeën en damherten is de Partij voor de Dieren een doorn in het oog en daarom heeft de partij voorstellen ingediend om dit te stoppen.

 

Ook bevers zijn hun leven niet veilig. In plaats van duurzame structurele maatregelen, zoals het aanbrengen van materialen om de oevers en dijken zodanig te verstevigen dat er niet meer in kan worden gegraven, kiest het provinciebestuur bij graafschade voor het doden van de dieren en herstel van dijken, wat ook nog eens veel duurder is.

 

Bij de toepassing van de zogenaamde ‘escalatieladder’ wordt veel te snel gekozen voor het doden van dieren en daarom heeft de partij voorgesteld om bij ontheffingverlening schriftelijk en goed onderbouwd weer te geven waarom er bij overlast geen andere bevredigende maatregelen zijn dan het doden van dieren.

 

Naast de genoemde wijzigingsvoorstellen heeft de partij tenslotte voorgesteld om dieren bij overlast te verjagen en niet naar een overlastlocatie te lokken met lokvogels en lokgeluiden om vervolgens die dieren, die van elders komen dood te schieten. Dat is de omgekeerde wereld.

 

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “De wilde dieren in onze provincie verdienen een veel betere bescherming en daarom hebben we helaas 15 wijzigingsvoorstellen ingediend. Het welzijn van dieren moet beter geborgd zijn. . Het is triest dat dit college zo’n dieronvriendelijk beleid voert, Duizenden onschuldige dieren sterven een ellendige dood, terwijl dat niet nodig is.  In het provinciale huis van de democratie willen we de stem zijn van de stemlozen, de dieren.. Naast de voorstellen hebben we ter nagedachtenis aan deze dieren de stilte een minuut laten spreken.”Geniet zaterdag van prachtige koorzang tijdens het nieuwe korenfestival in Bodegraven-Reeuwijk

10-03-2023

Van de redactie

Bodegraven - Vandaag wil niemand de deur uit... Maar morgen wordt het weer veel beter! En dat komt goed uit, want op zaterdag 11 maart 2023 vindt het nieuwe korenfestival in Bodegraven-Reeuwijk plaats. Het Korenfestival Zang vanuit het Groene Hart belooft een prachtige dag te worden, vol met heerlijke muziek van maar liefst 11 verschillende koren.

Het festival vindt plaats in het Evertshuis in Bodegraven en de toegang is helemaal gratis. De hele dag vinden er optredens plaats in de foyer en de theaterzaal van het Evertshuis. Het belooft een dag vol diversiteit te worden, met onder andere shanty van het Shantykoor De Boreftse Zangers, volksliederen door Amici del Canto, religieuze zang door Revival, Promising Voices, Jongerenkoor Sint Willibrordus, Middenkoor Alegría en Lobet den Herrn, licht klassieke zang door Bodegraafs Vocaal Ensemble en Vivace en popsongs door Fabulous. Ook het kinderkoor De CantaRellen zal van zich laten horen.
 

Het festival is opgedeeld in twee delen, een programma in de theaterzaal en een programma in de foyer. De exacte tijden van de optredens staan binnenkort op de website van het Evertshuis. Aan het einde van de middag, rond 16.00 uur, sluiten we af met een grote slotmanifestatie met alle koren onder leiding van Monique van den Hoogen.
 

Het belooft een mooie dag te worden waarbij uw hart verwarmd zal worden door de prachtige muziek van de verschillende koren. Het Korenfestival Zang vanuit het Groene Hart is een uitgelezen kans om te genieten van een dag vol muziek en gezelligheid. Of u nu een fervent korenfan bent of gewoon houdt van mooie muziek, het festival heeft voor iedereen wat wils.
 

Bovendien is het een mooie gelegenheid om er even tussenuit te zijn en te genieten van de schoonheid van het Groene Hart. Na een periode van thuisblijven en social distancing is het fijn om weer te kunnen genieten van een evenement in de buitenlucht.
 

Kortom, morgen wordt het weer veel beter en het Korenfestival Zang vanuit het Groene Hart belooft een prachtige dag te worden. De toegang is gratis, dus kom vooral langs en geniet van de heerlijke muziek van de verschillende koren. Het wordt een dag om naar uit te kijken en bij aanwezig te zijn. Graag tot ziens morgen in het Evertshuis!
 

PROGRAMMALaatste specifieke corona-adviezen vervallen, maar gebruik je gezonde verstand bij luchtwegklachten

10-03-2023

Van de redactie

De laatste corona-adviezen – het (zelf-)test- en isolatieadvies – kunnen komen te vervallen. Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Wel roept het kabinet iedereen op om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten. Het is altijd verstandig thuis te blijven als je ziek bent, bij lichte klachten te overleggen met je werkgever of je thuis kunt werken, fysiek contact met kwetsbaren te beperken, in je elleboog te hoesten of te niezen, regelmatig handen te wassen en voor voldoende frisse lucht te zorgen. 
 
Nederland is wat betreft het coronavirus in de endemische fase beland. Een nieuwe fase waarin het virus weliswaar constant rondgaat onder de bevolking, maar waarbij bijna iedereen door vaccinatie of een doorgemaakte infectie afweer heeft opgebouwd. Hierdoor worden maar weinig mensen ernstig ziek.  Covid-19 leidt niet meer tot grote maatschappelijke en economische problemen en daarom kunnen de laatste adviezen nu ook vervallen.

 
Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Met het afschaffen van de laatste corona-adviezen laten we een bijzondere periode achter ons, een periode die we niet snel zullen vergeten. Dat moet ook niet, want het coronavirus is er nog steeds en zal ook blijven. We zullen er simpelweg mee moeten leven en dat gaat gelukkig steeds beter.”

 
Gezond verstand 
Het kabinet pleit ervoor om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- en verkoudheidsklachten, of die nu het gevolg zijn van het coronavirus of niet. Als je bijvoorbeeld hoest, niest, keelpijn of een loop-of snotneus hebt, gelden er vijf adviezen: 
blijf thuis wanneer je ziek bent, overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken, vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker, hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen, ook als je geen klachten hebt en  zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.
 

Minister Kuipers: “Covid heeft ons laten zien dat we door een paar eenvoudige basisprincipes toe te passen, zoals handen wassen, in je elleboog hoesten  - u kent ze allemaal – verspreiding van virussen kunnen beperken. Dat geldt niet alleen voor Corona, maar ook voor andere infectieziekten. Laten we daarom ons gezonde verstand gebruiken als we griep-of verkoudheidsklachten hebben. Dat is niet alleen goed voor de medisch kwetsbaren, maar voor ons allemaal.”

 
Geen nieuwe vaccinatieronde in het voorjaar
Verder is besloten dit voorjaar geen nieuwe vaccinatieronde te organiseren. Dit komt door het verloop van de pandemie, de opgebouwde bescherming en de minder ziekmakende omikronvariant die op dit moment dominant is. Een extra herhaalprik zou op dit moment maar een geringe extra bescherming bieden. Voor sommige mensen met een medisch hoog risico kan het wel nodig zijn een extra herhaalprik te halen. Het gaat om individuele patiënten. Zij kunnen doorverwezen worden door hun medisch specialist. De basisserie en de herhaalprik blijven beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die deze nog niet gehaald heeft.

 
Sluiten GGD-teststraten
De GGD-teststraten worden snel gesloten nu het OMT heeft aangegeven dat grootschalig testen geen toegevoegde waarde meer heeft. Dit betekent concreet dat de GGD-teststraten gaan sluiten en het doen van een confirmatietest voor een herstelbewijs bij de GGD nog kan tot en met 17 maart. Het sluiten van de GGD-teststraten betekent dat mensen die een DCC-herstelbewijs nodig hebben om te reizen deze via de commerciële teststraat kunnen krijgen. Dat geldt nu al voor reizigers die een testbewijs nodig hebben.

 
Virus in de gaten houden blijft belangrijk
Omdat we niet precies weten hoe Covid-19 zich zal ontwikkelen, blijven monitoring en surveillance belangrijk om het coronavirus goed in de gaten houden. Hierdoor kunnen we onder meer zien of er ziekmakendere of besmettelijkere varianten ontstaan en houden we zicht op de mate van bescherming door het vaccinatieprogramma.
 
 Glaskunstenaar Marry Buiks 'Gast uit de Streek' bij BR6

10-03-2023

Van de redactie

Bodegraven -  Marry Buiks wordt in 1951geboren in het dorpje Dongen, gelegen in katholiek Brabant in de Langstraat, bekend om zijn schoen- en leerindustrie. Hij heeft geen goede herinneringen aan zijn jeugd. In het milieu waar hij opgroeit, is grensoverschrijdend gedrag jegens jongeren niet hoogst uitzonderlijk. Ook Marry wordt hier slachtoffer van. Dit heeft onder meer een negatief effect op zijn leerprestaties op de lageren school en de daarop aansluitende LTS. Zijn knullige, maar uiteindelijke succesvolle sollicitatie als verpleegkundige in het psychiatrische ziekenhuis Endegeest in Oegstgeest veroorzaakt een radicale wending in zijn leven. 

Hij laat op 16 jarige leeftijd het ouderlijk huis achter zich en gaat op kamers. Hij doorloopt zijn opleiding met glans.  Na voltooiing van deze opleiding wordt hij overgeplaatst naar de Jelgersma Kliniek als creatief therapeut. Hier verricht hij baanbrekend werk en openbaart zich zijn kunstzinnige talent. In de avonduren studeert hij verder, waaronder aan de Hoge School van Amsterdam Intussen heeft hij zich met zijn vrouw Antoinette aan de Zuidzijde in Bodegraven gevestigd.

Daarna maakt hij nog een grote carrièreomslag door samen met een compagnon een bedrijf op te richten op het gebied van veiligheid bij de spoorwegen. Voor de nodigde theoretische kennis gaat hij naar de Universiteit van Leuven. 
 

Op 65 jarige leeftijd stapt hij uit zijn onderneming om zich volledig aan zijn passie glaskunst te  wijden. Daarnaast wordt hij lid van de Culturele Commissie van de gemeente Bodegraven- Reeuwijk en maakt hij  deel uit van het bestuur van het Groene Harthuys.
 

Als ‘Gast uit de Streek’ vertelt Marry gedreven over het voorgaande, waarin hij de rauwe kanten van het leven niet schuwt.     

Dit  programma wordt uitgezonden op maandag 13 maart om 20.00 u, met herhalingen op dinsdag  14 maart om 22.00 uur en zondag 19 februari om 19.00 u. Tevens te beluisteren via Spotify onder ‘Gast uit de Streek’ BR6.Allereerste basketbaltoernooi bij Junis Kinderopvang

13-03-2023

Van de redactie

Regio - Op de BSO's van Junis Kinderopvang worden regelmatig sportevenementen georganiseerd. Deze worden steeds drukker bezocht. En het leuke is, dat deze sportevenementen door medewerkers zelf worden georganiseerd. Donderdag 2 maart vond het allereerste basketbaltoernooi plaats in sporthal de Arena. Dit toernooi was georganiseerd door de pedagogisch medewerkers van De Lapjeskat in samenwerking met Basketbalvereniging Alphia Tigers. De Albert Heijn sponsorde het toernooi met flesjes water en fruit.  
 

 

Het Basketbaltoernooi was een succes 

Aan het toernooi deden 5 BSO's mee: De Lapjeskat, De Waterlopers, De Backbackers, Buitenspel en Speelvilla. In totaal waren er 150 kinderen aan het basketballen. De teams waren erg gewaagd aan elkaar. Het toernooi begon om 10:30 uur en eindigde rond 16:00 uur. Aan het einde van het toernooi was er nog een All Star ronde. Alle volwassen vrijwilligers speelden tegen de winnaars van het toernooi.   

Fijne samenwerking met Alphia Tigers 

Het was een leuke, energieke dag voor de kinderen. De samenwerking was fijn met Alphia Tigers. Naderhand hebben een aantal kinderen vanuit Junis zich aangemeld bij de basketbalvereniging. 

 

Verschillende sporttoernooien voor BSO’s van Junis 
Naast het basketbaltoernooi worden er jaarlijks atletiek-, voetbal-, korfbal-, tennis- en waterpolotoernooien georganiseerd door Junis. Ook gaan steeds meer locaties zwemmen. Het leuke is dat locaties de verbinding met elkaar zoeken tijdens de toernooien, door deel te nemen aan activiteiten buiten hun eigen locatie.  Muziekjaar 2023 in de Adventskerk officieel van start

10-03-2023

Van de redactie

  100-jarige Steinmeyer-orgel staat volop centraal  

Alphen aan den Rijn - Met een mini privé-concert op het orgel door stadsorganist Simon Stelling en de uitreiking van het programmaboekje 2023 aan wethouders Anouk Noordermeer en Relus Breeuwsma, is het muzikale jaar in de Adventskerk officieel van start gegaan.  

Stichting Vrienden van de Adventskerk presenteert een boeiend en afwisselend muziekprogramma met het jarige Steinmeyer-orgel in het middelpunt. De concerten starten vanaf april en lopen door tot en met december. Wethouder Anouk Noordermeer: “Het is heel bijzonder dat we zo’n prachtig orgel in onze gemeente hebben. We kijken ernaar uit om een concert bij te wonen en te genieten van de prachtige klanken!”

 

Op zondagmiddag 16 april wordt het Steinmeyer-orgel bespeelt door Daniel Roth, alom geprezen als een van de toonaangevende Franse orgelvirtuozen en ook organist in de op een na grootste kerk in Parijs, de Saint-Sulpice.  Daniel Roth is zeer vereerd om op het jarige Steinmeyer-orgel te spelen. De officiële ingebruikname van het orgel in 1923 zal 100 jaar later nogmaals overgedaan worden. Op 18 juni brengt Simon Stelling hetzelfde muzikale programma te gehore met onder andere stukken van Bach, Liszt en Mendelssohn-Bartholdy. 

 

Dit jaar staan er ook verschillende componisten in de spotlights. Jubilerende componisten die in meer of mindere mate hebben bijgedragen aan het orgelrepertoire. Dit concert van Simon Stelling is te bezoeken op 27 augustus. Heel bijzonder is de gezinstheatervoorstelling “Carnaval der Dieren” op 9 september. In het muziekstuk zitten, zoals de titel al aangeeft, heel veel dieren in verstopt. Stadsorganist Simon Stelling gebruikt het Steinmeyer-orgel om de compositie muzikaal weer te geven. Hij wordt daarbij ondersteund door saxofoniste Aubrey Snell en acteurs Theo en Hester de With. Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.    

 

Op ludieke wijze krijgt het orgel op 1 oktober tijdelijk functie als ‘jukebox’. Iedereen kan verzoeknummers insturen via de website van Stichting Vrienden van de Adventskerk. Dit mogen popnummers zijn, klassieke stukken en meer. “Zo kunnen we goed horen wat het orgel allemaal kan,” zegt Simon Stelling. In de feestmaand december sluiten we voor de vijfde keer het jaar af met een Gospel & Soul Night. Elijah Gospel & Soul Choir treedt samen met een bekende artiest op.

 

“Andere activiteiten, zoals de Alphense Orgelzomer, vullen de rest van het jaar in. Met dit programma hopen we ook dit jaar weer vele bezoekers te trekken en succesvol te zijn met het ophalen van opbrengsten uit alle activiteiten. Deze gelden hebben we hard nodig om de Adventskerk met orgel en interieur financieel te ondersteunen en onderhouden. De stichting zet zich daar geheel belangeloos voor in,” aldus de stichting.     

 

Het volledige muziekprogramma staat op de website van de stichting. Hier kunnen ook toegangstickets voor de genoemde concerten gereserveerd worden. Voor meer informatie over Stichting Vrienden van de Adventskerk verwijzen we naar de website:   www.vriendenvandeadventskerk.infoWoerdenaren stemmen op hun favoriete kunstwerk!

10-03-2023

Van de redactie

“De kleine dingen”  in de Woerdense bibliotheek 
 

Woerden - In de Woerdense bibliotheek is een expositie te zien van 16  kunstwerken met het thema “De kleine dingen”. Het zijn de inzendingen voor de RijnKUNSTprijs 2023, georganiseerd door de Woerdense stichting KUNSTaandenRIJN.

 


 

Selma van Diepen is een van de deelnemers. Ze heeft een schilderij ingezonden (50 x 70 cm), olieverf op linnen, met de titel Jonge Zwaantjes. Het is een lieflijk lentetafereel waarop zes piepkleine zwaantjes de waterwereld verkennen. “Het is een echt voorjaarsmoment. Waarbij de jonge zwaantjes zwemmen in de sloot waarbij het zonnetje voor mooie reflecties zorgt.” aldus Selma.
 

Prijsuitreiking

Een deskundige vakjury, met als voorzitter Karel van den Bosch, gaat bepalen wie de winnaars van de RijnKUNSTprijs zullen zijn in de categorie 2D en 3D. Het publiek kiest de winnaar van de publieksprijs.  Tot en met 11 april kan iedereen komen stemmen op zijn of haar favoriete kunstwerken tijdens openingsuren van de Bibliotheek Het Groene Hart Woerden.
 

De expositie hangt tot en met 15 april in de Bibliotheek Het Groene Hart Woerden, Meulmansweg 27. De prijsuitreiking is op 14 april om 17.30 uur, eveneens in de bibliotheek. Beeldhouwer Gerrit Peele maakt in samenwerking met steenhouwerij Het Steenen Huys de trofeeën die de winnaars dan in ontvangst mogen nemen. 
 

Website:  www.kunstaandenrijn.nl
 Lezing: “Langere bloei in de tuin” door Marcel Batist

10-03-2023

Van de redactie

Gouda - Houdt u van tuinen en tuinieren? Kom dan op maandagavond 20 maart 19.30 uur naar  Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3, 2805 CG Gouda Dit is een voor Groei&Bloei Gouda e.o. m.i.v. 2023 een nieuwe locatie. 

 

Verbaast het u ook, dat ná juli het fraaie van de meeste tuinen eraf raakt? De weelderige bloei van de vaste plantenborders is duidelijk over het hoogtepunt heen. Toch kan het bloeiseizoen gemakkelijk opgerekt worden tot laat in september en zelfs nog tot aan de eerste nachtvorst toe. Dit bereikt u onder meer door bijvoorbeeld kuipplanten of zomerbollen/knollen in de borders te planten. Een andere optie zijn de éénjarigen.
 

Dat lukt prima met het “gewone” perkgoed, maar meer in het bijzonder met éénjarigen die buiten het massaproduct vallen. Veel van deze planten zijn vrijwel niet te koop. Zaad is doorgaans beter verkrijgbaar, vaak bij speciaalzaken of via uitwisseling op internet. Een groeiend aantal “zelfzaaiers” houdt zich hiermee bezig en zij proberen op deze wijze iets aparts van hun tuin te maken.  Marcel Batist is zo iemand en hij komt deze avond laten zien welke mogelijkheden er zijn om uw tuin in een kleurrijk naseizoen om te toveren.

 
Hij laat - met een digitale show - een greep zien uit deze minder bekende plantengroepen. Denk dan bv aan: 

Thitonia rotundifolia 
Asclepias curassavica 
Hibiscus trionum
Salvia involucrata of
Mirabilis jalapa.
 

De serie wordt afgewisseld met éénjarige inheemse planten, klimmers, bruikbare kuipplanten, knollen, bollen, baskets en plantenbakken. Ook een aantal tips voor vaste planten komen nog aan bod.
 

Deze lezing is voor €2,00 te bezoeken voor leden van de vereniging Groei & Bloei. 
Niet‑leden betalen €7,00. De entree is inclusief koffie of thee. Graag contante betaling. 
LET OP DE NIEUWE LOCATIE. Meer informatie over deze activiteit vindt u op  www.gouda.groei.nl€105 miljoen extra om het maximale uit alle leerlingen te halen

10-03-2023

Van de redactie

Met keihard werken en je best doen moet je in Nederland alles uit jezelf kunnen halen. Waar je woont, wie je ouders zijn of op welke school je zit, mag geen rol spelen. Toch is dat nog niet overal vanzelfsprekend. Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) trekt daarom €105 miljoen uit om jongeren die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven door bijvoorbeeld les in kleinere groepen of extra aandacht en begeleiding. Ruim 100.000 leerlingen op 700 middelbare scholen zullen hier de komende jaren van profiteren.
 

Minister Wiersma: “We staan in Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen die om oplossingen vragen. Daar hebben we ieder talent voor nodig. Daarom investeert het kabinet in extra kansen voor middelbare scholieren. Zo kunnen zij terecht komen in de vele sectoren die staan te trappelen om al deze talenten binnen te halen.”
 

Extra begeleiding en activiteiten onder en na schooltijd

In het voortgezet onderwijs trekt minister Wiersma structureel €105 miljoen uit voor het zogenoemde leerplusarrangement bovenop de bestaande €52 miljoen. Zo moeten grote verschillen tussen leerlingen en scholen kleiner worden. Scholen krijgen de opdracht het extra geld in te zetten waar leerlingen dit nodig hebben, bijvoorbeeld voor praktijk- of technieklessen, kleinere klassen of extra huiswerkbegeleiding.
 

Daarnaast is afgelopen jaar het programma School & Omgeving gestart om leerlingen extra goed klaar te stomen voor de toekomst. Op en rond veel scholen worden na schooltijd extra activiteiten georganiseerd zodat alle leerlingen het optimale uit zichzelf kunnen halen. 128 coalities van ruim 600 scholen, gemeenten en lokale partijen zoals ondernemers, sportorganisaties, bibliotheken en lokale verenigingen bieden al aan ruim 124.000 leerlingen activiteiten aan. Dat aantal loopt dit schooljaar op naar zo’n 181.000 leerlingen die bijvoorbeeld een verlengde schooldag, huiswerkbegeleiding of praktijkles bij een ondernemer krijgen.
 

Basisvaardigheden en goed onderwijs voorop

Op school leg je de basis voor je toekomst. Goed leren lezen, rekenen en schrijven is hierbij essentieel. Voor deze basisvaardigheden is jaarlijks €1 miljard beschikbaar. We werken samen met scholen aan de kwaliteit van het onderwijs en investeren in leraren. Om werken in het onderwijs aantrekkelijk te maken en te houden investeren we jaarlijks €1,5 miljard, zoals afgesproken in het Onderwijsakkoord.
 

Daarnaast vindt minister Wiersma het belangrijk dat leerlingen op scholen gewoon goed les moeten krijgen in plaats van afhankelijk te zijn van commerciële bijlesbureaus. Een kwart van alle leerlingen maakt gebruik van betaalde bijles. Minister Wiersma wil dat scholen dit voorkomen en zelf bijles aanbieden aan alle leerlingen. Niet alle ouders kunnen bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining betalen. De minister wil daarom het private aanbod in het onderwijs aanpakken en ontmoedigen. Hij werkt samen met sectorraden aan strengere richtlijnen. Zo gaat er binnenkort een wetsvoorstel in internetconsultatie dat een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gaat verplichten voor personeel van commerciële bureaus.
 

Voorschoolse educatie

Goed onderwijs en het leggen van de beste basis voor de toekomst van leerlingen en daarmee van Nederland begint al vroeg. Op de basisscholen zien we al grote verschillen. Die willen we komende jaren al vanaf jongere leeftijd inlopen. Minister Wiersma komt met een extra aanpak om meer kinderen gebruik te laten maken van een zogeheten voorschool door de kwaliteit van de voorschoolse educatie te versterken en de relatie tussen kinderopvang en onderwijs beter te maken. Zo benutten we de schooltijd optimaal om alles uit leerlingen te kunnen halen.Ondernemer uit Bodegraven moet half miljoen schadevergoeding betalen en krijgt boete en werkstraf voor omkopen ambtenaren

09-03-2023

Van de redactie

Bodegraven - De Nederlandse wetgeving staat bekend om haar strengheid tegen corruptie. Het omkopen van ambtenaren, zoals de 67-jarige ondernemer uit Bodegraven heeft gedaan, is dan ook een ernstig vergrijp dat niet lichtvaardig wordt opgenomen. Toch is deze zaak bijzonder, omdat het Openbaar Ministerie voor het eerst een deal heeft gesloten met een verdachte.
 

De man heeft bekend dat hij Alphense ambtenaren heeft omgekocht om extra werk te ritselen. Hij zou hen in totaal bijna twee ton hebben gefêteerd, betaald en gunsten hebben verleend. In ruil daarvoor kreeg hij informatie waardoor hij een voorkeurspositie had bij het gunnen van werk en extra klussen kon binnenhalen. De zaak kwam aan het licht nadat er in april 2017 een melding binnenkwam bij Meld Misdaad Anoniem. 

Het OM en de verdachte hebben een deal gesloten over de strafmaat. De verdachte krijgt een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke celstraf. Daarnaast moet hij een boete van 147.730 euro betalen en een half miljoen aan Alphen als vergoeding voor de geleden schade. De rechter heeft deze deal goedgekeurd en de verdachte heeft bekend en meegewerkt aan het onderzoek.
 

Deze zaak roept de vraag op of deals zoals deze een goede zaak zijn voor het Nederlandse rechtssysteem. Aan de ene kant biedt het verdachten de mogelijkheid om schuld te bekennen en mee te werken aan het onderzoek in ruil voor een lagere strafmaat. Hierdoor kan een zaak sneller afgehandeld worden en kan de verdachte sneller weer verder met zijn leven. Aan de andere kant kan het de indruk wekken dat een rijke verdachte met een goede advocaat gemakkelijker wegkomt met zijn misdaden dan een minderbedeelde verdachte zonder goede advocaat.
 

Het is aan de rechter om te bepalen of een deal acceptabel is en of de strafmaat recht doet aan de ernst van het vergrijp. In deze zaak lijkt de strafmaat in verhouding te staan tot de gepleegde feiten en is er sprake van een bekentenis en medewerking aan het onderzoek.
 

Het is belangrijk om te benadrukken dat het omkopen van ambtenaren, zoals de ondernemer uit Bodegraven heeft gedaan, een ernstig vergrijp is dat niet getolereerd mag worden. Het ondermijnt het vertrouwen in de overheid en de integriteit van ambtenaren. Het is dan ook goed dat het OM deze zaak serieus heeft genomen en de verdachte heeft gestraft.
 

Al met al laat deze zaak zien dat corruptie niet wordt getolereerd in Nederland en dat het OM er alles aan doet om daders te straffen. Het is aan de rechter om te bepalen of een deal acceptabel is en of de strafmaat in verhouding staat tot de gepleegde feiten.Voorjaarsconcert Muziekvereniging OBK Driebruggen brengt gevarieerd programma

09-03-2023

Van de redactie

Driebruggen - Op zaterdag 18 maart aanstaande zal Muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK) uit Driebruggen haar jaarlijkse voorjaarsconcert geven in de PKN Gereformeerde Kerk in Waarder. Het belooft een mooie muziekavond te worden, waarbij het opleidingsorkest de spits afbijt en het grote orkest en de slagwerkgroep zullen volgen. 

Het concert begint met het opleidingsorkest onder leiding van dirigent Frank Ohm. Dit orkest bestaat uit jonge muzikanten die hun eerste stappen zetten in de wereld van de muziek. Ze zullen een aantal fraaie stukken spelen die ze hebben ingestudeerd en hiermee laten zien wat ze al hebben geleerd. Het is mooi om te zien hoe jonge muzikanten zich ontwikkelen en hun passie voor muziek tonen.
 

Na de wisseling van de orkesten is het de beurt aan het grote orkest onder leiding van dirigent Mark van Mil. Zij zullen het stuk ‘Arsenal’ spelen, wat een uitdagend stuk is dat veel van het orkest vraagt. Het is dan ook bijzonder knap dat het orkest dit stuk op het programma heeft staan. Vervolgens kunt u kennismaken met ‘The Godfather Saga’, een mooi stuk waar het orkest met veel enthousiasme en energie aan heeft gewerkt. Dit stuk zal bij veel mensen herinneringen oproepen aan de beroemde filmreeks. Daarnaast zal OBK Driebruggen herkenbare gospelmuziek ten gehore brengen met als titel ‘Spiritual Moments’. Dit is een mooie opwarmer voor het Gospelconcert dat later in het jaar in Bodegraven plaatsvindt. Verder zal het orkest het stuk ‘Glenn Beats the Battle of Jericho’ spelen, wat een pittig stuk is waarbij de muzikanten hun beste kunnen laten zien. Tot slot zal ook de slagwerkgroep van OBK Driebruggen van zich laten horen. Zij zullen laten zien hoe veelzijdig slagwerk kan zijn en welke rol het speelt in een orkest.
 

Kortom, het publiek kan genieten van een mooi gevarieerd programma waarin beide orkesten en de slagwerkgroep hun beste kunnen laten zien. Het voorjaarsconcert is een mooie gelegenheid om te zien en te horen wat OBK Driebruggen allemaal in huis heeft en waar het orkest hard aan heeft gewerkt.
 

De toegang tot het concert is gratis en de zaal is om 19.30 uur open. Het concert begint om 20.00 uur. OBK Driebruggen heet iedereen van harte welkom om te komen genieten van deze mooie avond vol muziek. Voor meer informatie of vragen over de vereniging kunt u contact opnemen via obk-driebruggen@live.nl. OBK Driebruggen is altijd op zoek naar nieuwe muzikanten die op zoek zijn naar een gezellige vereniging waar hard gewerkt wordt aan een afwisselend en uitdagend repertoire.Wonen terwijl je wacht

09-03-2023

Van de redactie

Woerden - “Een eigen huis, een plek onder de zon”, is helaas niet voor iedereen weggelegd en we kennen allemaal wel iemand die een huis zoekt. Volgens de Woerdense VVD kan ‘Flexwonen’ een oplossing zijn voor het woningtekort en nemen zij het heft in eigen handen met een initiatiefvorostel. 

 

In de periode 2018-22 zijn er per jaar gemiddeld 187 woningen bijgekomen. Hoewel volgens de planning voor 2023-2026 er bijna het dubbele (305) opgeleverd moeten worden, vreest de Woerdense VVD dat het niet voldoende zal zijn. “Er wordt standaard rekening gehouden met uitstel. Maar de meeste woningzoekenden kunnen niet wachten. Daarnaast is er een gat in 2024, dan worden er slechts 92 woningen opgeleverd” zegt raadslid Florian Bos. Hij pleit er dan ook voor om circa 200 extra flexwoningen te bouwen, bovenop de reeds geplande woningen. 

 

Flexwoningen worden in een fabriek ‘gebouwd’ en zijn daardoor te stapelen, aan elkaar te schakelen en gemakkelijk te verplaatsen. Door kortere juridische procedures en omdat de woningen grotendeels in de fabriek worden ‘gebouwd’, kan een woonwijk snel worden neergezet of uitgebreid met tijdelijke en flexibele woningen. 

 

De Woerdense VVD vindt dat prettig en betaalbaar wonen voor iedereen beschikbaar moet zijn. Maar soms is er met spoed een woning nodig. Studenten, iemand die net gescheiden is of statushouders die in Woerden opgevangen moeten worden. Flexwonen kan ook uitkomst bieden voor gezinnen die hun huis verkochten en nog niet over een nieuwe woning beschikken. Bos denkt zelf vooral aan starters: “Veel jonge mensen kunnen nu geen koophuis betalen, ook niet met een vast contract en al helemaal niet als je alleenstaand bent. Maar zij willen wel op zichzelf wonen.” Bos wil daarom dat mensen kunnen “wonen terwijl je wacht”. 

 

Door de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 zijn ook verschillende tijdelijke huurcontracten mogelijk. Daarnaast kan door de Crisis- en herstelwet een eenvoudigere procedure van 8 weken een omgevingsvergunning worden verkregen waarbij kan worden afgeweken van het huidige bestemmingsplan. Deze punten moeten eraan bijdragen dat de woningen in 8 maanden gebouwd kunnen worden in plaats van 8 jaar. 

 

De VVD ziet het stuk gras naast het Wijkpark Molenvliet, tussen de volkstuinen en het Weidepad, als een mogelijk geschikte locatie. Deze grond is van de gemeente, ligt bij een woonwijk, een park en kan gemakkelijk worden ontsloten via de Parklaan. “Het is het meest logisch om de woningen met Cazas Wonen (GroenWest) te ontwikkelen en zij staan open voor dit plan,” aldus Florian Bos. Hij dient daarom een initiatiefvoorstel in en wil daarmee de raad overtuigen om flexwonen te onderzoeken en realiseren.  Ongepolijste kunst van Atelier Verfstreken bij Castellum

09-03-2023

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - In Theater Castellum is tot en met 30 juni 2023 de expositie ‘Ongepolijst’ te zien, gemaakt door cliënten van Atelier Verfstreken. Rauwe en ongepolijste kunstwerken, gemaakt door mensen die elke dag op hun eigen manier met kunst bezig zijn.

In het gezellige atelier van Ipse de Bruggen worden de cliënten gestimuleerd en ondersteund om zich te ontwikkelen als kunstenaar, te kunnen groeien en een eigen stijl te ontwikkelen. De kunst die zij maken is vaak intuïtief en heeft een eigen karakter. Gewone dingen en situaties krijgen daardoor een bijzondere uitstraling.


Het atelier heeft een kunstuitleen en galerie-cadeauwinkel in het centrum van Alphen aan den Rijn, waar de klanten gastvrij worden ontvangen en rondgeleid door de cliënten en hun begeleiding.
 

Theater Castellum biedt aan de cliënten van Verfstreken een podium om te exposeren en hun talent te tonen aan het theaterpubliek van Alphen aan den Rijn. Het Theater stelt een van de foyers ter beschikking voor hun exposities. Het gedachtengoed van Ipse de Brugge sluit goed aan bij de missie van het theater: "iedereen de mogelijkheid geven om mee te doen aan kunst en cultuur, waarbij dat voor iedereen een andere vorm kan hebben en op een eigen manier van betekenis kan zijn". De expositie is tot en met 30 juni te bewonderen door bezoekers van het Theater.
 

Ipse de Bruggen is één van de grootste zorgverleners in Zuid-Holland. Al meer dan honderd jaar zijn wij er voor mensen met een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking. Vaak hebben zij een complexe zorgvraag. Dankzij onze ervaring en deskundigheid hebben we ons ontwikkeld tot een krachtige zorgorganisatie met een coördinerende en verbindende rol. Het is onze overtuiging dat ieder mens meer kan dan hij of zij denkt, hoe klein een extra stapje ook is.

Ipse de Bruggen. Altijd meer mogelijk.  www.ipsedebruggen.nl

Atelier Verfstreken

Van Boetzelaerstraat 9A

2406 BC Alphen aan den Rijn

Tel.:06 20145126 

verfstreken@ipsedebruggen.nl

www.ipsedebruggen.nl/atelier-verfstreken

volg Atelier Verfstreken op Instagram en FacebookVerdachte Zwijndrecht 90 dagen langer vast, beloning wordt uitgekeerd

09-03-2023

Van de redactie

De 49-jarige verdachte van het schietincident op zaterdag 21 januari in Zwijndrecht blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. De man schoot bij een druk winkelcentrum op klaarlichte dag zijn ex-schoonmoeder dood. Zijn ex-partner raakte bij het incident zeer ernstig gewond.
 

De man wist een aantal weken uit handen van de politie te blijven. Uiteindelijk kon hij door een speciale eenheid op zaterdag 25 februari in Schiedam worden aangehouden. De Rotterdamse recherche heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie veel capaciteit en diverse opsporingsmiddelen ingezet om de verdachte te kunnen arresteren. Zo werden er onder andere observatieteams ingezet, telefoons afgeluisterd en werden op grote schaal camerabeelden bekeken. Ook vonden er op diverse adressen invallen plaats en werd meerdere malen aandacht voor de zaak gevraagd in de opsporingsprogramma’s Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht.
 

Beloning

De hoofdofficier van justitie van het Rotterdamse parket loofde daarnaast een beloning uit van 30.000 euro voor de gouden tip die zou leiden tot de aanhouding van de verdachte. En die beloning wordt uitgekeerd. Twee tipgevers kwamen met informatie die zeer waardevol bleek te zijn voor het onderzoeksteam. Daarom is besloten dat beiden een deel van de beloning uitgekeerd krijgen. Inmiddels zijn deze personen hiervan op de hoogte gebracht. Omwille van de privacy en de veiligheid van deze tipgevers kan hier verder geen verdere informatie over worden gegeven.
 

Onderzoek niet klaar

De politie en het OM zijn ondertussen nog volop bezig met het onderzoek, ook nu de verdachte vastzit. De focus ligt nu nog meer op het in kaart brengen van de gebeurtenissen en op personen die de verdachte tijdens zijn vlucht hebben geholpen om uit handen van justitie te blijven.Droog slapen kun je leren

09-03-2023

Van de redactie

Digitale informatiebijeenkomst over bedplassen op 23 maart 2023


GGD regio Utrecht organiseert op donderdag 23 maart 2023 van 19:30 – 21:30 uur een digitale informatiebijeenkomst ‘Droog slapen kun je leren’. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders met kinderen van 5 jaar en ouder. Ouders kunnen rekenen op praktische informatie en advies om het ’s nachts zindelijk worden van hun kind te helpen bevorderen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

De digitale informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst ‘Droog slapen kun je leren’ bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte geeft de jeugdverpleegkundige inzicht in de mogelijke oorzaken van bedplassen en de factoren die droog slapen belemmeren en bevorderen. In het tweede gedeelte komen de verschillende methoden om droog te leren slapen aan bod.
 

Enkele voorbeelden zijn: de wakker maken methode, de kalendermethode en de beloningsmethode. En voor oudere kinderen het gebruik en de toepasbaarheid van de plaswekker. Met behulp van deze informatie zijn veel ouders in staat om voor hun kind de meest geschikte aanpak te bepalen en het ’s nachts zindelijk worden positief te beïnvloeden.

 

Meer informatie en aanmelding

Deelname aan de informatiebijeenkomst is alleen mogelijk op basis van aanmelding en bevestiging. Meld u voor 17 maart 2023 aan door een e-mail te sturen aan  jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl De volgende informatiebijeenkomst is donderdag 25 mei 2023.


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina