NIEUWSOnder voorwaarden eerder celmateriaal afnemen voor DNA in strafproces

08-06-2021

Van de redactie

Met stevige waarborgen kan van een verdachte eerder in het strafproces celmateriaal worden afgenomen. Wordt de verdachte veroordeeld, dan kan vervolgens een DNA-profiel worden gemaakt dat wordt opgeslagen in de DNA-databank voor strafzaken. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Randvoorwaarden voor dit conservatoir afnemen van celmateriaal zijn onder meer een zorgvuldige inrichting van het werkproces en ondersteunende ICT-infrastructuur. Het belang van DNA-onderzoek in strafzaken is groot. Het gebruik daarvan helpt de juiste verdachte in het vizier te krijgen en strafrechtelijk aan te pakken.

 

Op dit moment wordt volgens de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V) celmateriaal afgenomen zodra iemand is veroordeeld tot een sanctie in de zin van die wet voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. In de praktijk wordt van 87 procent van de personen die verplicht zijn celmateriaal af te staan, ook daadwerkelijk hun celmateriaal afgenomen en hun DNA-profiel in de databank opgenomen. Omdat celmateriaal pas na veroordeling wordt afgenomen, blijft een deel echter onvindbaar.

 

Commissie-Hoekstra 

Met de Tweede Kamer is de laatste jaren diverse keren gesproken over de werking van de Wet DNA-V. In het bijzonder naar aanleiding van de rapporten van de commissie-Hoekstra, die werd ingesteld na de tragische moord op twee personen door Bart van U., te weten oud-minister Els Borst en zijn zus Loïs. Door de Kamer is de wens uitgesproken om in een eerder stadium van het strafproces celmateriaal af te nemen. Minister Grapperhaus heeft naar aanleiding daarvan, na onder meer een toets op de juridische houdbaarheid, te kennen gegeven dat hij bereid is het conservatoir afnemen van celmateriaal wettelijk te introduceren. Daarvoor wilde hij eerst nog goed laten onderzoeken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om tot een goede uitvoering te komen. Dat onderzoek is onlangs afgerond.

 

Wetswijziging

Op basis van de resultaten van dat onderzoek kondigt minister Grapperhaus nu een wetswijziging aan die het mogelijk maakt celmateriaal af te nemen van iedere aangehouden verdachte die na verhoor of na beëindiging van de inverzekeringstelling in vrijheid wordt gesteld, maar nog wel verdachte blijft van een feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, of bij vordering van een inbewaringstelling. Hiermee kan worden bereikt dat van 99 procent van de mensen die worden veroordeeld in de zin van de Wet DNA-V, ook daadwerkelijk een DNA-profiel in de databank kan worden opgenomen.

 

Hoewel celmateriaal in een eerder stadium wordt afgenomen, betekent dit niet dat dit direct mag worden gebruikt voor DNA-onderzoek. De huidige verplichtingen in de Wet DNA-V worden dus niet uitgebreid. Het celmateriaal wordt na afname opgeslagen en daaruit mag pas na een veroordeling, als de officier van justitie een bevel op grond van die wet heeft gegeven, een DNA-profiel worden gemaakt. Als de betrokkene niet meer als verdachte kan worden aangemerkt, wordt het celmateriaal direct vernietigd.

 

Voorwaarden uitvoering

Om eerder celmateriaal af te nemen moet aan veel voorwaarden worden voldaan. Zo is een goede ICT-voorziening bijvoorbeeld een absolute randvoorwaarde om meer celmateriaal af te kunnen nemen, te verwerken en zo nodig te vernietigen. Daarnaast is het van belang dat één centrale onafhankelijke overheidsorganisatie de verantwoordelijkheid krijgt voor de opslag en het beheer van het afgenomen celmateriaal, die geen belang heeft bij het gebruik van het celmateriaal in het strafproces.

 

De uitvoering voor het conservatoir afnemen wordt nu verder uitgewerkt. Tegelijkertijd bevordert minister Grapperhaus dat een wetswijziging tot stand komt. Daarbij benadrukt de minister dat zorgvuldigheid voorop staat. ,,Een zo foutloos mogelijke uitvoering acht ik een absolute randvoorwaarde voor het conservatoir afnemen van celmateriaal. De integriteit van een nieuwe wettelijke systematiek valt of staat met het kunnen garanderen van de veiligheid van de opslag, het beheer, het transport en de vernietiging van het conservatoir afgenomen celmateriaal’’, aldus Grapperhaus.World Congress on Women’s Mental Health (IAWMH) na Parijs in 2022 in Maastricht

08-06-2021

Van de redactie

In november 2022 staat Maastricht vier dagen lang in het teken van de geestelijke gezondheidszorg van vrouwen. Van 6 tot en met 9 november 2022 verwelkomt MECC Maastricht, maar liefst vier jaar eerder dan oorspronkelijk gepland, het 9de World Congress on Women’s Mental Health. Na eerdere steden waaronder Madrid, Lima, Tokyo, Dublin en Parijs is Maastricht als destinatie gekozen voor deze 9e editie. Vandaag werd in de gloednieuwe MECC Studio de overeenkomst ondertekend door het bestuur van de Nederlandse afdeling van de International Association for Women’s Mental Health (IAWMH) bestaande uit Patricia van Wijngaarden-Cremers, Rutger Jan van der Gaag, Nienke Hagenbeek en Charles Beckers – Sr. Business Development Manager MECC Maastricht. Het internationale congres wordt jaarlijks bijgewoond door 1200 clinici en onderzoekers van over de hele wereld. 


IAWMH is opgericht in 2001 ter verbetering van de geestelijke gezondheid van vrouwen over de hele wereld, met als doel het opzetten van een netwerk van nationale en internationale samenlevingen. In Nederland wordt dit initiatief gedragen door de Alliantie Gender en Geestelijke Gezondheid. Hierin werken professionals (Psychiaters NVvP, Psychologen NIP, POH GGZ, Vereniging Gender en Gezondheid) intensief samen met patiëntenorganisaties (MIND Samen Sterk zonder Stigma) en maatschappelijke partners WOMEN Inc. en de Nederlandse GGZ. In aanwezigheid van Koningin Maxima werd de Alliantie Gender & GGZ op 3 februari dit jaar feestelijk en inhoudelijk gelanceerd.


Rutger Jan van der Gaag: “Maastricht ligt in het centrum van Europa en is gemakkelijk bereikbaar vanuit alle windstreken”. Patricia van Wijngaarden-Cremers “Waar vind je nou een stad met een vrouwelijke burgemeester, vrouwelijke rector magnificus en voorzitter RvB van een groot universitair medisch centrum, om er maar een paar te noemen”. Nienke Hagenbeek: “Het MECC straalt openheid uit en nodigt uit tot ontmoeting, interactie en inspiratie. Precies de juiste ingrediënten voor de organisatie van het 9e internationale Congress on Women’s Mental Health – Determination and Solidarity in november 2022”.


Charles Beckers, Sr. Business Development Manager MECC Maastricht: “Geweldig om te zien dat al onze efforts en de intensieve samenwerking met gelieerde partijen ertoe hebben geleid dat we dit internationaal gerenommeerde congres in 2022 “al” mogen verwelkomen. En dat ook nog eens in ons volledig nieuwe en uitgebreide congrescentrum”. Vlnr: Charles Beckers - Sr. Business Development Manager MECC Maastricht, Nienke Hagenbeek, Patricia van Wijngaarden-Cremers en Rutger Jan van der Gaag - het bestuur van de Nederlandse afdeling van de International Association for Women's Mental Health, Niels Klinkhamer - Managing Director Klinkhamer Group.Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd

08-06-2021

Van de redactie

De Voogd Groep en de Heilbron Groep – beide gerenommeerd specialist op de Nederlandse verzekeringsmarkt – zijn op 8 juni 2021 gefuseerd. Hiermee ontstaat een nieuwe groep met een stevige, ambitieuze en dynamische marktpositie tussen Nederlandse en internationale spelers. Een groep met de financiële en operationele slagkracht voor voortdurende innovatie voor klanten en voor verdere acquisities in de markt.
 

In het eerste deel van dit jaar hebben beide partijen met een speciaal integratieteam uitvoerig gekeken naar de haalbaarheid en voordelen van een fusie en hoe dit het best kan worden ingericht. In deze fase werden medewerkers, klanten en overige stakeholders nauw betrokken. Gedurende deze verkennende fase zijn beide partijen nader tot elkaar gekomen en dit heeft geresulteerd in de fusie van de Voogd Groep en de Heilbron Groep op 8 juni 2021.De nieuwe organisatie

Het bestuur bestaat uit Michael de Nijs, Frank Germans en Marco Gregoor – met De Nijs als voorzitter en CEO. De Raad van Commissarissen bestaat uit Bas de Voogd en Lex Geerdes en afgevaardigden van de grootaandeelhouders. Investeringsmaatschappij Five Arrows Principal Investments ondersteunt de plannen van beide directies volledig en blijft aan als belangrijke aandeelhouder. Zowel de Voogd Groep als de Heilbron Groep blijven vooralsnog onder het eigen bekende label opereren. De fusie versterkt de gezamenlijke positie op het speelveld in de Nederlandse verzekeringsmarkt.
 

Verbreding product portfolio

Michael de Nijs: “Gedurende het traject hebben we onze focus op de voordelen voor onze klanten en medewerkers gelegd. Dit had en blijft bij ons absolute prioriteit. Dankzij de fusie wordt het portfolio aan producten en diensten voor de klant uitgebreid en ondersteund door sterke technologie en particuliere dienstverlening, waardoor wij hen nog beter kunnen ondersteunen. Daarnaast bieden we internationale marktpartijen een unieke toegang tot de Nederlandse markt.


Onze medewerkers bieden we met deze fusie meer en diverse carrièremogelijkheden dankzij de vele locaties en het uitgebreider productportfolio. Hierdoor zal de nieuwe onderneming ook aantrekkelijker voor nieuwe professionals zijn.”
 

Frank Germans vult aan: “Er is zorgvuldig afgewogen hoe we de sterke bedrijfsculturen kunnen combineren. Het integratieteam heeft dit met specialisten uit de organisaties en externe experts secuur opgepakt en hier uitvoering aan gegeven. In de toekomst van ons fusiebedrijf zullen we verdere concrete stappen ondernemen.” Marco Gregoor: “Gedurende het voortraject hebben we medewerkers geïnformeerd over de fusie: hoe deze tot stand is gekomen en wat ze kunnen verwachten. Gedurende die tijd hebben we medewerkers de kans gegeven vragen te stellen over de toekomst van ons fusiebedrijf. We hebben alle gestelde vragen zo goed mogelijk beantwoord. Er is sprake van een hoge mate van betrokkenheid van de medewerkers. Dit is een mooi voorbeeld van het echte familiegevoel dat in beide organisaties sterk aanwezig is. Dit willen we niet verloren laten gaan.”
 

De Nijs: “We zijn blij dat de Voogd Groep en de Heilbron Groep fuseren en we vandaag dit goede nieuws samen naar buiten kunnen brengen. We gaan een mooie toekomst tegemoet.”
 

Zakelijke en particuliere verzekeringsdienstverlening

De fusie resulteert in een onderneming van in totaal 1.600 medewerkers met 40 vestigingen in heel Nederland. Het bedrijf biedt een combinatie van zakelijke verzekeringsdienstverlening op het gebied van arbeid en inkomen, ziekte en verzuim en zorg, met dienstverlening voor particuliereNederland stuurt woensdag 90.000 vaccins naar Suriname

08-06-2021

Van de redactie

Vanwege de zeer ernstige corona-situatie in Suriname gaan woensdag 90.000 doses AstraZeneca plus naalden en spuiten op het vliegtuig. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zojuist besloten. De vaccins die woensdag worden verstuurd kunnen direct worden ingezet in het Surinaamse vaccinatieprogramma. Naast de vaccins van woensdag werden vorige week met hulp van Defensie en Buitenlandse Zaken al zuurstofcontainers, persoonlijke beschermingsmiddelen en een medisch team naar Suriname gestuurd.  
 

De Surinaamse autoriteiten hebben Nederland recent om hulp gevraagd bij de bestrijding van het coronavirus. Al eerder zei minister De Jonge (VWS) dat hij Suriname, naast de deelname aan Covax, met vaccins wilde helpen vanwege de speciale relaties met het land. Aanvankelijk wilde Nederland deze week 40.000 doses AstraZeneca leveren maar door lagere bestellingen van ziekenhuizen (voor laatste tweede prikken) kunnen er nu al 90.000 vaccins naar Suriname worden verstuurd. Deze hoeveelheid loopt vooruit op latere leveringen van 500.000 tot 750.000 doses AstraZeneca, afhankelijk van de leveringen aan Nederland. Nederland en Suriname bespreken momenteel hoeveel vaccins nodig zijn in Suriname en hoeveel er op welke momenten gekoeld kunnen worden.
 

Inzetbaarheid AstraZeneca en Moderna

De vaccins die komende week worden geleverd kunnen direct worden ingezet in het Surinaamse vaccinatieprogramma. Momenteel wordt er in Suriname al geprikt met het AstraZeneca-vaccin en is er veel animo voor het halen van een vaccinatie. Het is al vroeg druk op de priklocaties. Hierdoor kunnen de Nederlandse leveringen makkelijk worden ingepast. Daarnaast kan dit specifieke vaccin bewaard worden bij koelkasttemperatuur, dit vergemakkelijkt het transport en een snelle distributie van de vaccins. Vanwege de lagere bewaartemperatuur en de eenvoudiger handling is besloten niet de eerder gemelde 50.000 Moderna in twee batches te leveren maar meer AstraZeneca. AstraZeneca is eenvoudiger in te zetten en de 90.000 vaccins die versneld kunnen worden vrijgemaakt, kunnen in Suriname allemaal meteen als 1e prik worden gezet. AstraZeneca biedt daarom Suriname nu meer soelaas. 
 

Zeer ernstig

De situatie die door het COVID-19 is ontstaan in de Surinaamse ziekenhuizen is schrijnend en de behoefte aan vaccins onder de bevolking is groot. Dat heeft speciaal gezant en voormalig directeur-generaal van het RIVM Marc Sprenger laten weten aan het ministerie van VWS. Sprenger is momenteel in Suriname om samen met de specialisten daar te kijken wat nodig is in de acute bestrijding van het coronavirus.Beperking geldstromen bij ondermijning van onze rechtsstaat

08-06-2021

Van de redactie

Om onwenselijke (buitenlandse) beïnvloeding en ondermijning van onze Nederlandse vrijheden, democratie en rechtsorde tegen te gaan, heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming eerder een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat burgemeesters en Openbaar Ministerie (OM) de mogelijkheid geeft om inzage te verkrijgen in alle donaties van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Dit voorstel wordt nu aangevuld met een instrumentarium om die donaties actief te melden, (tijdelijk) te kunnen bevriezen, beperken, verbieden of verbeurd te verklaren. Verder wordt het wetsvoorstel uitgebreid naar alle donaties vanuit binnen- en buitenland. De nota van wijziging die dit regelt gaat vandaag in consultatie. Een brief hierover wordt vandaag aan de Tweede Kamer verstuurd.

 

Minister Dekker: “Het propageren van haat tegen andersdenkenden, het aanzetten tot geweld en extremisme, of antidemocratisch gedachtengoed verspreiden. Daarvoor is geen plek in Nederland. Organisaties die zich hiermee bezig houden, moeten daarom stevig bestreden worden. In een rechtsstaat kunnen we niet onbeperkt tolerant zijn tegen intolerantie.”

 

Met deze nota van wijziging krijgt het OM de mogelijkheid om de rechter te verzoeken maatregelen te nemen bij maatschappelijke organisaties die onze democratische rechtsstaat (dreigen te) ondermijnen, door het ontvangen van donaties en ontplooien van activiteiten die gericht zijn op ondermijning. Reguliere goede doelen organisaties met maatschappelijke, levensbeschouwelijke of ideale doelstellingen worden door het voorstel dus niet geraakt. In het geval van ondermijnende praktijken kan het OM de rechter om een aantal maatregelen vragen. Het gaat dan om het bevriezen van goederen voor maximaal 1 jaar, een verbod van maximaal 2 jaar tot het ontvangen van bepaalde donaties, het terugstorten van donaties of laten vervallen aan de staat, en een bevel van maximaal 3 jaar om alle donaties te melden aan het OM. Voorafgaand aan het verzoek kan het OM via de rechter beslag leggen en volledige inzage vragen in de administratie. Ook krijgen de burgemeesters mogelijkheden om informatie te delen met het OM, ter onderbouwing van dit verzoek.  

 

Deze maatregelen zijn een aanvulling op het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo), dat momenteel in de Tweede Kamer ligt. Hiermee krijgen burgemeesters, OM en eventueel andere specifiek aangewezen overheidsinstanties de bevoegdheid om bij een maatschappelijke organisatie navraag te doen naar buitenlandse giften en, als deze substantieel blijken, verdere navraag te doen naar de persoon die de donatie heeft verricht. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van bedreiging van de openbare orde door een maatschappelijke organisatie. Een organisatie die niet meewerkt, maakt zich schuldig aan een economisch delict, terwijl dwarsliggende bestuurders de oplegging van een bestuursverbod riskeren van maximaal 5 jaar. Bovendien kunnen de burgemeester en het OM een dwangsom (laten) opleggen.

 

Met de nota van wijziging worden de uitkomsten verwerkt van de verkenning die is uitgevoerd naar aanleiding het eindrapport van de parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (Pocob) van de Tweede Kamer, en wordt tevens de motie Becker cs uitgevoerd.‘Er verandert te weinig in de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen’

08-06-2021

Van de redactie

Seksueel geweld tegen kinderen tast exact datgene aan wat we als samenleving willen koesteren en bewaken: de gezonde ontplooiing van (jonge) mensen. Maar de problematiek van seksueel geweld is niet altijd duidelijk: het is veelkoppig, ongrijpbaar en wijdvertakt. Er lijkt weinig te zijn veranderd de afgelopen jaren in de aanpak van daders van seksueel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019 die vandaag is uitgebracht. 
 

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, noemt de conclusies van de dadermonitor verontrustend. ‘We zien nog altijd hetzelfde als een aantal jaar geleden: de aanpak lijkt niet mee te bewegen met de problematiek. Ondanks aangescherpt beleid en de inzet van diverse partijen. Er zijn veel jonge daders, de doorlooptijden zijn te lang en het voorkomen van daderschap, of herhaald daderschap, lukt nog steeds onvoldoende. Er verandert te weinig in de aanpak.’ Volgens Bolhaar is er meer actie en ruimte nodig voor maatwerk. ‘Een aanpak heeft pas impact als die aansluit op de kenmerken van de daders en slachtoffers, en het steeds ontwikkelende fenomeen van seksueel geweld tegen kinderen. Het is complex en hybride, en daarmee is de oplossing niet eenduidig.’

 

Voorlichting is nodig om jong daderschap te voorkomen

De rapporten die de Nationaal Rapporteur recent uitbracht, schetsen allemaal hetzelfde verontrustende beeld: er zijn veel jonge slachtoffers en daders, zowel van mensenhandel als seksueel geweld tegen kinderen. Ook uit dit onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van alle daders van seksueel geweld tegen kinderen minderjarig is. Dit maakt het belangrijker dan ooit om gericht in te zetten op preventie om zo daderschap, en daarmee slachtofferschap, te voorkomen. Er is structurele aandacht nodig voor bewustwording, waarbij de nadruk ligt op het vroeg leren praten over seksualiteit, gewenste omgangsvormen en grenzen. De (online) leefwereld van jongeren moet hier natuurlijk een centrale rol in spelen. Deze voorlichting dient een doorlopend onderdeel te worden van de basale ontwikkeling van jongeren.

 

Hoe effectief is het re-integratietraject?

‘Voorkomen is essentieel, maar mocht seksueel geweld toch plaatsvinden, is het noodzakelijk om alles op alles te zetten om seksueel geweld te stoppen en herhaling te voorkomen. Daarvoor is het cruciaal dat er wordt gekeken naar wie de daders zijn en wat de context is; welke complexe problematiek gaat er schuil achter hun daderschap? Er is niet één type dader, één type slachtoffer, en één type misdrijf,' zegt Bolhaar. ‘Ook hier is ruimte nodig voor maatwerk. Zo kan worden beslist wat de meest passende hulp en begeleiding is om ervoor te zorgen dat daders niet in herhaling vallen. Hiermee wordt slachtofferschap voorkomen.’

 

Het overgrote deel van de jonge daders, namelijk 99 procent, houdt zich aan de maatregelen die zijn opgelegd. Dat zegt alleen niets over de effectiviteit van het re-integratietraject. De Nationaal Rapporteur beveelt aan te onderzoeken bij welke jonge daders na afloop van reclasseringstoezicht zorgen blijven bestaan die passende resocialisatie in de weg staan, wat voor zorgen dit zijn en hoe deze jongeren het beste geholpen kunnen worden.

 

Lange doorlooptijden hebben negatief effect op daders en slachtoffers
De Nationaal Rapporteur vraagt extra aandacht voor de lange doorlooptijden in strafzaken. In 2019 duurde het 417 dagen tot er een vonnis was vanaf het moment dat een zaak bij het Openbaar Ministerie (OM) werd ingeschreven. In 2015 was dit 359 dagen. Dat dit zo lang duurt, maakt herstel voor slachtoffers nog lastiger dan het al is. Bovendien bevordert een snelle afronding aangiftebereidheid. De snelle afhandeling heeft ook een positieve invloed op de effectiviteit van de straf van jonge daders. Daarom is het van belang dat politie, het OM en de Rechtspraak samen aan de slag gaan.

 

Opdracht voor het volgende kabinet
‘Deze ingewikkelde problematiek is niet op te lossen met een optelsom van vluchtige nieuwe ideeën. Het gaat om verdieping, expertise, vasthoudendheid en lerend vermogen. De aanpak vraagt om een lange adem,’ zegt Bolhaar. ‘Dit is dan ook een opdracht voor het volgende kabinet. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in beleid, nu is het tijd om dat beleid om te zetten in daadkracht en uitvoering.’

 

Om dat te bewerkstellingen moeten de handvatten hiervoor worden geleverd, en is het noodzakelijk dat er in de randvoorwaarden wordt voorzien: de aangewezen partijen en organisaties hebben de middelen nodig om de uitvoering mogelijk te maken. Bolhaar: ‘Om die aanpak te laten slagen, is het noodzakelijk dat deze concreet en lokaal wordt gemaakt; de problematiek aanpakken in de leefomgeving van de daders en slachtoffers. Een intensieve samenwerking tussen het Rijk, de regio’s en gemeenten is hierbij essentieel.’Rechter gewraakt in kort geding door complotdenker

07-06-2021

Van de redactie

Bodegraven/Den Haag – Maandagmiddag 7 juni was het kortgeding van de gemeente Bodegraven tegen drie complotdenkers, die complottheorieën verspreiden over de begraafplaats van Bodegraven. M. K.... één van de gedaagden heeft de rechter gewraakt. K... wil dat de rechter hem erkent als journalist, maar de rechter wil daar pas iets over zeggen in haar vonnis. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de rechtszaak aangespannen om dat het drietal onzin verspreid over de begraafplaats en kindermoorden welke zijn vermoord door pedofielen. Via een videoverbinding volgde het drietal het kortgeding en na een half uur was deze gewraakt en kwam er een snel eind aan het kortgeding.Nu deze gewraakt is moet eerst de wrakingskamer bijeenkomen en dit kan enkele weken tot maanden duren. Burgemeester Christiaan van der Kamp, noemde het een bekende vertragingstactiek en nu is het afwachten op de volgende zitting. Samensportplezier is van start gegaan

07-06-2021

Van de redactie

Bodegraven - Super tof. We zijn vandaag 5 juni gestart met samensportplezier. Sporten op zaterdag van 10.00-11.00 voor kinderen met een lichamelijke beperking. (tussen de 8-14 jaar) Met 5 kinderen en een aantal vrijwilligers hebben we een heerlijk sport uurtje gehad.

Heb jij ook zin om te sporten?

Geef je op via  samensportplezier@kpnmail.nl of bel 0651199565

Zaterdag 12 juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli en 10 juli zijn de volgende data voor samensportplezier.

Van harte welkom.

Kees & Co acteur Rik Hoogendoorn komt naar het Evertshuis met ‘OppasOpa’

07-06-2021

Van de redactie

Bodegraven – Leuke cadeautip voor VADERDAG: geef een avondje theater cadeau! Ook leuk voor (o)ma’s. Op zaterdagavond 19 juni speelt Rik Hoogendoorn zijn avondvullende voorstelling ‘OppasOpa’ in de theaterzaal van het Evertshuis. Het begint om 20.30 uur en er zijn nog kaarten beschikbaar. Er mogen max. 50 personen in de theaterzaal, dus wacht niet te lang met reserveren.

Rik Hoogendoorn, bekend van o.a. zijn rollen in tv-programma’s als ‘Sesamstraat’ en ‘Kees en Co’ is grootvader geworden van een kleinzoon. Hij past één dag in de week op en is daarmee toegetreden tot het groeiende legioen van oppasopa’s. Die nieuwe verantwoordelijkheid brengt hem herinneringen aan zijn eigen jeugd en vaderschap. 


Foto: Roman Jans​

Helikopterouders
Rik ziet overeenkomsten, maar vooral verschillen tussen hoe er in drie generaties werd en wordt gedacht over het krijgen en opvoeden van kinderen. Hij verwondert zich over de millennials die zich steeds meer ontpoppen als de ‘watjes generatie.’ In ‘OppasOpa’ wordt menig kritische noot gekraakt over de helikopterouders (een ouder die zijn of haar kind te beschermend opvoedt) van nu en maakt de kleinzoon kennis met de normen en waarden van zowel zijn groot- als overgrootouders. Dit resulteert in een theatermonoloog vol herkenbare en hilarische momenten.

De voorstelling ‘OppasOpa’ begint om 20.30 uur. Kaarten kosten € 20,00 en zijn inclusief drankje. De coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand bewaren, mondkapje in de foyer en bij klachten thuisblijven gelden nog steeds. Op de website van het Evertshuis staat het volledige corona protocol. Voor meer informatie en/of het reserveren van kaarten zie  www.evertshuis.nl  
Locatie: Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven. 

Praktische informatie
Zaterdag 19 juni 2021
Genre: Toneel
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 20,00 (inclusief drankje)Zwerfafvalchallenge in Weideveld

07-06-2021

Editie GroeneHart.nl

Bodegraven - Afgelopen vrijdag gingen de jongste inwoners van de wijk Weideveld in Bodegraven aan de slag met de Zwerfafvalchallenge. Ook de overlast van hondenpoep werd onder de aandacht gebracht. Onze verslaggever Brett den Heijer ging op pad en liep Bollo de beer tegen het lijf.

 Kom niet naar de GGD-vaccinatielocatie voor een stempel in het gele boekje

07-06-2021

Van de redactie

De GGD Hollands Midden roept op nu niet meer naar de vaccinatielocaties te komen voor een stempel in het gele boekje. Vanaf 14 juni heeft de GGD Hollands Midden speciale stempellocaties ingericht voor mensen die met terugwerkende kracht een vaccinatiestempel willen halen. Het is ongelofelijk druk op de vaccinatielocaties en mensen die voor een stempel komen lopen in de weg en frustreren het vaccinatieproces. De GGD Hollands Midden vraagt mensen na 14 juni terug te komen voor een stempel. 

Minister Hugo de Jonge zei vorige week dat mensen die gevaccineerd zijn met terugwerkende kracht een stempel voor het gele boekje kunnen halen bij de GGD. Op de zeven vaccinatielocaties in Hollands Midden leidt dit tot grote drukte, lange rijen en chaos op de locaties. Ook het callcenter en de telefoonlijn voor reizigersvaccinatie worden heel veel gebeld over de stempels. 

De GGD Hollands Midden vaccineert deze week meer dan tienduizend mensen per dag. Om die grote aantallen goed te kunnen bolwerken zijn er speciale looproutes en balies ingericht. “De mensen die alleen voor een stempel komen lopen in de weg. Er ontstaan tegenstromen op locaties. Wij kunnen niet anders dan mensen wegsturen om ervoor te zorgen dat het vaccineren door kan gaan.”  

Speciale stempellocaties
Op dit moment is de GGD bezig aparte stempeltenten te organiseren naast de vaccinatielocaties. Die tenten met het bijbehorende personeel zijn op 14 juni gereed. De GGD Hollands Midden vraagt mensen tot die tijd te wachten op hun stempel. Ook hoopt de GGD dat er vanaf 14 juni gele boekjes op deze locaties te koop zijn. 

Vakantie
Het gele boekje is geen officieel vaccinatiebewijs. Het is dan ook geen geldig bewijs voor vliegmaatschappijen en of landen waar u naar toe op vakantie wilt. Een stempel in het gele boekje is alleen voor uw eigen administratie. Het vaccinatiebewijs, dat iedere gevaccineerde ontvangt, is het officiële bewijs. Op dat bewijs staat met welk vaccin u gevaccineerd bent en vindt u het batchnummer van uw vaccin. Het vaccinatiebewijs kunt u in uw gele boekje bewaren. 

Op 1 juli hoopt de EU een Green Certificate in te voeren. Dit is een digitaal certificaat dat in heel Europa geldig is. U kunt dat certificaat ook printen. Op dat Green Certificate staat een QR-code waarmee u kunt bewijzen dat u gevaccineerd bent, negatief zijn getest bent en/of een COVID-besmetting heeft doorgemaakt. Het certificaat wordt straks niet alleen gebruikt om te reizen, maar ook om in Nederland toegang te krijgen tot evenementen, theaters, musea en sportwedstrijden.​Let op! Tijden zijn veranderd van de buitenspeeldag 9 juni

07-06-2021

Van de redactie

Reeuwijk-Brug/Waarder - Aanstaande woensdag is het nationale buitenspeeldag. De Buurtsportcoaches van Sport en Welzijn (SenW) zullen in twee kernen aanwezig zijn, in Reeuwijk-Brug en Waarder.

Allereerst zijn de Buurtsportcoaches in Reeuwijk-Brug van 13:30 t/m 14:30 uur in de Speelweide Hooiweide. Vervolgens verplaatsen zij zich naar De voetbalkooi Berghoeve te Waarder van 15:00 t/m 16:00 uur.

Let op! De tijden zijn aangepast en afgestemd op de (continu) roosters van de scholen zodat er zoveel mogelijk kinderen mee kunnen spelen! Ben jij erbij? Laat het weten door je in te schrijven via  www.senw-br.nl/buitenspeeldag. Vriendenschaar blijft actief tijdens Corona

07-06-2021

Van de redactie

Bodegraven - We schrijven maart 2019 als COVID-19 ook ons land bereikt. Inmiddels hebben we allemaal ondervonden welke beperkingen ons dat gebracht heeft, niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op korfbalgebied. Zo ligt de competitie er al een behoorlijk aantal maanden uit, maar toch is er geprobeerd om er nog een positieve draai aan te geven en op de zaterdagen ook bezig te blijven! Zo is een vrijwilliger van Vriendenschaar al maandenlang bezig om onderlinge wedstrijdjes op bijna iedere zaterdag te organiseren. Hetzij in de vorm van de zogenaamde korfbalchallenge, hetzij in de vorm van onderlinge wedstrijdjes.

 

Deze worden georganiseerd voor onze jongste jeugdspelers (de F) tot en met de senioren. Helaas vielen de spelende leden ouder dan 27 jaar buiten de boot. Voor de jongsten is er bovendien elke week een ander thema qua teamnamen. Zo weet de jeugd inmiddels een heleboel van o.a. vissen, schoonmaken, dieren die een winterslaap houden, foute kerst, trekvogels, lente, Sinterklaas, bevrijding (rondom 5 mei) en vreemde beroepen. Het leuke van deze opzet is ook, dat kinderen soms ‘teamoverschrijdend’ met en tegen elkaar spelen. Zo leert de Vriendenschaarjeugd elkaar meer en meer kennen en kunnen ze bovendien alvast eens ruiken aan fysiek en tactisch een tandje hoger. 

 

Het is natuurlijk erg jammer dat er geen publiek bij deze wedstrijden mag komen kijken, maar ook daar is iets op gevonden. Was het al gebruikelijk om voorheen de wedstrijden van de selectie te filmen en uit te zenden via een livestream, zo worden nu van begin af aan álle wedstrijden gefilmd. Vele ouders hebben hun weg inmiddels elke zaterdag gevonden naar de livestream. Dat filmen gebeurt natuurlijk niet vanzelf. Hiervoor zijn twee junioren verantwoordelijk: Thijs van den Hoven en Wietse Habben Jansen. Zij zijn elke zaterdag de hele dag paraat om alle wedstrijden te filmen. Petje af voor deze jongens!

 

Naast de organisatie en het filmen, zijn natuurlijk ook scheidsrechters nodig om deze wedstrijdjes te fluiten. Gelukkig zijn er veel leden bereid dit te doen, waaronder ook een flink aantal jonge jeugdleden. Zij fluiten met veel plezier en leren hier veel van. Ook de hoofdtrainer laat zich niet onbetuigd hierin. Niet alleen de F tot en met de senioren waren de afgelopen maanden actief, ook de aller, allerkleinsten konden genieten van spelletjes en korfbalvormen: de Kangoeroes. Deze kinderen van 3 tot en met 6 jaar zijn zo dapper om zonder hun ouders op zaterdag mee te doen met de Kangoeroe Klup. Dat doen zij onder de bezielende leiding van Anita van Leeuwen en Melissa v.d. Heijden. En ook deze ouders kunnen live meekijken naar hun kroost!
 


 

Nog even doorbijten en uitkijken naar de versoepelingen die steeds meer vorm gaan krijgen momenteel. Hopelijk kan Vriendenschaar in het nieuwe seizoen weer van start als vanouds. Maar zolang dat nog niet zo is, wordt er nog even met elkaar van deze alternatieve zaterdagen genoten!Muziekvereniging OBK Driebruggen bedankt iedereen voor de donatie!!!

07-06-2021

Van de redactie

Driebruggen - De actie is voorbij en we hebben een succesvolle actie gehad. Maar let op!!! De link blijft actief tot en met zaterdag 19 juni. We kunnen nog omhoog met het bedrag! De opbrengst van de actie is 100% voor de organisaties die actievoeren.  

Muziekvereniging OBK Driebruggen voert actie o.a. voor onze jeugdopleiding en aanschaf/ onderhoud van muziekinstrumenten.   Heeft u nog niet gedoneerd en wilt u OBK steunen kijk dan op  www.obkdriebruggen.com hier staat een link waar u kunt doneren.

 Nieuwkoop krijgt coronasneltestlocatie voor medewerkers onderwijs en kinderopvang

07-06-2021

Van de redactie

Nieuwkoop - Op maandag 7 juni mei opent de sneltestlocatie in scholencomplex Buytewech (locatie BSO, Ladderhaak 1-9) in Nieuwkoop. Op de locatie kunnen álle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang die werken in de betreffende gemeente zich laten testen. Scholen en kinderopvanglocaties ontvangen bericht van de GGD Hollands Midden hoe hun medewerkers hiervan gebruik kunnen maken.
 

Eerder opende de GGD Hollands Midden al sneltestlocaties op scholen in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven- Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Katwijk aan Zee, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Waddinxveen.

GGD Hollands Midden vindt het belangrijk om medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang de mogelijkheid te bieden om dichtbij, snel en betrouwbaar getest te kunnen worden op corona om zo verspreiding van het virus te voorkomen.
 

Hoe werkt het? 
Medewerkers kunnen zich zonder afspraak en voor aanvang van de werkdag op deze locaties laten testen. Al vanaf 07.10 uur zijn zij welkom (tot 07.40 uur). Als zij in quarantaine zitten kunnen zij zich hier alleen op of na dag 5 laten testen. De GGD gebruikt een antigeensneltest, zodat de uitslag na 15 minuten bekend is. De locaties zijn coronaproof ingericht. 
 

Ervaring met sneltesten
GGD Hollands Midden heeft al langere tijd positieve ervaring met sneltesten. De mogelijkheid voor onderwijs- en de kinderopvangpersoneel om een sneltest te doen op afspraak kan op de reguliere GGD-testlocaties in Leiden en Gouda. Nu bieden we de sneltest ook dichter bij de doelgroep aan én voor aanvang van de werkdag. 
 

Waarom inzet van sneltesten?
Nu de scholen en kinderopvangcentra weer geopend zijn, staan onderwijs- en pedagogisch medewerkers regelmatig voor een dilemma. ‘Mijn klachten kunnen passen bij corona. Ik blijf thuis en laat mij testen, want ik wil geen risico nemen. Het gevolg is dat mijn klas geen leraar heeft vandaag en misschien ook morgen, want de uitslag heb ik niet meteen.’
 

Het doel is dan ook door middel van sneltesten direct duidelijkheid te geven en op die manier de verspreiding van het virus te voorkomen. Daarmee dragen we bij aan de continuïteit van het onderwijs en de kinderopvang en hopen we rust te brengen bij ouders en medewerkers.Positief advies over Werelderfgoednominatie Limes

07-06-2021

Van de redactie

Woerden - De Neder-Germaanse Limes is weer een stap dichter bij de inschrijving op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, dankzij het positieve advies van ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) dat vrijdag 4 juni bekend is geworden. Eind juli neemt het Werelderfgoedcomité tijdens de Werelderfgoedconventie uiteindelijk het besluit of de Neder-Germaanse Limes zal worden opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Als dat het geval is, en de kans daarop is groot, zal dat een kroon op het werk zijn. Hiervoor hebben de drie provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, de betrokken gemeenten en vele erfgoedorganisaties en vrijwilligers zich ingespannen en veel werk verricht.


Het castellum van Woerden in het straatwerk op het Kerkplein
 

De Neder-Germaanse Limes loopt van Katwijk via Utrecht en Arnhem naar Duitsland, in de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Paltz. In Nederland gaat het om 19 vindplaatsen die daadwerkelijk de status UNESCO Werelderfgoed zullen krijgen, waaronder het castellum van Woerden dat in het straatwerk op het Kerkplein is aangegeven. Daarnaast telt Nederland veel andere vindplaatsen uit de Romeinse tijd die samen de Neder-Germaanse Limes vormen. Alleen de meest complete en best bewaarde worden nu voorgedragen.Parkvilla bruist weer

07-06-2021

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Dansende kinderen in de balletzaal, vrolijke muziek uit de foyer, cursisten op weg naar een creatieve les, vrijwilligers bezig met het ophangen van nieuwe filmposters. Er hangt weer een levendige sfeer in het Parkvilla gebouw en n er staan veel activiteiten op de planning.


Voor het eerst wordt in de theaterzaal op het grote, nieuwe doek op 10 juni de Amerikaanse film Nomadland vertoond, de grote winnaar van de Oscars dit jaar. De theatervoorstelling De Liedjestovenaar op 11 juli is voor kinderen van 2 jaar en ouder. Tevens is er een uitgebreid zomerprogramma samengesteld, dat wordt gestart door een workshop portrettekenen op 17 juli van Yvette Bavelaar, winnares van Sterren op het doek. Verder zijn er tal van cursussen voor alle leeftijden, waterkunst vanaf 7 jaar of tape art voor tieners en fashion design summercamp voor modebewuste kids. Aquarelleren, buiten fotograferen, dansen, schilderen staan ook op het programma en er komen nog meer cursussen bij. Cursus Tape art voor tieners

Op dit moment zijn er twee exposities te bewonderen in Parkvilla: het beste van Alphoto en de expositie van de cursisten expressief tekenen en schilderen van Annemarie van Hooff exposeren tot 27 augustus in de trapopgang en de eerste verdieping van Parkvilla. De expositie Is getiteld Lucht en Blauw en is zeker een bezoekje waard. 

Meer informatie en tickets:  www.parkvilla.nlSyndroom Stokholm op Gouwestad

07-06-2021

Van de redactie

Gouda - Gijzelingen vergen extreem veel van de gegijzelden en daarom worden gijzelnemers over het algemeen gehaat. Maar soms ook geliefd. In dat laatste geval spreekt men van het Stockholm Syndroom: een psychologisch effect, waarbij de gegijzelde sympathie en begrip op gaat brengen voor de gijzelnemer en soms, zoals bv in het beroemde geval van miljonairsdochter Patty Hearst, actief mee gaat doen.


Het Amsterdamse duo Syndroom Stokholm vergt ook het een en ander van de luisteraar: experimentele, avantgardistische Noise, met vurig gebrachte, rijpe Nederlandstalige Poëzie. Over alledaagse én actuele zaken. Hoe dit live klinkt is vrijdag 11 juni van 19 – 20 uur te horen in het Gouwestad Radio muziekprogramma Going Underground.


Going Underground, vrijdag van 19 – 20 uur live en dinsdag van 19 – 20 uur op herhaling op Gouwestad Radio, 97.7 FM (kabel), 106.2 FM (ether), het digitale DAB+ en www,gouwestad.nl (livestream). Daarna terug te luisteren via de Mixcloud-pagina van Gouwestad Radio.Bijna alle middelbare scholen volledig open

07-06-2021

Van de redactie

Vrijwel alle middelbare scholieren zijn vanaf vandaag weer volledig naar school. Afgelopen week heeft de Onderwijsinspectie contact opgenomen met scholen die nog niet zeker wisten of ze helemaal open zouden gaan. Ook het grootste gedeelte van die scholen gaat alsnog volledig open.

Minister Slob: “Op school leer je het beste. Zeker na de afgelopen periode waarin naar school gaan geen vanzelfsprekendheid was, kunnen enkele weken volledig fysiek onderwijs belangrijk zijn. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn. Ik ben trots dat scholen die verantwoordelijkheid nemen.”
 

Zeker 95% open

Naar verwachting gaat zeker 95% van de 1438 middelbare scholen vanaf vandaag volledig open. In totaal heeft de Inspectie tot afgelopen vrijdag 193 meldingen gekregen over vaak dezelfde scholen. Na gesprekken door de Inspectie over specifieke zorgen en knelpunten, gaat de meerderheid van deze scholen vandaag volledig open. Ook heeft het ministerie enkele gesprekken met schoolbestuurders gevoerd. De komende tijd blijven de Inspectie en het ministerie de situatie nauwgezet volgen.
 

Zelftesten

Het kabinet besloot vorige maand na advies van het OMT dat de middelbare scholen volledig open mogen. In de Tweede Kamer is brede steun voor deze beslissing. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Wel gelden alle basisregels, moeten ze afstand bewaren tot de docent en twee keer per week een zelftest doen. Leerlingen krijgen de zelftesten via hun middelbare school. Alle middelbare scholen zijn gratis voorzien van voldoende zelftesten.Videobijeenkomst over plannen ontwikkeling kerkplein voor de Dorpskerk

06-06-2021

Van de redactie

Bodegraven - Drie vrijwilligersorganisatie in Bodegraven hebben ideeën en plannen ontwikkeld om het kerkplein voor de Dorpskerk in Bodegraven haar karakter terug te geven. Ook willen zij de verlaten begraafplaats achter de Dorpskerk opnieuw inrichten met daarin verhalen uit het Bodegraafse verleden. 

In een nieuwsbrief worden inwoners en belanghebbenden van Bodegraven uitgenodigd op donderdag 24 juni aanstaande om 20.00 uur deel te nemen aan een videobijeenkomst. Ze laten dan hun ideeën en plannen zien. Je kunt je voor de bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar:  info@hartinbodegraven.nl of  bodegraven-noord@dorpenwijk.nl. De initiatiefnemers willen graag weten of je als inwoner, ondernemer, winkelier of namens een organisatie uit Bodegraven deelneemt en vragen dat te vermelden in de mail.

 

Nieuwsbrief

Beste dorpsgenoten,
wij zijn drie vrijwilligersorganisaties met de ambitie om in het centrum van Bodegraven een “Kerkplein met Karakter” en een sfeervolle hoftuin te realiseren.
Onze ideeën en plannen willen we je graag laten zien. 

 

UITNODIGING 

Donderdagavond 24 juni houden we om 20.00 uur een videobijeenkomst.
Ben je inwoner of belanghebbende en geïnteresseerd stuur dan een mail naar: info@hartinbodegraven.nl  of   bodegraven-noord@dorpenwijk.nl.
Je ontvangt dan informatie en een weblink om deel te nemen aan de videobijeenkomst. 

 

HISTORIE BODEGRAVEN 

Wist je dat ons dorp ruim duizend jaar geleden is ontstaan rond de Dorpskerk? Dat slechts hon- derd jaar geleden op de Oude Markt de grootste kaasmarkt van Nederland werd gehouden? Ach- ter de Dorpskerk een verlaten begraafplaats -Sint Gallushof- ligt met grafstenen die verwijzen naar verhalen over bijzondere dorpsgenoten met bekende namen uit een ver verleden? 
 

MOOI EN SFEERVOL 

Hoe maak je het Kerkplein en de Oude Markt weer mooi en sfeervol? Vorig jaar zijn hiervoor al ontwerpen gemaakt en het is heel goed mogelijk met aanpassing van de bestratingen en trottoirs. De auto’s geordend in parkeervakken. Mooie grote groenvlakken en mooi straatmeubilair.
Van de verlaten begraafplaats wil de historische kring een parkachtige sfeervolle en educatieve hoftuin met informatie over het verleden maken. Zij worden hierbij ondersteund door KNHM.nl en ARCADIS.nl
 

LEUK EN GEZELLIG KERKPLEIN 

Zou het niet leuk en gezellig zijn om (weer) kleinschalige evenementen op het plein te houden? Het nieuw in te delen plein biedt wellicht voldoende ruimte voor een kerst-, kunst-, antiek- en rommelmarkt of andere activiteiten. Ook voor een klein gezellig terras of zitje. Inwoners, bezoe- kers en toeristen zijn dan van harte welkom om van ons historische dorpsplein te genieten.  

INBRENG INWONERS 

De mening en inbreng van inwoners vinden we belangrijk en nemen we mee in het ontwerp. We zijn benieuwd wat je van onze ideeën en plannen vindt. 

Leendert Spijker - Stichting Historische Kring Bodegraven, Sietse Bonnema - wijkteam Bodegraven Noord en Han Koevoets - Hart in Bodegraven.Weekmenu stichting Kom-mee-Eten

06-06-2021

Van de redactie

Bodegraven – De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten weer de lekkerste maaltijden. Deze week koken ze van 7 juni 2021 t/m 11 juni 2021 het volgende menu voor u.

 

Maandag 
Tomatensoep, gegratineerde bloemkoolschotel met aardappelschijfjes en gehakt, jus, toetje 

Dinsdag 
Courgettesoep, aardappelen, kipschnitzel, doperwtjes, appelmoes, jus, toetje  

Woensdag
Kippensoep, aardappelen, slavink, sperziebonen, jus, toetje 

Donderdag 
Groentesoep, rauwe andijvie stamppot met spekjes en rookworst, jus, toetje

Vrijdag
Runderbouillon, spaghetti bolognese met paprika en Italiaanse groenten, geraspte kaas, toetje 
 


 

Kosten: € 8,00 voor een 3-gangen maaltijd.
Aanmelding kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma-Soedhoe 06 - 5310 2893


Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
Adres  : Rijngaarde 1, Bodegraven.Brett in Reeuwijk-Brug

06-06-2021

Editie GroeneHart.nl

Reeuwijk-Brug - Heerlijk, de restaurants mogen weer open. Daarom ging Brett den Heijer samen met zijn camerateam naar Reeuwijk-Brug om te kijken hoe de inwoners in dit dorp over de nieuwe versoepelingen denken. Gaan we met z'n allen binnen of toch maar buiten zitten?
 VVD Zuid-Holland draagt Frederik Zevenbergen voor als nieuwe gedeputeerde

06-06-2021

Van de redactie

De VVD-fractie in Zuid-Holland draagt Frederik Zevenbergen voor als nieuwe gedeputeerde. De 49-jarige Leidenaar volgt Floor Vermeulen op, die is voorgedragen als burgemeester van Wageningen. In het college krijgt Zevenbergen een brede portefeuille met onder andere Verkeer en Vervoer.
 

Zevenbergen heeft ruime ervaring in de lokale en provinciale politiek. Op dit moment is hij Provinciale Statenlid namens de VVD. Eerder was hij jarenlang lid van de gemeenteraad in Leiden, waarvan de laatste periode als fractievoorzitter. Hij heeft zijn politieke carrière altijd gecombineerd met leidinggevende functies in het bedrijfsleven.
 

“Ik ben een geboren en getogen Zuid-Hollander en heb echt hart voor onze provincie”, zegt Zevenbergen. “Het is een grote eer om voor deze mooie functie te worden voorgedragen. Ik wil een verbinder zijn en ga mij keihard inzetten voor alle inwoners van Zuid-Holland.” In de VVD-Statenfractie wordt Zevenbergen opgevolgd door Jeroen van Dijken.

 

Reacties VVD Zuid-Holland

VVD-fractievoorzitter Erwin Hoogland: “De aanstelling van Frederik is bijzonder goed nieuws voor het college van Gedeputeerde Staten. Dat wordt versterkt met een bonk Leidse politieke ervaring.” 


VVD-gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Het is heel mooi dat we met Frederik het VVD-team in het college weer compleet hebben. Ik kijk uit naar onze samenwerking.”

 

Regiobestuur VVD Zuid-Holland: “Wij verwelkomen Frederik graag als nieuwe gedeputeerde. De VVD en Zuid-Holland krijgen er een bevlogen bestuurder bij met ruime politieke ervaring. Wij wensen hem veel succes en plezier.Oh wat een vrouw!

06-06-2021

Door: Christine Pannebakker

Lieve lezers Digitale Bodegraafse Krant,


Ik ga terug naar een oude liefde. 
De journalistiek. 
Ik ben gevraagd om wereldwijd weer inspiratiebommen te interviewen. Van Brene én Dan Brown tot Elizabeth Gilbert en oh zo veel meer..  Nu verdiepte ik me alvast in Elizabeth, die je natuurlijk kent van Eten, Bidden, Beminnen.  En dit is een van de citaten die ik van haar las: 


‘Man, MasterCard, martini, muffin. Het is makkelijk om je daaraan over te geven. ‘Het is niet dat ik me daar nooit aan over heb gegeven, maar ik was the lucky one. Ik vond iets wat ik nog liever deed: me overgeven aan creativiteit. Het is wat langzamer, wat zachter. Het is niet de shortcut uit de pijn die mens-zijn met zich meebrengt. Maar het prettige is: je krijgt er geen kater van. Schrijven brengt je terug naar de stilte. En in de stilte komt de creatie.’


Zucht. Wat is het leven toch mooi. 


Mocht jij deze zomer ook de kunst van het creatieve leven gulzig willen omarmen, dan reis ik graag met je mee in  Write on.


En zag je het al?  De zon schijnt!  Geniet gulzig, 

Christine Horeca en klanten 5 juni weer stapje verder

05-06-2021

Door: Willem Ijdo (EditieGroeneHart.nl)

Bodegraven-Reeuwijk - Ook in Bodegraven-Reeuwijk telde de horeca af naar zaterdag 5 juni. Het kan en mag dan weer: eten en drinken tot 22.00 uur ’s avonds, buiten en binnen.
 

Restaurant ’t Vaantje


Restaurant ’t Vaantje, Korssendijk 32 te Reeuwijk, in het plassengebied, heeft het corona-jaar 2020 benut om een nieuwe formule te ontwikkelen. “Van het hogere naar het middensegment”, legt manager Lars Otto uit, “met behoud van kwaliteit”. Binnen kan hij (onder corona-condities) 20 gasten herbergen en buiten op het grasveld circa 50. “We richten ons niet op een speciale doelgroep; iedereen is welkom”. Het komende weekend – zaterdag 5 en zondag 6 juni – is geheel volgeboekt, maar informeren of er nog plaats is, kan de moeite lonen. Meer informatie:  https://vaantje.nl.
 

Bistro Joy’Si


Twee nieuwe loten aan de Bodegraafse horecastam: Bistro Joy’Si, Van Tolstraat 19 en Nutspassage 1. De bistro wordt gerund door Joyce de Lange en dochter Sidney. Wie hun website bezoekt, ziet ze allebei glunderend staan (https://bistro-joy-si.business.site). De officiële start is zaterdag 5 juni, gevolgd door de opening van bar en terras voor een hapje en een drankje, maar woensdag 9 juni gaat ook de keuken open. Een sneak preview van de kaart doet de lezer nu al watertanden: broodjes en wraps, salades en soepen, lunch- en dinergerechten (voor, hoofd en na) – het kan niet op...
Joyce heeft haar affiniteit met goed eten en drinken van geen vreemde: Opa Maarten de Lange runde decennia geleden in hetzelfde pand een cafetaria met als specialiteit verse vis. De schrijver van dit verhaal heeft daar Hollandse nieuwe leren eten!
 

Etablissement Bonita


SEIZOENPRODUCTEN
Met chefkok en dochter drijft de ervaren Anita van Weenen haar etablissement Bonita, Nutspassage 1. Ook zij wil een breed publiek bereiken. Anita omschrijft haar zaak als “Frans getint” en huiselijk, met 24 plaatsen buiten en 24 binnen. Bonita gaat seizoenproducten brengen, waaronder haring en mosselen vanaf eind juni, en wild in het najaar. Voor zaterdag 5 juni is de zaak volgeboekt; voor zondag (en voor daarop volgende dagen) kan worden gereserveerd. Meer info:  https://bonitabodegraven.nl.
 

Eetcafé De Halve Maan


Eetcafé De Halve Maan in de Boreftse Meije, Hazekade 20 aldaar, moet het vooral hebben van toeristen, campinggasten en passanten. “Betaalbaar, toegankelijk en informeel” zijn kenmerken die daarbij horen volgens eigenares Elly van Hanswijk. Het huidige bedrijf is van oorsprong een uitspanning voor paarden van gelovigen die hun heil zochten in de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk, direct daarnaast. Een klein team verwerkt streekproducten van hoge kwaliteit in smakelijke gerechten. De auteur van deze bijdrage heeft dat donderdagavond 3 juni ‘proefondervindelijk’ kunnen vaststellen… Reserveren hoeft alleen voor het diner. Wie slechts een tussendoortje wenst, kan zo gaan zitten – mits er voldoende ruimte is op het 44 plaatsen tellende buitenterras of binnen, waar ongeveer 25 gasten welkom zijn. Details:  http://www.eetcafedehalvemaan.nl.

 

NIEUWERBRUGGERS
De Spijker, De Bree 38 te Nieuwerbrug, sluit deze keer de rij. Linda Sluijs, eigenares van dit compacte eetcafé, heeft weinig tijd om vragen te beantwoorden. In aanloop naar het weekend staat zij “voor 100 man te koken”. De biefstuk is een specialiteit van “100 procent biologisch kalfsvlees”, meldt zij niet zonder trots. In deze stoere zaak komen, naast passanten, ook veel Nieuwerbruggers. Reserveren is hier een must. Volle bak telt het café 20 bezoekers binnen en 12 buiten. Zie verder https://www.eetcafédespijker.nl.Mag dat licht uit?

05-06-2021

Ingezonden bericht

Bodegraven - Als de avond is gevallen en het donker over ons heen valt blijkt al snel dat donker niet echt donker meer is. Behalve de noodzakelijke lantaarnpalen gaan naast bijna iedere voordeur namelijk lampen branden om de entree naar het huis te verlichten. Dat is niet erg zolang het een lamp is met bewegingssensor. Staat er iets of iemand onder de lamp dan gaat hij aan, is er niemand dan gaat of blijft hij uit.

 

Maar helaas, heel veel buitenlampen hebben geen sensor. Die gaan rond schemer aan en blijven dan de hele nacht (nutteloos) branden. Alleen al bij mij hier in de straat aan de overkant zijn er van de acht huizen vijf met constant brandende lampen, de hele nacht! Sterker nog, deze branden ook ’s ochtend lekker door, als het allang licht is. Dat dit een dure grap is mag duidelijk zijn. Een volkomen overbodige zee van nachtelijk licht, enorm zonde van de stroomrekening, slecht voor het bioritme van de mens maar vooral slecht voor insecten, nachtvlinders en ander dierlijk leven die echt donker nodig hebben om te overleven. Heb je wel eens vlinders urenlang zien fladderen rond een lamp? Die denken dat daar daglicht brandt, met alle vermoeiende gevolgen van dien. Kan dat licht uit? 
 


 

Maar niet alleen bij voordeuren brandt ‘s nachts (felle) verlichting. Ook in achtertuinen hangen vaak hele, soms kleurrijke slingers die de tuin verlichten, of spotjes die voor sfeer zorgen. Leuk als je vanuit de woonkamer ‘s avonds je tuin in kijkt, maar als je onder de dekens ligt zie je er niets meer van. Een timer ertussen zou het licht uit kunnen zetten als je naar bed gaat. Kan dat licht ook uit? Laat die tuinen maar donker zijn ‘s nachts, een egel of nachtvlinder vind zijn weg toch wel. En geloof me, in het echte donker slaapt het ook nog eens veel beter.
 

Kortom, kijk eens kritisch naar uw buitenverlichting, laat het niet onnodig branden. ‘s Nachts uitzetten en een bewegingssensor installeren biedt alleen maar voordelen!

1 Goed voor de portemonnee.

2 Goed voor het milieu. (Continu brandende lampen geven veel warmte af!)

3 Goed voor de nachtrust, slapen in echt donker.

4 Goed om sterren te kijken, in het donker zonder omgevingslicht zien we 30 procent meer sterren.

5 Goed voor de nachtdieren en insecten, die floreren veel beter in het donker.

Doe dus mee, laat de nachten weer donker zijn, dat licht mag echt uit!!Opinie - Hoe belangrijk is toerisme - Afl3

05-06-2021

Editie GroeneHart.nl

Bodegraven-Reeuwijk - Samen met wethouder Inge Nieuwenhuizen is EditieGroeneHart.nl op pad gegaan om te praten over het toerisme in Bodegraven-Reeuwijk. Hoe belangrijk is deze sector voor onze lokale economie en zijn er ook nadelen te benoemen. In deze laatste afleveringen treffen we elkaar op het terras van 't Wapen in Reeuwijk-Brug. Samen met boswachter Ties van Staatsbosbeheer zouden we de plassen opgaan in een fluisterboot, maar helaas zat het weer niet echt mee. De sfeer was er niet minder om.
 Kadernota 2022-2025: Opmaat naar sluitende begroting, bezuinigen en minimale belastingverhoging

04-06-2021

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Burgemeester en Wethouders hebben vandaag de Kadernota 2022-2025 inclusief keuzenotitie voor de Begroting van 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze opmaat naar de begroting is sluitend, mits het rijk meer geld ter beschikking stelt voor onder andere de jeugdzorg en WMO. Zonder de oplopende kosten voor Sociaal Domein en te lage vergoedingen van het rijk zou het huishoudboekje van de gemeente op orde zijn. 

Omdat het rijk in de afgelopen jaren te weinig middelen voor het Sociaal domein toekende aan de gemeente en omdat de kosten van de jeugdzorg en WMO zijn toegenomen is hierdoor een fors tekort ontstaan die alleen via bezuinigingen kunnen worden opgelost. Er loopt een discussie met het rijk over meer geld voor de zorg, maar of die meer geld voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat opleveren is nog de vraag. Daarom wordt er bij de voorbereiding op de begroting met verschillende bezuinigingsvarianten gewerkt. 

 

Uitgangspunt bij de bezuinigingen is dat het voorzieningenniveau voor onze inwoners zo veel als mogelijk op niveau moet blijven. In de afgelopen jaren is er ondanks de financiële druk nog steeds geïnvesteerd in de kwaliteit van de dorpen, zoals wegen, scholen, sport, kunst en cultuur en dergelijke. 

 

Bij de huidige stand van zaken lijkt het niet te voorkomen dat de OZB met 1% zorgtoeslag boven het inflatieniveau moet worden verhoogd. Dit voorkomt op dit moment dat inwoners en bedrijven serieus geraakt gaan worden door nog hardere bezuinigingen . 

 

Wethouder Dirk-Jan Knol “Ik hoop echt dat het rijk nu eens met meer geld over de brug komt voor het Sociaal domein. Zonder het tekort in de zorg krijgen we de meerjarenbegroting gewoon rond. Helaas zijn wij als gemeente in de afgelopen jaren rond het Sociaal domein erg benadeeld. Dat maakt dat we moeten bezuinigen en goed ons best moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Ondanks alles is dat dit jaar toch weer aardig gelukt. De kleine belastingverhoging is onvermijdelijk maar voorkomt dat we voor inwoners en bedrijven bepaalde voorzieningen of investeringen niet meer zouden kunnen doen”. 

 

Het is belangrijk dat de gemeenteraad in november een sluitende meerjarenbegroting vaststelt. Anders gaat de provincie zich met de begroting en de uitgaven bemoeien. De gemeenteraad krijgt samen met de Kadernota een keuzenotitie zodat de gemeenteraad kan aangeven voor welke bezuinigingen zij kiezen.  In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt vooral gekeken naar nog lopende onderwerpen uit het Raadsprogramma Samen, duurzaam, gezond’. Nieuwe onderwerpen, die geld kosten, worden nú niet opgepakt.

 

De Kadernota voor de Begroting 2022 en keuzenotitie worden besproken tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad op woensdag 30 juni. De stemmingen over moties en amendementen op de Kadernota worden gehouden op woensdag 14 juli. Vervolgens zal het college in september starten met het verder voorbereiden van de Begroting voor 2022. Zoek hulp bij financiële problemen

04-06-2021

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Door de Corona-versoepelingen kan de ondersteuning aan bewoners met financiële problemen eindelijk weer volop gaan draaien. Vanaf 16 juni kan men weer terecht op het spreekuur van VOTA (Vrijwillige Ondersteuning Thuisadministratie) in het Evertshuis.  Dit is elke woensdag van 9.00 – 12.00 uur.
 

Bewoners uit Bodegraven-Reeuwijk die steun zoeken bij kleine of grote financiële problemen kunnen op dit spreekuur terecht, zonder afspraak en geheel vrijblijvend. Meer mensen dan we denken komen in financiële nood. Door verlies van werk of partner, ziekte, gebrek aan overzicht of andere oorzaken. Het is dan verstandig om hulp te vragen en hier niet te lang mee te wachten. 
 

VOTA heeft ruim 30 deskundige vrijwilligers. Zij kunnen u helpen bij uw administratie en betalingsachterstanden. Denk aan:

het op orde brengen van uw administratie;
het in balans brengen van uw inkomsten en uitgaven;
helpen bij eenvoudige betalingsregelingen;
helpen in het contact met instanties en schuldeisers. 


VOTA is als vrijwilligersorganisatie geheel onafhankelijk van de gemeente of enige andere organisatie. Zij biedt u deze ondersteuning gratis aan en veelal bij u thuis. Privacy is gewaarborgd.

 

Heeft u hulp nodig? 

Schroom niet en neem contact op:

vul het aanmeldformulier in op  www.votad.nl of bel met 06 – 83 83 23 91 of
kom naar het spreekuur op woensdag van 9.00 uur – 12.00 uur in het Evertshuis, Julianastraat 4 , Bodegraven. Kunstwerken Atelier Verfstreken langs Limes route

04-06-2021

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Atelier Verfstreken, de creatieve werkplek voor kunstenaars van Stichting Ipse de Bruggen in Alphen aan den Rijn, ligt aan de Limes Route, de grensmarkering van het oude Romeinse Rijk. In Nederland loopt deze grens van Katwijk aan Zee, via Leiden, Alphen aan den Rijn, Zwammerdam, Bodegraven, Woerden en Utrecht, naar Wageningen, Arnhem en Nijmegen. Uit verschillende opgravingen en onderzoeken is stukje bij beetje een beeld ontstaan hoe de Limes eruit heeft gezien.


De kunstenaars van Atelier Verfstreken in Alphen aan den Rijn (Romeinse naam: Albaniana) hebben zich laten inspireren door de verhalen uit de Romeinse geschiedenis en tonen hun prachtige creaties op 5 grote bouwdoeken aan Van Boetzelaerstraat, tegenover de galerie en kunstuitleen van Atelier Verfstreken. Mark Dolk, vrijwilliger bij Verfstreken, was behulpzaam bij het maken van de lay-out.


De kunstdoeken worden gesponsord door Garbe Institutional Capital Netherlands B.V en Boer Bouw B.V. uit Nieuwerbrug, die in opdracht van Garbe Institutional Capital Netherlands B.V. op deze locatie commerciële ruimten met hierboven 24 nieuwe appartementen zal laten verrijzen.
 

Het initiatief tot samenwerking met Boer Bouw B.V. ontstond, toen tegenover het atelier een houten schutting verscheen. Karina de Waard en Marianne Melgers, begeleiders bij Verfstreken zagen hierin een nieuw project voor de kunstenaars van het atelier en namen contact op met het bouwbedrijf. Met de Limes Route als leidraad maakten de Outsider Art kunstenaars van Verfstreken kunstwerken over de Romeinse tijd.  Eerder maakte het atelier al een muurschildering in de Aarhof in de samenwerking met de winkeliersvereniging van De Aarhof en centrummanager Marc Krimpenfort, die ook het Romeinen weekend in Alphen aan den Rijn organiseert. 
 

De Limes Classic fietsroute, die op 10 juli zal plaatsvinden, voert de deelnemers o.a. langs de kunstwerken aan Van Boetzelaerstraat,  www.limesclassic.nl. Leen van Zwieten, projectcoördinator in Zwammerdam van Stichting Ipse de Bruggen, was direct enthousiast om de prachtige Limes kunstwerken in de fietsroute op te nemen. In café De Haven in Zwammerdam bevindt zich het Nigrum Pullum, het kleinste castellum van Nederland, zijn in de jaren '70 de schepen, het fort en de vicus opgegraven.
 

Van 1 juli t/m 30 september is in de galerie van Atelier Verfstreken een levendige expositie over de Romeinen te zien zijn. In de cadeau-winkel van Atelier Verfstreken en bij De Haven in Zwammerdam, zijn originele Limes producten te koop, zoals ansichtkaarten, kalenders en boekenleggers. Een echt collectors item is de originele Limes sok, waarvoor kunstenares Pien het ontwerp maakte.Met één vaccin al beschermd na doorgemaakte Covid-infectie

04-06-2021

Van de redactie

Ook wie langer dan een half jaar geleden corona heeft gehad, heeft maar één vaccin nodig om beschermd te zijn tegen corona. Het OMT heeft dit geadviseerd en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) neemt dit vandaag over. Eerder was de lijn dat je niet langer dan een half jaar geleden corona mocht hebben gehad om met één prik beschermd te zijn. Nu kan dat ook langer geleden zijn. Dit blijkt uit recente studies waar het OMT zich op baseert. 
 

Voorheen was het advies dat iemand niet langer dan een half jaar geleden COVID-19 mocht hebben gehad om met één prik te volstaan. Op basis van nieuwe onderzoeken kan deze periode van een half jaar worden losgelaten. Een doorgemaakte COVID-infectie leidt tot een brede stimulering van het afweersysteem en daarom zorgt één prik al voor hoge concentraties antistoffen tegen het virus. Daarom volstaat één prik.
 

Het OMT maakt een uitzondering voor mensen boven de 80 jaar en mensen met een zwak immuunsysteem vanwege een onderliggende aandoening. Aan hen is het advies om vast te houden aan twee keer vaccineren met een mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna). Ook omdat er nog weinig onderzoeksdata beschikbaar zijn over deze groep. De nieuwe inzichten zullen ertoe leiden dat minder mensen twee prikken hoeven halen en dit kan leiden tot een effectievere inzet van de beschikbare vaccins.
 

Gevolgen vaccinatiebewijs, Digital COVID Certificate

Voor het vaccinatiebewijs (EU Digital COVID Certificate) is het van belang dat van mensen die één prik hebben laten zetten en de tweede niet meer hoeven te halen (omdat ze corona hebben gehad) hun gegevens adequaat geregistreerd worden. Het is daarom belangrijk een doorgemaakte COVID-infectie bij het maken van de vaccinatie-afspraken goed aan te geven. Mensen moeten dus ook niet enkel zomaar wegblijven bij hun afspraak maar contact opnemen met de GGD of huisarts. De GGD heeft dit vanaf vandaag 17 uur operationeel. 
 

Het kan geen kwaad als iemand COVID heeft gehad en nu al twee vaccins heeft gekregen. Wie twijfelt of hij of zij echt corona heeft gehad, bijvoorbeeld door ontbreken van een positieve GGD-test, kan voor de zekerheid twee prikken nemen (of één Janssen).Horeca in de lift, minder startende webwinkels en afname stoppers

04-06-2021

Van de redactie

Tijdens de coronacrisis zijn er veel nieuwe webshops gestart, vrijwel elke maand meer dan 3.000. Aan deze trend lijkt nu langzaam een einde te komen. Het aantal startende webshops is in de maand mei gedaald tot 2.052, het laagste aantal sinds april 2020. Dit in tegenstelling tot de horeca: hier zien we het aantal bedrijven weer toenemen. KVK signaleert deze maand over alle sectoren heen een stijging in het totaal aantal starters van 8% ten opzichte van mei 2020. Het aantal geregistreerde stoppende bedrijven, de zogeheten stoppers, is in de maand mei afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal geregistreerde faillietverklaringen is 133 in de maand mei. Dit is maar liefst 51% minder dan in mei 2020. Dit blijkt uit het maandelijkse Trendrapport Bedrijfsleven van KVK.Het totaal aantal Nederlandse bedrijven bedroeg op 31 mei 2021 2.131.109. 


Starters en stoppers
Het aantal startende ondernemingen is deze maand 18.282. In de maand mei vorig jaar was dit 16.907, een toename van 8%. Dit lijkt een flinke stijging, maar vorig jaar mei was het aantal starters relatief laag. Het aantal starters is nu weer op het ‘normale’ niveau gekomen van voor de corona-pandemie.


Afgelopen mei zijn er 7.549 bedrijven uitgeschreven, tegenover 10.754 in dezelfde maand vorig jaar. Hierbij past wel de kanttekening dat er toen een opschoning in het Handelsregister heeft plaatsgevonden. Bedrijven die al enige tijd niet meer actief waren zijn toen in overleg met de Belastingdienst uitgeschreven. Kijken we alleen naar ondernemingen die daartoe zelf het initiatief hebben genomen, dan ligt het aantal stoppers in mei 2021 met 6.956 net iets boven de 6.860 stoppers in mei 2020. Toch is de afname van stoppers deze maand opvallend te noemen: in de afgelopen maanden lag het aantal stoppers op eigen initiatief veel hoger: 11.064 in maart en 8.898 in april. 


KVK heeft prof. dr. Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. Knoben: “De terugkeer van het aantal starters naar ‘normaal’ niveau geeft aan dat het vertrouwen in de economie onder ondernemers terugkeert. Er lijkt echt licht aan het einde van de tunnel te komen en dat verklaart ook de afname van het aantal stoppers. Bedrijven die zelf dachten de corona-tijd niet door te komen zijn veelal al gestopt. In het zicht van de haven zetten de bedrijven die nog niet gestopt zijn door.”


Splitsen we de starters uit naar sector, dan zien we dat de sector ‘zakelijke dienstverlening’ het grootste aantal starters heeft in absolute aantallen: 4.377 starters in mei 2021 tegenover 3.825 in mei vorig jaar. Relatief gezien zijn er in de detailhandel de meeste starters. Hier zien we in mei 13,1 startende ondernemingen per 1.000 bestaande ondernemingen. In de zakelijke dienstverlening waren dat 7,8 starters per 1.000 bestaande ondernemingen.  


Binnen de detailhandel zien we dat er met name webshops worden gestart, namelijk 2.052 gestarte webshops in deze maand. Toch is de groei in de branche webshops aan het afnemen, met 21% ten opzichte van de maand april van dit jaar. 2.052 nieuwe webshops is ook het laagste aantal sinds april 2020. Terugkijkend zijn er gedurende de afgelopen 14 maanden van de corona-pandemie maar liefst 39.201 nieuwe webshops gestart. Joris Knoben: “Het starten van een webshop was in de corona-tijd een alternatief voor mensen die zonder werk zaten of wiens bedrijf gesloten was. Nu de maatschappij steeds meer open gaat, verwacht ik dat de groei van het aantal webshops sterk zal afvlakken. Voor veel mensen was dit meer noodzaak dan droom.”
 


Het aantal starters en stoppers in de horeca komt de afgelopen 3 maanden weer terug op het niveau van voor de corona-pandemie. In maart dit jaar was er een piek te zien in het aantal starters (856 starters, het hoogste aantal sinds februari 2020). Het aantal starters in de horeca bedroeg in mei 692 en er stopten er 343. Joris Knoben: “De horeca heeft een extreem lastige tijd achter de rug. Dat het aantal starters desondanks relatief hoog is gebleven zit hem vooral in de enorme groei van afhalen en bezorgen. Met de aangekondigde versoepelingen zal komende zomer ook de ‘traditionele’ horeca een comeback maken.”
 


KVK Trendrapport Bedrijfsleven
Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand mei vergeleken met dezelfde maand in 2020. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers. Het Trendrapport vindt u hier in de bijlage. 
 Dekker: Bij adoptie uit het buitenland blijft er altijd kans op misstanden

04-06-2021

Van de redactie

Er blijft altijd een kans op misstanden als kinderen in Nederland worden geadopteerd vanuit het buitenland, ook als het huidige stelsel op de schop gaat. Wel kunnen aanpassingen ertoe leiden dat de kans op misstanden kleiner wordt. Dat blijkt uit een verkenning die minister Dekker van Rechtsbescherming heeft uitgevoerd naar de toekomst van interlandelijke adoptie.

 

In februari concludeerde de commissie Joustra dat Nederland uit de gedachte ‘goed te doen’ jarenlang niet hard genoeg heeft opgetreden tegen misstanden die plaatsvonden bij adoptie uit het buitenland. Er was sprake van vervalsing van documenten, kinderhandel, fraude en corruptie. De commissie zag bovendien dat er in het huidige systeem nog steeds kwetsbaarheden zitten, waardoor misstanden in het heden niet uit te sluiten zijn. Daarop heeft minister Dekker adoptie uit het buitenland opgeschort. Die opschorting blijft voorlopig van kracht.

 

Sander Dekker: “We moeten niet dezelfde fouten maken als vroeger door de kwetsbaarheden in het systeem te negeren of te bedekken met de mantel der liefde. Dat betekent dat we nu heel secuur moeten kijken naar de toekomst van buitenlandse adoptie. Daarbij staat het belang van het kind voorop.”

 

Aangezien misstanden niet uitgesloten kunnen worden moet er fundamenteel gekeken worden naar de toekomst van adoptie. Daarbij komen drie dilemma’s naar voren.

 

Dilemma’s

Het belang van het kind versus de kwetsbaarheden van het systeem. Het staat buiten kijf dat in veel individuele gevallen adoptie een positieve invloed heeft gehad op het geadopteerde kind. Tegelijkertijd heeft de Raad voor Straftoepassing en Jeugd (RSJ) geconcludeerd dat in het grotere plaatje het adoptiestelsel niet de beste optie is om kinderen te beschermen. Dat komt doordat dit stelsel een aanzuigende werking heeft. De mogelijkheid tot interlandelijke adoptie zorgt voor aanbod van kinderen in kindertehuizen. Hierdoor ondermijnt interlandelijke adoptie de mogelijkheid voor een kind om opgevangen te worden in het land van herkomst. Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind noemt opvang in het eigen land als de beste oplossing voor het kind zelf. Een eventueel vernieuwd stelsel neemt deze kwetsbaarheid niet weg.

 

Selectie van landen versus opvang in eigen land

Bij de plannen voor een eventueel nieuw stelsel zal Nederland het aantal landen waarmee wordt samengewerkt flink moeten beperken. Bij de selectie zal de focus liggen op betrouwbare en controleerbare adoptieprocedures in deze landen. Dit zullen landen zijn die wat betreft rechtstaat en overheid op Nederland lijken. Zo kan de kans op misstanden zo klein mogelijk worden gemaakt. Maar juist deze landen zouden voldoende opvang in eigen land moeten kunnen realiseren. Een selectie kan er dus toe leiden dat er wordt geadopteerd uit landen waarbij de inzet zou moeten zijn dat kinderen in eigen land worden opgevangen. Dat is onwenselijk, omdat opvang in eigen land het beste is voor het kind.

 

Hervorming stelsel versus teruglopende aantallen

De overgang van het huidige systeem, waarin private partijen onderling kinderen adopteren, naar een stelsel waarin overheidspartijen die taken op zich nemen, vraagt forse investeringen. In tijd en geld, maar ook in aanpassingen van wet- en regelgeving en de overgang van medewerkers. Tegelijkertijd is er al jaren een forse daling van het aantal kinderen dat wordt geadopteerd uit het buitenland. Begin jaren tachtig ging het om meer dan duizend kinderen per jaar, in 2019 werden 145 kinderen uit het buitenland geadopteerd. En dat aantal zal nog verder dalen met een eventueel nieuw stelsel waarin alleen kinderen uit een selecte groep landen in aanmerking komen voor adoptie.

 

Vervolg

Minister Dekker: “Ik wil kinderen die worden geadopteerd uit het buitenland beschermen tegen misstanden. Blijkt het niet mogelijk die bescherming te bieden dan zou in mijn ogen serieus moeten worden overwogen om te stoppen met interlandelijke adoptie.”

 

Minister Dekker gaat een aantal vragen die deze verkenning opwerpt verder uitwerken. Zoals met welke landen eventueel nog samengewerkt kan worden, wat er nodig zou zijn voor de overgang naar een nieuw stelsel en over hoeveel adopties het nog zal gaan. In de tussentijd blijft de minister met adoptiebureaus in gesprek om de praktische gevolgen van de opschorting te bespreken.De Kaashandel gaat van start!

03-06-2021

Van de redactie

 Kaasmuseum verhuist naar nieuwe locatie 
 

Bodegraven-Reeuwijk - Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft ingestemd met de ontwikkeling van het project De Kaashandel. In de afgelopen periode zijn tien partners vanuit de kaasindustrie opgestaan die het initiatief gaan dragen. De gemeente zal een deel van de exploitatie- en investeringskosten voor haar rekening nemen. Ook het Ondernemersfonds draagt haar steentje bij. 

In De Kaashandel zal het huidige Kaasmuseum een nieuwe toegankelijke plek krijgen. Daarnaast komt er een toeristisch informatiepunt, in samenwerking met stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk. Gezamenlijk gaan zij werken aan een gastvrij ontvangst voor zowel bezoekers als bewoners.
 

‘Bodegraven heeft een inspirerend verhaal te vertellen als het gaat om het veredelen en verhandelen van kaas. Zowel in het verleden als in het heden. Dat DNA en die trots willen we meer uitdragen. Met dit initiatief wordt in samenwerking met de kaasindustrie en het Kaasmuseum daarmee een prachtige stap gezet’, aldus wethouder Inge Nieuwenhuizen, portefeuille Economie, Recreatie & Toerisme. Het college heeft alle betrokkenen een soepele voorbereiding toegewenst.
 

Binnen afzienbare tijd wordt er een stichting opgericht waarin de voorzittersrol door Diederik Vergeer (directie Vergeer Holland) vervuld gaat worden. ‘Het is mooi dat we als kaashandel van Bodegraven de historie van kaas en de hedendaagse handel samen gaan brengen en daarmee bezoekers laten zien wat Bodegraven te bieden heeft’, aldus Vergeer.
 

De deuren van De Kaashandel worden naar verwachting in het najaar geopend. Het pand wat de stichting voor ogen heeft, zit aan het Raadhuisplein in hartje Bodegraven.Vliegen voor MAF in Papua New Guinea “mijlpalen om te vieren”

03-06-2021

Van de redactie

Bodegraven - De momenten waarop Marieke zich zorgen maakte over de veiligheid van Corné als hij vliegt zijn op één hand te tellen, maar een paar weken geleden was er zo’n vlucht. Een van de vliegtuigen (P2-MAI) was na een landings-incident helemaal uit elkaar geweest en er moest een Return-to-Service vlucht gemaakt worden. Samen met de vliegtuigmonteur was het de bedoeling dat Corné op allerlei verschillende manieren zou vliegen om te kijken hoe het vliegtuig zou reageren. Blijft het goed in balans, werkt de propeller goed, zijnde temperaturen in de motor goed? Gelukkig was alles in orde en is het vliegtuig weer goedgekeurd om het werk in Gods Koningrijk te hervatten! Een mijlpaal! 


 

Corné en Marieke Noordhoek-Mensink en hun kinderen Olivia, Samuel, Ruben en Jonathan, uit Bodegraven, zijn eind 2014 uitgezonden naar Papua Nieuw Guinea (PNG), door Mission Aviation Fellowship (MAF). Zij voelen zich bevoorrecht om de Jezus te dienen door middel van vliegen in dit mooie, maar ruige land waar de behoefte aan de diensten van MAF groot is. De vluchten die Corné als piloot uitvoert, zijn vooral gericht op het dienen van de lokale gemeenten maar ook als ondersteuning voor gezondheidszorg en onderwijs. MAF heeft in Papua New Guinea een samenwerking met SDP, een medische ontwikkelingswerk organisatie In de praktijk betekent dit dat er iedere maandag en dinsdag twee medische teams naar een afgelegen gebied gebracht worden door MAF. Op donderdag en vrijdag worden de teams weer gevlogen naar hun hoofdbasis. Ruim 60% van het vliegen dat Corné doet op dit moment is voor dit ontwikkelingswerk. Het is een voorrecht om betrokken te zijn bij dit levensreddende werk. Bij SDP werken veel christenen en het is mooi om samen in te zetten op fysiek en geestelijk welzijn van de mensen in de afgelegen gebieden van PNG. Behalve de medische koffer gaat ook altijd de Bijbelbox mee. Naast de zorg voor het gezin, geeft Marieke de kinderen ook thuis les. 

 

Over het wonen, werken en dienen in Papua New Guinea vertellen zij het volgende:

Midden op het meer vaart een kleine kano met daarin een vrouw die een net uitwerpt om wat vis voor het ontbijt te vangen. Haar lied draagt ver over het water: ‘ Hosanna in de hoge’ Wat een rust en schitterende natuur. En dan die vrouw die vol lof voor God haar net uitwerpt. Op zulke momenten beseffen we weer wat een voorrecht het is om in PNG te mogen dienen. Ja, het is een land waarvan de statistieken ons soms ontmoedigen en waar cultuur nog zo vaak de vrede in de weg staat. Maar wat een mooie mensen kruisen ook ons pad hier in PNG. De mensen maken dat we van dit land houden!

 

Voor Ruben en Jonathan was er ook een mijlpaal te vieren; zij mochten na de kerstvakantie beginnen met groep 4. Ook voor Marieke is dit fijn, dit betekent dat alle kinderen nu zelfstandig kunnen lezen! En gelezen wordt er; vaak een Donald Duck, maar gelukkig ook gewone leesboeken.

 

We merken dat het belangrijk is om de mijlpalen, de zegeningen, te tellen. Er is ook veel tegenwerking om hen heen; binnen het team zijn er persoonlijke moeilijkheden en tegenslagen. Gelukkig geloven we dat God boven deze dingen staat, en hoewel het hen en ons zeker raakt en het soms ook pijn doet, weten we dat de uitkomst zeker is! 

 

Het werk van de familie Noordhoek steunen? Koop een bos pioenrozen!

12 juni is er in Bodegraven de mogelijkheid om één of meerdere bossen pioenrozen te kopen waarmee u direct het werk van de familie Noordhoek steunt. Een bos pioenrozen a 5 stelen, kost 6 euro. U kunt vooraf bestellen via  www.tfcnoordhoek.nl/pioenrozen.


De verkoop vindt plaats bij de Bethelkerk, Dronensingel 2 in Bodegraven, van 10.00 tot 12.00 uur.Wielrenners gewond bij botsing met scooter

03-06-2021

Van de redactie

Bodegraven - Donderdagavond 3 juni rond 19.35 uur heeft een ongeval plaatsgevonden aan de Buitenkerk in Bodegraven.

Twee wielrenners waren in botsing gekomen met een scooterrijder. De wielrenners zijn door de val na het ongeval gewond geraakt. Beide personen zijn na behandeling vervoerd naar een ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend. De politie doet hier onderzoek naar.


© AS MediaBescheiden inrichting Oude Oudelandseweg bijna afgerond "afspraken met kerkbestuur over medefinanciering"

03-06-2021

Van de redactie

Woerden - Begin dit jaar heeft de commissie Beheer en Onderhoud namens het bestuur van de Bethlehemkerk een overleg bij de gemeente Woerden aangevraagd over de nieuwe verharding van de Oude Oudelandseweg. Aanleiding hiervoor was dat de commissie vernomen had dat het oude wegdek vervangen zou worden door een puinverharding. Onder andere bezoekers van de kerk maken van de weg gebruik om te parkeren. Met de aanleg van een puinverharding,  en op verzoek van de commissie de smalle voetgangersstrook, is de Oude Oudelandseweg uiterst bescheiden ingericht. De Bethlehemkerk is content met deze oplossing en financiert gedeeltelijk de noodzakelijke herplant van bomen langs de Oude Oudelandseweg.


 

Openbaar gebied
De Oude Oudelandseweg wordt vooral gebruikt voor het parkeren van auto’s van de kerkbezoekers van de Bethlehemkerk. De weg was versleten, waarop de gemeente had besloten het wegdek te vervangen door een puinverharding. De Oude Oudelandseweg heeft immers geen functie meer als openbare weg. De commissie Beheer en Onderhoud van de Bethlehemkerk heeft hierop contact gezocht met de gemeente om een oplossing te vinden voor de bezoekers van de kerk, gezien de weg vooral in het natte seizoen problemen geeft. Hierop heeft gemeente toegezegd een smalle verharde voetgangersstrook aan te leggen. Ondanks het aanbod van de kerk om met eigen mensen te helpen bij de aanleg hiervan, heeft de gemeente dit in eigen beheer gedaan omdat de weg openbaar gebied is. 

 

Versobering

Dit voorjaar is er dan ook een start gemaakt met de sobere inrichting van de Oude Oudelandseweg. De weg is voorzien van een puinverharding waarop geparkeerd kan worden en op verzoek van de kerk is voor de bezoekers een smal voetpad aangelegd. Omdat de Oude Oudelandseweg geen doorgaande route is, is de oude afgekeurde straatverlichting verwijderd en wordt hiervoor geen nieuwe verlichting teruggeplaatst. De lichtmasten op de kruising met de Oudelandseweg blijven uit veiligheidsoogpunt behouden.  

 

Bijdrage aanplant nieuwe bomen
De herinrichting van de Oude Oudelandseweg wordt voor het eind van dit jaar afgerond. In september worden de bestaande essenbomen nog verwijderd. Deze zijn in slechte conditie en worden vervangen door nieuwe bomen. Uit overleg tussen de gemeente en het kerkbestuur is voortgekomen dat het bestuur van de Bethlehemkerk de gemeente graag tegemoet wil komen in de gemaakte kosten. Het bestuur heeft toegezegd een viertal nieuwe bomen te willen bekostigen De gemeente waardeert de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het bestuur van de Bethlehemkerk heeft genomen om bij te dragen aan de inrichting van de Oude Oudelandseweg dan ook ten zeerste. Boswachters starten weer met excursies op de Nieuwkoopse Plassen

03-06-2021

Van de redactie

Nieuwkoop - De gidsen van Natuurmonumenten zullen vanaf 5 juni voor het eerst in 8 maanden weer bezoekers meenemen naar het prachtige natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen. Boswachter Anneloes Vennik is blij dat de populaire vaartochten weer kunnen starten. “Natuurlijk voor de deelnemers, maar ook zeker voor onze groep vrijwilligers die de excursies geven. Velen van hen zijn verliefd op het natuurgebied en doen de excursies met veel plezier.”  

Nu veel mensen de zomer dicht bij huis blijven, is een excursie bij Natuurmonumenten een uitgelezen kans om natuur naast de deur te ontdekken. “Je ervaart hier de rust en stilte die je op zoekt als je op vakantie bent. En bovenal, je ziet, hoort, proeft én ruikt de prachtige en unieke natuur in het Groene Hart“, aldus de boswachter van Natuumonumenten. “Daarvoor hoef je dus niet ver weg te gaan.”
 

Natuurmonumenten biedt verschillende activiteiten aan, zo is er voor ieder wat wils. Ontdek de Nieuwkoopse Plassen tijdens een watersafari voor kinderen of vaar naar de purperreigers of roofvogels tijdens één van de thematochten. “Een goede tip is om voor of na de excursie even bij Restaurant Tijsterman langs te gaan en wat te eten en te drinken te nuttigen. De uitbater aan de plas heeft tijdens de coronacrisis de deuren gesloten moeten houden, en kan dus de nodige steun gebruiken!” 

Richtlijnen

Natuurlijk worden bij de excursies ook de geldende richtlijnen omtrent het coronavirus in acht genomen. Boswachter Anneloes vertelt: “Tijdens de excursies zullen minder mensen kunnen deelnemen. En de bak met verrekijkers om uit te delen tijdens de excursie laten we ook staan. Die moeten de deelnemers zelf dus meenemen.”
 

Reserveer voor de tochten!

Aangezien we aan het varen gaan met een kleinere groep mensen is vooraf boeken noodzakelijk. Dit kan via  www.natuurmonumenten.nl/nieuwkoop. De prijs van de tochten is niet verhoogd. “We willen de natuur voor iedereen toegankelijk houden”, aldus boswachter Anneloes. “En wil je liever zelf op pad, op de website van Natuurmonumenten en de app Natuur Routes staan meerdere wandel- en fietsroutes. Of huur een kano bij Nikano!”Afwegingskader grootschalige duurzame energie is voorgelegd aan de raad

03-06-2021

Van de redactie

Woerden - Vandaag (3 juni) presenteerde het college van gemeente Woerden een raadsvoorstel aan de gemeenteraad over het Afwegingskader grootschalige duurzame energie. In dit kader bepaalt de gemeente waar en onder welke voorwaarden duurzame energie via zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Hierbij houdt de gemeente rekening met de wensen en zorgen van de inwoners. Volgens planning besluit de raad op 15 juli 2021 over het Afwegingskader. Tot die tijd kunnen inwoners hun mening geven aan de raad. 

Het afgelopen anderhalf jaar heeft het college met inbreng van inwoners gewerkt aan het Afwegingskader. In het raadsvoorstel over het Afwegingskader legt het college nu een aantal keuzes voor aan de gemeenteraad. Keuzes over: de grootte van de opgave tot 2030, de verhouding tussen grote windturbines en grote zonnevelden, de afstand tussen windturbines en woningen én waar de grote windturbines en grote zonnevelden kunnen komen.

 

Veel inwoners vinden dat de gemeente een bijdrage moet leveren aan de energietransitie. Bijvoorbeeld door zon op dak en kleine windmolens bij boerenerven. Maar er zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld over de landschappelijke waarde van het Groene Hart. Of over gezondheidseffecten die kunnen optreden vanwege geluidsoverlast en slagschaduw van windturbines. Het college heeft al deze inbreng gewogen en verwerkt in het raadsvoorstel over het Afwegingskader, dat nu voorligt aan de raad.

 

Participatieproces

Het aan de raad voorgelegde Afwegingskader kwam tot stand nadat inwoners in verschillende fasen zijn betrokken. Bij de voorwaarden die worden gesteld aan het opwekken van duurzame energie en bij de locaties die daarvoor in aanmerking komen. Via een participatieproces zijn de meningen in de samenleving opgehaald. Dit proces was opgedeeld in 3 fasen: luisteren, in gesprek gaan en keuzes maken. Hierbij werden inwoners via verschillende werkvormen, momenten en locaties betrokken. Zo zijn er straatgesprekken gehouden, online en offline bijeenkomsten georganiseerd en enquêtes uitgevoerd. De ruim 1000 reacties die binnenkwamen zijn meegewogen in het concept-Afwegingskader. Op dit concept konden inwoners vervolgens schriftelijk reageren van 22 maart tot en met 18 april. Zo’n 180 inwoners en organisaties hebben gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Het college heeft alle inbreng beantwoord en meegewogen in het voorstel.

 

Grootte opgave en verhouding wind en zon 

Voor de grootte van de opgave schetst het college in het raadsvoorstel drie verschillende scenario’s, met verschillende verhoudingen tussen groot- en kleinschalige wind en zon. Hierbij adviseert het college de raad om te kiezen voor een scenario waarin Woerden in 2030 tussen de 45 en 55 procent van het eigen elektriciteitsverbruik opwekt. Dat komt neer op 95 tot 120 GWh (gigawattuur). Een gigawattuur is 1 miljoen kilowattuur.

In het adviesscenario van het college wordt ruim een derde van de opwek kleinschalig voor eigen gebruik tot stand gebracht. Het gaat hier om zon op het dak, kleine windmolens en zon op erven. Het overige deel wordt dan grootschalig opgewekt. Dat kan met alleen wind, alleen zon of een mix van beide. Het college adviseert de raad om te kiezen voor een 50/50-verhouding tussen wind en zon.
 

Waar komen zonnevelden en windturbines?

Het college adviseert de raad om een groot deel van gemeente Woerden uit te sluiten voor grootschalige opwek via wind en zon. In het Afwegingskader zijn een aantal gebieden aangewezen als mogelijk zoekgebied voor de opgave in de periode tot 2030. Het college adviseert de raad om Reijerscop als eerste aan te wijzen als zoekgebied voor wind. Voor zon adviseert het college de raad om de A12, spoorzone en Reijerscop aan te wijzen als zoekgebied. Voor de periode na 2030 wil het college de volgende gebieden nader onderzoeken: A12-Barwoutswaarder (voor zon en wind), N212 Ir. Enschedeweg (voor zon en wind) en de rest van het open landschap (voor zon).
 

Afstand tussen windturbines en woningen

Bij het vaststellen van zoekgebieden adviseert het college de raad om te kiezen voor een grotere afstand tussen windturbines en woningen dan wettelijk is bepaald in Nederland. Vanwege zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en gezondheidseffecten is het advies van het college om de richtlijnen van de World Health Organisation (WHO) te volgen. De WHO heeft strengere richtlijnen. Op basis hiervan adviseert het college een minimale afstand van 500 meter tussen losse woningen en windturbines vast te stellen. Voor geclusterde woningen (zoals lintbebouwing en woonwijken) adviseert het college om een bandbreedte te hanteren van 500 tot 800 meter. Tijdens het vervolgproces kunnen inwoners en initiatiefnemers afspraken maken over plaatsing van windturbines binnen deze bandbreedte.
 

Het proces van de gemeenteraad

Wat er nu ligt, is een advies van het college aan de gemeenteraad. Dit betekent dat er nog niets vaststaat. De raad neemt volgens planning op 15 juli een besluit. Voordat het zover is, kunnen raadsleden nog volop vragen stellen aan de wethouder over het voorstel, gaan ze met elkaar in debat en nodigen ze inwoners uit om hun mening mee te geven aan raadsleden.


Meer informatie

Hoe het Afwegingskader tot stand is gekomen en hoe inwoners hun mening kunnen geven, is te vinden op  woerden.nl/duurzameopweken  gemeenteraad.woerden.nl. Vragen aan de raad en raadsleden kunnen gesteld worden via:  raadsgriffie@woerden.nl.Ruim €1,3 miljard extra naar gemeenten voor tekorten jeugdzorg in 2022

03-06-2021

Van de redactie

Het kabinet stelt voor 2022 €1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van €214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben dat met elkaar afgesproken naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen. Voor de jaren na 2022 dient het oordeel als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt.
 

Staatssecretaris Blokhuis: “Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en houdbaar jeugdstelsel. Momenteel staat dat onder grote druk. Het is goed dat we gemeenten nu al duidelijkheid kunnen bieden voor wat betreft de financiën voor 2022. Maar de oplossing voor de lange termijn is niet alleen een kwestie van geld, er zijn ook maatregelen voor nodig. Ondanks dat een nieuw kabinet daarover zal besluiten moeten we, Rijk en gemeenten, ook nu al doen wat nodig is. Daarom nemen gemeenten en Rijk ook nu al maatregelen en voorbereidingen om de uitgaven te beperken. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie.”
 

VNG-voorzitter Jan van Zanen: “Het is goed dat het demissionaire kabinet conform de uitspraak van de Commissie van Wijzen de tekorten van de jeugdzorg voor gemeenten compenseert. Gemeenten hebben nu duidelijkheid voor 2022. Daarmee kunnen ze dus rekening houden bij het opstellen van hun begroting. Dat geeft lucht. Maar we zijn er nog niet. Voor de jaren daarna moeten afspraken worden gemaakt met het nieuwe kabinet. Wij gaan ervan uit dat het nieuwe kabinet net als het demissionaire kabinet ook conform de uitspraak zal handelen. Dan kunnen we samen de schouders zetten onder de hervormingsagenda om zo de hulp aan kinderen en hun omgeving te verbeteren en het stelsel beter beheersbaar te maken. Dit is hard nodig en het is goed dat het demissionaire kabinet met deze toekenning de mogelijkheid creëert om nu al stappen te zetten.”
 

Nieuw kabinet

Gemeenten en Rijk zijn het eens dat scherpere keuzes en een meer doelmatige uitvoering nodig zijn om het jeugdstelsel, ook op de lange termijn, beter en houdbaar te maken. De uitgaven aan de jeugdzorg moeten beheersbaar zijn, er moet effectieve zorg beschikbaar zijn voor kinderen die dat nodig hebben en gemeenten moeten hun taken goed kunnen uitvoeren. Dat is een grote gezamenlijke opgave. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. Het oordeel van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng. 
 

Hervormingsagenda

Gezien de urgentie van het onderwerp wordt, vooruitlopend op de besluitvorming van het nieuwe kabinet, nu al gestart met het nemen van maatregelen en het voorbereiden van een beter houdbaar jeugdstelsel op de lange termijn. Het Rijk en de VNG committeren zich eraan om gezamenlijk te komen tot een hervormingsagenda, waarin afspraken worden gemaakt over maatregelen en een structureel financieel kader die leiden tot een stelsel waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden. Ook wordt gestart met de voorbereiding van aanpassing van wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten. Dit gebeurt samen met andere relevante partijen, in het bijzonder zorgaanbieders, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en toezichthouders. Ook ervaringsdeskundigen worden geraadpleegd.Veilig verkeer Nederland en drankenbranche zetten samenwerking op succesvolle Bob-Campagne voort

03-06-2021

Van de redactie

Vandaag bekrachtigen VVN en de gezamenlijke producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken hun samenwerking op de zo succesvolle Bob-Campagne voor de komende vier jaar. De Bob-campagne is bekend en wordt gewaardeerd en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Vergeleken met 15 jaar geleden is het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur zit meer dan gehalveerd. Sinds de start van de Bob-Campagne in 2001 is er tot 2017 een voortdurende daling van het aantal alcoholincidenten geweest. Bij de laatste meting in 2019 is er echter weer een lichte stijging te zien naar 2,3% in 2019. Op dit moment is niet bekend wat de oorzaken zijn van deze afwijking van de trend. VVN en de drankenbranche zien het als een aanmoediging om in samenwerking met de overheid de gerealiseerde daling van de afgelopen 20 jaar voort te zetten.

 

De Bob-campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gezamenlijke producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken en Veilig Verkeer Nederland. ''Al 20 jaar werken we met veel partners aan de BOB-campagne. De kracht van de campagne is dat die heel breed wordt gedragen – door overheid én marktpartijen.  Ook STIVA, de vertegenwoordiger van de drankenbranche, gaat VVN weer 4 jaar helpen met de BOB-campagne. Daarom complimenteer ik beide partijen met de verlenging van de samenwerking.  Alleen samen zijn we succesvol! Veilig thuiskomen, daar gaat het om. Zeker nu we steeds meer bewegingsvrijheid krijgen"; aldus verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen.

 

Heldere consequente boodschap

De boodschap van de Bob-campagne is: spreek vooraf af wie er niet drinkt en dus nuchter terugrijdt naar huis, zodat iedereen veilig thuiskomt. De campagne wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,7 (Bron: Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2020). Nederland is in 2001 begonnen met de campagne onder de slogan ‘Bob jij of Bob ik?’ Tot 2014 stond het maken en naleven van een Bob-afspraak centraal. In de campagne van 2015 is het Bob-concept verbreed naar alle bestuurders. De campagnestrategie zet erop in dat men zich kenbaar maakt als Bob. De slogan en tevens het handelingsperspectief hierbij luidt ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’. Wie had bij de start van deze campagne in 2001 kunnen denken dat de Bob-aanpak in hele korte tijd een doorslaand succes zou worden. De Bob-campagne bleek de katalysator te zijn van de sociale norm. Rijden met een slok op kon echt niet meer en tussen je vrienden een glaasje fris drinken in je favoriete café werd direct in positieve zin begrepen.

 

Vlnr Evert-Jan Hulshof (VVN), Lucie Wigboldus (Nederlandse Brouwers), Hans Burghoorn (KVNW), Rob Stomphorst (VVN), Peter de Wolf (STIVA) en Joep Stassen (SpiritsNL)

 

Combinatie positieve voorlichting en handhaving zorgt voor vestiging van sociale norm

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerde jaarlijks twee Bob-campagnes uit met uitingen op attentieborden langs autosnelwegen en radio- en televisiespots. VVN zet onder meer in op social media via Facebook en Instagram waarbij het gaat om het laten groeien van de Bob fanbase. Ondanks COVID trok VVN het nodige uit de kast om geheel coronaproof het vorig jaar 22 gemeenten te bezoeken. Tijdens deze activatie bedankten deelnemers hun favoriete Bob. Het Bob campagneteam is in totaal 42 dagen op pad geweest. Ruim 300.000 mensen zijn in 2020 bereikt via evenementen zoals de Horecava, Vrienden van Amstel Live, de Foute Party, de Horecabeurs Drenthe, de Bob-Zomertour en de Bob-Wintertour. Tijdens 35.549 contactmomenten heeft het Bob-campagneteam Bob-afspraken gemaakt, met een giveaway voor onbeschonken bestuurders. De beroemde Bob-sleutelhanger die je niet zomaar krijgt maar echt moet verdienen heeft nog niets aan populariteit ingeboet en mensen willen ‘m graag verversen. Veilig Verkeer Nederland hecht er grote waarde aan om het VVN-deel van de Bob-campagne continue te vernieuwen om aandacht en impact te bereiken met het accent op het maken van de Bob-afspraak. Door de immer positieve toonzetting van de campagne is het niet drinken als je nog moet rijden makkelijker bespreekbaar en tot een zeer breed gedragen norm geworden. De combinatie van voorlichting en handhaving die tijdens de Bob-campagne hand in hand gaan is zeer succesvol gebleken.Arriva doet aanvraag: vanaf 2023 nachttreinen vanuit de regio naar de Randstad

03-06-2021

Van de redactie

Arriva heeft een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor nachttreinen tussen de regio en de grote steden. Het vervoersbedrijf doet hiermee een beroep op de Europese wetgeving die verbindingen op basis van open toegang vanaf 2021 toelaat op het spoor. Hierdoor is er ruimte voor de markt om nieuwe verbindingen aan te bieden en daarmee meer service te verlenen aan de reiziger. 
 

Sinds dit jaar is het mogelijk voor vervoerders om voor eigen risico en zonder overheidsconcessie vervoerdiensten aan te bieden op het spoor, het zogeheten treinvervoer op basis van open toegang. Met deze treindiensten speelt Arriva in op de groeiende vraag naar duurzaam vervoer en de grote wens voor meer (inter)nationale nachttreinen. 
 

Anne Hettinga, CEO Arriva Nederland: “Met dit voorstel bieden we een extra service voor reizigers en verbinden we onze regio’s met de grote steden. We hopen op groen licht van de ACM zodat we onze plannen verder kunnen ontwikkelen. Hiermee versterken we het Nederlandse openbaar vervoer netwerk en stimuleren we meer reizigers om te kiezen voor deze duurzame manier van reizen.”

 

Arriva verbindt de regio met de Randstad door op twee trajecten een nachttrein aan te biedenVanuit Maastricht vertrekt om 01.00 uur een trein richting Schiphol. Via Sittard, Roermond, Weert, Eindhoven, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam Bijlmer Arena en Amsterdam Zuid komt deze iets voor half 4 aan op Schiphol. Via dezelfde route rijdt de trein tussen 05.30 en 07.45 uur terug.


Vanuit Groningen vertrekt iets voor 02.00 uur een trein richting Schiphol. Deze stopt op de stations Assen, Zwolle, Lelystad, Almere, Amsterdam Zuid en komt om 04.00 uur aan op Schiphol. Iets na 05.00 uur vertrekt de trein weer vanuit Schiphol om vroege reizigers naar het noorden te vervoeren. 
 

Arriva wil in eerste instantie de nachttreinen één keer per week rijden van vrijdag- op zaterdagnacht . Wanneer dit een succes is volgen er mogelijk meer trajecten en ritten. Naast de nachtritten heeft Arriva een aanvraag ingediend om vanuit de regionale concessie Zutphen – Apeldoorn in de daluren rechtstreeks door te rijden naar Amersfoort. Daarmee biedt Arriva de reiziger een extra rechtstreekse verbinding vanuit het regionale spoor en verhoogt daarmee het comfort van reizen met het openbaar vervoer. Prinses Margriet doopt officiële Invictus Games Den Haag 2020 Tulp

03-06-2021

Van de redactie

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft op donderdagmiddag 3 juni 2021 de officiële Invictus Games Den Haag 2020 Tulp gedoopt in de tuin van Paleis Het Loo in Apeldoorn. De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens de dienst gewond raakten. Prinses Margriet is erevoorzitter van het comité van aanbeveling Invictus Games Den Haag.

 

De Prinses doopte de tulp door er champagne overheen te schenken. Hierna ondertekende ze samen met Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag, en Jan Ligthart, de teler van de tulp, het bijbehorende certificaat. De ceremonie werd onder andere bijgewoond door Lucy Ferguson, plaatsvervangend ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk en tevens vertegenwoordiger van de Invictus Games Foundation en Alexander Lamp, een van de leden van het Nederlandse Invictus team.

 

De Invictus Games Den Haag 2020 zijn door de coronacrisis twee keer uitgesteld en vinden nu plaats van 16 tot en met 22 april 2022. Aan de games doen meer dan vijfhonderd deelnemers uit twintig landen mee aan in totaal tien adaptieve sporten.Koningin Máxima brengt werkbezoek aan melkveehouderij in Lettele voor schuldhulpverlening

03-06-2021

Van de redactie

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 3 juni een werkbezoek gebracht aan een melkveehouderij in Lettele, gemeente Deventer. Koningin Máxima sprak met de eigenaren, met andere betrokkenen en bestuurders over oorzaken van schuldenproblematiek op het platteland, de inzet van schuldhulporganisaties en het belang van financiële gezondheid. 
 

Koningin Máxima kreeg na aankomst een korte rondleiding over het erf. De melkveehouderij kwam in financiële problemen doordat geplande uitbreiding van stalcapaciteit vanwege faillissement van een aannemer niet doorging. Volgens het Nibud lopen ruim 1,4 miljoen huishoudens risico op problematische schulden. Deloitte en SchuldenlabNL verwachten dat dit door de effecten van de coronacrisis stijgt naar ruim 2 miljoen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 36% van de boeren ondanks inkomenssteun geen bruto inkomen boven het wettelijk minimumloon kan genereren uit het boerenbedrijf. Ook blijkt dat boeren niet of nauwelijks een beroep doen op schuldhulporganisaties. Koningin Máxima sprak met de eigenaar van de melkveehouderij en zijn gezin over de impact van de financiële problemen op hun leven en hoe zij deze hebben aangepakt. Bij het gesprek waren ook een agrarisch coach, een bestuurslid, tevens melkveehouder, van LTO-Salland en de contactpersoon buitengebied gemeente Raalte aanwezig.
 

Het tweede gesprek met bestuurders uit de regio ging over de specifieke oorzaken van financiële problemen onder boeren en mentale problematiek die daardoor kan ontstaan. Zo staat de winstgevendheid van boeren onder druk door lage prijzen en hoge kosten. Kleinere boerenbedrijven kunnen hierdoor een deel van hun eigen arbeids- en kapitaalkosten niet meer dekken. De combinatie van hoge werkdruk, grote financiële risico’s en een slecht imago kan tot psychosociale problemen leiden bij boeren. Koningin Máxima sprak met wethouders van de gemeenten Deventer en Raalte, de directievoorzitter van de Rabobank Salland en de algemeen voorzitter van LTO Noord over deze problematiek en mogelijke oplossingen. Namens SchuldenlabNL was bestuurslid Ton Heerts aanwezig.


Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en is in 2018 opgericht met als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. De organisatie ondersteunt het opschalen van succesvolle schuldhulpmethoden. In samenwerking met de gemeente Raalte en Deventer en andere publieke en private partijen wordt gewerkt aan snellere hulpverlening voor burgers op het platteland.


Koningin Máxima was eerder onder meer aanwezig bij de oprichting van SchuldenlabNL, de lancering van het lokale Schuldenlab Almelo, de Nederlandse Schuldhulproute in ’s-Hertogenbosch en de werkconferentie van SchuldenlabNL. In het najaar van 2020 ontving Koningin Máxima op Paleis Noordeinde een groep betrokkenen bij het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’.Bijzondere proef op Lecksdijk

02-06-2021

Gemeentenieuws

Reeuwijk - Op de Lecksdijk in het Reeuwijkse Plassengebied is de weg op een innovatieve manier opgehoogd: met wilgentenen. Sinds afgelopen week is de weg weer open en kunt u er weer overheen fietsen. 

Het Plassengebied is, met de oude landweggetjes op slappe veengrond, van nature al een kwetsbaar gebied. Het is een kunst om het Plassengebied vitaal, leefbaar en bereikbaar te houden. Door de jaren heen zijn de wegen, die makkelijk verzakken, steeds op hoogte gebracht door een nieuwe asfaltlaag aan te brengen. Het gewicht van de weg neemt daardoor echter toe, wat de verzakking weer versnelt. De gemeente is op zoek naar een oplossing. De Lecksdijk is dit voorjaar in dat kader over een lengte van ongeveer 150 meter op innovatieve wijze gefundeerd en opgehoogd, met oog voor duurzaamheid en circulariteit. Er is namelijk een fundering van wilgentenen aangelegd. 

Negen proefvakken in het Groene Hart

Het werk aan de Lecksdijk maakt deel uit van een groter project dat onderdeel is van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is samen met buurgemeenten* op zoek naar innovatieve - lichtgewicht - ophogingsmethoden. Op nog acht andere weggedeelten in het Groene Hart wordt de fundering vervangen door andere materialen zoals schuimglas, EPS (piepschuim), lavastenen, wilgentenen en andere materialen. Er wordt minstens drie jaar lang nauwkeurig in de gaten gehouden wat de verschillende funderingen doen. Gemeenten kunnen straks betere keuzes maken voor innovatieve ophoogtechnieken. Met als uiteindelijk resultaat: minder kosten voor beheer en onderhoud in een verzorgde openbare ruimte. 

 

Vervolg

Sinds deze week is de Lecksdijk weer open. Er liggen nu – tijdelijk - betonplaten als verharding. De komende maanden bekijkt de gemeente eerst hoe de inklinking verloopt. Daarna, vermoedelijk begin 2022, wordt pas de definitieve asfaltverharding aangebracht.

 

* Gemeenten Alphen aan den Rijn, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Stichtse Vecht, Woerden.Enthousiasme over energiecoaches: “Gratis, deskundig en ook nog eens gezellig”

02-06-2021

Gemeentenieuws

Bodegraven-Reeuwijk - Een bloedhete woonkamer in de zomer, een koude woonkamer in de winter. Door het energieadvies van energiecoach Martin weet Lia van Zandbergen uit Bodegraven nu hoe ze dat kan oplossen. “Ik raad dit iedereen aan. Ik leerde allerlei dingen over mijn woning die ik nog niet wist.”
 

Na een bericht in de krant besloot Lia de proef op de som te nemen. “Het was gratis en vrijblijvend. ‘Goh’, dacht ik. Dat kan ik niet laten schieten.” Al jaren wilde ze iets doen aan de bloedhete zomers en koude winters in huis. Energiecoach Martin kwam daarom langs met zijn infraroodcamera. “Met warmtebeelden liet hij zien dat de koepels in mijn woonkamer slecht geïsoleerd zijn. Door deze te vervangen zal mijn energierekening veel lager uitvallen.”    

Ook gaf energiecoach Martin haar andere adviezen waarvan ze het bestaan niet wist “Radiatorfolie achter de radiator plakken bijvoorbeeld en buisisolatie. Vorige week ben ik meteen naar de bouwmarkt gegaan om dat te kopen.” Ook onderzoekt ze momenteel de mogelijkheden voor spouwmuurisolatie en zonnepanelen. “Ik dacht altijd dat zonnepanelen duur zijn, maar door Martin weet ik dat het mij juist flink wat geld per maand kan opleveren. Hij wees me op de Duurzaamheidslening van de gemeente, waarmee ik het ook makkelijk kan financieren.”
 

Of ze het energieadvies aan anderen zou aanraden? “Nou en of. Martin is heel deskundig en weet erg veel over duurzaamheid. Bakje koffie erbij, dus het was ook nog eens gezellig. Echt een mooi initiatief van de gemeente.”
 

Wilt u net als Lia van Zandbergen een gratis energieadvies van Martin of één van onze andere acht coaches ontvangen? Meld u dan direct aan via  bodegraven-reeuwijk.nl/energiecoachBrett op Pad, de Buurtbus

02-06-2021

Editie GroeneHart.nl

Bodegraven-Reeuwijk - Ineens verscheen ie in het straatbeeld. In 1977 werd in Nederland de buurtbus ingevoerd als een vorm van openbaar vervoer. Vooral bedoelt voor dunbevolkte gebieden. Brett den Heijer ging op pad omdat hij wel eens wilde weten hoe het zit met de Buurtbussen in Bodegraven-Reeuwijk.

 

 

 

 Eerste Iedereen doet mee Festival in Woerden

02-06-2021

Van de redactie

Woerden - Van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 september 2021 vindt in Woerden het eerste Iedereen doet mee Festivalplaats. Een week vol activiteiten voor alle inwoners en organisaties uit de gemeente Woerden. Voor jong en oud, wat je culturele achtergrond, gender, talenten of beperkingen ook zijn. Het festival is een initiatief van de Werkgroep ‘Iedereen doet mee’ en de gemeente Woerden. 

 

Verspreid door de gemeente kan iedereen tijdens het Iedereen doet mee Festival deelnemen aan activiteiten, kennis opdoen, snuffelen aan inclusief ondernemerschap, of genieten van een educatief, sportief of cultureel aanbod, geschikt voor iedereen. De organisatie zorgt voor een flexibel aanbod dat past binnen de dan geldende coronamaatregelen.

 

Doe mee als ondernemer, club, school, inwoner of organisatie 

Het Iedereen doet mee Festival wordt georganiseerd door de inclusieve Werkgroep ‘Iedereen doet mee’. Dit is een enthousiaste groep inwoners en organisaties die zich inzet voor een inclusieve samenleving in Woerden en de kernen. Om het festival tot een succes te maken zoekt de werkgroep verenigingen, clubs, scholen, bedrijven en organisaties die inclusie een warm hart toedragen en een inclusieve activiteit willen organiseren. Denk daarbij aan een sportclinic voor iedereen, een workshop over inclusief werkgeverschap, een jamsessie waaraan iedereen mee kan doen, een inclusieve kerkdienst of een inclusieve les in het onderwijs. 

 

Wethouder George Becht (Inclusie): “Het doel is dat iedereen in onze gemeente volwaardig mee kan doen. Als het gaat om wonen, werken en vrije tijd. Het lukt nog niet altijd elke inwoner om op basis van eigen interesses en talenten een club, baan, opleiding, vereniging, huis of hobby te vinden. Terwijl iedereen daar recht op heeft. Tijdens het Iedereen doet mee Festival gaan we samen ontdekken hoe we dat mogelijk kunnen maken. En het is een mooie kans om de goede voorbeelden die er al zijn extra in de schijnwerpers te zetten.”

 

Prijs

Tijdens het festival wordt ook de Iedereen doet mee Prijs uitgereikt. Iedereen, elk bedrijf, elke inwoner, school, club of organisatie kan mee doen. Door een actiepunt in te brengen waarmee je de inclusieve Woerdense samenleving dichterbij brengt. Er zijn prijzen te winnen in zes categorieën: ‘inclusief werkgeverschap’, ‘de inclusieve buurt’, ‘inclusie in het onderwijs’, ‘inclusieve cultuur, vrije tijd & sport’, ‘inclusie & support (zorg en welzijn)’ en ‘de inwonersprijs’. 

 

Meer informatie over de Werkgroep ‘Iedereen doet mee’, het festival en de prijs is te vinden op  www.woerden.nl/iedereen-doet-mee. Via de website kunnen inwoners en organisaties ook hun initiatieven voor het festival en de prijs aanmelden. Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit

02-06-2021

Van de redactie

ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS slaan de handen ineen om komende jaren meer dan honderdduizend extra woningen te realiseren voor ouderen. In de bestuurlijke afspraken hebben de partijen de doelstelling opgenomen om in de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren. 

Tot 2031 komen nog eens 100.000 extra woningen en 25.000 verpleegzorgplekken bij. Tot en met 2040 verdubbelt het aantal 80+’ers naar 1.6 miljoen.
 

Meer sturing

Het behalen van de aantallen extra woningen is afhankelijk van diverse randvoorwaarden, zoals financiering, voldoende zorgmedewerkers en beschikbaarheid van locaties. De partijen werken samen aan oplossingen voor deze knelpunten, zodat een volgend kabinet snel besluiten kan nemen. De organisaties spreken ook de wens uit om meer sturing van het Rijk of provincies bij de realisatie van de woonzorgopgave voor ouderen.
 

Koppeling woonzorgvisie met verpleegopgave

Veel gemeenten werken al aan een woonzorgvisie. In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat alle gemeenten deze medio 2021 geformuleerd hebben. In deze visie staat omschreven hoe zij in de regio met zorgorganisaties en corporaties werken aan voldoende woningen voor ouderen en de benodigde voorzieningen. 
 

Gezamenlijke afspraken

Alle partijen samen, waaronder gemeenten en zorgkantoren, gaan met elkaar in overleg over de beste combinatie van wonen en (verpleeg)zorg in de verschillende regio’s. Het is de bedoeling dat zowel verpleeghuizen, als woningen geschikt voor verpleegzorg, worden gebouwd. Op basis van de visies worden gezamenlijke afspraken over de uitvoering gemaakt. De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en het samenbrengen van de zorgvraag met het aanbod, ook voor de toekomst.
 

Doorstroming naar woningen

Door het realiseren van voldoende geschikte woonvormen voor ouderen kunnen sommige ouderen langer zelfstandig blijven wonen en kan een verhuizing naar een verpleeghuis worden uitgesteld of voorkomen. Bovendien bevordert het de doorstroming op de woningmarkt voor andere leeftijdsgroepen, waaronder starters. 
 

Taskforce Wonen en Zorg

De Taskforce Wonen en Zorg, een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK, stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs die het gesprek op lokaal/regionaal niveau aanjagen. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg biedt daarnaast concreet advies en helpt de partners, bijvoorbeeld bij het opstellen van de woonzorgvisie.Douane: let op, vanaf 1 juli betaal je altijd btw over aankopen in webshops buiten de EU

02-06-2021

Van de redactie

Meerderheid online shoppers in Zuid-Holland niet op de hoogte van nieuwe EU-regels


Wie vanaf 1 juli iets koopt in een webshop buiten de Europese Unie (EU) betaalt altijd btw. Ook bij aankopen onder de € 22. Dit komt door de nieuwe EU btw-regels. Uit een peiling in opdracht van de Douane* blijkt dat de meerderheid van de Zuid-Hollanders (51,9%) die het afgelopen half jaar iets kocht in een webshop buiten de EU, nog niet op de hoogte is van de nieuwe EU btw-regels. Daarom start de Douane een campagne om te voorkomen dat online shoppers worden verrast door onverwacht duurder uitvallende aankopen.

 

Momenteel hoeven bedrijven buiten de EU voor pakketjes tot € 22 geen invoer-btw te rekenen, maar bedrijven binnen de EU wel. Hierdoor kunnen webshops buiten de EU producten goedkoper aanbieden dan Europese webshops. Met de nieuwe regels komt daar verandering in. Dit draagt bij aan een eerlijkere concurrentie met Europese webshops.

 

Volgens Nanette van Schelven, directeur-generaal van de Douane, is voorlichting over de nieuwe EU btw-regels belangrijk: “Met de campagne internetaankopen wil de Douane consumenten bewust maken van  de bijkomende kosten in een webshop buiten de EU. Voor aankopen onder de € 22 komt hier vanaf 1 juli de btw bij. Meestal gaat het om 21% van het aankoopbedrag. Op www.douane.nl/internetaankopen vind je meer informatie over de nieuwe btw-regels en bijkomende kosten voor bestellingen in webshops buiten de EU.”  

Top 3 vestigingslanden

China is al jaren favoriet als het gaat om webshops buiten de Europese Unie. De verdiepende peiling in opdracht van de Douane bevestigt dit. Negen op de tien (90,6%) respondenten deed hier recent een aankoop. Op de tweede plek staan Britse webshops (14%). Sinds 1 januari 2021 behoort het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU. Ook webshops in de Verenigde Staten (12,3%) blijven populair. Laatstgenoemde vooral onder 16- en 17-jarigen (24,3%).

 

Bijkomende kosten

Koop je iets in een webshop buiten de EU? Kijk dan voor je afrekent welke kosten zijn inbegrepen. Als de btw er niet bijstaat, dan betaal je deze achteraf. Het post- of pakketbedrijf dat het pakket in Nederland vervoert, doet hiervan aangifte bij de Douane. Voor deze administratieve werkzaamheden berekent het post- of pakketbedrijf vaak een vergoeding; de inklaringskosten. De inklaringskosten verschillen per vervoerder en komen bovenop de btw die je aan de Douane betaalt. Bij aankopen vanaf € 150 betaal je de Douane meestal invoerrechten (tot 12% van het aankoopbedrag).

 

Meer weten over bijkomende kosten voor aankopen in webshops buiten de EU? Kijk op  www.douane.nl/internetaankopen of stel je vraag aan de virtuele assistent.

 

Over de peiling
De peiling is van 2 tot en met 12 april 2021 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Douane. Aan het onderzoek namen 1.116 respondenten deel vanaf 16 jaar die de afgelopen zes maanden ten minste een aankoop deden in een webshop die buiten de Europese Unie gevestigd is.


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina