NIEUWS93 mensen overleden aan het coronavirus, 1159 nieuwe besmettingen

28-03-2020

Van de redactie

 Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2954 


Opnieuw zijn er mensen overleden aan het coronavirus. Vandaag liep de teller op met 93 en nu zijn er 639 gemelde patiënten overleden.  Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive-Careopnames neemt ook vandaag iets minder snel toe. Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 is lager dan gisteren. Omdat niet alle patiënten altijd meteen gemeld kunnen worden, kunnen de gemelde aantallen iets afwijken van de actuele situatie.
 


Ook vandaag neemt het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.
Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen werken.
 

De provincie met de meest positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant met een totaal van 2748 personen. Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie. Daarna zijn de meeste positief geteste patiënten gemeld in Zuid-Holland (1508) en Noord-Holland (1401). In de provincie Zuid-Holland stijgt het aantal ziekenhuisopnames van positief geteste patiënten sneller dan in andere provincies.  In de provincies Friesland en Drenthe zijn nog steeds de minste besmettingen met respectievelijk 96 en 98 positief geteste personen.
 Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht

28-03-2020

Van de redactie

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.


Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid.
 

De gedragsregels worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste teams op vaste locaties, houdt 1,5 meter afstand ook bij overleg en eten in een bouwkeet. Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.
 

De partijen vinden dat alles op alles gezet moet worden gezet om te voorkomen dat de bouwsector stilvalt. Daarom is er de komende periode intensief overleg met opdrachtgevers, corporaties, netbeheerders om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen.
 

Naast het door laten gaan van lopende projecten en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel. Het Rijk en de bouw- en technieksector roepen daarom provincies en gemeenten op door te blijven gaan met vergunningverlening zodat de orderportefeuilles gevuld blijven en het werken aan de woningbouw- en verduurzamingsopgave doorgaat.
 

Ook wordt bekeken of renovatie- onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden.
 

Het protocol Veilig samen doorwerken wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.Samenwerking Woningbouwvereniging Reeuwijk en Energie coöperatie Bodegraven-Reeuwijk

27-03-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Op 11 maart 2020 zijn Woningbouwvereniging Reeuwijk en Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk de plaatsing van ongeveer 800 zonnepanelen op enkele hoogbouw-wooncomplexen van de woningbouwvereniging overeengekomen. Met deze zonnepanelen dragen we bij aan de energietransitie en de klimaatdoelen van de woningbouwvereniging en de gemeente als geheel.

Alle huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk wordt een afname contract aangeboden én een gratis lidmaatschap van de energiecoöperatie. Zodra de maatregelen in verband met het coronavirus dat toestaan organiseert de energiecoöperatie samen met de woningbouwvereniging twee informatiebijeenkomsten in Reeuwijk en Waarder. Daar worden de huurders nader geïnformeerd over de werkzaamheden en over het voordeel voor de huurders. De panelen worden geleverd en geplaatst door het Bodegraafse bedrijf MB Zonnepanelen.

Vincent van Luit, directeur van Woningbouwvereniging Reeuwijk: ”Een mooie lokale samenwerking met een prima win-win situatie. Een verbetering van ons milieu en met een leuk financieel voordeel voor de huurders, die een contract afsluiten voor opwekking van duurzame energie bij de Energiecoöperatie”De Energiecoöperatie Bodegraven Reeuwijk
De Energiecoöperatie is op 9 februari 2018 opgericht en heeft tot doel duurzame energie op te wekken voor haar leden. Meer weten? Kijk op onze website: www.energiecooperatie-bodegraven-reeuwijk.nlGeen kunstroute 2020 dit jaar

27-03-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het Corona-virus zijn wij helaas genoodzaakt de Kunstroute 2020 niet door te laten gaan maar te verzetten. Er zijn bijna 100 deelnemers aan de Kunstroute en wij vinden het voor alle betrokkenen erg vervelend dit evenement te moeten verplaatsen naar volgend jaar. Maar de veiligheid voor deelnemers en bezoekers is het belangrijkste en daarom rest ons geen andere mogelijkheid. Daarom zal de Kunstroute plaatsvinden in het weekend van 15 en 16 mei 2021.
De overzichtstentoonstelling in het Evertshuis is verschoven naar vrijdag 7 mei 2021.


De voorbereidingen aan de Kunstroute zijn voor een groot gedeelte al gestart. Op de website kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl staan alle kunstenaars reeds met een pagina vermeld. Het drukken van het Kunstrouteboekje, dat in een oplage van 16.000 in de kernen Bodegraven, Reeuwijk, Reeuwijk-Brug, Sluipwijk, Driebruggen, Waarder, Nieuwerbrug, de Meije en Zwammerdam huis-aan-huis verspreid zou worden, hebben wij gelukkig tijdig kunnen stoppen.
 ICHTHUSKERK Bodegraven uitzending 29 maart a.s.

27-03-2020

Van de redactie

Bodegraven - Zolang de voorschriften van de overheid gelden zal de inhoud van de uitzendingen vanuit de Ichthuskerk Bodegraven worden verzorgd door de predikanten van de Ichthuskerk Bodegraven (Arnout Francke), Ichthuskerk Den Haag (Jasper Klapwijk), Morgensterkerk Den Haag (Gerrit den Broeder) en de Franse kerk Voorburg (Bart Noort). Zondag 29 maart zal de overdenking verzorgd worden door ds. Jasper Klapwijk van de Ichthuskerk Den Haag/Scheveningen.


De apostel Paulus heeft het in zijn brief aan de christenen in Rome over een wereld die lijdt en kreunt. Toch spreekt hij juist in die wereld woorden van hoop. In zijn overdenking vertelt ds. Jasper klapwijk wat dat voor ons vandaag betekent.

De voorbeden zullen worden uitgesproken door ds. Arnout Francke. Wilt u dat tijdens de uitzending voor u voorbeden worden uitgsproken dan kan dit aangevraagd worden via het nummer 06-17574424


Deze uitzending is vanaf 09.30 uur te beluisteren via de website van de kerk https://bodegraven.gkv.nl of via de app van kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de uitzending op een later tijdstip ook nog beluisteren.
 Verdachte aangehouden voor autobranden in Waddinxveen

27-03-2020

Van de redactie

Waddinxveen - Agenten hebben vrijdag 27 maart een verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid van brandstichting van meerdere auto’s de afgelopen maanden. De verdachte een man van 23 jaar uit Waddinxveen werd vanmorgen op straat in Utrecht aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen welke rol de verdachte heeft gespeeld bij een groot aantal autobranden in Waddinxveen. Bij zeker zeventien autobranden dit jaar gaat de politie uit van brandstichting. Daarnaast liepen andere voertuigen vervolgschade op. De incidenten zorgden voor veel onrust onder de inwoners. Het rechercheteam heeft deze zaak zeer serieus opgepakt en heeft bij het onderzoek hulp gekregen van inwoners.
 

Reactie burgemeester en teamchef
Burgemeester Nieuwenhuis van Waddinxveen: “Ik ben blij dat de enorme inzet van de politie resultaat heeft opgeleverd. De motivatie van de politie bleef onverminderd groot. Dat is echt een compliment waard, net als de inzet van buurtpreventie en de samenleving. Hopelijk betekent dit dat we als inwoners even opgelucht adem kunnen halen. Iedere brand was er een teveel en achter al die autobranden zitten net zoveel persoonlijke verhalen en emoties. Ik hoop dat we dit onderwerp snel kunnen afsluiten. We wachten daarvoor het vervolg van het onderzoek af.”
 

Ook Peter Wijnen, teamchef Waddinxveen/Zuidplas reageert: “Ik ben buitengewoon blij met de aanhouding van deze verdachte van de recente reeks autobranden in Waddinxveen. Deze reeks leidde heel begrijpelijk tot de nodige onveiligheidsgevoelens onder de inwoners. Er was ons alles aan gelegen om de verdachte hiervan op te sporen. Dat dit is gelukt komt mede door alle tips en informatie van inwoners uit Waddinxveen, waar ik ook direct mijn dank wil uitspreken. Onze recherche kon mede aan de hand van deze informatie verder in het onderzoek “.
 112 patiënten overleden, 1.172 nieuwe patiënten, in totaal 8.603 positief geteste personen

27-03-2020

Van de redactie

Sinds gisteren zijn 1.172 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 8.603. Onder hen zijn 2.500 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 neemt landelijk nog steeds toe. Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive-Care- opnames lijkt wat minder snel toe te nemen. Net als gisteren is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen (afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen) werken.


De provincie met de meest positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant met 2.488 personen. Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie. Daarna zijn de meeste positief geteste patiënten gemeld in Zuid-Holland (1.249) en Noord-Holland (1.235). In deze twee provincies neemt het aantal ziekenhuisopnames relatief snel toe. Dit geldt ook voor de provincie Gelderland. In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 83 en 81 positief geteste personen.Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers komende week van start

27-03-2020

Van de redactie

 Eerste voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 2020 gemeente Bodegraven-Reeuwijk 671.777 euro 
 

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn vandaag bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.
 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa (vereniging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein) een ondersteunend pakket voorbereid dat gemeenten in staat stelt zelfstandige ondernemers in nood snel te ondersteunen.

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW): “Om het Coronavirus te bestrijden heeft de overheid stevige maatregelen afgekondigd die veel impact hebben op bedrijven. Dat betekent dat nu veel ondernemers en zelfstandigen de gevolgen merken in hun bedrijf. Het werk kan zelfs helemaal stilvallen. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Over de acute situatie maar ook voor de langere termijn. Met deze regeling willen we inkomen en kapitaal bieden zodat zelfstandig ondernemers zich gesteund voelen en dat we gezamenlijk zo goed mogelijk door deze lastige periode heen komen.”
 

Peter Heijkoop (VNG): “Wij zien dat veel van onze inwoners met een kleine onderneming, zoals zzp'ers, door de crisis in financiële problemen zijn gekomen. Met alle partijen is hard gewerkt aan een regeling die eenvoudig, uitvoerbaar en verantwoord is. De meeste gemeenten hebben de loketten al geopend en, nu de inhoud van de regeling duidelijk is, wordt alles op alles gezet om de aanvragen snel af te handelen en uit te betalen”.
 

Erik Dannenberg (voorzitter Divosa): “Samen met SZW, VNG en gemeenten is het ons gelukt om in recordtempo een praktische en snel uitvoerbare regeling te maken. We willen onze inwoners ondersteunen zodat zij rond kunnen komen en niet in de schulden belanden. Komende tijd blijven we de vinger aan de pols houden bij de uitvoering in gemeenten.”
 

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet
Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.
 

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.
 

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
 

Versnelde procedure
In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.
 

Voorwaarden
De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.
 

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.
 

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.
 

Voorschotten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers gepubliceerd
Vandaag zijn beschikkingen met de eerste voorschotten - van in totaal € 250 miljoen - aan gemeenten verzonden. Gemeenten ontvangen dit voorschot voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Het overzicht per gemeente vindt u hier
 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), een andere regeling die zorgt dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, is naar verwachting over enkele dagen gereed. Een zelfstandige ondernemer met personeel kan voor zijn loonkosten een tegemoetkoming aanvragen in de NOW-regeling.‘Slimmer chillen = corona killen"

27-03-2020

Van de redactie

 Campagne VRHM daagt jongeren en studenten uit 

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet blijven van de overheid. Of wel naar buiten mag, maar altijd minimaal op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. De campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), die vanavond om 22.30 uur van start gaat, daagt jongeren en studenten uit om daar creatieve oplossingen voor te bedenken.‘Wat is jouw slimmer chillen moment?’ Die vraag legt de VRHM voor aan jongeren en studenten uit de regio. VRHM-voorzitter én burgemeester van Leiden Henri Lenferink: “Want dat chillen met vrienden moet, gezien de coronacrisis, voorlopig even aan een aantal afgesproken regels voldoen. Zo kennen we allemaal de norm dat we anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Dat is best lastig. Het vraagt om veel creativiteit, om slimme alternatieven dus. Wat kunnen we, met alle beperkingen die er zijn, nog wel? Ik ben benieuwd welke creatieve oplossingen jongeren en studenten daarvoor verzinnen.”


Kans op een prijs
Zelf geeft Lenferink een voorzet. Hij heeft namelijk ter inspiratie zijn eigen ‘slimmer chillen-moment’ op film vastgelegd. Ook de Leidse entertainer Barry Badpak en YouTuber Alexander Ancher inspireren met hun eigen ‘slimmer chillen-moment’. Hoe dat eruitziet, is op 27 maart vanaf 22.30 uur te zien op de website www.slimmerchillen.nl.
Lenferink, voorzitter van de veiligheidsregio, daagt jongeren en studenten uit om hun eigen creatieve oplossingen ook op korte filmpjes vast te leggen en op sociale media als TikTok en Instagram te delen via #slimmerchillen, of om bijdragen op film, foto of in tekst te sturen naar info@slimmerchillen.nl. “Als we dat met velen doen, dan kunnen we elkaar misschien een handje helpen om door deze lastige tijd te komen.” En voor wat hoort wat. Want wie een inzending instuurt, maakt kans op een prijs.

Meer weten
Kijk dan vandaag om 22:00 uur op www.slimmerchillen.nl
 Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming

27-03-2020

Van de redactie

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel digitale besluitvorming voor advies naar de Raad van State te zenden. Doel van dit wetsvoorstel is om gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid te geven om naast digitale beraadslaging ook digitaal besluiten te nemen. Zo kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het Coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren. 

Digitale besluitvorming is op dit moment juridisch niet mogelijk. Dit wetsvoorstel regelt een tijdelijke uitzondering hierop zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem dat een orgaan gebruikt bij alle leden beschikbaar zijn en moeten de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn. In het wetsvoorstel is ook geregeld dat voor benoemingen van wethouders en gedeputeerden gebruik kan worden gemaakt van een vorm van briefstemmen. Dit in verband met de geheimhouding.
 

De wet zal gelden voor gemeenteraden, Provinciale Staten, algemene besturen van waterschappen, besturen van gemeenschappelijke regelingen en de eilandsraden van Bonaire en Saba. Het wetsvoorstel is voorbereid in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
 

De Afdeling Advisering van de Raad van State wordt verzocht om met spoed over het wetsvoorstel te adviseren. Na advisering wordt het voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op korte termijn in werking treedt.Bewoners buitengebied Bodegraven fel tegen verlegging vliegroute

26-03-2020

Van de redactie

Bodegraven  - Vol onbegrip maar vooral boos reageren bewoners van het buitengebied ten oosten van Bodegraven op de actie van wethouder Jan Leendert van den Heuvel om een vliegroute, die nu boven het dorp loopt, te laten verleggen naar hun woongebied. Immers dit gebied kent al talrijke vliegbewegingen en zit dus niet te wachten op een toename hiervan.
 


De betreffende bewoners vinden het onverteerbaar dat deze wethouder zich heeft laten verleiden om een paar (gefrustreerde) dorpsbewoners hun zin te geven in deze. Het is onbegrijpelijk en onverteerbaar dat de wethouder de bewoners van het buitengebied onevenredig wil laten belasten wat het vliegverkeer betreft. Luchtverkeer bestaat er nu eenmaal maar waarom zouden bewoners van het buitengebied hiermee zwaarder belast moeten worden om een paar dorpsbewoners tevreden te stellen?


 


 Lokaal nieuws nu extra belangrijk en toch verlieslijdend

26-03-2020

Bron: NVJ

De NVJ hoopt dat gemeenten de makers van lokaal nieuws willen steunen. Lokale nieuwsmedia (huis-aan-huis-kranten en de digitale versies daarvan) zijn door het coronavirus in zwaar weer terechtgekomen.

Omdat lokale ondernemers nu geen reclame maken voor een zaak die dicht is of veel minder bezoekers trekt, zijn de advertentie-inkomsten enorm gedaald. Tegelijkertijd is de behoefte aan lokaal nieuws juist nu erg groot. Lokale nieuwsmedia worden zowel op papier als digitaal erg goed gelezen. De combinatie van stijgende lezersaantallen en de daling in omzet is wrang.

De NVJ hoopt dat gemeenten de makers van lokaal nieuws willen steunen, zodat de crisis er niet toe leidt dat zij de stekker uit de onderneming moeten trekken. Lokale nieuwsmedia zijn van eminent belang voor de lokale informatievoorziening. Ze vervullen een niet te onderschatten rol in de communicatie tussen (lokale) overheid en burger en burgers en bedrijven onderling. En zij zijn tegelijkertijd de waakhond van de lokale democratie. Het belang van het instandhouden van huis-aan-huisbladen voor de samenleving is groot.


Inmiddels vraagt een aantal lokale nieuwsmedia ook hun lezers om, bijvoorbeeld via het afsluiten van abonnementen, mee te betalen aan de lokale nieuwsvoorziening. Journalistiek is belangrijk werk, juist nu, maar kan niet kosteloos worden gemaakt. De NVJ ondersteunt van harte deze oproep. Ze zal de problematiek van dalende inkomsten bij de nieuwsmedia, zowel lokaal, regionaal als landelijk, ook aankaarten bij minister Slob.
  Bodegraven-Reeuwijk heeft primeur met eerste digitale raadsvergadering van Nederland

26-03-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk – De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft woensdagavond de eerste digitale raadsvergadering van Nederland gehouden. In de raadszaal zaten ver uit elkaar burgemeester Christiaan van der Kamp en de griffier. Thuis zaten de raadsleden en wethouders. 

Met deze bijzondere vergadering die zeer goed ging heeft van der Kamp het goede voorbeeld genomen om te laten om de verantwoordelijkheid te nemen om zo min mogelijk naar buiten te gaan. De lokale democratie blijft zo toch levendig. Ieder raadslid kon digitaal meepraten en stemmen.

Donderdag 26 maart is er een tweede vergadering omdat de wet dit nu nog verplicht dat de helft plus één van de raadsleden fysiek aanwezig moet zijn. De burgemeester, griffier en één raadslid nemen donderdag deel aan die vergadering en bekrachtigen wat de raad digitaal heeft besloten.


De vergadering kunt u terugzien via deze link. Alle voorstellingen, films en activiteiten gaan tot 1 juni niet door in het Evertshuis

26-03-2020

Van de redactie

Bodegraven – Een Evertshuis update... vanwege de nieuwe corona maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt om ALLE voorstellingen, films, verhuur van zalen, kunstbusreizen, kunstcafé, operabus en BRAVO! activiteiten te ANNULEREN TOT 1 JUNI 2020!*
 

Foto: archief Digitale Bodegraafse Krant

Wij houden u op de hoogte hoe het verder gaat via onze website en social media. Heeft u tickets gereserveerd voor de geannuleerde voorstellingen in maart, april of mei, dan blijven deze tickets geldig. We doen ons best om voorstellingen zo veel mogelijk te verplaatsen naar een nieuwe datum. U krijgt hier persoonlijk bericht van per e-mail. Met de huidige omstandigheden vragen wij om uw begrip dat het even kan duren. Mocht u vragen hebben dan zijn wij bereikbaar per e-mail via info@evertshuis.nl.


Gezond blijven is het belangrijkste! Dat geldt zowel voor u, onze bezoekers, als de artiesten, vrijwilligers en medewerkers. We hopen iedereen in goede gezondheid na 1 juni weer te mogen begroeten in het Evertshuis!


Met hartelijke groet,
Team Evertshuis

* alle BRAVO! activiteiten dit seizoen gaan niet door.
 Nieuwe stappen in ontsluiting Harmelerwaard

26-03-2020

Van de redactie

 Aangepaste tracékeuze en procedure bestemmingsplan 

Woerden - Het college heeft het voorkeurstracé voor de ontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard met een brug over de Leidsche Rijn aangepast. Alle gronden voor dit tracé zijn in eigendom van de gemeente, wat bij een eerder voorkeurstracé niet het geval was. Om de ontsluiting mogelijk te maken, moet er een bestemmingsplan worden opgesteld. Vanwege het coronavirus zal deze procedure pas na 6 april van start gaan. De gemeente onderzoekt nog hoe de gesprekken over het (voorontwerp)bestemmingsplan het beste kunnen plaatsvinden. Omwonenden en overige inwoners krijgen hierover nog nader bericht.


In 2010 had het college als voorkeursalternatief gekozen voor een verbinding tussen de Hugo de Vriesweg en de oostelijke randweg Harmelen met een brug over de Leidsche Rijn. Eén van de percelen bleek echter lastig te verwerven. Het voorkeurstracé is nu iets verlegd, zodat dit perceel niet langer nodig is. Inmiddels heeft de gemeente alle benodigde gronden in bezit. De brug en het tracé worden betaald door Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Woerden.

Minder overlast
De nieuwe route moet het vrachtverkeer van en naar de Harmelerwaard een directere verbinding geven naar de oostelijke randweg en de A12. Dit zorgt voor een ontlasting van de huidige smalle route over de Dorpeldijk en de Liesgrassingel door De Meern/Vleuterweide. De voor- en nadelen van een eventuele afsluiting van de Liesgrassingel/Dorpeldijk op de gemeentegrens worden nog onderzocht.


Voor de gemeente Woerden kan met de nieuwe ontsluiting de overlast door vrachtwagens op de weg Harmelerwaard worden verminderd. Dat biedt ook goede mogelijkheden voor het doortrekken van de snelfietsroute langs de Leidsche Rijn. Om te voorkomen dat de weg Harmelerwaard extra belast wordt door (vracht)verkeer van en naar de A12, zal de kruising tussen de ontsluitingsweg en de weg Harmelerwaard zo worden aangelegd dat afslaan naar de weg Harmelerwaard lastig of zelfs onmogelijk wordt.
 Dodental coronavirus opgelopen met 78, positief geteste patiënten 7431

26-03-2020

Van de redactie

 Aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2151 


Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden.
De meeste positief geteste personen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 2161 personen. Daarna zijn de meeste positief gemelde patiënten gemeld in Zuid-Holland (1042) en Noord-Holland (1029). In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 71 en 72 positief geteste personen.
De meeste overleden patiënten vallen in de leeftijdscategorie 80 – 84 jaar.Uitbreiding gegevens over de uitbraak van het nieuwe coronavirus
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt steeds meer informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Zo zijn nu ook de actuele gegevens van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) opgenomen in de rapportages. Een overzicht van grafieken en tabellen geven we dagelijks weer in een pdf Portable Document Format.
 

De basis voor het aantal bevestigde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en de overlijdensgevallen door COVID-19 zijn de meldingen van de GGD’en. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. Het aantal gemelde sterfgevallen per dag betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan.
 Koning bezoekt 24/7 BZ contactcenter bij ministerie van Buitenlandse Zaken

26-03-2020

Van de redactie

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 26 maart een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag in het kader van hun wereldwijde activiteiten voor crisiscoördinatie vanwege het coronavirus (COVID-19).


Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek in het ‘24/7 BZ contactcenter’ waar hij met medewerkers sprak. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig om gestrande Nederlanders in het buitenland te helpen bij hun terugreis als zij dit zelf niet kunnen. Ook staan zij Nederlanders in het buitenland bij die op andere manieren door het coronavirus problemen ondervinden. Afgelopen maandag lanceerde minister Blok het meldpunt www.bijzonderebijstandbuitenland.nl waarin het ministerie, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse partners in de reiswereld de krachten bundelen om Nederlanders die vastzitten in het buitenland terug te halen. Ook zet het ministerie zich in voor het verkrijgen van landingsrechten voor extra commerciële vluchten. De Koning sprak met enkele medewerkers over hun ervaringen van de laatste tijd en luisterde mee met een gesprek. De reguliere taken van het 24/7 BZ contactcenter zijn het geven van informatie over onder meer paspoorten, reisadvies en legalisaties.


Na het bezoek aan het contactcentrum sprak de Koning met een aantal medewerkers van landenteams over complexe aan corona gerelateerde zaken waar zij zich nu mee bezighouden. Tot slot nam de Koning deel aan een videoconferentie met de ‘chef des postes’ en enkele medewerkers van Nederlandse ambassades in Rome en Peking over de problematiek waar zij nu mee geconfronteerd worden. Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.Overheid hield 14 miljard euro over in 2019

26-03-2020

Bron: CBS

De overheid heeft in 2019 een overschot van 14 miljard euro gerealiseerd. Dit komt overeen met 1,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld is aan het eind van 2019 gedaald naar 48,6 procent van het bbp. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën. Het overheidssaldo en de overheidsschuld zijn de belangrijkste indicatoren voor de toestand van de overheidsfinanciën. De Europese normen hiervoor zijn een maximaal tekort van 3 procent en een maximale schuld van 60 procent van het bbp.


Het overschot in 2019 is 3,5 miljard euro hoger dan in 2018 toen het overschot 10,6 miljard euro bedroeg, oftewel 1,4 procent van het bbp. De Nederlandse overheid behaalde over 2019 voor het vierde jaar op rij een overschot. In deze vier jaren hield de overheid in totaal 34 miljard euro over. In de afgelopen jaren lag het gerealiseerde overschot steeds hoger dan de verwachte overschotten in de begrotingen.
 

Schuldquote onder de 50 procent
De schuldquote, de overheidsschuld als percentage van het bbp, kwam eind 2019 uit op 48,6 procent. Dit is bijna 20 procentpunt lager dan de hoogste schuldquote die als gevolg van de kredietcrisis eind 2013 werd bereikt. Voor de kredietcrisis, eind 2007, was de schuldquote 43 procent. De schuld in euro’s was toen met 266 miljard euro een stuk lager dan de bijna 395 miljard euro van eind 2019. Het effect op de schuldquote wordt deels gecompenseerd doordat ook het bbp is gestegen (noemereffect). De overheidsschuld eind 2019 is 11 miljard euro lager dan een jaar eerder. Niet het gehele overschot van 14 miljard euro is gebruikt voor schuldaflossing. Een deel van het overschot is besteed aan verwerving van aandelen in Air France-KLM en verstrekking van leningen. Ook is een deel van het overschot gestald op deposito’s, die met bijna 2 miljard euro toenamen.
 

Collectievelastendruk verder gestegen
De overheidsinkomsten stegen met 5,0 procent tot ruim 354 miljard euro. De belastingen en sociale premies die bijna 90 procent van de inkomsten uitmaken, stegen met 18 miljard euro. Door de economische groei en verhoging van het lage btw-tarief namen de btw-opbrengsten met ruim 5 miljard euro meer dan een kwart van de toename voor hun rekening. De loon- en inkomstenheffing steeg met 3 miljard euro. De werkgeverspremies en premies voor de basiszorg zorgden tezamen voor ruim 4 miljard extra inkomsten voor de overheid. Ook betaalden bedrijven ruim 2 miljard euro meer aan vennootschapsbelasting, die in 2019 zo meer dan het dubbele opbracht van de jaaropbrengsten in de periode 2009-2013. 


De dividendbelasting leverde door een stijging van bijna 2 miljard euro ruim een derde meer op dan in 2018. Verder stegen ook de milieubelastingen in 2019 fors. Dit kwam vooral door de opslag duurzame energie en door ingeleverde CO2-emissierechten. De collectievelastendruk steeg in 2019 verder tot 38,8 procent van het bbp. De collectievelastendruk was sinds het begin van de huidige meetmethode in 1995 niet eerder zo hoog.   De niet-belastingopbrengsten daalden met meer dan 1 miljard euro ten opzichte van 2018. Lagere aardgasbaten zijn de belangrijkste oorzaak hiervan. Ook telden in 2018 de hoge opbrengsten uit een schikking met ING nog mee in de inkomsten.

Uitgaven sterk toegenomen
De overheidsuitgaven stegen in 2019 met 4,1 procent iets minder dan de inkomsten en kwamen uit op 340 miljard euro. Nadat in de periode 2010–2016 de overheidsuitgaven zich stabiliseerden, liepen de uitgaven vanaf 2017 weer op. De helft van de uitgavenstijging in 2019 ging naar uitkeringen en zorg (7 miljard euro). Aan de beloning van overheidswerknemers werd 3 miljard euro meer besteed. De rentelasten namen met 0,6 miljard euro verder af en maken nu nog maar iets meer dan 2 procent uit van de overheidsuitgaven.
 

Overheidsoverschot in 2018 verlaagd
Het overschot van de overheid voor 2018 is met bijna 1 miljard euro, gelijk aan 0,1 procent van het bbp, verlaagd vergeleken met het cijfer dat het CBS eerder heeft gepubliceerd. Het bedraagt nu 10,6 miljard euro, oftewel 1,4 procent van het bbp. De neerwaartse bijstelling is een gevolg van nieuwe informatie uit gemeenterekeningen en zorguitgaven die nu in de cijfers van het CBS zijn verwerkt.
 

In cijfers over het verslagjaar 2019 is het effect van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nog niet zichtbaar Speciaal gezant voor de coronacrisis

26-03-2020

Van de redactie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft namens het kabinet Feike Sijbesma, voormalig CEO van biochemie-concern DSM, gevraagd om tijdelijk als speciaal gezant op te treden voor diverse aspecten rondom de coronacrisis.
 

Hij zal zich nu in eerste instantie richten op de opties die Nederland heeft ten behoeve van coronatests en de beschikbaarheid ervan.
Hij zal hiertoe samen werken met de door VWS ingestelde Taskforce Diagnostiek. Sijbesma start per direct.Uitstel staatsbezoek Duitsland

26-03-2020

Van de redactie

Het voorgenomen staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan de Bondsrepubliek Duitsland is in goed overleg met bondspresident Frank-Walter Steinmeier tot nader order uitgesteld.


Vanwege de maatregelen die beide landen getroffen hebben om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is het niet mogelijk het staatsbezoek op dit moment goed voor te bereiden.Overname van N-Joy Sportcentre in deze hectische Corona-tijd

28-03-2020

Van de redactie

Bodegraven - Jannette Craanen (eigenaresse van N-Joy Sportcentre) zal, na 10 jaar met veel liefde en passie en na een superleuke tijd te hebben gehad bij N-Joy Sportcentre, met ingang van 1 mei het stokje overdragen aan Rosanne Lagewaard.
 

Dit is echt wel een dingetje, aldus Jannette. Aan de ene kant krijg ik wat meer “eigen” tijd maar aan de andere kant neem ik afscheid van “mijn kindje”. Ik heb het runnen van N-Joy Sportcentre altijd gezien als mijn tweede gezinnetje, waardoor het stoppen er niet makkelijker op wordt. Vooral de speciale en persoonlijke banden die ik met heel veel sporters in deze periode heb opgebouwd, maakt het moeilijk.
 

Ook van het fijne superteam dat wij hebben staan bij N-Joy, moet je afscheid nemen. Dat gaat ook niet zonder een traan. Maar gelukkig ben ik op 1 mei nog niet weg. Ik ga dan Rosanne nog verder wegwijs maken en ik blijf nog wat groepslessen geven. Gelukkig blijf ik dus nog een beetje onderdeel van het N-Joy team. Het concept van N-Joy Sportcentre en het personeel blijft. In dat opzicht dus weinig verandering!


Rosanne: Veel leden zullen mij wellicht kennen van Fysio on the Move, waar ik met veel plezier 4 jaar heb gewerkt, maar ik ben toe aan een nieuwe stap. Als sportfanaat wilde ik heel graag een eigen sportschool runnen en zo ben ik uiteindelijk bij N-Joy terecht gekomen.
Jullie zullen mij daarom vaak tegen gaan komen in de club, in zowel de fitness als in het geven van groepslessen. 
 

Momenteel zijn Rosanne, Marga (clubmanager) en Wesley (voedingsdeskundige/personal trainer) en Jannette keihard aan het werk om onze klanten aan het sporten te houden tijdens deze moeilijke tijd. De klanten kunnen een code opvragen, waardoor zij zich aan kunnen sluiten bij FitsnacksTV. Dit houdt in dat de klanten virtueel een groot aantal sportlessen thuis kunnen volgen. Tevens geven wij iedere dag een live groepsles via facebook die onze leden thuis mee kunnen doen en kunnen onze sporters via de mail een yogales opvragen, gegeven door onze yoga-instructeur Rodger. Om onze ruime keuze aan onze virtuele en live lessen thuis te kunnen volgen, lenen wij een groot assortiment aan materialen uit, zoals o.a. xco’s, dumbells, stangen en schijven.

 

Om nog meer behoudt te houden van onze leden krijgen zij in april 25% korting op hun abonnement. Hopelijk duurt dit Coronavirus niet te lang en kunnen onze leden zo spoedig mogelijk weer in onze club hun sporten hervatten.
 Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders

26-03-2020

Van de redactie

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Het gaat om tijdelijke maatregelen voor onder meer het financieren van extra kosten, compensatie voor omzetderving, het op peil houden van liquiditeit en het versoepelen van verantwoording. De maatregelen om het coronavirus COVID-19 maximaal te controleren leiden ertoe dat zorgaanbieders soms méér of andere zorg en ondersteuning verlenen dan normaal. Ook kan bijvoorbeeld de sluiting van de dagbesteding betekenen dat aanbieders werk verliezen. Hiermee brengt de uitbraak van het coronavirus financiële onzekerheden voor zorgaanbieders met zich mee.
 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) doen een zeer dringend beroep op alle gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning, financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1 juni 2020. Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn.
Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige zorg en ondersteuning.OPBR helpt ondernemers in coronacrisis

25-03-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De ondernemersverenigingen (OPBR, RvHID, BOV, ROV, Platform-Z) en gemeente Bodegraven-Reeuwijk bundelen hun krachten tegen de coronacrisis op de nieuwe website opbrhelpt.nl. Met deze website informeren, verbinden en inspireren zij lokale ondernemers. Je vindt er de laatste informatie, lotgenoten en voorbeelden van ondernemers die de crisis te lijf gaan. De coronacrisis komt bij alle ondernemers hard aan. Daarom hebben de ondernemersverenigingen en de gemeente een taskforce opgericht. Als eerste actie hebben zij de website opbrhelpt.nl in het leven geroepen. Deze website is het platform waarop de resultaten van de gezamenlijke inspanning bekendgemaakt worden. Deze website dient verschillende doelen: informeren, verbinden en inspireren.
 

Inge Nieuwenhuizen (links) en Jan Oostveen, beiden onderdeel van de taskforce


Informeren
Op opbrhelpt.nl vind je informatie over de maatregelen waaraan ondernemers zich moeten houden en de regelingen die overheden en andere organisaties treffen om hen te helpen. De focus ligt hierbij op lokale en regionale initiatieven.

Verbinden
opbrhelpt.nl biedt ook een gezamenlijk platform waar lokale ondernemers elkaar kunnen treffen en elkaar kunnen ondersteunen.

Inspireren
Ten slotte laat opbrhelpt.nl voorbeelden zien van hoe ondernemers de crisis te lijf gaan. Zij maken bijvoorbeeld afspraken met leveranciers, verhuurders en afnemers. Deze regelingen andere ondernemers wellicht zelf ook treffen.

Op de voet gevolgd
opbrhelpt.nl is een website in ontwikkeling. We volgen de coronacrisis op de voet. Nadat nieuwe lokale regelingen bekend zijn gemaakt, verschijnen die zo snel mogelijk op de website. Houd de website daarom goed in de gaten.

Voor vragen is de taskforce bereikbaar via de socialmediakanalen van OPBR, via info@opbrhelpt.nl of via telefoonnummer 06-41479438.
 Mogelijke afvlakking van aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met coronavirus

25-03-2020

Van de redactie

De afgelopen tijd was het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking.
 


 

Met de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames is met behulp van wiskundige modellen de snelheid van verspreiding van het virus berekend. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt lijkt ook af te nemen. Ook hierbij moet de komende dagen blijken of de daling doorzet.
 

Ook vandaag zijn veel overleden patiënten gemeld. Dit zijn echter meldingen van personen die verspreid over de afgelopen paar dagen overleden zijn. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. Daarom is nu een nieuwe grafiek opgenomen waarin het aantal overleden patienten is weergegeven naar de dag van overlijden.
 

Overzicht aantallen
Het totaal aantal gemelde patiënten: 6412 (+852)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 356 (+80)
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 1836 (+341)
Uitbreiding gegevens over de uitbraak van het nieuwe coronavirus


Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt steeds meer informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Zo zijn nu ook de actuele gegevens van stichting NICE opgenomen in de rapportages.
 Nieuwe regels voor Verantwoord Winkelen

25-03-2020

Van de redactie

Met een nieuw protocol voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.
 

In aanvulling op alle goede initiatieven die hiervoor in het land al worden genomen ondersteunt het protocol ondernemers om de regels op een eenduidige manier te communiceren. Daarnaast nemen winkeliers diverse sectorspecifieke maatregelen, zoals het invoeren van een deurbeleid. Het nieuwe protocol (met spelregels en de bijbehorende poster) wordt vanaf vandaag verspreid onder alle winkels in Nederland die open zijn. Belangrijkste regels voor klanten; winkel zoveel mogelijk alleen, betaal zoveel mogelijk met pin/mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen op van de medewerkers.
 

De poster is gebaseerd op de RIVM-regels en wordt vanaf vandaag via alle brancheorganisaties verspreid onder alle winkels in Nederland om in de etalage en in de winkel op te hangen. Het bevat heldere instructies die gelden voor alle detailhandelsactiviteiten en voor alle klanten. De instructies moeten winkeliers helpen om klanten eenvoudig te kunnen aanspreken als ze de regels niet naleven. Andersom kunnen klanten winkeliers of andere klanten aanspreken op de regels. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd. 
Ontwerp Regionale Energie Strategie: Regio presenteert bijdrage aan klimaatakkoord

25-03-2020

Van de redactie

 College Woerden wil zorgvuldig omgaan met landschap en invulling lokaal bepalen 


Woerden / Regio - 21 Overheden in de regio hebben samen gewerkt aan een ontwerp voor de Regionale Energie Strategie (RES). In het ontwerp is te lezen dat de regio een concept bod doet om 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken tot 2030. Hierbij zijn harde voorwaarden gesteld richting het Rijk. Het college van gemeente Woerden geeft aan een bijdrage te willen leveren. Ze vindt het daarbij zeer belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met het open landschap, en dat er naast de technische mogelijkheden ook naar de maatschappelijke aanvaardbaarheid wordt gekeken. Hoe gemeente Woerden gaat bijdragen, hangt daarom af van hoe we lokaal invulling geven aan het opwekken van duurzame elektriciteit.

Het ontwerp RES wordt ter besluitvorming naar de betrokken overheden gestuurd, waaronder de Woerdense gemeenteraad. De recente ontwikkelingen rond het coronavirus zijn van invloed op het proces. Op dit moment is de planning nog dat de overheden uiterlijk 1 juni de ontwerp RES behandelen. Na het bijeenbrengen van alle besluiten, wordt er gekeken of dit genoeg is om te voldoen aan de afspraken uit het landelijk Klimaatakkoord. Daarna wordt er in iedere gemeente gekeken hoe er lokaal invulling aan kan worden gegeven en wordt er een definitieve RES opgesteld. Dit gaat in de eerste helft van 2021 weer naar alle overheden voor besluitvorming.

Gezamenlijke opgave, gezamenlijke bijdrage
In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 regio’s afspraken maken over de manier waarop en hoeveel duurzame elektriciteit ze opwekken tot 2030. Dit leggen ze vast in de Regionale Energie Strategie. Gemeente Woerden heeft vorig jaar besloten samen te werken in de RES U16, met 15 andere Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

Aan de hand van een technische analyse, gesprekken met regionale stakeholders en met netbeheerder Stedin, is het ontwerp RES opgesteld. Hierin geven de overheden aan dat er ruimte is voor 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit. Voor die hoeveelheid is ruimte op het elektriciteitsnet. Aan dit bod zijn een aantal harde voorwaarden gesteld richting het Rijk. Er moet ondersteuning komen op een aantal belangrijke onderdelen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op grote daken financieel aantrekkelijker te maken dan zonnevelden.
 

Het opwekken kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het is bijvoorbeeld haalbaar door 15% van de grote daken te benutten en plaatsing van 45 grote windmolens en 800 ha zonnepanelen. Wat de precieze verdeling per gemeente en techniek wordt, is geen onderdeel van het ontwerp RES. In het vervolgtraject wordt er door iedere gemeente onderzocht hoe dit kan worden ingevuld in de definitieve RES.
 

Woerdense invulling aan de hand Afwegingskader
De afspraken uit het klimaatakkoord en de RES zijn niet vrijblijvend. Iedere gemeente moet aan de slag. ‘We willen als gemeente Woerden ook bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan’, aldus Tymon de Weger, wethouder duurzaamheid. ‘Tegelijk willen we ook rekening houden met de natuur, het open landschap en de impact op onze omgeving. Dit is een dilemma. Daarom zijn we in Woerden bezig met het maken van een Afwegingskader die als basis geldt voor de Woerdense bijdrage aan de regio.’
 

In het Afwegingskader staat op welke manier we in gemeente Woerden invulling geven aan het opwekken van duurzame elektriciteit. Dit is technisch, ruimtelijk en gaat ook over maatschappelijke aanvaardbaarheid. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met natuur? Welke afspraken zijn er over afstand tot huizen? Hoe moet de omgeving betrokken worden als er concrete plannen zijn? En hoe kunnen opbrengsten de lokale samenleving ten goede komen?  De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het Afwegingskader. ‘Zo bepalen we in Woerden samen hoe we invulling willen en kunnen geven aan het klimaatakkoord en de RES,’ aldus De Weger.


Vervolg
De gemeenteraad heeft in december 2019 ingestemd met een proces om tot een Woerdens Afwegingskader te komen. Vanaf januari 2020 wordt daarom het gesprek al gevoerd met inwoners over het opwekken van duurzame energie. Door de recente ontwikkelingen rond het coronavirus is het nog niet precies duidelijk hoe dit gesprek wordt voortgezet. We berichten daarover zodra we meer duidelijkheid hebben. Wanneer het Afwegingskader is vastgesteld, geldt dit als basis voor de Woerdense invulling aan de definitieve RES.
 Keukenhof opent niet in 2020

25-03-2020

Van de redactie

Op 23 maart heeft de Nederlandse overheid de maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan aangescherpt. Alle bijeenkomsten en evenementen worden tot 1 juni afgelast, ook bij minder dan 100 bezoekers. Dit betekent dat Bloemententoonstelling Keukenhof niet kan openen in 2020. 

Hoewel wij er al rekening mee hielden, heerst er met deze definitieve besluitvorming verslagenheid onder de medewerkers en de partners die een jaar aan de voorbereiding hebben gewerkt.


Dat Keukenhof het hele seizoen niet open kan heeft een enorme financiële impact. Er zijn dit jaar geen inkomsten terwijl het grootste deel van de kosten al is gemaakt. De continuïteit van Keukenhof komt echter niet in gevaar. Het verlies gaat verder dan alleen Keukenhof. Wij organiseren Keukenhof samen met vele partners. Het raakt niet alleen de 1.300 tijdelijke medewerkers, maar ook mensen die werken in het busvervoer, het toerisme en in de bloembollen – en bloemensector zelf.


In de maanden voorafgaand aan de lente is hard gewerkt om bezoekers een mooie ervaring te bieden. Het park komt al mooi in bloei en wordt in de komende weken alleen nog maar mooier. Keukenhof laat dit graag zien aan de mensen onder het motto ‘Als mensen niet naar Keukenhof kunnen komen, brengen we Keukenhof naar de mensen’. Zo gaat Keukenhof Virtueel Open. Dat betekent prachtige beelden van Keukenhof 2020, uitleg van de tuinmannen of andere mensen die laten zien hoe mooi het park is.


Keukenhof is het internationale showvenster voor de sierteelt dat we samen met honderden sierteeltbedrijven maken. Op deze manier kunnen we mensen betrekken bij Keukenhof en blijven we het visitekaartje van Holland en van de sierteeltsector.
 Dank- en steunbetuiging gemeente Bodegraven-Reeuwijk

25-03-2020

Bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk - Namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk willen wij langs deze weg:
Alle medewerkers in de zorg bedanken voor hun enorme inzet om onze naasten te verplegen en medisch te behandelen;
Alle leerkrachten en scholen bedanken dat zij zich inzetten om onze kinderen in deze moeilijke tijd toch van onderwijs te voorzien;
Alle medewerkers op de winkelvloer bedanken;
Alle overige betrokkenen die extra inspanningen leveren in het kader van deze pandemie danken voor hun bijdrage
Alle mensen bedanken die zich wél aan de regels houden.
 

Verder willen we iedereen sterkte wensen die geconfronteerd wordt met de gevolgen van deze pandemie. Laten we elkaar samen steunen in deze uitzonderlijke tijd!
 

Burgemeester van der Kamp: “Alle maatregelen en de onzekerheid over de effecten van het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid. En dat is begrijpelijk. Kwetsbare groepen met name ouderen en mensen die ziek zijn maken zich extra zorgen. Dat is ook heel begrijpelijk. Het is goed om de zorgen met elkaar te delen. Met de premier zeg ik: Let op elkaar!


Ik zie ondernemers die hard getroffen worden door deze crisis. Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen afgekondigd door de regering en dat is een vangnet voor die bedrijven. Maar de onzekerheid hoe het verder moet met de getroffen bedrijven blijft. Ik roep u op koop zo veel als mogelijk lokaal en laat eten bezorgen door onze restaurants”.Gemeenteraadsvergadering 25 maart

25-03-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Maandelijkse Inspraak, presentaties en mening vormende overleggen van gemeenteraad of commissievergaderingen (meestal op een woensdagavond) In verband met Corona is het belangrijk dat het democratisch besluitvormingsproces doorgang kan vinden in de gevallen dat daar noodzaak voor is.Dat betekent dat als raads- en commissies doorgaan dat zonder aanwezigheid van publiek, pers, fractie-adviseurs en ambtelijke ondersteuning (met uitzondering van degenen die functioneel aanwezig moeten zijn) zal zijn. Commissievergaderingen vinden helemaal schriftelijk plaats. De stukken hiervoor zijn te zien op https://bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl/user/homepage


Gemeenteraadsvergaderingen zijn via de webpagina van de gemeenteraad live te volgen. Op 25 maart zal de gemeenteraadsvergadering alleen via het geluid te volgen zijn! De gemeenteraad vergadert op woensdagavond 25 maart, mits er voldoende quorum is. Als dit niet het geval is zal de gemeenteraad alsnog binnen 24 uur bij elkaar komen om zonder het benodigde quorum te vergaderen. Aantal Corona besmettingen in Bodegraven-Reeuwijk

25-03-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Voor onze gemeente was al één Corona besmetting bekend. Deze persoon is inmiddels genezen. Per maandag 23 maart zijn er in totaal 5 personen besmettingen gemeld in onze gemeente door de regionale GGD. Vanaf nu stopt de regionale GGD met het noemen van het aantal besmettingen per gemeente omdat het werkelijke aantal hoger kan liggen omdat niet iedereen getest wordt. 
 Aan iedereen een oproep om zich te houden aan de afgekondigde maatregelen. Help elkaar Bodegraven 5456

24-03-2020

Van de redactie

Bodegraven – Veel mensen weten het nog niet maar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een paar super vrijwilligers. Denise & Nadja hebben de actie Help elkaar Bodegraven 5456 opgezet. Ze zijn druk bezig om vanuit huis elke woensdag 47 gevulde tassen voor elke voedselbank gast/gezin/alleenstaande/ouderen klaar te maken. De voedselbank is hiervan op de hoogte en met deze moeilijke coronavirus tijden werken ze samen zolang nodig is met de voedselbank. De vrijwilligers vragen dan ook echt om uw hulp! Voor deze 47 gezinnen uit onze gemeente. In Bodegraven betreft het 35 gezinnen van de voedselbank Bodegraven en in Reeuwijk betreft het 12 gezinnen van de voedselbank Reeuwijk.


De bedoeling is dat de gezinnen 35 uit Bodegraven iedere woensdag bij de vrijwilliger aan huis een boodschappentas op kan komen halen. Voor de 12 gezinnen uit Reeuwijk zetten ze12 boodschappentassen klaar die de voedselbank wekelijks komt ophalen.


Voor de donateurs die graag verse producten zoals groente/fruit/vlees/beleg/diepvries etenswaren willen doneren vragen de vrijwilligers om dit woensdagochtend bij hun te brengen zodat de mensen dit in middag dan ook vers mee kunnen krijgen.
 

Voor de overige benodigdheden staat hieronder een lijstje wat welkom is!
Houdbare producten:
rijst / pasta / aardappelpuree / meel / bloem / blikken vis / knakworsten / leverpate / blikken of potten bonen / groente / fruit / pastasaus / tomatenpuree / tomatenblokjes / houdbare melk / houdbaar drinken / siroop / pakken vruchtensap / boter voor op brood / afbak broodjes / noodels / olie / houdbaar beleg: pindakaas / hagelslag / chocolade pasta / koffie / koffiemelk / thee/suiker / zout.
-aardappelen/knoflook/uien/wortels


Verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen:
Maandverband / tampons / tandpasta / tandenborstels / wasmiddel / wasverzachter / zeep / shampoo / douchegel / toiletpapier / zakdoekjes / scheermesjes / scheerschuim / paracetamol / schoonmaakmiddel zoals afwasmiddel/allesreiniger / chloor / antikal / afwassponsjes / borstels / handzeep.
-supermarkt kadobonnen zijn ook van harte welkom.

-indien uw liever een donatie wilt doen bv een geldbedrag dan kunt uw dit zelf doneren aan de voedselbank!
-tevens zouden wij heel goed kunnen voor het sorteren en inpakken gebruiken: pedaalemmerzakken / boodschappentassen / vuilniszakken / handschoenen / desinfecterendemiddelen handgel.

 

Meer weten
Stuur dan een mail naar HelpElkaar@hotmail.com of bel 06 - 4485 5824
Adres: Julianastraat 42, 2411 CV Bodegraven
 

M.v.g. Team Help Elkaar Bodegraven 5456 & omstreken, Denise & Nadja.
 Winkelwagen verplicht, maximaal aantal klanten tegelijk in supermarkt

24-03-2020

Van de redactie

Het gebruik van een winkelwagen wordt verplicht in supermarkten, ook als een klant slechts één product nodig heeft. Bovendien laten supermarkten maximaal één klant per 10 m2 winkelvloer toe. In een winkel van 1000 m2 mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Supermarkten regelen dit door het aantal winkelwagens te beperken. Het gebruik van een winkelwagen helpt klanten ook om voldoende afstand te houden. 

In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht. In deze winkels is slechts een beperkt aantal mandjes beschikbaar, zodat het niet te druk wordt in de winkel. Als bij een winkel op een bepaald moment geen winkelwagen of mandje beschikbaar is, mogen op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten moeten buiten wachten tot er een wagen of mandje beschikbaar is.
 

Supermarkten nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat mensen anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Deze afstand beperkt het risico voor klanten en medewerkers om elkaar te besmetten met het coronavirus. Door deze maatregel kan bij een beperkt aantal winkels buiten een rij ontstaan. Supermarkten hebben contact met gemeenten over ondersteuning bij het handhaven van voldoende afstand in wachtrijen buiten.
 

Oproep ‘Afstand houden’ op kleding vakkenvullers
Ook vakkenvullers helpen klanten eraan herinneren om anderhalve meter afstand te houden. Zij dragen vanaf deze week aangepaste werkkleding met de oproep om afstand te houden. Klanten komen regelmatig en vaak onbewust te dicht in de buurt van supermarktmedewerkers. Veel medewerkers maken zich daar zorgen over en dat is begrijpelijk. De kleding helpt klanten eraan herinneren om voldoende afstand te houden en veilig boodschappen te doen. Supermarktketens kiezen zelf hoe ze hun kleding aanpassen, bijvoorbeeld met een opvallend hesje. Dit kan per keten verschillen.
 Initiatief voor 72 huurappartementen in Nieuw-Middelland

24-03-2020

Van de redactie

Woerden - Er is opnieuw een initiatief voor een perceel in Nieuw-Middelland. Dit keer gaat het om het pand aan de Zaagmolenlaan 12, tegenover het St. Antonius Ziekenhuis. Eigenaar en ontwikkelaar SUSTAY wil dit pand slopen en hier 72 huurappartementen bouwen voor de middenhuur. Het gaat om appartementen die geschikt zijn voor alleenstaanden, starters en ouderen. De appartementen zijn tevens bedoeld om doorstroming vanuit sociale huurwoningen mogelijk te maken. De intentieovereenkomst is al getekend. SUSTAY en de gemeente zijn inmiddels bezig de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken.

Het kantoorgebouw op het perceel Zaagmolenlaan 12 staat al enkele jaren leeg en voldoet niet meer aan de huidige wensen uit de markt. SUSTAY wil hier een bijzonder pand met nieuwbouwappartementen bouwen, inclusief een halfverdiepte parkeergarage, een fietsenstalling en ruimte voor drie deelauto’s. De ontwikkeling van deze woningen sluit goed aan op de grote vraag naar appartementen in de middenhuur en bij de doelgroepen die zijn benoemd in de Structuurvisie Middelland-Noord. In de loop van 2020 wordt hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De start van de bouw staat gepland halverwege 2021.


Nieuw-Middelland: gemengd stedelijk woongebied
Middelland-Noord zal de komende jaren organisch worden omgevormd tot een gemengd stedelijk woongebied. Onlangs is Nieuw-Middelland als nieuwe projectnaam gelanceerd voor het gebied. Meer informatie is te vinden op de website www.nieuw-middelland.nl.Aantal doden door coronavirus gestegen met 63, 811 nieuwe patiënten, in totaal 5560 positief geteste personen

24-03-2020

Van de redactie

Sinds 23 maart zijn 811 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5560. Onder hen zijn 1495 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 63 patiënten zijn sinds de vorige update gemeld als overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 276 mensen gemeld als overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 1739 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (758) en Noord-Holland (740).Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.
 

Het aantal gemelde patiënten en overleden patiënten kan per dag verschillen om verschillende redenen. Zo zien we dat overleden patiënten niet altijd op dezelfde dag gemeld worden. Dat de aantallen per dag schommelen zegt nog niets over het effect van de maatregelen die sinds half maart ingesteld zijn. Naar verwachting zal dat effect pas eind deze week of begin volgende week te zien zijn.Opstart initiatief Landelijk Consortium Hulpmiddelen

24-03-2020

Van de redactie

Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’. Dit consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang.

We doen dit in deze uitzonderlijke situatie bewust samen omdat we snel resultaten willen boeken:

Daarom maakten we afspraken over welke hulpmiddelen het gaat.
Daarom kopen we die hulpmiddelen samen in, met aandacht voor prijs en kwaliteit.
Daarom hebben we inzicht in de landelijke, dagelijkse behoefte aan hulpmiddelen.
Daarom maakten we afspraken over de verdeling van de beschikbare hulpmiddelen en over de distributie ervan.

Allemaal onderwerpen die we hieronder nader toelichten.

Hulpmiddelen
Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er o.a. een grote behoefte aan medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Het gaat om de volgende producten:
 

FFP1, FFP2 en FFP3 maskers
Protectiejassen
Spatbrillen
Schorten
Chirurgische Maskers
Onderzoekshandschoenen
Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
Hier kunnen nog producten aan toe worden gevoegd als blijkt dat centrale regie de beste strategie is.
 

Kwaliteitseisen
Alle bedrijven die hulpmiddelen willen aanbieden worden verzocht om aanbiedingen uit het binnen- en buitenland te melden bij het Consortium via middelencorona@nfu.nl. Het gaat specifiek om grote volume aanbiedingen. Het Consortium wil voorkomen dat producten worden aangeboden tegen woekerprijzen, en niet aan de juiste kwaliteitseisen voldoen.

Het Consortium beoordeelt de betrouwbaarheid van de aanbiedende partij en de kwaliteit van de hulpmiddelen. Als de aangeboden partijen daaraan voldoen, neemt het consortium de aanbieding verder in behandeling.

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen hecht er aan dat de hulpmiddelen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. In de richtlijnen staan de kwaliteitseisen van de producten. Het is belangrijk voor de veiligheid van het zorgpersoneel dat de hulpmiddelen die worden gebruikt door hulpverleners en zorgprofessionals aan die eisen voldoen.

Verdeling van goederen
GGHD/GHOR en ROAZ bepalen de verdeling van de goederen. Het consortium heeft de bevoegdheid om contracten te sluiten voor geheel Nederland en ook om de goederen te distribueren over Nederland. Dit geldt alleen voor de bovengenoemde producten.

De leveranciers worden hier door hun koepels van op de hoogte gebracht.

Particuliere initiatieven
Er kunnen verschillende particuliere initiatieven ontstaan om kleine voorraden die mensen zelf nog hebben, te delen. Deze initiatiefnemers worden aangeraden deze zoveel mogelijk aan te bieden bij het Rode Kruis. Dit hoeven niet allemaal mondmaskers van het type FFP1, FFP2 en FFP3 te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook chirurgische mondmaskers zijn.

U kunt het Rode Kruis bereiken via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl. Zij zullen dan contact met u opnemen waar u uw producten naar toe kunt sturen.

Informatie
Bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen kunnen aanbieders, leveranciers en producenten terecht met hun aanbiedingen via middelencorona@nfu.nl.

Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen daarvan stellen zorgprofessionals en instellingen via de bij hen bekende regiocoördinatoren bij de ROAZ.

Meer informatie kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-professionalsGeen centrale examens dit jaar

24-03-2020

Van de redactie

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Minister Slob: “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.”

Schoolexamens
Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.

Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.Koning bezoekt GGD Hart voor Brabant in Tilburg

24-03-2020

Van de redactie

Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 24 maart een werkbezoek gebracht aan de GGD Hart voor Brabant in Tilburg. Het bezoek vond plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) op uitnodiging van Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In de gemeente Tilburg werd op 27 februari jl. de eerste coronabesmetting in Nederland geconstateerd. In afstemming met de burgemeester en de GGD zijn maatregelen getroffen om het bezoek te kunnen laten plaatsvinden.


In een eerste gesprek met onder meer de directeur van GGD Hart voor Brabant, Karin van Esch, en enkele medisch deskundigen werd gesproken over de verschillende fasen in de aanpak van de uitbraak van een infectieziekte, waar nog geen vaccin tegen beschikbaar is. De Koning kreeg een toelichting op de procedures die het Klant Contact Centrum (KCC) van de GGD en de artsen en verpleegkundigen moeten volgen. Ook werd het belang geschetst van goede data en informatie en de relatie met het RIVM.
Aansluitend bezocht Koning Willem-Alexander het callcenter van het KCC, waar hij sprak met medewerkers en kort kon meeluisteren met de gesprekken die zij voeren met bellers die uiteenlopende vragen hebben over het coronavirus.


Tot slot ging de Koning in gesprek over de samenwerking binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de provincie in de bestrijding van corona. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van de GGD, de brandweer en enkele nauw betrokken bestuurders.


Als gemeentelijke gezondheidsdiensten bewaken de GGD’s de publieke gezondheid en voeren zij de taken uit die de overheid op zich neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen. Onderdeel daarvan is de bestrijding van infectieziekten.


Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.
 Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

24-03-2020

Van de redactie

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.
Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”
 

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.
 

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen.
 

Per aanvraag is €50.000 beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. De noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.Gratis webinar

24-03-2020

Van de redactie

Regio - Op 26 maart organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een gratis webinar over hoe om te gaan met de nieuwe situatie waarin kinderen thuis zitten en ouders voor thuisonderwijs moeten zorgen. 

Het is een pittige tijd. Er komt als ouders veel op ons af. We krijgen de komende weken in gezinnen intensief met elkaar te maken. We moeten ons eigen (thuis)werk zien te verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en de kinderen fulltime om ons heen. We hebben onze eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar zien ook die van de kinderen. In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ons op weg met antwoorden en ideeën voor al deze dilemma’s.


Dit webinar vindt plaats op donderdag 26 maart 2020 van 20.30 tot 21.30 uur.
Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl
Er zijn een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na de webinar is deze nog een maand terug te kijken.
 Stookalarm voor rietgedekte woningen

24-03-2020

Van de redactie

Univé waarschuwt voor verhoogd brandrisico door schrale oostenwind en matige vorstEen straffe oostenwind in combinatie met veel zonneschijn bepaalt al een aantal dagen het weerbeeld. Dit fraaie lenteweer brengt echter ook risico’s met zich mee. In deze tijd van het jaar drogen rieten daken snel uit door de combinatie van zon, wind en vorst. Het risico op een woningbrand is dan levensgroot. Juist nu iedereen vanwege het coronavirus veel binnen zit, is de verleiding groot om gezellig de houtkachel of haard aan te steken. Toch geeft Univé aan bewoners van woningen met rietgedekte daken het dringende advies om de komende tijd de houtgestookte haarden en kachels niet te gebruiken.
Foto: Univé

Code rood voor gortdroge daken
Bij droogte, een krachtige en schrale oostenwind of lage luchtvochtigheid droogt het riet uit en wordt het risico op brand groter. Het kleinste vonkje kan dan al tot grote problemen leiden. Juist nu het stookseizoen al een tijdje duurt, is door roetvorming in de schoorsteen de kans op vonken groter. Manager Verzekeringsbedrijf Erik Dokter bij Univé kent de problematiek maar al te goed: ‘Een droog rieten dak reageert ongeveer hetzelfde als een handjevol droog gras. Eén vonkje erbij en voordat je het weet staat het in lichterlaaie. Dan is er maar één goede raad: bij deze weersomstandigheden gewoon niet stoken.’
 

Jaarlijks tientallen schoorsteenbranden
Volgens Brandweer Nederland is het gebruik van de haard in bijna één op de vier gevallen de oorzaak van een brand. In 87 procent van deze gevallen gaat het om een schoorsteenbrand, waarvoor de blusdienst jaarlijks ruim 2.000 keer uitrukt in Nederland. Alleen al het afgelopen weekend brak op de Veluwe bij drie rietgedekte woningen brand uit die was veroorzaakt door de schoorsteen. Bij Univé zijn ruim 5.000 rietgedekte woningen verzekerd. Ongeveer de helft daarvan heeft een houtkachel of haard. Jaarlijks vindt minimaal een tiental schoorsteenbranden plaats bij rietgedekte woningen die verzekerd zijn bij Univé. Onderzoek laat zien dat bij veel branden van rieten daken met als oorzaak houtkachel of haard, de drie voorgaande dagen er geen regen was gevallen.
 

Voorkomen van risico’s
Hoe voorkom je een schoorsteenbrand? Het is sowieso verstandig om voor aanvang van het stookseizoen de schoorsteen te laten vegen en de vonkenvanger schoon te laten maken. Een vonkenvanger, die voor rieten daken verplicht wordt gesteld om verzekerd te zijn tegen brandschade, voorkomt dat vonken vanuit het rookkanaal op het rieten dak terecht komen. Daarnaast is het verstandig om regelmatig de schoorsteen te laten inspecteren op scheurvorming (bij stenen schoorstenen) of roest (bij metalen schoorstenen).
 

Stookhulp
Univé helpt haar leden bij het voorkomen van risico’s en het beperken van schade. In geval van de schoorsteenbranden wordt daarvoor in een aantal regio’s een preventie-adviseur ingezet. Hij geeft gerichte preventietips en dat geeft bewoners extra zekerheid en de geruststelling dat hun kostbare woning goed beschermd is tegen brand.
 

Preventietips voor woningen met een rieten dak
Stook alleen droog onbehandeld hout
Stook niet bij windstil, mistig weer of een langere periode van droog vriezend weer met een gure oostenwind
Controleer regelmatig het vuur en de rook uit de schoorsteen
Laat een houtvuur vanzelf uitbranden en zorg voor toezicht of doof het met zand of zout
Zorg dat de vonkenvanger schoon is
Zorg voor voldoende rookmelders
Laat het kanaal minimaal ééns per jaar vegen, en laat het eenmaal per 5 jaar inspecteren
 

Meer preventietips zijn te vinden op huizen met een rieten dak.Nieuwe bezoekersregeling gehandicaptenzorg en ggz

24-03-2020

Van de redactie

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de sectoren gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bezoekersregelingen hebben vastgesteld. Voor jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. De landelijke richtlijnen gelden vooralsnog tot en met 6 april en zijn bedoeld om de kwetsbare bewoners en hulpverleners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19). Bezoek wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarbij wordt de specifieke context van deze zorgsectoren in acht genomen. Binnen de sectoren bestaat een grote diversiteit, waardoor ruimte wordt gelaten voor lokaal maatwerk.


Gehandicaptenzorg
De bezoekersregeling voor de gehandicaptenzorg gaat uit van het principe: nee, tenzij. Er is geen bezoek, tenzij het contact met de familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Dan geldt dat één bewoner maximaal één persoon per dag gedurende maximaal één uur mag ontvangen, mits de bezoeker klachtenvrij is. Zorgorganisaties bepalen of bezoekers binnen mogen op de locatie. Als ergens corona wordt geconstateerd, geldt een volledig bezoekverbod. Er wordt ingezet op begrijpelijke, eenvoudige communicatie over de bezoekersregeling. Bezoek wordt aangemoedigd het contact op andere manieren voort te zetten, bijvoorbeeld door WhatsApp en videobellen. Zorgverleners en anderen zullen uiteraard begrip tonen voor het handelen en de emotionele uitlatingen van cliënten gezien de bijzondere crisissituatie waar we mee te maken hebben.
 

Ggz
Gezien de grote mentale risico’s van vergaande beperkingen is een algehele bezoekersstop in de ggz niet gewenst. Vooralsnog is van een algehele stop dus ook geen sprake. Voorlopig is er sprake van maatwerk. In principe geldt dat cliënten maximaal één persoon per dag gedurende één uur kunnen ontvangen. In ggz-instellingen zijn bezoekers met (milde) verkoudheidsklachten niet welkom. Op afdelingen waar vanwege het coronavirus isolatieverpleging wordt toegepast, is bezoek helemaal ongewenst. Bezoek wordt verzocht om het contact zoveel mogelijk op andere manieren vorm te geven, bijvoorbeeld met behulp van videobellen of via WhatsApp.
 

Jeugd
Voor kinderen en jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. Voor jeugdigen in ggz-instellingen geldt dezelfde richtlijn als voor volwassenen in de ggz. Verdachten aangehouden voor poging oplichting mondkapjes

24-03-2020

Van de redactie

Driebergen - Vorige week kreeg de politie het signaal binnen dat Nederlands ziekenhuizen een grote partij mondkapjes kregen aangeboden waarvoor miljoenen euro’s moest worden betaald, terwijl de te leveren partij in werkelijkheid vermoedelijk niet bestond. De verdenking bestaat dan ook dat oplichters proberen te profiteren van de coronacrisis. In verband daarmee heeft vandaag een doorzoeking plaatsgehad en zijn twee verdachten aangehouden, die worden verdacht van oplichting. Uiteindelijk is er gelukkig niet betaald.
 

Het signaal werd afgegeven door betrokken ziekenhuizen en de Financial Intelligence Unit (FIU), die een melding van een ongebruikelijke financiële transactie had gekregen van een internationale bank. De Landelijke Recherche startte een onderzoek en deed vandaag een aanhoudingen en een huiszoeking in Dordrecht. Daarbij zijn een man en een vrouw aangehouden, allebei 27 jaar oud. De verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam en worden daar verhoord. Tijdens de doorzoeking zijn bescheiden en digitale gegevens inbeslaggenomen die nader worden onderzocht.
 

Bestrijden criminaliteit in crisistijd
(Cyber)criminelen maken vaak gebruik van de actualiteit om mensen op te lichten: ook in deze tijd bedenken criminelen nieuwe vormen van oplichting om onrechtmatig geld te kunnen verdienen. De politie houdt rekening met een toename van onder meer internetoplichting en babbeltrucs sinds de uitbraak van het coronavirus. De zaak met de mondkapjes lijkt zo’n geval; ook andere Europese landen kennen dergelijke voorbeelden. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zijn hier alert op en treden hier hard tegen op.
 

Wees op je hoede en ken je leverancier
De politie waarschuwt om goed uit te kijken met welke personen of bedrijven transacties worden aangegaan bij de aankoop van bijvoorbeeld hulpmiddelen én om uitvoerig klantenonderzoek te verrichten. Let altijd goed op wie de aanbieder van de goederen is en maak gebruik van de bestaande bestel- en betaalwijzen.Coronacrisis: gevolgen voor economie, vervoer en organisatie

24-03-2020

Van de redactie

Zuid-Holland staat voor een geweldige uitdaging in een crisis die inwoners, ondernemers, de zorg en overheden hard raakt. Dat schrijven GS (Gedeputeerde Staten) aan PS (Provinciale Staten) in een tweede update over de gevolgen van de coronacrisis voor Zuid-Holland. De provincie zet daarom nu enkele stappen op het gebied van economie, vervoer en organisatie. De provincie bekijkt verder met andere overheden en partners welke bijdrage de provincie kan leveren. 

Vervoer
In het openbaar vervoer hebben vervoerders in Zuid-Holland hun dienstregelingen grotendeels aangepast aan het afgenomen aantal reizigers. Minder reizigers, betekent minder inkomsten voor vervoerders. Om de vervoerders hierin tegemoet te komen heeft de provincie o.a. toegezegd dat de vervoerders maandelijks hetzelfde voorschot van de subsidie ontvangen als vóór de coronacrisis. Per 1 april start het recreatieve vaarseizoen. Inmiddels is besloten om aangepaste bedientijden aan te houden. Voorlopig betekent dit dat we de winterbediening doorzetten. Verder heeft de provincie op provinciale wegen digitale informatiepanelen geplaatst met de oproep drukke plekken te vermijden. 
 

Economie
Duidelijk is dat de Zuid-Hollandse economie ongekend hard wordt getroffen door de crisis. Dat geldt met name voor de in Zuid-Holland sterk vertegenwoordigde Greenports - de sierteelt in het bijzonder - maar ook het brede MKB. Om de gevolgen goed te kunnen monitoren heeft de provincie samen met InnovationQuarter en de Economic Board Zuid-Holland een monitor ontwikkeld. Dit dashboard wordt de komende periode regelmatig ververst. Met het rijk en de gemeente Den Haag wil de provincie een extra Startup in Residence-programma opstarten. Dat betekent dat er binnenkort challenges worden uitgeschreven voor Zuid-Hollandse innovatieve bedrijven die oplossingen kunnen aandragen voor corona-gerelateerde vraagstukken.
 

Organisatie
De provincie heeft verder de kritische organisatieonderdelen in kaart gebracht en maatregelen getroffen voor vervanging en backups. Het gaat dan onder andere incidentondersteuning op wegen en vaarwegen, bediening van bruggen en sluizen maar ook bestuursondersteuning en ICT. Dit laatste ook omdat het overgrote deel van de provinciale medewerkers nu thuis werkt. In de inventarisatie is verder benoemd welke dossiers op welke manier voortgang krijgen. Voor de behandeling van de begroting – waarvan een eerste bespreking op 1 april zou plaatsvinden - volgt een nieuwe planning.Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

23-03-2020

Van de redactie

 Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 


Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.
 


De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:
 

Blijf zoveel mogelijk thuis.
 

Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen.
 

Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 

Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.


Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.


Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.


Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.


Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen.
 

Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.


Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.


Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.


Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.


Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.


De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.


Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie. De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeurVliegroute boven Bodegraven-Reeuwijk wordt toch verlegd

23-03-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Het regioforum van de Omgevingsraad Schiphol geeft een positief advies om de vertrekroute vanaf de Kaagbaan (KUDAD) iets naar het oosten te verleggen. De nieuwe route gaat daardoor niet meer over Bodegraven. Ook Reeuwijk-Brug en Gouda profiteren van het verleggen van de route.

De blauwe stippellijn is de nieuwe route
 

Minder overlast
In 2014 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voorgesteld om de vertrekroute vanaf de Kaagbaan iets naar het oosten te verleggen, zodat de route niet over woningen gaat. Dit verzoek is in 2016 afgewezen. Door de groei van Schiphol neemt de overlast in het Groene Hart toe. In 2018 is het verzoek door een inwoner van Bodegraven in samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk onder de aandacht gebracht bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.


Zij heeft goed geluisterd en uiteindelijk een brief geschreven aan de Omgevingsraad Schiphol met het verzoek het voorstel van Bodegraven-Reeuwijk te heroverwegen. Dit leidde tot nieuw onderzoek waaruit bleek dat de zogenaamde geluidscontour in de loop der tijd steeds verder richting Bodegraven is opgeschoven. Dit betekent dat steeds meer inwoners overlast ervaren. Door het verleggen van de route komen vliegtuigen straks niet meer over Bodegraven en vliegen ze oostelijker langs Reeuwijk-Brug en Gouda waardoor ook daar de geluidsoverlast afneemt.


Geluidscontour vanaf 2004 t/m 2019
 

Eerste stap
Het verleggen van de route heeft nauwelijks gevolgen voor andere omringende gemeenten en evenmin voor de luchtvaart. Daarom heeft het regioforum nu wel ingestemd met het verleggen van de route. “Dit is de eerste cruciale stap in het daadwerkelijk verleggen van de route waar ik erg blij mee ben”, zegt wethouder Jan Leendert van den Heuvel. “Het Luchthavenverkeersbesluit moet nu worden aangepast en daarna zal Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de nieuwe route implementeren. Onduidelijk is nog hoe lang dat precies gaat duren. We zijn er dus nog niet, maar we gaan er komen. Samen met Gouda blijven we ook werken aan het verleggen van de vertrekroute vanaf de Aalsmeerbaan.”
 Collectanten Amnesty halen € 1940,14 op

23-03-2020

Van de redactie

Bodegraven - In de week van 9 -15 maart is de jaarlijkse collecteweek van Amnesty International gehouden. Sommige inwoners van Bodegraven hebben de collectant aan de deur gehad toen het Coronavirus nog minder ernstig leek te zijn. Maar het hoofdkantoor in Amsterdam heeft donderdagmiddag 12 maart het collecteren direct stil gelegd en natuurlijk hebben onze collectanten daar gehoor aan gegeven. 
 

In Bodegraven hebben is er toch nog een bedrag van € 1940,14 opgehaald. Juist in deze tijd waarin solidariteit hard nodig is, is het opkomen voor mensenrechten van iedereen bijzonder belangrijk. Wanneer u kunt doneer dan aan Amnesty International via NL45 TRIO 0198100000. Daarmee helpt u uw medemensen beschermen tegen onrechtvaardige gevangenneming en straffen die ze opgelegd krijgen omdat ze vrij uit willen spreken. U kunt ook meedoen aan snelle schrijfacties die te vinden zijn op www.amnesty.nl/kom-in-actie. Bijvoorbeeld voor een journalist in Niger die schreef over een mogelijk geval van corona in een ziekenhuis. Hij is gearresteerd.
 Tulip Festival Nieuwkoop en omgeving geannuleerd

23-03-2020

Van de redactie

Nieuwkoop - De organisatie van het Tulip Festival Nieuwkoop en omgeving heeft moeten besluiten het Tulip Festival Nieuwkoop en omgeving te annuleren vanwege het coronavirus. In de periode van 11 april tot en met 3 mei 2020 stonden een groot aantal activiteiten gepland. Deze kunnen helaas nu niet doorgaan. “Begrijpelijk, maar voor ons als startende stichting zeer moeilijk besluit”, aldus voorzitter Leo Kooyman van Stichting Tulip Festival. Het uitstellen van het evenement is geen optie: de tulpenvelden bloeien in de komende weken. Het bestuur is natuurlijk enorm teleurgesteld. Maar veel erger vinden we het voor alle deelnemende ondernemers en organisaties. Die hebben het nu toch al ontzettend moeilijk. 

Voorzitter Leo Kooyman: “We wilden met elkaar een mooi evenement neerzetten, dat de komende jaren zou uitgroeien tot een echte happening in Nieuwkoop en omgeving. De voorbereidingen liepen al een lange tijd en deelnemende ondernemers waren enthousiast om mee te doen. De boekingen van arrangementen en workshops kwamen net lekker op gang. Alles is nu geannuleerd, de gezondheid van iedereen staat voorop.”


In 2019 werd het Tulip Festival voor het eerst georganiseerd als een pilot en dit jaar zou de tweede editie plaatsvinden. Het bestuur van de stichting zal zich gaan beraden over een editie volgend jaar, wanneer de zaken er vast beter voor zullen staan. We danken iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt om het festival mogelijk te maken en voor het in ons gestelde vertrouwen.
 Zes tips van Parkvilla: beleef film, theater en cultuur thuis

23-03-2020

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Natuurlijk is een film op een groot doek of de sfeer van een live voorstelling in een theaterzaal thuis niet te evenaren, maar door het coronavirus is het op dit moment niet anders. Parkvilla heeft zes leuke alternatieven op een rijtje gezet. Parkvilla is door het coronavirus tot en met 6 april gesloten. Updates zijn op de website www.parkvilla.nl te vinden, evenals de links van onderstaande tips.
 


1: IDFA ruim 300 documentaires gratis online
Op de website van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) zijn 302 documentaires gratis toegankelijk. Het gaat om films uit de periode 1988-2019. Onder de gratis beschikbare films titels zitten festivalhits als On the Way to School en Runaway. Een selectie kan gemaakt worden op basis van onderwerp, land van herkomst, festivaleditie en lengte. Naast de gratis beschikbare titels verwijst de IDFA-database naar nog eens enkele honderden festivaltitels die tegen betaling beschikbaar zijn.


2: Movies that Matter online
Helaas heeft ook Movies that Matter moeten besluiten hun festival 2020 te annuleren. Gelukkig is de organisatie er in geslaagd een aantal festivalfilms online aanbieden, met dank aan Picl, Filmhuis Den Haag, de makers en de rechthebbenden.


3: Kunstdocumentaires
Beleef kunst thuis. Avro Tros biedt acht bijzondere kunstdocumentaires van Close Up.


4: Thuistheater voor kids
Via maastd.nl/tv kan iedereen elke dag registraties bekijken van o.a. Alice in Wonderland (8+), Gezocht: Konijn (3+), Drie (4+) en Alleen op de wereld (8-108 jaar). Wil je zelf aan de slag, dan is er maas@home: Wat dacht je van een Cursus niets doen, een Applausworkshop (om goed te leren klappen voor onze zorgverleners) of een Cursus schrijven voor theater? Ook zijn er tutorials waarin je een hele choreografie kunt aanleren en warming-ups door acteurs en dansers van Maas.


5: Cinekid biedt 15 jeugdfilms
Cinekid heeft een selectie gemaakt van de 15 beste jeugdfilms die gratis en voor niets te zien zijn via NPO Start. Oud en nieuw, voor klein en een stuk groter. De films staan gerangschikt op leeftijd.


6: Cinetree
Het filmplatform Cinetree biedt vanaf vandaag tot 6 april de mogelijkheid om gratis films te kijken. Het platform is opgericht door actrice en filmmaker Hanna Verboom en biedt films die ons bijblijven.
 34 patiënten overleden, 545 nieuwe patiënten, in totaal 4749 positief geteste personen

23-03-2020

Van de redactie

Sinds gisteren zijn 545 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4749. Onder hen zijn 1230 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 34 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 213 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. (de gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar) 

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1558 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600). Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.Bodegraafse bel brigade

22-03-2020

Van de redactie

 Bel een paar keer per week met de eenzame mensen thuis 
 

Bodegraven - De koning zei het al: “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel!” Veel ouderen en mensen die door hun gezondheidssituatie tot de risicogroep horen, zitten momenteel verplicht thuis. Binnen. Zonder bezoek. En helaas heeft niet iedereen familie die regelmatig belt om een praatje te maken. Om deze reden heeft Impact Bodegraven de Bodegraafse Bel Brigade opgericht.
 


Door een paar keer per week met de eenzame mensen thuis te bellen, maken we deze crisis een klein beetje draaglijker, naar Gods wil: 'Blijf niet zwijgen, geef een rechtvaardig oordeel, help arme mensen, help mensen die het moeilijk hebben.'  Jij kunt meedoen! Meld je aan en wij zorgen ervoor dat je binnen enkele dagen gekoppeld wordt aan iemand die thuis zit. De vraag hierbij is of je een paar keer per week, op jouw eigen moment, met deze mensen wilt bellen, op jouw manier. Over het weer, over hobby’s, over het geloof, verzin het! 


Nu kennen wij zelf ook niet alle eenzame mensen, dus hierbij ook de oproep om uw buurvrouw, buurman, oudoom, je eigen moeder, of de buurman van uw moeder thuis of in het verzorgingstehuis aan te melden. Zo weten wij wie er behoefte heeft aan een belletje en kunnen wij bellers koppelen. Gelovig, ongelovig, uit Bodegraven of niet, alles en iedereen is welkom!
Samen gaan we de strijd aan tegen eenzaamheid! Doe je mee?! Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op: www.bodegraafsebelbrigade.nl!
 


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina