NIEUWSHet Kaasmuseum luidt de Welkomstbel!

04-07-2020

Van de redactie

Bodegraven - Na 15 weken door de coronacrisis gesloten te zijn geweest, zijn wij vanaf zaterdag 4 juli weer te bezoeken.
Wij kunnen u op een veilige manier weer van onze collectie laten genieten.
 


Voorlopig zijn wij op afspraak geopend op donderdag en vrijdag van 10 uur ‘s ochtends tot 16 uur ’s middags en op de zaterdag van 10 tot 14 uur.
Reserveren kan via onze website www.kaasmuseum.org waar u ook verdere informatie over het bezoek kunt vinden.ReeuwijkKlassiek organiseert 2e lunchconcert op terras van ’t Vaantje

03-07-2020

Van de redactie

Reeuwijk - In de veilige openlucht spelen op dinsdag 14 juli om 12.00 uur drie musici op saxofoons en accordeon. Zij kozen voor een enorm afwisselend programma met muziek van o.a. Frescobaldi, Beethoven, Satie en Moessorgski. Het trio neemt 4 verschillende saxofoons mee en wil daar graag wat over vertellen.

 


Het concert duurt 1 uur waarna de lunch volgt. U betaalt 20 euro voor de muziek. De voortreffelijk concertlunch (3-gangen menu 29,95 euro) en eventuele drankjes rekent u af bij ‘t Vaantje. Aanmelden onder vermelding van uw naam en “concert 14 juli” via kassareeuwijkklassiek@outlook.com Ontmoetingen in de Ichthuskerk Bodegraven

03-07-2020

Van de redactie

Bodegraven - Sinds maart was het ook voor leden en gasten van de Ichthuskerk Bodegraven niet mogelijk om zondags in de kerk samen te komen. Er werd in die periode samenwerking gezocht met de predikanten van de Ichthuskerk (Scheveningen), Morgensterkerk (Rijswijk) en de Fransekerk (Voorburg). Deze maakten afspraken over de onderwerpen waarover op de zondagen gepreekt zou gaan worden. Met behulp van veel vrijwilligers werden videokerkdiensten opgenomen en zondags uitgezonden. 
 

 

De Ichthuskerk in Bodegraven is een open en gastvrije gemeente waarin iedereen welkom is. Door de verruiming van de regels zal vanaf zondag 5 juli a.s. weer iedere zondag om 09.30 uur kerkdiensten in het kerkgebouw aan de Stationsweg 17 te Bodegraven gehouden worden. Hiervoor is de kerkzaal aangepast aan de 1,5 meter regel en worden de kerkleden in wijken uitgenodigd voor de dienst.

Zondag 5 juli a.s. zal ds. Arnout Francke de dienst leiden en hij kijkt er naar uit. “Ik ben blij dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten Ons technische team heeft een prachtige camera in de kerk gemonteerd, zodat thuisblijvers optimaal de dienst kunnen meemaken. Ik hoop dat we de afstand tussen in de kerk aanwezig zijn en thuis meekijken zo klein mogelijk kunnen houden”. De komende 3 weken zullen we bij de overdenkingen in de verhalen van drie bekeringen uit het Bijbelboek Handelingen duiken. We kijken naar de bekeringen van de Ethiopier (hoofdstuk 8), Petrus (hoofdstuk 10) en Saulus (hoofdstuk 9). Thema a.s. zondag is #DeTweedeBerg, Handelingen 8 vers 26-39.
 

Voor de veiligheid van de aanwezigen worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Iedereen zonder gezondheidsklachten is van harte welkom. Er worden voldoende plaatsen vrijgehouden voor gasten.
Aarzel dus niet om te komen. Van te voren aanmelden is wel fijn! Dat kan op: gasten@bodegraven.gkv.nl of per telefoon 06-17574424 Er is ook (beperkte) crèche. Te laat om aan te melden? Aarzel dan niet. Kom gewoon.

Bent u niet in staat om te komen maar wilt u er zondags wel bij zijn, ook digitaal zijn de diensten te volgen. Kijk daarvoor op de website www.bodegraven.gkv.nl Ook is de dienst op de site en app van www.kerkdienstgemist.nl te zien, te horen en eventueel later terug te kijken. Kabinet stelt eisen aan incassosector

03-07-2020

Van de redactie

Incassobureaus moeten een vergunning hebben en worden vervolgens opgenomen in een incassoregister. Doel is de kwaliteit van de incassowerkzaamheden te verbeteren. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De regeling is onderdeel van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet.

‘Het innen van schulden hoort op een verantwoorde en fatsoenlijke manier te gebeuren. Het is niet de bedoeling dat mensen met schulden door onjuiste incassopraktijken dieper in de problemen komen. Daarom hebben incassobureaus voortaan een registratie nodig om hun werk te mogen doen. Daarmee kunnen we de goede van de kwade scheiden’, aldus Dekker.

Ook worden er eisen gesteld aan de uitvoering van incassowerkzaamheden en komt er toezicht op de naleving daarvan. Dit is nodig om mensen met schulden, die soms heel kwetsbaar zijn, te beschermen tegen onjuiste incassopraktijken. Schuldeisers hebben hier eveneens baat bij omdat zij te maken kunnen krijgen met incassobureaus die slecht werk leveren. Ook hebben schuldeisers behoefte aan goed contact met het incassobureau. Het is belangrijk dat zij een duidelijk overzicht hebben van de werkzaamheden die in opdracht van hen worden verricht.

Straks is een registratie verplicht om actief te zijn als incassodienstverlener. Alleen bureaus die aan de juiste eisen voldoen, worden ingeschreven in het incassoregister. Zo moeten zij vakmanschap leveren, een klachtenregeling hebben en heldere informatie verstrekken aan schuldeisers én mensen met schulden. Het register is openbaar en gratis raadpleegbaar. Zo kan iedereen in één oogopslag zien of een incassobureau aan de juiste eisen voldoet.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Toegankelijkheid hoger onderwijs onveranderd door Studievoorschot

03-07-2020

Van de redactie

De invoering van het studievoorschot in 2015 heeft geen grote veranderingen gebracht in de doorstroom naar het hoger onderwijs. De financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs is geborgd door het sociaal leenstelsel. De doorstroom vanuit havo en vwo is nagenoeg op hetzelfde niveau als voor de invoering van het studievoorschot. Dit blijkt uit onderzoek van ResearchNed dat minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De directe doorstroom van mbo naar hbo toont wel een daling, naar de oorzaken hiervan volgt een apart onderzoek.
 

Studenten zijn vaker gaan lenen en lenen gemiddeld een hoger bedrag. Dit was ook de verwachting bij de invoering van het nieuwe stelsel. Studenten met ouders die zelf geen hoger onderwijs hebben gevolgd, hebben meer aversie tegen het aangaan van een lening dan studenten met hoger opgeleide ouders. Leenaversie speelt echter voor beide groepen geen rol bij de keuze om te gaan studeren. Bij mbo-studenten die door willen studeren spelen leenaversie en de kosten van studeren vaker mee dan bij havo- en vwo-leerlingen. Er is al langer sprake van een daling in de doorstroom van mbo naar hbo, ook voor de invoering van het studievoorschot.
 

Het kabinet is een onderzoek gestart naar de dalende trend in de doorstroom van mbo naar hbo. Minister van Engelshoven: “We zien dat het stelsel over de breedte goed functioneert, maar de dalende doorstroom vanuit het mbo is een zorgpunt. Het nu lopende onderzoek moet aantonen in hoeverre het studievoorschot hier een oorzaak van is. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we bekijken hoe we drempels die doorstroom tegen gaan kunnen wegnemen. Ik vind het van groot belang dat het hoger onderwijs ook toegankelijk is voor iedere mbo-student die kan en wil doorstuderen.” Dit onderzoek moet na de zomer klaar zijn.
 

Als uit dit onderzoek naar voren komt dat mbo-studenten te vaak vanwege de kosten van studeren niet aan een hbo-opleiding beginnen, is het aanpassen van de 1 februari-regeling een mogelijke oplossing. Nu is het zo dat je als student je ontvangen aanvullende beurs en de waarde van het studentenreisproduct niet hoeft terug te betalen als je in je eerste jaar voor 1 februari stopt. Door die datum verder naar achter te verschuiven in het eerste studiejaar, wordt de drempel om te beginnen aan een opleiding lager.
 

Het onderzoek van ResearchNed laat zien dat de algemene kennis over studiefinanciering laag is onder (aankomende) studenten en hun ouders. Een punt van zorg hierbij is dat sommige studenten geen aanvullende beurs aanvragen terwijl ze daar wel recht op hebben en dat ze niet goed op de hoogte zijn van de sociale terugbetaalvoorwaarden van de studielening. Het Centraal Planbureau gaat onderzoek doen naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs om hier gerichter met voorlichting op te kunnen sturen.
 

Het studievoorschot werd per 1 september 2015 ingevoerd met als doel om meer te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. De basisbeurs in het hoger onderwijs werd afgeschaft, de aanvullende beurs voor studenten uit gezinnen met lagere inkomens verhoogd en de terugbetaalvoorwaarden werden socialer gemaakt. Met de vrijgekomen middelen verbeteren hoger onderwijsinstellingen de kwaliteit van het onderwijs aan studentenNieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

03-07-2020

Van de redactie

In Landhorst is bij een nertsenbedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf van 4300 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen na een melding van verschijnselen bij nertsen, op basis van de meldplicht. Het bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd.
In totaal zijn nu achttien nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard, melden de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op de zeventien bedrijven waar eerder SARS-CoV-2 is vastgesteld zijn alle dieren geruimd.

In mei besloot het kabinet om met CoV-2 besmette nertsenbedrijven te ruimen, omdat uit advies van deskundigen blijkt dat het virus langdurig kan blijven circuleren op de pelsdierhouderijen en een risico kan vormen voor zowel de volksgezondheid als de diergezondheid. Tijdige ruiming moet voorkomen dat op de bedrijven een permanente virusbron ontstaat.

Maatregelen
Het kabinet heeft al maatregelen genomen voor alle pelsdierhouderijen in Nederland, zoals een landelijk vervoersverbod van nertsen, een bezoekersverbod in stallen en een strikt hygiëneprotocol, om verdere verspreiding tegen te gaan en om te voorkomen dat CoV-2 overgaat van nerts op mens, dat op twee bedrijven aannemelijk is gebeurd.

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten. Gemeente sluit 2019 af met negatief resultaat van 960.000 euro

02-07-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Al langer is bekend dat de gemeente zich geconfronteerd ziet met oplopende tekorten in het Sociaal Domein. Ook in 2019 is daar sprake van en wel tot een bedrag van circa 2,5 miljoen. Gelukkig wordt dit gedeeltelijk gecompenseerd door meevallers in de grondexploitatie tot een bedrag van circa € 1,5 miljoen. Per saldo ontstaat daardoor een netto tekort van iets minder dan € 1 miljoen. Voor de andere gemeentelijke activiteiten kan worden gesteld dat daar ‘goed binnen de lijntjes is gekleurd’ en zich geen bijzondere afwijkingen hebben voorgedaan.

De jaarrekening is inmiddels aan de gemeenteraad aangeboden en zal tijdens de raadsvergadering van 15 juli worden behandeld en vastgesteld.

 Sportstudio Silvia heeft de smaak te pakken!

02-07-2020

Van de redactie

Bodegraven - Silvia Ritchi was jarenlang een vertrouwde instructrice bij sportschool Goederaad. Na het stoppen van de sportschool heeft zij de sprong in het diepe gewaagd en is voor zichzelf begonnen.


 

Via een enthousiaste lid is zij in contact gekomen met de docenten van Studio Forza. Een samenwerking kwam snel tot stand. In maart startte Sportstudio Silvia bij studio Forza met een flink aantal sportleden met de lessen BodyBalance , Tone , Zumba ,Steps en Pilates. Amper twee weken bezig en toen stond COVID-19 voor de deur en gingen wij allen in een lockdown. Maar Silvia ging niet bij de pakken neerzitten. Vanuit haar huiskamer of vanuit de studio verzorgde zij online lessen voor ondertussen een heleboel leden. Op 11 mei had Studio Forza een buitenlocatie geregeld en ook daar kon Sportstudio Silvia terecht met een aantal uren. Maar ook op het voetbalveld van Bodegraven en op andere plekken in het dorp verzorgde Silvia sportlessen.
 

Vol verwachting heeft Silvia gekeken naar de persconferentie van Rutte. Wat een geweldig bericht! Wij mogen binnen sporten!
Silvia heeft de keuze gemaakt om bij mooi weer lekker buiten te blijven sporten, mocht het slecht weer zijn of om andere redenen kan er binnen gesport worden.
 

Het is ontzettend knap om in deze tijd je eigen onderneming te starten. Silvia heeft dit geweldig gedaan en alle lessen hebben voldoende leden om lekker te starten. Er zijn al nieuwe leden die Sportstudio Silvia gevonden hebben en er is nog plek voor mensen die weer lekker in beweging willen komen. Op de Facebookpagina kunt u meer informatie vinden.


Silvia gaat de zomerweken door met lesgeven. Dus gaat u niet op vakantie en/of wilt u blijven bewegen? Dat kan bij Sportstudio Silvia, doortocht 20. Meer informatie kunt u opvragen via het mailadres: sportstudiosilvia@gmail.comBinnen en buiten bij Forza!!!

02-07-2020

Van de redactie

Bodegraven - Studio Forza is de afgelopen maanden creatief bezig geweest met de diverse lessen. Online, buiten en vanaf 1 juli ook de mogelijkheid om weer binnen te dansen. Het weer was de afgelopen weken fantastisch, een paar keer hebben zij de buitenlessen moeten afzeggen, om online door te gaan. Vanaf vandaag komt daar verandering in. Wat een geluk dat de buitenlessen voor de studio op het parkeerterrein zijn. Mocht het slecht weer worden dan verhuizen zij gewoon naar binnen. 

Nu hebben zij alle faciliteiten zowel binnen als buiten. Een officiële dansvloer, spiegels, een barre, de muziekinstallatie en natuurlijk de docenten en de leerlingen. Een multifunctioneel complex is het geworden. “COVID-19 heeft niet alleen slecht nieuws gebracht. Docenten, ouders en leerlingen zijn er ook creatief van geworden!”, benadrukt Saskia van den Akker. “Buiten de kaders denken, snel schakelen en handelen en plezier houden in wat je doet.”
 

“Natuurlijk is het jammer dat wij geen eindshow hebben gehad dit jaar, maar dat doen we dan volgend jaar extra goed!”, zegt Fleur Kastelijn. De docenten zijn blij met de beide mogelijkheden. Bij mooi weer lekker buiten, toch veilig en gezond in de buitenlucht. En binnen als dat nodig is. “De laatste weken van het seizoen komen wij wel door!”, aldus Fleur en Saskia.  Veiligheidsregio’s beter voorbereid op crises, maar nog stappen te zetten

02-07-2020

Van de redactie

De 25 veiligheidsregio’s zijn beter voorbereid op crises en rampen dan in 2016 maar moeten blijven werken aan hun taakuitvoering. Dit blijkt uit het periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing dat de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft opgesteld. Zij doet hierin uitspraken over de staat van de rampenbestrijding. De Inspectie JenV onderzocht daarvoor wat veiligheidsregio’s hebben gedaan met de aanbevelingen uit de Staat van de rampenbestrijding uit 2016. Het beeld is opgebouwd uit vier deelonderzoeken: borging vakbekwaamheid, kwaliteitszorg, samenwerking en operationele prestaties.

Voortgang
Regio’s tonen voortgang op het gebied van de vakbekwaamheid van hun crisisfunctionarissen. Anders dan in 2016 beschikken alle veiligheidsregio’s inmiddels over een visie op vakbekwaamheid van hun crisisfunctionarissen. Zij moeten nog wel het nodige werk verrichten ten aanzien van een goede borging daarvan. Van de negen onderzochte regio’s hebben er slechts drie goed zicht op de bekwaamheid van hun crisisfunctionarissen.

Veiligheidsregio’s hebben ook hun kwaliteitszorg verbeterd maar die dient wel een punt van aandacht te blijven.
Zij hebben nog stappen te zetten als het gaat om eigen operationele prestaties ofwel het eigen presteren tijdens een inzet. Ruim de helft van de veiligheidsregio’s heeft de operationele prestaties – van melding van een incident tot overdracht in de nafase – (nagenoeg) op orde. In de overige veiligheidsregio’s is een aantal processen nog voor verbetering vatbaar.
Het zicht op dit eigen presteren – belangrijk voor het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s – moet en kan beter. Regio’s zijn meer gaan samenwerken maar het kan volgens de Inspectie JenV intensiever. Dit geldt voor de samenwerking onderling in de eigen regio maar met name voor de samenwerking met andere regio’s.


Ontwikkelopgaven
De Inspectie JenV ziet drie belangrijke ontwikkelopgaven voor de veiligheidsregio’s. Zo wil zij dat de veiligheidsregio’s hun zicht op het eigen presteren verder uitbouwen. Zij kunnen laten zien ‘in control’ te zijn door te analyseren wat de rode-draden zijn bij hun inzet bij rampen en bij oefeningen. Op het gebied van kwaliteitszorg dienen de veiligheidsregio’s volgens de Inspectie JenV niet alleen in hun eigen organisatie, maar ook met elkaar hun kwaliteitszorg te versterken.

Hoewel veiligheidsregio’s beter zijn gaan samenwerken, is de crisisstructuur een punt van aandacht. Die structuur wijkt bij een aantal regio’s af van die van de buurregio’s. Bij een ramp die door meerdere regio’s moet worden bestreden, kan dat belemmerend werken. De Inspectie JenV wees hier al op in het onderzoek naar de hulpverlening na een terroristische aanslag. De Inspectie JenV wil dat regio’s afspraken met elkaar maken als hun crisisstructuur onderling verschilt zodat ze bij een ramp wel samen kunnen optrekken.

Ook vindt de Inspectie JenV dat de veiligheidsregio’s lessen moeten trekken uit het Inspectieonderzoek naar de onbereikbaarheid van het noodnummer 112 op 24 juni vorig jaar. Dat onderzoek laat zien dat veiligheidsregio’s bij crises met een landelijke impact veroordeeld zijn tot samenwerken met elkaar en dus ook daar op voorbereid moeten zijn.

 Ruim zeven miljoen euro uit MKB-Actieplan voor regionale mkb-projecten

02-07-2020

Van de redactie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt ruim zeven miljoen euro bij aan regionale mkb-projecten van provincies en gemeentes, zogenaamde MKB-deals. De toekenning van de steun is verdeeld over twee rondes. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) heeft vandaag negen MKB-deals uit de eerste ronde officieel ondertekend, samen met de verantwoordelijke regionale bestuurders. Met deze eerste ronde is zo’n 3 miljoen euro gemoeid. Alle deals ondersteunen het brede mkb om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. De investering van EZK komt voort uit het MKB-Actieplan dat staatssecretaris Mona Keijzer in 2018 presenteerde.
 

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Als overheden moeten we het mkb koesteren. Zeven van de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. En op hen gaan we onze nationale economie en onze lokale gemeenschap na corona weer opbouwen. Zij sponsoren de sport- en muziekverenigingen, zij maken de straat gezellig. Om het mkb bij te staan kan de rijksoverheid niet zonder provincies en gemeenten. Zij weten wat hun ondernemers nodig hebben. Met hun lokale partners en netwerken kunnen ze bedrijven ondersteunen als het gaat om digitalisering, versterking van kennisnetwerken, en het vinden van regionale financiers. Deze MKB-deals geven een extra zet aan lokale versterking van het mkb.”
 

Van Zuid-Hollandse startups tot Limburgse familiebedrijven
De eerste reeks van negen MKB-deals zijn gericht op het versterken van het lokale midden- en kleinbedrijf. Vaak gaat het daarbij om innovatie, kennis en het bouwen van netwerken. Zo gaat de MKB-deal BAR Innovatie High Five van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk een programma opzetten om mkb’ers in de agrifood te helpen bij het uitwerken van hun innovatieve ideeën in een vergelijkbare opzet als Dragon’s Den. Ook koppelen ze in een zogenaamde ‘startup-wasstraat’ ervaren ondernemers aan innovatieve startups, zodat die elkaar verder kunnen helpen.
 

In Limburg werken ondernemers, de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, MKB-Limburg en de Provincie Limburg samen aan innovatie binnen familiebedrijven. Met hulp van experts kunnen de familiebedrijven hun onderneming vernieuwen, waardoor het bedrijf moderniseert en het aantrekkelijker wordt voor de volgende generatie om het bedrijf over te nemen.
 

Meer informatie over alle MKB-deals uit de eerste ronde is online te vinden in een digitaal magazine: www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals
 

Tweede ronde
De negen mkb-projecten die vandaag officieel van start zijn gegaan, vormen samen de eerste ronde MKB-deals. Vanaf volgende week kunnen provincies en gemeenten zich ook inschrijven voor de tweede ronde. In het najaar van 2020 gaat die volgende reeks MKB-deals van start. Provincies en gemeenten hebben tot 11 september 2020 de tijd om hun voorstellen in te dienen. Zij kunnen hiervoor terecht op www.rvo.nl/mkbdeals.Live op Zondag: Ramblin’ Boots

02-07-2020

Van de redactie

Haastrecht - Zondag 12 juli om 15.00 uur treden Ramblin’ Boots op in Theater Concordia in Haastrecht. Live! Country music een sfeervolle middag met Ramblin’ Boots. Winner of Best New Country Band DCMA 2018. Ramblin’ Boots brengt country tot het juiste niveau. Met prachtige meerstemmigheid, te gekke pedal steel partijen en vingervlugge fiddle-licks komt de country muziek echt tot leven. Veelzijdigheid staat voorop, zowel in muziek als in samenstelling, zodat op ieder country-evenement de juiste setlist tevoorschijn te halen is en muzikaal bijgedragen kan worden aan de juiste sfeer. Change of Key vindt deze band een aanrader voor iedere country music liefhebber!Ramblin’ Boots…
De momenteel meest aan de weg timmerende en zeer succesvolle countryband van Europa is Ramblin’ Boots. Met prachtige meerstemmigheid, te gekke pedal steel partijen en vingervlugge fiddle-licks brengt Ramblin’ Boots de countrymuziek tot leven. De band, gestart begin 2018, is inmiddels zeer geliefd zowel in Nederland als ook internationaal. Vele optredens voor radio en tv maakte dat de band eind vorig jaar werd uitgeroepen tot winnaar in de DCMA categorieën ‘Best New Country band in 2018’ en ‘Best Acoustic Band 2018’. Dat is pas binnenkomen in de country-wereld!
Vorig jaar (2019) maakt de band een internationale tour door Europa, de liefde voor countrymuziek wordt verspreid in landen als België, Duitsland, Denemarken, Polen, Noorwegen, Zweden en Litouwen. Een grote wens van elk van de muzikanten van de band wordt werkelijkheid!


Ramblin’ Boots zijn op zondag 12 juli om 15.00 uur te zien in Theater Concordia. Kaarten (à € 10) zijn te bestellen via info@marykee.com.Provincie gaat culturele instellingen ondersteunen!

02-07-2020

Van de redactie

Op initiatief van het CDA trekt de provincie Zuid-Holland 3 miljoen euro extra uit voor de ondersteuning van de culturele sector in de provincie. Het voorstel daarvoor werd mede ingediend door GroenLinks, VVD, SP, PvdA en CU&SGP en is met ruime meerderheid aangenomen.
 

De cultuursector in Zuid-Holland wordt buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis en de tegemoetkomingen van het Rijk zijn niet toereikend om de schade te dekken. “Musea, theaters, podia en filmtheaters hebben een vitale culturele functie in Zuid-Holland,” aldus CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk. “Het gevarieerde aanbod zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid en samenhang. Daarmee draagt de sector bij aan een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren.”
 

Op verzoek van Stolk heeft het college van Gedeputeerde Staten daarom een inventarisatie uitgevoerd naar de effecten van de coronacrisis op de culturele infrastructuur in Zuid-Holland. Daaruit blijkt dat de coronacrisis alle culturele instellingen in Zuid-Holland enorm raakt, zij het in verschillende mate per instelling. “Je ziet dat instellingen die er in het verleden goed in geslaagd zijn om inkomsten te genereren en minder afhankelijk waren van subsidies, nu het hardst getroffen worden,” zo legt Stolk uit.
 

Om te voorkomen dat culturele instellingen deze crisis niet overleven, heeft het CDA tijdens de Provinciale Statenvergadering van 1 juli het college in een motie gevraagd om een extra bedrag van 3 miljoen euro vrij te maken voor een regeling. Stolk: “Belangrijk is dat we een regeling uitwerken in samenwerking met het Kunstgebouw en Erfgoedhuis. Zo kunnen we waarborgen dat het geld daar terecht komt waar de nood het hoogst is.”
 

Voorwaarde voor het CDA is dat ook gemeenten een bijdrage leveren. “In basis voert de provincie geen beleid ten aanzien van musea, podia en filmtheaters, maar we hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid voor het behoud van die fijnmazige en waardevolle infrastructuur,” aldus Stolk. “Een bedrag van 3 miljoen euro kan enige soelaas bieden, mits gemeenten zelf ook meedoen. Maar uiteraard zal ook het Rijk haar verantwoordelijkheid moeten nemen.”  Vakantieplannen in eigen land nemen toe

02-07-2020

Van de redactie

Nederland als vakantieland populairder geworden, vooral in buurlanden en het Verenigd Koninkrijk


Vandaag presenteren NBTC en Royal Schiphol Group de resultaten van de tweede meting van de Vakantiemonitor: een serie metingen naar de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag van toeristen uit Nederland en kernmarkten België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China. Driekwart van alle buitenlandse gasten die Nederland jaarlijks ontvangt komt uit een van deze landen. “Ten opzichte van de eerste meting is het aantal vakantieplannen in eigen land gestegen. Dit geldt met name voor Duitsers, Belgen en Britten. We merken dat mensen nog steeds terughoudend zijn in hun reisgedrag en in de vakantie liever dichtbij huis blijven,” vertelt Jos Vranken, algemeen directeur NBTC.


Naast populariteit eigen land, ook groeiende interesse in Nederland
De tweede meting laat zien dat ruim 60 procent van de ondervraagden vakantieplannen heeft dit jaar, hetzelfde als bij de vorige meting. “Het aantal vakantieplannen is dus niet gewijzigd sinds de versoepelingen in de meeste landen en het openstellen van grenzen. Opvallend is dat een vakantie in eigen land populairder is geworden ten aanzien van de eerste meting. We zien ook dat Duitsers, Belgen en Britten in toenemende mate vakantieplannen hebben naar Nederland dit jaar. Een vakantie in eigen land of naar een buurland als Nederland wordt mogelijk als een veilige keuze gezien,” vertelt Jos Vranken.Twee op de vijf Nederlanders geeft voorkeur aan vakantie in eigen land
Verder blijkt uit de Vakantiemonitor dat nog steeds twee op de vijf Nederlanders met vakantieplannen de voorkeur geeft aan een vakantie in eigen land. Dit zijn met name gezinnen met kinderen. Daarnaast geeft ruim 70 procent van de Nederlanders aan drukke toeristische plekken tijdens vakanties te willen mijden. En ruim 60 procent van de Nederlanders geeft aan voorzichtiger om te willen gaan met toeristen bij hen in de buurt. “De boodschap vanuit overheden om de ‘social distancing’ regels in acht te blijven nemen, lijkt goed aan te komen,” aldus Vranken.


Voorlichten en gidsen met ‘Hier moet je zijn’ hard nodig
Jos Vranken: “Deze resultaten bevestigen dat veel mensen drukte ervaren als onveilig. Het is daarom van groot belang om mensen te informeren over drukte en hen te gidsen naar plekken waar het veilig en vertrouwd is. In dit kader zijn wij onlangs gestart met de beweging ‘Hier moet je zijn’. Met de aftrap van ‘Hier moet je zijn’ inspireren we in eerste instantie Nederlanders om prachtige onbekende plekken in eigen land te ontdekken en om in de toekomst net wat vaker voor 'hier’ te kiezen. Je hoeft immers niet naar ‘daar’, want je vindt het allemaal ‘hier’. Dit doen we samen met lokale en regionale marketingorganisaties, ondernemers en gasten zelf. Met een variant hierop zullen we ook gasten uit Duitsland en België voorlichten over de mogelijkheden voor een aangename en veilige vakantie in Nederland.”


 Taskforce om aanpak lerarentekort te verstevigen

02-07-2020

Van de redactie

Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven stellen samen met het onderwijsveld een landelijke taskforce in om de aanpak van het lerarentekort te verstevigen. Ook moet de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen minder vrijblijvend worden.

Dat schrijven de ministers aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven. Zij is vorig jaar door minister Slob aangesteld als onafhankelijk aanjager om te onderzoeken wat er goed gaat en wat er beter kan in de aanpak van het lerarentekort.

Veel bereikt
Van Vroonhoven constateert dat er veel in gang is gezet om de tekorten aan te pakken en dat de aanpak ook resultaat heeft. De belangstelling om in het onderwijs te werken neemt toe. Ook willen veel mensen vanuit andere beroepen met behulp van subsidie als zij-instromer voor de klas. ,,In deze kabinetsperiode is stevig ingezet op de aanpak van het lerarentekort: structureel ruim 800 miljoen euro extra en incidenteel zo’n 360 miljoen”, zegt minister Slob. ,,Daarmee hebben we onder meer de werkdruk verlaagd en de salarissen verhoogd in het primair onderwijs. Maar er is geen enkele reden om nu achterover te leunen. De prognoses van de tekorten zijn onverminderd ernstig. De adviezen van Merel van Vroonhoven geven veel handvatten om daar wat aan te doen. Daarom ga ik aan de slag met de aanbevelingen.”

Nieuwe stappen
Er moeten nu vervolgstappen worden gezet, met name als het om de samenwerking tussen partijen gaat. Van Vroonhoven adviseert om de vrijblijvendheid van de (regionale) samenwerking af te halen. Er moet een landelijk dekkend netwerk komen van regionale verbanden. Ook adviseert ze een taskforce (met een programmabureau) op te richten, om minder versnipperd en met meer slagkracht de tekorten aan te pakken. Daarnaast is het belangrijk dat lerarenopleidingen beter aansluiten op de doelgroep en dat leraren zelf meer bij de aanpak worden betrokken.

Brede steun
Deze aanbevelingen kunnen op brede steun rekenen van de onderwijsorganisaties die samenwerken aan de zogeheten ‘landelijke tafel’ voor de aanpak van de tekorten. De komende periode worden de voorstellen verder uitgewerkt. Na de zomer zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

 Minder mensen verdronken in 2019

02-07-2020

Bron: CBS

In 2019 verdronken 76 inwoners van Nederland, 36 minder dan in 2018. Bij mannen daalde het aantal verdrinkingen van 89 naar 64 en bij vrouwen van 23 naar 12. Naast 76 inwoners van Nederland verdronken ook 26 niet-inwoners, evenveel als in 2018. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente cijfers. Gemiddeld over de afgelopen twintig jaar verdronken jaarlijks 87 inwoners van Nederland. In de periode 1980-1999 waren dat er jaarlijks gemiddeld 112. Jaarlijks vindt ongeveer 1 op de 10 verdrinkingen binnen plaats, bijvoorbeeld in een badkuip of binnenzwembad.
 

Meeste verdrinkingen onder 60-plussers
De meeste verdrinkingen vinden plaats onder inwoners van 60 jaar of ouder. Bij meer dan de helft (53 procent) van alle verdrinkingen gaat het om 60-plussers. In 2019 verdronken 40 inwoners van 60 jaar of ouder. Jongeren zijn het minst vaak slachtoffer van verdrinking: in 2019 verdronken 5 kinderen jonger dan 10 jaar en 4 kinderen tussen de 10 en 20 jaar.
Ten opzichte van 2018—een jaar met relatief veel verdrinkingen (112)—is in 2019 in iedere leeftijdsgroep het aantal verdrinkingen afgenomen. Maar ook vergeleken met 2017 was het aantal verdrinkingen in 2019 voor bijna alle leeftijdsgroepen lager. Alleen onder 60-plussers lag het aantal verdrinkingen in 2019 hoger dan in 2017 (40 tegen 32).  
 

Vooral minder verdrinkingen in zomer 2019
In 2019 lag het aantal verdrinkingen in de zomer aanmerkelijk lager dan in de zomers van 2015 tot en met 2018. Voor de andere seizoenen zijn de verschillen over de jaren klein. In 2019 waren er minder zomerse dagen (dagen met een temperatuur van minimaal 25 graden Celsius in De Bilt) dan in 2018 (25 tegen 37), maar meer dan in de jaren 2015, 2016 en 2017. De zomer van 2019 had 11 tropische dagen (dagen met een temperatuur van minimaal 30 graden Celsius in De Bilt). Dit zijn er meer dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Deze gegevens tonen geen verband aan tussen warme seizoenen met veel zomerse of tropische dagen en het aantal verdrinkingen in die seizoenen.
 Zomerstop gesprek van de dag skype

01-07-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Aanstaande vrijdag 3 juli is de allerlaatste uitzending van een uniek project dat op 23 maart jl., aan het begin van de coronacrisis, van start ging. Gesprek van de Dag Skype van de lokale omroep BR6. Gedurende bijna vier maanden lang belde AnneMarie Visser iedere dag met uitzondering van de zondag via Skype met een inwoner van Bodegraven-Reeuwijk om te vragen hoe hij of zij te maken heeft had met de corona-crisis.

‘We mogen weer naar buiten en al is het op anderhalve meter, we pakken met elkaar het leven weer op’ aldus de presentatrice, ‘en dan is het begin van de juli maand een mooi moment om te stoppen.’ 

Wat de dagelijkse gesprekken zo sterk maakten was dat geprobeerd is om heel veel individuele inwoners een podium te geven hoe hij of zij deze maanden beleefden. We hebben bijna 90 gesprekken gevoerd. Van ondernemer tot longfysiotherapeut, van ijsmaker tot restauranthouder, van schoolverlater tot zingende vrachtwagenchauffeur. Bijzonder waren ook de gesprekken rechtstreeks vanuit destijds 'de frontlinie' in Groene Hart Ziekenhuis. We hebben zowel met verpleegkundigen als verschillende artsen gesproken en we zijn trots dat die afleveringen ook door het ziekenhuis zelf zijn gedeeld op social media.
 

Werden de afleveringen in het begin nog volledig bepaald door het corona-virus, later liet men dit onderwerp een beetje los. We hebben de wereld wel zien veranderen, aldus de producent Wijno Verweij. Daar waar het in het begin vooral draaide om de saamhorigheid en het samen-gevoel, zien we nu dat de mensen veel scherper tegenover elkaar zijn komende te staan en vooral corona-moe zijn.

Inzet was om het programma zo actueel en boeiend mogelijk te maken en dat is gezien alle hartverwarmende reacties ruimschoot gelukt. ‘We kwamen zelfs langs in de landelijke talkshow M, licht AnneMarie Visser toe, ‘het was maar een klein momentje, maar je staat toch wel even te kijken.'
 

In de zomermaanden gaat het team brainstormen in welke vorm ze in september weer terugkomen en de laatste uitzending wordt vanzelfsprekend een hele bijzondere. Hoewel de presentatrice benadrukt dat iedere gesprek voor haar bijzonder was. ‘Ik heb zoveel inwoners uit alle dorpen leren kennen en met sommige heb ik nu nog steeds contact, maar voor mijn laatste aflevering stond een van internationaal meest vooraanstaande virologen en corona specialisten op mijn bucketlist. Prof. Dr. Eric Snijder uit het LUMC en laat die nu gewoon in Bodegraven-Reeuwijk wonen.


Het gesprek met Eric Snijder wordt vrijdag 3 juli aanstaande uitgezonden.
 Primeur binnenles voor Heres

01-07-2020

Van de redactie

Bodegraven - Vandaag 1 juli 2020 is de eerste dag dat officieel de binnensporten weer in de zalen mochten. Heeft G.V. Heres de primeur? Zij zijn gestart vandaag met hun Nijntje gymles in de Kuil van 09.00-10.00 uur. Het was heel leuk buiten maar binnen kan er toch veel meer. Klimmen, klauteren, balanceren en weer zwaaien en hangen in de touwen en de ringen. Juf Mieke had Nijntje er weer bij gehaald en die werd volop gekuffeld door de kleintjes. Iedereen volgde het protocol van Heres en SenW. Het ging prima.
 


 

Uiteraard is het volgens de regels van Sport NOC*NSFShop & Win lokale prijzen!

01-07-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - U kunt deze week krassen voor de Shop & Win-actie van kooplokaal.inbr.nl. Lokale ondernemers uit de hele gemeente verloten de prijzen, van heerlijke vlaaien tot een luxe Jamestown BBQ Smoker & Grill.
 

De prijzenpot bestaat uit circa 200 prijzen van ondernemers uit de hele gemeente die zijn aangesloten bij kooplokaal.inbr.nl. Bij aankoop ontvangt u een kraskaart met een unieke code. Kras de kaart en check op kooplokaal.inbr.nl of u een prijs heeft gewonnen. De codes zijn geldig t/m vrijdag 31 juli 2020. Heeft u een prijs gewonnen? Haal de prijs op tegen inlevering van de kraskaart in de betreffende winkel. Dat kan t/m woensdag 30 september 2020 (tenzij anders aangegeven). De actie loopt ongeveer een week - zo lang de voorraad kraskaarten strekt! 

Kijk voor de voorwaarden en deelnemende winkels op kooplokaal.inbr.nl


Prijzenpot
De prijzen worden geleverd door ondernemers uit de hele gemeente, dus er is van alles te winnen. De hoofdprijzen zijn van Hubo Bodegraven, Karwei Bodegraven, de Jumbo-supermarkten in Bodegraven-Reeuwijk en Plus Hoogendoorn in Waarder. Daarnaast stellen de BOV, winkelcentrum Miereakker en winkelcentrum Westplein tegoedbonnen beschikbaar die bij hun aangesloten winkels te besteden zijn. De prijzenpot bevat ook vlaaien, restaurantbonnen, een zonnebril, kledingbonnen en meer!
 

Enthousiast
De ondernemers zijn enthousiast over de Shop & Win actie, zo ook Jasper Ouwerkerk van Bonjour Deliplaza: "Wat een leuke actie! Aan de winnaars van mijn lekkere vlaaien: tot snel in Rijnhoek Plaza!" 
 La Place Bodegraven opent vandaag opnieuw de deuren

01-07-2020

Van de redactie

Bodegraven - La Place opent vandaag opnieuw de deuren van haar restaurant in Bodegraven langs de A12 en N459. Bovendien biedt La Place Bodegraven een geheel nieuw zomermenu en een afhaalservice aan voor haar vertrouwde La Place klassiekers én de heerlijke nieuwe gerechten. Bezoekers kunnen hier elke dag tussen 10.00 en 20.00 uur terecht en hebben volop keuze uit het gevarieerde aanbod van vers gemaakte producten van La Place.

Nu de horeca door de versoepeling van de coronamaatregelen weer open is, mag La Place Bodegraven weer gasten in het restaurant verwelkomen. Ook biedt zij hier nu een take-away aan. “Nadat de horeca langdurig moest sluiten, hebben we La Place Take Away op 20 locaties in het Nederland geïntroduceerd om deze nieuwe service te testen. De positieve resultaten zijn aanleiding om deze service nu ook in Bodegraven aan te bieden”, vertelt Chris Meijers, directeur van La Place. Het assortiment in zowel het restaurant als de take-away bestaat uit vertrouwde La Place-klassiekers, zoals verse sinaasappelsap, aardbeien-smoothies en verschillende sandwiches, zoals de focaccia met tonijnsalade. "Ook biedt La Place Take Away loaded fries, soepen, salade bowls, verschillende koeken, muffins, brownies en warme dranken aan. “Alle gerechten worden ter plekke vers bereid, hygiënisch verpakt en zijn on-the-go mee te nemen. Zo kunnen ook gasten die niet in het restaurant kunnen plaatsnemen, genieten van alle producten van La Place en kunnen zij de smaak van versgemaakt ervaren”, aldus Meijers.

Vernieuwd assortiment
Deze zomer heeft La Place allerlei maaltijden en producten aan haar aanbod toegevoegd om gasten nóg meer keuze te bieden. Zo is er een volledig vernieuwd sandwichassortiment, waarbij ook de La Place-klassiekers in een nieuw jasje zijn gestoken. Gasten kunnen hun warme maaltijd van de grill zelf samenstellen, waarbij de (seizoens)salade extra in de spotlight staat. Zij hebben een ruime keuze uit vlees-, vis-, maar ook vegetarische gerechten. Ook is er een vernieuwd koffiemenu met nog meer keuze. De echte koffieliefhebber geniet deze zomer van diverse soorten Iced Coffee’s zoals de nieuwe Creamy Iced Coffee Caramello - een ijskoude latte macchiato met een vleugje karamel.
 

Extra aandacht voor hygiëne
Om verspreiding met het coronavirus te voorkomen, gelden ook bij La Place verschillende maatregelen. Bezoekers en medewerkers dienen minstens anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Alle medewerkers dragen handschoenen. Daarnaast zijn veel producten voorverpakt. Sappen worden gepresenteerd in wegwerpbekers met deksel, zodat het ook makkelijk is om de gerechten mee te nemen voor onderweg of thuis. Ook wordt klanten gevraagd om bij voorkeur contactloos te betalen. Ook kunnen zij niet alleen binnen, maar ook op het terras hun maaltijd consumeren, terwijl de kinderen zich vermaken in de kinderhoek. Ook kunnen de gasten van La Place weer gebruik maken van de toiletten en is het La Place Extra loyalty-programme weer actief.Koning brengt werkbezoek in kader impact coronacrisis op jeugdwerkloosheid

01-07-2020

Van de redactie

Waddinxveen - Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 1 juli een werkbezoek gebracht aan logistiek dienstverlener Dachser in Waddinxveen, een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf. SBB heeft vanwege de coronacrisis het actieplan ‘Stages en Leerbanen’ gelanceerd. Doel is om bedrijven te stimuleren leerplekken aan te bieden zodat jongeren werkervaring kunnen opdoen. Dit helpt bij het voorkomen van schooluitval en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Vanwege de coronacrisis is er extra druk ontstaan op de beschikbaarheid van leerplekken.

De Koning begon zijn bezoek met een rondleiding door het magazijn van het bedrijf. Daar sprak hij met een aantal studenten en stagebegeleiders over hun ervaringen met de stageplekken. Aansluitend sprak hij met bijna afgestudeerde studenten en begeleiders over ambities en toekomstperspectief. Dachser is een Duits familiebedrijf dat belang hecht aan de ontwikkelings-mogelijkheden voor zowel nieuwe als bestaande werknemers. Het bedrijf heeft in samenwerking met SBB tijdens de coronacrisis alle stagiaires in dienst weten te houden.

De Koning nam vervolgens deel aan twee rondetafelgesprekken waarin de aansluiting van beroepsonderwijs op bedrijfsleven centraal stond. SBB geeft aan dat ruim 500.000 (V)MBO-studenten, zijinstromers en herintreders leerbedrijven zoeken om praktijkervaring op te kunnen doen. Dit is van belang voor het behalen van het vakdiploma, het voorkomen van schooluitval en een goede start op de arbeidsmarkt. Daarnaast krijgen de leerbedrijven zo de kans om het tekort aan goed opgeleide vakmensen aan te vullen.

In het eerste gesprek vertelden vertegenwoordigers van leerbedrijven uit de horeca, het campingwezen en het Scheepvaart- en Transportcollege Rotterdam over de impact van de coronacrisis op de stagebegeleiding en de opleiding van de studenten. Het tweede gesprek ging over beleidsontwikkeling op zowel Rijks- als sectoraal en regionaal niveau. De Koning sprak met vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de gemeente Gouda, opleidingsinstituut ROC Mondriaan, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel namens de supermarktbranche en de SBB over beleidsmaatregelen om jeugdwerkloosheid aan te pakken.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.Getuigen gezocht van onzedelijke betastingen

01-07-2020

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - De politie zoekt getuigen van vier onzedelijke betastingen en één poging in Alphen aan den Rijn op vrijdag 26 juni tussen 22.00 en 24.00 uur. De slachtoffers waren jonge vrouwen op de fiets.

Tussen 22.00 en 22.20 uur werd een vrouw op de fiets op de Van Boetzelaerstraat, ter hoogte van de bloemenwinkel, betast door een onbekende man op een fiets. Twee mannen die kort daarna aan het klussen waren bij de Aarhof hebben de dader mogelijk gezien. Een andere fietsster werd ook op de bovengenoemde tijdstippen betast. Dit gebeurde op de Hooftstraat, ter hoogte van nummer 184. Doordat het slachtoffer gilde, reageerde een fietsende vrouw hierop. De vrouw heeft de dader mogelijk gezien. Deze vrouw heeft kort grijs haar met krullen en een fiets met fietstassen.


Op de Laan der Continenten, ter hoogte van het Raoul Wallenbergplein, werd kort daarna een andere vrouw op de fiets betast en even later, rond 22.30 uur, een vrouw bii het treinspoor bij Kerk en Zanen (station). De vrouw fietste daar in de richting van het centrum. Tussen 23.15 en 24.00 uur probeerde een man een vrouw die vanuit het centrum aan het begin van de Wilhelminalaan fietste, te betasten. Het signalement van de man uit de incidenten lijkt grotendeels overeen te komen, de politie sluit niet uit dat het om dezelfde dader gaat. Mogelijk zijn er nog andere slachtoffers. De politie komt graag met getuigen, andere slachtoffers of particulieren die in het bezit zijn van camerabeelden van deze locaties in contact.

 

Signalement
Het gaat om een blanke man van tussen de 1.70-1.80 meter lang. Hij droeg een blauw shirt, een donkere broek en een zwarte rugzak. De man heeft kort, donker haar en fietste op een grijze/zilveren fiets. De man heeft een opvallend gebit.
 

Getuigenoproep
Heeft u vrijdagavond 26 juni tussen 22.00 uur en 24.00 uur op of rond De Aarhof, Hooftstraat, Laan der Continenten, het treinspoor bij Kerk en Zanen of de Wilhelminalaan in Alphen aan den Rijn iets gezien wat kan bijdragen aan het onderzoek of heeft u camerabeelden van deze locaties? Misschien heeft u gezien dat een van de vrouwen onzedelijk werd betast of zag u iemand die zich verdacht gedroeg? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.Woerden Blijft Bruisen

01-07-2020

Van de redactie

Woerden - Vrijdag 10 juli, 20.30 uur. Een unieke en experimentele hybride bijeenkomst (live ėn online tegelijk). Over cultuur, uitgaan, evenementen in Woerden in tijden van corona op anderhalve meter. Wat kan wèl?


Een combinatie van livestream RIE theater en online Zoommeeting. Optredens van Marcel Fokker afgewisseld met inspirerende gesprekken tegelijkertijd online en live met iedereen die wil dat Woerden blijft bruisen. Iedereen kan zich aanmelden voor de login via bijeenkomst@progressiefwoerden.nl

 KUNSTaandenRIJN exposeert in De Blauwe Meije

01-07-2020

Van de redactie

Meije - KUNSTaandenRIJN organiseert een expositie met zeven kunstenaars in De Blauwe Meije in Zegveld in de maanden juli en augustus 2020. De kunstenaars hebben in de KUNSTKajuit (in oude HBS in Woerden) gewerkt aan het thema ‘Rond’. De schrijver onder hen, Cornelis van Halm, maakte als extra inspiratie het volgende gedicht:


Rond
Teken een cirkel om je heen
Met je vinger op de grond
Als je eens in stilte zit
Ook een aarzelende boog
Ontmoet uiteindelijk zichzelf
En omarmt een eigen ruimte
Zo brengt het rond
Je altijd weer thuis.


Alle geëxposeerde kunst past in een fietstas! Immers veel mensen maken graag een fietstocht langs de Meije en pauzeren even bij de Buitenplaats De Blauwe Meije (Meije 300). De werkstukken lopen uiteen van schilderijen, gedecoreerde kokers, boeken, houtwerk, droge naald etsen, tot taferelen in het riet. Voor ieder wat wils. De kunstenaars zijn: Astrid Baars, Annemiek Visser, Cornelis van Halm, Elly Waterman, Hilma Jansema, José Nouwen en Paula van Cadsand.
 

Over KUNSTaandenRIJN Woerden
KUNSTaandenRIJN Woerden is een stichting, die de beeldende kunst in Woerden en omgeving wil bevorderen. Wij richten ons op individuele beeldende kunstenaars, maar werken ook graag samen met andere relevante organisaties, bedrijven, clubs en instellingen. Activiteiten die wij organiseren zijn exposities bij bedrijven, de RijnKUNSTprijs, enkele malen per jaar een KUNSTKafé voor schilders. Wij organiseren kleinschalige schilderdagen en kortlopende cursussen. Daarnaast versturen wij een maandelijkse digitale nieuwsbrief over niet alleen onze eigen activiteiten, maar ook die van anderen in onze regio.
 

Website: www.kunstaandenrijn.nlProeftuin van Holland vanaf 1 juli volledig geopend!

01-07-2020

Van de redactie

Boskoop - De Proeftuin van Holland is vanaf 1 juli 2020 weer volledig geopend voor bezoekers volgens reguliere openingstijden. Bezoekers kunnen terecht bij Theeschenkerij Proef de Tuin, Streekwinkel De Proeftuin, BuitenRuimte en in de Sortimentstuin Harry van de Laar.


Horeca
Theeschenkerij Proef de Tuin is vanaf 1 juli 2020 geopend volgens reguliere openingstijden van woensdag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur. Bezoekers kunnen genieten van een echt Boskoops Biertje bij Theeschenkerij Proef de Tuin of kunnen terecht voor een heerlijk kopje koffie, thee, zelfgemaakte taart, ontbijt, lunch en borrels. Groepen zijn ook weer welkom. Regelmatig wordt er op de Proeftuin van Holland verse zalm gerookt, vooraf te bestellen bij Theeschenkerij Proef de Tuin. Zowel het terras als de binnenruimte zijn volledig ingericht op 1,5 meter afstand volgens de regelgeving van het RIVM.


Winkels
Vanaf 1 juli zijn de winkels op de Proeftuin van Holland ook volgens reguliere openingstijden geopend. Bezoekers kunnen bij Streekwinkel De Proeftuin van woensdag t/m zondag terecht van 10.00 tot 17.00 uur voor mooie streekproducten. Bij BuitenRuimte kunnen bezoekers terecht van donderdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur voor prachtige vachten, sieraden en andere kunstobjecten.


Wandelen en fietsen
Bezoekers kunnen een wandeling in de Sortimentstuin Harry van de Laar maken, de tuin is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Vanaf de Proeftuin van Holland is het mogelijk om wandel- en fietsroutes te volgen in de omgeving. De Proeftuin van Holland maakt ook deel uit van de Happen & Trappen route ‘Op zoek naar de schone van Boskoop’ waarbij fietsers het dessert bij Theeschenkerij Proef de Tuin geserveerd krijgen.


Kijk voor meer informatie over activiteiten, openingstijden en nieuws op www.proeftuinvanholland.nl.     Nieuwe donorwet gaat vanaf vandaag in: ruim 7,3 miljoen keuzes ingevuld

01-07-2020

Van de redactie

 Bijna 1.481.000 keuzes ingevuld door Zuid-Hollanders 
 

Vanaf vandaag gaat de nieuwe donorwet in. Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft zijn keuze al ingevuld. Op 28 juni stonden er ruim 7,3 miljoen mensen in het register. Vanwege de coronacrisis krijgen mensen langer de tijd om hun keuze in te vullen. Vanaf begin september stuurt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brieven naar iedereen in Nederland vanaf 18 jaar die nog geen keuze heeft ingevuld.

Van alle ingevulde keuzes gaat het bij ruim de helft (53%) om toestemming voor het doneren van organen en weefsels met of zonder uitsluiting van specifieke organen en weefsels. Van alle personen die hun keuze hebben ingevuld geeft circa 36% aan geen donor te willen worden. Een kleine groep (11%) laat deze keuze over aan familie of een andere bekende. Tussen 28 mei en 28 juni vulden bijna 200.000 personen hun keuze in.

Brieven van het Donorregister
Volwassenen die nog een keuze moeten invullen in het Donorregister, ontvangen een brief met de vraag dit alsnog te doen. Het gaat om bijna 7 miljoen brieven. Daarom gebeurt dit stap voor stap. Inwoners van Noord-Holland ontvangen in september en oktober als eerste de brief. Wie zes weken na ontvangst van de eerste brief niets invult, krijgt een tweede brief. Wie ook dan binnen zes weken geen actie onderneemt, komt met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister te staan en ontvangt hier een brief over. Je kunt je keuze altijd veranderen. Bekijk hier de planning van de brieven.

‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ betekent dat je organen na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts bespreekt dit met de nabestaanden.

Campagne en materialen
Om iedereen in Nederland te informeren over de nieuwe donorwet en de brieven die hierover worden verstuurd, start deze zomer de campagne met onder andere tv- en radiospotjes. Daarnaast is er een nieuwe voorlichtingsfolder en geldt vanaf 1 juli een aangepast formulier voor mensen die hun keuze liever op papier invullen.

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar donorregister.nl. Ook kun je kijken op hoewerktorgaandonatie.nl. Daar krijg je stap voor stap uitleg over hoe orgaandonatie werkt. Je kunt kiezen voor uitleg in het Nederlands, Turks of Arabisch.Time-out voor overlastgevende asielzoeker

01-07-2020

Van de redactie

Overlastgevende asielzoekers kunnen voortaan tijdelijk een time-out krijgen. De overlastgever krijgt dan minimale voorzieningen, maar wordt nog wel voorzien van opvang en de belangrijkste levensbehoeften. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat zorgen dat elk asielzoekerscentrum een time-out plek krijgt. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een time-out kan worden opgelegd na een incident met (zeer) grote impact, zoals agressie en geweld tegen COA-medewerkers of andere azc-bewoners. De overlastgever wordt dan verplaatst naar een sobere ruimte, waar hij of zij enige tijd kan verblijven. De overlastgever krijgt geen leefgeld, maar wordt in natura ondersteund en er kan – indien nodig - extra beveiliging worden ingezet. Na de time-out kan een overlastgever terug naar het asielzoekerscentrum of wordt, indien nodig, overgeplaatst.

Overlastgevers konden tot nog toe ook de toegang tot de opvang worden ontzegd, maar door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie is dat niet meer mogelijk. Overlastgevers worden daarom overgeplaatst naar andere locaties of uit elkaar gehaald als het groepen betreft. De time-out komt daar nu bij en is volgens de staatssecretaris een belangrijke aanvulling op de maatregelen.

Aanpak
De overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dit is onaanvaardbaar, ook omdat hierdoor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben, wordt aangetast.

De staatssecretaris heeft daarom een reeks maatregelen genomen. Zo zijn er drie ketenmariniers aangesteld om gemeenten, politie, OM en het COA te helpen met de aanpak van overlast. Ook is er een Top X-lijst, waarop de zwaarste overlastgevers staan, zodat die kunnen worden aangepakt. Daarnaast is de Handhaving- en Toezichtslocatie geopend in Hoogeveen, waar zware overlastgevers naar kunnen worden overgeplaatst. Lokaal wordt door gemeenten, COA en politie gewerkt met het opleggen van gebiedsverboden en een meldplicht. Bij crimineel gedrag is uiteraard het strafrecht van toepassing.Nederland hervat geleidelijk Dublinoverdrachten

01-07-2020

Van de redactie

Nederland gaat vanaf 1 juli geleidelijk weer asielzoekers overdragen aan het Europese land dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. Dat heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloten. De hervatting is mogelijk, omdat de reisbeperkingen die zijn opgelegd na de uitbraak van het coronavirus langzaam worden ingetrokken. Ook is in veel Europese lidstaten de asielprocedure weer opgestart.
 

Het aantal overdrachten van deze zogenoemde Dublinclaimanten zal na hervatting niet gelijk op het oude niveau zijn. In het begin zal het hooguit gaan om enkele tientallen. Dat komt onder meer, omdat het nog niet mogelijk is om naar alle landen over te dragen.
 

De daadwerkelijke hoeveelheid overdrachten hangt onder andere af van de onderlinge afspraken tussen landen en de eventuele ontwikkeling van maatregelen genomen ter bestrijding van het corona-virus. Ook moet in de praktijk blijken hoeveel overdrachten de organisaties in de migratieketen in lijn met RIVM-richtlijnen kunnen uitvoeren.
 

Als gevolg van het corona-virus waren er beperkende maatregelen ten aanzien van de grenzen van het Schengengebied ingesteld. Dit zorgde voor een forse afname van de asielinstroom in Nederland. Met het intrekken van de grensmaatregelen neemt naar verwachting de asielinstroom in Nederland en de Europese Unie weer toe. Tegen deze achtergrond is het hervatten van Dublinoverdrachten een belangrijke stap.
 

Wat zijn Dublinoverdrachten?
Op grond van de Dublinverordening wordt bepaald welk Europees land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Meestal is dit het land waar de asielzoeker het gebied van de Dublin-lidstaten als eerste is ingereisd, of waar de vreemdeling zijn eerste asielaanvraag heeft ingediend. Maar het kan ook zijn dat een ander land verantwoordelijk is, omdat daar gezins- of familieleden wonen, die daar een verblijfsvergunning hebben. Indien een ander land verantwoordelijk is voor een in Nederland verblijvende asielzoeker, dan wordt gewerkt aan de overdracht van betrokkene naar dat land. Andersom kan Nederland ook verantwoordelijk zijn voor een elders in Europa verblijvende asielzoeker. In dat geval is er sprake van een inkomende Dublinoverdracht. Met het vaststellen van de verantwoordelijke lidstaat voor het asielverzoek en het overdragen van betreffende asielzoekers naar deze lidstaat, wordt secundaire migratie binnen Europa voorkomen.Arriva vervangt zijspiegels door camera’s

01-07-2020

Van de redactie

Vanaf 1 juli innoveert Arriva al haar elektrische Volvo bussen. De zijspiegels van de bus worden vervangen door camera’s. Arriva is het eerste openbaar vervoersbedrijf dat met het camerasysteem MirrorEye rijdt. De innovatie, die de veiligheid van de bus bevordert, is toegepast op alle elektrische bussen van Volvo die bij Arriva rijden. Het gaat om zeven net geïntroduceerde elektrische bussen in Den Bosch en 23 elektrische bussen die sinds vorig jaar maart in Leiden rijden.
 


Het gebruik van camera’s in plaats van spiegels komt de veiligheid ten goede. De camera’s geven een grotere kijkhoek, waardoor er geen dode hoek meer is. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om infraroodbeeld te tonen, waardoor de chauffeur óók in het donker beter zicht heeft. De camera’s zijn, net als de spiegels, zowel links als rechts aan de buitenzijde van de bus geplaatst. Bijkomend voordeel is dat ze kleiner zijn dan de spiegels en daardoor minder uitsteken. Binnenin de bus kunnen chauffeurs op gemonteerde schermen goed zien wat er aan de zijkant en achter de bus gebeurt. Alle chauffeurs krijgen een korte instructie over het gebruik van de camera’s.
 

De camera’s werden eerder al toegepast op enkele merken vrachtwagens. De camera’s die door Volvo op de elektrische bussen in Leiden en Den Bosch zijn geleverd, is een verder ontwikkelde versie hiervan.
 

Video
Klik op deze link voor een video die een compleet beeld geeft van deze innovatieve techniekNederland heft inreisverbod op voor selecte groep landen

01-07-2020

Van de redactie

Mensen vanuit een selecte groep landen van buiten Europa kunnen vanaf 1 juli in beginsel weer naar Nederland reizen. Het kabinet heeft het EU-besluit hierover bekrachtigd. Nederland zal per 1 juli 2020 het inreisverbod opheffen voor de volgende landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië, Uruguay en China. In al deze landen is de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter dan gemiddeld in de EU.

Het inreisverbod blijft vooralsnog van kracht voor onder andere inwoners van de Verenigde Staten, Brazilië, India, Turkije en Rusland. Ook inwoners uit de meeste Latijns-Amerikaanse landen kunnen nog niet naar Europa reizen. Inwoners van China kunnen pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat.

Iedere twee weken zal de lijst worden herzien, of sneller indien noodzakelijk, waarbij onder andere wordt gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat moet in de buurt of lager zijn dan 16 per 100.000 inwoners. Bibliotheek Bodegraven ook ’s avonds weer open

30-06-2020

Van de redactie

Bodegraven - Vooruitlopend op verdere versoepelingen van de coronamaatregelen is Bibliotheek Bodegraven vanaf 1 juli ook weer op woensdag- en vrijdagavond geopend van 18.30 tot 20.00 uur.


Dit is in aanvulling op de huidige tijdelijke openingstijden: iedere middag van 14.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. U bent van harte welkom.Koeiemart 2020 gaat definitief niet door

30-06-2020

Van de redactie

 Haalbaarheid kermis wordt nog onderzocht 


Woerden - De Woerdense Koeiemart op 21 oktober 2020 is definitief van de baan. Ook met de versoepelingen die op 1 juli van kracht worden, is het niet mogelijk een verantwoorde en volwaardige Koeiemart te organiseren. Tot die conclusie zijn de stuurgroep Koeiemart en het Agrarisch Centrum Woerden (ACW) deze week na zorgvuldige afweging gekomen. Wel wordt nog gekeken of het haalbaar is de kermis te laten doorgaan. De organisatie van de Kiremko Nacht van Woerden, die traditioneel wordt gehouden aan de vooravond van de Koeiemart, had eerder al laten weten de internationale veldrit dit jaar te moeten afblazen.

De Koeiemart is een eeuwenoude traditie, die haar oorsprong heeft in het jaar 1410. Het besluit de Koeiemart niet te laten doorgaan, is dan ook historisch te noemen. Burgemeester Victor Molkenboer: “De Koeiemart is voor veel Woerdenaren een hoogtepunt in het jaar. Het was dan ook geen eenvoudig besluit. Maar over de conclusie is geen twijfel. Het evenement, dat jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers trekt, is dit najaar niet op een verantwoorde én gezellige manier te organiseren. De 1,5 meter afstand kan alleen worden gegarandeerd met zeer ingrijpende aanpassingen, die het aantal bezoekers aanzienlijk beperken. Dit gaat ten koste van de sfeer en de gemoedelijkheid. We kunnen ook geen risico’s nemen, want het virus is nog niet weg. Laten we vooruitkijken naar 2021, hopelijk kunnen we dan de Koeiemart weer op vertrouwde wijze vieren.”


Adrie Vollering (ACW): “We hebben met elkaar gewikt en gewogen en deze beslissing met pijn in het hart genomen. Het is écht jammer voor iedereen om de Koeiemart dit najaar te moeten missen. Voor ons als ACW is het mooiste kenmerk van de Koeiemart de ‘gezellige drukte’ rondom de koeien op het Kerkplein. Nu we de drukte moeten vermijden is dit een verstandig besluit. We blijven de traditie trouw en komen terug in 2021.”


Of de kermis wel kan doorgaan, is nog onderwerp van gesprek. Ook daar zal de 1,5 meter afstand moeten worden gewaarborgd. Bekeken wordt of dit in de Woerdense situatie haalbaar is en of de te nemen maatregelen betaalbaar zijn.
 Lydia en Perry wonen officieel in een nul-op-de-meter-woning

30-06-2020

Van de redactie

 Door gemeente verkocht huis is gerenoveerd naar duurzaam huis 

Woerden - Lydia en Perry uit Woerden wonen officieel in een nul-op-de-meter-woning. Het stel kocht in 2017 een huis van gemeente Woerden en is de uitdaging aangegaan om het huis nul-op-de-meter te renoveren. Dat is ze nu officieel gelukt, bleek na een meting afgelopen zaterdag. Wethouder Duurzaamheid Tymon de Weger feliciteerde het stel met hun prestatie, uiteraard op gepaste afstand. De gemeente vindt het belangrijk dat we in Woerden stap voor stap aan de slag gaan met het besparen van energie. Daarom kregen de nieuwe eigenaren de uitdaging om het huis te renoveren naar nul-op-de-meter. Dat betekent dat de woning op jaarbasis evenveel energie op moet wekken als de eigenaren totaal verbruiken. Lydia en Perry zijn deze uitdaging aangegaan.


Foto: gemeente Woerden
 

Felicitatie van de wethouder
Op zaterdag 27 juni is de meterstand uitgelezen en werd bekend dat het stel hun doel bereikt had. Door het huis nul-op-de-meter te renoveren en de uitdaging van de gemeente te volbrengen, ontvangen ze een financiële bijdrage van 20.000 euro van gemeente Woerden. Wethouder Duurzaamheid Tymon de Weger was aanwezig om Lydia en Perry te feliciteren met hun prestatie. Wethouder de Weger: ‘Geweldig om te zien dat een jong stel de uitdaging aan durfde te gaan om hun huis volledig te verduurzamen. Iedereen kan wat doen en zo zijn we in gemeente Woerden bezig om stap voor stap zuiniger om te gaan met energie.’
 

Trots op het resultaat
Lydia en Perry wonen nu een jaar met veel plezier in hun nul-op-de-meter-woning. Lydia: ‘We zijn heel trots op het resultaat! We wekken zelfs meer energie op dan we nodig hebben, dus dat gaat terug het net in.’ Voor mensen die overwegen om hun huis te verduurzamen heeft het stel wel wat tips. Perry: ‘Zelf aan de slag gaan kan een hoop geld besparen, maar je moet niet bang zijn om iets te proberen of soms fouten te maken.’ Lydia: ‘Energie besparen kun je ook in kleine stapjes doen. Kijk bijvoorbeeld of je huishoudelijke apparaten label A hebben of gebruik je wasdroger minder en hang de was buiten te drogen.’
 

Meer informatie
Voor meer informatie over het huis van Lydia en Perry, ga naar de website van de Duurzame Huizen Route: www.duurzamehuizenroute.nl. Op deze website zijn ook meer ervaringen te lezen over huiseigenaren in Woerden die stap voor stap hun huis verduurzaamd hebben. Wilt u meer weten over wat er gebeurt in gemeente Woerden op het gebied van energie? Ga dan naar: www.woerden.nl/energie.  Alcoholgebruik en roken onder leerlingen in Hollands Midden gedaald

30-06-2020

Van de redactie

Regio - Het percentage leerlingen (13 t/m 16 jaar) in Hollands Midden dat alcohol drinkt, is sterk gedaald sinds de vorige meting in 2013. Het percentage leerlingen dat aangeeft in de laatste vier weken alcohol te hebben gedronken is gedaald van een derde naar een kwart. Ook roken minder leerlingen dan zes jaar geleden.


Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd die in het najaar van 2019 is uitgevoerd onder leerlingen in het voortgezet onderwijs in het hele land. In de regio Hollands Midden hebben zo’n 13.000 leerlingen in klas 2 en klas 4 de uitgebreide vragenlijst ingevuld. Hierin waren vragen opgenomen over de lichamelijke en psychosociale gezondheid, welzijn, leefstijl (o.a. alcohol, roken, drugs, bewegen, seksualiteit), vrije tijd en school.
 

Bijna de helft heeft wel eens alcohol gedronken
Van alle leerlingen in klas 2 en klas 4 heeft 46% ooit alcohol gedronken, dit is vergelijkbaar met zes jaar geleden. Het percentage dat de afgelopen vier weken heeft gedronken is wel gedaald: van een derde naar een kwart. In klas 2 heeft 1 op de 10 leerlingen recent alcohol gedronken en in klas 4 zijn dit 4 op de 10 leerlingen. Er is nauwelijks verschil in alcoholgebruik tussen jongens en meisjes.
 

Percentage rokende leerlingen is gedaald
Net als voor alcoholgebruik is voor roken een positieve trend te zien. Van de leerlingen in klas 2 en klas 4 heeft 8% aangegeven wel eens een sigaret te hebben gerookt, in 2013 was dit nog een kwart. De helft hiervan rookt wekelijks. Er is geen verschil in rookgedrag tussen jongens en meisjes. E-sigaretten worden wel meer gebruikt door jongens dan meisjes. Van de jongens heeft 23% ooit een E-sigaret gebruikt t.o.v. 14% van de meisjes.
 

Ondanks stress zijn leerlingen positief over eigen gezondheid en leven
Stress wordt aangegeven door 43% van de leerlingen, vaker in klas 4 dan in klas 2 en vaker bij meisjes dan bij jongens. Somberheid komt eveneens meer voor bij meisjes dan bij jongens. Desondanks ervaren ongeveer 9 van de 10 jongens en 8 van de 10 meisjes hun gezondheid als (zeer) goed, voelen zich meestal (zeer) gelukkig, zijn (zeer) tevreden met hun leven en hebben (veel) vertrouwen in de toekomst.


Wettelijke taak gemeenten
De GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. GGD’en in het hele land voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op een soortgelijke wijze uit met naast de landelijke vragen ook ruimte voor regionale vragen.
 

Meer informatie is te vinden op ons dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl. De gegevens van deze Monitor zijn hierop vanaf vandaag beschikbaar. Dit zal doorlopend aangevuld worden met verdiepende thema’s. Voute Bingo Ladies Night in Theater Concordia Haastrecht

30-06-2020

Van de redactie

Haastrecht - Vrijdag 10 juli om 20.30 uur is er een Voute Bingo Ladies Night in Theater Concordia in Haastrecht. Deze avond wordt corona-proof georganiseerd. De Voute Bingo Ladies Night is een avond vol bingo, lachen, gieren en lekker meedoen met foute hits en Nederlands talige muziek!


Leuke, lekkere en gekke prijzen winnen van onder andere lokale ondernemers! Rob van Zuijlen draait in eigen persoon aan de balletjesmachine en presenteert, Zanger Jan Woudenberg zingt en draait de avond muzikaal aan elkaar en Claudia zorgt met haar barteam voor de bitterballen, biertjes en wijntjes! Je steunt met je toegangsticket ook nog eens stichting Theater & Grand Café Concordia in deze moeilijke tijden! De kaarten zijn inclusief welkomstdrankje en lekkere snacks.


Bij de toegang ticket krijg je 2 x 3 bingo kaarten en 2 x een kaart voor de superronde dus in totaal 8 speelkaarten. Deze krijg je op de avond zelf aan de entree uitgereikt op vertoon van je ticket.  De Voute Bingo Ladies Night begint op vrijdag 10 juli om 20.30 uur in Theater Concordia. De bingo wordt georganiseerd volgens RIVM-richtlijnen. Kaarten (à € 27,50) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op openingsdagen vanaf 17.00 uur.  Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima lunchen met uitblinkers

30-06-2020

Van de redactie

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben dinsdag 30 juni 2020 in Paleis Noordeinde een lunch aangeboden aan Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie.


© Rijksvoorlichtingsdienst, foto: Jeroen van der Meyde


De 16 genodigden hebben recentelijk een prijs of andere onderscheiding ontvangen voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren zoals kunst & cultuur, media, wetenschap, sport en bedrijfsleven.
Tot de genodigden behoorden deze keer onder andere de Topvrouw van het Jaar 2019, de Beste Speler van het WK Handbal, de houder van het Wereldrecord in het Hoofdrekenen en de winnaar van de 100% NL Award (Zangeres van het Jaar).
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima willen door het aanbieden van een uitblinkerslunch hun erkenning en waardering uitspreken voor de mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

De bijeenkomst vond plaats in een setting die voldoet aan de huidige richtlijnen van het RIVM ten tijde van de coronapandemie, waarbij onder meer het aantal genodigden is beperkt en afstand wordt bewaard. Rookverbod geldt ook voor e-sigaretten per 1 juli 2020

30-06-2020

Van de redactie

Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants, werkplekken en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft het rookverbod uitgebreid, omdat deze producten zelf gezondheidsschade veroorzaken en een opstapje kunnen zijn voor jongeren om gewone sigaretten te gaan roken.Naar de geschiedenisboeken
Blokhuis: “Roken in een vol restaurant voelt inmiddels aan als iets van heel lang geleden. Om gezondheidsschade te voorkomen en het goede voorbeeld te geven aan jongeren werd het hoog tijd dat we het roken van e-sigaretten in onder andere de horeca ook naar de geschiedenisboeken verwijzen. Ook deze maatregel draagt bij aan stoppen met roken makkelijker maken en beginnen moeilijker.”

Uitstalverbod ook op 1 juli van kracht
Uiterlijk 1 juli 2020 moeten alle sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten uit het zicht zijn bij supermarkten. Een groot aantal supermarkten heeft de afgelopen tijd de producten al afgeschermd. Voor andere winkels geldt dat zij vanaf 1 januari 2021 tabaks- en rookwaren niet meer mogen tonen.


Mini-docu over de e-sigaret
Presentator Edson da Graça onderzocht feiten en fabels over de e-sigaret in een mini-docu en sprak met een jongerenbrein-deskundige, een arts, jonge vapers en een vapeshop-medewerker. Bekijk de mini-docu van 6 minuten hier of de kortere versie van 3 minuten. 
 


De mini-docu werd gemaakt met ondersteuning van vele maatschappelijke organisaties zoals Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (waar het Longfonds, het KWF en de Hartstichting in zitten), het Trimbos-instituut, het RIVM, Verslavingskunde Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.Trouwbranche in zwaar weer: 1 op de 3 leveranciers verwacht 2021 niet te halen

30-06-2020

Van de redactie

Versoepeling maatregelen biedt onvoldoende verandering voor trouwbranche. Van alle trouwleveranciers verwacht 37,6% het einde van het jaar niet te halen als er niets verandert. Nog eens een kwart verwacht na de zomer van 2021 nog te bestaan als de coronacrisis aanhoudt. Dit en meer blijkt uit onderzoek van trouwplatform ThePerfectWedding.nl onder 1.300 trouwleveranciers, waaronder bijvoorbeeld trouwlocaties, trouwambtenaren, fotografen en weddingplanners.
 

Branche loopt nu al € 385 miljoen omzet mis
De Nederlandse trouwbranche loopt door de coronacrisis tot nu toe al €385 miljoen omzet mis. Dat omvat 56,8% van de totale omzet van de branche in 2020. Met name ondernemers in trouwvervoer lopen veel verwachte omzet mis: 73,8%. Weddingplanners missen ongeveer twee derde van hun omzet over 2020 (68,3%). Ook trouwambtenaren, stylisten en verkopers van decoratie hebben in 2020 sterk afgenomen inkomsten (64,7% van de omzet).  Die misgelopen omzet loopt dit jaar mogelijk nog verder op. Bruidsparen verplaatsten hun bruiloft in veel gevallen naar een datum in 2021, maar ook naar het najaar van 2020 werden bruiloften verplaatst. De belangrijkste reden voor uitstel is voor hen 1,5 meter afstand houden tot gasten, een maatregel die voorlopig nog niet lijkt te verdwijnen.
 

Meer dan 100 gasten bij slechts 42% locaties mogelijk
Ook al zijn er nu meer gasten welkom bij een bruiloft, slechts 42% van de locaties kan meer dan 100 gasten ontvangen op minstens 1,5 meter afstand tot elkaar. 28% van de trouw- en feestlocaties kan zelfs minder dan 50 gasten ontvangen.
 

9 op de 10 leveranciers hebben overheidssteun nodig
Van alle trouwleveranciers zegt bijna negen op de tien dat overheidssteun nodig is om rond te komen (88,1%). Desondanks geeft 47,2% van hen aan alsnog voor het einde van het jaar in financiële problemen te komen. Met name onder trouwfotografen is de situatie schrijnend: 92,6% zegt ook met de huidige overheidssteun het einde van het jaar niet te halen. In totaal geeft 19,8% van de leveranciers aan niet in aanmerking te komen voor overheidssteun. Zij zouden een SBI-code hebben waarvoor de overheidssteun niet beschikbaar wordt gesteld, geen eigen bedrijfspand of onvoldoende vaste lasten.
 

Hoe komt de trouwbranche deze tijd door?
Sarah Glasbergen, oprichtster van ThePerfectWedding.nl, noemt enkele suggesties die de trouwbranche nu kunnen helpen: “Trouwleveranciers moeten samen met bruidsparen naar oplossingen zoeken voor hoe ze van een bruiloft juist in deze tijd een onvergetelijk feest kunnen maken!” “Bruidsparen kunnen hun leveranciers daarnaast helpen door een vooruitbetaling te doen, als ze deze kunnen missen. Ook zie ik een belangrijke rol voor de overheid, want de huidige steunmaatregelen blijken de branche onvoldoende te helpen. Als er meer naar deze branche gekeken kan worden zoals naar de horeca, dan zijn we al een stuk verder!” 
 

Kijk voor meer onderzoeksresultaten op www.theperfectwedding.nl/informatie/trouwbranche-invloed-corona  Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

30-06-2020

Van de redactie

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het advies Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies, dat commissievoorzitter Wouter Bos vandaag aanbiedt aan minister Hugo de Jonge van VWS.


De eerste versie van haar advies publiceerde de commissie afgelopen januari. Zij nodigde geïnteresseerden uit te reageren; 129 personen en organisaties zijn hierop ingegaan. Behalve de ontvangen suggesties en commentaren heeft de commissie in de vandaag verschenen definitieve versie ook haar ervaringen in en met de (ouderen)zorg gedurende de coronacrisis verwerkt.
De commissie formuleert in haar advies veertig aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van de REIS:
Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren?
Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?
Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg?
Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en professionals?
Veel van de aanbevelingen zijn terug te voeren tot vier centrale adviezen. Het eerste is: ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt.

Het tweede advies is: ga digitaal! Dit advies is niet alleen gericht aan aanbieders van professionele zorg en ondersteuning, voor wie ‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners.

Het derde is: werk samen! We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie.

Het vierde advies luidt: leer van de coronacrisis en behoud het goede. De coronacrisis heeft ons behalve verlies en verdriet, ook goeds gebracht. In zorg en ondersteuning hebben gebruik van digitale technologieën, samenwerking, regie en gegevensuitwisseling een enorme impuls gekregen. Laat dat allemaal niet verdwijnen als de crisis verminderd of verdwenen is, maar behoud het goede en koester het momentum.

Het advies Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies is te downloaden van www.rijksoverheid.nl/tztoVaccinatiegraad toegenomen

30-06-2020

Van de redactie

De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst sinds vijf jaar licht toegenomen. Dat concludeert het RIVM in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer.
 

HPV vaccinatiegraad stijgt 7,5 procent
De vaccinatiegraad van BMR (bof, mazelen en rode hond) en MenACWY (meningokokkenziekte) is gestegen met respectievelijk 0,7 procent (naar 93,6 procent) en 0,6 procent (naar 93,2 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De vaccinatiegraad van het HPV vaccin tegen baarmoederhalskanker steeg 7,5 procent.

Naastenliefde
Blokhuis: “Vaccineren doe je niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor de gezondheid van anderen. Het is een daad van naastenliefde.

"Na jaren van daling zagen we vorig jaar een stabilisatie van de vaccinatiegraad. Het is echt goed nieuws dat de vaccinatiegraad nu licht stijgt. Ik voel me hiermee gesterkt om volop door te zetten met de maatregelen die ik in 2018 heb ingezet om meer kinderen en jongeren te vaccineren via het Rijksvaccinatieprogramma.”

Vaccinatiealliantie
De Vaccinatiealliantie komt na de zomer weer bij elkaar. De deelnemers blijven zich ondertussen inzetten om het belang van vaccineren te benadrukken en er transparant over te communiceren, zeker ook in deze tijd van COVID-19. Binnen de denktank misinformatie wordt gewerkt aan een gerichte aanpak om het tegengaan van desinformatie te bevorderen, onder andere over de ontwikkeling van mogelijke COVID-19 vaccins. In dit kader heeft Facebook zijn aanpak omtrent medische desinformatie aangescherpt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft recent boetes uitgedeeld aan bedrijven die reclame maakten voor niet-geregistreerde homeopathische middelen die claimden te helpen tegen verschillende infectieziektes. Lareb ontwikkelt een kennisbank over bekende en vermeende bijwerkingen.

Extra contactmomenten
Alle 16- en 17-jarigen die nog geen BMR en DKTP vaccinatie hebben gehad en alle 16- en 17-jarige meisjes die nog geen HPV vaccinatie hebben gehad, zijn afgelopen jaar opgeroepen om die vaccinaties alsnog te halen. Voor de HPV inhaalmogelijkheid was de opkomst 20 procent. Voor BMR en DKTP ging het om 2 procent. Voor HPV wordt in het voorjaar van 2021 weer zo’n inhaalmoment gepland.Hoek 29 kunstenaars lokt u naar het Evertshuis

29-06-2020

Van de redactie

Bodegraven - Het Evertshuis staat weer op uit de lock-down. Hoek 29 helpt daarbij om deze nieuwe periode kunstzinnig in te luiden. De Hoek 29- kunstenaars tonen vanaf heden hun nieuwste werken tot eind augustus.
 


U kunt werken bewonderen van: Ysbrand Swart, fotografie ' vanaf balkon'. Ap Quist, fotografie ‘ 'in de polder'. Nisett de Wit, schilderijen '100 day project'. Barry Passchier, textile artwork 'omgeving inspiratie'. Corrie Voordouw, keramiek ' het groene hart’. Piet van der Zee, schilder “veelkleurig mooi" De meeste werken zijn gemaakt tijdens de corona lockdownAlle leden van de PCOB afdeling Bodegraven-Reeuwijk verrast met een bloemetje

29-06-2020

Van de redactie

http://www.pcobbodegraven-reeuwijk.nl Bodegraven-Reeuwijk - De Landelijke organisatie “De Protestants Christelijke Ouderenbond” is opgericht op 11 november 1960. Een belangenvereniging die de belangen van senioren voor het voetlicht brengt. Een aantal bevlogen mensen kwamen in mei 1970 bij elkaar om in Bodegraven een plaatselijke afdeling te starten. Een Christelijke belangenvereniging waar men allerlei maatschappelijke vraagstukken en informatieve onderwerpen met elkaar bespreekt en waar men elkaar ook op een gezellige manier kan ontmoeten. De eerste ledenvergadering was op 12 juni 1970 waarmee de afdeling Bodegraven een feit was.
 


Door de Coronamaatregelen is een feestje niet toegestaan en zijn velen aan huis gebonden. Daarom verraste het bestuur ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum alle leden met een bloemetje, dat tezamen met de Nieuwsbrief door vrijwilligers werd rondgebracht.

Voor informatie over de PCOB afdeling Bodegraven-Reeuwijk
www.pcobbodegraven-reeuwijk.nl Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 26

29-06-2020

Van de redactie

Regio - Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich aanmelden voor een coronatest via het landelijke nummer 0800-1202. In de week van 22 tot en met 28 juni zijn er 2969 coronatesten afgenomen in Hollands Midden. Hiervan is tot nu toe slechts 0,3% positief getest, in totaal 10 personen. Er zijn geen nieuwe coronaclusters ontstaan.

Weer minder besmettingen
Sinds 1 juni testen wij iedereen in Hollands Midden met klachten op corona in een van onze vier testlocaties. Afgelopen week bleek 0,3% van het aantal testen positief. Dat is 1,3 procent minder dan de week ervoor. Een flinke daling, terwijl het aantal testen wel redelijk gelijk gebleven is.

Veel vragen over scholen
Ons regionale callcenter wordt regelmatig gebeld door ouders die zich afvragen of er een coronacluster is op de school van hun kind. Gelukkig is dit niet het geval in onze regio.

Het komt wel eens voor dat een leraar of leerling positief getest wordt, maar dit heeft tot nu toe niet tot het ontstaan van een cluster geleid. Pas als 3 of meer personen binnen 1 groep besmet zijn geraakt, spreekt de GGD van een cluster. Een positief getest persoon blijft in thuisisolatie tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Op deze manier wordt voorkomen dat hij/zij anderen besmet. De GGD doet altijd een bron- en contactonderzoek bij een positieve besmetting en adviseert de betrokken familieleden en instellingen wat zij moeten doen.

Milde klachten? Testen!
Bij ons callcenter krijgen we regelmatig vragen over de coronatest. De vraag is dan “ik ben alleen verkouden, ik denk niet dat het corona is, moet ik me toch laten testen?” En “kan ik vaker dan 1x gratis getest worden op corona?”. Het antwoord op beide vragen is ja!

Wij horen helaas steeds vaker dat mensen met milde coronaklachten gewoon naar buiten gaan en zich niet laten testen. “Het is gewoon een verkoudheid”, horen we dan. Als we doorvragen blijkt dat mensen denken dat ze maar 1 keer gratis getest kunnen worden. Ze bewaren die test dan liever voor als ze denken dat ze echt corona hebben. Gelukkig berust dit op een misverstand. Je kan zo vaak als nodig is gratis getest worden op corona. Dus ook bij milde klachten: bel 0800-1202 en laat je testen. Want alleen zo weet je zeker of je corona-vrij bent. Doe het voor jezelf en voor je familie, vrienden en collega’s.

Houd vol
Wij zijn blij dat steeds minder mensen positief getest worden op corona. Wij hopen dat dit aantal blijft dalen, ook nu er versoepelingen zijn afgekondigd. Juist nu blijft het belangrijk dat iedereen zich aan de gedragsregels houdt en zich bij milde klachten laat testen. Het landelijk callcenter en onze teststraten zijn dan ook 7 dagen per week geopend. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

⇒ Kijk op het dashboard Eengezonderhollandsmidden.nl voor de cijfers over corona in jouw gemeente.Uitbetaling UWV nog steeds op tijd dankzij maatregelen

29-06-2020

Van de redactie

UWV heeft in de afgelopen periode met succes de allerhoogste prioriteit gegeven aan het tijdig betalen van en beslissen over WW-uitkeringen. Ondanks capaciteitsdruk als gevolg van de invoering van de noodmaatregelen NOW en TOFA, en het stijgend aantal WW-aanvragen, betaalt UWV WW-uitkeringen nog steeds op tijd uit. Om dit te bewerkstelligen heeft UWV een aantal ingrijpende maatregelen moeten treffen. Veruit het grootste gedeelte van de capaciteitswinst is behaald met maatregelen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Voor een klein gedeelte geldt dit niet. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de halfjaarlijkse 'Stand van de uitvoering sociale zekerheid' die hij vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.
 

Capaciteitsmaatregelen
UWV-medewerkers hebben de afgelopen maanden overgewerkt om het capaciteitstekort op te vangen. Ook worden medewerkers vanuit andere onderdelen van UWV waar mogelijk ingezet voor werkzaamheden rondom het uitkeringsproces. Voor de korte termijn biedt dit soelaas, maar om dit vol te blijven houden, zijn extra maatregelen en extra capaciteit nodig. UWV is daarom in hoog tempo gestart met het werven van nieuwe medewerkers. De beschikbare opleidingscapaciteit wordt hierbij maximaal benut.
 

Controles en handhavingstaken
Daarnaast heeft UWV tijdelijk een aantal maatregelen getroffen die de uitvoering van de wet raken. Het inzetten van extra capaciteit op het afhandelen van WW-aanvragen beperkt met name de handhavings- en controletaken die UWV uitvoert. Er worden minder maatregelen opgelegd als uitkeringsgerechtigden hun verplichtingen niet nakomen. De tijdelijke aanpassingen in de handhaving stroken met de gevolgen van de coronacrisis. Voorbeeld hiervan is de sollicitatie- of verschijningsplicht. Als werkzoekenden hier niet aan kunnen voldoen vanwege de beperkingen door het coronavirus, heeft dat tijdelijk geen gevolgen voor de uitkering. En voor wie als gevolg van de coronacrisis niet kan terugkeren naar Nederland, en daarom op de eerste werkloosheidsdag niet in Nederland is, heeft dit tijdelijk geen gevolgen voor het WW-recht.


De maatregelen gelden tot 1 september 2020. UWV en SZW bekijken in onderling overleg of voortzetten na die datum nodig is en informeren de Tweede Kamer hierover.Grapperhaus: Ontwikkeling digitale dreiging Nederland is zorgwekkend

29-06-2020

Van de redactie

Het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) schetst opnieuw een zorgwekkend beeld. De NCTV constateert dat cyberincidenten de potentie hebben om grote schade aan te richten en in uiterste gevallen maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. “Het mag geen verrassing zijn dat de digitale dreiging op Nederland niet is afgenomen. Het valt niet uit te sluiten dat ontwrichting door cyberaanvallen of grootschalige uitval in Nederland zal plaatsvinden, ook al is dat nog nooit het geval geweest. Cyberaanvallen via bijvoorbeeld ransomware vormen nog altijd een aantrekkelijk verdienmodel voor criminelen. Daarom blijft niet alleen verhoging van de weerbaarheid tegen digitale dreigingen, maar ook de bredere aanpak van cybercriminaliteit onverminderd van belang. Dat eist onze voortdurende aandacht”, aldus minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.


Voorkomen maatschappelijke ontwrichting
Het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door incidenten binnen vitale processen heeft de hoogste prioriteit binnen de Nederlandse Cybersecurity Agenda. Het kabinet werkt aan een ‘pas toe of leg uit-systematiek’ voor vitale aanbieders en de rijksoverheid. Dat betekent dat bij ernstige kwetsbaarheden deze organisaties maatregelen moeten nemen, en moeten onderbouwen als ze er voor kiezen dit niet te doen. Als er een soortgelijke situatie plaatsvindt zoals tijdens de problemen met Citrix-software, is de vrijblijvendheid van het nemen van maatregelen voorbij.


Uitwisselen dreigingsinformatie verbeteren
Organisaties moeten tijdig kunnen beschikken over de juiste dreigingsinformatie om zich goed te kunnen beschermen tegen cyberincidenten en uitval. Uit het CSBN blijkt dat sinds de start van de COVID-19 pandemie aanwijzingen zijn geweest dat landen de situatie misbruiken om cyberaanvallen uit te voeren op o.a. ziekenhuizen, farmaceuten en onderzoekscentra. Daarom heeft het kabinet via spoedwetgeving het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de taak gegeven deze organisaties bij digitale dreiging en incidenten bijstand te verlenen tijdens de pandemie.


Digitale afhankelijkheid
De dreiging van cybercriminaliteit op Nederlandse bedrijven en burgers blijft onverminderd groot. Zeker tijdens de coronacrisis waarbij de afhankelijkheid van digitale middelen alleen maar toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken, volgen van online onderwijs en de toename van online bestellingen bij webwinkels. De coronacrisis toont eens te meer aan dat andere landen en criminelen snel inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en misbruik maken van de toegenomen afhankelijkheid. De politie en het OM zijn in 2019 gestart met de aanpak van cybercrimefenomenen die regionale eenheden overstijgt. Ook de inzet op preventie en voorlichting wordt voortgezet, onder andere via campagnes waarin de overheid en private partijen samen optrekken. Nieuwe ballen voor de selectie van het 1e en 2e elftal van Rohda’76

28-06-2020

Van de redactie

Bodegraven - Een nieuw seizoen, nieuwe selectietrainers, de komst van een aantal nieuwe spelers en…….. 24 spiksplinternieuwe ballen voor het 1e en 2e elftal van Rohda’76. Mitchell van Waveren en Johan Verdoold, de aanvoerders van beide teams in het afgelopen seizoen, kregen de gewilde speelwerktuigen overhandigd door bestuurslid Piet Spannemaker en Hans-Wouter Valk van de technische commissie (foto). ,,Hiermee is een grote wens van de spelersgroep in vervulling gegaan’’, laat Valk weten. ,,Ook de trainers zijn hier blij mee. Nu de doelpunten nog’’, knipoogt Valk.
Weekmenu stichting Kom-mee-Eten

28-06-2020

Van de redactie

Bodegraven – De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten weer de lekkerste maaltijden. Deze week koken ze van 27 juni tot en met 3 juli 2020 weer een heerlijk menu voor u. Er wordt weer beperkt samen gegeten.
 

Maandag
Kippensoep, aardappelen, gehakt cordon blue,
wortelen met tuinkers, jus, toetje
 

Dinsdag
Tomatensoep, aardappelen, blokjes procureur,
sperziebonen, jus, toetje
 

Woensdag
Vermicellisoep, krieltjes ovenschotel met
gerookte kip, paprika en courgette, jus, toetje
 

Donderdag
Groentesoep, aardappelen, boomstammetje,
bietjes met ui, jus, toetje
 

Vrijdag
Champignonsoep, witlof gratin met aardappelschijfjes
en hamblokjes, jus, toetje
 


Opgave kan bij Asha Bruinsma-Soedhoe, 06-53102893 (tot 1 dag van te voren)
Kosten maaltijd : € 7,50 voor een 3-gangen maaltijd.  Provincie Zuid-Holland vraagt kabinet structureel meer geld voor gemeenten

28-06-2020

Van de redactie

De provincie wil de grenzen van de wet opzoeken bij het beoordelen van de financiën van gemeenten als het rijk hen niet structureel meer geld geeft. Gedeputeerde Staten is opgelucht met de belofte van het kabinet om gemeenten incidenteel te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis, maar stelt dat structureel meer geld nodig is om het voortbestaan van bibliotheken, zwembaden en verenigingen te garanderen. Niet eerder nam een provincie als financieel toezichthouder zo stelling in het debat over de geldproblemen bij gemeenten.


“Als toezichthouder zijn wij streng maar rechtvaardig”, stelt gedeputeerde Floor Vermeulen. “Nu komen we tot het punt waarbij het niet meer rechtvaardig wordt om gemeenten te dwingen keuzes te maken die maatschappelijk niet verantwoord meer zijn. Dan gaan we als provincie naast onze gemeenten staan en vragen het rijk: geef onze gemeenten weer financiële ruimte.”


Eerder uitte de provincie al haar zorgen bij het kabinet over de structurele tekorten bij gemeenten voor de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp, WMO. Nu is de coronacrisis er bovenop gekomen. Ook de provincie zelf kent financieel geen rooskleurige situatie. Gedeputeerde Staten verwachten dat de gemeenten buiten hun schuld om hun financiële huishoudboekje voor volgend jaar alleen op orde kunnen brengen door fors te bezuinigen. Daardoor dreigen inwoners hun favoriete zwembad kwijt te raken of bibliotheek, terwijl deze instellingen zorgen voor verbinding. “Daar moeten we zeker nu heel zuinig op zijn”, staat in de brief. 

Schuren tegen de wet
Als structureel hulp vanuit het rijk uitblijft, overwegen Gedeputeerde Staten gemeenten zo veel mogelijk de ruimte te geven zelf financiële keuzes te maken. “Het kan zijn dat wij – uiteraard na goede afstemming met onze collega-provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – er uiteindelijk voor kiezen tegen de grenzen van het wettelijk medebewind aan te schuren. Het uitgangspunt in onze Grondwet dat gemeenten een autonome bestuurslaag met een open huishouding vormen, nodigt wel uit tot enige interpretatieruimte.”
 

Gedeputeerde Staten wijzen in hun brief ook op de ambities van gemeenten om de overstap te maken van fossiele brandstoffen als gas naar elektriciteit en aanpassingen voor veranderend klimaat. “Vermeden moet worden dat deze opgaven niet verder kunnen worden gebracht, omdat gemeenten het zich niet kunnen veroorloven om mee te doen.” Gedeputeerde Staten roepen het kabinet op dat juist nu Nederland een “één saamhorig en elkaar steunende overheid nodig heeft. In het belang van onze inwoners.”Romeinse Fibula ruil

28-06-2020

Van de redactie

Woerden - Op 30 juni verhuist de beroemde Kikkerfibula van Woerden naar de vernieuwde Romeinententoonstelling in het Stadsmuseum. Nu ligt deze bijzondere vondst uit 2003 in de kleine vitrine tussen de liftdeuren bij de voetgangersingang van parkeergarage Castellum aan het Kerkplein. In plaats daarvan komt hierin een andere bijzondere speld te liggen: een traliefibula.
De meeste bezoekers van de parkeergarage lopen er achteloos aan voorbij als ze vanaf de markt de voetgangersingang naast de Hema binnenlopen, maar tussen de twee liftdeuren op de begane grond staat een kleine vitrine. Degene die er wel in kijkt, ziet een vondst uit de Romeinse tijd: een speld, die destijds is gebruikt om kleding bij elkaar te houden of gewoon als sieraad werd gedragen. ‘Fibula’s’ worden dit soort mantelspelden genoemd. Ze waren populair in alle lagen van de bevolking en aan mode onderhevig. In Woerden zijn er meer dan honderd gevonden. Eén van de meest bijzondere is deze in de vorm van een kikker. Een kleine tastbare herinnering aan het bijzondere Romeinse verleden van Woerden!


Traliefibula rechtsonder in de vitrine in het Stadsmuseum, voor de herinrichting


De kikkerfibula is gevonden bij de aanleg van de parkeergarage in 2003. Sinds de opening van de garage ligt hij onopvallend te pronken in de kleine vitrine, maar in het groot en groen is hij ook vele malen afgebeeld op -1 niveau, als één van de symbolen waarmee de gebruiker van de garage zijn auto terug kan vinden. Stadsmuseum Woerden heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een flinke opfrisbeurt van de Romeinententoonstelling op de zolderverdieping. Stagiaire Merel Meulepas, 4e jaars aan de Reinwardt Academie in Amsterdam, de HBO-opleiding voor museum- en erfgoedstudies, heeft hier het voortouw in genomen. Ook waarnemend conservator Teatske de Jong heeft hier vele uren werk in zitten. Vanaf 1 juli is het resultaat te zien! Dan zal ook de originele Woerdense kikkerfibula hierin een ereplaats krijgen.


Op 30 juni zal de kikkerfibula daarom uit de vitrine bij parkeergarage Castellum gehaald worden door Iris Briels, archeoloog van de gemeente Woerden. Een andere bijzondere speld, een zogenaamde traliefibula, gaat diens plaats innemen. Beide fibula’s komen uit de collectie van de Provincie Utrecht. Eefje de Visser op Gouwestad

28-06-2020

Van de redactie

Gouda - Op vrijdag 3 juli gaat op veel plekken in Nederland, waaronder Cinema Gouda, de concertfilm ‘Bitterzoet’ van Eefje de Visser in première. Twintig jaar eerder, op 1 juli 2000, deed ze haar allereerste publieke optreden buiten school en familiefeestjes om. Hoe het haar in de tussenliggende jaren is vergaan en welke ontwikkeling ze heeft doorgemaakt, laat het Gouwestad Radio muziekprogramma Going Underground op vrijdag 3 juli tussen 19 – 20 uur horen aan de hand van interviewfragmenten, archiefopnamen en plaatwerk. Van haar mediadebuut bij hetzelfde programma op 8 november 2002 tot en met haar vierde plaat en naamgever aan de film: Bitterzoet.


Going Underground, vrijdagen (live) en dinsdagen (herhaling) van 19 - 20 uur op GouwestadRadio, 97.7 FM (kabel), 106.2 FM (ether) en vwww,gouwestad.nl (livestream). Daarna nog vier weken terug te luisteren via 'Uitzending Gemist' op de programmapagina .en op de Mixcloud-pagina van Gouwestad Radio.


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina