NIEUWSVoortgang flexibel wonen arbeidsmigranten

06-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag vergaderd over de plannen voor flexibel wonen voor arbeidsmigranten. Het college heeft behoefte aan meer overleg. Morgen spreekt het college verder over dit onderwerp.
  Zwammerdamse Amazone Puk Kempenaar (12) wint alle vier de rubrieken in haar klasse L1 dressuur op grote indoor Bodegraven⁩

06-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Puk Kempenaar wint 4 x op Indoor Bodegraven met haar Pony Northside’s Gabber. Puk 12 jaar startte vrijdag voor de tweede keer een wedstrijd in de L1 dressuur. Ze won daarbij 2 eerste plaatsen met winst. Ook zaterdag startte deze jonge combinatie weer succesvol en won vervolgens weer beiden rubrieken met 2 winstpunten.
Northside’s Gabber (7 jaar) is in eigendom van Jan van Veldhuizen en werd voorheen gebruikt als manegepony. Puk least gabber nu 2 jaar en hebben alle dressuur oefeningen samen geleerd. Ze trainen wekelijks bij Jacqueline van Veldhuizen (dochter van jan) om beter te worden in de dressuur. Gabber kan ook een leuke sprong maken dus een erg veelzijdige pony.Foto’s: Denise van der Plas Fotografie 

We hopen dat we nog lang van deze combinatie kunnen genieten.Opnieuw verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF voor Prinses Beatrixschool

06-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Wethouder Inge Nieuwenhuizen reikt op donderdag 8 november het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF uit aan Astrid Sloof, directeur van de Prinses Beatrixschool. De school verdiende het verkeers-veiligheidslabel voor haar structurele inzet op verkeerseducatie en verkeersveiligheid in en rondom het schoolgebouw.

De gemeente is trots dat de Prinses Beatrixschool het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF krijgt uitgereikt. Samen met de Da Costaschool, Willibrordschool, de Verhoeff Rollmanschool en de Regenboog zijn er nu vijf scholen in Bodegraven-Reeuwijk met het verkeersveiligheidslabel. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk feliciteert de medewerkers, vrijwilligers en leerlingen van de Prinses Beatrixschool met het certificaat!


Vier pijlers
De Prinses Beatrixschool is getoetst op de vier pijlers van het programma:
theoretische en praktische verkeerseducatie, waaronder fietslessen voor de kinderen
een structurele en planmatige organisatie
communicatie met ouders
een veilige schoolomgeving en schoolhuisroutes


Tweede keer
De Prinses Beatrixschool heeft zich in oktober 2010 aangemeld voor deelname aan SCHOOL op SEEF. In september 2015 is het verkeersveiligheidslabel voor de eerste keer uitgereikt aan de school. Het verkeersveiligheidslabel is drie jaar geldig en is nu voor de tweede keer toegekend aan de Prinses Beatrixschool.


Onafhankelijk adviseur
Het verkeersveiligheidslabel wordt toegekend door de Commissie Certificering SCHOOL op SEEF. Het certificaat is drie jaar geldig. Hierna dient de school opnieuw een verzoek voor het verkeersveiligheidslabel in te dienen. Een onafhankelijke adviseur bezoekt de school en verricht de toetsing. Na een positief resultaat reikt de gemeente het label uit.
 Winterfair op landgoed Hooge Burch Zwammerdam

06-11-2018

Van de redactie

Zwammerdam - Op Vrijdag 7 december vindt de winterfair op landgoed Hooge Burch van Ipse de Bruggen in Zwammerdam plaats. In de grote zaal van De Haven staan bontgekleurde kramen waar verschillende kerstspullen (nieuw en tweedehands) te koop zijn. Met de winterfair zijn er artikelen te koop die cliënten zelf gemaakt hebben tijdens de dagbesteding. In het grand café van De Haven kunnen bezoekers terecht voor een bakje koffie/thee met wat lekkers.


De winterfair is van 15.30 – 20.30 uur in de Grote zaal van De Haven van Ipse de Bruggen, Spoorlaan 19, Zwammerdam.


De winterfair wordt georganiseerd door de afdeling recreatie Ipse de Bruggen Zwammerdam.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Afke van Greuningen, recreatieleider, via afke.van.greuningen@ipsedebruggen.nl of via 06 - 53525169


Ipse de Bruggen
Landgoed Hooge Burch is onderdeel van Ipse de Bruggen, een veelzijdige organisatie in Zuid-Holland die zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding biedt aan 5.000 cliënten met een verstandelijke of meervoudige handicap.
 Start aanmelding Mantelzorgwaardering 2018

06-11-2018

Van de redactie

Woerden - Voor wie zorgt u? Mensen die zorgen voor een ander zijn onmisbaar in onze samenleving. Samen met Welzijn Woerden zet de gemeente Woerden ook dit jaar alle mantelzorgers graag in het zonnetje. Zij kunnen zich tot en met 31 december 2018 aanmelden voor de mantelzorgwaardering en ontvangen dan in januari 2019 een cadeaubon.


Voor wie is de mantelzorgwaardering bedoeld?
De mantelzorgwaardering is er voor iedereen in de gemeente Woerden die in 2018 langdurig voor iemand in zijn omgeving heeft gezorgd die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. De zorg vloeit voort uit de sociale relatie en duurt minimaal 3 maanden, gemiddeld 4 uur in de week. Voorbeelden zijn: uit bed helpen, maaltijden verzorgen, helpen bij de administratie of intensieve begeleiding naar ziekenhuis of revalidatiebezoeken.


Tymon de Weger, wethouder gemeente Woerden: “Vorig jaar hebben we ruim 800 mantelzorgers bedankt. In Woerden zijn dus heel veel mensen die zich liefdevol inzetten voor een ander. Deze inzet is van onschatbare waarde. Wij geven hen ook dit jaar via de mantelzorgactie graag een beetje liefde, aandacht en vooral een blijk van waardering terug.”


Mantelzorgwaardering aanvragen
Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Woerden voert in opdracht van de gemeente de mantelzorgwaardering uit. Aanmelden kan tot en met 31 december 2018 via www.welzijnwoerden.nl/mantelzorg. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met Welzijn Woerden, tussen 09.00 en 12.00 uur, via tel (0348) 421 101.

Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Woerden is er voor informatie en advies, informatiebijeenkomsten, ondersteuning bij vervangende mantelzorg en mantelzorgcontacten. U kunt zich ook aanmelden voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief, met daarin onder meer actualiteiten en een overzicht van verschillende activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Woerden.
 Vragen inzake hoge nood in binnenstad Woerden

06-11-2018

Van de redactie

Woerden - Naar aanleiding van het artikel ‘Een gastvrije gemeente heeft genoeg toegankelijke toiletten’ in het Algemeen Dagblad van donderdag 1 november 2018 heeft het CDA Woerden raadslid Rumo van Aalst op 6 november schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld. Rumo van Aalst: “Iedereen kent wel de situatie dat hij of zij nodig moest maar dat er geen toiletten in de buurt waren. Met name voor ouderen, zwangeren, en mensen die kampen met blaasproblemen of lijden aan de ziekte van Crohn kan dat echt een probleem zijn”.


Het CDA Woerden staat achter het pleidooi van de Maag Lever Darm Stichting in het voornoemde artikel in het Algemeen Dagblad. Ook in een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad als die van Woerden horen genoeg (semi-) openbaar toegankelijke toiletten aanwezig te zijn, en een goede bewegwijzering naar die toiletten. Om die reden heeft het CDA Woerden in eerste instantie een aantal vragen voor het college, waaronder de vraag wat het concrete resultaat is van de vraag aan de winkeliers en horeca-ondernemingen om meer toiletten voor de bezoekers van de binnenstad beschikbaar te stellen, en hoe in een goede fysieke en digitale bewegwijzering naar die toiletten is voorzien.Week van Respect

06-11-2018

Van de redactie

Woerden - Het CDA Woerden roept alle inwoners op om mee te denken over hoe we in Woerden respectvoller met elkaar kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat mensen zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar omgaan.

Zien we nog wel om naar elkaar en, voelen we ons nog wel gerespecteerd op straat? Het CDA Woerden deelt deze zorgen en lanceert tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november het ‘Hoe respectvol is Woerden?’ onderzoek middels op de webpagina.

In het onderzoek wordt onderzocht hoe mensen in Woerden vinden dat het met respect gesteld is en wat er beter kan. Door middel van gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de organisatie van de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Het CDA ondersteunt dit initiatief van harte, ook in Woerden. Onze fractievoorzitter Job van Meijeren zegt hierover “Respect is de basis van een samenleving. In een tijd dat respectloos gedrag soms normaal lijkt is het goed om extra stil te staan bij hoe belangrijk het is om te luisteren naar elkaar en oog te hebben voor de ander.” De resultaten van de enquête zullen later bekend worden gemaakt.Ook in het Groene Hart is er hulp

06-11-2018

Van de redactie

Verdriet, Verlies, Stress of Burn-out? In moeilijke tijden wil je niet alleen zijn!


Woerden - Op woensdag 14 november om 20:00 uur in het Rie Theater in Woerden wordt er een lezing gepresenteerd door Wenona Berkheij-Clyd met als gastspreker Fons van den Bemd. Wenona Berkheij-Clyd is counselor en coach in het Groene Hart bij Counseling Coach Praktijk.Woerden. Fons van den Bemd is partner van de VitaliteitsGroep Nederland. De VitaliteitsGroep heeft als doel mensen gezond en gelukkig te laten zijn onder alle omstandigheden.
 

Deze lezing wordt gehouden om de gemeenschap van het Groene Hart bewust te maken maken over de symptomen en gevolgen van Stress, Burn-out, Verlies en Verdriet. We geven direct toepasbare tips om niet ziek te worden ten gevolge van stress en burn-out. Verdriet en verlies kunnen ook oorzaak zijn voor te veel stress waar je ziek van kunt worden. We leggen uit dat het niet nodig is en er hulp en handvaten zijn om er mee om te gaan. Bij rouwverwerking kan het heel moeilijk zijn om hulp te vragen, want: Het is al een tijd geleden, geef het een plek en pak je leven weer op! Bij burn-out en stress hoor je vaak: Je moet meer onder de mensen komen in plaats van thuis te blijven zitten! Dit zijn uitspraken waar je mee geconfronteerd kan worden! Wij maken het allemaal bespreekbaar en herkenbaar met als doel dat je voor jezelf maar ook voor de ander tijdig hulp kunt inschakelen, veel leed kunt besparen en meer geluk ervaren. Aan het eind van de avond heeft de deelnemer geleerd over het belang van op tijd hulp zoeken in moeilijke tijden.


Adres: Het Rie Theater, Fransesteeg 6, 3441 CW Woerden.
De lezing begint om 20.00 uur en zal rond 21.00 afgelopen zijn. Kaarten zijn €10,00 (om de kosten te dekken) en kunnen aan de deur of op de website van het Rie theater besteld worden: rietheater.nl
 VVD roept college op tot heroverweging migrantenhuisvesting

05-11-2018

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Sinds het collegevoorstel voor grootschalige migrantenhuisvesting op 24 oktober naar buiten is gebracht, heeft dit tot voortdurende onrust in Bodegraven geleid. Omdat de bespreking in de raad is uitgesteld, blijven de inwoners van met name de wijk Weideveld achter in onzekerheid. De VVD wil dat er nu op korte termijn meer duidelijkheid komt over de locatie Groote Wetering, en roept het college op om de plannen met betrekking tot de locatie te heroverwegen en hier op zeer korte termijn over te communiceren.Fractievoorzitter Willem Zuyderduyn licht de oproep toe: “Het thema leeft enorm in het dorp. Dat zagen we niet alleen op de inspraakavond, maar ook daarbuiten. De raadsleden hebben de afgelopen dagen veel reacties ontvangen, zowel per mail als ook telefonisch. Mensen zijn oprecht bezorgd. Aanvankelijk was het de bedoeling om een spoeddebat aan te vragen, maar dat bleek om diverse redenen niet snel genoeg te realiseren. Daarom is het verzoek nu bij het college gedaan om snel duidelijkheid te verschaffen.”Bij de inspraak heeft de burgemeester aangegeven hoe het proces verder zou verlopen: er zou meer tijd worden uitgetrokken voor het vervolg. Diverse uitlatingen in de media brachten echter nieuwe onrust, en inwoners voelen zich weggezet en niet serieus genomen. Zuyderduyn: “Het is jammer dat de communicatie niet is verlopen zoals de gemeente had bedacht, maar dat lossen we niet op door de hete aardappel vooruit te schuiven.”
 

Foto's: Digitale Bodegraafse KrantNa 145 jaar aanwezigheid van Zusters Franciscanessen neemt Bodegraven afscheid van de laatste zusters

05-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Op zondag 11 november om 11.00 uur wordt met een plechtige Eucharistieviering in de Willibrorduskerk aan de Overtocht afscheid genomen van Zuster Mariette van der Wiel en Zuster Antoine van Rossum, die resp. 60 en 46 jaar in Bodegraven hebben gewoond en gewerkt.
 

Zij vertrekken naar hun moederklooster Alverna te Aerdenhout. Met hun vertrek komt een einde aan 145 jaar aanwezigheid in Bodegraven van de Zusters Franciscanessen van Aerdenhout die begon in het pensionaat en klooster aan de Overtocht, waar de oude zustertuin nog herinnert aan het toenmalige kloostercomplex. Na de viering is in de Doortocht ( voormalig parochiehuis) een feestelijke bijeenkomst en bestaat de gelegenheid om van de zusters afscheid te nemen.Foto: Digitale Bodegraafse Krant
 22-jarige Bodegraver aangehouden met drugs en contant geld

05-11-2018

Van de redactie

Alphen aan den Rijn/Bodegraven - In de Julianastraat in Alphen aan den Rijn vond een 22- jarige man uit Bodegraven het nodig om de politie te beledigen. Nu is dit al niet handig om te doen, zeker niet als je 100 gram hasj en ruim 700 euro aan contanten bij je hebt! De drugs en geld zijn in beslag genomen, de zaak is nog in onderzoek.Foto: politie Alphen aan den RijnOpening ‘Cadeau Expositie’ Evertshuis

05-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Wegens succes is deze vrolijke en wonderschone Cadeau Expositie geprolongeerd! Vijf kunstenaars tonen diverse betaalbare kunstobjecten in het Evertshuis. De expositie wordt op zaterdag 10 november om 15:30 uur feestelijk geopend door Esther Didden (culturele projecten Evertshuis) en Ben Oldenburg aan de piano.
In deze veelzijdige expositie kunnen bezoekers kunst kijken, een keuze maken en cadeaus kopen. Er zijn dit jaar vijf kunstenaars, elk met een geheel eigen stijl. Wilt u dit jaar een bijzonder cadeau namens de Sint of voor kerst aanschaffen? Dan is dit een mooie gelegenheid! 

Wie zijn de KUNSTENAARS?
Lieke Zwijsen uit Bergen
Anke van der Geest uit Gouda
Lidy Ponte uit Emmeloord
Erna Wiggermans uit Alkmaar
Karin de Bruin uit Gouda
 

De cadeau expositie vindt plaats van 10 november 2018 tot 10 januari 2019 en is gratis toegankelijk tijdens openingstijden van het Evertshuis.
Meer informatie via www.evertshuis.nl
Locatie: Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven, 0172-618484
 Crea-middag en Rollatorcheck in Dienstencentrum De Reehorst

05-11-2018

Van de redactie

Reeuwijk – Bij Dienstencentrum De Reehorst is er eens per maand een Creatieve inloopmiddag voor jong & oud op de woensdagmiddag. De eerstvolgende inloopmiddag is op 21 november van 14.00-16.00 uur. Het thema is vilten en Sinterklaasslingers maken. De andere activiteit betreft een gratis Rollator Check op donderdag 29 november van 11.00-12.00 uur.
Basistraining Taal voor het leven voor taalcoaches

05-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - SAM start in november met de Basistraining Taal voor het leven voor taalcoaches.
Deze training bestaat uit 4 modules.


• Module 1: Achtergronden van de doelgroep op maandagavond 26 november
• Module 2: Begeleiden bij lezen op maandagavond 10 december
• Module 3: Begeleiden bij NT2 op maandagavond 14 januari
• Module 4: Spreekvaardigheid NT2 op maandagavond 21 januari 

De training wordt gegeven in het Huis van Alles in Bodegraven van 19 uur tot 22 uur.
Sam heeft een taalcoachproject voor mensen die extra hulp nodig hebben bij het gebruiken en leren van de Nederlandse taal. Wij bieden hulp aan nieuwkomers (o.a. vluchtelingen) bijvoorbeeld tijdens de inburgering, maar ook daarna kunnen taalcoaches van Sam goede taalondersteuning geven. Ook bieden wij hulp aan Nederlanders die extra hulp nodig hebben met lezen en schrijven.
Mocht u geïnteresseerd zijn om ook taalcoach te worden en deze training te volgen laat het ons weten.
Voor informatie over het taalcoachproject kunt u contact opnemen met Josefien Kroon, j.kroon@samwelzijn.nl 06-44428823 / 0172 614500
 “Manifesteer jij jezelf? “

05-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Vorige maand hebben we tijdens de Walk&Talk geleerd over hoe je jezelf kunt presenteren. Op 13 november komt coach en trainer Gulsen Cosar langs bij de Walk&Talk om te delen uit eigen ervaring! Kom en leer van haar tips en tricks. Jij bent je eigen visitekaartje. Hoe kun je dat het beste aanpakken ligt aan de situatie. Gulsen helpt ons om hier beter in te worden. Zij behandelt tijdens de meeting vragen uit de groep en gaat daarmee direct aan de slag.  Ben je even zat van het solliciteren? Neem dan pauze en kom naar de Walk&Talk in de Bibliotheek. Ben je op zoek naar tips om jouw zoektocht naar werk anders aan te pakken? Ook dan ben je van harte welkom bij dé koffiepauze voor werkzoekenden.
 

We starten om 09.30 uur, de Walk&Talk duurt tot uiterlijk 11.30 uur. Iedereen is welkom! Locatie: Bibliotheek de Groene Venen, ruimte in het Evertshuis, Julianastraat 4 in Bodegraven. Deelname is gratis evenals de koffie en thee. Aanmelden is prettig en kan via www.bibliotheekdegroenevenen.nl of walkentalk@bibliotheekdegroenevenen.nl
Walk&Talk is een initiatief van De Levende SollicitatiegidsSchaken weer trendy; open avond

05-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - De populariteit van het schaken neemt weer toe. Het schoolschaak zit in de lift en wordt in bijv. Rotterdam sterk uitgebreid in de komende jaren, omdat het helpt bij het leren. Ook veel jongeren van 12- 18 jaar en volwassenen gaan thuis weer schaken. Schaakclub Bodegraven wil graag inspelen op deze trend. 

Daarom zijn op maandag 12 november schakers uit Bodegraven en Reeuwijk welkom om partijen te spelen, les te krijgen, of vragen te stellen. De locatie is de zaal van de Ichtuskerk, Stationsweg 17 in Bodegraven. Tijd 20.00 -22.00 uur.

Graag even aanmelden bij Jo Kloprogge jkloprog@ziggo.nl of 06- 38667092ESTO revancheert zich

05-11-2018

Door: Han Koevoets

Bodegraven - Met een 4-1 overwinning op het Haagse Laakkwartier maakte ESTO de domper van vorige week tegen TAC ’90 goed. Het verschil was groot, deze week en vorige week. Zowel de tegenstander als ESTO waren van een ander kaliber. ESTO speelde vooral in de eerste helft een prima en gedreven wedstrijd. Gezien de kansen kwam Laakkwartier nog goed weg met de 1-0 achterstand in de rust. Het doelpunt viel in de 29e minuut na een slimme aanval waarin linksback Tim van de Lagemaat diep op de helft van de tegenstander de pass van Wouter-Jan Bos meenam en richting de vrijstaande Daan Boerboom schoof. Tussen veel benen door zette hij zijn ploeg op voorsprong. 

Meerdere goede kansen hadden voor rust de wedstrijd in het voordeel van de ESTO kunnen beslissen. Dat gebeurde niet en na de rust liet Laakkwartier zien dat ze niet voor niets een waardige 2e klasser zijn. Om de achterstand recht te zetten schoof de verdediging van de ploeg uit Den Haag op tot over de middenlijn. Een doorbraak van Jesper den Besten, tien minuten na de rust, zette hem alleen voor de keeper die kansloos was. Met 2-0 was de wedstrijd absoluut nog niet gespeeld. Laakkwartier drukte ESTO volledig op eigen helft vast en een aansluitend doelpunt kon niet uitblijven. De 2-1 viel een kleine tien minuten later en de zeer balvaardige rood-zwart geblokte ploeg schoof met hun laatste man steeds verder op richting het Bodegraafse doel.


Een tweede gele kaart voor ESTO aanvoerder Robin Groenendijk leek de nekslag te zijn maar de tien zwart-wit gestreepte ESTOmannen stroopten de mouwtjes nog eens op voor de eindstrijd. Die werd gewonnen door de jeugdige energie van ESTO. Met opruimvoetbal vanuit de verdediging en tomeloze snelle acties in de counter werd Laakkwartier van de mat gespeeld door tien tegenstanders. Het derde doelpunt was gelijk aan het tweede. Jesper gaf de doelman het nakijken en het vierde kwam in de 90e minuut uit een sublieme snelle aanval die Jordy Romijn genadeloos afrondde met een doelpunt. Met deze tweede overwinning schuift ESTO op richting het middenveld van de ranglijst. 


Volgende week is er geen wedstrijd en op 18 november speelt de ploeg om 14.00 uur tegen KDO in De Kwakel.
 Zes punten-weekend voor heren BZ&PC

05-11-2018

Bron: BZ&PC

Bodegraven - De waterpoloheren van BZ&PC hebben opnieuw goede zaken gedaan, na de winst tegen JAWS afgelopen week, bond de Bodegraafse ploeg nu ook ZPC de Watervlo aan de zegekar. In een fysieke wedstrijd kwam de ploeg van oud BZ’ers Remco Kamer en Michel Verkade geen moment aan te pas (17-6). 

Ondanks een stroef begin met veel gemiste kansen, trok Luca Groenendijk de wedstrijd open. BZ&PC bleef doorgaan en won de tweede periode zonder tegendoelpunt te incasseren. René Peek kon met enkele slimme goals oud BZ-keeper Michel Verkade verschalken, terwijl BZ-keeper Robin Nieuwhof goed in de weg lag op een aantal kansrijke situaties van De Watervlo.
 

Coach Herman van Tongerloo keek positief terug op de wedstrijd: ‘’We speelden een prima wedstrijd, al was deze onnodig fysiek. We maakten de kansen af en overleefden alle ondertal situaties. We waren dan wel een stap verder dan de tegenstander, maar dit biedt geen garanties. Zaterdag wacht de nummer drie’’.
 

Het weekend werd compleet gemaakt door de belangrijke overwinning van Heren 2, dat speelde tegen de nummer 1 uit Dordrecht. Komende week wacht voor Heren 1 De Linge, op 17 november speelt BZ&PC weer thuis, dan wacht De Zeeuwse Kust.VSTS moeizaam uit de startblokken

05-11-2018

Door: Yvonne Vink

Bodegraven - Op zaterdag 3 november speelde VSTS D1 na enkele weken van rust weer een duel in eigen huis. Vives D1 uit IJsselstein stond als tegenstander op het programma. 

Er werd sterk begonnen in de eerste set. In de basis startten Donna Sluis en Krystel Termorshuizen als passer- lopers, Carolien Verleun en Mirjam van der Kruk als middens, Jacky de Graaf als diagonaal en Judith Terpstra als spelverdeler. Lisanne Zwaneveld kwam vanuit het tweede team de rol van libero vervullen. Temorshuizen zette de toon met een goede serviceserie. Het spel van VSTS liep, onder aanvoering van Terpstra, als een geoliede machine en al snel werd er een flink gat geslagen. Vives kwam in het midden van de set nog even in de buurt, maar de Bodegraafse dames schakelden een tandje bij en wonnen de eerste set met 25-20. De tweede set liet een heel ander beeld zien. Vives zette VSTS vanaf de eerste minuut onder druk. De dames konden geen antwoord vinden op het servicegeweld van de bezoeksters, waardoor de setwinst met 10-25 naar Vives ging.


Ook in de derde set kwam VSTS moeizaam uit de startblokken en kwamen de dames al snel op een grote achterstand, die niet meer te overbruggen bleek. Deze set moest VSTS met 22-25 aan Vives laten. Om kans te blijven houden op een overwinning moest VSTS de vierde set zien te winnen. Lange tijd ging het gelijk op, maar in de eindfase moest VSTS met lede ogen toezien hoe Vives de set met 21-25 en daarmee de 1-3 winst buitmaakte.


Komende zaterdag speelt VSTS om 17.30u in Nieuwegein de eerste uitwedstrijd van het seizoen tegen NVC dames 1.
 Er is nog plaats bij de Cursus Klik en Tik “Samen op het Web”

05-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Met basis kennis van de computer en van het Internet gaat de digitale wereld verder open. Leer veilig in contact komen met anderen via de computer, tablet, laptop of smartphone.
U zult tijdens de cursus begeleid worden door hiervoor speciaal getrainde docenten. Tevens kunt u gebruik maken van de computers die de bibliotheek hiervoor beschikbaar heeft. De cursus is op donderdag 15, 22 en 29 nov. en 6 dec. in het Evertshuis, Julianastraat 4 in Bodegraven. 

Deelname bedraagt: € 10,00 incl. koffie/thee en evt. het cursusboek.
Benodigdheden: Koptelefoon of oordopjes.

Opgeven: via e-mail naar oefenen@bibliotheekdegroenevenen.nl, telefonisch via 06-33086575 of bij aanmelding in de Bibliotheek zelf.
Hartelijk aanbevolen.
 Muzikale Fotoshow met Fotograaf des Vaderlands bij Parkvilla

05-11-2018

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Op zondag 18 november om 15.00 uur presenteert Fotograaf des Vaderslands, Jan Dirk van der Burg de muzikale fotoshow ‘Zie Je Niet Vaak’. Georganiseerd door Fotoclub Alphoto en Parkvilla. De voorstelling start om 15.00 uur in de theaterzaal van Parkvilla.

Met Zie Je Niet vaak presenteert de kersverse Fotograaf des Vaderlands, Jan Dirk van der Burg, een ontregelend muzikaal fotospektakel waarin de zegeningen van onze online beeldcultuur worden gevierd. Het gaat o.a. over catastrofaal hoerenbezoek, wethouders met stekelhaar en soapsterren in de spagaat.
Van der Burg - o.a. bekend van de beeldcolumn Heerlijk Genieten in het Volkskrant Magazine - herschikt de wereld in zijn laptop en komt met verbijsterende resultaten. Hij brengt het begrip diashow rechtstreeks naar een nieuwe dimensie. Als je bent uitgelachen, is je blik op de mensheid nooit meer hetzelfde. De show is een uitgebreidere versie van het spektakel dat Van der Burg afgelopen zomer samen met Flavia Faas speelde op het rondreizende festival De Parade. Toetseniste Flavia Faas is er ook nu bij.Over Jan Dirk van der Burg
Het bekendste werk van Jan Dirk van der Burg is het boek Olifantenpaadjes (2011), een optimistische aanklacht tegen een landschappelijke misstand en een ode aan de kortste weg van A naar B. Daarnaast bundelt hij de mooiste twitteraccounts van Nederland tot autobiografische bloemlezingen in de serie Tweetbundels. Sinds hij in 2004 afstudeerde met een serie over Kantoorcultuur belandde hij in een fotografische niche van inspraakavonden, vergaderingen en cursussen.
Ook maakte hij een verhaal over de laatste dagen van Venus Sex Cinema, de oudste sexbioscoop van Amsterdam (Foam 2009), inventariseerde hij de Nederlandse ode aan Nelson Mandela met Stefanie Grätz (After Mandela, 2013) en publiceerde hij het beste werk van de Iraanse censuurdienst in de publicatie Censorship Daily (2012).
Op dit moment werkt hij in Oekraïne aan een documentaire en een boek waarin hij een plastic tasjestrend volgt om die vervolgens te gebruiken om de gecompliceerde verhoudingen in de samenleving te ontrafelen. Voor de Correspondent maakt hij met Marcel van Roosmalen de serie Nederland onder het Systeemplafond.
Tijdens het Breda Photofestival is Jan Dirk van der Burg (1978) benoemd tot Fotograaf des Vaderlands 2018.


Kaartjes zijn te koop via de website www.parkvilla.nl of aan de kassa. Indien u kaarten online koopt kunt u van te voren uw stoel bepalen.
 Filmklassieker The Hours inspiratie voor saxofoonconcert bij Parkvilla

05-11-2018

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Op vrijdag 16 november om 20.15 uur speelt The Soundtrack Quartet het theaterconcert The Hours. Dit professionele saxofoonkwartet neemt je mee in een muzikale filmwereld, geïnspireerd op de film ‘The Hours’. Speciaal daarom vertoont Parkvilla Filmhuis de klassieker ‘The Hours’ uit 2002 en kun je een combiticket kopen voor zowel de film als het theaterconcert. ‘Om terug te komen op The Hours, ik voorzie dat het een helse strijd gaat worden’ - Virginia Woolf 19 juni 1923.

Wat krijg je als je 2 klassieke saxofonisten met 2 lichte saxofonisten combineert? The Soundtrack Quartet! Dit professionele saxofoonkwartet neemt je mee in een muzikale filmwereld. Werken van o.a. Philip Glass en Erik Satie maar ook eigen werken die geïnspireerd zijn op de film ‘The Hours’ waarin de geestelijke strijd van de schrijver Virginia Woolf centraal staat.

Voorafgaand aan het concert speelt Naomi Snell, singer-songwriter, haar liedjesprogramma ook geïnspireerd op filmmuziek met een eigen interpretatie. Ontroeren met haar ingetogen en zelfgeschreven soulliedjes kan zij als geen ander. Naomi begeleidt zichzelf op piano en gitaar en zingt over alles dat onder de oppervlakte ligt op een manier zoals je dat nog niet eerder beleefde. Laat je verrassen door de kwetsbare liedjes. Naomi Snell is onder andere bekend van reclamewerk, was tafelgast bij ‘De wereld draait door’ en was een van de winnaars van het programma ‘Gielstalentenjacht’.


Coen Witteveen – bariton saxofoon, synths & samples
Aubrey Snell – altsaxofoon en filmbeelden
Kasper Rietkerk – sopraan en alt -saxofoon, percussie
Annelies Vrieswijk – bariton en tenor-saxofoon


Combiticket Film en Theater ‘The Hours’
Dit theaterconcert is geïnspireerd op de film ‘The Hours’. Speciaal daarom vertoont het filmhuis de filmklassieker ‘The Hours’ uit 2002. Voor € 22,50 koop je een combiticket en bezoek je zowel het theaterconcert als de filmvoorstelling. De film vertonen we op donderdag 15 november om 20.00 uur en zondag 18 november om 14.30 uur.

Kaartjes zijn te koop via de website www.parkvilla.nl of aan de kassa. Indien u kaarten online koopt kunt u van tevoren uw stoel bepalen.
 Vijfmaal eremetaal voor Taekwondoka’s Akabbouz

05-11-2018

Van de redactie

Gouda - Afgelopen weekend heeft de Goudse Sportclub Taekwondo Akabbouz een meer dan uitstekende prestatie neergezet op de tweede editie van de TTE Open 2018 in Leusden.
Op dit internationale toernooi deden ruim 400 deelnemers mee vanuit 51 clubs uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Denemarken maar ook een delegatie uit Frankrijk en Marokko waren vertegenwoordigd. Kortom, een mooi sterk toernooi om zich te meten met andere internationale deelnemers. Hoofdcoach Naziem Akabbouz naam deel met vijf wedstrijdsporters.

De goudse atleten wisten op het eerste toernooi na de zomerstop allen een podiumplek te behalen. Hiervan waren er 2 goud, 2 maal zilver en 1 maal brons. “Onze sporters hebben allemaal veel vooruitgang geboekt en het spel was zichtbaar verbeterd. Alle deelnemers van de jongste tot de oudste hebben een uitstekende prestatie geleverd” aldus de trotste trainer Naziem Akabbouz. Lars van Eijkelenburg en Nasredine Harriti behaalden overtuigend goud in hun klasse. Imrane Baldane en Salaheddine Hassani schopten het ook tot aan de finale, maar moesten dit keer genoegen nemen met zilver. Mohamed Amghar complementeerde het gezelschap met een bronzen plak. Met vijfmaal eremetaal kan de goudse sportclub terugkijken op een prachtig en leerzaam toernooi.AlphenTaal gooit hoge ogen “OPA kreeg warme belangstelling”

05-11-2018

Van de redactie

Alphen aan den Rijn – De Rijnzaal van het Castellum was vrijdagavond 2 november bijna te klein voor het publiek van Open Podium Alphen. Er was een uitgebreide rij van deelnemers, dichters en schrijvers en daarnaast een grote groep belangstellenden.
 

Onder de deelnemers bevond zich Selma Noort, bekend kinderboekenschrijfster en beeldend kunstenares en Erika de Stercke, bekende dichteres uit Vlaanderen. Daarnaast waren er tal van bekende dichters uit alle windstreken van Nederland. Het publiek kon genieten van een afwisselende presentatie van proza en poëzie en ook van een korte bespreking van een roman. Er was humor, verdriet, speelsheid en liefde in mooie en sprankelende woorden weergegeven. Dat was ook duidelijk merkbaar aan de reacties vanuit de zaal: lachbuien en ingehoudenheid wisselden elkaar af. Lekker eten was er ook omdat er nog een verjaarsfeestje te vieren viel.


De avond begon met een gesprek over de plaats die literatuur inneemt in de wereld van kunst en cultuur. Dat gesprek vond plaats naar aanleiding van de gewoonte bij velen om te spreken over kunst EN literatuur. Voor menigeen bleek literatuur gewoon een onderdeel van kunst te zijn, een kunstvorm die beeldend is met behulp van woorden.
Het open podium van 2 november was in elk geval de zoveelste reden om verder te gaan met de podia die steeds meer landelijk en Alphens publiek trekken. Het eerstvolgende Open Podium Alphen (OPA) is op zondagmiddag om 14.00 uur in Theater Castellum. Zorg dat je erbij bent!
 The Oldtimers in Grand Café Concordia

05-11-2018

Van de redactie

Haastrecht - Elke keer weer een succes in Grand Café Concordia: The Oldtimers uit Oudewater. Zondagmiddag 18 november laten ze de sound uit het lp-tijdperk weer herleven. 

Wanneer The Oldtimers spelen, zie en hoor je direct het plezier waarmee deze krasse knarren muziek maken. Hun repertoire bestaat uit louter gezellige en sfeervolle liedjes en songs, dat jong en oud raakt en in vervoering brengt. Scherpe vocalen en een typische Oldtimers uitvoering bepalen de ontspannen sfeer waarin het geheel zich afspeelt. Heel veel goede en oude muzikale herinneringen komen weer tot leven. En ook voor jongeren is dit een Eye en Ear opener. Jeugdhelden zoals Neil Young, The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones, Creedence Clearwater revival, Crosby Stills and Nash, The Byrds, The Searchers en talloze andere coryfeeën passeren in deze show.
 

The Oldtimers bestaan uit:
Zang/ akoestische gitaar: Kees de Blois
Drums: Thijs Overbeek
Toetsen& vocals: Frans Carree
Basgitaar& vocals: Fijke Achterberg
Zang/solo gitaar: Kees van Zandwijk
 

The Oldtimers beginnen zondag 18 november om 15.00 uur te spelen. Kaarten (à € 7,50) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).
 Specialistische dansavond bij volksdansgroep At va'ani

05-11-2018

Van de redactie

Gouda - Op woensdag 14 november aanstaande organiseert volksdansgroep At va'ani te Gouda een specialistische dansavond Nieuw Nederlands met Bert van der Meer. Aanvang: 19:30u tot 22:15u. Plaats: Columbuslaan 2, 2803 ET Gouda. Kosten voor deze avond: 10 euro, te voldoen aan de zaal. Leden en donateurs gratis. Zaalschoenen zijn verplicht.
 

Voor meer informatie: info@at-vaani.nl of tel. 0182-600408.
Zie ook: at-vaani.nl
 Eetgelegenheid Kobalt viert 10-jarig jubileum en haalt 650 euro op voor hospice Bodegraven-Reeuwijk

04-11-2018

Van de redactie

Bodegraven – Zaterdagmiddag en avond heeft Eetgelegenheid Kobalt aan de Nutspassage zijn 10-jarig bestaan gevierd met de vaste klanten. Al vroeg was het druk en kregen Janneke en Ron van Klink vele felicitaties. De genodigden werden goed verwent met een hapje en een borrel. Janneke en Ron wilden geen cadeaus maar vroegen de genodigde om een bijdrage voor de nieuwe hospice van Bodegraven. De genodigden gaven een mooi bedrag van 650 euro en ook zijn er nog toezeggingen gedaan.


Foto: Digitale Bodegraafse Krant


Namens de hospice waren aanwezig, oprichtster Nelleke Mouthaan en voorzitter Gert Nap. Deze hebben een kleine presentatie gegeven over de hospice welke gelegen is aan de Boesemsingel. De Hospice gaat een plaats bieden voor mensen in de laatste fase van het leven bij wie genezing niet meer mogelijk is en met een levensverwachting van ten hoogste 3 maanden.Oude foto’s Willem de Zwijgerstraat en de Markten

04-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Stichting Historische Kring Bodegraven geeft dinsdagmorgen 6 november een fotovoorstelling in het restaurant van de Meent aan de Willem de Zwijgerstraat. Het onderwerp is “Oude Foto’s en Ansichten over de “Willem de Zwijgerstraat en de Markten”. 

Het zijn mooie beelden van de Willem de Zwijgerstraat die als straat niet zo’n lange geschiedenis kent, maar ook veel beelden rond de Markten, oude en nieuwe, die geven wel een lange periode weer. De oude markt ontstond als voorplein en als begraafplaats voor de Dorpskerk nadat die gebouwd werd begin 13e eeuw.
 

De aanvang 10.00 tot 11.30 uur, en de toegang is vrij. Breng eventueel ook uw eigen foto’s over deze straten mee en maak daarmee de verzameling nog completer.
 Expositie in Hoek 29

04-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Vanaf heden kunt u drie kleurrijke gastexposanten zien bij Hoek29. Hieronder vind u meer informatie over de kunstenaars. De expositie kunt u bezichtigen tot en met 4 december 2018. Daarnaast is natuurlijk het werk van de vaste exposanten te zien: Ap Quist, IJsbrand Swart, Nisett de Wit, Piet van der Zee, Marian de Jong en Corrie Voordouw.
 

Anneke Jansbeken
Elke vorm van haar gecreëerde vrouwenbeelden, schalen, vazen en gedenkkunst zijn uniek. De vrouwen kleed ze aan op een bijzondere wijze, zij krijgen een naam en zo een eigen identiteit. Door de vele structuren en de technieken die Anneke gebruikt ontstaat haar kleurrijke kunst.
 

Schildergroep Magenta
Schildergroep Magenta uit Kamerik bestaat uit 20 leden, die onder leiding van Roel van der Bij en andere gastdocenten schilderen. Iedere donderdag avond wordt er gewerkt in het atelier van de Kunstkring Woerden.
Voor info kunt u een email sturen naar schildergroepmagenta@gmail.com
 

Henri van Ommen 
Henri haalt zijn inspiratie uit de dingen die hij om zich heen ziet.
Dat kan iets zijn uit de natuur, maar ook als hij televisie kijkt, maakt hij vaak schetsen. Ook werk van andere kunstenaars is de basis voor zijn werk.
Zo is Henri geïnteresseerd in het werk van Escher en het werk van de Groningse Alex den Braver, vormgever in hout en metaal. 
 


Hoek29
Markstraat 29
Bodegraven

Openingstijden: dinsdag 10:00 - 14:-00 uur; vrijdag en zaterdag 10:00 – 16:00 uur.
 Druk judoweekend met prijzen voor Sportschool Goederaad

04-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Het afgelopen weekend stond in het teken van veel wedstrijden voor de judoka’s van Sportschool Goederaad. Op zaterdag startte de traditionele puntencompetitie waar zo een 110 judoka’s aan deelnamen onder leiding van Eric Zwaan. Op dezelfde dag toog coach Frank Hermsen met een viertal judoka’s naar Vlissingen voor het Zeeuws Open. Daar wist Indy Spits een derde plek te bemachtigen. Caitlin Binnendijk werd tweede en Gianluca Marrazza werd eerste. Meta van Wensveen eindigde net naast het podium. Op zondag streden de judoka’s onder leiding van Eric Zwaan op het IJsselsteins judotoernooi.
 


In de ochtend een mooie derde plek weggelegd voor Enzo Hermsen en Victor van Niekerk. In de tweede groep de beurt aan Yorit Weerdenburg, hij werd derde. Macario Kamal Ghatias werd eerste. Ricardo Kamal Ghatias werd tweede en zus Bianca Kamal Ghatias werd derde. In de laatste groep werd Gianluca Marrazza derde, Caitlin Binnendijk werd derde en Indy Spits werd tweede. Een mooie start van het intensieve judoseizoen. Volgend weekend komen de judoka’s uit op het Internationaal Residentie Toernooi op de sportcampus in Den Haag.Rohda’76 ervaart ongeschreven voetbalwet

04-11-2018

Door: Ad van den Herik

Bodegraven - In de uitbeurt bij Siveo’60 heeft Rohda’76 zichzelf tekort gedaan. Vooral voor de rust kregen de Bodegravers een paar dotten van kansen, maar uiteindelijk gingen de Zegvelders met de buit aan de haal: 1-0. Op sportpark De Beemd opende de ploeg van Willem van Vegten fris en gretig. Rohda’76 had in de eerste helft een veldoverwicht. En de beste kansen. Aanvoerder Mitchell van Waveren en Tim van der Werf waren dicht bij de openingstreffer. Een fraai schot van Herman Berends wist de Siveo-goalie op spectaculaire wijze uit zijn doel te moffelen.
 

Daniël Poot aan de bal namens Rohda’76     Foto: Sabien Verdonk


En wie kansen mist, krijgt vaak te maken met de ongeschreven voetbalwet, namelijk dat het doelpunt dan aan de andere kant valt. Dat gebeurde direct na de rust. Een hoekschop voor Siveo’60 belandde op het hoofd van Jasper de Kruijf die doelman Jeroen Kok kansloos liet: 1-0. Na die achterstand paste Van Vegten meteen de strijdwijze van zijn ploeg aan. Zoals wel vaker deze competitie verhuisde Steven Holthuijsen naar de voorste linie om de gelijkmaker te forceren. Verder dan een bal op de lat kwamen de Bodegravers niet. Door dit onnodige verlies moet Rohda’76 voorlopig genoegen nemen met een plek in de middenmoot. Komende zaterdag 10 november geen competitievoetbal voor Rohda’76. Een week later komt buur De Rijnstreek naar sportcomplex De Broekvelden.
 Synchroonzwemsters succesvol bij diplomazwemmen

04-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Zaterdag 3 november reisden tien synchroonzwemsters van BZ&PC af naar Katwijk. In zwembad Aquamar vond een sessie van het diploma zwemmen voor de onderbouw plaats. Bij het diploma zwemmen worden de synchroonzwemsters door een jury beoordeeld op zeven verschillende onderdelen o.a. op zwemslagen, lenigheid, houdingen, figuren en zwemmen op muziek. Bij voldoende punten mag de zwemster het diploma in ontvangst nemen en hiermee kan doorgestroomd worden naar een hogere categorie.
 


De deelnemende synchroonzwemsters van BZ&PC zijn allemaal geslaagd! De volgende zwemsters hebben hun diploma gehaald:
Zeilbootdiploma: Christianne van Vreedendaal, Amber Pouwelse, Manon Kwinkelenberg en Anouchka Kuijf;
Balletbeendiploma: Maud Bannink en Melina Kwinkelenberg;
Spagaatdiploma: Evi van Herwijnen, Jamie Ruven en Kate de Jong en
Barracudadiploma: Sanne Bloos.
 Platform-Z brengt bedrijfsbezoek aan Vergeer Holland “Laat je bedrijf ook rijpen”

04-11-2018

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Maak kennis met een echt Reeuwijk-Bodegraven bedrijf, namelijk Vergeer Holland. Vergeer Holland is een 100% familiebedrijf, gevestigd in zowel Reeuwijk als Bodegraven (distributie). Hun kaas wordt op een unieke en traditionele manier gerijpt. Vergeer Holland zorgt voor de ideale omstandigheden en alle ingrediënten kunnen herleid worden naar de bron. De kaas wordt door een kritische kaasmeesters geproefd en gekeerd. De ideale omstandigheden en een kritische blik hebben dit bedrijf gerijpt tot één van de belangrijkste kaasrijpers én -verkopers van Nederland met internationale bekendheid. Benieuwd hoe deze kenmerken ook jouw bedrijf kunnen laten rijpen? We nemen je mee op een rondleiding in het kloppend hart van Vergeer Holland, de kaasrijperij!
 

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur Ontvangst
19.30 uur Welkomstwoordje Platform-Z
19.45 uur Presentatie door Diederik Vergeer, algemeen directeur van Vergeer Holland
20.05 uur Rondleiding Vergeer Holland
21.30 uur Napraten met een drankje en hapje
22.00 uur Afsluiting
 

Onder ideale omstandigheden en met een kritische blik krijgt de kaas van Vergeer Holland meer smaak en karakter. En misschien proeven we dat…!
Wanneer? Dinsdag 13 november 2018
Hoe laat? Start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Waar? Reewal 18, 2811 PT in Reeuwijk
Kosten? Gratis voor leden, niet-leden 15 euro
Aanmelden? platform-z.nl/agenda
 

Netwerken en gezelligheid
Workshops en presentaties bij Platform-Z eindigen uiterlijk ‪om 21.30 uur, zodat er na afloop nog ruimschoots gelegenheid is om na te praten en te netwerken. Natuurlijk met een hapje en een drankje.‬‬‬
 Weekmenu stichting kom mee Eten

04-11-2018

Van de redactie


Bodegraven – De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom mee Eten het volgende menu van 5 november oktober tot en met 9 november 2018 voor u.


Maandag
Kippensoep, macaroni met Italiaanse groenten
 paprika, courgette, geraspte kaas, toetje

Dinsdag
Groentesoep, aardappelen, gestoofde hamlap in
rozemarijn en honing, doperwtjes, jus, toetje

Woensdag
Tomatensoep, aardappelen, boomstammetje,
snijbonen, jus, toetje

Donderdag
Champignonsoep, hutspot met spekjes en
nasikruiden, saucijs, jus, toetje

Vrijdag
Bloemkoolsoep, aardappelpuree, gehaktbal,
spinazie met verkruimeld ei, jus, toetje

 


Adres : Rijngaarde 1, Mondriaanzaal, Bodegraven
Kosten: € 7,50 voor een 3-gangen maaltijd
Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur
Opgeven kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma 06-53102893
 Jaap Mulder & Sons in première in Goudse schouwburg

04-11-2018

Van de redactie

Gouda - Klarinettist Jaap Mulder is weer even terug in Nederland. Hij speelt op zaterdag 10 november in de Goudse Schouwburg de derde voorstelling met zijn zonen. David en Ruben zijn inmiddels aan hun virtuoze vader gewaagd en komen goed op dreef met een flinke Balkan-boost en Gypsy-swing. Zij kregen immers de Oost-Europese ritmes met de paplepel ingegoten. Daarnaast brengen Mulder & Sons hun beste nummers uit de vorige twee programma's. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar bij de kassa aan de Boelekade 67 in Gouda, telefoon 0182 513750. 
 Foto: Patrick Meijboom Fotografie


Jaap Mulder (bekend als frontman van Di Gojim) en zonen Ruben (toetsen) en David (slagwerk) vullen elkaar naadloos aan en zijn als muzikanten aan elkaar gewaagd. Ze schrijven de composities zelf en maken eigen arrangementen. Mooie luisterliedjes worden afgewisseld met virtuoze Balkan en folk-pop. Muzikaal vuurwerk, intense songs en ontroerend mooie ballades. De teksten zijn van Jaap Mulder zelf en dichters als Menno Wigman, Vladimir Vysotsky en Theodore Roethke.
 Michel Semp uit Leimuiden Nederlands Kampioen Bonaken

04-11-2018

Van de redactie

Leimuiden – Michel Semp uit Leimuiden is Nederlands kampioen Bonaken 2018 geworden. In een spannende finale zegevierde Semp zaterdag 3 november over Paul Koch uit Alphen aan den Rijn die tweede werd, Henk Enthoven uit Alphen aan den Rijn (derde) en Maikel van Scheppingen uit Roelofarendsveen (vierde). De hoogst genoteerde vrouw was Agnes van Berkel uit Roelofarendsveen.

Het negentiende NK Bonaken is afgelopen zaterdag 3 november gehouden bij Café Keijzer in Leimuiden. Het NK telde dit jaar maar liefst 129 deelnemers uit heel Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis was de provincie Brabant ook vertegenwoordigd met een delegatie uit Veldhoven. Veldhovenaar Angelo van Engelen eindigde als allerlaatste en kreeg een zwabber mee naar huis. Een zwabber is behalve een huishoudelijk product ook een Bonaakterm.

De organiserende Stichting Bonaken Nederland heeft het spel Bonaken in 2017 met succes voorgedragen voor de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. In het kader van die aanwijzing is de stichting vorig jaar van start gegaan met de Bonaken Academie. De afgelopen weken hebben ongeveer twintig – veelal jonge - spelers les gehad in het bijzondere (café)kaartspel. Voor de nieuwkomers was ook dit jaar een prijs: Rookie van het jaar. De meest talentvolle nieuwkomer was zaterdag de finalist Maikel van Scheppingen.

De Stichting Bonaken Nederland heeft het spel voorgedragen om er zeker van te zijn dat de spelregels - de ziel van het spel - tot in lengte van jaren gekoesterd, beschermd en geconserveerd worden. In het kader van deze aanwijzing worden de komende jaren allerhande acties opgezet om het kaartspel onder de aandacht van Nederlandse bevolking en jongere generaties te brengen.

,,Alleen al bij Café Keijzer in Leimuiden wordt al 100 jaar gebonaakt, en misschien wel veel langer. We zijn het de generaties die ons voor gingen verschuldigd deze prachtige traditie in ere te houden maar ook gaandeweg over te dragen aan volgende generaties. De erkenning van Bonaken als immaterieel cultureel erfgoed is een geweldige steuntje in de rug,’’ aldus Wim Buskermolen, de voorzitter van de Stichting Bonaken Nederland.

Stichting Bonaken Nederland
Sinds 2003 is de organisatie van het NK in handen van de Stichting Bonaken Nederland. De stichting richt zich op de bevordering van de Bonaaksport in de meest ruime zin van het woord en exploiteert ook de website www.bonaken.nl.Theatervoorstelling ‘Scheiden, wat doet dat met je kind’

04-11-2018

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert op maandag 12 november de theatervoorstelling ‘Scheiden, wat doet dat met je kind?’ over situaties die voorkomen tijdens een scheiding. Want een scheiding zorgt vaak voor verdriet, emoties en ruzies. Voor kinderen verandert er veel in korte tijd. Ze moeten misschien ergens anders gaan wonen. Of een van de ouders krijgt een nieuwe partner. Hierdoor raken ze hun gevoel van veiligheid en geborgenheid kwijt. Wat kun je doen om de scheiding voor kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen? Hoe kunnen ze verder na de scheiding?
 

Tijdens de theatervoorstelling ‘Scheiden, wat doet het met je kind?’ komen herkenbare en emotionele situaties aan bod. De spelers bespreken met de toeschouwers wat je in die situaties wel en wat je niet moet doen. Ook is er ruimte om ervaringen, tips en knelpunten te delen.
 

Het is een leuke theatervoorstelling voor ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, etc., én professionals die op een toegankelijke manier willen kijken, luisteren en praten over het effect van een scheiding op kinderen. De voorstelling vindt plaats op 12 november 2018 (19.30-21.30 uur) in theater Castellum, Rijnplein 1-3 Alphen aan den Rijn, . Toegang kost €5,- p.p. Aanmelden via www.cjgcursus.nlLate Night Filmspecial bij Parkvilla ‘Den skyldige (The Guilty)’

04-11-2018

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Op zaterdag 10 november is er bij Parkvilla een Late Night Filmspecial. Op het programma staat de spannende Deense film Den skylige (The Guilty). Een bloedstollende thriller die zich volledig afspeelt op één locatie, een 112-meldkamer. De film start om 23.00 uur.

In een meldkamer van de alarmcentrale beantwoordt Asger Holm een noodoproep van een ontvoerde vrouw. Wanneer de verbinding plotseling wordt verbroken begint de zoektocht naar de vrouw en haar ontvoerder. Met zijn telefoon als enige hulpmiddel begint Asger aan een race tegen de klok om de vrouw te redden. Al snel blijkt dat het misdrijf waar hij mee te maken heeft, veel groter is dan hij eigenlijk dacht. Een zenuwslopende en psychologisch gelaagde thriller van beginnend filmmaker Gustav Möller, die met minimale middelen een zeldzaam sterk filmdebuut aflevert. Den skyldige was de grote hit op het IFFR (Internationaal Filmfestival Rotterdam) in 2018. Naast een nominatie voor de VPRO Big Screen Award, ontving de film de Publieksprijs en de Award van de jeugdjury. Ook op het grootste Amerikaanse festival voor indiefilms, Sundance Film Festival, wist deze thriller het publiek het meest te bekoren. 

VPRO***** Cinema Superieur filmdebuut van de jonge Zweed Moller.
NRC**** Je houdt 85 minuten je adem in
De Morgen**** Zenuwslopende actie-thriller, maar dan zonder actie.


Kaartjes zijn te koop via de website www.parkvilla.nl of aan de kassa. Indien u kaarten online koopt kunt u van te voren uw stoel bepalen.
 Zondagmiddagconcert Bodegraafs Vocaal Ensemble met thema: “Voor herhaling vatbaar”

03-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Zou u graag nog eens willen genieten van mooie melodieën uit bijvoorbeeld de musicals Cats, of My Fair Lady, en kunt u niet kiezen? Die keuze hoeft u niet te maken want het BVE vertolkt de mooiste liedjes uit deze musicals, die keer op keer terug komen in de Nederlandse theaters. Het enorme succes van Soldaat van Oranje laten we uiteraard ook niet aan ons voorbij gaan; uit die musical willen we het ontroerende lied “Als wij niets doen” ten gehore brengen. 

“Er is met veel enthousiasme hard gewerkt aan een afwisselend programma” aldus Carool Teirlinck, voorzitter van het BVE.” En het belooft naar mijn idee een verrassend optreden te worden”.
Wilt u dit niet missen? Kom dan op 18 november luisteren en kijken in het Evertshuis. Het concert begint om 15.00 uur, toegangskaarten kosten 10 Euro inclusief drankje ( koffie, thee en fris) in de pauze. Onder leiding van dirigent John Bouwmans en met Cees-Willem van Vliet achter de piano wordt het weer een muzikale zondagmiddag die voor herhaling vatbaar is!


Na het Zondagmiddagconcert starten de voorbereidingen voor het eveneens jaarlijks terugkerend Themaconcert in het voorjaar, wat zal plaatsvinden in april 2019. Meer informatie over de inhoud van dit concert, en de locatie volgt later in de pers en op de website van het koor:
Meer informatie op www.bodegraafsvocaalensemble.nlViva Dans wil graag een dans uur starten voor ‘oudere’

03-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Viva Dans wil graag een dans uur starten voor ‘oudere’. Voor ons gevoel zijn er vele volwassenen (+/- 50 jaar en ouder) die heel graag weer even zouden willen bewegen/dansen op muziek van vroeger. Alleen soms door alle verplichtingen of door fysieke klachten is dit niet altijd meer haalbaar. Viva dans wil dit graag weer mogelijk maken voor deze doelgroep.


Zo is de les 45 a 60 min onder begeleiding van een ervaren docent, bewegen/dansen op muziek van toen, voor iedereen toegankelijk, ook wanneer fysiek niet alles meer mogelijk is. Wanneer je zelfstandig naar onze dansstudio (in het centrum van Bodegraven) kan komen, kun je meedoen met deze dansles. Het betreft een nieuw uur, dus we zijn nu aan het inventariseren of er voldoende animo is en zo ja op welke dag/tijd. De voorkeur gaat nu uit op de dinsdag van 15.00 tot 16.00 maar dit kan nog veranderen.


Wel zullen wij met een 8 rittenkaart gaan werken, zodat je niet aan een lidmaatschap vast zit. Wanneer je geïnteresseerd bent bel mij dan even of stuur ons een mail naar info@studiovivadans.nl Voor meer (vrijblijvende) informatie.CJG-Webinar – Pubers zijn leuk!

03-11-2018

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Op 15 november 2018 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over (aanstaande) pubers. Pubers in huis ... dat is voor velen best een hele uitdaging! Naast leuk en lief kunnen pubers namelijk ook onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Wat schuilt er achter het dwarse en stoere gedrag van een puber, wat maakt de puberteit voor een kind zo lastig en vooral: hoe ga je daar als ouder nou wel en niet mee om? Welke manier van communiceren werkt het beste? Hoe kan je de lol weer inzien van die worstelende puber? 

In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, neemt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je op een heldere en laagdrempelige manier mee in haar visie op opvoeden en omgaan met pubers. Met humor, zelfspot, positiviteit en vooral gericht op ontdekken wat werkt voor jou en jouw kind. Want elke puber is anders en elke ouder ook.
Heb jij een (aanstaande) puber thuis en vind je het leuk om eens helemaal in de wereld van een puber te duiken en tips te krijgen om het thuis (nog) leuker en makkelijker te maken? Meld je dan snel aan om bij dit webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!
 

Dit webinar vindt plaats op donderdag 15 november 2018 van 20.30 tot 21.30 uur.
Aanmelden voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl
 Woerden een stap dichter bij een rookvrije generatie

03-11-2018

Van de redactie

Woerden - De SP motie: "Rookvrije Generatie Woerden" is gisteravond aangenomen met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen. De motie is medeingediend door SP, ChristenUnie-SGP, Progressief Woerden, CDA Woerden en Inwonersbelangen. Hiermee sluit Woerden zich aan bij Aliantie Nederland Rookvrij en wordt de jeugd beter beschermd tegen gevaren en verleidingen van roken. Zij hebben recht op gezonde en rookvrije toekomst.


SP Fractievoorzitter Wilma de Mooij: "De Aliantie schrijft op zijn website dat iedere week honderden kinderen verslaafd raken aan roken. De Alliantie Nederland Rookvrij wil dit voorkomen door opgroeiende kinderen te beschermen. Samen zetten zij zich in voor het realiseren van een Rookvrije Generatie. Met hun interventies groeien zij mee met de kinderen die vanaf 2017 worden geboren. Ze zorgen ervoor dat kinderen beschermd worden tegen blootstelling aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zodat alle kinderen die vanaf 2035 volwassen worden niet roken en daar ook niet mee beginnen".


Centraal in de aanpak van de Aliantie staat dat er steeds meer maatschappelijk draagvlak komt voor tabaksontmoediging en dat een groeiend aantal personen en partijen stappen zet op weg naar een Rookvrije Generatie. Door krachten efficiënt te bundelen in de Alliantie Nederland Rookvrij en de stappen zichtbaar te maken, brengen ze een maatschappelijke beweging op gang. Hiermee beïnvloeden ze het beleid en de wetgeving van de overheid positief, verdwijnt de macht van de tabaksindustrie en stimuleren ze de Nederlanders te kiezen voor een rookvrij leven".
De missie van de Aliantie Rookvrij Nederland is een samenleving realiseren waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.
 Omgevingsagenda Woerden; inzet voor de komende 10 tot 20 jaar

03-11-2018

Van de redactie

Woerden - Tijdens de begrotingsbehandeling op donderdag 1 november 2018 heeft de voltallige Woerdense gemeenteraad het College van B & W opgeroepen om snel een Omgevingsagenda voor Woerden te maken. In de Omgevingsagenda staat de inzet van Woerden voor de ruimtelijke inrichting in de komende 10 tot 20 jaar.
“Het is belangrijk om de ontwikkelingen steeds een stap voor te blijven” zegt Arjen Draisma, CDA-raadslid en bedenker van de motie. “Het gaat om de toekomst van Woerden, en ik vind het geweldig dat alle fracties meedoen”.


Binnenkort starten regionale overlegtafels tussen Rijk, provincie en gemeenten. Op basis van vraag en aanbod worden daar gezamenlijke afwegingen gemaakt, die worden vertaald in ‘regiodeals’. De gezamenlijke opgaven worden verwerkt in de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Woerden heeft veel te bieden. Er zullen woningen worden gebouwd in Middelland, Snellerpoort en in de kernen. Het groene landschap biedt ruimte voor natuur, landbouw, energie en recreatie. De mooie binnenstad, centrumfunctie en ligging maken Woerden aantrekkelijk om te wonen, werken en winkelen.


Om aantrekkelijk te blijven heeft Woerden ook vragen, zoals meer openbaar vervoer, goede wegen, fietspaden, geld om de bodemdaling te compenseren, vitale landbouw, duurzaamheidsmaatregelen, ruimte voor bedrijven en goede voorzieningen voor zorg, veiligheid, onderwijs, cultuur en sport. Woerden kan dit niet alleen realiseren. Rijk en provincie zullen daar een aandeel in moeten leveren.
Een duidelijke agenda geeft richting aan de lobby en onderhandelingen, betrekt inwoners, bedrijven en instellingen bij de afwegingen en vervolgens bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Deze moet in 2021 klaar zijn.Twee mannen aangehouden na ruzie

03-11-2018

Van de redactie

Ter Aar - De politie heeft in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 november twee mannen van 24 en 49 jaar uit Ter Aar aangehouden na een melding over een ruzie.


Ter plaatse bleek dat de mannen ruzie met elkaar hadden gehad in een woning aan de Oostkanaalweg. Een van de mannen, de 24-jarige man, bleek gestoken te zijn nadat hij de andere had geslagen. Beide mannen zijn aangehouden en overgebracht naar ziekenhuizen voor behandeling aan hun verwondingen. De recherche doet verder onderzoek.
 Inloop Fibromyalgie patiënten GHZ Gouda

03-11-2018

Van de redactie

Gouda - “Fibromyalgie is een reumatische aandoening van het bewegingsapparaat. Het wordt ook wel ‘weke-delen reuma’ genoemd omdat er geen ontstekingsactiviteit aanwezig is. Vooral spieren, bindweefsel en pezen zijn erbij betrokken.  Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Een fibromyalgiepatiënt heeft naast chronische pijn in meerdere delen van het lichaam ook last van stijfheid en vermoeidheid.  Verder kunnen slechte nachtrust, hoofdpijn, krampende dikke darm en brandende of dove plekken ook voorkomen. Tevens treden pijn en krachtverlies op na inspanning of juist lang in de zelfde houding zitten of staan. Door alle klachten is het vaak moeilijk om de conditie op peil te houden. Het effect van geneesmiddelen is vaak teleurstellend.


De nationale Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten ( F.E.S.) is in 1986 opgericht om patiënten te ondersteunen en begrip te tonen. Ook probeert zij zoveel mogelijk bekendheid te geven en begrip te kweken voor Fibromyalgie”.
 

Woensdag 14 november 2018: Inloop voor hen die met Fibromyalgie klachten te maken hebben. Van 10 – 12 uur in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.
Volg Route 88/89 naar Vergaderzaal Interne.  Er zijn 2 vrijwilligers van de F.E.S., de Nationale Vereniging voor Fibromyalgie patiënten, aanwezig voor informatie, een gesprek, het meedenken bij vragen die er zijn.  Ervaringen en tips worden zo mogelijk onderling uitgewisseld / gedeeld, als steun bij het omgaan met deze klachten.  Toegang is gratis, ook voor belangstellenden.  Aanmelden vooraf per mail of telefoon wordt op prijs gesteld!
 

S. A. de Gelder
Contact persoon FES (Z-H)
T: 0182-634561
E: s.dgelder@fesinfo.nl
W: www.fesinfo.nl
 Instrumentaal concert in Stolwijk

03-11-2018

Van de redactie

Stolwijk - Op DV zaterdag 17 november 2018 geven Corné van der Giessen (panfluit), Leon Koppelman (panfluit en harp) en Jan Peter Teeuw (orgel) een bijzonder instrumentaal concert in de prachtige Hervormde Kerk van Stolwijk (Achter de Kerk 3). Het programma is zeer divers: klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze solo’s, een orgelimprovisatie op verzoek… Kortom: een gevarieerde muzikale avond voor het hele gezin! Tijdens het concert wordt veel muziek van de cd ‘Tricolore II’ gespeeld. Deze cd, het vervolg op de succesvolle cd ‘Tricolore’ (2012), hebben Corné, Leon en Jan Peter vorig jaar in Bolsward opgenomen en dit jaar gepresenteerd.
 


Corné van der Giessen (1986) kreeg panfluitlessen van Pieter Dijksman en Liselotte Rokyta en orgellessen van Bert Roest en Hayo Boerema. Hij geeft veelvuldig concerten en werkte mee aan diverse cd-opnamen en gaf een succesvolle DVD uit. Ook was hij organist bij een kinderkoor.
Leon Koppelman (1986) kreeg panfluitlessen van Gerard Rijken van Olst en de Roemeense virtuoos Nicolae Pirvu. Hij geeft regelmatig concerten en werkte mee aan vele cd-opnamen. Samen met Jan Peter maakte hij vier cd’s in de serie ‘Leon in Concert’.


Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk. Ook geeft hij regelmatig concerten, zowel als solist als als koorbegeleider. Van zijn hand verschenen bundels met orgelmuziek, instrumentale muziek en koorbewerkingen. Jan Peter werkte mee aan vele cd’s, waaronder drie solo-cd’s, opgenomen in Bolnes (2007), Leeuwarden (2009) en Purmerend (2013). Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige cd’s, opgenomen in Recklinghausen (2010) en Dudelange (2012). Daarnaast is Jan Peter koordirigent in Stolwijk, Gouderak, Ridderkerk en Nieuw-Beijerland.
 

Het concert begint om 19:30. De deuren gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is € 7,50 per volwassene en € 2,50 per kind (maximaal € 20,00 per gezin). Voor en na het concert zijn er cd’s te verkrijgen van de musici, waaronder uiteraard de cd ‘Tricolore II’. Ook zijn er diverse bundels (instrumentale) bladmuziek te koop.  Meer informatie: www.janpeterteeuw.nlReactie ChristenUnie over huisvesting arbeidsmigranten

02-11-2018

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Hierbij een reactie van de ChristenUnie op de grote maatschappelijke onrust die ontstaan is rondom het thema huisvesting arbeidsmigranten. Het beeld dat gevormd is dat alles al beklonken zou zijn, is onjuist.


We begrijpen dat de aspirant kopers van Vrijeveld overvallen zijn. Dat betreuren we ten zeerste. Ook de ChristenUnie is overvallen door de gang van zaken.
We waarderen het zeer dat de vele bewoners die ons een mail gestuurd hebben, meedenken aan mogelijke oplossingen, daar gaan we zeker verder mee in gesprek. Dus het is wat ons betreft nog geen gelopen race. We hebben zelf ook kritische vragen over de gang van zaken. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid arbeidsmigranten die gehuisvest worden op 1 plek. Of dit het kennelijke probleem van overlast in het centrum van Bodegraven op deze manier oplost, is maar zeer de vraag. En als dat al opgelost wordt, wordt er dan niet een ander maatschappelijk probleem gecreëerd?
We zijn van mening dat arbeidsmigranten fatsoenlijk gehuisvest moeten worden. Of dat op deze manier moet gebeuren, daar zijn wij nog lang niet van overtuigd. Wij hebben nog nooit zoveel reacties gekregen als nu! Dan kun je niet vol blijven houden als college dat de communicatie zorgvuldig is geweest. Dat geldt zowel voor de communicatie naar de toekomstige bewoners als naar de gemeenteraad.


Onze inzet zal zijn dat een oplossing wordt gevonden voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten maar die tegelijk ook recht doet aan de belangen van de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk. Of dat bedrijvenpark Groote Wetering II moet zijn, daar zijn wij nog niet van overtuigd. De concentratie van 640 arbeidsmigranten op 1 plek die nu is bedacht, is o.i. veel te intens.
Overigens neemt de fractie van de ChristenUnie scherp afstand van de door meerdere bewoners gemaakte opmerkingen dat elke arbeidsmigrant dronken en verkrachtend door het leven gaat.
Over het verloop van het proces zullen we u blijven informeren. Heeft u nog vragen, schroomt u dan niet om ons te benaderen.
 Burgerinitiatief Reeuwijk luidt de noodklok 'In onze gemeente is het bijna code rood!'

02-11-2018

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - ‘Wat is er toch aan de hand binnen onze gemeente?’ Dat vraagt het B.I.R. zich inmiddels hardop af.
Het oud-Hollandse gezegde ‘Wie betaalt die bepaalt’ gaat in onze gemeente in ieder geval niet op. Werd het woord ‘burgerparticipatie’ tijdens de verkiezingen vaak in de mond genomen. In de praktijk hebben we helaas te maken met die spreekwoordelijke speld in de hooiberg!

Inwoners en belanghebbenden worden nauwelijks structureel betrokken bij belangrijke besluiten. Klankbordgroepen worden net zo hard van tafel geveegd als dat ze worden ingesteld. Besluiten worden het liefst achter hermetisch gesloten deuren genomen. Het gevolg: onvrede, onrust en onbegrip. De 3 o's en alleen maar verliezers. Ondertussen wordt er met geld gesmeten, want gaat het mis dan kun je als bestuur nog altijd ongestraft graaien in de beurs van inwoners door de lokale belastingen te verhogen.

'De burgemeester noemt onze gemeente een van de mooiste in de wijde omgeving, maar heeft onze burgervader de afgelopen zomer wel over de Raadhuisweg/Zoutmansweg gereden. Een totaal verloederde puinhoop, waar het onkruid tot aan je oksel stond. Toch is de besluitvorming opnieuw uitgesteld', betreurt het B.I.R.

Maar liefst vijf avonden lang zaten vrijwilligers onder leiding van een extern ingehuurd en onafhankelijk verkeerskundig bureau aan tafel en beoordeelden opnieuw alle mogelijke varianten op wenselijkheid en veiligheid. Maar toen de uitkomst van dit overleg een aantal politieke partijen niet paste, verklaarde men de klankbord ineens onkundig en slecht geïnformeerd en verdween het advies naar de zijlijn.

De lijst met bodemloze en ondoordachte projecten is even verbijsterend als lang. Het ‘nieuwste drama van de week’ is het Polenhotel. Begin oktober liet de wethouder weten op zoek te zijn naar een oplossing. Je zou zeggen een mooi moment om ook met de bewoners in de directe omgeving te gaan praten. Niets is minder waar. Men hield de plannen liever geheim en de particuliere kopers op de locatie Vrijveld mogen nu opdraaien voor de rekening.

Of het nu over arbeidsmigranten, Loetje, laad- en losplaatsen of de herinrichting van het Treebord gaat, de inwoner wordt gewoon niet serieus genomen. Dure tekeningen verdwijnen linea recta in de prullenbak en bouwwerken moeten in sommige gevallen zelfs worden afgebroken omdat de gemeente niet aan de vergunningsplicht voldoet. Als laatste redmiddel zien wanhopige burgers zich steeds vaak gedwongen om de gang naar de rechter te maken. In de gangen van de rechtbank vraagt men zich inmiddels af waarom onze gemeente zijn zaakjes niet op orde heeft.

‘Dan hebben we nog niet eens het afvalbeleid genoemd’ vervolgt het B.I.R. ‘De gemeente noemt dit rustig een groot succes. Ondertussen wordt de dienstverlening beperkt, de interne organisatie schijnt een puinhoop te zijn en de inwoner krijgt een fikse verhoging voorgeschoteld’.

Is de gemeentelijke organisatie inmiddels alle structuur kwijt? Of zijn er hier andere dingen aan de hand? Maatregelen worden toegezegd, maar vrijwel nooit nagekomen. Kritiek hierop wuift men net iets te happig weg onder verwijzing naar het Democratisch mandaat.

'Daarom hebben we de verkiezingsprogramma's er maar weer eens bij gepakt', besluit het bestuur. 'Er is ons van alles beloofd, maar een blunderend bestuur stond er toch echt niet bij!'
 Cabaret van Yora Rienstra in Bodegraven

02-11-2018

Van de redactie

Bodegraven - Vrijdag 9 november komt Yora Rienstra naar het Evertshuis met haar vierde solo programma ‘Eerlijk gezegd’. Ze is één van de presentatoren van het spraakmakende VARA-programma Rambam.

Yora Rienstra is 37. De meeste mensen nemen op die leeftijd een Burn-Out. Ze denkt “dat ga ik anders doen” en dus ze neemt een sabbatical. Met als doel: elke dag iets doen waar ze bang voor is. Als je je regelmatig laat beïnvloeden door de hedendaagse angstcultuur en vooral de beren op de weg ziet, kan je met die ene opdracht een heel jaar vullen. Met haar ijzersterke mimiek, hilarische verhalen, geestige types en droogkomische en ontroerende liedjes, gaat Yora vol energie op zoek naar de dappere kant van zichzelf. Dat is even spitten geblazen.

In 2009 won Yora de Wim Sonneveldprijs op het Amsterdams Kleinkunstfestival. Ze speelde de succesvoorstelling ‘Paaz’ voor uitverkochte zalen door heel Nederland. Haar vorige drie programma’s werden lovend ontvangen.

Voor reserveren van kaarten en meer informatie www.evertshuis.nl

Datum: vrijdag 9 november
Aanvang: 20:30 uur
Entree: € 18,00 (incl. consumptie) 

De pers over Yora Rienstra:

“Zij is veelzijdig, zingt goed, speelt prima piano, maakt mooie, soms hilarische liedjes, en heeft een lijf en gezicht waar lekker veel rek in zit.” - Theaterkrant

“Ze kent de kracht van haar veelgeprezen gezichtsuitdrukkingen, is een vermakelijk verteller en vult haar verhalen aan met een paar mooie liedjes” - De Volkskrant

“Mooie mix van types, liedjes en persoonlijke verhalen. Rienstra weet ze weer puntgaaf neer te zetten.” – Trouw ★★★★

“Een krachtig, persoonlijk statement. Gewapend met prachtige liedjes over het moederschap, het leven en een ontroerende liefdesverklaring aan haar zoontje, laat ze zien hoe we allemaal ons eigen plekje proberen te bevechten en hoe verwarrend het kan zijn als je in geen enkel malletje blijkt te passen.” – De Telegraaf ★★★★½
 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk behoudt titel ‘Fairtrade’!

02-11-2018

Van de redactie


Bodegraven-Reeuwijk - Wethouder Robèrt Smits ontving op 1 november van de Stichting Fairtrade Bodegraven-Reeuwijk de uitkomsten van haar recente telling. Hieruit blijkt dat er zo’n 50 winkels, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief Fairtrade zijn. Een flinke groei ten opzichte van de nulmeting vorig jaar.

Eind 2017 haalde gemeente Bodegraven-Reeuwijk de titel ‘Fairtrade Gemeente’. Maar deze titel moet wel onderhouden worden. Leden van de werkgroep van de Stichting Fairtrade waren daarom afgelopen maand zeer actief: zij hebben producten geteld in supermarkten en contact opgenomen met andere winkels, horeca, bedrijven, kerken of scholen.


Groei fairtrade
Esther van den Bor, voorzitter van de Werkgroep Fairtrade Bodegraven-Reeuwijk, bood het resultaat aan en meldde trots dat er sprake is van groei, vooral bij maatschappelijke organisaties. Soms zonder veel lokale inspanning verspreidt de Fairtrade gedachte zich, bijvoorbeeld omdat een landelijke brancheorganisatie er voor gaat. Uit de telling blijkt ook dat in de supermarkten de spreiding in keurmerken toeneemt. Naast het Fairtrade logo zie je bijvoorbeeld steeds meer producten die Utz gecertificeerd zijn. Ook zie je een toename van nieuwe productgroepen, zoals wijnen. Volgend jaar hoeft niet te worden geteld. De Stichting Fairtrade wil dan Fairtrade gecertificeerde organisaties en ondernemers meer zichtbaar maken en het bewustzijn bij consumenten vergroten, door samen met partners één of meer projecten op te pakken. Zij roept iedereen op die iets met Fairtrade wil om zich te melden.


Fairtrade week
Wethouder Smits ontving de uitkomst van deze telling midden in de landelijke Fairtrade week. Hij benutte deze week met een rondje langs verschillende Fairtrade bedrijven. Hij kreeg daardoor een beeld van wat er leeft en hoe men de toekomst ziet. De gemeente wil zich actief inzetten voor Fairtrade, als onderdeel van haar ‘routekaart’ naar een klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk in 2035.


Controle blijkt moeilijk
Recent werden kanttekeningen geplaatst bij het effect van het Fairtrade keurmerk omdat controle in die landen moeilijk blijkt. De controle moet dus beter, maar als meer handelaren en consumenten gaan vragen naar Fairtrade producten wordt de impact ook groter. De Stichting ziet het keurmerk als eerste, en niet als enige, stap op weg naar eerlijke handel en het tegengaan van uitbuiting van mens en milieu.


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina