NIEUWSOpen Koersbal in Huis van Alles Reeuwijk-Brug

19-06-2019

Van de redactie

Reeuwijk-Brug -  Het Huis van Alles start bij voldoende animo in oktober met Open Koersbal. Wanneer iedereen weer terug is van vakantie en de kans op mooi weer kleiner wordt gooit het Huis de deuren open voor iedereen die ook in de herfst en winterperiode in beweging wil blijven. Het Huis van Alles zoekt nu geïnteresseerden die met elkaar na de zomer het spel komen spelen voor de ontmoeting, het spelletje zelf en bovenal de gezelligheid.

Koersbal is een spel waarbij een eivormige bal met een curve gerold moet worden over een mat. De bal moet zo dicht mogelijk bij de “Jack” in de buurt komen te liggen. Met spelers aan beide uiteinden van de mat wordt er over twee richtingen gespeeld. Er wordt gespeeld om de eer.

Heeft u interesse? Meldt u dan nu alvast aan via reeuwijk-brug@huisvanalles.nl t.a.v. koersbal of bel met Bas Immerzeel via 06 16 48 91 65. In overleg met alle geïnteresseerden wordt het dagdeel en de tijd vastgesteld.
 Ontwikkeling Spoorzone: Zwammerdam en Hooge Burch groeien naar elkaar toe

19-06-2019

Van de redactie

Zwammerdam - Onlangs heeft Ipse de Bruggen gevraagd of Gemeente Alphen aan den Rijn mee wil werken aan de herontwikkeling van de Hooge Burch waaronder de Spoorlaanzone, zodat de Hooge Burch meer onderdeel wordt van het dorp Zwammerdam. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de herontwikkeling van de Spoorlaan en denkt graag inhoudelijk mee bij de verdere uitwerking van de ideeën.


Er spelen in Zwammerdam veel ontwikkelingen en vraagstukken naast elkaar, bijvoorbeeld de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie, de behoefte aan woningen, het voorzieningenniveau en de vergrijzing van de inwoners. Volgens wethouder Kees van Velzen maakt het landgoed de Hooge Burch Zwammerdam bijzonder. ‘Tussen het dorp en het landgoed loopt de provinciale weg. Dit is echter niet de enige scheidslijn tussen beide samenlevingen. De herontwikkeling van de Spoorlaanzone biedt een mooie kans voor verdere integratie van de Hooge Burch en het dorp. Dit doen wij graag in goed overleg met de inwoners van Zwammerdam.’


Hooge Burch als wijk van Zwammerdam
Jan van Hoek, voorzitter raad van bestuur Ipse de Bruggen, is blij dat de gemeente Alphen aan den Rijn mee wil denken bij een herinrichting van de locatie Hooge Burch in Zwammerdam waarbij het doel is om het terrein beter te laten aansluiten op het dorp. Ook bij Ipse de Bruggen spelen vele ontwikkelingen waaronder de uitdaging om op het terrein toekomstbestendige woonvormen te ontwikkelen voor de cliënten in combinatie met goede voorzieningen. Hierin zien wij mogelijkheden tot samenwerking met het dorp en de uitdagingen waar zij voor staan. ‘Wij gaan graag met de relevante betrokkenen in gesprek om de verschillende mogelijkheden te bespreken hoe de bewoners van de Hooge Burch een meer inclusieve plek in Zwammerdam kan innemen. Met andere woorden hoe Hooge Burch als wijk met voorzieningen onderdeel kan worden van het dorp. Samen met de gemeente en inwoners van Zwammerdam zien we uit naar de uitdaging om een inclusieve woonwijk te creëren.


Ipse de Bruggen is een van de grootste zorgverleners in Zuid-Holland. Al meer dan honderd jaar zijn wij er voor mensen met een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking. Vaak hebben zij een complexe zorgvraag. Dankzij onze ervaring en deskundigheid hebben we ons ontwikkeld tot een krachtige zorgorganisatie met een coördinerende en verbindende rol. Het is onze overtuiging dat ieder mens meer kan dan hij of zij denkt, hoe klein een extra stapje ook is. Ipse de Bruggen. Altijd meer mogelijk.  Vrijdag 21 juni staat het oogcafé in Gouda in het teken van sport en bewegen

19-06-2019

Van de redactie

Gouda - Op vrijdag 21 juni van 14.00 – 16.00 uur is het oogcafé in Gouda. Het oogcafé is er voor mensen met een visuele beperking waarin er ervaringen gedeeld kunnen worden, maar ook nieuwe contacten opgedaan kunnen worden. Tijdens dit oogcafé zal Marvin Straver, regionale coördinator aangepast sporten, namens Team Sportservice Zuid-Holland een presentatie geven over het aangepast sporten in Midden-Holland (gemeenten Gouda, Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard). Mocht u zelf ook een visuele beperking hebben dan bent u van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.


Adres: Bleulandweg 1c te Gouda
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur
Samenwerkingsverband aangepast sporten
Sinds april 2019 is er in de regio Midden-Holland gestart met het samenwerkingsverband aangepast sporten. Mocht je vragen hebben of drempels ervaren op het gebied van aangepast sporten en bewegen? Neem dan gerust contact op met middenholland@unieksporten.nl of bel 0174 – 244 940 en vraag naar Marvin Straver.
 Minister Cora van Nieuwenhuizen bij VVN-praktisch verkeersexamen in Gouda

19-06-2019

Van de redactie

Gouda - De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, bezocht op 19 juni het praktisch verkeersexamen bij basisschool de Westerschool in Gouda. De minister deed daar de fietscheck van Veilig Verkeer Nederland en samen met de Goudse wethouder Hilde Niezen gaf zij het startsein voor het examen. Het verkeersexamen is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en bereidt leerlingen voor op veilige deelname aan het verkeer.
Bijna honderd zenuwachtige leerlingen van zes verschillende basisscholen stonden in de ochtend klaar op het schoolplein van de Goudse basisschool voor het praktisch verkeersexamen. Het examen begon met de fietscheck waarbij onder andere gekeken werd of het zadel goed vast zit, de bel goed te horen is en of de remmen van de fiets goed werken. De controleurs en leerlingen kregen hierbij hulp van de minister. In Gouda werden alle fietsen goedgekeurd en kregen de ‘OK-sticker’ van Veilig Verkeer Nederland opgeplakt.


Minister van Nieuwenhuizen stelde de kinderen gerust en onderstreepte het belang van het verkeersexamen. Samen met wethouder Niezen wenste zij de kinderen veel succes en gaf het startsein voor het examen. De route van het verkeersexamen is ongeveer vijf kilometer lang en onderweg laten de kinderen zien hoe goed zij de theoretische kennis over verkeersregels en -situaties in de praktijk beheersen. Geslaagde leerlingen krijgen een verkeersdiploma.


Tijdens het examen, waaraan landelijk jaarlijks 175.000 leerlingen deelnemen, stonden vrijwilligers langs de route die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordeelden of de leerlingen goed en veilig handelen. Het ministerie en Veilig Verkeer Nederland willen dat zoveel mogelijk leerlingen in groep 7 of 8 meedoen aan het theoretisch en praktisch Verkeersexamen zodat ze leren de veiligste keuzes te maken in het verkeer, voor zichzelf en het overige verkeer. Het ministerie en VVN zien dat graag stijgen. ‘Heel mooi dat 80 procent van de basisscholen meedoet aan dit examen. Ik hoop dat de scholen die het verkeersexamen nu nog niet afnemen zich ook aansluiten. Dat helpt, want met dit theorie- en praktijkexamen leren kinderen over de risico’s van het verkeer. Ik ben blij dat er in het examen ook aandacht is voor het gevaar van afleiding. Want fietsen en ondertussen bezig zijn met je mobieltje, dat gaat echt niet samen’ vertelt minister van Nieuwenhuizen.


De zes scholen werken structureel aan verkeerseducatie en -veiligheid via het Zuid-Hollandse programma School op Seef. Ze worden hierbij begeleid door verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies.


Het onweer gooide jammer genoeg roet in het eten waardoor de uitvoering van het VVN Praktisch Verkeersexamen om veiligheidsredenen is verschoven naar een ander moment. Praise Outside op 29 juni

18-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Zaterdagmiddag 29 juni willen we weer met elkaar gaan zingen op het Raadhuisplein. Vorig jaar hadden we een prachtige middag met elkaar.

Ben(t) u/jij er dit jaar ook (weer) bij? Neem vooral familie/vrienden/kennissen mee en kom meezingen of gewoon lekker luisteren. Iedereen is van harte uitgenodigd om God groot te maken, kom ook!

Het thema is ‘Jesus saves’, een boodschap die we toch met iedereen willen delen? Hoe groot is onze God! De praise start om 15.30 uur en onze eigen Praiseband ‘Refresh’ zal ons begeleiden. Tussendoor zullen er getuigenissen rondom het thema gedeeld worden.

Nogmaals welkom! Expositie schilderclub Hesters Art in het Huis van Alles te Reeuwijk-Brug

18-06-2019

Van de redactie

Reeuwijk-Brug - Gedurende de maanden juni en juli exposeren 15 cursisten van de Goudse schilderclub Hesters Art in het Huis van Alles te Reeuwijk met 35 schilderijen in diverse technieken en uitvoeringen, zoals olieverf, aquarel en acrylverf. Het thema is dit keer ‘Vogels’.


De meeste schilderijen zijn te koop. Een deel van de opbrengst is bestemd voor Het Huis van Alles. Ook zijn er kaarten van elk schilderij te koop. Deze zijn te bestellen bij de schilderclub Hesters Art, waar ook informatie te verkrijgen is over de schilderijen, schilder- en tekenlessen en andere activiteiten betreffende de schilderclub.

Het atelier Hesters Art is gevestigd aan de Fluwelensingel 28 in Gouda. Daar begeleidt Hester Stafleu een aantal dagen per week cursisten bij het schilderen en tekenen. Ook worden er schilderlessen gegeven op dinsdagochtend in gebouw De Rotonde aan de Zuidhoef 138 in Gouda.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek en Huis van Alles te Reeuwijk-Brug, van Staverenstraat 39 - Reeuwijk


Voor meer informatie over de schilderclub Hesters Art:
www.hestersart.nl
Tel. 06 48618795
info@hestersart.nl
                    Bible Art-expositie in Gouwekerk Gouda wegens succes verlengd

18-06-2019

Van de redactie

‘We gaan nog een maand door!’


Gouda - De expositie Bible Art: Van Dalí tot Chagall in de Gouwekerk te Gouda wordt met één maand verlengd. Wegens het succes is besloten de tentoonstelling tot zondag 28 juli te laten doorgaan. In eerste instantie zou de expositie op 30 juni eindigen. Dat meldt organisator White House Development.


De expositie kan sinds de start in april op overweldigende belangstelling rekenen van het publiek. In totaal hebben ruim 5200 mensen de expositie bezocht. ‘We hebben enorm veel positieve reacties gekregen van bezoekers,’ aldus Martin Rietveld van White House Development. ‘Mensen van binnen en buiten Gouda zijn unaniem onder de indruk van de collectie en de schitterende locatie. De combinatie is perfect.’
Events

De komende periode staan nog diverse activiteiten op de agenda. Op zondag 23 juni kunnen bezoekers tussen 14.30 uur en 18 uur genieten van het ‘zondagmiddaggevoel’ van de Oekraïense violiste Juliya Belyanevich en de Nederlandse harpiste Carina Backhuijs.


Op zaterdag 29 juni organiseert Sketchcrawl Gouda de 30ste sketchcrawl. Deze is tussen 12 en 17 uur vrij toegankelijk voor iedereen met een schetsboekje en tekengerei. Meer informatie op http://sketchcrawlgouda.blogspot.nl


Stadswandeling naar Dalí en Chagall

Elke zaterdagmiddag kunnen bezoekers de tentoonstelling combineren met een historische stadswandeling door Gouda. Aansluitend kunnen ze de kerk beklimmen tot ‘boven de gewelven’.


Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor ‘Stadswandeling naar Dalí en Chagall’ bij de VVV in de Waag (Markt 35) of via info@welkomingouda.nl. De wandeling duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Uiterste aanmeldmogelijkheid is op de dag zelf tot 12.00 uur. Kosten bedragen € 10,- per persoon.
Openingstijden

De expositie Bible Art: Van Dalí tot Chagall is open van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 uur t/m 18:00 uur. Op zondag is de kerk van 12:00 tot 18:00 uur geopend. Op maandagen is de expositie gesloten.


Over de expositie

De expositie Bible Art: Van Dalí tot Chagall is een initiatief van projectontwikkelaar White House Development en de eigenaar van de Gouwekerk. Het is een zorgvuldige samenstelling van bijbelse kunstwerken uit de gevarieerde privécollectie van de Duitse arts Heinz Ess. Naast de werken van Dalí en Chagall bevat de expositie creaties van de Franse kunstenaars Gustave Doré en Gottfried Engelmann én de Duitse schilder en graficus Otto Dix. Ook werken uit het project ‘Esther’ van de Goudse kunstenaar Jan van Lokhorst worden tentoongesteld. Meer info op https://gouwekerk.com.Onderzoek onder inwonerspanel naar veiligheid

17-06-2019

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Deelnemers aan inwonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt ontvangen vandaag een uitnodiging voor een onderzoek over veiligheid. Centraal staan de ervaringen van inwoners op dit vlak. Ook biedt het onderzoek inwoners de gelegenheid hun mening geven over het gemeentelijk veiligheidsbeleid van de afgelopen twee jaar.

De gemeente wil inwoners in een directere vorm betrekken bij het veiligheidsbeleid. Het huidige onderzoek draagt daaraan bij. Ook brengt het de veiligheidsbeleving en -waardering per dorp en wijk in kaart. Met die informatie kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter afstemmen op de behoefte van inwoners.

Samenwerken
Twee jaar geleden heeft de gemeente een koers ingezet om met inwoners en dorpsoverleggen samen te werken aan een betere veiligheid. Dit vernieuwde veiligheidsbeleid heeft al veel inzichten opgeleverd. De huidige vragenlijst draagt hier verder aan bij. Het onderzoek richt zich bovendien op mogelijke verbeteringen en op de vraag waarop beleid en acties gericht moeten zijn.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig en kosteloos voor het inwonerspanel aanmelden via www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl. Inwoners die mee willen doen met schriftelijke vragenlijsten kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0575 - 760 227.

Vervolg
Inwoners kunnen de vragenlijst over veiligheid tot en met 7 juli 2019 invullen. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek aangevuld met overige relevante informatie. Het geheel wordt na de zomer aangeboden aan het college van B en W en dient als uitgangspunt voor het vernieuwen van het veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan.Wandelvrienden,

17-06-2019

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk -  Gezelligheid, Gezondheid, Genieten. Dat is de kracht van de Wandelvrienden. Het bieden van een veilige plek om gezamenlijk te bewegen, sociale contacten op te doen en weer te genieten van het leven! 


Wandelvrienden zet bij u in de buurt een wandelgroepen op. De eerste paar weken onder professionele begeleiding van een Zorgmies. Zij ondersteunt de wandelaars en zorgt dat u lekker fit en in beweging blijft!


Alle wandelgroepen worden geselecteerd naar mobiliteit.
Aanmelden?
Heeft u zin om te wandelen en/of kent u een iemand die zich aan zou kunnen sluiten bij de Wandelvrienden?
Twijfel dan niet en neem contact op via:
Telefoon: 06- 170 095 64
Mail: P.saeijs@welzijnonzezorg.nl


Want met vrienden loop je sterker!


Eenmalige bijdrage bij deelname is €5,-


Wandelvrienden is een initiatief van Welzijn onze Zorg, Buurtsport Bodegraven Reeuwijk en ZorgMies ‘t Groene Hart.
 Inschrijvingen Burendag 2019 van start

17-06-2019

Van de redactie

"Organisatoren geven Zuid-Hollandse buurten extra ondersteuning"


Bodegraven-Reeuwijk/Regio - De inschrijving voor de 14e editie van Burendag is vandaag geopend. Vanaf nu kan iedereen die zijn buren beter wil leren kennen een burendagactiviteit aanmelden via www.burendag.nl. Dit jaar bieden de organisatoren Douwe Egberts en het Oranje Fonds een aantal buurten in het land een extra steuntje in de rug. Het gaat daarbij om buurten waar doorgaans minder onderlinge verbinding is, maar waar wel behoefte is aan meer contact. Burendag valt dit jaar op 28 september.

Burendag wordt ieder jaar door Douwe Egberts en het Oranje Fonds georganiseerd om contact tussen buurtgenoten te bevorderen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Zo kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.


Extra steun voor Zuid-Holland
Een aantal buurten in het land krijgt een extra steuntje in de rug van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. In Zuid-Holland worden bewoners van het Rotterdamse Schiebroek en Hoogvliet geholpen bij het organiseren van Burendag. De buurten zijn heel divers en het is lastig gebleken verschillende groepen bij elkaar te brengen. Bewoners willen hier verandering in brengen door Burendag te organiseren.


‘Iedereen kan meedoen’
Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “We willen iedere inwoner van ons land van harte uitnodigen om mee te doen met Burendag. Meedoen is heel gemakkelijk en kan al door een koffiemoment te organiseren voor mensen uit de buurt. Daar is niet meer voor nodig dan wat tafels, stoelen, koffie en misschien wat lekkers. Maar groots uitpakken kan natuurlijk ook. Met je buren in contact komen kan heel simpel zijn en het kan enorme meerwaarde bieden.”


‘Positieve impact’
John Brands, general manager Jacobs Douwe Egberts Nederland: “Burendag brengt mensen samen en zorgt voor meer sociale samenhang. Juist in buurten waar minder verbinding is tussen mensen, kan Burendag voor een positieve impact zorgen. Wij geloven dat koffie mensen met elkaar in contact brengt. Daarom geven Douwe Egberts en Oranje Fonds een aantal van deze buurten een steuntje in de rug door hen te helpen Burendag te organiseren. Ook werkt Douwe Egberts samen met 20 lokale supermarkten om in ‘hun’ buurt, waar behoefte aan meer sociaal contact, Burendag op te zetten.”

Sinds 2006 al 42.000 activiteiten
In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 42.000 Burendagactiviteiten. Inmiddels doen er jaarlijks zo’n 1 miljoen mensen mee aan Burendag. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op www.burendag.nl.Synchroonzwemsters BZ&PC zwemmen op de Synchrobeat en NK Vrije Combinatie

17-06-2019

Door: Rina Hampel

Bodegraven - Het weekend van 15 en 16 juni heeft BZ&PC met een groep van 24 synchroonzwemsters deelgenomen aan de Synchrobeat en NK vrije combinatie. Deze vond dit jaar plaats in het Sloterparkbad te Amsterdam. De Synchrobeat is het NK voor synchroonzwemsters onder de 12 jaar (AGE I) en onder de 15 jaar (AGE II). De NK Vrije Combinatie is een uitvoeringenwedstrijd welke bestaat uit maximaal tien zwemsters die een choreografie-combinatie maken van de onderdelen solo’s, duetten, trio’s en ploegen, deze choreografie is volledig vrij.
NK Synchrobeat
Zaterdag zaten om 7:15 uur de zwemsters van de AGE I, AGE II, begeleiding en juryleden al in de auto op weg naar Amsterdam. De dames van AGE II moesten als eerste hun techniekwedstrijd doen en moesten vier figuren laten zien. De resultaten van deze figuren wedstrijd bepaalden of deze meiden op zondag hun uitvoeringen mochten zwemmen. Voor de AGE II zwommen: Marije Koot, Felicia Leemburg, Megan Amling, Feline Ewalds en Isabel Van Den Hoeven. Het puntenaantal dat zij behaalden was helaas niet voldoende, zij mochten op zondag helaas geen uitvoering laten zien. Wel heeft het merendeel al een limiet voor volgend seizoen behaald.


Na de techniek wedstrijd van AGE II volgde de techniekwedstrijd van AGE I. BZ&PC werd in deze categorie vertegenwoordigd door Lieke van Leeuwen. Ook zij moest vier figuren laten zien. Het deelnemersveld was net te hoog gegrepen voor onze AGE I solo, voor Lieke helaas geen finaleplek op zondag, wel mocht ze haar uitvoering voorzwemmen op zondag. en opende hiermee zondag de uitvoeringenwedstrijd van de AGE I solo’s.
NK Vrije Combinatie
De zaterdag werd afgesloten met de NK vrije combinatie. Voor de Combo geldt geen voorronde. BZ&PC nam dit jaar met twee ploegen deel aan dit NK. In de ploeg ‘Jackson 5’ zwommen Evy Onderwater, Barbera Coehoorn, Elza van Vliet, Jente Doornhein, Charlotte Leemburg, Sanne Baars, Daniëlle Verleun, Jasmijn van Beijnum, Marije Koot en Maike van Vliet het puntenaantal van 56,0667 bij elkaar en eindigden daarmee op de zestiende plaats.
In de ploeg ‘Boney M’ zwommen Anouk Baars, Emma Verdouw, Anna Verdouw, Michelle van der Neut, Sophie Ngan, Sabine van Oossanen, Maartje van der Laan, Gerianne Koot en Nikki Doornhein het puntenaantal van 58,1000 bij elkaar en eindigende daarmee op de dertiende plaats.


De uitvoeringen van deze Vrije Combinaties zijn terug te kijken op de Facebookpagina ‘BZ&PC Synchroonzwemmen’.


De synchroonzwemsters uit de bovenbouw zwemmen volgende weekend nog een limietenwedstrijd waarmee ze een limiet voor volgend seizoen kunnen halen. De onderbouw zwemt het weekend daarna nog een meerkamp. Daarna kunnen ook zij gaan genieten van hun welverdiende vakantie.


Ben of ken je iemand tussen de 5 en de 8 jaar, die van zwemmen, dansen en muziek houdt en zwemdiploma A heeft? Bij ons kun je 6 keer gratis proeftrainen om te kijken wat synchroonzwemmen nu precies is en of het je leuk lijkt. Mail naar synchro@bzpc-bodegraven.nl als je interesse hebt, dan laten we weten wanneer het seizoen weer start, sturen we je informatie over de trainingen en kunnen we zorgen dat we je goed opvangen.
 Mid Summer Night: veel méér dan een zomers carnavalsfeestje

17-06-2019

Van de redactie

Reeuwijk - Op 21 en 22 juni is het weer tijd voor Mid Summer Night! Een weekend vol met toffe acts, activiteiten en natuurlijk heel veel gezelligheid! Het evenement wordt georganiseerd door Carnavalsvereniging De Reedeurpenarren. Maar het is zéker meer dan alleen maar hossen en polonaise lopen. Ben je benieuwd? Kom dan een kijkje nemen op Kerkweg 21. Vrijdagavond starten we om 20:00 uur, zaterdag om 14:00 uur.


Op vrijdagavond knallen we het feestweekend in met de energieke liveband Band with Benefits. Geniet nog even van je rust want deze groep jonge honden heeft geen enkele intentie om gas terug te nemen. Met een lading koper en de energie van een leger duracellkonijntjes laten zij complete festivalweides tot een hoogtepunt komen.Op adem komen zit er niet in want ze kennen maar een standje en dat is AAN. Laat je verleiden om all-in te gaan en te zingen en dansen alsof er nooit meer een morgen komt!
Om 20 uur gaat de tent open, zorg dat je niks mist: be there!


De zaterdagmiddag staat traditiegetrouw in het teken van een levensgrote, bekende activiteit. Dit jaar kun je kruipen in de huid van Mario en Luigi! Op een levensgrote kartbaan met obstakels kan iedereen zijn kartkunsten laten zien. Wahoo, it’s Mario time! Zin om mee toe doen? Dat kan, geef je op via msn@reedeurp.nl. Kinderen tot en met 10 jaar stappen natuurlijk niet op een kart. Zij mogen de baan over op hun eigen skelter. Opgeven kan via leonie@reedeurp.nl Aanvang: 14:00 uur. Daarnaast is er een mogelijkheid om je te schminken tot je superheld(in) en een sprong
Te wagen op de springkussen!


Zaterdagavond is de grote SUPERHELDEN après-skiavond. Verkleed als Mega Mindy, Superman of Batman laten we heel Reeuwijk stuiteren. Van Links naar Rechts, Mama Lauda en Springen zijn natuurlijk après-skihits die zeker niet mogen ontbreken! Feest je met ons mee? Vanaf 20:00 uur staan we klaar om te feesten. Voor die tijd kun je nog genieten van een heerlijke maaltijd voor klein en groot, natuurlijk bereid door ons vaste cateringteam van de familie Van Roon.
Kortom: Mid Summer Night is véél meer dan een carnavalsweekend! Het is een weekend voor ieder wat wils, en een weekend dat je echt niet wilt missen! Nog even alle info op een rij:


Vrijdag: aanvang feest om 20:00 uur
Zaterdag: aanvang Mario Kart om 14:00 uur
aanvang eten om 18:00 uur
aanvang feest om 20:00 uur


Adres: Kerkweg 21, Reeuwijk-dorp
 Bjorn Rijkaart zwom afgelopen weekend de Nederlands Junioren en Jeugd Kampioenschappen lange baan

17-06-2019

Door: Marjan van Eijk

Bodegraven - Afgelopen weekend zwom Bjorn Rijkaart (foto: middelste zwemmer met blauwe zwembroek en witte badmuts) namens BZ&PC tijdens de Nederlands Junioren en Jeugd Kampioenschappen lange baan in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion te Eindhoven.

Door tijdens eerdere wedstrijden in een 50 meter zwembad een limiet te zwemmen mocht Bjorn maar liefst op 6 afstanden starten.

Op vrijdag zwom hij 200 meter vrije slag en 100 meter rugslag. Zaterdag stonden de 50 en 400 meter vrije slag op het programma en zondag sloot Bjorn het toernooi af met 100 meter vrije slag en 200 meter rugslag. Met deze laatste afstand behaalde hij zijn hoogste klassering er werd knap 7de van Nederland. In totaal haalde hij drie keer de top 10 van Nederland.

Zeer tevreden en trots kijken hoofdcoach Rob Lina en Bjorn terug op dit toernooi. Bjorn heeft zichzelf op alle vlakken verbeterd, hij zwom op elke afstand een persoonlijk record. Waarvan de 400 meter vrije slag maar liefst 6 seconden sneller dan ooit. En op drie afstanden zwom hij een clubrecord van BZ&PC uit de boeken.

Bjorn was niet de enige Bodegraver bij het NJJK, official Roland Schol mocht zich het hele weekend starter noemen bij de programmanummers van de dames.

Het zwemseizoen voor BZ&PC is nog niet afgelopen, naast de Open water wedstrijd in ons eigen dorp mag Maaike Broersma dit weekend drie afstanden zwemmen tijdens het Nederlands Kampioenschap voor senioren in Amersfoort.Een Oud Hollands Landschap in deze eeuw

17-06-2019

Van de redactie

Meije - Op zaterdag 6 juli om 18:45 uur organiseert Staatsbosbeheer een speciale excursie door de mooie schraallanden langs het riviertje de Meije. Ontdek wat de schraallanden zo speciaal maakt.

 

Langs het riviertje de Meije, bij Zegveld, ligt een van de weinige grote stukken schraalgrasland van West-Nederland en een relict van eeuwenoud agrarisch gebruik. Dit gebied is nog voor een groot deel in de oorspronkelijke staat zoals de landerijen er ca. 100 a 150 jaar geleden uitgezien hebben. De landjes lagen te ver van de boerderij en werden daardoor nooit bemest, slechts gehooid. Zo ontstond voedselarm land met een bijzondere vegetatie. Ooit was heel het Groene Hart bedekt met dit soort schrale graslanden. Schraal klinkt arm, maar: hoe minder voedsel in de grond, des te rijker het leven. De schraallanden herbergen vogels, vlinders en bijzondere planten zoals blauwe zegge, moerasviooltje en klokjesgentiaan.Foto: Staatsbosbeheer


De Staatsbosbeheer gidsen ontvangen de deelnemers om 18:45 in eetcafé de Halve Maan Hazekade 20, 2411PP de Meije (Bodegraven) met koffie of thee. Na een korte uitleg gaan we het gebied in en om 21:00 uur bent u weer terug op het startpunt. De kosten, inclusief een kopje koffie of thee bedragen € 8,00 en € 3,00 voor deelnemers tot 12 jaar. Goede wandelschoenen en eventueel een verrekijker vergroten het plezier. Honden zijn niet toegestaan.

 

U dient zich aan te melden via utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer
 ANBO over CBS-cijfers: Schandalig dat gezond eten onbetaalbaar wordt

17-06-2019

Van de redactie

Woerden - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam vandaag met cijfers over de prijsstijging van voeding. De prijzen van voedingsmiddelen stegen in mei 3,8 procent. Dat is de hoogste prijsstijging van voedsel in de afgelopen tien jaar. De prijzen voor vlees en vis stegen het sterkst. De ‘aanjager’ blijkt de verhoging van het lage btw-tarief die per 1 januari 2019 is ingevoerd.


“Dit is nu precies waar wij bang voor waren en waar we de afgelopen tijd vaak voor hebben gewaarschuwd,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “De hogere btw is ingevoerd zonder dat vooraf goed is gekeken wat de effecten zouden zijn.”


Verhoging btw rechtstreeks uit portemonnee
Al eerder berekende het CBS dat 23 procent van alle consumptieve bestedingen (de boodschappen dus) onder het lage btw-tarief vallen. 72 procent hiervan zijn primaire levensmiddelen, zoals brood, groente en fruit. Een verhoging van de btw komt dus rechtstreeks uit de portemonnee van de Nederlanders.


“Consumenten krijgen dus ook geen hulp van de winkeliers, die de prijzen boven op de verhoogde btw naar boven hebben bijgesteld”, aldus Den Haan. “Het is eigenlijk schandalig dat gezond eten voor steeds meer mensen onbetaalbaar dreigt te worden. Zeker in het kader van het Preventieakkoord dat net is afgesloten en waarmee het kabinet maatregelen wil nemen om de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren.”


Lage inkomens niet gecompenseerd
Liane den Haan: “De minister-president zal in zijn reactie op deze prijsstijgingen wel weer aangeven dat de hogere btw wordt gecompenseerd door een lager tarief in de inkomstenbelasting. Maar ANBO heeft al meerdere keren aangetoond dat mensen met een laag inkomen geen inkomstenbelasting betalen. Daarvoor is hun inkomen te laag!”


Bij lage inkomens is het bedrag aan heffingskorting (dat is de korting die je krijgt op de inkomstenbelasting) hoger dan de belasting zelf. Per saldo betaal je dan niets aan inkomstenbelasting. De compensatie die het kabinet voor de hogere btw heeft bedacht, komt dus niet bij mensen terecht die de compensatie het hardst nodig hebben. “Dus ook al schaf je de inkomstenbelasting af, iemand met alleen AOW bijvoorbeeld gaat daarvan geen cent op vooruit. Maar die moet wel op een of andere manier de duurdere boodschappen financieren."Tipsy Patrón wint Miss Travestie Groene Hart 2019

17-06-2019

Van de redactie

Gouda - Zaterdag 15 juni 2019 vond in Gouda onder organisatie van Gouda Roze de 2e editie van Miss Travestie Groene Hart plaats. De winnares plaatst zich voor de finale van Miss Travestie Holland 2019.


De verkiezing, in een uitverkochte Le Patapouf in Gouda, werd gehost door Amy Astoria. De kandidaten werden beoordeeld door Miss Travestie Holland 2018 Chrystal Conners, Miss Travestie Groene Hart 2018 Victoria Vyper, en de eigenaresse van het Gouds Cafeetje Heeeurlijk Lizette Oudijk.


Na een spannende wedstrijd waarin 6 kandidaten het tegen elkaar op hebben genomen, is uiteindelijk de winnares bekend gemaakt. De avond begon met een algemene voorstel/catwalk ronde. Dit was de eerste mogelijkheid voor de kandidaten om zich te presenteren aan de jury en het publiek. Na de eerste ronde, een themaronde "Diamonds", werd al duidelijk dat de kandidaten aan elkaar gewaagd zouden zijn en dat het niveau zeer hoog lag! Met een tweede ronde kregen de kandidaten de kans om nog eenmaal indruk te maken op de jury. En dat hebben zij gedaan!


Met een verschil van slechts 2 punten, 179,5 tegenover 177,5, is de 21-jarige Miss Tipsy Patrón de winnares geworden. De Goudse Patsy Prozac heeft met een behaalde tweede plaats een wildcard van de organisatie van Miss Travestie Holland ontvangen. Ook Patsy zien we dus terug tijdens de landelijke finale, 20 oktober in Rotterdam. De uit Krimpen aan den Lek afkomstige Ruxy Bonaparte maakt het podium met een derde plaats compleet.Winnares Tipsy Patrón (midden) naast host Amy Astoria (links) en juryvoorzitster Victoria Vyper (rechts).
Foto: Sandra Zeilstra

1e plaats: Tipsy Patrón (naar finale Miss Travestie Holland)
2e plaats: Patsy Prozac (wildcard Miss Travestie Holland)
3e plaats: Ruxy Bonaparte
 Repair Café Haastrecht in Theater Concordia

17-06-2019

Van de redactie

"Laatste van dit seizoen!!"


Haastrecht - Donderdag 4 juli is er weer een Repair Café in Haastrecht! Iedereen is van harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met hun kapotte spullen naar Theater Concordia te komen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs weer in orde te maken.


De handige (en aardige) technische vrijwilligers van het Repair Café kunnen (kleine) reparaties uitvoeren aan allerlei defecte spullen, zoals:
• huishoudelijke apparaten, zoals koffiezetapparaten en broodroosters
• elektrisch gereedschap
• rollators, stepjes en fietsen
• klokken en uurwerken
• radio’s, versterkers en verlichting
• scharen en messen slijpen
Maar ook kunnen ze klein soldeerwerk verzorgen en u helpen met vragen over uw computer en tablet. Het Repair Café is ook gezellig. Tijdens de reparatie is er tijd voor een praatje en bij gastheer Rob van Zuijlen bestelt u een lekker bakje koffie als u wilt. De spaarpot staat er voor een vrijwillige bijdrage. De opbrengst wordt gebruikt om reparatiematerialen te kopen.
Theater Concordia, Concordiaplein 1 in Haastrecht, organiseert elke eerste donderdag van de maand een Repair Café. Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in Amsterdam en is een initiatief van Martine Postma, destijds journalist en publicist. Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op. Deze stichting biedt ondersteuning aan lokale groepen in de hele wereld die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Haastrecht.
 3e Bodegraafse Maestro op zaterdag 22 juni 2019

17-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Op het Raadhuisplein gaat op zaterdag 22 juni om 13.00 uur de Bodegraafse Maestro van start. Voor de derde keer nemen Bodegravers zonder orkestervaring plaats op de bok voor het Fanfare Promotie Orkest (FPO) in de strijd om de titel Bodegraafse Maestro 2019. Vorig jaar was Han Sijm de winnaar van de trofee. 
 


 

Kees Willem van Os, Esther van Lunteren, Ton van Rheenen, Esther Noordergraaf, Rogier van Veen, Monique van de Wakker, Kees Veelenturf, Jan Leendert van den Heuvel en Rob Peters zijn de kandidaten die gaan proberen de finale te bereiken. Ze krijgen van tevoren een workshop dirigeren van Lucienne de Valk, de vaste dirigent van het FPO. De deskundige jury die dit jaar bestaat uit Lyan Verburg en John Bouwmans zal elk optreden van commentaar voorzien. Samen met het orkest bepaalt de jury welke 3 kandidaten doorgaan naar de finale. Rob Buisman, deelnemer en finalist van de 1e Alphense editie, zal de Maestro’s introduceren.


In de voorronde kunnen de Maestro’s kiezen uit een zestal werken uit verschillende genres. Air van Bach is het klassieke werk, La Cumparsita is een tango, Goldfinger uit de gelijknamige Bond film, de Can Can uit Orpheus, een popnummer over geld (Money) van Abba en Funicula een Italiaans volksliedje dat iedereen meteen herkent als men het hoort. In de finale komt 3x Big Spender op de lessenaar, de finalisten dirigeren verplicht hetzelfde werk. Het Fanfare Promotie Orkest is een projectorkest dat in een steeds wisselende samenstelling optreedt bij verschillende gelegenheden om de concertfanfare te promoten. Zo zijn ze op reis geweest naar Oslo, Estland en Edinburgh, organiseren ze in 2019 de 3e Bodegraafse en 5e Alphense Maestro, hebben samen met Van der Vlugt & Co een voorstelling met het thema bevrijding gegeven en gaan in 2020 op reis naar Hongarije.
 
Voor de Bodegraafse Maestro 2019 ontvingen we sponsoring van Rabobank Rijn en Veenstromen en de Bodegraafse Ondernemers Vereniging. Voor meer informatie over het evenement en het FPO kunt u de facebookpagina Bodegraafse Maestro en www.fanfarepromotieorkest.nl bezoeken of een mail sturen naar streekfestival@gmail.com
 Musicalpresentatie Studio Viva Dans

16-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Zaterdag 15 juni was het zover. De Musical Dans leerlingen van Studio Viva Dans verzorgden de vrolijke musical presentatie Cindy, een vrije vertaling van Cinderella, oftewel Assepoester. Docente Liselot van den Boogaard vertelt dat deze hele musical te lang is om in z’n geheel op te voeren tijdens de Eindshows in het weekend van 6 en 7 juli. ‘De leerlingen hebben het hele seizoen hard gewerkt aan deze voorstelling. Ze popelden dan ook om op te treden voor echt publiek.’ En dat kon, want de studio zat vol met trotse ouders, broertjes en zusjes en andere genodigden. Na afloop namen de leerlingen met een diepe buiging afscheid van hun toeschouwers, als echte musicalsterren.
Liselot bedankt het publiek: ‘Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben van het enthousiasme van deze leerlingen, als ik’. Ook volgend seizoen is Musical Dans te volgen bij Studio Viva Dans, door leerlingen vanaf 8 jaar.
 


Musical presentatie ‘Cindy’ door leerlingen uit de Musical Dans les van Studio Viva Dans
 Gesprek van de dag met Vincent van Luit en Frank Rijkaart

16-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Vanaf zondagavond 16 juni 19:00 uur zendt RTVBodegraven ieder oneven uur het weer een nieuwe aflevering van het programma 'Gesprek van de Dag' uit. Gesprek van de Dag is een programma met actuele gasten en opmerkelijk nieuws uit onze gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In deze aflevering praat AnneMarie met Vincent van Luit directeur van woningbouwvereniging Reeuwijk en Frank Rijkaart lid van de gemeenteraad voor de VVD, over sociale woningbouw, scheef wonen, de Rietveld woningen en Tiny houses, nieuw in het programma is de vlog van wethouder!.


Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een vlogcursus gevolgd, en Wethouder Robert Smits heeft de eer om zijn ervaringen met u als kijker te delen, beelden dwars onze gemeente heen, geven u een inkijkje in het leven in Bodegraven-Reeuwijk, en dat door de ogen van de Wethouder van o.a. cultuur, kijken dus vanaf zondagavond 19:00 uur.


Gesprek van de Dag is te zien vanaf zondagavond 16 juni 19:00 uur op RTVBodegraven , Facebook en het YouTube kanaal van de lokale omroep, RTVBodegraven is te ontvangen bij alle providers op de onderstaande kanalen:
 

Ziggo - Digitaal: kanaal 42 / Analoog: 663,25 MHz
Rekam – Caiway: kanaal 69
KPN, XS4ALL, NLE: kanaal 1356
Solcon : kanaal 2155
Telfort: kanaal 1356 of 2155
Tele2 : zoeken op menu : TV Bodegraven
 Weekmenu stichting Kom-mee-Eten

16-06-2019

Van de redactie

Bodegraven – De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten van 17 juni tot en met 21 juni het volgende menu voor u.

 

Maandag
Preisoep, nasi goreng, saté saus, kroepoek, gebakken uitjes,
tomaat, komkommer, toetje
 

Dinsdag
Tomatensoep, aardappelen, gestoofde hamlappen,
spinazie, jus, toetje
 

Woensdag
Courgettesoep, aardappelen, kibbeling met ravigotte saus,
gemengde groenten, jus, toetje
 

Donderdag
Groentesoep, rauwe andijvie stamppot
spekjes, ananas en rookworst, jus, toetje
 

Vrijdag
Mosterdsoep, aardappelen, gehaktballen,
bietjes met uitjes, jus, toetje

 


 

Adres : Rijngaarde 1, Grote zaal, Bodegraven
Kosten: € 7,50 voor een 3-gangen maaltijd
Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur
Opgeven kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma 06-53102893
 Nieuwe militairen Korps Nationale Reserve beëdigd op markt in Gouda

16-06-2019

Van de redactie

Gouda - Op vrijdagavond 21 juni is de markt in Gouda het decor voor een grote beëdiging van 20 Natresbataljon. Tijdens deze militaire ceremonie, die muzikaal wordt opgeluisterd door de Fanfare Korps Nationale Reserve, leggen 60 nieuwe militairen de eed of belofte af op het korpsvaandel. Het is een lange traditie in de krijgsmacht om nieuw toegetreden militairen te beëdigen. De nieuw toegetreden reservisten van 20 Natresbataljon komen uit Zuid/Noord-Holland en Gelderland. De ceremonie start om 20.30 uur en is voor toeschouwers publiek toegankelijk ! 

Jaarlijks worden 400 militairen beëdigd bij het Korps Nationale Reserve. Dit wordt regionaal georganiseerd. Een aardig weetje: bovenop de vaandelstok is de Nederlandse leeuw te zien. Deze rust op een goudkleurig kistje met daarin een schepje Nederlandse aarde. De achtergrond is dat krijgsmachteenheden, ook bij aanwezigheid in het buitenland, nieuwe militairen altijd de eed of belofte kunnen laten doen op vaderlandse grond.
 

Korps Nationale Reserve
Het Korps Nationale Reserve is inzetbaar voor bewaking- en beveiligingtaken in Nederland. Dit korps van de Koninklijke Landmacht bestaat uit drie Natresbataljons (één in elke gevechtsbrigade) met in totaal 2.800 actief dienende reservisten. 20 Natresbataljon valt onder het commando van 11 Luchtmobiele Brigade, de Rode baretten in Schaarsbergen. Natresmilitairen vervullen hun functie voor vrede en veiligheid naast een burgerbaan of studie. www.defensie.nl/reservisten of volg ons op FB 20 Natresbataljon
 75 extra sociale huurwoningen voor park Triangel

16-06-2019

Van de redactie

Waddinxveen - In Park Triangel worden 75 extra sociale huurwoningen gerealiseerd. De gemeente komt hiermee tegemoet aan de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Waddinxveen. Daarnaast zorgt dit ook voor balans in het woningaanbod van de wijk. Het oorspronkelijke woningbouwprogramma wordt hiervoor aangepast.


Een significant aantal extra sociale huurwoningen in Park Triangel was een expliciete wens van het huidige college. Wethouder Gezina Atzema geeft aan dat het nog een hele uitdaging was om dit te realiseren. “De programmering van de woningen in Park Triangel lag immers al vast. De bouw van sociale huurwoningen levert doorgaans financieel gezien veel minder op dan andere woningen en er waren geen aanvullende financiële middelen beschikbaar. Maar het is ons gelukt om, in goed overleg met de ontwikkelaar BPD, een verschuiving aan te brengen in de verdeling voor de resterende ontwikkelopgave.”


Oorspronkelijk plan
In het oorspronkelijke plan en de bestaande contractafspraken waren er 200 sociale huurwoningen en 475 KoopStartwoningen. Samen zorgen zij voor zo’n 25% van de totale woningbouwopgave. Door te schuiven in deze verdeling voor de resterende ontwikkelopgave in Park Triangel, kunnen er extra sociale huurwoningen gerealiseerd worden zonder dat er sprake is van financiële consequenties voor de gemeente. Wethouder Henry ten Zijthoff onderschrijft het belang van de bouw van extra sociale huurwoningen. “Er is een grote behoefte aan dergelijke woningen, zeker in een groeigemeente als Waddinxveen. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we na alle inspanningen dit resultaat behaald hebben. Daarbij zorgt het ook voor een evenwichtige opbouw van de wijk en een betere balans tussen koop- en huurwoningen. Zo blijft Park Triangel aantrekkelijk voor woningzoekenden.”
 

Nieuw woonprogramma
Er resteren nog 165 KoopStart-woningen. Na de herverdeling van dit deel van het woonprogramma voor de resterende deelplannen van Park Triangel ziet het er als volgt uit:

- 75 extra sociale huurwoningen
- 35 KoopStart-woningen
- 55 middeldure koop- en huurwoningen

Met het nieuwe woonprogramma zorgt de gemeente niet alleen voor een gedifferentieerd woningaanbod, maar komt het ook tegemoet aan de krapte op de woningmarkt en de stijgende vraag naar goedkopere huur- en koopwoningen.
 Zendings Kringloop Winkel viert 35-jarig bestaan

15-06-2019

Van de redactie

 ‘Een tweede leven voor bruikbare spullen en een mooie opbrengst voor het goede doel’ 

Bodegraven - Spullen een tweede leven geven en tegelijkertijd geld ophalen voor het goede doel: dat is het waar de Zendings Kringloop Winkel zich voor inzet. De winkel in de Spoorstraat in Bodegraven bestaat op zaterdag 29 juni precies 35 jaar en is daarmee de oudste kringloopwinkel van Bodegraven. Dat is reden voor een klein feestje. 

Enigszins verstopt in de Spoorstraat, tussen nummer 16 en 18, zit de Zendings Kringloop Winkel: indertijd een initiatief van de Hervormde Kerk waar nu vrijwilligers van de Hervormde Gemeente en de Protestantse Gemeente Emmaüs bruikbare tweedehands spullen verkopen. Daarmee geven zij meubels, speelgoed, boeken, kleding, curiosa en meer een tweede leven en sparen zo het milieu. Bovendien halen zij zo geld op voor de zending. ,,Met de opbrengst sponsoren we onder meer Bodegraafse zendingswerkers die in het buitenland verblijven. Ook kiezen we ieder jaar een project, zoals dit keer ‘Onderwijs voor kinderen in Oeganda’ via Kerk in Actie”, vertelt Elly Roseboom namens de Protestantse Zendingscommissie. In 2018 haalde de winkel maar liefst 23.450,76 euro op.
 

49ste Rommelmarkt
Behalve met de winkel haalt de Zendings Kringloop Winkel ook ieder jaar geld op door het organiseren van de Rommelmarkt bij ’t Anker tijdens de Najaarsmarkt. ,,Dat doen we dit jaar –op 13 en 14 september- al voor de 49ste keer en is echt een begrip in Bodegraven. In twee dagen verkopen we van alles: meubels, curiosa, boeken, huishoudelijke artikelen, speelgoed en meer”, vertelt Roseboom. Het afgelopen jaar was de opbrengst van de Rommelmarkt 9.548,77 euro. In de 35 jaar zijn in de Zendings Kringloop Winkel ontzettend veel spullen over de toonbank gegaan en daarmee vele projecten gesteund. Roseboom verklaart: ,,Het succes van de Zendings Kringloop Winkel is te danken aan de vele vrijwilligers die zich met enthousiasme inzetten. Een aantal van hen, is al vanaf het begin of kort daarna actief. De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Al 35 jaar.” 

Feestje
Om te vieren dat de Zendings Kringloop Winkel 35 jaar bestaat, is er vrijdagavond 28 juni 19.00 tot 21.00 uur en zaterdagochtend 29 juni van 10.00 tot 12.00 uur een feestje in de winkel. Bezoekers krijgen koffie, thee of limonade met wat lekkers en elk kind krijgt een gratis kinderboekje. ,,Iedereen is van harte welkom: de 28ste en 29ste , maar ook op andere momenten. De winkel is iedere vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur open om spullen te kopen en te brengen”, aldus Roseboom.
 Prachtig loopweer tijdens 10 van Boreft

15-06-2019

Van de redactie

Bodegraven – Het was zaterdagmiddag prachtig loopweer tijdens de 10 van Boreft. Het was alweer de 8e editie van dit prachtige hardloop evenement. Dit jaar was de organisatie in handen van de Ronde Tafel van Bodegraven. Naast de 10 kilometer was er ook een kidsrun van 1,2 kilometer. Nieuw was dat de route door het Limespark en gedeeltelijk door de vissenbuurt van Bodegraven ging. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan de Oude Zustertuin en Make-A-Wish Nederland.
 

Foto's: Digitale Bodegraafse Krant
 Jaarlijkse rommelmarkt weer druk bezocht

15-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Ondanks de regen was het al snel druk op de jaarlijkse rommelmarkt van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs Bodegraven. Het is voor vele mensen heerlijk om tussen de spelletjes, oude kleding en meer te snuffelen of er wat bij zit. Ook bij het Rad van avontuur gingen de prijzen er in rap tempo uit. Hierbij waren leuke en mooie prijzen te winnen, waaronder vier hoofdprijzen: een elektrische fiets, een retro platenspeler, een tuinset en een dinerbon van ‘Bij Robbert’.
 


 

De opbrengsten van de rommelmarkt gaan naar diverse goede doelen: naar de Ontmoetingskerk, voor een extra eenmalige activiteit voor de jongeren in onze gemeente, naar Local Care voor de zorgboerderij Dim imeni Dirk Jana, nabij Rivne (Oekraïne) en naar de World Servants, voor ondersteuning aan de diverse projecten in landen waar hulp nodig is.


Foto’s: Digitale Bodegraafse Krant
 Reactie Woerden over Energielandschap aangescherpt

15-06-2019

Van de redactie

Woerden - Het college van gemeente Woerden heeft haar reactie aan gemeente Utrecht over het conceptvoorstel voor een energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop aangescherpt. In de conceptbrief was al gevraagd rekening te houden met onder andere woningbouw, impact op omwonenden en landschap en natuur. In de aangescherpte versie zijn de zorgen meegenomen die geuit zijn tijdens de behandeling van de brief in de gemeenteraad. De brief is opgesteld als reactie op het conceptvoorstel van gemeente Utrecht om de polders in te richten als energielandschap. Het college van Woerden heeft in mei een conceptreactie opgesteld en deze besproken in de gemeenteraad. Hier werden een aantal zorgen geuit die meegenomen zijn in de uiteindelijke brief aan Utrecht.
 

Biodiversiteit en woongenot
Zo worden de zorgen gedeeld over de impact die een energielandschap heeft op landschap, biodiversiteit en woongenot van inwoners. Het college vraagt nadrukkelijke aandacht van gemeente Utrecht voor overlast voor de bewoners in zowel het Woerdense als Utrechtse deel van Reijerscop. Daarom vraagt ze om te overwegen Reijerscop als ‘woonwijk’ mee te wegen en niet als ‘zelfstandige woningen’. Dat betekent dat de gemeente Utrecht gevraagd wordt een afstand van 800 meter in plaats van 400 meter tot windturbines aan te houden.
 

Zorgvuldig proces
Andere zorgen die in de brief worden geuit gaan over het betrekken van inwoners bij de plannen. Het college van Woerden constateert dat het, ondanks de inzet van de gemeente Utrecht, niet gelukt is om een zorgvuldig proces te doorlopen. Zij roept het college van Utrecht op om zorgvuldig om te gaan met de belangen van inwoners en omliggende gemeenten bij het vervolgproces. Zorgvuldige procedures en een realistische planning zijn daarbij van het grootste belang. De beslissing over het energielandschap wordt genomen door gemeente Utrecht.
 

Voor de opwek van duurzame energie in Woerden wordt komend jaar een afwegingskader opgesteld zodat er een zorgvuldig proces doorlopen wordt. Hierin worden afspraken gemaakt over zaken als de maximale omvang van projecten, hoe deze passen in het landschap en over participatie. Hierbij worden alle technische mogelijkheden bekeken en wordt zonne-energie bij voorkeur op daken gerealiseerd. Tot het afwegingskader door de raad is vastgesteld, heeft het college in november 2018 besloten dat er geen vergunningsaanvragen voor grootschalige energieopwekking in behandeling worden genomen.
 ANBO opgelucht over aanvaarding pensioenakkoord

15-06-2019

Van de redactie

Woerden - ANBO is blij dat het pensioenakkoord is aanvaard door de FNV. “De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog en indexatie is dichterbij. Maar er moet nog hard worden gewerkt aan verbetering, want het advies van de commissie Dijsselbloem toont aan dat er echt een andere rekenrente moet komen”, zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. Uiteindelijk heeft het ledenparlement van de FNV ingestemd met het akkoord nadat 75 procent van de leden het akkoord had goedgekeurd. In een eigen peiling bleek dat tweederde van de ANBO-leden het akkoord aanvaarden, met 20 procent tegenstemmen.
 

Nu doorpakken
 “Ik ben heel blij dat deze stap is genomen”, zegt Liane den Haan. “Het verwerpen van het akkoord in 2010 heeft ons negen jaar stilgezet, met als gevolg dat de pensioenen 15 tot 20 procent minder waard zijn geworden. Nu moeten we doorpakken.”
 

Stap vooruit voor alle generaties
ANBO vond dat het akkoord per saldo een stap vooruit is. Vanwege de AOW-leeftijd, die twee jaar wordt bevroren, daarna in kleinere stappen naar 67 jaar gaat om vervolgens minder snel te stijgen dan nu. “Ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn. Niet alleen de mensen die binnen enkele jaren met AOW gaan maar ook de jongere werknemers voor wie het straks ook jaren kan schelen.” Het nieuwe contract voor de pensioenen is ook beter dan het huidige stelsel. “Verwerpen had betekend dat we gevangen zouden zitten in het huidige financieel toetsingskader, waarbinnen we de komende tien jaar geen volwaardige indexatie zouden hoeven te verwachten. Bovendien zouden eventuele kortingen hoger uitpakken, omdat er gekort zou worden vanaf een dekkingsgraad van 104,3 procent. Dat wordt nu 100 procent.”
 

Rekenrente moet echt anders
Tegelijkertijd staat ANBO nog niet te juichen over alle aspecten. “Met name de rekenrente is een ramp”, zegt Den Haan. “Ons grootste pensioenfonds moet nu rekenen met een rente van 0,88 procent. Dat is belachelijk. Daar komen de consequenties van de regels van de commissie van Dijsselbloem nog eens bovenop, die de dekkingsgraad tot 8 procent kan drukken. Veel meer dan tot nog toe in de kranten heeft gestaan. Ik ben blij dat FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga heeft gezegd de rekenrente in de uitwerking opnieuw aan de orde te stellen. Want deze regels staan een echte, eerlijke verbetering in de weg.”Informatieavond over windmolens

15-06-2019

Van de redactie

Woerden - Op 25 juni organiseert Inwonersbelangen een informatieavond over de plannen om windmolens te plaatsen bij woonwijken in gemeente Woerden en omliggende gemeenten. In 2005 en 2014 is met succes voorkomen dat in de buurt van woonwijken grote windmolens geplaatst zijn in en rondom gemeente Woerden. Met de klimaatplannen en het nieuwe Provinciaal bestuur komen de windmolens weer in beeld. In de provincie Utrecht worden door de U16 gemeenten plannen gemaakt waar ze geplaats kunnen worden. Het verschil met 2005 en 2014 is dat er nu zelfs sprake is van windmolens met tiphoogtes van 225 meter. De Domtoren in Utrecht is slechts 112 meter hoog. Als deze molens bij woonwijken geplaatst worden geeft dit onder andere geluidsoverlast en slagschaduw (stroboscoopeffect) van november tot en met maart.
 

De fractie Inwonersbelangen organiseert op 25 juni 2019 een informatiebijeenkomst. Sprekers gaan in op de overlast die windmolens genereren, of er sprake is van waardedaling van woningen, wat de laatste stand van zaken is en welke mogelijkheden er zijn om plaatsing te voorkomen.


U bent van harte welkom:

Datum: Dinsdag 25 juni
Inloop: 19.45 uur
Start: 20.00 uur
Locatie: H20, Uithof 1, Harmelen

Wij stellen het op prijs als men zich van tevoren aanmeld via deze link in verband met catering.
 Streekmarkt in de Kerkstraat

14-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Zaterdag 15 juni is er weer een gezellige streekmarkt in de Kerkstraat. Er zijn verschillende aaibare dieren aanwezig en een veelzijdig aanbod van marktkramen gevuld met streekproducten. Bent u daarom nog opzoek naar een last-minute Vaderdag geschenk? Dan bent u bij de streekmarkt op het juiste adres.
 


 Film ‘A Star is Born’ in het Evertshuis

14-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Op vrijdag 28 juni schitteren Bradley Cooper en Lady Gaga op het grote witte doek in de theaterzaal van het Evertshuis. Deze remake uit 2018 won een Oscar voor de beste originele titelsong met de prachtige rockballad ‘Shallow’.


In deze nieuwe verfilming van het tragische liefdesverhaal, speelt Bradley Cooper de aan lager wal geraakte country-ster Jackson Maine. Hij ontdekt én wordt verliefd op de onbekende zangeres Ally, gespeeld door Lady Gaga. Ze worstelt met het leven en heeft haar droom om het te maken in de muziek business zo goed als opgegeven. Jack moedigt haar juist aan om haar plek in de spotlights op te eisen. Wanneer dit lukt, begint hun liefdesrelatie echter scheurtjes te vertonen. Jack voert een innerlijke strijd en heeft moeite met het feit dat hij steeds meer in haar schaduw komt te staan.


‘A Star is Born’ is een remake van de gelijknamige film uit 1937. Cooper schreef het scenario samen met Will Fetters en Eric Roth, was producent en speelt samen met Lady Gaga de hoofdrol.


De film begint om 20:30 uur, een kaartje kost € 8,50 en is inclusief een pauzedrankje. Voor meer informatie en reserveringen zie www.evertshuis.nl
Praktische informatie:

Vrijdag 28 juni 2019
Titel: A Star is Born
Genre: Film
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 8.50 (inclusief drankje)
Duur: 135 minuten
Locatie: Theaterzaal Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven, 0172 – 618 484
 Nieuw beweegprogramma FitStap van de Koninklijke Wandel Bond Nederland in Bodegraven/Reeuwijk

14-06-2019

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk /Regio - FitStap is een nieuw, uniek beweegprogramma opgezet door de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) in samenwerking met de Hoge School Arnhem en Universiteit Maastricht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds duidelijker dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie houdt. Het FitStap programma biedt inhoudelijk activiteiten als laagdrempelig bewegen in de natuur (wandelen), cognitieve fitness, mentale coaching en voedingsadvies om u gezond te houden van de wieg tot het graf.
 

Als gecertificeerd FitStap coach en vanuit haar paramedische specialistische achtergrond wil Ilse Hoppers iedereen bereiken, jong en oud, om “gewoon” te gaan bewegen. Niet alleen om de mogelijke gevolgen van niet-bewegen te voorkomen, maar ook om uw symptomen bij een ziekte als hart en vaatziekte, artrose, fibromyalgie, COPD, diabetes mellitus, depressie, dementie, osteoporose, angst en stemmingsstoornis en burn-out om te keren. Een programma met aandacht, plezier en verbinding en de liefde voor de natuur en bewegen. Uw nieuwe leestijl als medicijn.
 

Zelf je training plannen
De deelnemers trainen gedurende het programma één keer per week in een groep, onder begeleiding van Ilse Hoppers en twee keer in de week zelfstandig. Deze momenten kunnen zij zelf inplannen. Ook gaan de deelnemers aan de hand van opdrachten en tips actief in de weer met het aanpassen van hun leefstijl. Ilse begint met het nieuwe beweegprogramma in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan de Rijn en Leiden.
 

Gratis app
Via een gratis app worden de deelnemers gemotiveerd en hebben ze contact met elkaar en met de coach. Naast fysieke bijeenkomsten vindt er dus ook online, interactieve ondersteuning plaats. Het verkrijgen van inzicht, vergroten van het zelfvertrouwen, laagdrempeligheid, haalbaarheid staan bij FitStap voorop.
 

Aanmelden
Aanmelden kan via www.fitstap.nl/ilse Op deze website vind je ook meer informatie over FitStap.
 Themabijeenkomst ‘Weerbaarheid: vol zelfvertrouwen opgroeien’

14-06-2019

Van de redactie

Gouda - Op 03 juli a.s. (19.30 - 21.30 uur) organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de themabijeenkomst ‘Weerbaarheid: vol zelfvertrouwen opgroeien’ in GGD Hollands Midden, locatie Gouda. Ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar worden hiervoor van harte uitgenodigd.


Kinderen die weerbaar zijn, durven hun grenzen aan te geven. Ze durven voor zichzelf op te komen en kunnen om hulp vragen. ‘Heeft jouw kind hier moeite mee? Het is vaak een zoektocht voor jou als ouder om erachter te komen hoe je je kind(eren) het beste kunt begeleiden.’ Tijdens de CJG-bijeenkomst Weerbaarheid bieden wij handvatten om een kind te ondersteunen en te helpen weerbaar te worden.


Deelname kost € 5,- per persoon. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl
 Officiële start bouw ‘Aan de Nesse’

14-06-2019

Van de redactie

Waddinxveen - Op woensdag 12 juni vond de officiële start plaats van de bouw van negen herenhuizen ‘Aan de Nesse’ in Waddinxveen. Dit is een van de eerste projecten van de gebiedsontwikkeling van het Sleutelkwartier. Wethouder Kirsten Schippers verrichtte om 15.15 uur de officiële handeling en opende een ‘papieren deur’ om daarna symbolisch de sleutel te overhandigen aan de eerste bewoners. Daarna trok het gezelschap naar het SK-lab voor een korte toespraak van de wethouder en van Tomas van den Berg, directeur van Bouwbedrijf De Langen & van den Berg.

Duurzaam
De negen herenhuizen met vrij uitzicht op de Gouwe, passen qua duurzaamheid helemaal in deze tijd. De woningen zijn gasloos en een (bodem)warmtepomp zorgt in zomer en winter voor een comfortabel binnenklimaat. Goede isolatie en zonnepanelen dragen bij aan een verlaging van energiekosten.


Voortgang
Alle negen woningen zijn inmiddels verkocht. De komende week wordt er geboord naar een bron voor de warmtepomp. Daarna wordt de eerste paal geslagen en starten de bouwwerkzaamheden.
 Hospice Bodegraven-Reeuwijk geopend

14-06-2019

Van de redactie

Bodegraven – Donderdagmorgen heeft burgemeester van der Kamp, Hospice Bodegraven-Reeuwijk officieel geopend. Acht jaar geleden kreeg Nelleke Mouthaan het idee om in Bodegraven een hospice te gaan openen en vandaag was dan ook de grote dag. De open dag heeft veel mensen aangetrokken want iedereen wou met eigen ogen zien hoe mooi het is geworden. In totaal staan er 50 vrijwilligers klaar om vanaf maandag de eerste gasten te verwelkomen.
 

Nelleke Mouthaan, kijkt terug op een mooi project
 

Hospice Bodegraven zit in de voormalige huisartsenpost aan de Boezemsingel en is het afgelopen jaar flink vertimmerd. Het interieur is aangekleed door wonen en parket interieurs het Hof uit Reeuwijk. Alles is mooi aangepakt en ook de tuin heeft de nodige privacy voor de bewoners en de familieleden. En zo kan er nog genoten worden van de laatste dagen in het leven. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat garant voor de hypotheek. Het geheel is grotendeels door sponsoring opgebracht.
 

In het Hospice zit een mooie en ruime sfeervolle woonkamer en een linnenkamer. Ook is er een multifunctionele stilteruimte aanwezig. Boven het hospice zijn twee appartementen welke verhuurd zijn en zo voor inkomsten zorgen. Voor de mantelzorger is er een logeerkamer aanwezig. Als het nodig is dan kan er iemand van de Viersprong gevraagd worden.
 


Het hospice kan in elk geval nog een ding gebruiken en is dan ook nog op zoek naar donateurs. Heeft u interesse om donateur te worden klik dan op deze link.

Foto's: Digitale Bodegraafse Krant
 Initiatiefgroep Hart in Bodegraven blij met de plannen voor herinrichting

13-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - We zijn als initiatiefgroep Hart in Bodegraven blij met de plannen voor de herinrichting van het Raadhuisplein zoals vermeld in de weekkrant KOBR. De keuze banken met plantenbakken op het Raadhuisplein is geen onderdeel van ons project. Daartoe behoort wel het verhoogde gedeelte voor het Gemeentehuis en De Buren, evenals de terrassen aan de oostgevel plein voor De Munt en Zoete Inval (zie visualisaties). Timo Cents, de architect van onze plannen, is nu ingeschakeld bij het ontwerp terrassen oostgevel Raadhuisplein. Daardoor ontstaat er nog dit jaar al een beeld hoe het Hart in Bodegraven er uit kan gaan zien. Kijk op de website hartinbodegraven.nl voor inzage in het totaalplan.
 Baklava en Poezie in het Evertshuis bracht diverse bevolkingsgroepen tot elkaar!

13-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Op 8 juni jongsleden organiseerde Het Eversthuis en stichting SAM een gratis proeverij van zoete Arabische hapjes en poëzie van Mohammed Saeed Abeed Allal. Meer dan honderd bezoekers hebben gesmuld van de kookkunsten van Syrisch-Nederlandse inwoners en geluisterd naar de prachtige poëzie van Mohammed Saeed.
Ook werd een boekje met 12 van zijn gedichten, of zoals Mohammed zelf zegt ‘zijn gedachten’ uitgereikt aan iedere bezoeker. Mohammed voelde zich gevleid door het de komst van zoveel bezoekers en is trots dat de hapjes maar ook zijn poëzie ervoor hebben gezorgd dat diverse culturen elkaar hebben ontmoet. Hij hoopt dan ook dat dit het begin is van meer verbinding tussen de diverse bevolkingsgroepen in Bodegraven-Reeuwijk.


Achtergrond Mohammed Saeed
Mohammed Saeed Abeed Allal is van Palestijnse afkomst. Hij werd geboren in 1959 in Aleppo, Syrië. Vervolgens vestigde hij zich in Latakia en studeerde af in Handel. In 2017 Vluchtte hij met zijn gezin naar Nederland. Mohammed schrijft van jongs af aan gedichten omdat het schrijven de enige manier voor hem bleek te zijn om zijn gevoelens uit te drukken. Mohammed schrijft over gebeurtenissen uit zijn leven maar ook over vrouwen en de liefde. Ook in Nederland blijft hij iedere dag dichten over de mooie maar soms ook opmerkelijke dingen die hij tegen komt in Nederland. Met zijn gedichten lukt het hem om medevluchtelingen op zachtzinnige en kunstzinnige manier mee te nemen in de mooie dingen van het bestaan. Het boekje is voorzien van mooie foto’s uit Bodegraven-Reeuwijk , gemaakt door Dirk van den Blink, die het dagelijkse bestaan illustreren.
 Toine en Julie van Benthem in gast van de week

13-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Maandagavond 17 juni heeft Leo Dijkmans in het rechtstreekse radioprogramma “gast van de Week” Toine en Julie van Benthem.
Toine van Benthem is een Nederlandse cabaretier en acteur. Hij deed veel aan allerlei theatervormen en kwam in 1982 bij de uit medestudenten bestaande cabaretgroep “Purper” Met deze formatie, die sketches, grappen en close harmony brengt, trad hij buiten Nederland ook op in Duitsland, zowel in het theater als op de televisie. Hij schreef met Frank Hilwig in opdracht van de Gemeente Utrecht een toneelstuk ("Als Oranje zwijgt") t.g.v. de herdenking 400 jaar Unie van Utrecht en hield hij zich enkele jaren intensief bezig met het schrijven van een filmscenario over “Franz Kafka” Ook is hij een begenadigd gitarist en had een groep “de Toinettes” opgericht waarin ook Julie van Benthem meezong. Toine heeft de muziek weer in zijn hart gesloten en heeft pas weer een nieuwe CD uitgebracht. Hierover gaat hij vertellen en Ja hij neemt ook zijn gitaar mee en zal life verschillenden nummers spelen.
 
Julie heeft haar eigen weg gevolgd en is kunstenares geworden en heeft de kunstacademie “Minerva ”in Groningen met succes afgerond. Vanaf dat ze haar opleiding begon, had ze een affiniteit met rariteitenkabinetten en anatomische verzamelingen. Daar is zij in verder gegaan als kunstenaar. In mei 2016 heeft Juli, tijdens een natuurwandeling in Frankrijk, in een grot een van de meest bijzondere vondsten van de 21e eeuw gedaan. Het gaat om een onaangetaste en unieke anatomische collectie van onbekende herkomst. Verschillende archeologen en kunsthistorische hebben de collectie toen onderzocht en verklaard dat het om een 17e -eeuwse verzameling van kostbare rariteiten gaat, die tijdens de Franse revolutie in die grotten waren opgeslagen. Hierover en over haar beroep als kunstenaar en over haar rol in de band Toinettes vertelt zij en misschien komt er nog samen met haar vader een leuk deuntje uit.
Het programma “Gast van de Week” is rechtstreeks bij RTV-radio te beluisteren van 20.00 uur tot 21.00 uur op de FM 107,8 en wordt dinsdag en zondag herhaalt. Ook terug te luisteren via uitzending gemist.
 Zomerconcert landgoed Hooge Burch

13-06-2019

Van de redactie

Zwammerdam - Op donderdag 4 juli 2019 vindt het jaarlijks Zomerconcert plaats op landgoed Hooge Burch van Ipse de Bruggen in Zwammerdam. Thema van dit jaar is: “Liefde doorgeven”. Tijdens het concert zullen de koren van het landgoed zich presenteren.  Zanggroep Hooge Burch en het Hooge Burch Inclusiekoor Burch brengen wisselende nummers ten gehore. Sommige om te beluisteren en sommige om uit volle borst mee te zingen. De zang wordt afgewisseld door prachtige muzikale intermezzi, verzorgd door Hetty Koelewijn op piano en Hans Kuyvenhoven op hobo. Hetty begeleidt de samenzang en de koren op piano en orgel.  En de algehele leiding is in haar handen. Iedereen is van harte welkom!

 

Datum: Donderdag 4-7-2019
Locatie: De Haven op landgoed Hooge Burch, Spoorlaan 19, Zwammerdam.
Aanvang: 19.00 uur, gratis toegang, collecte na afloop.
 Politie zoekt mensen welke man herkennen op camerabeeld

12-06-2019

Van de redactie

Gouda – De politie is op zoek naar een man die op zaterdag 1 juni rond 06.00 uur brand heeft gesticht bij de shishalounge aan de Vredebest in Gouda. De man is op camerabeelden vastgelegd. Herkent u deze man? Bel dan met 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem 0800- 7000.
 


 Waddinxveen opgeschrikt door grote brand

12-06-2019

Van de redactie

Waddinxveen - Dinsdagavond 11 juni heeft er in een bedrijfspand aan de Staringlaan in Waddinxveen een grote brand gewoed. Nadat ’s nachts het sein brandmeester werd gegeven, was de brandweer woensdagochtend nog bezig met nablussen. Inmiddels is de brand geblust. Burgemeester Nieuwenhuis was dinsdagavond ter plaatse en sprak daar met de hulpdiensten en de eigenaar van het pand. “De brand heeft een enorme impact. Het is verschrikkelijk voor de eigenaar. Inwoners en ondernemers ervaren overlast. Bovendien vraagt het van de hulpdiensten een enorme krachtsinspanning. Ik leef mee met de ondernemer die zijn bedrijf in vlammen zag opgaan. En ik ben trots op de inzet van onze hulpdiensten.” Ook de komende dagen zal er contact zijn met de ondernemers en kijkt de burgemeester wat de gemeente voor hen kan betekenen.
 

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft een inventarisatie gemaakt van de verontreiniging van het terrein en de openbare ruimte rondom het pand. Tijdens het blussen zijn er kleine asbesthoudende deeltjes vermengd geraakt met het bluswater. Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid. De gemeente heeft een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld voor de reiniging van de omgeving. De voorbereidingen beginnen woensdag 12 juni. Naar verwachting wordt donderdag 13 juni het buitenterrein gereinigd.  De brand ging dinsdagavond gepaard met veel rookontwikkeling. Inwoners kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De brandweer verrichtte metingen, maar constateerde geen alarmerende waarden. Ook de asdeeltjes die zijn neergekomen in de omliggende straten, zijn niet gevaarlijk.
 

De regen van woensdag spoelt de as- en roetdeeltjes weg. Gezien de lage waarden die gemeten werden aan de ene kant en het grote gebied dat met een melding bereikt zou worden aan de andere kant, besloten de hulpdiensten geen NL-alert te sturen. Op de website van de gemeente staan tips hoe de neergekomen as- en roetdeeltjes in de eigen tuin het beste verwijderd kan worden.


 Explosie bij brand in Waddinxveen

12-06-2019

Van de redactie

Waddinxveen – Dinsdagavond heeft er bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Staringslaan een grote brand gewoed. Door de brand heeft er één explosie plaatsgevonden. De brand ging gepaard met een grote hoeveelheid rook waardoor de N207 tussen Boskoop en Waddinxveen tot middernacht was afgesloten. Het voorste deel van het pand is voorzien van asbest platen, het vuur heeft deze platen niet bereikt. Rond 01.30 uur was de brand is onder controle. Met een kraan wordt het kantoordeel van het pand afgepeld en zo nodig geblust. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Foto: politie
 CDA trekt zich terug uit coalitiebesprekingen

12-06-2019

Van de redactie

Den Haag - Het CDA Zuid-Holland trekt zich terug uit de lopende besprekingen over een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland. Eind maart schoof Forum voor Democratie – na de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland met 11 zetels de grootste partij – VVD-prominent Hans Wiegel naar voren als informateur. Wiegel adviseerde een coalitie te vormen met FvD en VVD als centraal blok, aangevuld met minimaal drie andere partijen. 


“Forum heeft aanvankelijk de kar getrokken als winnaar van de verkiezingen,” aldus CDA-fractievoorzitter Adri Bom-Lemstra. “Het was een nieuwe partij met voor ons onbekende politici. Verschillende partijen wilden op voorhand al niet in gesprek. Wij volgden die koers niet. Ondanks de landelijke koers van Forum voor Democratie zijn we wel het gesprek aangegaan om te kijken welke ideeën zij hebben over Zuid-Holland en of we wederzijds vertrouwen konden opbouwen om de komende jaren tot een nog mooiere en sterkere provincie te komen. Dat lukte en we kwamen tot een inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen waar FvD, VVD en CDA mee konden instemmen. Wij hoopten hiermee partijen over te halen om zich bij ons aan te sluiten.” Want voor een meerderheid in Provinciale Staten was naast FvD, VVD en CDA minstens één extra partij nodig. Verschillende pogingen om andere partijen aan te laten sluiten zijn mislukt. Forum voor Democratie heeft diverse opties voor meerderheidscoalities verkend. Ook de mogelijkheid van een minderheidscoalitie is bezien, maar dit kan niet op de steun van het CDA rekenen.

 

“Wij zijn in deze informatiefase de gesprekken ingegaan om te komen tot een brede meerderheidscoalitie, die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen,” aldus Adri Bom-Lemstra. “Dit is voor ons als CDA van belang, omdat we alleen op deze manier denken voldoende punten uit het verkiezingsprogramma te kunnen realiseren. Niet alleen voor onze kiezers, maar voor alle inwoners in Zuid-Holland. Na het afhaken van verschillende partijen, hebben wij onvoldoende vertrouwen dat resterende combinaties die wellicht getalsmatig net kunnen, tegemoetkomen in het realiseren van deze voor ons belangrijke uitgangspunten.”  Dit geeft voor CDA Zuid-Holland de doorslag om niet door te gaan in de besprekingen in de huidige informatiefase.Woningbouw Prinsenhof komt snel dichterbij

12-06-2019

Van de redactie

Woerden - Met het aangaan van een overeenkomst voor het woningbouwproject Prinsenhof is woensdag 12 juni een belangrijke stap gezet op weg naar de start bouw. Directeuren Roy Uijtewaal en Frank van der Heijden (HeijWaal Projectontwikkeling) en wethouder Tymon de Weger (gemeente Woerden) plaatsten hun handtekening onder de overeenkomst voor de bouw van 23 hofwoningen op een oude bedrijfslocatie tussen de Rijnkade en de Prinsenlaan in Woerden.
 V.l.n.r.: Frank van der Heijden, Tymon de Weger, Roy Uijtewaal.

Het project Prinsenhof kwam een paar jaar geleden in de crisistijd niet op gang. De ontwikkelaar heeft toen zelf in overleg met omwonenden een haalbaar plan gemaakt. De woningen zijn gasloos en hebben elk een eigen parkeerplaats. Ook een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte draagt bij aan een goed woonklimaat. De verkoop is vorige maand van start gegaan en loopt nu nog.  Directeur Roy Uijtewaal: “We kunnen niet wachten tot alle opstallen zijn gesloopt en dan komt er in één keer 5.000 m2 grond vrij. Dat is zo groot als een voetbalveld zo midden tussen de bestaande woningen.” Wethouder Tymon de Weger (wonen): “Er is een enorme behoefte aan nieuwe woningen, dit project komt aan die vraag tegemoet. Het is bovendien een goed voorbeeld van het optimaal benutten van vrijgekomen plekken in de binnenstad. Met alle voordelen die daarbij horen voor de toekomstige bewoners: het historische centrum op loopafstand en een ruim aanbod aan winkels en andere voorzieningen om de hoek. Al met al ben ik erg blij met deze ontwikkeling, die zorgvuldig is afgestemd met de omgeving.”
 

Start bouw
Naar verwachting zijn de plannen over een maand ter inzage bij de gemeente. Vervolgens wordt komend najaar het bestemmingsplan vastgesteld. Begin volgend jaar kan dan de bouw van start. Meer informatie over het project is te vinden op www.heijwaal.nl.


Foto: Alex de Kuijper.
 Collecteweek Rode Kruis Bodegraven

14-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Van 16 juni tot en met 22 juni is de jaarlijkse collecteweek van het Rode Kruis. In deze week gaan de collectanten langs de deuren om geld op te halen voor de Bodegraafse afdeling van het Rode Kruis. Ook zullen de vrijwilligers op diverse locaties in Bodegraven staan met de collectebus. Dit jaar zullen er voor het eerst ook enkele digitale collectebussen gebruikt worden, waarbij men ook met de pinpas kunt doneren.


Rode Kruis Bodegraven staat op verschillende momenten klaar om hulp te bieden of informatie te verstrekken. Zo is het Rode Kruis aanwezig op diverse evenementen om eerste hulp te verlenen, zoals de Najaarsmarkt en de Vakantiespelen. Daarnaast houdt de afdeling zich onder andere bezig met het organiseren van EHBO- en reanimatiecursussen, noodhulp bij calamiteiten, burgerhulp en zelfredzaamheid.


De hulporganisatie werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van giften om haar belangrijke activiteiten te kunnen voortzetten. Daarom zamelen zij ieder jaar tijdens de collecteweek geld in. Met de opbrengst van de collecte worden de Rode Kruis vrijwilligers getraind, EHBO-materialen aangeschaft en cursussen georganiseerd.
U kunt het Rode Kruis steunen door een bijdrage te doen in de bekende groene collectebus, maar u kunt uw gift aan Rode Kruis Bodegraven ook via een Tikkie overmaken. Ga daarvoor tijdens de collecteweek naar de website www.rodekruisbodegraven.nl.
 Oude boormachine van vader in ruil voor Wecycle-puzzel

11-06-2019

Van de redactie

 Vaderdag-actie afgedankt elektrisch (tuin)gereedschap bij veel bouwmarkten 
 

Bodegraven/Regio - Veel vaders en grootvaders worden met Vaderdag getrakteerd op nieuw elektrisch (tuin)gereedschap. Om het inleveren van oude exemplaren bij de bouwmarkt te stimuleren, geeft Wecycle 60.000 legpuzzels gratis weg. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste).
 

Steeds meer mensen weten de Wecycle-inleverbakken in de bouwmarkt te vinden. Hier kun je makkelijk en verantwoord oude elektrische apparaten, armaturen en kapotte lampen (e-waste) in te leveren voor recycling. Bij veel bouwmarkten levert dit nu ook wat extra's op! Snelle inleveraars van afgedankt elektrisch (tuin)gereedschap, ontvangen gratis een Wecycle-legpuzzel van 500 stukjes. Aan de puzzel is ook een winactie verbonden waarmee puzzelaars een uitje kunnen winnen.


Deze bouwmarkten doen mee: Bauhaus, Bouwhof, Enorm, Formido, Hubo, Kluswijs, Multimate en Praxis (OP=OP). Wecycle voert deze actie uit in opdracht van de Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen.Vervolg Raadhuisweg - Zoutmansweg

11-06-2019

Bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad heeft op 30 januari 2019 gekozen voor herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg (variant A). Tevens is besloten om aanvullende maatregelen te treffen om de verkeersintensiteit op de weg terug te dringen tot maximaal 4.700 voertuigen per dag en een piekintensiteit van 400 voertuigen per uur.
 

Verkeersintensiteit
Om inzicht te krijgen in de huidige situatie zijn in maart van dit jaar metingen gedaan naar de verkeersintensiteit. Mede door de aanleg van de Reeuwijkse Randweg is het aantal voertuigen op de Raadhuisweg/Zoutmansweg al flink afgenomen. Gemiddeld is de verkeersintensiteit nu 5.000 voertuigen per dag. Hiermee zitten we dus al dichtbij de gewenste 4.700 motorvoertuigen per dag (zie tevens het bijgevoegde kaartje).
 

Zoutmansweg: Uit de laatste meting blijkt dat de verkeersintensiteit sinds de aanleg van de Randweg gedaald is naar ongeveer 6.200 voertuigen; een daling van bijna 60%.
Raadhuisweg, Zoutmansweg – Groen van Prinstererlaan: Hierbij wordt een gemiddelde verkeersintensiteit over 2 meetpunten gemeten van ongeveer 4.350 voertuigen; dit is ruim onder de gestelde 4.700. Raadhuisweg, Groen van Prinstererlaan – Oudeweg: Uit de laatste meting blijkt dat de verkeersintensiteit gedaald is naar ongeveer 5.350 voertuigen; een daling van bijna 67%.
 

Piekintensiteit
De door de gemeenteraad gestelde piekintensiteit van maximaal 400 motorvoertuigen per uur wordt op het grootste deel van de weg behaald. Op andere delen zijn we er bijna.
Zoutmansweg: piek tijdens de ochtendspits nihil (403 voertuigen) en tussen 12.00 en 18.00 uur (variërend van 413 tot 503).
Raadhuisweg, Groen van Prinstererlaan – Oudeweg: Piek alleen tijdens de avondspits (van 409 tot 436).
 

Aanpak 2019/2020
De herinrichting zal na de werkzaamheden aan de Treebord plaatsvinden. De feitelijke herinrichting staat eind 2020 gepland. De komende tijd wordt de Raadhuisweg/Zoutmansweg normaal onderhouden en blijven de tijdelijke obstakels nog staan. In de tussenliggende tijd wordt breed ingezet om het gedrag van de automobilisten op de Raadhuisweg/Zoutmansweg te beïnvloeden. We zetten in op (korte- en langere termijn) inrichtingsmaatregelen, handhaving, sturing vanuit het bedrijfs-leven zelf, contacten met automobilisten, zichtbare vormen van bewustwording of het doorbreken van gewoontegedrag.
 

Vervolg
In de periode dat de Treebord is afgesloten wordt breed ingezet om de verkeersintensiteit verder te reduceren van 5.000 motorvoertuigen naar 4.700. Ook zetten we ons in om de piekintensiteiten op de resterende delen verder te verlagen. Eind 2020 wordt er over de definitieve inrichting besloten. Jeugdfilm: Ralph breaks the internet (6+) in het Evertshuis

11-06-2019

Van de redactie

Bodegraven - Ralph en zijn vrienden hoppen nog steeds van het ene naar het andere arcadespel. Ze ontdekken echter een nieuw fenomeen: Het internet. Een heel nieuwe wereld gaat open voor Ralph nu zijn ‘Wreck-it’ arcade game een online versie krijgt. Nederlands gesproken met o.a. stemmen van Frank Lammers en Georgina Verbaan.
Aanvang 14:00 uur, entree € 6,00 inclusief pauzedrankje en wat lekkers.
 >> Direct tickets bestellen
 Spetterend programma struinen in de tuinen

11-06-2019

Van de redactie

Woerden - Tuinenfestival Struinen in de Tuinen heeft het programma bekend gemaakt. Maar liefst 52 Woerdenaren stellen hun tuinen open. Ze bieden een podium aan een lokale act en verwelkomen buurtgenoten. In elke tuin geeft een lokale podiumkunstenaar drie keer een optreden. Met in totaal 154 optredens laat Woerden op zondag 7 juli zien hoeveel talent ze in huis heeft. 

Op zondag 7 juli 2019 kan er door heel Woerden, Kamerik, De Kanis en Linschoten gestruind worden. Er is een uitgebreid programma samengesteld waarbij 52 lokale acts een plek op het gazon hebben gekregen. Nieuwsgierige bezoekers kunnen tussen 12:00 en 17:00 uur op ontdekkingstocht door de wijken van Woerden, Kamerik, De Kanis en Linschoten. Met een kopje koffie, thee en natuurlijk een koekje heten de gastvrije tuineigenaren je welkom bij hun gezellige podium. Ervaar uiteenlopende optredens van bands, singer-songwriters, cabaretiers, theatermakers en andere podiumkunstenaars. De acts duren tot 30 minuten en zijn gratis te bezoeken.
 

Vind het programma online
Met een handige kaart maak je een eigen looproute, sla je favoriete acts op en wijst de website je de weg naar het dichtstbijzijnde optreden. De hele lijst met artiesten is te vinden via www.struinenindetuinen.nl/woerden
 

STRUINEN IN DE TUINEN WOERDEN
zondag 7 juli 2019
12:00 - 17:00
Gratis entree (vrijwillige bijdrage gewenst)
www.struinenindetuinen.nl/woerden
 Zomerweek Studio Puinhoop

11-06-2019

Van de redactie

 Jeugd kan in de vakantie creatief aan de slag 

Alphen aan den Rijn - Vervelen in de zomervakantie? Echt niet nodig. Parkvilla organiseert van 19 t/m 23 augustus Studio Puinhoop voor jonge ontwerpers, kunstenaars en bouwers in de leeftijd van 8–18 jaar. Studio Puinhoop is een ‘Pop-up Upcycling Atelier’ waar jongeren de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding van docent Leon Weber de meest uiteenlopende dingen te verzinnen én te maken van hun oude spullen. Denk hierbij aan coole kunstwerken, schitterende sieraden, bijzondere beelden of geniale gadgets.
 


Een oude fiets, een kapotte stoel, vale gordijnen. Allemaal dingen die we normaal weg zouden gooien. Maar waarom weggooien als je er nog iets gaafs van kan maken? Samen met de docent bekijken de cursisten voorbeelden en maken ontwerpen. Vervolgens gaat iedereen zelf aan de slag met allerhande materialen en technieken. Elke dag is er een andere activiteit en op woensdag bijvoorbeeld gaat iedereen aan de slag met ‘Fantastisch spetterende kleuren., een eigen graffiti werkstuk met zelfgemaakte sjablonen.
Aan de cursisten wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen in een techniek of bij de uitvoering van het wilde plan of idee. Iedere dag is er een andere workshop bij Studio Puinhoop en aan het eind van de week is er een expositie bij Parkvilla om alles te laten zien wat er gemaakt is. Bovendien staat er iedere dag een lekkere lunch klaar. Cursisten kunnen zich inschrijven voor één (€ 35,00 per dag (incl. lunch) of meerdere workshops van Studio Puinhoop óf voor de hele week (€ 165,00 incl. 5 lunches). Kijk voor meer informatie, inschrijven en andere cursussen op www.parkvilla.nl.
 


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina