NIEUWSReanimatiecursus wijkteam Bodegraven-Zuid

30-11-2022

Van de redactie

 Nog enkele cursusplekken beschikbaar 

Bodegraven - Het wijkteam Bodegraven-Zuid organiseert herhalingscursussen reanimatie en AED. De cursus wordt gegeven door ambulanceverpleegkundige Peter Raaijmakers. Hij is een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad. In de reanimatiecursus wordt herhaalt hoe je moet reanimeren en hoe je een AED bedient. 

De cursus is bedoeld voor cursisten die al eerder een reanimatiecursus gevolgd hebben. De cursus zal plaats vinden op dinsdag 6 december en start om 19:30 uur bij SAM, Rijngaarde 1 in Bodegraven.
 

Meer informatie aanvragen of aanmelden kan door een mail te sturen naar rina.hampel@live.nl vermeld in de mail je naam, adres, telefoonnummerFinanciële verplichtingen vanaf de Middeleeuwen

30-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - De Historische Kring Bodegraven organiseert op 6 december twee presentaties met de titel “Belasting betalen en belasting ontduiken in het verleden”. Gastspreker Rob Alkemade, archivist bij het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, vertelt over belastingen, heffingen en financiële verplichtingen voor de bevolking vanaf de middeleeuwen tot in het begin van de vorige eeuw. 
 


Het algemene verhaal wordt geïllustreerd met voorbeelden uit Bodegraven en omgeving. Toen waren er dus ook belastingaanslagen, heffingen, belastingpenningen en ontduikingen. De presentaties zijn dinsdag 6 dec. om 14.00 uur en 20.00 uur in het Groene Harthuys, Bouwsteeg 6, de toegang is gratis.Goudse IJsbaan rondom het stadhuis

30-11-2022

Van de redactie

Gouda - Beleef van woensdag 21 december t/m 15 januari de winter op het mooiste markplein van Nederland!
 

De Goudse IJsbaan is een terugkerend evenement op de Markt van Gouda en is niet meer weg te denken uit de Goudse winter. Dit oer-Hollandse evenement staat garant voor bijna vier weken ijspret. Met de zachte winters van de afgelopen decennia is natuurijs steeds schaarser. De Goudse IJsbaan is er dan ook trots op dat tienduizenden schaatsliefhebbers uit Gouda en wijde regio elk jaar de schaatsen onderbinden om een rondje over de Markt te schaatsen. Kleine kinderen zetten hun eerste voorzichtige pasjes op het ijs, jongeren volgen clinics en grootouders zwieren arm in arm over het ijs. 

Jarenlang lag er een kleinere ijsbaan tussen de Goudse Waag en het historische stadhuis. Vanaf de eerste editie leefde echter al de wens om de ijsbaan rónd het iconische stadhuis te leggen. In 2017 werd deze droom - met behulp van partners, sponsors en betrokkenen - gerealiseerd en werd Gouda en de rest van Nederland overweldigd door dit sprookjesachtige beeld met Anton Pieck-allure.
 

Naast de Goudse IJsbaan ligt de gezellige Koek & Zopie. Het transparante dak geeft een uniek panoramisch uitzicht op de rode luikjes van het stadhuis en de ijsbaan. Een heerlijke plek om op te warmen na het schaatsen of om te genieten van de spelende kinderen op het ijs. Maar ook ideaal voor borrelaars, of de reden nu zakelijk of privé is.
 


Goudse IJsbaan op een rijtje:

26 dagen ijspret
Zo’n 30.000 - 35.000 schaatsers
Ruim 5.000 kids op het ijs tijdens de Brede School Schaatsweek
Ca. 1.000m2 ijsvloer
Evenement voor alle doelgroepen 

Openingstijden

Woensdag 21 december 2022 t/m zondag 15 januari 2023 is de Goudse IJsbaan 26 dagen lang, alle dagen geopend van 09.00 t/m 23.00 uur*. Dus ook op zon- & feestdagen!

*LET OP: We hanteren aangepaste openingstijden tijdens o.a. de Brede School Schaatsweek en oudejaarsdag, actuele informatie via: goudseijsbaan.nl. Entreeprijzen

Entree € 7,00 Schaatshuur € 2,00 Dubbele ijzers € 1,00 Tickets zijn online en aan de kassa verkrijgbaar (alleen PIN betalen).

 

Duurzaamheid We zijn ons bewust van de onrust die er speelt in alle geledingen van onze samenleving over de energiebelasting. Achter de schermen zijn wij hard aan het werk onze energiebelasting te minimaliseren door bewustere en slimmere keuzes te maken in verwarmen, koelen en isoleren van de IJsbaan.
 

Onze ijsvloer wordt al sinds jaar en dag gelegd door Ice-World. Ice-World is de grootste leverancier van ijsvloeren in Nederland en internationaal een grote speler. Dat is echter niet de reden waarom wij voor hen kiezen. Met hun jarenlange kennis en expertise voorzien zij ons elk jaar van het beste advies. De Goudse IJsbaan is ook voor hun een unieke ijsbaan en dat zegt wat gezien de grootse wereldwijde projecten die ze verzorgen! Daarnaast hechten wij veel belang aan het duurzaamheidsaspect. Ice-World compenseert alle CO2-uitstoot van haar ijsbanen 100% door middel van windenergie, eigen zonnepanelen en de aanleg van mangrovebossen.
 

 

Partners

De Goudse IJsbaan komt tot stand mede dankzij onze partners van het eerste uur Warenmarkt Gouda, Gemeente Gouda, Brede School Gouda, Sport.Gouda, SC Gouda en MBO Rijnland.

 

Like ons op Social Media Instagram @goudse_ijsbaan Facebook @goudseijsbaan Hashtags: #GoudseIJsbaan #GrandCanyonEvents #Gouda #ijsbaan


Website www.goudseijsbaan.nlOpen Huis van Steun● Midden Holland

30-11-2022

Van de redactie

Gouda - U bent elke eerste zaterdag van de maand tussen 11.00 u tot 13.00 u van harte welkom in het Atelier achter het Hospice, Ridder van Catsweg 67 in Gouda. Vrijwilligers zijn aanwezig om u te informeren over Ondersteuning Thuis, verblijf in een van de hospices en vrijwilligerswerk bij Steun● Midden Holland.

 

Ook heeft u de gelegenheid om tijdens het Open Huis, een expositie te bekijken. In het najaar van 2022 exposeert Tineke Mocking. Zij heeft, na de kunstacademie te hebben doorlopen, haar 1e graads bevoegdheid handvaardigheid behaald en is terechtgekomen in het volwassenenonderwijs. Vanuit de kunstgeschiedenislessen die ze gaf is ze excursies en kunstreizen gaan organiseren in binnen- en buitenland. Nu verzorgt ze nog, op aanvraag, lezingen en kunstuitjes. Bij verkoop van een kunstwerk gaat een deel van de opbrengst naar Steun● Midden Holland.
 

Zaterdag 3 december, voor informatie kunt u een kijkje nemen op  www.steunpuntmh.nlProjectsubsidie voor groene vrijwilligersinitiatieven in Zuid-Holland

30-11-2022

Van de redactie

Bij De Groene Motor is er een nieuwe ronde van de voucherregeling ‘Zelf Doen – voor een groene omgeving’ van start gegaan, met dank aan de Provincie Zuid-Holland. Vrijwilligersgroepen die actief zijn in het groen kunnen via de website  zelfdoeninzh.nl een subsidieaanvraag indienen voor hun groene projecten. Er zijn vouchers van 250, 500 en 1000 euro.

De Zelf Doen-regeling is een vorm van microfinanciering voor projecten die zonder een financieel steuntje in de rug niet gerealiseerd kunnen worden. “We merken dat deze regelingen van enorm belang zijn voor vrijwilligersinitiatieven. Ons team heeft inmiddels een indrukwekkend aantal voorbeelden van projecten die dankzij kleine bijdragen een grote impact op de omgeving hebben gemaakt”, aldus Leonie van der Geest, programmamedewerker van De Groene Motor. De regeling is bedoeld voor Zuid-Hollandse vrijwilligersinitiatieven van tenminste 3 personen en voor stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken om hun groene doelstellingen te realiseren. Steeds meer vrijwilligers zetten zich in voor de natuur en het groen in onze samenleving. Een mooie manier om je handen uit de mouwen te steken, een gezonde leefomgeving voor iedereen te creëren of om je buurtgenoten beter te leren kennen. 

Via de Zelf Doen-regeling draagt De Groene Motor graag een steentje bij aan initiatieven die zich inzetten voor de natuur en een groenere omgeving in Zuid-Holland. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de aanschaf van gereedschap, beschermingsmiddelen, beplanting en hulpmiddelen. Maar ook voor voorlichtingsprojecten en kennisvergroting van vrijwilligers kun je bij de regeling aankloppen. Kijk voor uitgebreidere informatie, voorwaarden en het indienen van een aanvraag op  zelfdoeninzh.nl onder ‘Onze voucherregelingen’.

 Meer culturele samenwerking met Oekraïne

30-11-2022

Van de redactie

Het kabinet maakt van Oekraïne een zogeheten focusland op het gebied van internationaal cultuurbeleid. Dat heeft staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) bekendgemaakt tijdens een overleg met Europese cultuurministers in Brussel. Door die status zijn er meer mogelijkheden voor culturele samenwerking, investeringen en uitwisseling.

 

Staatssecretaris Uslu: ‘Juist nu is het belangrijk om ook op cultureel gebied samen te werken. Alles van waarde is weerloos – zeker in tijden van oorlog. Door van Oekraïne een focusland te maken in ons internationaal cultuurbeleid, kunnen we daar de culturele sector helpen. Niet alleen financieel via fondsen, maar juist ook met praktische ondersteuning en uitwisseling van mensen en kennis. Op die manier steunt Nederland Oekraïne in het verzet tegen Russische oorlogsmisdaden zoals het vernietigen van cultureel erfgoed en culturele infrastructuur.’

 

De oorlog van het Russische regime tegen Oekraïne laat op alle fronten diepe sporen na. Ook op het gebied van erfgoed, kunst en cultuur. Om culturele samenwerking met Oekraïne te vergemakkelijken, voegt het kabinet het toe aan de lijst met focuslanden voor het internationaal cultuurbeleid. Via de Nederlandse ambassade en Nederlandse culturele instellingen kunnen gezamenlijke projecten ondersteuning krijgen. Ook zijn er mogelijkheden voor uitwisselingen van makers en andere professionals in de culturele en creatieve sector. Nederland is ook al begonnen met noodhulp aan beschadigde musea en collecties.Energietransitie Glastuinbouw: Overheid en sector intensiveren samenwerking

30-11-2022

Van de redactie

De CO2-uitstoot in de glastuinbouw wordt de komende jaren aanzienlijk verminderd. Daartoe hebben de ministeries van Landbouw, Economische zaken en Klimaat en Financiën vandaag met de glastuinbouwsector het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 onderstekend. De partijen gaan werken aan maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming die noodzakelijk zijn voor een gezonde en renderende glastuinbouw.
 

De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele sector te zijn. Daartoe zijn al stappen gezet, zoals het programma Kas als Energiebron. Met de ondertekening van het convenant wordt de energietransitie geïntensiveerd. De aanzet hiervoor is gegeven in het Klimaatakkoord van 2019.
 

Convenant

Het convenant gaat uit van het restemissiedoel voor 2030 voor de glastuinbouw, dat aangeeft hoeveel emissies deze sector dan nog maximaal mag uitstoten. Dit is voorlopig vastgesteld op 4,3 tot 4,8 Mton CO2-equivalenten. Het doel is een grotere reductie van 1,0 tot 0,5 Mton en daarmee ambitieuzer dan voorgaande afspraken, zoals in het coalitieakkoord. Het definitieve restemissiedoel wordt in het voorjaar van 2023 bepaald, wanneer een aantal nog ontbrekende maatregelen is uitgewerkt.
 

Het convenant bevat maatregelen en de inzet van de partijen om het beoogde doel te halen. Dat gebeurt door stimulerende maatregelen, zoals subsidies, infrastructuur, gebiedsgerichte aanpak via de Greenports, het programma Kas als Energiebron voor R&D en kennisuitwisseling. En door maatregelen zoals verdere beprijzing van CO2-emissie door aanpassing van de energiebelasting, het verbeteren van het CO2-sectorsysteem na 2024 met een individuele prikkel en het verplichten van energiebesparende maatregelen, die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.
 

Toonaangevende sector

Dit convenant is een vervolg op eerdere Meerjarenafspraken waarin het programma Kas als Energiebron de kern vormde.
 

Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: "Ik ben enorm trots op de gastuinbouw in Nederland. De sector is wereldwijd toonaangevend in duurzame productie. Maar ik ben me ook bewust van de grote zorgen die bij ondernemers leven over de hoge gasprijzen. Tegelijk staan we gezamenlijk voor een forse klimaatopgave in de glastuinbouw.  Daarom is dit convenant zo belangrijk. We gaan energiebesparing en verduurzaming de komende jaren sterk versnellen, zodat de sector in 2040 klimaatneutraal kan worden én wereldwijd toonaangevend blijft.”
 

Minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat: “Om Nederland klimaatneutraal te maken zijn grote veranderingen nodig in alle economische sectoren. Met dit convenant spreken we concreet af wat de sector gaat doen om klimaatneutraal te worden en hun energiemix te verduurzamen. De huidige energiecrisis toont aan dat we nóg sneller moeten verduurzamen. De Nederlandse glastuinbouwsector staat wereldwijd bekend om zijn innovatieve karakter. Door deze stappen te zetten richting klimaatneutraliteit, blijft de sector internationaal toonaangevend.”
 

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale zaken): “Met dit convenant zetten we een stap in het vergroenen van het belastingstelsel. We helpen zo de glastuinbouw aan een duurzamere toekomst. Het gaat om het duurzamer maken van de voor Nederland belangrijke sector.”HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN NOG INGEWIKKELDER

29-11-2022

Van de redactie Editie Groene Hart

Bodegraven-Reeuwijk - De behandeling door de gemeenteraad van het plan van ‘We Living’ en De Vries&Verburg voor een accommodatie die plaats biedt aan 100 arbeidsmigranten langs het Nespad (tussen Mc Donald’s en de N11) gaat er woensdag 30 november niet eenvoudiger op worden, nu ook drie voormalige leden van de klankbordgroep, die de planvorming begeleidde, zich in de discussie hebben gemengd via een brief aan de raad.© Digitale Bodegraafse Krant
 

Volgens deze drie – Levi Hoogendoorn, Marcel Bosch en Rina Hampel – biedt het plan geen oplossing voor de problemen rond huisvesting van arbeidsmigranten in het centrum van Bodegraven, waaronder overlast voor omwonenden. Gedwongen verhuizing is niet mogelijk, zoals wethouder Dirk-Jan Knol (CDA) te kennen gaf in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op 16 november. Ook zou het plan geen recht doen aan de wens van de gemeenteraad om ruimte te scheppen voor huisvesting van jongeren, starters en spoedzoekers.
 

De briefschrijvers willen dat de gemeenteraad het initiatief houdt. Men vreest dat de raad met aanvaarding van het voorstel van burgemeester en wethouders de “complete regie” over de huisvesting van migranten uit handen geeft. Zonder de nodige sturing in de toekomst zou de beoogde bouwlocatie kunnen uitgroeien tot een ‘ghetto’ voor 300 tot 400 bedden in plaats van de 100 waarvan nu sprake is.Voices4Xmas Kerstconcert op zondagmiddag 11 december

29-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Op zondag 11 december vindt in het Evertshuis in Bodegraven de derde editie van het Voices4Xmas Kerstconcert plaats. Na twee jaar "corona-pauze" is organisator en dirigent John Bouwmans blij dat het concert dit jaar weer gewoon door kan gaan. De leden van het Voices4Xmas kerstprojectkoor hebben met behulp van bladmuziek en een oefenCD het repertoire thuis ingestudeerd en gaan op de zaterdag vóór het concert tijdens een gezamenlijke repetitie de puntjes op de i zetten. Pianist Pascal van den Dool zorgt dit keer voor de begeleiding op de vleugel en het FPO Blazersensemble onder leiding van Lucienne de Valk maakt het rijtje van medewerkenden compleet. Samen zorgen zij voor een sfeervol concert met internationaal kerstrepertoire.
 
Het concert begint om 15.00 uur. Toegangskaarten kosten € 12,50 inclusief pauze-drankje en zijn verkrijgbaar bij Sigarenzaak Liesbeth de Vries, Kerkstraat 17a, en via de website  www.voices4xmas.nl.ONDERNEMER VAN DE MAAND DECEMBER

29-11-2022

Van de redactie Editie Groene Hart

Reeuwijk-Brug - Voortaan zetten we bij EDGH.nl iedere maand een bijzondere ondernemer in het zonnetje: Ondernemer van de maand.


Dit keer beginnen we in Reeuwijk-Brug, waar sinds enkele maanden een nieuwe hondentrimsalon is gevestigd: Perro. Eigenaar @William Heij heeft op verschillende manieren een band met Spanje. Meer informatie Trimsalon Perro, Van Heuven Goedhartstraat 2, telefoonnummer 06- 28217255.
Corona vaccinatielocaties eerder dicht

29-11-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden vanaf 6 december eerder dicht

 

Regio - Vanaf dinsdag 6 december zijn de vaste corona vaccinatielocaties van Hecht GGD Hollands Midden geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 8.00 tot 14.30 uur. Op zondag en maandag zijn ze gesloten. Op deze locaties kun je zonder afspraak terecht voor een basisprik of herhaalprik. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen en controleer voor vertrek altijd de actuele openingstijden op  ggdhm.nl/coronavaccinatie.KERSTMARCKT OP DE WERF

29-11-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Op de creatieve hotspot van Alphen aan den Rijn organiseert MARCKT! een heerlijk evenement: KerstMarckt op de Werf! Op zaterdag 17 en zondag 18 december staat De Werf in het teken van KERST!

 

Denk: Glühwein, warme choco, kramen met de leukste kerstkado’s of een nieuwe outfit voor de feestdagen, muziek en lekker eten bij de foodtrucks. Laat je (kids) fotograferen in de studio for a day, of een kaartje leggen bij de tarotistes voor het nieuwe jaar en geniet van de heerlijke kerstsfeer.

 

Markten zijn niet meer weg te denken uit Nederland. In verschillende grote steden worden er met regelmaat leuke georganiseerd, zo ook in Alphen. De Werf is een redelijk onontdekt pareltje wat veel mensen zouden mogen leren kennen. Een fijne plek met leuke ondernemers, welke op de KerstMarckt ook allemaal geopend zijn. 

 

WAAR:

De Werf
Industrieweg 4

 

WANNEER:

Zaterdag 17 en Zondag 18 december

 

TIJD:

Zaterdag van 12.00 – 20.00 uur

Zondag van 12.00 – 17.00 uur

 

Gratis entree en gratis parkeren.Scabiës (schurft) in regio Hollands Midden

29-11-2022

Van de redactie

Regio - Wie het nieuws een beetje volgt, kan er eigenlijk niet omheen. Schurft is aan een ongekende opmars bezig, vooral onder jongvolwassenen. In onze regio zien we bij de GGD al jaren vooral studenten(huizen) met klachten van schurft. 

 

Behandel samen en precies

De bestrijding van schurft staat of valt met goede diagnostiek en gelijktijdige behandeling van de patiënt en alle anderen die mogelijk besmet zijn. De behandeling gebeurt met tabletten of een crème via de huisarts of dermatoloog. Verder is het belangrijk dat kleren en beddengoed worden gewassen. De rol van de GGD bij de bestrijding ligt vooral in begeleiding van patiënten bij wie de behandeling niet lijkt aan te slaan of bij wie de schurft telkens terugkomt. Daarnaast bieden we ondersteuning aan (zorg)instellingen bij uitbraken.  

 

Scabiësspreekuur

Gelijktijdig en precies behandelen is in studentenhuizen vaak best een uitdaging, al is het maar omdat alle huisgenoten voor de nodige medicatie naar hun eigen huisarts moeten. Leidse studenten die (vermoeden dat ze) schurft hebben, kunnen daarom bij de GGD Hollands Midden terecht voor voorlichting en advies over de behandeling en het uitvoeren van de hygiënemaatregelen. We gaan samen na van wie de student het mogelijk heeft gekregen en wie wellicht nog meer besmet zijn. We ondersteunen bij het waarschuwen van mensen die risico hebben gelopen, en zorgen dat zij ook worden behandeld. Zo nodig maken we eerst een afspraak op ons wekelijkse scabiësspreekuur en onderzoeken we of er inderdaad sprake is van schurft. 

 

Voorkomen is beter dan genezen

Er is geen inenting en er zijn geen medicijnen om niet besmet te raken met schurft. Je kunt wel de kans om besmet te raken kleiner maken door geen ongewassen kleding of beddengoed van een ander te gebruiken. En door direct lichamelijk contact met personen die schurft hebben, te vermijden. 

 

Meer informatie over schurft en de behandeling is te vinden op  rivm.nl.  LUMC start met bevriezen van tumorcellen als nieuwe botkankerbehandeling

29-11-2022

Van de redactie

Leiden - “Het wegbranden van tumoren, dat deden we al”, vertelt interventieradioloog Mark Burgmans, “nu kunnen we tumoren in het LUMC ook bevriezen.” De interventieradioloog prikt dan met een dunne naald van buitenaf in de tumor en een speciaal apparaat blaast argongas door de naald waardoor het zo’n 60 graden onder nul kan worden. Hierdoor bevriezen de tumorcellen en sterven ze uiteindelijk af. En de patiënt? Die voelt hier bijna niks van, verzekert Burgmans. 

 


Op de foto diegenen die betrokken zijn bij de cryo-ablatie in het LUMC, vlnr: Mark Burgmans (interventieradioloog), Carla van Rijswijk (interventieradioloog), Rutger van der Meer (interventieradioloog), Kirsten van Langevelde (radioloog), Demian Broekhuis (orthopedisch chirurg). Foto: LUMC
 


Hitte versus kou
Cryo-ablatie kent meerdere voordelen ten opzichte van hitte ablatie. “Met kou kunnen we gecontroleerder te werk gaan. Hitte is niet te zien op een CT-scan, maar kou wel. Op deze manier kunnen we beter in de gaten houden hoe de ingreep verloopt en verkleinen we de kans op complicaties.” Volgens Burgmans biedt deze techniek vooral uitkomsten voor patiënten die niet geopereerd kunnen worden aan hun bottumor. “We hebben ons arsenaal uitgebreid en kunnen deze patiëntengroep nu beter helpen. Samen met de orthopeden en patiënt bekijken we of de voorkeur uitgaat naar een operatie of ablatie.” 


Centrum voor bottumoren
Een tumor in het bot is in 90% van de gevallen goedaardig. Dat betekent dat deze tumoren niet uitzaaien. Een kwaadaardige bottumor (sarcoom) is zeer zeldzaam. Jaarlijks krijgen ongeveer 200 Nederlanders deze vorm van kanker. Als grootste centrum voor bottumoren in Nederland heeft het LUMC meerdere specialisten in huis die zich met dit type tumoren bezighouden. Samen met de patiënt zoeken ze naar de beste behandeling, en cryo-ablatie behoort nu dus ook tot de mogelijkheden.CDA STELT KANDIDATENLIJST VOOR DE PROVINCIALE STATEN VAST EN PRESENTEERT VERKIEZINGSPROGRAMMA

29-11-2022

Van de redactie

“We hebben samen met bewoners en bedrijven de afgelopen jaren veel bereikt in Zuid-Holland en willen de komende jaren nog veel meer bereiken”. Dat waren de woorden waarmee lijsttrekker Meindert Stolk en nummer 2 op de kandidatenlijst Michel Rogier gisteravond de campagne van het CDA Zuid-Holland van de Provinciale Staten aftrapten.
 

Op de drukbezochte algemene ledenvergadering in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht gaven de leden van het CDA Zuid-Holland, met het vaststellen van de kandidatenlijsten en het presenteren van de concept-verkiezingsprogramma’s in het bijzijn van Tweede Kamerlid Henri Bontenbal, het startschot voor de campagnes voor de Staten- en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.

 


Na provinciaal lijsttrekker Meindert Stolk zijn nu ook de ongeveer 130 andere CDA-kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschappen zeker van hun plek op de lijst. Het CDA Zuid-Holland trekt met een mix van ervaring en vernieuwing naar de kiezer. Zo bevat de lijst ervaren Statenleden als Michel Rogier (Den Haag, plek 2) en Moniek van Sandick (Leiden, plek 4). Oud-wethouder Tea Both-Verhoeven (Goeree-Overflakkee, plek 3) is goed bekend en vult de lijst met nieuwe ervaring. Er is echter ook plek voor het jeugdige enthousiasme van de 25-jarige Arjen Veerman (Den Haag, plek 5) en de 22-jarige Dagmar van den Herik (Nieuw-Lekkerland, plek 7), beiden van het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA.
 

Tijdens de ledenvergadering werd het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd. De reacties uit de zaal waren positief: “Er is goed geluisterd naar de zorgen en wensen in de provincie”.
In het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten met de titel ‘Thuis in Zuid-Holland’ wil het CDA o.a. opkomen voor een meer betrokken bestuur, bouwen aan gemeenschappen, sterke economie, en zorg dragen voor de toekomst van de agrarische sector.
 

“Belangrijk voor ons voedsel én met goed natuurbeheer belangrijk voor het behoud van ons landschappelijk karakter”, aldus agrariër Cees de Jong, de nummer 8 op de kandidatenlijst.


Het CDA Zuid-Holland gaat de verkiezingen vol vertrouwen tegemoet. Lijsttrekker Meindert Stolk: “We gaan de komende maanden samen met de lokale afdelingen de dorpen en steden in om zoveel mogelijk mensen ons verhaal voor Zuid-Holland en de waterschappen over te brengen en vooral ook te luisteren”.
 

Begin februari stelt het CDA Zuid-Holland het definitieve programma vast. “Het is belangrijk dat bij toenemende polarisatie middenpartijen zoals het CDA juist nu goed vertegenwoordigd zijn in het publieke debat. Ook in de provincie Zuid-Holland”, aldus Rogier.OM eist gevangenisstraf en tbs voor tweevoudige moord, poging moord en bedreiging met kruisboog in Almelo

29-11-2022

Van de redactie

Voor de  30-jarige man, die op 17 september 2021 twee vrouwen doodstak in Almelo, en vervolgens vanaf zijn balkon met een kruisboog schoot, is een gevangenisstraf van 22  jaar en tbs met dwangverpleging passend. Hoewel de man ten tijde van het delict in een psychotische toestand verkeerde, betekent dit niet dat het zeer ernstige geweld hem helemaal niet toegerekend kan worden, zo betoogde de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Almelo.
 

Uit het requisitoir dat vandaag werd gehouden, spreekt opnieuw de enorme heftigheid van de gebeurtenissen op de bewuste dag. De officier van justitie schetste hoe de man met een mes de woning binnendringt van zijn alleenstaande buurvrouw, die op dat moment verzorgd wordt door een verpleegkundige en een familielid. Alleen al om de woning binnen te dringen is grof geweld gebruikt en minimaal zestien keer op de voordeur ingestoken. Pogingen van het familielid van de bewoonster om de man buiten te deur te houden, mochten niet baten. In de woning kan deze vrouw niet ontkomen aan de razernij van de man. Ze overlijdt aan 17 messteken. De bewoonster, die met een infuus op de bank lag, wordt met meerdere messteken om het leven gebracht.
 

Balkon

De verpleegkundige vlucht naar het balkon en belt nog met 112, voordat ze naar beneden valt: “Dit gesprek duurt bijna 5 minuten en laat horen wat in woorden niet is uit te drukken. Via de telefoon zijn de doodskreten in de woning hoorbaar. Bij het beluisteren van de geluidsbanden liepen de rillingen over mijn rug’’, aldus de officier van justitie. Terwijl de verpleegkundige zwaargewond op de grond ligt, wordt ze door de man vanaf het balkon beschoten met een kruisboog. Ook een politieman wordt door de man met de kruisboog beschoten. Een lid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) wordt met de kruisboog bedreigd, maar kan uiteindelijk de verdachte met zijn dienstwapen uitschakelen.
 

Uit het sporenonderzoek in de woning komt voldoende bewijs naar voren dat de 30-jarige verdachte verantwoordelijk is voor de gruwelijke gebeurtenissen. Het OM is van oordeel dat hij zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan een tweevoudige moord,  tweevoudige poging tot moord en een bedreiging tegen het leven gericht.
 

Planmatig

Hoewel de verdachte niet het plan had om specifiek deze twee vrouwen van het leven te beroven, was er wel sprake van planmatig handelen. Daarbij verwees de officier naar de aantekeningen met zeer gewelddadige teksten die in zijn woning zijn gevonden. Ook zocht de verdachte op internet naar gruwelijke martelscenes en naar films en fragmenten uit een computerspel waarin mensen worden beschoten en gestoken. En er zijn meer aanwijzingen voor het planmatig handelen; zoals het meenemen van het mes naar de woning, het achtervolgen van het eerste slachtoffer door de woning en het schoonmaken en opbergen van het mes nadat de vrouwen gestoken zijn.
 

Ook vanaf het moment dat de man op het balkon verschijnt met de kruisboog, zijn er diverse momenten geweest waarop hij zich had kunnen bezinnen, maar dit niet heeft gedaan. Het OM gaat daarom bij alle strafbare feiten uit van opzet en van voorbedachte raad.
 

Strafbaar

Vervolgens komt de vraag aan de orde of de man strafbaar is, gezien zijn psychotische toestand. Dat de man zegt geen enkele herinnering meer te hebben aan de gebeurtenissen, maakt het lastig aan te geven in welke mate de stoornis heeft doorgewerkt in zijn gedrag. Desondanks ligt er een advies aan de rechtbank om de man als volledig ontoerekeningsvatbaar te beschouwen. Het OM neemt dat advies niet over.
 

Volgens het OM was er sprake van een psychose, maar betekent dit niet dat de man helemaal geen keuzevrijheid had. Diverse handelingen duiden daar op. ’’Er was sprake van een verdachte die zijn gedrag kon aanpassen aan de omstandigheden, die koos voor verschillende wapens, die ter plekke kon afwegen op wie hij zijn geweld met het mes richtte, kon afwegen op wie hij richtte met de kruisboog en op wie hij schoot, die verbaal en non-verbaal kon reageren op de politie, die tussendoor nog even een zoekslag kon maken op zijn telefoon en daarna de kruisboog weer ter hand nam en gebruikte’’, aldus de officier van justitie.
 

Verwijtbaar

Als de rechtbank wel van oordeel is dat de man als gevolg van de  psychose volledig ontoerekeningsvatbaar is, kan er volgens het OM naast de tbs-maatregel toch gevangenisstraf opgelegd worden: ‘’Gedrag dat voortkomt uit een stoornis kan ook verwijtbaar zijn, als de verdachte zelf een rol heeft gespeeld bij het ontstaan, onderhouden of verergeren van de stoornis’’, aldus de officier van justitie. De officier van justitie betoogde dat daar sprake van is, omdat de man eerder onder invloed van drugs zichzelf levensgevaarlijk had verwond. Daarna is hij drugs blijven gebruiken. Hij keek bovendien tot vlak voor de fatale gebeurtenissen op 17 september naar gruwelijke films en deed agressieve uitlatingen dat hij iedereen ging afmaken.
 

‘’Hij stond niet alleen aan de zijlijn toe te kijken hoe het mis ging. Hij heeft daar zelf een bijdrage aan geleverd en in dat geval ben je medeverantwoordelijk voor de schade die je hebt aangericht.’’
 

De enorme ernst van de feiten en gevolgen voor nabestaanden en slachtoffers zijn duidelijk naar voren gebracht tijdens het spreekrecht. ‘’De enorme pijn en het bodemloze verdriet dat verdachte heeft veroorzaakt, het enorme leed dat hij teweeg heeft gebracht, kunnen door geen enkele straf of maatregel ongedaan worden gemaakt. Toch moet hier, naast de tbs-maatregel, een straf volgen’’, aldus de officier van justitie.
 

Alles afwegend vindt het OM, naast tbs met dwangverpleging, een gevangenisstraf van 22 jaar passend.Aantal elektrische auto's in jaar tijd met 45% gestegen

29-11-2022

Bron: TechTiek

In 1 jaar tijd zijn het aantal elektrische personenauto’s in Nederland met 45% gestegen. Deze groei vond plaats in september 2021 t/m september 2022. In september 2021 reden er maar liefst 208.554 elektrische auto’s rond door heel Nederland. Het aantal is een jaar later gegroeid naar 303.208. 
 

Dit en meer blijkt uit onderzoek van TechTiek op basis van de meest recente data van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Per 10.000 inwoners rijden er maar liefst 172 inwoners volledig elektrisch. In vrijwel alle delen van Nederland zijn het aantal elektrische auto’s gestegen. 
 

Echter stijgt het aantal elektrische personenauto’s procentueel elk jaar steeds minder hard. Tussen september 2020 en september 2021 kende Nederland een stijging van 55%. Tussen september 2019 en september 2020 vond er een groei plaats van 83%. Absoluut gezien komen er elk jaar wel steeds meer elektrische auto’s bij. 
 

% groei elektrische auto's afgelopen jaren
 
  sep. 2019 sep. 2020 sep. 2021 sep. 2022
Aantal elektrische personenauto's 73.370 134.385 208.564 303.227
% Toename t.o.v. voorgaand jaar n.v.t. +83% +55% +45%
Absolute toename n.v.t. +61.015 +74.179 +94.663

 

Methodologie

In het onderzoek zijn enkel elektrische personenauto’s meegenomen die niet beschikken over een brandstofmotor. Ze zijn dus volledig elektrisch met een groot accupakket. Deze voertuigen worden ook wel BEV’s genoemd, wat staat voor Battery Electric Vehicle.
 

Zoals eerder vermeld is de data gebruikt in dit onderzoek afkomstig van de RVO. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland verzorgt de monitoring van elektrisch vervoer in Nederland en bewerkt daartoe de brondata van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) tot analyses en rapportages.
 

RVO levert data over elektrisch vervoer op regionaal niveau aan Rijkswaterstaat. Deze nemen ze op in de Klimaatmonitor. Daarmee borgen RVO en Rijkswaterstaat dat de gegevens die beide organisaties publiceren gelijk zijn. De Regionale klimaatmonitor voorziet decentrale overheden van informatie over de energietransitie. 
 

Onder de gegevens die het RVO per gebied presenteert vallen ook voertuigen die eigendom zijn van leasemaatschappijen of andere bedrijven die in dat gebied zijn opgenomen. Terwijl van die voertuigen niet duidelijk is in welk gebied de daadwerkelijke berijder gevestigd is of in welk gebied zij daadwerkelijk ingezet worden voor bijvoorbeeld het verzorgen van openbaar vervoer. De vestigingsplaats van de berijder is via het kentekenregister dus niet altijd vast te stellen.
 

Verdeling elektrische auto’s per provincieGeldboetes tot 4.000 euro voor schenden veiligheidszones Noordzee

29-11-2022

Van de redactie

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een aantal vissers en andere schippers het schenden van de veiligheidszones van verschillende mijnbouwinstallaties op de Noordzee. Eén van de verdachten is daadwerkelijk tegen een mijnbouwinstallatie aangevaren. De verdachten overtraden daardoor in 2020 en in 2021 de Mijnbouwwet. Het OM eiste vrijdag 25 november, tijdens een zitting bij de economische politierechter van de rechtbank Amsterdam, geldboetes tot een bedrag van 4.100 euro waarvan 2.000 euro voorwaardelijk. Het negeren van dit verbod kan tot (levens)gevaarlijke situaties leiden en daarom treedt het OM op tegen overtreders.
 

Steeds minder ruimte op de Noordzee

Het wordt steeds drukker op onze Noordzee. Dat komt niet alleen doordat er steeds meer grote schepen op de Noordzee varen voor het transport van goederen, maar ook doordat de ruimte om te varen steeds kleiner wordt. Sinds januari 2020 tot juli 2022 zijn er al 60 overtredingen waargenomen rondom de veiligheidszones van mijnbouwinstallaties (de olie- en gasplatforms). Het daadwerkelijke aantal overtredingen ligt vermoedelijk hoger.
 

Om te voorkomen dat er aanvaringen met olie- en gasplatforms kunnen plaatsvinden, bestaan er veiligheidszones. Rondom olie- en gasplatforms geldt standaard een veiligheidszone van 500 meter. Juist omdat het steeds drukker wordt op de Noordzee, is het van essentieel belang dat schippers werken met de meest recente (elektronische) zeekaarten. Het is verder van belang dat schippers altijd de radio (kanaal VHF 16) op hebben staan, zodat zij opgeroepen kunnen worden door de Kustwacht of de bemanning van een platform als zij een veiligheidszone naderen.   
 

Risico’s bij een aanvaring

De gevolgen van een aanvaring met een gas- of olieplatform kunnen desastreus zijn voor mens en milieu. Het platform kan ontploffen doordat het gas dat omhoog komt via de put in de Noordzee kan ontvlammen. Ook de transportleiding waarmee het gas naar het vaste land wordt getransporteerd, kan geraakt worden bij een aanvaring. Daardoor kan al het gas in die leiding ‘terugstromen’ en ook dat gas kan ontvlammen. Maar ook in het geval het gas niet ontbrandt, kan er aanzienlijke milieuschade ontstaan als gevolg van de gaslekkage. Verder kunnen er grote risico’s ontstaan voor de mensen die werkzaam zijn op de platforms. Ongeveer 30% van de olie- en gasplatforms is namelijk bemand. Tot slot kan de opsporing en winning van delfstoffen in gevaar komen. Dat is zeker in de tijd waarin we nu leven, met grote onzekerheden op de gasmarkt, zeer onwenselijk.
 

Strafrechtelijke vervolging

Schippers die de veiligheidszone rondom een olie- of gasplatform schenden, kunnen rekenen op strafrechtelijke vervolging. De officier van justitie in zijn requisitoir: ‘Gelet op de risico’s die verbonden zijn aan het schenden van het verbod om zich in een veiligheidszone te begeven, hanteert het OM een streng strafvorderingsbeleid waarbij het forse boetes oplegt dan wel eist ter zitting.’
 

De economische politierechter deed meteen uitspraak en veroordeelde de schippers die vrijdag terecht stonden tot geldboetes. De hoogste boete was voor de schipper die tegen een mijnbouwinstallatie is aangevaren. Hij kreeg een geldboete van 4.000 euro waarvan 2.000 euro voorwaardelijk opgelegd. Twee verdachten kregen respectievelijk geldboetes van 600 euro en een voorwaardelijke geldboete van 2.000 euro. Eén verdachte is vrijgesproken, omdat het dossier onduidelijkheden bevatte.Een Kerstman op de motor?

28-11-2022

Van de redactie

 "Zo’n 50 motorrijdende Kerstmannen en vrouwen vertekken uit Bodegraven" 
 

Bodegraven/Regio - Een motorrijdende Kerstman/vrouw…. dat is bijzonder. Zo’n 50 motorrijdende Kerstmannen/vrouwen in een optocht door onze regio. Dat is uitzonderlijk! En dat als onderdeel van een landelijke campagne met grote groepen Santa's gelijktijdig in bijna alle provincies. 
 


Maar het is wel iets wat u kunt verwachten op zaterdag 10 december aanstaande. Die zaterdag vertrekken de Kerstmannen - en vrouwen uit de hele regio vanuit Bodegraven.


Rond 11.00 uur vertrekken ze vanaf het terrein met het tankstation dat naast Goedhart Motoren ligt. Vandaar uit rijden ze door het dorp via "de smalle kant" langs het fort Wierickerschans via Nieuwerbrug naar Woerden. Daar doen ze een rondje binnenstad om vervolgens weer terug te rijden over de noordkant naar Bodegraven. Daar komen ze dan weer door het centrum om dan via Steekterweg naar Alphen te rijden voor de koffiestop. 
 

 

Het verdere verloop van de route is Hazerswoude, Zoetermeer, Zevenhuizen, Boskoop, Waddinxveen, Reeuwijk met als eindpunt de Kerstmarkt op het terrein van Goudasfalt. Tijdens deze rit zullen ze aandacht en donaties vragen voor het door hun gesponsorde activiteitenfonds van het Prinses Maxima Centrum Utrecht.
 

Dit is het slotstuk van een jaar van individuele campagnes om geld in te zamelen om de patiëntjes met kanker, maar ook hun broertjes, zusjes en ouders/verzorgers afleiding te bieden en even weg te zijn van de harde dagelijkse realiteit. Even die glimlach op dat gezicht, even die lach van oor tot oor ……. dat is wat zij willen bereiken.
 


Wilt u ook de Kerstgedachte kracht bijzetten met een donatie? 
Scan dan de QR code of ga naar  https://www.maximaalinactie.nl/.../santa-maxima-zuid-holland


Meer informatie is te vinden op  https://www.facebook.com/groups/735391703732957/ 

 

 KERSTMARKT IN WILLIBRORDUSKERK BODEGRAVEN

28-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Op zaterdag 10 december zullen de activiteitencommissie van de BOV en de Sint Willibrorduskerk de kerkdeuren openen voor een gezellige kerstmarkt. Een unieke locatie aan de Overtocht voor een leuke en sfeervolle kerstmarkt, waar je ook bij slecht weer heerlijk kunt rondkijken. De deuren zijn open van 10.00 tot 16.00 uur.

 

 

Vanaf het Raadhuisplein rijdt er een gratis kersttreintje door het dorp en zal ook bij de Kerstmarkt stoppen. Kom shoppen en struinen tussen de diverse Kerst en -winterproducten van creatieve inwoners van Bodegraven-Reeuwijk en Bodegraafse winkeliers.
 


 Diploma’s en limieten voor synchroonzwemsters BZ&PC

28-11-2022

Door: Rina Hampel

Bodegraven - Zondag 27 november vond er een interregionale limietenwedstrijd plaats voor het synchroonzwemmen in zwembad de Fluit te Leidschendam. BZ&PC nam met zeven zwemsters, verdeeld over drie categorieën, deel aan deze wedstrijd. Bij een limietenwedstrijd moeten de zwemsters individueel vier figuren of elementen laten zien aan een jury-panel. Bij voldoende punten behalen de zwemsters een limiet. Heeft een zwemster twee limieten behaald, dan zwemt ze mee met het NK van dat seizoen. Anouchka en Jiska behaalde beide een diploma.
 


De uitslag is als volgt:

Senioren: Feline Ewalds 62,3792 (limiet); Eva Vrieswijk 55,9755.

AGE II: Evi van Herwijnen 53,9706 (limiet); Amber Pouwelse 51,5752 (limiet); Anouchka Kuijf 47,9511 limet); Cécile Domburg 44,2679.

AGE I: Jiska Gentenaar 45,6342.Schoorsteenbrand Hollandshof

28-11-2022

Van de redactie

Bodegraven – De brandweer is maandagmorgen uitgerukt voor een schoorsteenbrand op de Hollandshof. De ladderauto uit Gouda was ook opgeroepen maar kon niet bij de woning komen. De brandweer heeft een paaltje omgezaagd omdat de ladderwagen niet bij het bewuste woonhuis kon komen, ook dit hielp niet. Koninklijke Onderscheiding voor de heer Pieter van Kooten

28-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Zaterdagochtend reikte wethouder Dirk-Jan Knol een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Pieter (Piet) van Kooten. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en dankt die eer aan zijn niet aflatende inzet voor de Volkstuin- en Recreatievereniging.
 


Piet van Kooten, is al 20 jaar een actieve vrijwilliger voor de Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven en heeft in de loop der jaren onder andere de rol van penningmeester, 2e voorzitter en tuincommissaris vervult. In de praktijk pakt hij buiten zijn rollen nog meer taken op voor de vereniging. Zo houdt hij ook de wachtlijst bij van aspirant-huurders, maakt hij als eerste een ronde over het terrein als het gestormd heeft en houdt hij zeer nauwkeurig bij wat ieder bestelt (sla, andijvie etc.) en wat ieder vervolgens moet afrekenen. Piet fietst elke week met de mededelingen op twee A4’tjes in de tas naar de informatieborden om iedereen van het nodige nieuws te voorzien. Bijvoorbeeld wat er allemaal op zaterdagmorgen te koop is. Als een rol in het bestuur niet gevuld wordt, neemt Piet die rol er bij. Dit is nog maar een kleine greep uit de taken die Piet oppakt en de nieuwe ideeën die hij bedenkt. Samengevat stellen de verenigingsleden dat het bestaande niveau van de voorzieningen en faciliteiten tegen het huidige lage contributiegeld grotendeels te danken is aan de actieve inbreng en de vele uren van Piet. 

 

De Volkstuin- en Recreatievereniging bestaat 50 jaar
De "Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven" is opgericht op 27 november 1972. Op 27 november 2022 is dat precies 50 jaar geleden! Bij de oprichting heeft de vereniging zich voor de leden ten doel gesteld: "Het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruime zin des woords". Op dit moment telt de vereniging zo'n 160 leden. Het valt de leden van de vereniging op dat de laatste tijd ook jonge mensen interesse hebben voor de hobby tuinieren en zich aansluiten bij de vereniging. En veranderingen, dat vinden de leden van de vereniging niet erg. Het bestuur van de volkstuinvereniging wil de multiculturele samenstelling graag vergroten om zodoende ook een bijdrage te kunnen leveren aan een beter begrip en respect voor elkaar. Ter ere van het 50-jarig bestaan van de Volkstuin- en Recreatievereniging is een jubileumboek gemaakt. Aan de wethouder is zaterdag het eerste exemplaar van het jubileumboek uitgereikt.

 

In het zonnetje 

Vanwege zijn grote inzet werd de heer Piet van Kooten zaterdag in het zonnetje gezet, en geëerd met deze prachtige onderscheiding. “Gezien uw uitzonderlijke inzet voor de Volkstuin- en Recreatievereniging heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd in te stemmen met de voordracht om u bij Koninklijk Besluit te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau,” vertelde wethouder Dirk-Jan Knol. “De grond van dit besluit ligt in uw verdiensten voor de samenleving en de grote meerwaarde die dit heeft voor heel veel mensen. Gefeliciteerd meneer van Kooten! Een Koninklijke Onderscheiding wordt niet zomaar verleend. Het is een erkenning van zeer hoog niveau voor bijzondere persoonlijke verdiensten.” 

 Hortus Populus, de eerste periode van 7 jaar is afgerond!

28-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - De aan het Limespark gelegen voedseltuin, de Hortus Populus, is in 2016 door Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk gestart. Zelf groenten telen, lokaal en zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Met de gemeente werd een contract opgesteld voor het gebruik van grond voor een periode van 7 jaar. Die tijd is nu om, maar we mogen in ieder geval nog twee jaar door! 

Dit burgerinitiatief had hoge ambities over lokale gezonde voeding, een plek geven aan alle soorten mensen, sterke lokale economie en herstel van natuurwaarden. Daarmee werd toen direct  aansloten bij de gemeentelijke visie. Nu staat er een prachtige tuin waar iedereen welkom is. Een prettige sfeer van gezelligheid en verbondenheid, waar iedereen zich thuis kan voelen. Groenteabonnementen met 4 groenten per week van de volle grond worden verkocht aan vaste klanten. Daarnaast maakt een groeiende groep inwoners gebruik van de losse verkoop van groenten en door ons ingemaakte producten, bloemen uit de pluktuin en verse en gedroogde kruiden. Zelfs een vorm van circulaire landbouw vindt plaats door het houden van twee varkens. In combinatie met de verkoop van enkele producten van boeren in de directe omgeving, krijgt de lokale markt voor gezond voedsel duidelijk vorm. Naar ons idee een goede manier om een sterke, sociale economie te verkrijgen. 


Met workshops, lezingen, open dagen en lesprogramma’s met enkele basisscholen brengen we onze kennis en ervaring over natuur, buiten zijn en gezondheid over. Het Romeinse tintje van onze ligging aan het Limespark laat zich zien in een echte Romeinse soldatenbarak die als museum en als prettige ruimte gebruikt wordt voor de winkel en voor alle mensen die we ontvangen op de tuin. 
Komende vrijdag en zaterdag vindt de laatste verkoop van onze groenten en andere producten plaats. De grond wordt te nat om te oogsten. In maart starten we de tuin weer op. 
Maar met alle vrijwilligers en onze vaste tuinman Theo Klomp, kijken wij met grote voldoening naar wat er in 7 jaar bereikt is. Van een kaal stuk weiland naar een tuin waar een ieder zich prettig voelt en waar een stukje van een meer duurzame samenleving tastbaar is.  Volgende jaren gaan wij verder en willen we nog beter zijn. Daar zijn veel handen voor nodig. Wil je mee doen? Neem contact op via de website  www.hortuspopulus.nlKunstcafé over stoere kunstenares in een mannenwereld

28-11-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk – Lavinia Fontana was een professionele schilderes in de zestiende eeuw. Zij heeft hoofdzakelijk in Bologna gewerkt en de laatste tien jaren van haar leven in Rome. Op vrijdag 9 december geeft kunsthistorica Ineke Otting een lezing over deze stoere vrouw.  


 

Fontana schilderde portretten van vrouwen, mannen, kinderen en families waarbij het vrouwenportret een niche was. De positie en de schoonheid van de geportretteerde werden geaccentueerd. Het portretgenre was onder de enkele, uit die periode bekende, vrouwelijke schilders niet uitzonderlijk. Het oeuvre van Fontana is breder. Zij heeft ook historiestukken geschilderd, religieuze thema’s, altaarstukken, mythologische onderwerpen en vrouwelijk naakt. Ze was een geëmancipeerde vrouw, die haar gezinsleven uitstekend kon combineren met haar carrière. Naast haar werkzaamheden als kunstenares was Lavinia actief in het maatschappelijk leven. In een door mannen gedomineerde samenleving en artistiek klimaat werd zij zowel om haar talent als haar karakter gewaardeerd en vielen haar belangrijke opdrachten en eerbewijzen ten deel. 

 

De lezing wordt gegeven door Ineke Otting-Noordhoek, zij heeft tot haar pensionering als jurist gewerkt voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. In verschillende functies zowel beleidsmatig als in het management, heeft zij zich geconcentreerd op onderwerpen als vreemdelingenrecht, jeugdcriminaliteit en seksueel misbruik in de jeugdzorg. In 2012 startte zij een deeltijdopleiding kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar zij in 2016 haar BA behaalde. In 2019 voltooide zij de research master Arts and Culture met een scriptie over Rotterdamse stadsgezichten in de zeventiende eeuw. Haar belangstelling gaat uit naar de vroegmoderne periode en naar vrouwelijke kunstenaars.

 

Het Kunstcafé op 9 december begint om 20.00 uur, tickets kosten € 10,00 inclusief drankje. Voor meer informatie of het reserveren van kaarten zie  www.evertshuis.nl . Locatie: Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven, 0172-618484

 

Praktische informatie

VRIJDAG 9 DECEMBER

GENRE: KUNSTCAFÉ

AANVANG: 20.00 uur

ENTREE: € 10,00 inclusief drankjeSpringmaand bij gymnastiekvereniging Heres Bodegraven

28-11-2022

Tekst: Irene Bos

Bodegraven - De maand november stond bij gymnastiekvereniging Heres echt in het teken van springen op de airtrack, trampoline, plank kast en over de pegasus. Zaterdag 26 november deden zes teams van Heres mee aan de springwedstrijden in Gouda.
 
Twee teams van 8-9 jaar, twee teams 10-12 jaar, één team 10-16 jaar en één team 15 jaar en ouder. De turnsters lieten mooie salto’s, radslagen, handstanden en veel rechtstandige sprongen zien. Daarbij streden de teams van Heres tegen andere turnsters uit  Noordwijkerhout, Nieuwkoop, Gouda, Bodegraven, Valkenburg en Lisse. Heres ging naar huis met wel 10 bekers. Doordat niet alle turnsters mee konden doen aan de wedstrijd in verband met leeftijd, hebben de trainsters van Heres ook een springshow georganiseerd.


  


Tijdens deze springshow met als thema ‘Vlieg met Heres de wereld over’ lieten alle turnsters en turners vanaf groep 3 tot en met groep 8 prachtige sprongen aan het publiek zien. Iedereen was tijdens deze show van harte welkom om te komen kijken. Elke groep had een eigen teamnaam verzonnen zoals team Frankrijk, met als gevolg dat ze een zelf verzonnen sprong ‘de croissantjessprong’ aan het publiek konden laten zien. Een echte springmaand bij Heres! Spring jij de volgende keer ook met ons mee? Kijk op  www.heresbodegraven.nl voor alle informatie. 

 CVC Reeuwijk wint belangrijk duel van VVRO uit Rotterdam

28-11-2022

Van de redactie

Reeuwijk - Afgelopen zaterdag stond er een belangrijk duel op de agenda voor CVC Reeuwijk tegen VVOR. Beide teams hebben de punten hard nodig om aansluiting te houden met de middenmoot. Door veel blessures aan de kant van CVC Reeuwijk zagen we weer een oud gediende terug in de linies van CVC, de keeper Rob Verwaal.

Het was prachtig weer op het Sportcomplex de Groenenzoom en het beloofde dan ook een mooie wedstrijd te worden. De wedstrijd ging fel van start want beide teams waren getergd om het eerste doelpunt te maken. Het waren de mannen uit Reeuwijk die het eerste doelpunt maakten. Door een mooie voorzet van Rick Hammer hoog binnen de 16 meter kon Norbert van Keulen de bal vakkundig inkoppen, 1-0.In de tweede helft ging het spel gelijk op. VVOR was sterk uit de kleedkamer gekomen en was opzoek naar de gelijkmaker echter was het CVC Reeuwijk die de 2-0 maakten door een goed uitgespeelde aanval. Een lange bal naar voren van Aksel Koopman op Rick Hammer die vervolgens de bal zakelijk afspeelde aan Kay Garritsen die de 2-0 voor zijn rekening nam met een prachtig schot. Na de 2-0 ging VVRO veel aanvallender spelen door een extra aanvaller binnen de lijnen te brengen. Door goed en betrouwbaar keeper werk van Rob Verwaal bleef de 2-1 lang uit echter was het een bal in de kluts voor het doel van CVC dat de aanvaller van VVRO toch de 2-1 op het scorebord kon zetten.


Het was weer een wedstrijd en de spanning nam toe. Tot de minuut 80 was het hard werken voor CVC Reeuwijk om de overwinning over de streep te trekken. De invaller Houssni Kalai maakte de verlossende treffer voor de Reeuwijkers met een prachtig doelpunt in de verre hoek, 3-1. CVC Reeuwijk kan zich nu richten op opnieuw een belangrijke wedstrijd volgende week tegen SEP uit Delft.Muziekvereniging OBK Driebruggen gaat weer oliebollen bakken

28-11-2022

Van de redactie

Driebruggen - Kent u ze nog, de ambachtelijke oliebollen en appelbeignets van OBK? We gaan de oliebollen weer zelf bakken op zaterdag 31 december!!  Houdt Facebook, Instagram en/of de website in de gaten!
 

www.obkdriebruggen.comSideways op Gouwestad

28-11-2022

Van de redactie

Gouda - Als alles volgens planning verloopt, verschijnt vrijdag 2 december de vierde langspeler van de Gouds/Haastrechtse progrockband Sideways.


Toevalligerwijs valt dit samden met hun oiptreden uin het Gouwestad Radio muziekprogramma Going Underground, waar ze een selectie van nieuwe en oude nummers zullen spelen, met uiteraard een gesprek tussendoor.
 

Going Underground, iedere vrijdagavond te beluisteren op Gouwestad Radio 97.7 FM (kabel), 106.2 FM (Ether) en verder als klivestream ( www.gouwestad.nl), op DAB+ en op de kabels vam o.a Caiway, KPN en Ziggo. Herhaling: dinsdag van 19 - 20 uur op Gouwestad Radio. Wie niet kan wachten kan ook terecht op Spotify, Deezer en de andere grotere streamingdiensten. Of luister terug via 'Uitzending Gemist' op de website, of via de Mixcloud.Tentoonstelling ‘Exposure Value ZER0’ tijdens Gouda bij Kaarslicht

28-11-2022

Van de redactie

Verlichting in steden vereerd en bekritiseerd 

Gouda - Het jaarlijkse project LichtKunstGouda biedt deze keer de kans aan een jonge talentvolle kunstenaar met een solotentoonstelling van 7 t/m 31 december. In deze compacte versie van het lichtkunstproject van kunstcentrum Firma Van Drie laat Jasper van den Ende zijn licht schijnen over het thema stadsverlichting. Bezoekers ervaren door middel van zijn installatie ‘Exposure Value ZER0’ de buitensporige manier waarop Europese steden ’s nachts verlicht worden. Kom je langs tijdens Gouda bij Kaarslicht op 16 december? De tentoonstelling is dan te bezoeken tot 22.00 uur in een magisch verlichte stad!  Verlichting Parijs (beeld:Jasper van den Ende)

 

Lichtsteden Londen en Parijs
Elektrische verlichting maakt een stad toegankelijker, veiliger, maar ook heel veel lichter. Vaak meer dan noodzakelijk, want hoeveel licht hebben we eigenlijk nodig? Dit vraagt beeldend kunstenaar Jasper van den Ende zich af. Hij onderzocht via experimentele fotografie hoe Parijs en Londen oplichten in de nachtelijke duisternis. Van den Ende gebruikt de ‘nulwaarde’ - een meetwaarde die fotografen in de jaren ’50 gebruikte - als concept waarbij de controle over de belichting uit handen wordt gegeven aan het aanwezige licht zelf. Dit leidt tot impressionistische beelden, waarbij het licht bijna buiten de kaders lijkt te treden. 

 

Dromerige verspilling 

De beelden van lege straten die een dromerig decor geven aan het nachtelijke licht kunnen als esthetisch worden ervaren, maar zijn tegelijkertijd een weergave van verspilling. Want wat ooit een overvloed was voor ’s werelds rijkste steden, dreigt nu een schaarste te worden. Europa bevindt zich midden in een energiecrisis, die aanspoort om te her-denken hoe we nachtelijke verlichting inzetten. 

 

Jasper van den Ende is afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Zijn project ‘Exposure Value ZER0’ was eerder al te zien in Galerie Ron Mandos in Amsterdam, waar de groepsexpositie Best of Graduates jaarlijks een podium geeft aan jong talent. 
Meer informatie over de kunstenaar:  www.jaspervandenende.com
 


 Verlichting Londen (beeld:Jasper van den Ende)
 

Openstijden: 7 t/m 31 december, woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur 
Vrijdag 16 december - Gouda bij Kaarslicht: 12.00 – 22.00 uur
Adres: Achter de kerk 13, Gouda
Meer informatie:  www.lichtkunstgouda.nl en  www.firmavandrie.nlVersterkte aanpak dreigingen van andere landen

28-11-2022

Van de redactie

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) heeft vandaag namens acht bewindspersonen een versterkte aanpak van statelijke dreigingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Die dreiging neemt namelijk steeds verder toe zoals uit het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2 (DBSA 2) van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt.

 

Nederland heeft een open samenleving en een open economie met veel hoogwaardige kennis. Maar de wereld verandert. Het geopolitieke klimaat in de wereld is onmiskenbaar guurder en instabieler geworden. Samenwerking met bepaalde staten levert kansen op, maar ook risico’s. Zo stellen statelijke actoren op steeds assertievere wijze eigen belangen centraal. Daarbij gebruiken ze diverse middelen die de welvaart, stabiliteit en openheid van onze samenleving bedoeld of onbewust kunnen aantasten.

 

Nationale veiligheid onder druk

De dreiging vanuit staten kan zich op verschillende manieren manifesteren. Van het verspreiden van desinformatie tot aan de inzet van (digitale) middelen voor spionage en sabotage. Dit heeft invloed op de nationale veiligheid. Het DBSA 2 gaat bijvoorbeeld in op een verhoogde dreiging van een agressiever Rusland dat meermaals nucleaire retoriek heeft geuit. China is steeds assertiever en wil de internationale rechtsorde in zijn voordeel veranderen. De Russische oorlog in Oekraïne heeft in het bijzonder laten zien dat ons open en internationale karakter ons ook kwetsbaar kan maken. Daarnaast is de dreiging van ongewenste inmenging in diasporagemeenschappen onverminderd aanwezig.

 

“We moeten de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde in ons land zo goed mogelijk beschermen. Deze staan onder druk, zeker met een oorlog op het Europese continent. Het is daarom noodzakelijk dat we onze aanpak van statelijke dreigingen uitbreiden en flink versterken om die dreiging het hoofd te bieden. Een robuuste aanpak, die de inzet van overheidspartijen, bedrijfsleven en kennisinstellingen verbindt, en zich richt op het beschermen van onze publieke belangen en het versterken van het vermogen om dreigingen te detecteren, aan te pakken en waar nodig te voorzien van een reactie,” aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.   

 

Versterkte aanpak

Om deze dreiging het hoofd te bieden is er een aanpak opgesteld op basis van vier belangrijke accenten:

Proactief optreden wanneer Nederlandse publieke belangen worden geschaad,
Bevorderen en beschermen van de economische veiligheid, waaronder kennisveiligheid,
Tegengaan van ongewenste buitenlandse inmenging, en
Beschermen van democratische processen en instituties.

                                                    

Nederland moet proactief optreden wanneer onze belangen worden geschaad. Dat doen we door een Rijksbreed responskader op te stellen waardoor we snel terug kunnen duwen tegen een kwaadwillende statelijke actor. Het doel hiervan is om af te schrikken maar ook om het effect van bepaalde acties zo klein mogelijk te maken. Daarnaast gaan we onze kennis verder opbouwen door verder onderzoek te doen naar bijvoorbeeld hybride dreigingen.

 

Verder is belangrijk om onze economische veiligheid te beschermen. Dit doen we door sterk in te zetten op verhoging van de bewustwording en een stevig pakket aan maatregelen om de weerbaarheid te verhogen, onder meer door spionage verder strafbaar te stellen. Een wetsvoorstel daarvoor zal op korte termijn aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Ook gaan we de risico’s van strategische afhankelijkheden van bijvoorbeeld technologie en grondstoffen verkleinen en beschermen we de vitale infrastructuur beter. Verder nemen we maatregelen om ongewenste kennis- en technologie overdracht te voorkomen, op het terrein van inkoop en aanbesteding en willen we misbruik van de kennismigrantenregeling en het erkend referentschap tegengaan.

 

Ook het is het belangrijk om ongewenste buitenlandse inmenging tegen te gaan. Bewustzijn hierover moet verhoogd worden. Extra inzet is nodig op ongewenste inmenging door China maar andere landen worden zeker niet uit het oog verloren. Daarnaast zal in aanvulling op de bestaande inzet meer worden ingezet op bewustwording binnen gemeenschappen, bij politieke ambtsdragers en medewerkers van overheden.

 

Tot slot staat ook het beschermen van democratische processen en instituties voorop. Hiervoor is er bijvoorbeeld de rijksbrede aanpak van desinformatie.Aanhoudingen in Dubai vanwege internationale drugshandel

28-11-2022

Van de redactie

Op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie zijn in Dubai twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel. Voor beide verdachten zal aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een uitleveringsverzoek worden gedaan.
 

De aanhoudingen maken deel uit van een door Europol gecoördineerde internationale operatie. Daarbij zijn behalve Nederland ook politie- en justitiediensten uit Spanje, Frankrijk, België, VAE en VS betrokken. Bij de aanhoudingen is door de opsporingsdiensten intensief en succesvol samengewerkt met de Dubai Police Force en met de in de VAE gestationeerde Liaison Officers van de betrokken landen. In Nederland wordt het opsporingsonderzoek uitgevoerd door de Landelijke Recherche en de Regionale Recherche Rotterdam van de Nationale Politie.
 

Duizenden kilo’s

Een van de verdachten is een 37-jarige man met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Hij wordt door het OM Rotterdam vervolgd vanwege de invoer van duizenden kilo’s  cocaïne in Nederland in 2020 en 2021, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van  grote hoeveelheden geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens. Het onderzoek naar hem is begonnen met ontsleutelde berichten van Sky-cryptofoons.
 

Het gaat om ernstige strafbare feiten die zien op internationale drugshandel vanuit overwegend Zuid-Amerika via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De aangehouden man wordt verdacht van een belangrijke coördinerende rol bij de invoer van cocaïne. Hij stond sinds april 2022 internationaal gesignaleerd en werd gezocht door alle bij Interpol aangesloten landen.
 

Sky-berichten

De andere in Dubai aangehouden verdachte is een 40-jarige Nederlander, die ook burger is van Bosnië Herzegovina. Ook tegen hem is een opsporingsonderzoek gestart op basis van onderschepte Sky-berichten. De strafzaak tegen hem wordt behandeld door officieren van justitie van het Landelijk Parket van het OM. De man wordt niet alleen verdacht van de invoer van omvangrijke partijen cocaïne. Ook wordt hij verdacht van (het voorbereiden van) de invoer van bijna 8000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. De grondstoffen voor drugsproductie kwamen via de haven van Antwerpen met als eindbestemming een bedrijf in Nederland.
 

De verdachte heeft vermoedelijk een belangrijke leidende rol gehad bij de invoer van de verboden goederen. Het gaat onder andere om een partij van ongeveer 1800 kilo cocaïne die in 2020 via de haven van Hamburg is ingevoerd met bestemming Nederland. Vanwege de Sky-chats is ook het vermoeden ontstaan dat de man als organisator, makelaar en financier betrokken was bij de import van 739,5 kilo cocaïne vanuit Durban (Zuid-Afrika) naar Rotterdam.Wetsvoorstel: maximale gevangenisstraf van 15 naar 20 jaar voor deelname aan een terroristische organisatie

28-11-2022

Van de redactie

Terrorisme vormt een ernstige bedreiging voor de democratische wereld en daarmee ook voor Nederland. Mensen die deelnemen aan terroristische organisaties zijn de afgelopen decennia bereid gebleken tot het plegen van de meest ernstige misdrijven. Zij vormen de kern van deze organisaties. Daarbij hoort een passende strafmaat, waarin de verantwoordelijkheid van deelnemers voor de ernstige feiten die worden gepleegd beter tot uitdrukking wordt gebracht. Dat staat in het wetsvoorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid dat vandaag in consultatie is gegaan. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het Coalitieakkoord.

 

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid: “In de afgelopen jaren hebben we gezien tot welke gruwelijke misdrijven terroristische organisaties in staat zijn. Mensen die zich willens en wetens aansluiten bij een terroristische organisatie zijn mede verantwoordelijk voor deze misdaden en hebben een cruciale rol bij het in stand houden van terroristische organisaties. Daar hoort een hoog strafmaximum bij. De verhoging van de maximale gevangenisstraf naar 20 jaar is dan ook een belangrijk signaal.” 

 

De rol van deelnemers

De enorme aantrekkingskracht die van terroristische organisaties uitgaat beweegt mensen ertoe om zich aan te sluiten en - uit naam van deze organisatie – over te gaan tot het plegen van zeer ernstige misdrijven. Terroristische organisaties hebben vele doden op hun geweten en zijn verantwoordelijk voor verschrikkingen in terroristische strijdgebieden en voor aanslagen in landen die hun ideologische opvattingen niet delen. Het leed dat zij hebben veroorzaakt, is enorm. Voor de verwezenlijking van hun doelen zijn terroristische organisaties afhankelijk van deelnemers. Zij leveren een onmisbare – en onmiskenbare – bijdrage aan de destructieve doelen van een terroristische organisatie.

 

De overheid voert dan ook op meerdere terreinen een actief beleid om de dreiging en aantrekkingskracht van terroristische organisaties te verminderen. Ook het strafrecht speelt hierbij een belangrijke rol. Hoewel de eerste inzet van de overheid is om terroristisch geweld te voorkomen, is het van belang dat wanneer desondanks een terroristisch misdrijf is gepleegd, verdachten worden vervolgd en een straf opgelegd krijgen die recht doet aan de ernst van de feiten die zij hebben gepleegd, het leed dat zij hebben veroorzaakt en de verantwoordelijkheid die zij daarvoor dragen.


 

Strafmaximum van twintig jaar

Op dit moment geldt een strafmaximum van 15 jaar voor deelname aan een terroristische organisatie. Dat strafmaximum is sinds 2004 niet meer gewijzigd, ondanks de ontwikkelingen die zich de afgelopen circa twintig jaar hebben voorgedaan. Terroristische organisaties hebben zich in aard, omvang en propagandaverspreiding sterk ontwikkeld. Bij deze ontwikkelingen hoort een passend strafmaximum, waarin de verantwoordelijkheid van deelnemers aan een terroristische organisatie beter tot uitdrukking wordt gebracht. Het verhoogde strafmaximum van 20 jaar komt overeen met de strafmaat die geldt voor poging of medeplichtigheid aan de meest ernstige levensdelicten.
 

Het strafmaximum voor het geven van leiding aan een terroristische organisatie wordt niet verhoogd. Daarvoor geldt immers al het hoogste strafmaximum (levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 30 jaar).  

 

 Molen de Arkduif in rouwstand

27-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Vanwege het overlijden van oud molenaar Jan van Vliet is molen de Arkduif, volgens goed gebruik, tot de uitvaart in de rouwstand gezet. 


Als er iemand uit de familie is overleden laat de molenaar de rouwstand zien. Iedereen weet dan dat er iemand uit de familie van de molenaar is overleden. De wieken staan niet helemaal in het midden, maar iets naar rechts.


© Digitale Bodegraafse KrantEsto wint van RVC’33 in sportieve derby

27-11-2022

Tekst: Han Koevoets

Bodegraven - Veel inwoners konden zaterdag onder prachtige weersomstandigheden genieten van een spannende en zeer sportieve derby waarin ESTO in de 91e minuut de winst volle buit pakte. Na afloop genoten de spelers van beide teams samen met hun supporters van de sfeer in de estokantine. Daarmee werd nog eens duidelijk hoe waardevol sport is voor het verenigingsleven in onze gemeente.
 


De einduitslag en winst voor ESTO paste bij de verhouding op het veld. Met voetbal gaat het echter lang niet altijd om de beste ploeg maar de doelpuntenmaker. Het eerste doelpunt kopte Frank Stolwijk van RVC’33  binnen in de 6e minuut. Daarmee pakten de dorpenaren uit Reeuwijk een voorsprong die ze tot de 84e minuut konden vasthouden.
 


Esto voetbalde beter zonder voor de rust tot grote kansen te komen. RVC verdedigde gegroepeerd. Loerde op een counter of snelle uitbraak. Regelmatig met de lange bal via de vleugel om daarna hun sterke spits in stelling te brengen. 

 

Direct na de aftrap van de 2e helft was Esto dicht bij een aansluiter. De lat en kluts waren daarbij genadig voor Reeuwijkers. Ook RVC kreeg later in de 2e helft nog een dot van een kans. Langzamerhand sloop er iets onoverwinnelijke in de ploeg van RVC ‘33 tot in de 84e minuut de gelijkmaker viel. Uit een vrije trap vanaf de rechterkant kopte Coen de Groot de bal hard en onhoudbaar in het net.  

Beide ploegen leken tevreden met een puntendeling en het tempo zakte iets in maar de spanning bleef volop aanwezig. Daardoor ontstonden weer ruimtes voor de spelers met de langste adem die nog wel even op avontuur wilden. Zo knokte linksback Tim van de Lagemaat zich in de as van het veld richting het doel van RVC. Vanaf 25 meter leverde hij een poeier af die van richting werd veranderd. De bal vloog in het hart van het doel voor voor de verdiende 2-1 overwinning. Dat gebeurde in blessuretijd die de uitstekende scheidsrechter in navolging van het WK ruimhartig toekende. 

 

Met deze overwinning staat ESTO weer op de eerste plaats in de ranglijst. Volgend week gaat de ploeg op bezoek bij DoCoS in Leiden de wedstrijd begint om 14.30.Winterse Forza sferen

27-11-2022

Tekst: Lisanne van Uunen

Bodegraven - Afgelopen vrijdag werd de winter gevierd door de dansers van Studio Forza met twee uitverkochte shows in het Evertshuis. Alle dansergroepen uit Bodegraven, Alphen aan den Rijn en Driebruggen deden mee. De rode draad was het klassieke verhaal van de Notenkraker, wat onlosmakelijk is verbonden met dans. Dit werd niet alleen verteld door de dansers, maar ook uitgebeeld door de toneelspelers uit de musicalklas.De wintershow is een mooi moment om te laten zien aan familie en vrienden wat er al geleerd is in de eerste weken na de zomervakantie. De peuters en kleuters van groep 1 dwarrelde als sneeuwvlokjes over het podium, de danspieten verrasten met cadeautjes en de urban 15+ en dansmix 12+ stonden in formatie als vrouwenleger. Zo waren jong en oud vertegenwoordigd in deze show die alle winterse tradities moeiteloos in elkaar deed overlopen. Het publiek genoot zichtbaar en klapte enthousiast mee bij de uptempo nummers van de Urban boys en de Updance. Na afloop waren er warme woorden voor de dansers, choreografen en helpende handen achter de schermen. Ook in deze toch wel drukke pre-december tijd viert de Forza-Family de winter met elkaar. 
 Donkere wandeling in en rond Driebruggen; wie durft?

27-11-2022

Van de redactie

Driebruggen - De maandelijkse dinsdagavond-wandeling dient zich weer aan en ja, mijnklimaatpartij loopt ook gewoon door in deze donkere tijd van het jaar. De wandelingen zijn wel ingekort tot ongeveer één uur. Op dinsdag 29 november 2022, van 19:00 tot 20:00 uur stappen we de kern en het verlichte buitengebied van het mooie Driebruggen in. Iedereen is van harte welkom om met deze maandelijkse wandeling mee te wandelen. Tip: Neem een lampje mee! 


De route gaat door de wijk en over verlichte polderwegen en naastgelegen fietspaden en u kunt ondanks de donkerte de sfeer van Driebruggen goed proeven.  Deze wandeling is 4 km lang en de hond mag ook mee! Wel aangelijnd natuurlijk.

 

Het startpunt is bij de parkeerplaats van Dorpshuis / Huis van Alles Custwijc, Laageind 1 in Driebruggen. We verzamelen om 18:50 uur en zullen de wandeling starten om 19:00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. We houden iedere laatste dinsdag van de maand een wandeling, ook in het donker en ook bij regen of sneeuw: het gaat altijd door! We starten steeds van een andere locatie in één van onze dorpen/kernen.  Neem gezellig iemand mee en sluit je aan bij deze gezonde wandelgroep! Informatie 0648153543 en  www.mijnklimaatpartij.nlWeekmenu stichting Kom-mee-Eten

27-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten uit Bodegraven weer de lekkerste maaltijden. Deze week koken ze van 28 november tot en met 2 december het volgende menu voor u.

 

Maandag 

Vermicellisoep, spaghetti bolognese met paprika, courgette, geraspte kaas, toetje

Dinsdag

Mosterdsoep, gebakken aardappelen met mayonaise hamburger, bietjes, appelmoes, jus, toetje 

Woensdag

Kippensoep, aardappelen, Zuid Afrikaanse bobotie, sperziebonen, jus, toetje

Donderdag

Preisoep, stamppot boerenkool, rookworst, jus, toetje

Vrijdag

Tomaat-groentesoep, gegratineerde bloemkoolschotel met aardappelen en gehakt, jus, toetje 

 


Kosten: € 9,00 voor een 3-gangen maaltijd

Aanmelding kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma-Soedhoe 06-53102893

 

Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur 

Adres  : Rijngaarde 1, Bodegraven Voute Kerst Bingo met Live Entertainment

27-11-2022

Van de redactie

Haastrecht - Vrijdag 9 december om 20.30 uur is er weer een Voute Bingo in Theater Concordia in Haastrecht met live entertainment. Begin de kerstdagen Goed Vout! Speciaal in de aanloop naar de feestdagen wordt deze editie een hele speciale! Dresscode is kerst: Rood & Goud en natuurlijk Vout.


Bereid je voor op een avond kerst met een hoofdletter K, mooie prijzen en spetterende optredens van artiest en dj! Vier speelrondes en maar liefst vier superrondes met prachtige prijzen, in een sfeervol aangekleed Theater Concordia!

 

Een avond vol bingo, lachen, gieren en meedoen met voute (kerst)hits en Nederlandstalige muziek! Rob van Zuijlen draait in eigen persoon aan de balletjesmachine en presenteert deze superavond. Claudia zorgt met haar barteam voor de bitterballen, biertjes en wijntjes! Dresscode: kerst! Rood & Goud. Niet verplicht, wel leuk?

 

De Voute Bingo begint op vrijdag 9 december om 20.30 uur in Theater Concordia. Kaarten (à €32,50) zijn te bestellen via  www.theaterconcordia.nl.Kijkje in de keuken van de brandweer

26-11-2022

Van de redactie

Bodegraven – Zaterdag 26 november was het een drukte van belang bij de Bodegraafse brandweer. Vele kwamen naar de kazerne om eens te kijken wat ze allemaal hadden en hoe het vooral werkte. De jeugd kon zich prima vermaken met een waterstraal en spoot zo een miniatuurbrandweerwagen vooruit.
 

 


Tijdens het open huis konden de bezoekers op een leuke manier een kijkje in de keuken van de brandweer nemen, achter de roldeuren van deze mooie kazerne en kennismaken met de wereld die brandweer heet. De brandweerkazerne is op 26 november 2020 in gebruik genomen. Helaas kon de brandweer toen niemand door de coronamaatregelen laten zien hoe trots zij op hun nieuwe kazerne waren. 
 

© Digitale Bodegraafse KrantSinterklaas geeft winnaars BOV kleurwedstrijd de gewonnen prijzen bij Rijnhoek Plaza

26-11-2022

Van de redactie

Bodegraven – Zaterdag heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan Rijnhoek Plaza. Tijdens het bezoek heeft Sinterklaas de winnaars van de BOV kleurwedstrijd hun prijs gegeven. De familie Zwanenburg heeft voor de muziek en de traktatie gezorgd, het was weer een heerlijk ouderwets gezellig Sinterklaasfeest. 


© Digitale Bodegraafse KrantSinterklaas in Winkelcentrum Broekvelden

26-11-2022

Van de redactie

Bodegraven – Zaterdag 26 november heeft Sinterklaas Winkelcentrum Broekvelden bezocht. Vele kinderen waren naar het winkelcentrum gekomen en genoten van Sinterklaas en zijn Pieten. Met een mooi optreden van de kinderen van dansschool studio Forza kan Sinterklaas terug kijken op een mooie ochtend. 
 

© Digitale Bodegraafse KrantSTART ORANGE THE WORLD IN WADDINXVEEN

26-11-2022

Van de redactie

Waddinxveen - Op 25 november hebben de wethouders Brigitte Leferink en Femke Vleij voor het gemeentehuis het startsein gegeven voor Orange the World. Dat deden zij door het hijsen van de Orange the Worldvlag. Ook werd het oranje campagnelogo op de straat gespoten met uitwisbare graffiti. Vertegenwoordigers van Zonta, Soroptimist en Inner Wheel waren ook aanwezig. Van 25 november tot en met 10 december is het Orange the World. Tijdens deze campagne van de Verenigde Naties wordt in heel de wereld actiegevoerd om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Tot en met 10 december kleurt de fontein voor het gemeentehuis ook oranje.


 

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld

In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daarvoor aandacht te vragen is door de Verenigde Naties de Orange the Worldcampagne in het leven geroepen. De campagne begint op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, en duurt tot 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. De tussenliggende dagen worden de 16 Dagen van Actie genoemd. In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. Het motto is: ‘iedereen kan iets doen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en bestrijden’.


 

In meer dan 200 gemeenten wordt aandacht aan de campagne besteed

Bijvoorbeeld door het oranje uitlichten van gebouwen, maar ook door debatten, tentoonstellingen, demonstraties en tal van andere acties. Alle activiteiten zijn bedoeld om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen, om het te voorkomen en bestrijden. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Meer informatie is te vinden op  www.orangetheworld.nl.Kerstshow Helemaal Top Tribute to the Toppers in Rosso

26-11-2022

Van de redactie

Haastrecht - Zaterdag 10 december om 20.15 uur is er een kerstshow met Helemaal Top Tribute to the Toppers in Rosso in Theater Concordia in Haastrecht. Helemaal Top staat garant voor hele dikke feestjes! Met de Kerstshow ‘Tribute to the toppers’ in Rosso gaat het dak eraf.


Verwacht een avondvullend programma in RODE kerstsfeer met tophits van vele bekende sterren op het repertoire. Met De Toppers als voorbeeld zingen zij medleys uit verschillende genres en voor alle leeftijden. Nederlandstalig, Engelstalig, pop, rock, kroeghits, dance, alles komt voorbij.

 

Eerder stond Helemaal Top in Theater Concordia tijdens de uitverkochte Voute Bingo, vele privé feestjes, de jaarmarkt Haastrecht en in augustus 2022 was het tentfeest Vlist aan de beurt. Ieder jaar is hun Kerstshow in Zwammerdam uitverkocht. Met al meer dan 1000 shows in binnen- en buitenland is hun optreden een feest der herkenning!

 

De Kerstshow begint op zaterdag 10 december om 20.15 uur in Theater Concordia. Het betreft een sta-concert. Kaarten (à €17,50) zijn te bestellen via  www.theaterconcordia.nl.CDA STELT VRAGEN BIJ STIKSTOF-PROCEDURE EN WIL VOORRANG PAS-MELDERS

26-11-2022

Van de redactie

De fractie van het CDA Zuid-Holland heeft vandaag vragen ingediend bij het College over de PAS-melders. Aanleiding voor de vragen was de procedure die is gestart door Mobilisation for the Environment (MOB) om de verbouwing van het Binnenhof stil te leggen. Bij deze verbouwing komt stikstof vrij, wat sinds de uitspraak van de Raad van State over de benodigde stikstof-vergunning voor bouwprojecten niet meer is toegestaan. Het CDA wil opheldering van het College en drukt hen op het hart om een Zuid-Hollands stikstof-registratiebank op te zetten.
 

De Raad van State stelde in zijn uitspraak van 2 november jl. dat bouwprojecten een stikstof-vergunning dienen te hebben en dat deze daar niet langer van zijn uitgezonderd door de zogenoemde bouw-vrijstelling. De CDA-fractie vraagt het College om opheldering, aangezien de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag heeft bij het bouwproject op het Binnenhof.
 

Het CDA wil onder andere weten of het College een inschatting kan maken van de hoeveelheid benodigde stikstofruimte indien er een WNB-vergunning nodig is en of het College het met het CDA eens is dat bij het vinden van stikstofruimte éérst de PAS-melders aan bod moeten komen vanwege de vele beloften die aan hen zijn gedaan. Het CDA stelt daarnaast dat als er boeren worden uitgekocht het voor andere sectoren het invullen van de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) nog veel ingewikkelder wordt. De fractie ziet daarbij graag een garantie vanuit het College er, dat doordat er handel in stikstof door andere sectoren plaatsvindt, iets voor de natuur wordt gedaan.
 

Eerder waarschuwde het CDA al op wildwesttaferelen in de handel van stikstofruimte door het opkopen van boerenbedrijven door de industrie, ook buiten de provincie. Een stikstof-registratiebank kan inzichtelijk maken wat waar naartoe gaat en kan grip krijgen op de handel in stikstofruimte.Help elkaar Bodegraven verzamelt Kerstpaketten voor de voedselbank en gezinnen/personen die in financiële nood verkeren

25-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Voor het vierde jaar is Help elkaar Bodegraven gestart met de kerst inzameling. Deze pakketten in vorm van eerste levensbehoefte en cadeaubonnen schenken zij rond kerst aan de voedselbank en gezinnen/personen die in financiële nood verkeren.
 

Vorig jaar konden zij mede door de inzamelings actie van behulpzame Bodegravers, de Diaconie en de bewoners van Bodegraven-Reeuwijk 3 tassen vol met prachtige producten en cadeaubonnen schenken. Dit jaar merken zij dat er meer mensen nood verkeren of het financieel moeilijk hebben. En minder mensen durven te doneren door de financiële onzekerheid die er heerst.  De Diaconie houd een collecte in de hervormde kerk. Naast de collecte op zondag 20 november in de erediensten kunt u uw gift ook direct overmaken naar de Diaconie op bankrekening NL94 INGB 0000 3536 39 o.v.v. Lokale Hulp. Ook Albert Hein Bodegraven doneert de in december gedoneerde statiegeld bonnen van het emballage zuil. Mochten er mensen zijn die willen doneren in vorm van producten dan kunt u via de Facebook pagina Help elkaar Bodegraven 5456 contact opnemen. Ook cadeaubonnen zijn welkom.


Help elkaar Bodegraven dankt iedereen weer voor de donaties!
Laten we er weer prachtige pakketten van maken.Kerstbomenverkoop met een gedeelde opbrengst voor hospice Bodegraven-Reeuwijk

25-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Jaarlijks verkoop is er een verkoop van kerstbomen door Groeneveld kerstbomen ze  start 26-11 met de verkoop en zijn te vinden op de parkeerplaats van de Aldi/Albert Hein. Dit jaar is hospice Bodegraven-Reeuwijk uitgekozen om via de verkoop van kersbomen te steunen.
 


Bij iedere verkochte boom wordt er €2 aan het hospice geschonken


Het hospice is een stichting die ondersteuning biedt in de laatste levensfase bij u thuis of op onze locatie op de Boesemsingel in Bodegraven.  De Doelstelling van het hospice is. Ondersteuning bieden aan ernstig zieken en hun naaste zodat er op een waardige manier afscheid genomen kan worden van het leven.  Voor meer informatie kan de website bezoeken  www.hospicebodegraven-reeuwijk.nl of bel naar 0172-202042Renovatie voor brandweerkazerne Zegveld

25-11-2022

Van de redactie

Zegveld - De brandweerpost in Zegveld gaat gerenoveerd worden. Uit onderzoek blijkt dat de kazerne zo kan worden verbouwd, dat deze weer past bij de eisen van deze tijd. Nieuwbouw is daardoor niet meer noodzakelijk. Bij de verbouwing wordt het monumentale karakter van het gebouw zo goed mogelijk in ere gehouden. Het gebouw wordt tegelijk ook (bijna) energieneutraal gemaakt. In 2023 vinden de voorbereidingen plaats, de renovatie zelf is in 2024.

 

Eerder dit jaar bleek dat er in Zegveld geen geschikte plek beschikbaar is waar op korte termijn een nieuwe brandweerpost kan komen. Daarom is onderzocht of een verbouwing een oplossing kan bieden voor het ruimtetekort en de eisen van de ARBO-wetgeving. Dit blijkt inderdaad het geval volgens zowel de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) als de gemeente. Door de zolderverdieping aan te passen, kunnen de instructie- en ontspanningsruimte naar de verdieping. Op de begane grond komt er dan ruimte voor gescheiden sanitaire voorzieningen, een aparte omkleedruimte en een aparte kantoorruimte. Voor een goede arbeidshygiëne worden ‘schone’ en ‘vuile’ bewegingen in het gebouw van elkaar gescheiden.

 

Monument

De brandweerkazerne in Zegveld is een gemeentelijke monument. Bij de renovatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden. Het gaat dan om de structuur van het gebouw, de bouwelementen en de materialen. Kabinet: brede aanpak piekbelasters voor natuurherstel, PAS-melders en economische ontwikkeling

25-11-2022

Van de redactie

Met een eenmalige vrijwillige regeling voor ondernemers die piekbelaster zijn, wil het kabinet op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag realiseren. Hiermee kan natuur herstellen, kunnen PAS-melders gelegaliseerd worden en komt er ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Door een brede groep piekbelasters te vragen keuzes te maken tussen fors verduurzamen, verplaatsen, of vrijwillig stoppen wil het kabinet de stikstofimpasse doorbreken. Ook de industrie maakt onderdeel uit van de aanpak piekbelasters. Daarnaast moet vergunningverlening op basis van de natuurbeschermingswet minder onzeker worden. Dat schrijft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in een brief aan de Tweede Kamer.
 

Na het rapport Remkes laat ook de recente Porthos-uitspraak van de Raad van State opnieuw de noodzaak zien om tot stikstofreductie en natuurherstel te komen. In toenemende mate zitten PAS-melders klem en loopt het vestigings- en ondernemersklimaat vast. Daarom kunnen we vanuit ecologisch, economisch én sociaal oogpunt niet anders dan op korte termijn komen tot een forse stikstofreductie. Dit stelt het kabinet en de maatschappij voor een grote en complexe opgave, waarbij alle partijen uit de agrarische keten en andere sectoren zoals de industrie een bijdrage leveren.
 

Minister Van der Wal: “Een onontkoombare aanpak van stikstofreductie op korte termijn is noodzakelijk om de natuur te kunnen herstellen. Hierdoor kunnen PAS-melders met prioriteit worden gelegaliseerd en komt er meer ontwikkelruimte beschikbaar voor de bouw en energietransitie. Het kabinet gaat daarvoor met ondernemers om de tafel om te kijken hoe de stikstofuitstoot gereduceerd gaat worden. Ik begrijp dat we daarmee een grote vraag bij deze ondernemers op tafel leggen, welke tot zorgen over de toekomst kan leiden. Het Rijk zal daarom samen met de provincies zoveel mogelijk doen om deze ondernemers optimaal te helpen en te ondersteunen in dit proces.”
 

Aanpak met effect op korte termijn via piekbelasters

Het kabinet omarmt het advies van Remkes om op korte termijn gericht en versneld de stikstofuitstoot van piekbelasters terug te brengen. Agrarische en industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of geheel reduceren. Dat is een moeilijke boodschap voor de ondernemers die het betreft, maar het is de enige manier om zo min mogelijk ondernemingen te raken en PAS-melders met voorrang aan een natuurvergunning te helpen.
 

Het kabinet en provincies hechten veel waarde aan een benadering waarin de menselijke maat centraal staat. Dit vanwege de grote impact voor deze ondernemers. Daarom zal met zoveel mogelijk van de ondernemers die zich kwalificeren als piekbelaster, een of meerdere gesprekken gevoerd worden over hoe de stikstofuitstoot fors wordt gereduceerd. Dit kan via verschillende manieren: innoveren, vergaand omschakelen/extensiveren, verplaatsing of vrijwillig stoppen. Het kabinet kiest ervoor om boeren in de buurt van beschermde natuurgebieden de mogelijkheid te geven om te stoppen via een eenmalige en tijdelijke regeling die het best mogelijke aanbod is. Met andere woorden, een betere regeling dan deze komt er niet. De regeling is bedoeld voor een significant grotere groep dan aanbevolen door de heer Remkes, waardoor de druk op de natuur sneller kan worden verlaagd en er meer ruimte komt om PAS-melders te legaliseren en belangrijke projecten toe te staan.
 

Het kabinet werkt deze zogenoemde LBV plus-regeling momenteel verder uit en streeft ernaar om de regeling vanaf april 2023 open te stellen. Uiterlijk in januari worden criteria gepubliceerd op rijksoverheid.nl en aanpakstikstof.nl zodat duidelijk is wie in aanmerking komt voor deze regeling. Ook zal dan informatie gegeven worden over het verdere proces. Uitgangspunt van de gehele aanpak is en blijft vrijwilligheid. In het najaar van 2023 zal het kabinet toetsen aan de hand van (voorziene) resultaten van de aanpak of er voldoende zicht is op het halen van de doelen. Zo niet, dan zal met pijn in het hart overgegaan moeten worden tot de inzet van verplichtend instrumentarium voor een selecte groep piekbelasters.
 

Industrie

Ook voor piekbelasters in de industrie geldt dat het versneld terugdringen van stikstofdepositie en verduurzaming noodzakelijk is. Deze aanpak wordt apart vormgegeven om goed aan te sluiten op het bestaand beleid en de kenmerken van de sector. Met de circa 50 grootste piekbelasters uit de industrie wordt ingezet op het aanscherpen van vergunningen en versnelde verduurzaming. Ook hiervoor moeten de afspraken in 2023 gemaakt zijn en leiden tot een flinke stikstofreductie. Binnenkort maakt het kabinet de voorlopige stikstofreductiedoelen voor andere sectoren zoals de industrie bekend.
 

Legaliseren van PAS-meldingen

 Sterke duurzame landbouwsector 2040

25-11-2022

Van de redactie

Landbouwakkoord, €226,6 miljoen en ketenaanpak
 

Boeren hebben duidelijkheid nodig over hoe de landbouw in 2040 eruitziet, zodat zij met rust en vertrouwen invulling kunnen geven aan de doelen op het gebied van natuur, klimaat en water. Overheid, keten en consument moeten de boer helpen om duurzamer te produceren. Dat zijn de uitgangspunten voor het Landbouwakkoord dat minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de landbouworganisaties en daarnaast natuurorganisaties, medeoverheden en ketenpartijen in het eerste kwartaal van 2023 wil afsluiten. Voor boeren die nu al willen verduurzamen, is de komende twee jaar 226,6 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is bijvoorbeeld voor omschakeling naar biologische of natuurinclusieve landbouw, onafhankelijk advies of innovaties op het boerenerf.
 

Boeren zijn belangrijke spelers in ons landelijk gebied. Ze leveren dagelijks gezonde en kwalitatief hoogwaardige producten aan zowel de Nederlandse als de internationale markt. Die positie moeten zij behouden, met een duurzame manier van produceren. Zo leveren ook boeren een bijdrage aan de opgaves op het gebied van klimaat, natuurherstel (stikstof) en waterkwaliteit. Het kabinet is ervan overtuigd dat onze innovatieve Nederlandse boeren, samen met de ketens en onze toonaangevende kennis- en onderwijsinstellingen, de sleutel in handen hebben om voorop te blijven lopen in de wereld. Dat deden ze al tientallen jaren op het gebied van productiviteit, en het is de ambitie dat ze dat ook de komende decennia blijven doen maar dan met duurzame landbouwsystemen.
 

Minister Adema: “We staan als samenleving voor de opgave om de natuur te herstellen, de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen. Een opgave voor alle sectoren en ook voor de landbouwsector. Van iedereen is een bijdrage nodig. In het Landbouwakkoord maak ik samen met boeren afspraken over hoe de landbouw er in de toekomst uitziet, hoe we de opgaven invullen en de ondersteuning die hiervoor nodig is. Van alle partijen om de boer heen, zoals voerleveranciers, voedselverwerkers, de retail en banken, verwacht ik een niet vrijblijvende bijdrage om ervoor te zorgen dat boeren in staat zijn te verduurzamen en zwarte cijfers te kunnen schrijven.”
 

Landbouwakkoord

Het kabinet heeft de aanbevelingen van de heer Remkes omarmd. Een belangrijke aanbeveling is om in goede dialoog met de sector te komen tot een concreet toekomstplan, bij voorkeur in de vorm van een Landbouwakkoord. De minister van LNV gaat met relevante partijen aan de slag om keuzes te maken over het toekomstperspectief voor boeren in 2040 en de ondersteuning die hiervoor nodig is. Uitgangspunt is om alle opgaves voor de landbouw in een keer aan te pakken, zodat boeren met duidelijkheid, zekerheid en rust een toekomstplan kunnen maken. Landelijke en gebiedsgerichte opgaven moeten uiteindelijk in het NPLG vertaald worden naar individueel bedrijfsniveau. Dat geeft boeren de mogelijkheid zelf op doelen te sturen.
 

De minister van LNV is verantwoordelijk voor het sluiten van het akkoord, in nauwe afstemming met het kabinet en interbestuurlijke partners. De minister nodigt in ieder geval landbouworganisaties uit aan tafel, maar vraagt ook natuurorganisaties, medeoverheden en een vertegenwoordiging van bij de transitie betrokken ketenpartijen. Wouter de Jong zal als externe bestuurlijke voorzitter/procesbegeleider optreden. Er komt een hoofdtafel en verschillende deeltafels, die werken aan de diverse onderdelen van het akkoord. Ook komt er een reflectietafel met onafhankelijke (wetenschappelijke) denkers, die de hoofdtafel kunnen adviseren. Het verdere proces, de spelregels en de agenda vult de minister samen met de betrokken partijen in.
 

Verdienvermogen

De transitie naar verduurzaming slaagt alleen als ook het verdienvermogen van agrarische ondernemers op orde is. Boeren die zich inzetten om doelen te halen, moeten boter bij de vis krijgen. Daarom werkt de minister van LNV met de sector in het Landbouwakkoord ook bedrijfsmodellen uit die passen bij de ontwikkelmogelijkheden voor boeren, zoals (technisch) innoveren, omschakelen of verplaatsen. Er zijn verschillende mogelijkheden om duurzaam te produceren, van high-tech produceren met lage emissies ten behoeve van de Europese markt, extensieve biologische bedrijven of bedrijven die landbouwproductie combineren met agrarisch natuurbeheer. In de bedrijfsmodellen wordt ook de rol van de keten bekeken. De minister verwacht een bijdrage van de keten om de boer te helpen te verduurzamen. Over die bijdrage wil de minister in het Landbouwakkoord afspraken maken met ketenpartijen. De minister sluit niet uit dat hij ook wettelijke maatregelen in zal zetten om de ketenpartijen aan te sporen, zoals het vergroten van het duurzame aanbod van producten in het schap en transparantie over duurzaamheid.
 

Ondersteuning korte termijn

Om boeren in staat te stellen zich nu al voor te bereiden op de transitie en de gebiedsgerichte aanpak, is er 226,6 miljoen euro gereserveerd voor 2023 en 2024. Daarbinnen is 101 miljoen euro beschikbaar voor onafhankelijk advies aan individuele ondernemers (64 miljoen euro) en duurzame praktijkproeven op boerderijen (37 miljoen euro). Het Landbouwakkoord maakt duidelijk welke extra middelen uit het Transitiefonds nodig zijn voor de transitie van de landbouwsector.


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina