NIEUWSDemonstratie honing ‘slingeren’ op de Hortus Populus, 9 juli en 20 juli

04-07-2022

Van de redactie

Bodegraven - Arie van Dijk, de imker die 6 bijenkasten heeft staan op de Hortus Populus, is blij verrast. Hij ziet dat de bijen nu veel voedsel hebben. Zodoende kan hij komende zaterdag, 9 juli, al de eerste keer honing 'slingeren'. Arie wil heel graag vertellen over de bijen. Hoe ze leven, waarom ze belangrijk zijn en hoe heerlijk de honing is. Iedereen mag daarom komen en hem helpen met het slingeren. Zaterdag 9 juli tussen 11 en 13 uur en woensdag 20 juli tussen 14 en 16 uur kun je er bij zijn. In de barak op de Hortus Populus zal hij laten zien hoe hij dat verzamelen van de honing doet. Omdat de bijen op de geur van de honing af komen, moeten de deuren van de barak zoveel mogelijk gesloten blijven. Maar je kunt op elk moment naar binnen om mee te doen. Kinderen en volwassenen zijn van harte welkom.Wederom bronzen medaille voor Zorgpartners Midden-Holland

04-07-2022

Van de redactie

Gouda - Zorgpartners Midden-Holland heeft voor al haar centra en onderdelen wederom een bronzen certificering via Milieuthermometer Zorg gehaald. Om het bronzen certificaat te behalen, heeft het projectteam bewezen dat de centra en onderdelen aan 43 verplichte eisen, verdeeld over achttien thema’s op het gebied van energie, afval, catering & voeding en reiniging, voldeed. Zo wordt Zorgpartners, ook op het gebied van duurzaamheid, partner voor mens en milieu.

Certificering via Milieuthermometer Zorg is een initiatief van Milieu Platform Zorgsector. Met deze certificering maken zorginstellingen hun aandacht voor duurzame bedrijfsvoeringen zichtbaar. Dit is het derde jaar op rij dat Zorgpartners deze certificering behaalt voor al haar centra. Naast de verplichte criteria voldoet Zorgpartners ook aan zeventien criteria naar keuze. Van deze criteria moet zij er aan minimaal twaalf voldoen om het bronzen niveau te halen. Directeur Ronssehof Gert Veldhuizen: “Niet alleen als persoon, maar ook als organisatie, voelen we ons verantwoordelijk voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.”

Zorgpartners kijkt vooruit en is al bezig met een duurzaamheidsvisie op vastgoed en inkoop voor de komende jaren. Om voor een zilveren certificaat op te gaan, moet Zorgpartners verder richting geven aan het milieuprogramma, zoals het thema duurzaam inkopen en vastgoed. Manager Facilitair en Inkoop Stienet Bonefaas ziet de urgentie om deze thema’s aan te pakken: “Voor Zorgpartners staat de cliënt altijd centraal. Met deze cliënt als rode lijn door alle verbeteringen heen, maken wij stappen. Pas geleden hebben we bijvoorbeeld de volledige buitenschil gerenoveerd van een van onze panden in Reeuwijk. Door beter isolerende maatregelen te nemen, verhoogt ook het wooncomfort van onze bewoners. Dat is duurzaamheid waar de cliënten iets aan hebben! Het thema duurzaamheid staat bij ons dan ook hoog op de agenda. En daar blijft het niet bij. Waar mogelijk voeren wij direct wijzigingen door. Zo is er bijvoorbeeld nu al een coördinator Duurzaamheid en een accountmanager Inkoop aangesteld om de centra en onderdelen van Zorgpartners structureel te ondersteunen.” Projectleider vastgoed Leander Kwakernaak, lid van het kernteam Duurzaamheid, vult haar aan: “Zorgen voor de toekomst doe je vandaag, maar ook in de toekomst. Het vraagt veel aanpassingsvermogen van de zorgverleners, bewoners en cliënten.”


Gert Veldhuijzen directeur Ronssehof, Anita de With (hoofd service; lid van de klankbordgroep duurzaamheid van Zorgpartners) en Mike Appeldoorn (hoofd voeding; houdt zich met name bezig met voedselverspilling).​

Green Deal Zorg
Deze certificering sluit aan bij de Green Deal Zorg 2.0 welke in 2018 ondertekend is door Zorgpartners en inmiddels ook door ruim 300 andere organisaties. Milieu Platform Zorgsector nam het initiatief voor deze Green Deal en bracht zorgaanbieders en overheden in beweging. De Green Deal is onderdeel en uitwerking van ambities uit het Klimaatakkoord, het Akkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals van de VN. De Green Deal richt zich met name op vier pijlers, namelijk het verminderen van CO2-uitstoot, circulair werken, minder medicijnresten en een goede leef- en werkomgeving. “De waarde zit vooral in het feit dát er een structuur is gekomen om zorgpartijen te verbinden, samenwerking te organiseren en partijen zodanig te stimuleren en te ondersteunen dat ze concreet met verduurzaming van de zorg aan de slag gaan.” ( Evaluatie Green Deal Zorg, 20-12-2021)

Zorgpartners Midden-Holland
Zorgpartners is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Het draait bij Zorgpartners om de beste zorg voor ouderen. Er is niet alleen oog voor de gezondheid, maar ook voor het welzijn van de cliënt. Dat vraagt om een persoonsgerichte aanpak, met zorgprofessionals die als partner naast de cliënt staan. Of een oudere nu thuis woont, revalideert of permanente zorg nodig heeft.Personeelskrapte bij mkb-ondernemers: frustratie, doorzettingsvermogen en pragmatisme

04-07-2022

Van de redactie

Ruim 4 op de 5 mkb-ondernemers die medewerkers zoeken, kunnen die op dit moment moeilijk tot zeer moeilijk vinden. Dit blijkt uit een representatief KVK-onderzoek naar personeelskrapte onder 517 mkb-ondernemers. De overgrote meerderheid van deze ondernemingen (96%) bestaat uit 2 tot 9 werkzame personen. 60% daarvan was op zoek naar medewerkers.

Ondernemers zoeken op verschillende manieren naar oplossingen voor hun personeelstekort. 55% schakelt het eigen netwerk in, 33% benadert ook familie, vrienden of kennissen voor werving, 27% zet een wervingscampagne op en 19% zet medewerkers in als ambassadeur. Het aanbieden van goede primaire arbeidsvoorwaarden (salaris en uren) wordt door bijna een kwart (24%) van de ondernemers die personeel zoeken genoemd. Bijna een derde (32%) huurt zzp’ers of uitzendkrachten in.

Op de vraag of ondernemers in de toekomst nog andere dingen van plan zijn om medewerkers aan te trekken, zegt ruim een derde (34%) dat ze verder niets van plan zijn. Bijna een kwart (23%) weet niet wat ze verder nog kunnen doen. 1 op de 8 ondernemers (12%) overweegt het bieden van goede primaire arbeidsvoorwaarden. Ook het werven van andere doelgroepen (9%) en het inhuren van zzp’ers of uitzendkrachten (8%) worden genoemd.

Reacties van ondernemers
In reacties van mkb-ondernemers op de personeelstekorten klinkt frustratie, maar ook acceptatie en doorzettingsvermogen. ‘Vervelend, maar het is overal voelbaar’, ‘Bijna iedereen zit in hetzelfde schuitje. Er is weinig aan te doen. "Gewoon" doorgaan’, ‘Het is een landelijk probleem dus roeien met de riemen die we hebben’.

De huidige situatie wordt soms als nijpend ervaren. ‘Ik draai enorm veel uren’, ‘Ik voel me machteloos’, ‘Stress, veel werken, de vrije tijd die ik heb denk ik alleen aan werk’.
Ook is er zorg voor de toekomst. ‘ik ben bang, dat de overgebleven werknemers overbelast raken en ook uitvallen’. 

Maar er is ook pragmatisme. ‘Uitvoeren van de groeiplannen uitstellen. Geen probleem, aanpassen aan de situatie.’, ‘Vind het jammer maar verander ons business model’, ‘We stellen de eisen bij. We gaan ons richten op mbo'ers’.
 
Businessmodel
Kijkend naar de termijn waarop ondernemers verwachten medewerkers te kunnen vinden, denkt 34% dat het binnen 3 maanden zou kunnen, 41% tussen 3 en 12 maanden en 14% 1 jaar of langer (inclusief 6% ‘nooit’).

Als mkb-ondernemers in de komende 3 maanden geen nieuwe medewerkers kunnen vinden, dan heeft dat gevolgen voor hun bedrijf. Ondernemers noemen minder omzet (30%), minder klanten (31%), en vaker ‘nee’ zeggen tegen nieuwe klanten of opdrachten (40%). 32% noemt minder groei en het niet kunnen uitvoeren van plannen.

Daarnaast geven mkb-ondernemers aan zelf bij te springen en meer uren te werken (41%). Ook vragen ze dat aan de huidige medewerkers (23%). Verder wil een deel zzp’ers inhuren (27%), werk uitbesteden (15%), of een opdracht doorgeven aan een collega-ondernemer (11%). 10% wil het werk anders inrichten of efficiënter maken en 4% geeft aan het businessmodel te gaan aanpassen.

Hans Klein Swormink, programmamanager Financiering en Geldzaken bij KVK: ‘Het is opvallend dat het percentage mkb-ondernemers dat het businessmodel wil aanpassen of efficiënter wil werken relatief laag lijkt. De vraag is of de antwoorden van ondernemers op de huidige krapte ook de meest succesvolle methoden zijn om de omzet uiteindelijk op het juiste niveau te brengen. Er is nu overal veel werk. Als je onvoldoende mensen hebt om het werk gedaan te krijgen, is het nog maar de vraag of je het redt door nu vooral in te zetten op de traditionele werving van nieuwe medewerkers.’

Verder geeft hij ondernemers het advies om vooral met klanten te blijven communiceren: ‘Ook al kun je pas over een half jaar leveren, bespreek het met je klant. Misschien is een langere levertijd voor hem helemaal geen probleem. Als hij maar zicht heeft op de termijn waarop het wél kan.’

Zelf bijspringen is beperkt houdbare oplossing
Voor de langere termijn, 3 maanden en meer, zien beduidend minder ondernemers een oplossing in zelf structureel meer uren werken (18%) of huidige medewerkers vragen om structureel meer te werken (11%). Een van de ondernemers in het onderzoek zegt daarover: ‘Het is erg frustrerend dat het momenteel erg moeilijk is om aan fatsoenlijk personeel te komen. Hierdoor moeten de goede werknemers en ikzelf meer uren maken, wat in het begin niet erg is, maar dat moet niet te lang duren.’ 

Binden en boeien, het voorkomen van uitstroom, wordt door 14% van de ondernemers genoemd. De inzet van tijdelijk personeel of stagiairs of vrijwilligers of familieleden en vrienden worden elk door 1 op de 10 ondernemers genoemd.

Zeker voor de langere termijn wil Klein Swormink ondernemers graag buiten de kaders laten denken. ‘Ondernemers lossen vaak hun eigen problemen op. Laat eens iemand anders kijken hoe efficiënt het huidige werk gedaan wordt. Ik denk dat dat heel veel kan opleveren. En laat vooral ook je medewerkers meedenken over een goeie aanpak van het werk.’

Ook raadt hij aan om met een brede blik te kijken naar geschikte nieuwe medewerkers: ‘Naast die eventuele efficiencyslag kan het geen kwaad om jouw blikveld op wat een goede medewerker kan zijn te verruimen. Gaat het om een wensbeeld, kun je daar creatiever in zijn? En tot slot, investeer in opleidingen voor je medewerkers, ook een oudere werknemer is vaak heel erg bereid om te leren.’Heel De Regenboog bakt

03-07-2022

Van de redactie

Reeuwijk - ‘Televisie chefkok Robert’ had het er maar moeilijk mee. Hoe kon hij nu het lekkerste en meest creatieve baksel kiezen dat de kinderen van De Regenboog in grote hoeveelheden hadden gemaakt. Uiteindelijk moesten de afscheidnemende juffen Teuna, Riet en Linda de doorslag geven. De baksels van Louise (gr. 3), Aline (gr. 8) en Naomi (gr. 7) vielen uiteindelijk in de prijzen. Het was dubbel feest op De Regenboog. De jaarlijkse meesters- en juffendag kreeg een extra feestelijk tintje door het afscheid van pensionado’s Teuna Verboom en Riet Boef en het vertrek van Linda Luiten om het team van de Prinses Beatrixschool in Bodegraven te versterken.De kinderen, met hulp en ondersteuning van het thuisfront, gaven massaal gehoor aan de challenge van ‘heel De Regenboog bakt’.Daardoor kon er naast een spetterend optreden van elke groep voor de meesters en juffen ook lekker gesnoept worden en was er ’s avonds op de afscheidsreceptie voor de juffen naast lekkere koffie van Barista Möcky ook nog een grote keuze aan lekkernijen.

Twee mooie concerten van Muziekvereniging OBK Driebruggen

03-07-2022

Van de redactie

Muziekvereniging OBK Driebruggen kan terug kijken op twee geslaagde concerten!!

Driebruggen - Afgelopen donderdag 30 juni heeft OBK in samenwerking met de Cultuurcommissie Bodegraven-Reeuwijk in het Evertshuis te Bodegraven een mooi concert gegeven. De muziekstukken die OBK uitvoerden waren uitgekozen rondom het thema ‘Rampjaar 1672’. In die tijd (Barok en Renaissance) was er voor blaasmuziek nog niet zoveel geschreven, maar Muziekvereniging OBK Driebruggen heeft toch verschillende muziekstukken om weten te schrijven naar muziek uit deze tijd. 

Zo speelde ze o.a. ‘Bach Variants’ van James Curnow, een welhaast traditioneel met een koraal. Het was een bewerking van één van de meest bekende koralen van Johan Sebastian Bach; Wer nur den lieben Gott lässt walten. 

Maar OBK speelde ook ‘The Margam Stones’ van Gareth Wood. Het werk geeft muzikaal een aantal delen van een van de mooiste parken van South Wales weer. Met The Margam Stones programmeert OBK weer als vanouds een uitdagend en lastig concertwerk.
Het was een mooi concert op de donderdag!

Het tweede concert dat Muziekvereniging OBK Driebruggen heeft gegeven in een week tijd was het Traditionele Pleinconcert gehouden op zaterdag 2 juli!

Er heerste een gezellige sfeer en de zon scheen lekker. Rond 16 uur startte het OBK met de saxofoongroep o.l.v. Maaike Gerlsma het Pleinconcert. Zij speelde een aantal mooie stukken met o.a. “Memory” en het swingende “Dixieland Blues” ‘Dixieland’ is een vroege muziekstijl die in het begin van de twintigste eeuw ontstond in New Orleans, en zich van daaruit verspreidde naar Chicago en New York’.  

Na de wissel van de groepen speelde het groot orkest van OBK o.l.v. Mark van Mil, vrolijke stukken o.a. een solostuk voor Es-Bas “Teddy Picnic”. Verder werden o.a. de muziekstukken, “Suspiros de Espagna, Pastime With a Good Company, Bach Variants” gespeeld.

Na het concert werd de verloting gehouden, met als hoofdprijs “Een Reischeque.” Verder werden er mooie prijzen verloot, gesponsord door de winkeliers en bedrijven uit Waarder, Driebruggen en Bodegraven! (OBK bedankt de winkeliers en bedrijven hiervoor).

Het was weer een mooie en geslaagde middag.  Muziekvereniging OBK Driebruggen wenst iedereen die op vakantie gaat een fijne vakantie!!
Na de zomervakantie start OBK weer met repeteren.
OBK geeft in het nieuwe seizoen weer mooie concerten.
Hou onze agenda in de gaten!!

www.obkdriebruggen.comZomeravondconcert in de Wijnbar

03-07-2022

Van de redactie

Reeuwijk - Een zomeravondconcert gevolgd door een diner is een nieuw initiatief van de Wijnbar van 't Reeuwijks Wijnhuis en ReeuwijkKlassiek. Afgelopen zaterdag speelden de Spaanse saxofonist David Cristobal Litago en Ellen Zijm, accordeon, een zeer gevarieerd concert in de Wijnbar.  


Foto: R.J. Kraaipoel

Het programma begon met stukken van Erik Satie, J.S. Bach en de Elfendans van Edvard Grieg. Bij elk stuk gaven de musici een korte toelichting. Na de pauze volgde o.a. muziek van de Argentijnse bandeneon speler en componist Astor Piazolla, die in Nederland beroemd is geworden met zijn muziek bij de traan van Maxima. Het was een warme, zonnige zomeravond zodat de concertgangers na afloop op het terras van de Wijnbar van hun diner konden genieten. Zij waren allemaal erg enthousiast en drongen bij de organisatoren aan op een vervolg.Rohda’76 verduurzaamt verder dankzij gulle gave Rabobank

03-07-2022

Van de redactie

Bodegraven - Een mooi moment voor Rohda’76 en Arjan Griffioen. Net voordat Griffioen afzwaaide als verenigingsvoorzitter ontving hij uit handen van Rabobank-directeur Monique Jacobs een cheque van maximaal € 14.000. Die gulle gave gaat Rohda’76 gebruiken om haar complex verder te verduurzamen.Rabobank-directeur Monique Jacobs overhandigt de verduurzamingscheque aan Arjan Griffioen
 

Bij de Rabobankactie ‘Verduurzamen maatschappelijke gebouwen’ brachten veel leden en sympathisanten hun stem uit op Rohda’76. Zo veel zelfs dat Rohda’76 als winnaar uit de bus kwam. Met een prachtige hoofdprijs als resultaat: maximaal € 14.000, te besteden aan zonnepanelen. De daadwerkelijke omvang hangt af van de plaatsingsmogelijkheden van zonnepanelen op ons complex (de Rabobank vergoedt namelijk maximaal de helft van de investeringskosten van de zonnepanelen).

 

Overhandiging
Rabobank directeur Monique Jacobs kwam hoogstpersoonlijk naar voetbalcomplex De Broekvelden om de cheque te overhandigen. ,,Met het plaatsen van zonnepanelen is Rohda’76 minder afhankelijk van het gas, het scheelt in de portemonnee en het is goed voor het klimaat,’’ benadrukt Jacobs.

 

Verder verduurzamen
Uiteraard toonde Griffioen zich verguld met de omvangrijke bijdrage. ,,Een paar jaar geleden zijn we gefaseerd gestart met het verduurzamen van ons complex. De veldverlichting hebben we al vervangen door LED-lampen en in de kantine lieten we dubbelglas aanbrengen. Nog dit jaar willen we de cv-installatie vervangen door een warmtepomp en zonnepanelen en een zonneboiler plaatsen. Daar helpt de bijdrage van de Rabobank ons enorm mee. En dat dankzij de leden die hun stem op Rohda’76 uitbrachten.’’

 

Samenwerking
Rohda’76 en de Rabobank hebben in de loop van de tijd nauw met elkaar opgetrokken. Zo was de bank jarenlang als hoofdsponsor verbonden aan Rohda’76. Ook deed de vereniging in het verleden enkele malen met succes een beroep op het stimuleringsfonds van de Rabobank, onder andere bij de bouw van twee kleedkamers en een nieuwe materialenopslag.

 

 Weekmenu stichting Kom-mee-Eten

03-07-2022

Van de redactie

Bodegraven - De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten uit Bodegraven weer de lekkerste maaltijden. Deze week koken ze van 4 juli tot en met 8 juli het volgende menu voor u.

 

Maandag 

Vermicellisoep, bami goreng, satésaus, gebakken uitjes, kroepoek, komkommer, toetje

Dinsdag

Tomatensoep, aardappelen, slavink, bietjes met ui, jus, toetje

Woensdag 

Groentesoep, rauwe andijvie stamppot,  uitgebakken spekjes, chipolata worstje, jus, toetje

Donderdag

Champignonsoep, gebakken aardappelen, hamburger, bloemkool, mayonaise/ketchup, jus, toetje 

Vrijdag

Mosterdsoep, aardappelen of rijst, Hongaarse goulash, sperziebonen, jus, toetje

 

 

Kosten: € 9,00 voor een 3-gangen maaltijd
Aanmelding kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma-Soedhoe 06 - 5310 2893
 

Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur 
Adres  : Rijngaarde 1, Bodegraven.Aanpak Stikstof Woerden: Wat is het beleid?

03-07-2022

Van de redactie


Woerden - De afgelopen weken is de stikstofaanpak veelvuldig in het nieuws. De plannen van de regering zijn bekend gemaakt en heeft tot de nodige commotie geleid. Voor Inwonersbelangen is het duidelijk geworden dat het ook een onderwerp wordt voor de lokale democratie. Het kan niet alleen voor de boeren grote gevolgen hebben. Er zijn ook andere effecten voor gemeente Woerden die omvangrijk kunnen zijn. Om agrarisch bestemde grond een natuur bestemming te geven is daar een bestemmingswijziging voor nodig. Hierover gaat de gemeenteraad. Deze ontwikkelingen vragen van gemeente Woerden eenduidig beleid.
Een aantal ontwikkelingen en aandachtspunten (in coalitieakkoord komt het woord stikstof niet voor)

 

 

De provincie wil grond van Amersfoort ruilen voor grond in gemeente Woerden. De gemeenteraad moet hiervoor een wijziging van bestemming van agrarisch naar natuur vast stellen. De stikstofaanpak is daarmee ook een onderwerp voor de lokale democratie geworden.
Een vuistregel is dat elk boerenbedrijf aan circa 5 andere mensen werkgelegenheid in de gehele keten van bedrijven biedt (van loonbedrijven tot kaashandelaren). In Woerden zorgen deze bedrijven voor werkgelegenheid. En veel van deze bedrijven zijn sponsors van evenementen. Bij het verdwijnen van de boeren, zal ook bedrijvigheid van deze bedrijven fors afnemen. Dus minder werkgelegenheid, maar ook minder geld voor sponsoring. De ontwikkelingen op dit gebied kan vergaande gevolgen hebben voor gemeente Woerden.
Versnipperde aanpak kan leiden tot een waterbed effect van problemen. Er is regie nodig vanuit gemeente Woerden om de versnippering te voorkomen.
Buurtgemeenten hebben beleid zoals geen nieuwe natuur of dat agrariërs ruimte krijgen voor innovatie. In het coalitieakkoord van het CDA, LvdD, CU/SGP, PW komt het woord stikstof niet voor.

Bovenstaande noodzaakt een eenduidig en lokaal stikstof beleid voor gemeente Woerden.600 kinderen genieten van jeugd waterpolo toernooi De Knikker KUIL-CUP

03-07-2022

Van de redactie

Bodegraven - Zaterdag 2 juli organiseerde BZ&PC het grote jeugd waterpolo toernooi De Knikker KUIL-CUP. Zo’n 600 kinderen uit de regio kwamen naar het zwembad en namen hieraan deel. Het toernooi was zowel in het binnen als buitenbad. In totaal waren er 5 speelvelden.


© ​Digitale Bodegraafse Krant

 KWF neemt na ruim 70 jaar afscheid van de collectebus

02-07-2022

Van de redactie

Collectanten in Bodegraven-Reeuwijk in september langs de deuren met QR-code 
 

Bodegraven-Reeuwijk - KWF kiest als eerste goed doel in Nederland voor een volledig digitale huis-aan-huis collecte. Daarmee wordt na 70 jaar de collectebus vervangen door een collectebord met iDEAL QR-code. Ook in Bodegraven-Reeuwijk gaan de vrijwilligers in de eerste week van september op pad met de nieuwe collecteborden.
 


Klaar voor de toekomst

 “Steeds minder mensen hebben contant geld in huis. Met de QR-code kunnen ze toch gemakkelijk doneren.” Ook wordt het storten van contant geld bij de banken duurder en op steeds minder plekken mogelijk. “Met deze innovatie maken we de collecte klaar voor de toekomst”.

 

QR-code in opmars 

De coronapandemie heeft het digitaal betaalverkeer een enorme boost gegeven, blijkt uit onderzoek van Currence, eigenaar van iDEAL. Na een explosieve stijging in 2020 bleef het scannen en betalen met iDEAL QR-codes in 2021 in opmars, met een toename van ruim 50% ten opzichte van 2020. “Door over te gaan naar volledig digitaal sluiten we aan bij de trends in betalen.” 

 

Voordelen voor de collectant én de gever 

Net als een donatie in de collectebus is doneren via QR eenmalig, veilig en anoniem. Er worden geen gegevens bewaard. Collectanten hoeven niet meer met geld over straat; elke QR-gift staat meteen op de rekening van KWF. Met een persoonlijke QR-code kunnen collectanten op elk moment online zien hoeveel zij al hebben opgehaald. 

 

In Bodegraven-Reeuwijk wordt al jarenlang voor KWF gecollecteerd. Vandaag de dag zijn er vele vrijwilligers actief. “Jaarlijks halen we bijna 20.000 euro op. Hartverwarmend dat zoveel mensen een verschil willen en kunnen maken voor mensen met kanker. Dat blijft belangrijk. 

 

Collectanten gezocht

Wij in Bodegraven Reeuwijk gaan de uitdaging aan! We willen in de eerste week van september (4 -10)  huis aan huis de gelegenheid geven om KWF digitaal te steunen! Komt u ons helpen?

Aanmelden kan door een mail te sturen naar:  kwf.bode.ree@gmail.comMeester-juffendag en zomerfeest Da Costaschool

02-07-2022

Door: Debbie de Mooij

Bodegraven - Vrijdag j.l. hebben de leerlingen, meesters en juffen een superdag gehad met elkaar. Wat een feest! Alle juffen en meester Ruud gingen vanmorgen al op vakantie, maar er ging van alles mis. Meester Ruud kon het leuke dorpje niet vinden, juf Maartje wilde duiken, maar er was geen water en zo ging het even door.Daarna hebben de leerlingen en het team dansend het feest voortgezet op 'Feest' van Kinderen voor Kinderen. Er volgde een verrassing voor de meester en de juffen. Ze kregen allemaal een cadeautje. In de ochtend was er een vossenjacht voor alle leerlingen. Het was nog best een uitdaging om alle vossen te vinden: vissend, fotograferend, aan het zwembad, de picknick, in een strandstoel, aan het kamperen en aan de wandel.


Als spetterende afsluiting van deze feestdag was er het zomerfeest. De zon ging schijnen en wat waren er leuke activiteiten voor de leerlingen te doen: een stormbaan, springkussens, een echte trampoline, spelletjes en ook van alles aan lekkers te eten en te drinken. Dit alles georganiseerd door de enthousiaste ouders van de Activiteitencommissie. Met elkaar kijken we terug op een geslaagde feestdag!Wel of geen lichtpuntjes voor WKO-gebruikers Weideveld?

01-07-2022

Door: Willem IJdo (EditieGroeneHart.nl)

Bodegraven - Dat staat centraal in vragen van de fractie van Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk (LLBR) aan het college van burgemeester en wethouders, over het functioneren van het systeem voor Warmte- en Koude Opslag (WKO) waarop 143 huishoudens in de Bodegraafse wijk Weideveld zijn aangesloten. Bewoner Levi Hoogendoorn vindt van nog steeds niet, terwijl de vorige portefeuillehouder in het college, Kees Oskam (CU), in een nieuwsbrief van 7 maart 2022 – de laatste – schreef dat “woorden in toenemende mate in daden worden omgezet”. “Deelt de nieuwe portefeuillehouder (VVD-er Robin Kersbergen) deze mening en welke positieve daden zijn sinds 7 maart door Eteck gerealiseerd?”


Resultaten van onderzoek naar de kwaliteit van het systeemwater, afkomstig uit de centrale installatie, spreken elkaar tegen: de bevindingen van Hoogendoorn en andere bewoners staan tegenover de conclusie van een onderzoek in opdracht van de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat het systeemwater aan de normen voldoet en er dus sprake is van een “verbeterslag”.Corrosie in huize Hoogendoorn


Dwangsommen
Eteck voldoet echter, aldus de Lokaal Liberalen, nog steeds niet aan de prestatienormen. “Gaat de wethouder gebruik maken van de mogelijkheid tot dwangsommen?” De LLBR-fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de gemeten waarden voor het systeem en vraagt de wethouder of hij die zorg deelt. “Zo ja, wat gaat de wethouder eraan doen om de belangen van de bewoners veilig te stellen?”


Hoogendoorn wees er tijdens de inspraakvergadering van 22 juni op dat de pH-waarde (zuurgraad) van het systeemwater corrosie (roest) aanjaagt. Roestdeeltjes kunnen storingen, verstoppingen en zelfs lekkages veroorzaken. “Ook de hardheid, de concentratie kalk, in het systeemwater is veel te hoog en heeft een negatief effect op het rendement. Praten we dan nog over een duurzaam systeem?”


Volgens de nieuwsbrief over WKO-Weideveld van 6 maart komt er vóór de bouwvak een nieuwe enquête naar de tevredenheid van de aangesloten huishoudens.
 TEAM VAN DE MUNT IN BODEGRAVEN START HARTVERWARMENDE INZAMELINGSACTIE

01-07-2022

EditieGRoeneHart.nl

Bodegraven - Het team van restaurant De Munt in het centrum van Bodegraven is met elkaar een inzamelingsactie gestart om de laatste wens van eigenaresse Mariska de Vries in vervulling te laten gaan. Bijna een jaar geleden kreeg Mariska te horen dat zij ongeneeslijk ziek is en sindsdien hebben de gasten de gastvrijheid en aanwezigheid van Mariska steeds vaker moeten missen. 

Samen met haar gezin heeft Mariska haar laatste maanden op een unieke manier proberen vorm te geven en heeft ze veel wensen van haar bucketlijst kunnen afstrepen. Zoals met haar gezin een tattoo zetten, Pinkpop bijwonen en een reis naar Portugal. Behalve een. Een reis naar Zuid-Afrika met haar man Jurgen en twee dochters. Helaas is ze inmiddels te ziek om dit zelf nog mee te kunnen maken, maar het personeel is een actie gestart om deze onvergetelijke reis toch mogelijk te maken voor Jurgen en zijn dochters.

In een emotionele oproep vraagt het team om mee te helpen deze wens in vervulling te doen laten gaan.
 

Meehelpen de wens van Mariska mogelijk te maken kun je hier doen:

Inzamelingsactie van Merel Van Den Boogaard : Mariska haar laatste wens!  [❤️]  (gofundme.com)Keurmerk Vechtsportautoriteit voor Sportcentrum ReBo

01-07-2022

Van de redactie

Bodegraven - De Bodegraafse sportschool Sportcentrum ReBo heeft het Keurmerk Vechtsportautoriteit in ontvangst genomen. De sportschool voldoet aan alle eisen die de Nederlandse Vechtsportautoriteit stelt op het gebied van gezondheid, veiligheid en gedragsregels. De gym van Saïd Ahrazi verzorgt lessen in kickboksen, boksen en verschillende conditietrainingen voor volwassenen en jongeren van alle niveaus. Van onervaren beginners tot (aanstaande)  topsporters trainen in dezelfde zaal, allemaal met hun eigen ambities. 


“Nu nog mag iedereen zich trainer noemen en ergens les geven, tot ergernis van velen in de vechtsport,” stelt Herbert Dekkers, voorzitter van de Nederlandse Vechtsportautoriteit. “Hang een bokszak op in je schuur en noem jezelf sportschool: daar willen de vechtsportsector en gemeenten van af. Daarom is het Keurmerk Vechtsportautoriteit in het leven geroepen.” De Nederlandse Vechtsportautoriteit is de toezichthoudende organisatie voor het kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (mma) in Nederland. Hierin wordt samengewerkt met de vechtsportbonden en overheden, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en sportkoepel NOC*NSF. 

  
Het keurmerk geeft de gemeente zicht op de kwaliteit van vechtsportscholen. Zo kunnen ze de rotte appels gaan weren, en samenwerking zoeken met de sportscholen die hun zaken wel op ordehebben. Op den duur zullen gemeenten alleen samenwerken met keurmerkhouders. Sportscholen zonder keurmerk worden straks uitgesloten van wedstrijden. “Ook voor sporters is het Keurmerk goed,” stelt Dekkers. “Nederland is een topland in de vechtsport. Die positie kan je alleen houden als iedereen de lat hoog legt. Dat begint bij de gyms.  
 World Servants Alphen gaat aan de slag in Oeganda

01-07-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Negen dienstbare Alphenaren steken deze zomer hun handen uit de mouwen in Oeganda. Van 16 juli tot 5 augustus gaan ze in het dorp Cinya aan de slag om een kleuterschool te bouwen. Op 10 juli 2022 om 09.30 uur wordt in de Adventskerk een dienst gehouden om hen uit te zwaaien en om te bidden voor een gezegende reis.

 


 

De negen Alphenaren, Dirk Bruijnes, Loes Stigter, Martine Wielinga, Maya de Wilde, Naomi van ’t Wout, Nienke Hoogendoorn, Peter van ’t Wout, Rob Wielinga en Ruben van ’t Wout gaan samen met 26 andere jongeren en leiders op reis. In Cinya bouwen ze samen met de lokale gemeenschap aan een kleuterschool, zodat kinderen daar al op jonge leeftijd naar school kunnen gaan. Dat geeft hen een betere basis in het leven en zorgt ervoor dat ze in staat zijn om op latere leeftijd middelbaar en tertiair onderwijs te volgen, iets wat in Oeganda voor lang niet alle kinderen is weggelegd. Bovendien maakt de kleuterschool het belang van onderwijs zichtbaar, en worden de ouders zo gemotiveerd om hun kinderen naar school te laten gaan.
 

De reis is een project van World Servants, dat de Oegandese organisatie AEE Uganda ondersteunt. Het doel van een project is tweedelig. Aan de ene kant helpt het project gemeenschappen structureel verder in hun ontwikkeling. Niet alleen door het gebouw wat wordt gerealiseerd, maar ook door toegenomen capaciteiten en een gevoel van waardigheid. Aan de andere kant zorgt de interactie met de gemeenschap voor blijvende verandering bij jongeren. Ze gaan na hun reis anders consumeren, hebben meer zelfvertrouwen, maken andere keuzes voor de toekomst en worden maatschappelijk actiever.
 

Op 10 juli om 09.30 uur wordt in de Adventskerk afscheid genomen van de groep, voor ze op reis gaan. Ze zullen daar ook iets presenteren over hun werkzaamheden. Na afloop is er gelegenheid om de reizigers persoonlijk de hand te schudden. Iedereen die geïnteresseerd is, is daarbij van harte welkom.
 

Voor meer informatie over de reis van de jongeren uit Alphen kunt u contact opnemen met Rob Wielinga, de groepsleider. U kunt hem bereiken via rwielinga63@ziggo.nl DSS speelt op de Floriade

01-07-2022

Van de redactie

Aarlanderveen - ​De Floriade beperkt zich al lang niet meer tot alleen de tuinbouw. Het is een omvangrijk evenement dat slechts een keer per 10 jaar wordt georganiseerd. Kunst en cultuur krijgen, net als eten en drinken, ook een groot podium bij de Floriade. Lokale, nationale én internationale cultuurmakers voeren je mee met hun livemuziek, podiumvoorstellingen en beeldende kunst. Het muziekprogramma is elke dag een nieuw avontuur. 


​DSS speelt op het muzikale podium van de Floriade. Dat podium bevindt zich op een prachtige locatie te midden van internationale landenpaviljoens en omringd door gezellige foodtrucks.
 

Klinkt dit jou als muziek in de oren en wil je samen met ons een mooie dag meemaken? Reis dan op 7 juli 2022 af nar de meest groene stad van dit moment; Almere. Alle informatie over de Floriade vind je op www.floriade.comWijziging aanbiedtijden afval tijdens zomerperiode

01-07-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk/Regio - De afgelopen jaren is gebleken dat in de zomerperiode steeds vaker hogere temperaturen voorkomen. Om medewerkers van de afvalinzameling in staat te stellen om vroeger te beginnen en eerder, voor de piek in de hitte, klaar te zijn met de inzameling wijzigt Cyclus van maandag 11 juli tot en met vrijdag 30 september 2022 de aanbiedtijden. 

Bij een temperatuur van 27 graden of hoger wordt bij Cyclus het hitteprotocol in gang gezet. Dit houdt in dat de afvalinzameling bij een temperatuur van 27 graden of hoger eerder kan starten, namelijk rond 07.00 uur in plaats van 08.00 uur.
 

Om dit mogelijk te maken vraagt Cyclus alle inwoners van de Cyclus regio van maandag 11 juli tot en met vrijdag 30 september 2022 hun minicontainer en PMD-zakken uiterlijk om 06.30 uur op de inzameldag aan te bieden. Vanaf wanneer inwoners hun minicontainer en PMD-zakken aan mogen bieden verschilt per gemeente. Bekijk hiervoor de aanbiedregels in de digitale afvalkalender via www.cyclusnv.nl/afvalkalender of download de Cyclus afval-app.
 

De aangepaste aanbiedtijden hebben betrekking op de afvalstromen rest, PMD, GFT+E en oud papier dat in minicontainers wordt aangeboden en PMD-zakken. De aanbiedtijd voor oud papier en karton dat los aangeboden wordt, blijft ongewijzigd.
 

Voorspelbaarheid

Warme temperaturen en code oranje of rood kunnen in sommige gevallen pas 12 tot 24 uur van te voren voorspeld worden. Om de inzameling voorspoedig te laten verlopen, waarbij er zo min mogelijk nagereden hoeft te worden, vraagt Cyclus alle inwoners gedurende de zomerperiode rekening te houden met de aangepaste aanbiedtijden. Zo houdt Cyclus de inzameling op hete dagen werkbaar voor de medewerkers.
 

Nieuw initiatief

De aanpassing van de aanbiedtijden in de zomerperiode is een nieuw initiatief van Cyclus en wordt de komende jaren verder doorgevoerd in de gehele zomerperiode van begin juni tot en met eind september. Cyclus creëert hiermee betere arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers.
 

Deze nieuwe regeling geldt voor de volgende gemeenten in de Cyclus regio: Bodegraven- Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Montfoort, Nieuwkoop, Oudewater, Waddinxveen en Zuidplas.
 

Meer informatie

Heeft u vragen over de afvalinzameling of de aanbiedtijden? Kijk dan in de Cyclus afval-app of neem contact op met de Klantenservice van Cyclus. Dit kan per e-mail via  info@cyclusnv.nl of telefonisch via 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).CDA Zuid-Holland boos om ontbreken perspectief voor de boeren

01-07-2022

Van de redactie

“Tig keer het woord ‘perspectief’ zonder ook maar één keer een invulling daarvan,” zo reageerde CDA-Statenlid Jaco Kastelein in de commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) van gisteren op de brief van minister Staghouwer over het toekomstperspectief voor de Nederlandse Landbouwsector van begin juni. Kastelein uitte in de vergadering namens het CDA de boosheid op de fouten, de onmogelijke opgaven en bizarre beleidskeuzes van de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), maar keek ook vooruit op het proces en de uitgangspunten om in de komende 12 maanden tot een passend plan te komen.

 

Eerder werd aan de Statencommissie gevraagd om te reageren op het NPLG, waarin richtinggevende doelen staan om de stikstofuitstoot in Nederland te verlagen en onze natuur te herstellen. Daarbij moeten activiteiten van ondernemers en projecten voldoen aan de draagkracht van een gebied. Volgens het CDA ligt in dit programma een eenzijdig accent op de landbouw, zonder een reductiehoeveelheid te noemen voor andere sectoren. Dat maakt dat deze opgave niet door de boeren geaccepteerd wordt. Kastelein begrijp de grote opstand van de agrarische sector en het gevoel van onmacht en radeloosheid. “Hoe kan het dat er zo wordt omgegaan met een sector die een belangrijke bijdrage levert aan onze welvaart? Is er nu niemand die zich afvraagt hoe het gaat met de psychische gesteldheid van deze bevolkingsgroep? Is de grens van wat de mensen in deze sector aan kunnen al niet overschreden?” Tegelijkertijd wijst Kastelein de escalatie van de demonstraties af. “Dit helpt de sector niet verder en de sympathie verdwijnt er enkel mee.”

 

Ook reageerde Kastelein op het debat in de Tweede Kamer dat volgde op het NPLG, dat hier en daar verhelderend was, maar waarin tevens antwoorden op heel veel vragen uit bleven. “De Tweede Kamer legt de bal nu bij de provincie. Dat biedt kansen, maar het is wel heel triest dat ze er eerst zelf een bende van maken en dat de provincie dit even in 12 maanden mag gaan oplossen. En dat zonder perspectief voor de boeren en zonder te weten of dit er überhaupt nog gaat komen.”

 

Kastelein pleitte voor meer samenwerking met agrariërs én andere sectoren om de problemen op te lossen. “Een omslag gaat nooit van zelf, daar moeten wij als provincie de boeren bij helpen.” Voor het CDA moet de focus eerst gericht zijn op de gebiedsgerichte aanpak, op innovatie, mestbewerking, managementmaatregelen, proeftuinen, studieclubs en kijken hoe vrijkomende gronden gebruikt kunnen worden om bedrijven te laten extensiveren. “Pas als allerlaatste middel kan het voorkomen dat we met een ondernemer - die knel komt te zitten - gaan praten of hij niet wil verplaatsen. Daarbij gebruiken we de schadeloos regeling. Dit geld ook voor de boer die wil stoppen,” aldus Kastelein.

 

Het CDA wil een proces waarin alle agrariërs mee doen en ze weer vertrouwen krijgen als volwaardige gesprekspartner, waarbij het behoud van zo veel mogelijk boerderijen en goede instandhouding van de natuur het uitgangspunt is. Volgens Kastelein zijn de boeren hard nodig voor dit natuurbeheer. “De Nederlandse natuur kan niet zonder beheer. Adequaat natuurbeheer dient een onderdeel te zijn van de stikstofaanpak.”

 

Lees de volledige woordvoering van Jaco Kastelein  hierLandelijke sturing en geen taboes bij bestrijding lerarentekort

01-07-2022

Van de redactie

Hoe vervelend is het als je steeds vaker naar huis wordt gestuurd omdat er geen leraar is, waardoor je minder tijd kunt besteden aan lezen, rekenen en schrijven. Als er extra werk op je bord komt, omdat je geen collega hebt waar je de taak samen mee kunt oppakken. Of wanneer je vlak voor de zomer begint nog niet je lerarenteam op orde hebt voor het komend schooljaar. Het lerarentekort is groot en wordt iedere dag groter. Alle acties ten spijt, zijn we te weinig opgeschoten in de aanpak van dit probleem. Daarom moeten alle registers open. We gaan door met wat werkt, breiden uit waar nodig en passen aan waar we nu vastlopen. Voor een structurele verandering zijn bovendien nieuwe ideeën en onorthodoxe maatregelen nodig.

 

Dat schrijven onderwijsministers Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Robbert Dijkgraaf (Mbo en Hoger Onderwijs) vandaag aan de Tweede Kamer. Een andere aanpak is nodig, met meer landelijke sturing door de overheid. Naast de focus op de tekorten in het primair onderwijs komt er meer aandacht voor het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voor schoolleiders in het primair onderwijs. De regionale samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen wordt verder versterkt en er komt meer zicht op de actuele tekorten.

 

Meer leraren opleiden

Maatregelen die goed werken, worden uitgebreid. Beide ministers zetten in op:

  • Een aantrekkelijker beroep, onder andere door meer loon en minder werkdruk. Het kabinet investeert daar structureel 1,5 miljard euro in en heeft daarover afspraken gemaakt in het Onderwijsakkoord.
  • Meer zij-instroom. Mensen die vanuit een ander beroep leraar willen worden krijgen daar meer geld voor. Lerarenopleidingen gaan beter inspelen op de kennis en kunde die zij-instromers vaak al hebben, zodat ze meer dan nu een opleiding op maat krijgen. Daarnaast komt er meer geld om onderwijsassistenten tot leraar op te leiden.
  • Meer studenten naar de lerarenopleidingen, door betere en persoonlijke studiekeuzevoorlichting. Ook willen beide ministers de lerarenopleidingen stimuleren om meer samen te werken, met elkaar en met scholen, omdat daar winst te behalen is. 
  • Meer uren werken. Bekeken wordt hoe leraren gestimuleerd kunnen worden meer uren te werken, bijvoorbeeld door een bonus op meer uren of voltijds werken, en hoe belemmeringen daarvoor weggenomen kunnen worden. Van schoolbesturen wordt gevraagd meer flexibiliteit in werkuren aan te bieden, zodat leraren bijvoorbeeld hun kinderen naar school kunnen brengen.

 

Onorthodoxe maatregelen

Met deze maatregelen verwachten beide ministers flinke stappen te zetten, maar er is meer nodig om dit urgente probleem echt aan te pakken. Daarom willen de ministers een maatschappelijke discussie starten over onorthodoxe maatregelen, door gesprekken in het land en via sociale media.

 

Bekostigingsprikkels

Zo is er door de manier waarop scholen nu bekostigd worden geen stimulans om samen het lerarentekort in de regio op te lossen. Lerarenopleidingen beconcurreren elkaar om studenten te trekken, scholen kapen leraren bij elkaar weg. Terwijl samenwerking juist belangrijk is, omdat binnen regio’s niet elke school evenveel last heeft van de tekorten. De ministers willen verkennen of het wenselijk is om andere financiële prikkels in het primair en voortgezet onderwijs te introduceren, al dan niet tijdelijk of regionaal gebonden.

 

Bestuur en toezicht

Scholen en besturen moeten als goed werkgever ervoor zorgen dat leraren hun werk goed en met plezier kunnen doen. Dat is essentieel om leraren aan te trekken en te behouden. Schoolbesturen moeten dus zorgen voor fijn werk, door goede begeleiding van starters, ontwikkelmogelijkheden en aantrekkelijke contracten. Dat gaat niet overal even goed, daarom komen we met wettelijke eisen voor goed personeelsbeleid.  

 

Samen zorgen voor de beste leraren

Uit onderzoek naar goed presterende landen blijkt dat daar het beroep van leraar een hoog aanzien heeft en er hoge eisen worden gesteld aan leraren. Zij zijn immers bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. De vraag is of wij in Nederland, aanvullend op de stappen die komende periode worden gezet in de scholen en bij de lerarenopleidingen, nog hogere eisen willen stellen aan het beroep en de opleiding, zodat het vak aantrekkelijker wordt. We moeten daarbij goed kijken wat dit betekent voor het lerarentekort, voor de korte en de lange termijn.

 

De organisatie van de school

Het klassieke plaatje van één leraar die klassikaal lesgeeft, is op veel plekken al niet meer haalbaar. We moeten kijken hoe we bijvoorbeeld met meer handen rond de klas beter kunnen helpen. Maar soms ook meer ruimte geven voor een andere dag- en weekindeling op basisscholen en middelbare scholen, om beter les te geven en tegelijk het lerarentekort terug te dringen. Dankzij meer ondersteunende functies in de school, zodat de leraar zich kan concentreren op lesgeven. Dat kan door andere expertises de school binnen te halen die leraren werk uit handen kunnen nemen, waardoor leraren zich kunnen toeleggen op gewoon goed lesgeven. Ook digitale hulmiddelen kunnen helpen de taken van leraren te verlichten. De kwaliteit van het onderwijs moet hierbij leidend zijn en blijven.

 

Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): ,,Leraren, leerlingen en ouders merken dagelijks hoe sluipenderwijs het lerarentekort de klas, de school en de toekomst van leerlingen ontwricht. We hebben dan ook de luxe niet om taboes op te werpen, ook over gevoelige thema’s moeten we het snel met elkaar hebben. Het klassieke plaatje van een vaste leraar voor de klas is op veel plekken al niet meer haalbaar. Steeds vaker moeten groepen een dag thuis blijven of les krijgen van een onderwijsassistent. Ik begrijp heel goed dat veel ouders zich zorgen maken of hun kinderen nog wel goed les krijgen. Juist om goed onderwijs te blijven bieden, moeten we creatief zijn en kijken hoe we goed onderwijs blijven garanderen. Daar moeten we met elkaar nog harder voor aan de bak.”

 

Robbert Dijkgraaf (Mbo en hoger onderwijs): ,,Het grote tekort aan leraren vormt de achilleshiel van het onderwijs. Alle andere structurele verbeteringen die we willen realiseren in het onderwijs en de samenleving hangen hiermee samen. De tekorten zijn inmiddels ook voelbaar in het mbo. De lerarenopleidingen spelen een belangrijke rol om meer nieuwe leraren op te leiden, en wat mij betreft ook in de begeleiding van starters en professionalisering. Zo creëren we een aantrekkelijk beroep waarin leren en ontwikkelen centraal staat. Om dit bijzonder taaie probleem aan te pakken is de inzet nodig van iedereen die bij het onderwijs betrokken is: onderwijspersoneel, werkgevers en opleiders.”

 

De komende periode zal het kabinet een aantal succesvolle acties doorzetten en uitbreiden, maar ook andere maatregelen en een centrale aanpak voorbereiden. Op dit moment is er een tekort van 9.100 fulltime leraren in het primair onderwijs en naar schatting 1.700 fte in het voortgezet onderwijs, met name in de tekortvakken zoals Nederlands en wiskunde. In het mbo zijn de tekorten vooral voelbaar in de kraptesectoren zoals zorg en techniek.Gemiddeld hypotheekbedrag daalt voor het eerst in drie jaar

01-07-2022

Van de redactie

Aandeel hypotheekaanvragen voor aankoop woning stijgt door afkoelende woningmarkt
 

Het gemiddelde hypotheekbedrag is in het tweede kwartaal van 2022 voor het eerst sinds drie jaar gedaald - van 326.000 naar 322.000 euro - ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Tegelijkertijd is het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning sinds begin dit jaar met 9 procentpunt toegenomen (van 39 naar 48 procent) van het totaal aantal hypotheekaanvragen, blijkt uit de Hypotheekindex van De Hypotheker. Dit wijst er volgens De Hypotheker op dat de huizenmarkt langzaam begint af te koelen. 

 

Het totale aantal hypotheekaanvragen daalde in het tweede kwartaal met 2 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral de aanvragen voor oversluiten zijn met ruim een kwart gedaald (-25 procent). Ook het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is opnieuw afgenomen (-9 procent). Deze daling begint wel af te vlakken; in de leeftijdscategorie tot 35 jaar is bijvoorbeeld zelfs sprake van een lichte stijging (+1 procent). Tegelijkertijd is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 juist sprake van een opvallende stijging van het aandeel aanvragen voor de aankoop van een woning, van 39 naar 48 procent van het totaal aantal hypotheekaanvragen. Dit geeft volgens De Hypotheker aan dat de woningmarkt minder oververhit is dan in de afgelopen maanden. Zo is het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning gedaald van 326.000 naar 322.000 euro: een daling van 1,2 procent vergeleken met vorig jaar. Dat is voor het eerst sinds De Hypotheker met deze meting begon in 2019. De grootste daling is zichtbaar in Groningen (-17 procent) en Flevoland (-11 procent). In Zeeland (+12 procent), Limburg (+6 procent), Friesland en Drenthe (beiden +5 procent) is nog wel sprake van een stijging.

 

“De sterke stijging van de hypotheekrente doet zich steeds meer gelden op de woningmarkt. Zo wijzen verschillende signalen erop dat de huizenmarkt begint af te koelen. Door de hogere rente stijgen de maandlasten en kunnen kopers minder lenen. Dit blijkt ook uit onze data: het gemiddelde hypotheekbedrag laat voor het eerst sinds drie jaar een lichte daling zien. Tegelijkertijd is het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning in het tweede kwartaal flink gestegen in vergelijking met het voorgaande kwartaal”, vertelt Jeremy Witteman, franchisenemer van De Hypotheker in Bodegraven. “Dat is een positieve ontwikkeling. Hoewel er ondanks deze ontwikkeling nog steeds sprake is van krapte op de woningmarkt, is er nu aantoonbaar minder concurrentie en zijn kopers geneigd minder te overbieden. Hierdoor is de kans op het vinden van een betaalbare woning iets groter dan in de afgelopen periode”, aldus Witteman.

 

Hogere hypotheekrente leidt tot sterke daling oversluitingen

Het aantal oversluiters is in het tweede kwartaal flink gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (-25 procent). Dit is een duidelijk verschil met het eerste kwartaal, toen zich een explosieve stijging (+116 procent) voordeed in vergelijking met vorig jaar. In het begin van het jaar wilden veel huizenbezitters nog profiteren van de lage hypotheekrente door hun hypotheek over te sluiten. Nu deze rente met bijna 2,5 procentpunt is gestegen, is het aantal oversluitingen echter sterk teruggelopen. De sterkste daling van het aantal oversluiters doet zich voor onder 55-plussers (-30 procent). Vanwege de krapte op de woningmarkt blijft het aantal huizenbezitters die niet kiezen voor verhuizen, maar voor verbouwen toenemen. Zo stijgt het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering opnieuw aanzienlijk (+45 procent) ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Hier is de grootste stijging zichtbaar in de leeftijdscategorie tot 35 jaar (+64 procent), gevolgd door 55 -plussers (+53 procent)Rick van Weelden uit Reeuwijk strijdt met waterstofboot van 4 tot 9 juli in Monaco om de wereldtitel

30-06-2022

Van de redactie

Reeuwijk - Het TU Delft Hydro Motion Team zal van 4 tot 9 juli met hun waterstofboot deelnemen aan de Monaco Energy Boat Challenge in Monaco. De waterstofboot is ontworpen en gebouwd door het TU Delft Hydro Motion Team. Rick gaat, samen met 24 andere teamleden, begin juli de strijd op de open zee aan om te laten zien dat schone scheepvaart nu al mogelijk is met waterstof.  

 


 

Wereldkampioenschap 

Van 4 tot 9 juli racen de studenten in het wereldkampioenschap van Monaco tegen andere duurzaam aangedreven boten. Zo ook tegen veel elektrische boten. Het team staat er zelfverzekerd in. ‘Het grote voordeel van waterstof ten opzichte van batterijen, is dat wij veel meer energie kunnen meenemen in een compactere ruimte,’ aldus Rick, ‘om als elektrische boot dezelfde afstand te kunnen varen als onze waterstofboot, moet deze boot veel meer ruimte hebben om accu’s mee te nemen die dezelfde hoeveelheid energie dragen.’ Tijdens de competitie wordt de boot op de proef gesteld op zijn snelheid, manoeuvreerbaarheid en uithoudingsvermogen. Rick: ‘We willen de scheepvaart laten zien dat het nu al mogelijk is om te varen op waterstof. De technieken bestaan!’ 

 

Efficiëntie 

De waterstofboot gebruikt een speciale techniek om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de brandstof. De vorm van de romp is zo ontworpen, dat de boot tijdens het varen door het water een stukje uit het water wordt geduwd. Zo ervaart de boot minder weerstand en kan deze zuiniger en sneller varen. Maar om nog sneller en nog zuiniger te varen, kan de waterstofboot nog verder uit het water stijgen. Dit doet de boot door middel van draagvleugels. Rick legt uit hoe het werkt: 'Draagvleugels kan je vergelijken met vleugels van een vliegtuig, maar dan onder water. Wanneer we hard genoeg varen, ontstaat er lift en wordt de gehele romp een stukje uit het water getild. Doordat er hierdoor minder oppervlakte van de boot in contact is met het water, zorgt dit voor een grote afname van de weerstand.' Net zoals het makkelijker is om door het water te bewegen als je tot je enkels in het water staat en niet tot je middel, is het ook voor de boot makkelijker om voort te bewegen als deze hoger op het water ligt. Door deze technieken toe te passen maakt het team een grotere kans om de wereldtitel deze zomer binnen te slepen.  

 

Het Hydro Motion Team 

Het TU Delft Hydro Motion Team bestaat uit 25 studenten van elf verschillende studies aan de TU Delft. In één jaar tijd doorlopen de studenten van het team het gehele proces van ontwerpen, produceren, testen en tenslotte racen van een waterstofboot. Sinds de oprichting in 2005 probeert het team de maritieme sector te inspireren om schoner te varen. Dit jaar verkent het team de mogelijkheden van waterstof. Waterstof kan worden opgewekt, opgeslagen en worden gebruikt zonder dat hier afvalstoffen bij vrijkomen. Bij het gebruikt komt enkel water vrij! ‘Als wij laten zien dat het mogelijk is om binnen een jaar een boot op waterstof te bouwen, kan de maritieme industrie het ook!’, zegt Fleur vol trots. Nu ook Werkcafé in Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Waddinxveen

30-06-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk/Regio - Het Werkcafé dat mei dit jaar als pilot startte in Gouda is een groot succes! Veel mensen weten hun weg te vinden naar het loket voor werk-, ontwikkel- en scholingsvragen. Daarom breidt dit initiatief zich uit in de regio. Vanaf 1 juni is elke dinsdag naast Gouda ook 1 loket in Bodegraven-Reeuwijk of Krimpenerwaard of Waddinxveen in de middag open. Het is gratis, je kunt er terecht zonder afspraak en een kopje koffie of thee staat klaar. 
 


Beeld: Oscar van der Wijk
 

Heb jij op dit moment geen baan, maar wil je wel graag werken? Dreig je binnenkort je baan te verliezen? Vind je je werk niet meer leuk? Heb je je opleiding niet afgemaakt of wil jij je laten omscholen? Ben je ondernemer en denk je erover je koers te veranderen, te stoppen met je bedrijf of om in loondienst te gaan? 

 

Met deze en vele andere vragen kun je terecht bij het Werkcafé Midden-Holland. Het Werkcafé is er voor alle inwoners uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Van jong tot oud. Starters, werknemers, werkzoekenden, zelfstandig ondernemers. Kortom, iedereen die een stap wil maken met werk. 

 

Unieke samenwerking

Het Werkcafé is een unieke samenwerking van het WerkgeversServicepunt, Regionaal Mobiliteitsteam en LeerwerkLoket in arbeidsmarktregio Midden-Holland. Inwoners zijn gebaat bij minder loketten en het brede aanbod van dienstverlening via één aanspreekpunt. 

 

Kom langs!
Datum : Elke eerste dinsdag van de maand 

Tijdstip : 14.00 – 16.00 uur  

Locatie : Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven

 

Datum : Elke tweede dinsdag van de maand 

Tijdstip : 14.00 – 16.00 uur  

Locatie : Gemeentehuis Krimpenerwaard, Dorpsplein 8, Stolwijk

 

Datum : Elke derde dinsdag van de maand 

Tijdstip : 14.00 – 16.00 uur  

Locatie : Cultuurhuys de Kroon, Gouweplein 1, Waddinxveen

 

Datum : Elke dinsdagochtend 

Tijdstip : 09.00 – 12.00 uur 

Locatie : Huis van de Stad – Burgemeester Jamesplein 1 – Gouda   Lobet den Herrn stelt na zomer repetities open voor projectzangers

30-06-2022

Van de redactie

Bodegraven - Afgelopen woensdag had Lobet den Herrn haar laatste repetitie voor de zomervakantie. Op 9 december 2022 wil Vocaal Ensemble 'Lobet den Herrn' het Gloria en het Magnificat van A.Vivaldi gaan uitvoeren in de Hervormde Dorpskerk te Bodegraven. Daarnaast willen zij enkele koralen uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach laten horen. Het koor staat onder leiding van Maarten Koopman. 

Gloria betekent letterlijk: ‘Eer aan God in de hoogste’. Het eerste gedeelte van het Gloria bestaat uit een Latijnse vertaling van de lofprijzing op de Drie-eenheid van God. Het Magnificat wordt ook wel de lofzang van Maria genoemd en is te vinden in de Bijbel in het evangelie van Lukas 1: 46-55. De naam ‘Magnificat’ dankt het lied aan de eerste woorden in de Latijnse versie, Magnificat anima mea Dominum, wat betekent: ‘Mijn ziel verheerlijkt de Heer’. De stukken worden uitgevoerd met orgel, ensemble, koor en solisten.
 

 

Lobet den Herrn stelt de repetities open voor projectzangers die aan dit concert willen meewerken. Zangers die in staat zijn thuis de muziek in te studeren zijn welkom. Er wordt gerepeteerd op woensdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de Ichtuskerk, Stationsweg 17 te Bodegraven.


Aanmelden kan tot en met 29 augustus 2022 via info@lobetdenherrn.nl. Meer informatie is te vinden op  www.lobetdenherrn.nl.Nieuwe leden welkom bij Muziekvereniging Oefening Baart Kunst

30-06-2022

Van de redactie

Driebruggen - Muziekvereniging Oefening Baart Kunst, ook bekend als OBK Driebruggen werd op 3 mei 1928 opgericht.  De vereniging is een fanfare van ongeveer 40 leden en kenmerkt zich als een gezellige club waar echter op hoog niveau wordt gemusiceerd. Sinds jaar en dag vinden de repetities op donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur plaats in het Dorpshuis “Custwijc” in Driebruggen. De zaal die daarvoor wordt gebruikt is vernoemd naar een icoon van de vereniging: Arie van Zwieten.

 

In zijn bestaan heeft de vereniging een constante groei doorgemaakt. Illustere dirigenten zoals Piet Muit en Wim Bayense hebben OBK op een steeds hoger niveau gebracht. De huidige dirigent Mark van Mil heeft het werk van zijn voorgangers succesvol voortgezet. Mark heeft vanaf 2001, waar hij als jonge dirigent naar de vereniging kwam, het orkest verder ontwikkeld waardoor het in 2004 promoveerde naar de 2e divisie. Dit niveau heeft men tot op heden kunnen handhaven, wat een prima prestatie is in het woelige weer waarbinnen de meeste muziekverenigingen in Nederland zich in de huidige tijd bevinden. 

 

OBK heeft naast het “groot” orkest een eigen aspiranten opleiding, indertijd opgezet door Piet Muit. Een aantal ‘oude” leerlingen zijn nog steeds lid, anderen zijn door persoonlijke omstandigheden uitgevlogen en spelen bij landelijk gerespecteerde orkesten. De individuele leerlingen krijgen les van een docent. Bij voldoende muzikale vaardigheden kunnen de aspiranten deel uit gaan maken van het Opleidingsorkest. Dit staat onder leiding van dirigent Frank Ohm, die ook saxofoondocent is. In samenwerking met de fanfare Linfano uit Linschoten worden de slagwerkers opgeleid. Ook kent OBK een mooi saxofoon ensemble dat op de concerten regelmatig te horen is.

 

Per jaar geeft OBK meerdere concerten. Terugkerend zijn het Voorjaars-, Plein (met verloting) - en Najaar concert. Ook wordt er regelmatig meegedaan aan festivals in den lande en soms buitenland. Rond de Kerst begeleidt het orkest de Kerstdienst in de PKN-kerk te Waarder. Rond Driekoningen vindt de begeleiding plaats van de gelijknamige dienst in het klooster te Haastrecht. Kers op de taart is het deelnemen aan een Concours dat om de 5 jaar moet worden bijgewoond om de klassering in de 2e divisie te bestendigen. Ook kan hier worden gepromoveerd naar de volgende (1e) divisie als de prestaties daarnaar zijn.

 

Het ‘straatorkest’ verzorgt onder meer de muzikale omlijsting bij het binnenhalen van Sint-Nicolaas, Koningsdag, Dodenherdenking of het binnen halen van de Avondvierdaagse. En ja, aan het einde van het jaar worden weer de traditionele oliebollen gebakken waar menigeen van kan smullen. Al deze aspecten benadrukken de veelzijdigheid van de vereniging.

 

De Covid periode heeft net zoals voor iedereen en het verenigingsleven in de meest brede zin enorme impact gehad. Voor OBK betekende dit ongeveer 2 jaar geen repetities. Inmiddels is de draad weer opgepakt en heeft de vereniging bewezen veerkrachtig te zijn. Er wordt weer gerepeteerd en concerten gegeven; dat zijn de dingen die OBK het liefst doet.

 

Zoals eerder gezegd, OBK staat synoniem voor gezelligheid en fijn goede muziek maken. Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen worden opgeleid of ingepast als de ervaring er al is. Denk er eens over na. Meer info op  www.obkdriebruggen.com.

 Project 'judo op school' met 3 jaar verlengd

30-06-2022

Van de redactie

Waddinxveen - Wethouder Brigitte Leferink ondertekende deze week de samenwerkingsovereenkomst van het project ‘Judo op School 2022-2024’. Dat deed ze samen met de partners Club Den Edel, Centrum voor Jeugd en Gezin, Van Noort Bedrijven B.V. en alle directeuren van de basisscholen. Hiermee wordt het project voor de komende 3 jaar verlengd. Judo op School is er voor alle groepen van de basisscholen in Waddinxveen. Het doel van het project is met judo bijdragen aan de sociale en motorische ontwikkeling van kinderen en het anti-pestbeleid. Van links naar rechts: David van Balgooi (Club Den Edel), Bert Wiltink (Koning Willem-Alexanderschool), Pieter Beens (Rehobothschool), wethouder Brigitte Leferink, Annette van Zoelen (Theo Thijssenschool) en Aart Jan Damsteeg (Bethelschool)

 

Met echte judomatten en judopakken wordt de gymzaal van de school of sportzaal omgetoverd tot een “dojo” (zaal voor vechtsporten). Tijdens de lessen wordt er samen met de gekwalificeerde judoleraren van Club Den Edel hard gewerkt aan de waarden: vertrouwen, respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en heel veel plezier.
 

In 2022 doen 86 schoolgroepen mee en worden er meer dan 2.200 leerlingen bereikt. Het project sluit goed aan bij de schoollessen ‘De Vreedzame School’ en de ‘Gezonde School’. Deze lessen behandelen onderwerpen als grenzen aangeven, vertrouwen geven en bewegen.Wiersma: €140 miljoen voor extra aanpak verbetering ventilatie

30-06-2022

Van de redactie

Je wilt als leraar in een frisse klas lesgeven en als ouder zeker weten dat je kind in een frisse klas les krijgt. Iedereen heeft nog scherp hoe afgelopen winter tijdens een nieuwe coronagolf de ventilatie op veel scholen niet optimaal was. Sindsdien is op veel scholen de ventilatie verbeterd, maar er zijn nog altijd scholen die geen gebruikmaken van alle mogelijkheden die er zijn om de ventilatie op orde te krijgen. Met het najaar op komst, roept minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) scholen en gemeenten op snel werk te maken van betere ventilatie. Om daad bij het woord te voegen, komt er ter ondersteuning €140 miljoen specifiek voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen. 

 

Minister Wiersma: “Er is werk aan de winkel. Er staan in Nederland ruim 9000 schoolgebouwen, waar bijna 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285 duizend mensen werken. De inrichting en het binnenklimaat van sommige scholen voldoet niet meer. Daarom zet ik samen met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG de schouders eronder om te zorgen voor goede onderwijshuisvesting. Er zijn veel mogelijkheden waar scholen gebruik van kunnen maken. Ik roep scholen op dit te doen, zeker nu corona nog niet weg is en in de loop van het jaar mogelijk opleeft. Dus pak die ventilatie aan.”
 

Maatwerkregeling ventilatie in scholen

Om naast alle eerder getroffen maatregelen nog meer scholen te helpen komt minister Wiersma met een maatwerkregeling. Deze regeling is bedoeld om de problematiek op de schoollocaties met de meest urgente ventilatiesituatie aan te pakken. Hiervoor is €140 miljoen beschikbaar. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60% financiering vanuit het Rijk aanvragen. De afgelopen tijd hebben veel scholen en gemeenten al werk gemaakt van het verbeteren van ventilatie met de Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling). De maatwerkregeling is een vervolg hierop.

 

Hulpteams Ruimte-OK en aanschaf CO2-meters

Schoolbesturen en gemeenten die hulp en advies nodig hebben over ventilatie kunnen terecht bij de hulpteams ventilatie van Ruimte-OK. Ruimte-OK is bereikbaar via 0800–0224402 of  www.ventilatiehulp.nl. Inmiddels wordt de website goed bezocht en zijn 2.518 handreikingen en documenten gedownload. De helpdesk is 421 keer geraadpleegd. Er zijn inmiddels 534 verzoeken bij Ruimte-OK ingediend voor een bezoek van een expert van het hulpteam. Daarvan zijn er momenteel 214 uitgevoerd, zijn er 150 ingepland en worden de resterende afspraken de komende weken ingepland. De teams leggen op school uit hoe bestaande systemen zo optimaal mogelijk kunnen werken en wijzen op mogelijkheden om de ventilatie te verbeteren.

 

Minister Wiersma heeft geld beschikbaar gesteld om in ieder klaslokaal in Nederland een CO2-meter op te hangen. Nog niet alle scholen hebben hier gebruik van gemaakt. We roepen scholen op deze alsnog zo snel mogelijk aan te schaffen. Deze meters zijn te gebruiken als hulpmiddel om goed te kunnen ventileren. Scholen in Caribisch Nederland krijgen de CO2-meters uitgereikt.Ruim 1 op de 5 automobilisten te duur verzekerd

30-06-2022

Van de redactie

Ruim 22 procent van de mensen die een autoverzekering afsluiten, kiest een te uitgebreide dekking voor de auto. Dit blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite  Geld.nl. “Deze mensen kiezen een dekking die te uitgebreid is voor wat hun auto nog waard is en betalen dus onnodig veel premie”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl.
 

Te uitgebreide dekking kost je onnodig geld

Geld.nl nam een steekproef van ruim 2.000 automobilisten die tussen januari en mei 2022 via de site een autoverzekering afsloten. Hierbij keek de vergelijker welke dekking de automobilisten kozen en of die past bij de waarde en de leeftijd van de auto. Vooral mensen die eigenlijk voldoende hebben aan enkel de verplichte WA-dekking, kiezen toch nog regelmatig een hogere dekking. 17,6 procent van hen kiest zelfs voor de meest uitgebreide all risk verzekering “Dat is zonde, want een all risk verzekering kost je honderden euro’s per jaar, terwijl je er vaak weinig aan hebt”, zegt Bulthuis. “Veel mensen verzekeren hun auto met een all risk dekking puur omdat ze bang zijn dat ze anders de schade niet kunnen betalen. Dit terwijl je bij een schade in verhouding nog maar weinig terugkrijgt bij een oudere auto die al flink in waarde is gedaald.”
 

Ook te laag verzekeren is een risico

Aan de andere kant ziet Geld.nl ook dat consumenten soms voor een te lage dekking kiezen. Consumenten die een vrij nieuwe auto hebben of een auto die nog veel waard is, kunnen het beste voor de uitgebreidste all risk autoverzekering kiezen. Toch kiest 12,7 procent van de mensen die deze dekking geadviseerd krijgen voor een lagere dekking. Dat is volgens Bulthuis echt een onverstandige keuze. “Misschien schrikken mensen van de hogere premie, maar als je een te lage dekking voor je auto kiest, moet je bij een grote schade aan je eigen auto een flink bedrag zelf betalen. Dat moet je dan wel kunnen betalen”, voegt Bulthuis toe.
 

Kies bewust

Zowel een te hoge als een te lage dekking kiezen voor je autoverzekering is dus een risico. “Daarom adviseren we de consument tijdens de vergelijking altijd over welke dekking het best past bij de auto. Zo ben je goed verzekerd en betaal je niet onnodig te veel”, zegt Bulthuis. “En gelukkig kiezen de meeste mensen ook voor de geadviseerde dekking. Wil je toch een andere dekking kiezen? Kijk dan in elk geval goed welke zaken je wel en niet vergoed krijgt en of je niet-verzekerde schades zelf kunt betalen als dat nodig is. Zo kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan.”Landelijke Eenheid van de politie wordt hervormd

30-06-2022

Van de redactie

De Landelijke Eenheid van de politie zal worden omgevormd tot twee eenheden. Eén gericht op landelijke operaties en expertise en één voor landelijke opsporing. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de werkcultuur en leiderschap binnen de organisatie structureel te veranderen. Zo laat minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid weten aan de Tweede Kamer, in reactie op het eindadvies van de Adviescommissie voor de Landelijke Eenheid, onder leiding van de heer Schneiders.
 

De adviescommissie heeft vorig jaar van de minister de opdracht gekregen om naar aanleiding van aanhoudende problemen binnen de Landelijke Eenheid te adviseren over verbeteringen en de noodzaak van herpositionering van de Landelijke Eenheid in het huidige politiebestel. 

 

Commissievoorzitter Bernt Schneiders: “In alle gesprekken die wij gevoerd hebben werd duidelijk dat politiemensen bij de Landelijke Eenheid enorm gedreven zijn om hun werk goed te doen. Door de organisatiestructuur lukte dat alleen niet altijd. Met name het realiseren van een veilige werkomgeving moet snel opgepakt worden. Leidinggevenden moeten tijd en aandacht kunnen besteden aan alle collega’s in hun team”. 

 

Minister Yeşilgöz-Zegerius: “Vandaag bieden we de medewerkers van de politie duidelijkheid over de toekomst van de Landelijke Eenheid. Een belangrijke stap naar een organisatie met meer focus en een herkenbaar profiel die de veiligheidsvraagstukken van vandaag de dag aankan. Er zal door de politie hard worden gewerkt om tot de verandering van organisatie en cultuur te komen. Zelf blijf ik nauw betrokken en ik heb de commissie Schneiders gevraagd dit proces te monitoren”   

 

Korpschef Henk van Essen: “De veranderingen bij de Landelijke Eenheid raken de hele politie. Al is het maar, omdat alle eenheden gebaat zijn bij het goed functioneren van de nieuwe landelijke eenheden en zij intensief met hen zullen samenwerken. Feitelijk markeren de veranderingen bij de Landelijke Eenheid de start van de volgende fase van de in 2013 ingezette vorming van de Nationale Politie.”

 

Naar twee eenheden
De grote hoeveelheid aan taken binnen één eenheid zit de Landelijke Eenheid nu in de weg. De huidige organisatie van de Landelijke Eenheid zorgt ervoor dat potentie van medewerkers onvoldoende wordt benut en dat de menselijke maat en persoonswelzijn op de achtergrond zijn geraakt. Daarnaast vragen hedendaagse veiligheidsdreigingen, zoals de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en terrorisme, om landelijke eenheden met meer kennis, kunde en focus. De commissie adviseert daarom om de Landelijke Eenheid om te vormen naar twee landelijke eenheden met elk een samenhangend en onderscheidend takenpakket. Eén richt zich op landelijke operaties en expertisetaken en één op landelijk opsporing van zware vormen van georganiseerde criminaliteit en terrorisme.

 

Verandering van werkcultuur en leiderschap 
Een verandering van organisatiestructuur dient ook samen te gaan met maatregelen op het vlak van werkcultuur en leiderschap om tot verbeteringen op de werkvloer te komen. Daarom adviseert de commissie om gewenst en ongewenst gedrag expliciet te formuleren, passende leiderschapsprofielen op te stellen en de huidige leidinggevenden te schouwen. De commissie wijst erop dat het onvermijdelijk is dat er leidinggevenden zijn die niet meewillen of meekunnen in de cultuuromslag en een andere vorm van leiderschap.

 

Organisatieontwikkeling 
Daarnaast adviseert de commissie aan de korpschef om twee landelijke eenheden in te richten die wendbaar zijn, data-gedreven werken en innovatie en vakontwikkeling stimuleren. Daarnaast adviseert de commissie om de officieren van justitie goed te positioneren ten aanzien van de landelijke eenheid voor landelijke opsporing door een strategische overlegtafel in te richten. Ook adviseert de commissie het zicht van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) op beide landelijke eenheden te versterken.

 

Vervolg
De minister neemt de aanbevelingen van de commissie over en heeft de korpschef opdracht gegeven een transitieplan op te stellen dat op 1 oktober 2022 gereed is. De minister heeft de commissie Schneiders gevraagd om de veranderingen uit het transitieplan komend jaar te monitoren.Vers kraanwater op school na de zomervakantie

29-06-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk/Regio - Deze week ontvangen alle scholen in het voorzieningsgebied van Oasen een brief met het advies om na de zomervakantie de drinkwaterleidingen goed door te spoelen. 


“Over een paar weken sluiten alle scholen hun deuren voor de zomervakantie. Alles staat er dan weken stil. Ook het water in de binnenwaterleidingen. Stilstand kan de kwaliteit van het water negatief beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om de kranen vóór het begin van het nieuwe schooljaar door te spoelen”, licht Oasen-directeur Walter van der Meer toe. Als geheugensteuntje vinden de scholen bij de brief een setje kraanhangers waarop dit advies staat. “Zo starten alle leerlingen en leerkrachten in het nieuwe schooljaar met lekker en vers drinkwater van goede kwaliteit”, aldus Walter van der Meer. 

De brief is onderdeel van de jaarlijkse zomercampagne van Oasen. Met de oproep ‘Terug van vakantie? Kraan 1 minuut open!’ vraagt het drinkwaterbedrijf de aandacht van terugkerende vakantiegangers voor vers kraanwater. Via Twitter, Facebook en Instagram probeert Oasen zoveel mogelijk klanten met deze boodschap te bereiken. Om waterverspilling tegen te gaan, adviseert het drinkwaterbedrijf het stilstaande water op te vangen in een emmer of gieter. Op deze manier kan het gebruikt worden om bijvoorbeeld de plantjes water te geven of mee schoon te maken. Op  www.kraan1minuutopen.nl staat alle informatie over de campagne.  Eindelijk goed nieuws voor de Hortus Populus

29-06-2022

EditieGroeneHart.nlLeerlingen Willibrord school op bezoek bij Stichting Kom-mee-Eten

29-06-2022

Van de redactie

Bodegraven - 15 scholieren van de Willibrord school zijn dinsdag op bezoek geweest bij Stichting Kom-mee-Eten. Het begon zo: Asha Bruinsma van Kom-mee-Eten werd een tijdje geleden gebeld dat de leerlingenraad van de Willibrord schoolde stichting had uitgekozen als goede doel dit jaar. Asha mocht de leerlingenraad wat komen vertellen en had gevraagd of zij het leuk zouden vinden om een keer op bezoek wilden komen. Zodat ze zelf konden ervaren hoe het bij de stichting aan toe gaat en de sfeer en soep konden proeven. Daar was veel animo voor.
 


 

Afgelopen vrijdag kwam een kleine delegatie van de leerlingenraad naar Asha toe om een afspraak te maken. Het liefst hadden ze ook graag in de keuken geholpen, maar ja, 15 kinderen, 4 vrijwilligers en de coördinator zou een keuken vol zijn. En dus zijn ze vandaag geweest. En wat was het super gezellig. De kinderen hebben bij de ouderen gezeten en mooie gesprekken gevoerd. Mobieltjes moesten wel op school achterblijven. En ja, dat vonden ze helemaal niet erg werd er verteld. 
 

Ze hebben ook aan de ouderen verteld waarom ze bij Kom-mee-Eten op bezoek waren. En daar kregen zij daar een hartelijk applaus voor.  Zo mooi om de jonge gastjes tussen de oudere gasten te zien. En leuke gesprekken over wat ze wilden worden later en in welke groep zij zaten en nog meer. Humor, gezelligheid, soep met stokbrood kruidenboter, jonge gasten en oude gasten gaan heerlijk samen. Het is zeker voor herhaling vatbaar.Karttalent Levi Hendriks verbaast zichzelf met eerste podiumplaats op NK Rotax Max

29-06-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn/Eindhoven  – Met een grote grijns nam Lev Hendriks zondag op circuit De Landsard in Eindhoven een grote beker in ontvangst. Nu was die beker voor de tienjarige karter uit Alphen aan den Rijn al reden genoeg voor die grijns, maar die symboliseerde ook zijn eerste podiumplaats ooit in het NK. In de Rotax Max Minimax-klasse was hij tot zijn eigen verbazing razendknap als derde geëindigd. ​Beeld: Bas Kaligis/RaceXpress.nl 
 

“Dit is mijn eerste podiumplek bij het NK. Echt geweldig”, sprak Levi enthousiast. Het wilde overigens niet zeggen dat een podiumceremonie nieuw was voor hem. Bij Kart4Fun stond hij namelijk al twee keer op het podium, waarvan in april zelfs op de bovenste trede omdat hij de wedstrijd in Berghem had gewonnen. 

 

“Dit is heel fijn en leuk. Ik had het niet verwacht, dus ik ben wel een beetje verbaasd. Maar het is me toch gelukt door heel hard te knokken en door te blijven volhouden.” Dat laatste was essentieel, want de baan in Eindhoven is best zwaar. Levi: “Ik vind de baan wel leuk, maar het Mickey Mouse-gedeelte vind ik minder, omdat het rem-gas, rem-gas is.” 

 


Beeld: Bas Kaligis/RaceXpress.nl 

 

Zijn raceweekeinde begon vrijdag met de vrije trainingen. Aan het begin van de middag regende het nog. “In de regen ging het ’s ochtends eerst wat minder, maar toen de baan opdroogde, ging het veel beter”, zei hij. “In de kwalificatie werd ik zesde. Wat gebeurde er nou? Ik bleef achter iemand hangen en ik kon er niet goed voorbij. Ik werd een beetje opgehouden. Ik reed heel snel naar hem toe, maar was te snel om een slipstream te kunnen gebruiken.” 

 

Dat betekende voor Levi dat hij de prefinale van de nog steeds zeer verdienstelijke zesde plaats moest starten. “De prefinale ging heel goed, want ik ben naar plek vier gereden. Het was wel een beetje moeilijk. In het midden van de race haalde ik twee jongens in. De nummer drie had een heel grote voorsprong op me. Dat gat kon ik jammer genoeg niet meer dichtrijden.” 

 

Zodoende kwam hij op een keurige vierde plaats over de finish en dat resultaat betekende ook zijn startplek voor de finale. “De start ging heel goed”, blikte Levi terug. “Ik ging meteen naar de binnenbocht en heb de derde plek gepakt. Daarna ben ik op de derde plek doorgeknald. De nummer één en twee waren te ver weg. Ik was superblij toen ik als derde over de finish kwam.” 

 

Zijn volgende race is de volgende ronde van het NK. Die wordt in het Duitse Kerpen gehouden, de baan waar Formule 1-wereldkampioenen Michael Schumacher en Sebastian Vettel het racen leerden. Daarnaast rijdt hij ook nog de overige wedstrijden van de Kart4Fun-competitie. “Ik hoop dat ik de volgende keer ook weer op het podium kom. Ik wil nog meer bekers winnen!”  

 

Levi bedankt al zijn sponsoren en Pierre Redeker van Redeker Motorsports.Woerden omgetoverd tot Montmartre

29-06-2022

Van de redactie

 Speciale editie in het kader van Woerden 650 

Woerden - Op zaterdag 9 juli van 12:00 tot 17:00 uur worden de markt en omliggende terrassen in het centrum van Woerden omgetoverd tot een heus Montmartre.
 


Historisch Woerden

Het centrum van Woerden is gebouwd op een zandberg die ontstond in de kom van een rivierbocht van de Oude Rijn. Juist daar bouwden de Romeinen hun fort, nu ons Kerkplein en nog steeds onze heuvel:  ons Woerdens Montmartre. 
 

Goed doel: hospice Woerden

De Woerdense kunstenaars Tineke Hoepman en Ria Blom hebben dit plan voor 650 jaar Woerden uitgewerkt. “We hopen natuurlijk op mooi weer en veel bezoekers op het plein. Het lijkt ons best gewaagd, want mensen die ooit op Montmartre waren, verwachten natuurlijk heel veel. Dus we gaan enorm ons best doen. Ria: “Je staat er versteld van hoeveel je voor zoiets spontaans toch moet regelen en moet afspreken met andere partijen die aan het Kerkplein staan. We zijn nu al met vijftien man en misschien komen er nog meer die mee willen doen”.  De kleine vergoeding die aan de geportretteerden wordt gevraagd gaat voor een groot deel naar het hospice de Mantelmeeuw in Woerden. 
 

Nog meer Woerden 650

Woerden viert in 2022 dat het 650 jaar stadsrechten heeft. Tijdens het jaar wordt er van alles georganiseerd. In het kader van Woerden 650 valt er nog meer bijzonders te beleven: Kunstkring Woerden organiseert voor de kunstenaars in de dop in de herfstvakantie een serie workshops. Deze artistieke week wordt afgesloten met een expositie door de jeugdige kunstenaars.Reactie Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, op de recente boerenprotesten

29-06-2022

Van de redactie

“Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Het recht om te demonstreren is onderdeel van onze rechtsstaat. Maar ik heb met afgrijzen gekeken hoe de afgelopen dagen tijdens de boerenprotesten de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden. Er werd niet geschuwd om politie, politici en burgemeesters te intimideren en (zwaar) geweld te gebruiken. Dit is onacceptabel. Het Openbaar Ministerie (OM) is samen met de politie druk bezig om mensen die zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit op te sporen en te vervolgen. Er zijn inmiddels aanhoudingen verricht. Zij worden verdacht van strafbare feiten die variëren van negeren bevel, opruiing, blokkeren van de snelweg tot poging doodslag. Het OM laat het er niet bij zitten en pakt ze hard aan.
 

Ik blijf het herhalen, mensen die een publieke taak uitoefenen zoals politici, agenten, burgemeesters en hulpverleners, maar zeker ook journalisten moeten hun werk ongestoord kunnen doen. Het is absoluut onacceptabel dat zij keer op keer in hun werk ten dienste van de samenleving te maken krijgen met geweld en kop van jut zijn. We leven in een samenleving waar dit grensoverschrijdende gedrag niet thuis hoort en dus komen mensen die van dit soort misdrijven verdacht worden er niet mee weg. Word je verdacht van een strafbaar feit tegen iemand die een publieke taak uitoefent, dan kun je bij voldoende bewijs een dubbele strafeis tegemoet zien.
 

Wie nog geen strafblad heeft, kan er een tegemoet zien. En dat kan grote gevolgen hebben voor je carrière, je studie of vrijwilligerswerk. Uiteraard volgen deze consequenties pas na een zorgvuldige procesgang en eventuele veroordeling, waarbij iedere verdachte recht heeft op rechtsbijstand.”OM eist strafmaximum voor ‘terreurcampagne die zijn weerga niet kent’

29-06-2022

Van de redactie

‘Een terreurcampagne van een ernst, schaal en duur die zijn weerga in Nederland niet kent.’ Met deze woorden kenschetste de officier van justitie de verdenkingen tegen een 37-jarige man uit Bussum. Hij stond deze week terecht voor het afpersen en bedreigen van de directie van een fruitbedrijf uit Hedel. Ook is hij volgens het OM het brein achter een serie aanslagen met vuurwerkbommen en het beschieten van woningen van (ex-) medewerkers van het bedrijf. Hiervoor is een gevangenisstraf van 26 jaar en 7 maanden – het strafmaximum - passend en geboden.
 

De afpersing van het fruitbedrijf, waarvoor de 37-jarige man verantwoordelijk wordt gehouden, begon in 2019. De 37-jarige verdachte zou in het voorjaar van 2019 1,2 miljoen euro van de directie hebben geëist, met de mededeling dat er anders een medewerker geliquideerd zou worden.
 

In oktober en november 2020 volgden daadwerkelijk aanslagen met vuurwerkbommen op woningen van familie en medewerkers van het fruitbedrijf in Tiel, Breda, Rosmalen, Vlijmen, Kerkdriel en Hedel, waar een woonboerderij tot de grond toe afbrandde. In december werden twee aanslagen op een woning in Hilversum tijdig door de politie verijdeld. In deze periode kreeg de directie ook nieuwe dreig- sms’jes, waarin 2,5 miljoen euro werd geëist.
 

In mei en juni 2021 volgden beschietingen op woningen in Kerkdriel, Hedel, Velddriel en Waardenburg. Op 5 juni werd brand gesticht bij een woning in Tiel, waarna vier uitvoerders op heterdaad zijn aangehouden.
 

Impact

De brandstichtingen, explosies en beschietingen van woningen verschillen onderling qua ernst en uitvoering. De kwalificaties die het OM eraan geeft, variëren van poging tot moord tot brandstichting, al dan niet met levensgevaar voor de bewoners.
 

In het requisitoir stond de officier van justitie uitgebreid stil bij de impact die de incidenten hebben gehad: ‘Honderden onschuldige gezinnen van werknemers van het fruitbedrijf leven al jaren in angst en vrees in hun eigen woning, juist een plek waar iedereen zich veilig wil kunnen voelen.’
Deze vrees konden politie en OM niet wegnemen: ‘Grootscheepse beveiligingsacties, persoonsbeveiligingen, nachtelijke controles op de A2, het met alle mogelijke middelen afgrendelen van de Bommelerwaard, en de aanhoudingen van verdachten, dat alles heeft immers niet kunnen voorkomen dat de aanslagen bleven doorgaan.’
 

De hoofdverdachte heeft naar het oordeel van het OM ook het leven van de uitvoerders verwoest: ‘De uitvoerders lijken vrij achteloos te zijn geworven onder jonge jongens, die een rad voor ogen werd gedraaid. Ze zouden geld krijgen en er werd ze van alles voorgespiegeld, als de afpersing eenmaal was gelukt. Maar in de bittere werkelijkheid hebben de uitvoerders in de meeste gevallen helemaal niks gekregen of een paar schamele centen.’
 

Oplichter

Met de handelwijze bevestigt de verdachte volgens het OM zijn reputatie als meesteroplichter, zoals die ook blijkt uit zijn strafblad.

‘De verdachte heeft daarbij gebruik gemaakt van het door hemzelf gecreëerde frame dat de directie van het bedrijf zich zou hebben ingelaten met internationale drugshandel en nu zou worden afgeperst door een groep drugscriminelen die hen in de greep heeft’, aldus de officier van justitie. Van betrokkenheid van het bedrijf bij drugshandel is uit het politieonderzoek niets gebleken. ‘Maar door de succesvolle promotie van dit beeld is de angst onder de samenleving aanmerkelijk versterkt. Immers, juist de georganiseerde drugscriminelen boezemen met hun opgebouwde macht, organisatie en financiële middelen veel angst in.’
 

Naar het oordeel van het OM heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de uitlokking van 15 aanslagen waarvan er 9 gekwalificeerd worden als uitlokking van poging tot moord en 1 als een mislukte uitlokking tot moord. Hiernaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan langdurige afpersingshandelingen gedurende twee periodes.
 

Bij de strafmaat houdt het OM rekening met dit hoge aantal gepleegde aanslagen en de ernst ervan. Ook weegt mee dat hij na zijn aanhouding in detentie is doorgegaan met organiseren van aanslagen. Het strafmaximum voor deze samenstelling van feiten ligt op 26 jaar en 7 maanden. Het OM ziet geen reden om hiervan af te wijken en vraagt de rechtbank deze straf op te leggen.Half jaar cel geëist voor opruiing richting minister-president

29-06-2022

Van de redactie

Het was een glasheldere aansporing om de premier van Nederland te doden, zei de officier van justitie vandaag in de rechtbank. Een 50-jarige Hagenaar stond daar terecht omdat hij onder meer schreef: "Hij moet hartstikke dood gemaakt worden". Hij plaatste zijn bericht in een Telegram-groep met honderden leden.
 

Verdachte bepleitte vandaag in de rechtbank dat hij alleen maar zijn mening gaf over de doodstraf, dat die ingevoerd zou moeten worden en dan zou moeten worden toegepast op "landverraders" zoals - in zijn woorden - de premier. Het Openbaar Ministerie ziet dat echter anders. Zijn bericht kon voor anderen een aansporing zijn en dus was sprake van opruiing. Verdachte schreef: "Mark Rutte moet ter dood veroordeeld worden. Je krijgt er toch godverdomme tranen van in je ogen dat dit niet meer kan door die vieze rat. Hij moet hartstikke dood gemaakt worden. Tribunaal voor die landverrader. Ophangen op het Buitenhof." "Het lijkt me goed die traditie in ere te herstellen," zei de verdachte woensdag in de rechtbank.
 

Het bericht was volgens het Openbaar Ministerie al openbaar geuit omdat het in een groep werd geplaatst die weliswaar besloten was, maar wel honderden leden had. Daarna werd het door anderen ook nog eens als screenshot voor iedereen op Twitter geplaatst en daarop reageerde de verdachte. Hij nam ook op dit openbare platform duidelijk geen afstand van zijn bericht.
 

Volharding

De verdachte heeft nog meer berichten geplaatst. Onder meer een waarin hij zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig maakt aan belediging, bedreiging en opruiing richting een agent: "Die verdient de hoogste straf. Wat ons betreft voeren we voor deze misdadigers de doodstraf opnieuw in."
 

De officier van justitie noemde het in de rechtbank zorgelijk dat verdachte bij zijn standpunten blijft. "Op Twitter werd hij gewaarschuwd dat zijn berichten strafbaar zijn en iemand zei hem ook precies waar het op staat: namelijk dat hij oproept tot publieke executies. Zelfs toen bond hij niet in, sterker, hij herhaalde nog eens zijn standpunten."
 

Het Openbaar Ministerie eist tegen verdachte een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.Nieuwe tabaksregels per 1 juli

29-06-2022

Van de redactie

Per 1 juli 2022 gaan nieuwe wettelijke regelingen in met betrekking tot tabak. Zo komt er een aanscherping van het reclameverbod, gaat regulering van verhittingsapparaten in en moeten alle sigaretten er neutraal uit zien. Al deze nieuwe regels moeten een bijdrage leveren aan een ‘rookvrije generatie’ in 2040. 

 
Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “Het is ontzettend belangrijk dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving. Daarmee kunnen we bijdragen aan het terugdringen van de circa 20.000 sterfgevallen door tabak elk jaar. Met deze nieuwe wettelijke regels maken we concrete stappen richting de rookvrije generatie. Tabaksproducten verdwijnen verder uit het zicht en worden minder aantrekkelijk, zodat stoppen met roken makkelijker wordt en starten moeilijker.”

 
Aanscherping reclameverbod 
 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat door reclame met name jongeren meer geneigd zijn om te beginnen, daarnaast weerhoudt reclame rokers om te stoppen met roken. Met de aanscherping van het reclameverbod krijgen bijna alle zaken die rookwaren verkopen te maken met het reclameverbod. Tabaksspeciaalzaken mogen als enige nog reclame maken, maar dan wel alleen binnenin de zaak.  Reclame op de gevel en - in beperkte gevallen - de etalage, wordt voor alle verkooppunten verboden. 

 
Regulering van elektronische verhittingsapparaten 
 
Met elektronische verhittingsapparaten wordt tabak verhit in plaats van verbrand. Deze apparaten lijken in gebruik en uitstraling op e-sigaretten. Bij het reguleren van de verhittingsapparaten wordt op veel punten aansluiting gezocht bij de regelgeving van e-sigaretten. Om die reden gaan onder andere het reclameverbod, het uitstalverbod en verschillende verkoopbeperkingen (zoals de leeftijdsgrens van 18 jaar) gelden voor deze verhittingsapparaten. Verder worden er eisen gesteld aan de verpakking, zoals het verbieden van bepaalde aanduidingen en het plaatsen van een gezondheidswaarschuwing.

 
Neutrale sigaretten 
 
Ook wordt er per 1 juli een standaard uiterlijk voorgeschreven voor alle sigaretten. Hierdoor mag er onder meer geen verschil meer zijn in de kleur, vormgeving, materiaal en andere elementen op het product die gebruikt kunnen worden om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten sigaretten. In 2020 zijn neutrale verpakkingen voor sigaretten en shag ingevoerd. Door nu ook standaardeisen te stellen aan de sigaret zelf kan worden voorkomen dat de tabaksindustrie haar aandacht verlegt van het aantrekkelijk maken van de verpakkingen, naar het aantrekkelijk maken van het uiterlijk van de sigaret. 

 
Door bovenstaande maatregelen wordt roken minder aantrekkelijk gemaakt en wordt het bewustzijn van de schadelijkheid vergroot. Dit is uiteindelijk, in samenhang met andere maatregelen, van invloed op het rookgedrag. 

 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van het reclame en rookverbod. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, legt de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete op.Aanhoudingen op verdenking van plegen plofkraken in Duitsland

29-06-2022

Van de redactie

De afgelopen periode zijn in Nederland drie mannen aangehouden op verdenking van het plegen van plofkraken in Duitsland. Gisteren zijn in Nederland op vijf adressen doorzoekingen verricht. De aanhoudingen en de doorzoekingen werden op verzoek van de Duitse autoriteiten door de Nederlandse politie verricht. Ze maakten deel uit van een groot Duits onderzoek waarin in totaal dertien personen werden aangehouden.
 

De drie aanhoudingen in Nederland vonden plaats in Deventer, Amsterdam en Mierlo. De verdachte die gisteren in Mierlo werd aangehouden, zal vandaag voorgeleid aan de officier van justitie die zal beslissen of hij in overleveringsdetentie wordt geplaatst. De andere twee in Nederland aangehouden verdachten zitten inmiddels in overleveringsdetentie. Het is uiteindelijk aan de rechter om over de overlevering aan de Duitse autoriteiten te beslissen.
 

In Duitsland vinden de afgelopen jaren regelmatig plofkraken op geldautomaten plaats. Bij de plofkraken wordt veelal gebruik gemaakt van explosieven en zeer snelle vluchtauto’s. Politie en justitie van Osnabrück zijn al langere tijd met een onderzoek bezig om verdachten van plofkraken, die woonachtig zijn in Nederland, op te sporen.
 

In samenwerking met de Nederlandse en Belgische politie, het Openbaar Ministerie en met ondersteuning van het BKA (Bundes Kriminal Amt) en Europol zijn de afgelopen tijd in Duitsland, België en Nederland in totaal dertien verdachten aangehouden. Naast de drie verdachten die in Nederland werden aangehouden zijn er twee verdachten in België aangehouden. De andere verdachten werden in Duitsland aangehouden. De verdachten worden door de Duitse autoriteiten in verband gebracht met  twaalf plofkraken waarbij voor vier miljoen schade werd aangericht.
 

Bij de actie gisteren zijn in Nederland en Duitsland meer dan honderd politiemensen ingezet om de aanhoudingen te verrichten en de doorzoekingen uit te voeren. In Nederland lag de coördinatie van de actie bij het OM in Amsterdam.Gedwongen terugkeer vreemdelingen verliep in 2021 goed, wel zijn er aandachtspunten

29-06-2022

Van de redactie

De gedwongen terugkeer van vreemdelingen verliep in 2021 in de regel goed. Wel zijn er verschillende aandachtspunten waar de betrokken diensten aan moeten werken. Zo moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) juist en volledig zijn in zijn informatieoverdracht aan de Koninklijke Marechaussee (KMar). De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) moet onder meer nagaan waarom de dienst vaker hulpmiddelen inzet dan  de KMar.

 

Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, moeten het land verlaten. In het geval dat een vreemdeling niet vrijwillig vertrekt, wordt hij onder begeleiding uitgezet. Verschillende partijen[1] zijn daarbij betrokken. Zo is bijvoorbeeld de DT&V verantwoordelijk voor het organiseren van het vertrek. De DV&O regelt het vervoer van het detentiecentrum naar de luchthaven en de KMar begeleidt de uitzetting. De Inspectie van Justitie en Veiligheid (hierna: de Inspectie JenV) houdt toezicht op begeleide terugkeer en publiceert jaarlijks een jaarbeeld Terugkeer.

 

In 2021 zijn 260 vreemdelingen begeleid uitgezet. De Inspectie JenV hield een vinger aan de pols door bij 16 uitzettingen daadwerkelijk aanwezig te zijn en verder uitzettingsrapportages van DT&V, DV&O en de KMar te bekijken. In het algemeen zijn uitzettingen zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Wel zijn er volgens de Inspectie JenV aandachtspunten, zoals informatie-uitwisseling over de vreemdeling. Zo kan bijvoorbeeld onvolledige gezondheidsinformatie ertoe leiden dat men in noodgevallen niet weet hoe te handelen. De Inspectie JenV constateerde  bijvoorbeeld dat de DT&V, met name op het gebied van informatie over medische bijzonderheden, fysieke kenmerken en bezittingen, niet volledig is in zijn overdracht aan de KMar.

 

Verder zag de Inspectie JenV dat in bijna de helft van de gevallen de DV&O de vreemdeling niet op tijd ophaalde bij het detentiecentrum. Dit moet de DV&O verbeteren, want anders bestaat het risico dat de KMar aan het einde van de uitzetting te weinig tijd heeft om de vreemdeling voor te bereiden op de uitzetting.

 

Tot slot vraagt de Inspectie JenV de DV&O goed te kijken naar de toepassing van hulpmiddelen. Tijdens een uitzetting kan een vreemdeling bijvoorbeeld met, handboeien of andere hulpmiddelen in bedwang worden gehouden. Het valt de Inspectie JenV op dat medewerkers van de DV&O (28% van de gevallen) deze in 2021 vaker inzetten dan medewerkers van de KMar (5% van de gevallen). Vreemdelingen worden met boeien door de DV&O aan de KMar overgedragen. Die verwijdert deze tijdens de intake met de dezelfde vreemdelingen en gebruikt daarna in de meeste gevallen geen hulpmiddelen. De Inspectie JenV wil dat de DV&O nagaat waarom hij meer hulpmiddelen inzet dan de KMar en wil hierover met de DV&O in gesprek.Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert

29-06-2022

Van de redactie

Door de oorlog in Oekraïne vangt Nederland op dit moment ongeveer 60.000 ontheemden op. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee, onder andere voor de gezondheidszorg. Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. 
 

Nieuwe Regeling medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne

Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk.
 

Lagere administratieve lasten zorgverleners

Zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed uit de nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). De ontheemden met een Burgerservicenummer zijn vanaf 1 augustus terug te vinden in de verzekeringsgegevens. 
De subsidieregeling bij het CAK blijft beschikbaar voor ontheemden zonder BSN. Op termijn wordt het mogelijk om ook deze declaraties via het reguliere declaratiesysteem te declareren bij het CAK. De administratieve lasten voor zorgverleners worden hierdoor lager. Voor het indienen van declaraties hoeft vanaf heden geen melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden. 
 

Verzekeringsplicht vervalt vanaf 1 augustus voor werkende ontheemden

Voor ontheemden die gaan werken geldt een verzekeringsplicht zolang zij werken. Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten is besloten dat, zolang zij onder de EU Beschermingsrichtlijn vallen, de verzekeringsplicht vanaf 1 augustus 2022 niet wordt gehandhaafd. Dat betekent dat werkende ontheemden vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Zorgverzekeraars beëindigen de reeds afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Ontheemden ontvangen hierover een brief. Ontheemden krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Dit is echter een onaantrekkelijke keuze, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico hoeft te worden betaald. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket.Extra maatregelen voor meer persveiligheid

29-06-2022

Van de redactie

De persvrijheid in Nederland staat onder druk. Intimidatie, geweld en bedreiging zorgen ervoor dat journalisten in hun werk worden belemmerd. Daarom nemen staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) en minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) aanvullende maatregelen om de persvrijheid in Nederland te beschermen. Dat schrijven de bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Staatssecretaris Uslu: “Persvrijheid en persveiligheid zijn essentieel voor onze democratie. Journalisten krijgen steeds meer te maken met bedreigingen, agressie en intimidatie. Dat is onacceptabel. Uit recente rapporten en gesprekken die ik met journalisten heb gevoerd, concludeer ik dat dit een structureel, maatschappelijk probleem is dat niet eenvoudig op te lossen is. Daarom gaan we het probleem met dit plan grondig aanpakken.”

 

Minister Yesilgöz-Zegerius: “Binnen de vrije samenleving kunnen we het niet tolereren dat sommigen denken anderen te moeten intimideren door hun privégegevens te verspreiden. Thuis moeten jij en je gezin veilig zijn. Als journalist moet je te allen tijde vrij en onbelemmerd je werk kunnen doen. Daarom trekken we hier de grens en leggen we bijvoorbeeld ook met het wetsvoorstel doxing in de wet vast dat we dit niet accepteren. En wie die grens toch overgaat, verdient straf.”

 

Recent verschenen drie rapporten over de persvrijheid in Nederland: de jaarlijkse World Press Freedom Index van Verslaggevers zonder Grenzen, Media Freedom Rapid Response (MFRR) en de jaarrapportage over 2021 van het College voor de Rechten van de Mens. Deze rapporten tonen aan dat er naast lopende maatregelen op meer terreinen actie nodig is om de persvrijheid te beschermen. Daarom breiden de bewindspersonen de maatregelen uit: door Nederlanders bewust te maken van het belang van journalistiek en het maatschappelijk debat te bevorderen, door het aanpakken van online intimidatie en door onderzoek te doen naar het probleem en naar goede voorbeelden in andere landen.

 

Uitbreiding maatregelen
Uslu en Yësilgoz-Zegerius verlengen allereerst hun steun aan het initiatief PersVeilig tot en met 2024. Daar kunnen journalisten terecht voor hulp bij concrete incidenten, maar ook voor trainingen om dreiging te voorkomen. Voor freelance journalisten is er een vergelijkbaar initiatief: het Flexibel Beschermingspakket Freelancers, dat tot 2023 loopt. De bewindspersonen gaan met de sector in gesprek over hoe dat pakket vanaf 2024 vervolg krijgt.

 

Ten tweede gaat Uslu samen met het Netwerk Mediawijsheid een aanpak ontwikkelen om Nederlanders bewust te maken van hoe media en journalistiek werken, hoe de journalistiek de macht controleert en hoe een democratie niet kan bestaan zonder een vrije, kritische en onafhankelijke pers.

 

Ten derde wil het kabinet zorgen voor een goed functionerend systeem om meldingen van online intimidatie van journalisten tegen te gaan. Uslu en staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaan in gesprek met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie, het Openbaar Ministerie en relevante social mediaplatforms over welke stappen hiervoor nodig zijn.

 

Ten slotte laten de bewindspersonen onderzoek doen naar specifieke aspecten en doelgroepen van het probleem, zoals online intimidatie, agressie tegen vrouwelijke journalisten en tegen journalisten met een niet-westerse achtergrond. Ook wil Uslu door middel van onderzoek inzicht krijgen in wat landen die hoog scoren als het gaat om persveiligheid en persvrijheid goed doen. Deze inzichten moeten leiden tot beter beleid.

 

Lopend beleid
Uslu en Yësilgoz-Zegerius willen voortbouwen op bestaande maatregelen om de persvrijheid en persveiligheid te bevorderen. In de afgelopen jaren is al veel in gang gezet samen met de sector, zoals het initiatief PersVeilig.

 

Een ander belangrijk kabinetsinitiatief om persvrijheid en persveiligheid te bevorderen is het wetsvoorstel van minister Yesilgöz-Zegerius om ‘doxing’ tegen te gaan, het delen van iemands persoonsgegevens met als doel om die persoon te intimideren.Hinder op verschillende wegen door boerenmanifestaties

28-06-2022

Van de redactie

Op verschillende rijkswegen in het land moeten weggebruikers de komende tijd rekening houden met verkeershinder door boerenmanifestaties. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om goed voorbereid de weg op te gaan en waar nodig de rijstijl aan te passen. Houd de actuele verkeersinformatie en het liveblog in de gaten via Rijkswaterstaat Verkeersinfo.© Digitale Bodegraafse Krant 


Advies

Weggebruikers worden geadviseerd goed voorbereid op weg te gaan door de verkeersinformatie vooraf te checken. Op verschillende  wegen zijn boeren aan het protesteren, door onder meer strobalen in brand te steken op of langs de weg. Dit zorgt voor afleiding en mogelijk slecht zicht door rook. Ziet u rook of brand, pas uw rijstijl aan en houd afstand. Vanuit veiligheidsoogpunt vragen we weggebruikers daarnaast alert te zijn op het grote snelheidsverschil tussen de verschillende voertuigen en de rijstijl daarop aan te passen.
 

Extra inzet Rijkswaterstaat

Samen met de politie zet Rijkswaterstaat zich in voor de veiligheid van alle weggebruikers. Zo houden ze de situatie vanuit de verkeerscentrales extra in de gaten. Waar nodig treft Rijkswaterstaat maatregelen. Zo kunnen we de  snelheid aanpassen en het verkeer indien nodig begeleiden.
 

Actuele verkeersinformatie

Het is verstandig voor vertrek de verkeersinformatie te checken en waar nodig later op pad te gaan als er lange files staan.  U kunt ook bellen met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.Boze boeren steken hooibalen langs de A12 in brand

28-06-2022

Van de redactie

Nieuwerbrug - Boze boeren hebben vanmorgen meerdere hooibalen langs de A12 bij Nieuwerbrug in brand gestoken. Hierdoor was het zicht op de A12 minder en ontstonden er lange files. 

 Woerden krijgt € 10 miljoen voor bereikbaarheid Poort van Woerden

28-06-2022

Van de redactie

Woerden - In de Poort van Woerden (Nieuw-Middelland, Snellerpoort, Stationsgebied) worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd. Een goede bereikbaarheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Woerden wil daarom diverse verkeersmaatregelen nemen. De rijksoverheid heeft toegezegd daarvan € 10 miljoen te zullen vergoeden om zo de woningbouw te versnellen. De gemeente gaat nog in overleg met het Rijk en de provincie om het geld zo effectief mogelijk in te zetten. 

 

De maatregelen waar het om gaat, zijn een fietsverbinding tussen Nieuw-Middelland en de binnenstad, het aanpassen van de kruising Amsterdamlaan-Steinhagenseweg, een kwaliteitsverbetering van het fietsnetwerk direct ten noorden van het station en zogenaamde mobiliteitshubs. Dit zijn plekken waar je bijvoorbeeld overstapt van fiets op deelauto of van trein op deelfiets of -scooter en andersom. Deze maatregelen stonden al in de meerjarenplanning van de gemeente. 

 

Impuls voor de woningbouw

Wethouder Arjan Noorthoek (wonen): “We zijn ontzettend blij met deze bijdrage. Het is een impuls voor de woningbouw in De Poort van Woerden. Het allerbelangrijkste is dat we zo snel mogelijk betaalbare woningen realiseren voor de Woerdenaren en daarmee iets doen aan de enorm druk op de woningmarkt. Als je woningen bouwt heb je ook infrastructuur nodig. We zetten daarbij extra in op fietsvoorzieningen, deelmobiliteit en openbaar vervoer om het autogebruik te beperken. Deze bijdrage zorgt ervoor dat we De Poort van Woerden straks letterlijk kunnen verbinden met het centrum van de stad en dat verhoogt het woongenot voor de toekomstige inwoners. Het is heel fijn dat de rijksoverheid daaraan een bijdrage wil leveren.”

 

Versnelling

Het kabinet heeft voor de komende 10 jaar € 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Om snel stappen te kunnen zetten, hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) samen met regionale overheden versnellingsafspraken gemaakt. Het kabinet trekt nu circa € 1,2 miljard uit voor de eerste 70 voorstellen die samen leiden tot realisatie en bereikbaarheid van circa 135.000 woningen binnen nu en de komende 5 jaar.Hecht GGD Hollands Midden start met huisbezoek in de zwangerschap

28-06-2022

Van de redactie

Regio - Vanaf 1 juli kunnen aanstaande ouders een prenataal huisbezoek krijgen in overleg met hun verloskundige of andere zorgverlener. Dit huisbezoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Hecht GGD Hollands Midden.

 

De verloskundige en de kraamzorg kijken mee met de zwangeren of alles goed gaat. Zij ondersteunen zwangeren op allerlei gebieden, maar soms is er meer hulp. Soms kunnen zij niet helpen als het gaat om onderwerpen, die misschien nu spelen of als de baby er straks is. Dan kan er gebruik gemaakt worden van een huisbezoek door een jeugdverpleegkundige. Deze jeugdverpleegkundige is ook degene die de ouder(s) zien als de baby geboren is. Na de geboorte van de baby neemt het consultatiebureau de begeleiding over. 

 

Een huisbezoek heeft de voorkeur  maar op verzoek van de zwangere kan ook een afspraak gemaakt worden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of de verloskundige. 

 

Doel huisbezoek

Het  huisbezoek is in principe een eenmalig contact om samen de zorgbehoeften van de zwangere in kaart te brengen en eventueel een ondersteuningsplan te maken. Dit plan kan gericht zijn op ondersteuning en advies door de JGZ, maar ook doorverwijzen naar andere hulpverlening. 

 

Wie meldt aan?

De aanstaande ouder meldt zichzelf aan, de verloskundige (of andere zorgverlener) meldt samen met de aanstaande ouder aan, of de verloskundige meldt met toestemming de aanstaande ouder aan.

 

Grote drukte voor reisvaccinaties bij Hecht GGD Hollands Midden

Het is erg druk op onze spreekuren voor reisvaccinaties. De spreekuren zitten vol tot ver in juli. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat reizigers op tijd hun vaccinaties kunnen halen, met meer personeel en extra spreekuren. Ga je op reis en heb je vaccinaties nodig? Maak dan meteen een afspraak. Dat kan online via GGD Reisvaccinaties, of bel ons op 088-308 33 25, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Meer informatie vind je op onze website.

 

Zo zorgt Hecht voor een gezonde leefomgeving

Binnen Hecht werken we samen aan een gezonde leefomgeving in onze regio. Een voorbeeld van deze samenwerking is onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Vijfde Dorp in de gemeente Zuidplas. Allerlei teams van Hecht komen samen met een advies voor de gemeente. 

 

Het Vijfde Dorp
Dit wordt een nieuw dorp met 8000 woningen inclusief voorzieningen. Het dorp wordt gerealiseerd in de nabijheid van diverse (snel)wegen en spoorlijnen en ligt 6,5 meter onder NAP.

 

Op het gebied van milieu zijn er genoeg uitdagingen: hoe bouw je bijvoorbeeld op het laagste punt van Nederland? Maar het biedt ook kansen. Zo denkt het team medische milieukunde mee over de inrichting van de leefomgeving. Het team infectieziektebestrijding over het voorkomen van infectieziekten, omdat er veel groen en water rond het dorp is. De GHOR adviseert over de bereikbaarheid van het dorp.

 

Er moeten ook voorzieningen komen, zoals consultatiebureaus, kinderdagverblijven en (basis)scholen, zorginstellingen. Ook daar wordt Hecht uiteraard bij betrokken: vanuit het centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg en toezicht op de kinderopvang. Altijd met de bril van Positieve Gezondheid en gelijke kansen op gezondheid voor iedereen.

 

Andere thema’s

Hecht adviseert ook bij alle andere vragen die spelen rondom de gezonde leefomgeving zoals de Omgevingswet, (milieu)beleidsstukken, gebiedsvisies, klimaatdialogen, bouwen op hoogbelaste locaties etc. De lijntjes binnen Hecht zijn kort en zo zorgen we voor een integrale samenwerking! Meer informatie vind je op  ggdhm.nl/gezonde-leefomgeving-gemeenten.

 

Coronanieuws Hecht GGD Hollands Midden

Denk aan de basisregels

Het aantal coronabesmettingen loopt op. Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen blijft het belangrijk om je aan de basisadviezen te houden: was je handen met zeep, hoest en nies in je elleboog, zorg binnenshuis voor voldoende frisse lucht, blijf thuis bij klachten en doe een zelftest. Bij twijfel over de uitslag kun je je altijd laten testen bij de GGD. En is de uitslag van de zelftest of GGD-test positief, dan ga je in isolatie en ziek je goed uit. Lees hier alles over isolatie. 

 

Haal je prik

Vaccinatie helpt bij het voorkomen van ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Ben je 18 jaar of ouder en heb je de boosterprik nog niet gehaald? Doe dat dan alsnog. De boosterprik is voor veel mensen de derde coronavaccinatie. Voor iedereen die het Janssen-vaccin heeft gekregen, is het de tweede prik. De boosterprik helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden. Mensen vanaf 60 jaar of die dit jaar 60 worden, kunnen bovendien een herhaalprik halen (ook wel 2e booster genoemd). Ook specifieke doelgroepen komen in aanmerking voor deze herhaalprik. De vaccinatielocaties van GGD Hollands Midden zijn open van woensdag tot en met zaterdag. Maak bij voorkeur een afspraak en vergeet niet je identiteitsbewijs en een mondkapje mee te nemen. Met een afspraak weet je wanneer je aan de beurt bent. Bovendien ben je ook sneller klaar, want je gegevens staan al in het systeem en dat scheelt tijd. Kijk voor meer informatie op ggdhm.nl/coronavaccinatie of bel 0800-7070.

 

Laatste succesvolle dag pop-up locatie

Op de laatste dag van het prikken in de wijken kwamen maar liefst 359 mensen een prik halen in de muziekschool in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het mobiele vaccinatieteam zette daar 279 herhaalprikken en 72 boosterprikken. In juli is er een zomerstop voor het prikken op pop-up locaties.

 

Cijfers regio Hollands Midden

Testen

Er zijn in week 25 1.691 testen in GGD-teststraten afgenomen bij inwoners van Hollands Midden (de week ervoor waren dit 1.255 testen). Het aantal testen neemt dus toe. Hoewel het wat drukker is in de testlocaties van GGD Hollands Midden, kunnen de medewerkers de testvraag goed aan. In week 25 was het percentage positief 71%, de week ervoor 73%. Voor de meeste mensen geldt het advies dat zij zich na een positieve zelftest niet alsnog bij de GGD hoeven testen. Daardoor geeft het percentage positief slechts een beperkt beeld. Uit kiemsurveillance en rioolwateronderzoek van het RIVM blijkt landelijk dat het gaat om bekende varianten van omikron, varianten die niet ziekmakender zijn.
 

Vaccineren

Op dit moment heeft 85% van de 12-plussers uit de regio een eerste prik gehad. 84% van de 12-plussers heeft de basisserie (2 prikken, of in geval van Janssen-vaccin 1 prik) gehad. Tot en met week 25 hebben 435.857  inwoners van onze regio een boosterprik gehad en 68.368  inwoners een herhaalprik gekregen. 


Coronacijfers per gemeente

Benieuwd naar de coronacijfers in jouw gemeente? Kijk op  eengezonderhollandsmidden.nl.Versnelling woningbouw Zuid-Holland een tandje hoger

28-06-2022

Van de redactie

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekken ruim 300 miljoen euro uit voor bereikbaarheidsmaatregelen in Zuid-Holland.
 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) tussen het Rijk en de regio heeft het Rijk deze financiële toezegging gedaan voor de eerste tranche van de Versnellingsafspraken.
 

Ook is besloten dat het Rijk dit jaar een besluit neemt over de MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn. Er worden investeringen voorbereid rond 4 bestaande stations, 5 nieuwe stations en viersporigheid tussen Delft en Schiedam. Ook wordt geïnvesteerd in het Rotterdamse metronet en de RandstadRail in de Haagse regio zodat meer metro’s en trams kunnen gaan rijden en wordt verbetering van de busverbinding tussen Leiden en Zoetermeer verkend. Binnen het Nationaal Groeifonds zijn hiervoor al middelen gereserveerd en ook de regio heeft hiervoor al middelen gereserveerd. De overheden spraken af dat ook het Rijk dit najaar haar deel van de financiën op orde heeft.
 

Anne Koning: “De regio heeft haar huiswerk gedaan, cofinanciering is geregeld en de plannen liggen op de plank. Wij staan klaar voor om woningbouw en verstedelijking samen met het Rijk verder op te pakken! Goed dat het Rijk onze inzet ziet en ook haar verantwoordelijkheid pakt om samen met ons te komen tot een daadwerkelijke versnelling van de woningbouw en bijbehorende mobiliteitsmaatregelen in Zuid-Holland.”
 

Daarnaast is afgesproken voor de 2 lopende MIRT-verkenningen CID|Binckhorst en Oeververbindingen regio Rotterdam dit najaar tijdens het BO MIRT voorkeursbesluiten te nemen. Ook over de start van planuitwerkingen en verkenning voor regionale OV corridors als HOV crridors Randstadrail en metronet en Bus Rapid Transport Leiden-Zoetermeer zijn afspraken gemaakt.
 

Met de versnellingsafspraken en de afspraken dit najaar kunnen in Zuid-Holland sneller en meer woningen worden gebouwd die goed bereikbaar zijn met hoogwaardig openbaar vervoer. Dit zorgt dat meer mensen een passende woning kunnen vinden zonder dat zij een auto nodig hebben. Zo ontstaan minder files, wordt mobiliteit duurzamer en versterken we de economie van de regio. 

Overleg geeft vertrouwen in vervolg

De resultaten uit het BOL leggen de basis voor afrondende besluitvorming tijdens het Bestuurlijk overleg MIRT dat in het najaar plaatsvindt.
 

Frederik Zevenbergen: “Ik heb er vertrouwen in dat we in het najaar tijdens het BO MIRT gezamenlijk knopen kunnen doorhaken. We zien dat het Rijk de urgentie onderschrijft om in Zuid-Holland te ontwikkelen en hier ook middelen tegenover zet. Elke investering in Zuid-Holland verdient zichzelf terug in duurzame groei en welvaart voor onze inwoners. Ik ga er dan ook vanuit dat het Rijk dit najaar dekking vindt voor de resterende €500 miljoen voor de spoorlijn Leiden - Dordrecht zodat wij samen de Startbeslissing kunnen nemen en kunnen gaan bouwen.”
 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving is naast woningbouw en mobiliteit over meerdere onderwerpen gesproken. De regio werd vertegenwoordigd door de gemeenten Rotterdam en Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, de Verstedelijkingsalliantie en de provincies Zeeland en Zuid-Holland.
 

Overheden staan gezamenlijk aan de lat voor (betaalbare) woningen

Gezamenlijk staan het Rijk en de regio voor een enorme woningbouwopgave. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om tot en met 2030 900.000 woningen te gaan bouwen. Zuid-Holland kan een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale uitdaging. Hiervoor vraagt de regio wel wederkerigheid van het Rijk.
 

Onlangs heeft de provincie haar Woonbod ingediend bij minister De Jonge. Zuid-Holland kan in de periode tot en met 2030 tussen de 17.000 en 25.000 woningen per jaar realiseren. Hiervan moet vanaf 2025 twee derde uit betaalbare woningen bestaan. Met name langs de spoorlijn Leiden - Dordrecht (Oude Lijn) ziet de regio veel potentie voor woningbouw en banen. De provincie doet een beroep op de Rijksoverheid om afspraken te maken over een aantal randvoorwaarden, zodat de woningen daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Met name op het gebied van stikstof, geluidsregels, mobiliteit, menskracht en financiering is de inzet van de Rijksoverheid hard nodig.
 

Over het wegnemen van de obstakels voor de versnelling van de woningbouw langs de spoorlijn is recentelijk een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Zonder toekenning vanuit het Mobiliteitsfonds is de bouw van 56.000 extra huizen niet mogelijk. Dit zou een gemiste kans zijn op het snel uitbreiden van de woningvoorraad, maar ook een stap terug voor de huidige bewoners en de economische ontwikkeling in de regio. De gezamenlijke overheden spraken af dat het Rijk dit najaar haar deel van de financiën op orde heeft.Toeslagenaffaire trof vooral eenoudergezinnen

28-06-2022

Van de redactie

De toeslagenaffaire heeft vooral veel eenoudergezinnen getroffen, veel gezinnen met een migratieachtergrond en veel gezinnen met een laag inkomen. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft verzameld in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid.


De Inspectie JenV onderzoekt nu verder waarom gezinnen die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire te maken hebben gekregen met kinderbeschermingsmaatregelen. Zij publiceert vandaag de opzet hiervoor.  Zij wil nagaan of en hoe het falen van de overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming.

 

De CBS-tabellen vermelden kenmerken van gedupeerde gezinnen als de samenstelling van het huishouden, opleidingsniveau, herkomst, herkomstland, belangrijkste inkomstenbron, huishoudinkomen en vermogen. Daarmee is voor het eerst een feitelijk beeld opgesteld van de tot nu toe (on)bekende groep gedupeerden van de toeslagenaffaire.

 

Daarin werden tienduizenden ouders vanaf 2005 onterecht verdacht van fraude met kinderopvangtoeslag. Zij kwamen in financiële problemen omdat zij veel geld moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Overheid en rechtspraak beschermden hen hier niet tegen. De grondbeginselen van de rechtstaat zijn hierdoor geschonden.

 

Eerste beeld gedupeerde ouders

De CBS-tabellen laten zien dat de toeslagenaffaire vooral veel eenoudergezinnen trof, veel gezinnen met een migratieachtergrond, veel gezinnen met een laag inkomen, veel gezinnen met een bijstandsuitkering en veel gezinnen met een laag of negatief eigen vermogen.
 

De Inspectie JenV wil ook weten of toeslagouders mogelijk ongelijk behandeld zijn. Om de inspectievraag te beantwoorden, is het CBS nu de kenmerken aan het verzamelen van gezinnen die niet gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Om zo te achterhalen of gedupeerde toeslaggezinnen een grotere kans hadden om te maken te krijgen met een kinderbeschermingsmaatregel (met of zonder een uithuisplaatsing) dan niet-gedupeerde gezinnen in overigens zo vergelijkbaar mogelijke kenmerken en omstandigheden.

 

Tweede deelonderzoek

Het tweede deelonderzoek dat de Inspectie JenV uitvoert, is onder meer een verdieping van de CBS-resultaten. Het moet bijvoorbeeld duidelijk maken waarom gedupeerde gezinnen te maken kregen met kinderbeschermingsmaatregelen, of de toeslagenaffaire bij hen mogelijk de maatregel in gang zette of dat proces versnelde. De bevindingen moeten verder aangeven welke factoren een rol speelden en wat de verbeterpunten zijn.
 

De Inspectie JenV betrekt bij dit onderzoek ouders, externe deskundigen en medewerkers uit de jeugdbeschermingsketen. Zij wil bijvoorbeeld gedupeerde gezinnen interviewen over hun ervaringen. De Inspectie JenV is niet bevoegd om te bepalen of een kind terecht uit huis is geplaatst of niet.Ophokplicht voor vogelgriep wordt gedeeltelijk ingetrokken

28-06-2022

Van de redactie

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee gedeeltelijk in te trekken in een aantal regio’s waar dat verantwoord wordt geacht. Hoewel er in Nederland deze maand nog besmettingen met hoog pathogene vogelgriep zijn geweest (Hierden, Tzum en Biddinghuizen) en er in verschillende regio’s ook nog dode, besmette wilde vogels worden gevonden, wil de minister van LNV ruimte geven aan vrije-uitloopbedrijven in regio’s waar de kans van besmetting van een bedrijf met vogelgriepvirus nu lager wordt ingeschat.
 

Minister Henk Staghouwer: De vogelgriepsituatie in Nederland is ernstig. In de natuur hebben veel wilde vogels te lijden onder het virus en zo’n 66 Nederlandse pluimveelocaties zijn sinds oktober 2021 besmet geraakt en geruimd. De vogelgriepuitbraken onder wilde vogels - zoals bij kolonies sterns aan de Nederlandse kust - zijn verontrustend voor de instandhouding van deze soorten en eveneens voor de verspreiding van het virus. Het wijst er op dat vogelgriep voorlopig niet meer weg te denken is uit Nederland. Desalniettemin wil ik in regio’s waar dat wèl verantwoord kan worden geacht, de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee gedeeltelijk intrekken.
 

Advies deskundigengroep dierziekten

Op 22 juni jl. heeft de deskundigengroep dierziekten de vogelgriepsituatie opnieuw geanalyseerd en de kans op besmetting van een pluimveebedrijf, gegeven de situatie, beoordeeld. Daarin hebben zij ook beoordeeld hoe groot, na het intrekken van de ophokplicht in Nederland of in afzonderlijke regio’s, de kans is dat een pluimveebedrijf in die regio of in Nederland wordt besmet.

De deskundigen hebben de kans dat een pluimveebedrijf wordt besmet als de ophokplicht wordt opgeheven voor heel Nederland ingeschat als matig tot hoog.
 

De deskundigen hebben ook gekeken naar de risico’s in verschillende regio’s in Nederland. De deskundigengroep schat de kans op besmetting van een bedrijf in regio’s grenzend aan Duitsland en België (regio’s 4, 5, 8, 11, 17, 18, 19 en 20, zie kaart) nu in als ‘matig’, als in deze regio’s de ophokplicht wordt ingetrokken. In de vorige beoordeling van begin juni was dat ‘medium tot hoog.’ Zij geven wel aan dat deze inschatting een hoge mate van hoge onzekerheid bevat. Sinds mei zijn in deze regio's geen meldingen van dode wilde vogels met hoogpathogene vogelgriep meer geweest en zijn er geen uitbraken geweest. Het opheffen van de ophokplicht in aangrenzende gebieden in Duitsland en België heeft daar niet tot uitbraken op commerciële bedrijven geleid. Met uitzondering van regio 19 in noord Limburg, waar de pluimveedichtheid erg hoog is, heeft de minister van LNV besloten om de ophokplicht in die regio’s in te trekken, om de vrije-uitloop sector in Nederland toch enig perspectief te bieden. In de rest van Nederland blijft de ophok- en afschermplicht van kracht.Global Entry: Een geautomatiseerde en versnelde inreis in de VS voor Nederlandse reizigers.

28-06-2022

Van de redactie

Goed nieuws voor reizigers in het bezit van een Nederlands paspoort die regelmatig naar de Verenigde Staten reizen: met een Global Entry-lidmaatschap kunnen zij gebruikmaken van een geautomatiseerde- en versnelde grenspassage op meer dan veertig grote luchthavens in de Verenigde Staten. 

 

Voorkom rijen en bespaar tijd 

Vanaf 28 juni 2022 kunnen ook frequente reizigers met een Nederlands paspoort geautomatiseerd en snel de Verenigde Staten inreizen. Met een Global Entry lidmaatschap registreren reizigers zich bij aankomst in de Verenigde Staten eenvoudig bij een Global Entry kiosk en zijn zij vlot weer onderweg zonder papierwerk en lange wachttijden. Kortom: Global Entry biedt in tijden van grote drukte op luchthavens mogelijkheden voor een zorgeloze aankomst na een lange reis.

 

Hoe werkt het?

De Nederlandse en Amerikaanse overheid hebben samen een overeenkomst gesloten ten behoeve van het faciliteren van Global Entry lidmaatschappen voor Nederlandse burgers. Hiertoe is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een voorziening gerealiseerd waardoor Nederlandse Global Entry lidmaatschappen gefaciliteerd kunnen worden. De Amerikaanse autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het gehele Global Entry lidmaatschapsproces.  De Koninklijke Marechaussee faciliteert volledig geautomatiseerd slechts een klein onderdeel van het aanvraag proces, het achtergrondonderzoek.

 

Lid worden?

Het aanmeldproces is eenvoudig en start op de website van de Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP). Op deze website staat verdere informatie over het aanvragen van Global Entry lidmaatschap en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. De lidmaatschapsbijdrage voor het Amerikaanse Global Entry programma bedraagt $100 voor 5 jaar.


Reizigers dienen ervoor te zorgen dat ze in de Berichtenbox van de Rijksoverheid berichten van de Koninklijke Marechaussee kunnen ontvangen, zodat ze online toestemming kunnen geven voor het starten van het achtergrondonderzoek.  
 

Zie voor verdere informatie deze link.
 


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina