Nieuws


Gemeenteraad Ommen beveelt Bodegraver Hans Vroomen aan als burgemeester van Ommen


21-10-2017


bron: Van de redactie

 


OMMEN/BODEGRAVEN - De gemeenteraad van Ommen heeft in de raadsvergadering van 19 oktober 2017 een besluit genomen over de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Hans Vroomen de nieuwe (kroonbenoemde) burgemeester van Ommen.
De heer J.M. (Hans) Vroomen is 55 jaar en geboren in Eindhoven. Hij is gehuwd en vader van twee zonen. Hij woont momenteel in Bodegraven. Hans Vroomen is lid van het CDA. Namens deze partij was hij eerder raadslid, wethouder en locoburgemeester in Bodegraven-Reeuwijk en Bodegraven.
Op dit moment is Hans Vroomen lid van het gerechtsbestuur van de Rechtbank Overijssel. Vóór zijn politieke loopbaan was hij onder meer senior adviseur en manager bij enkele advies- en consultantsbureaus. Ook heeft hij in beleids- en managementfuncties gewerkt bij de ministeries van Justitie en Financiën.


Foto archief: Digitale Bodegraafse Krant


Vertrouwenscommissie
In de afgelopen periode heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met de door de Commissaris van de Koning geselecteerde kandidaten voor de burgemeestersvacature. De vertrouwenscommissie bestaat uit de voorzitters van de zeven raadsfracties in de gemeenteraad. Namens het college van B&W is wethouder Ko Scheele adviseur. Griffier René Tenkink levert ambtelijke ondersteuning.


Volgens voorzitter Annelies Bakelaar van de vertrouwenscommissie maakte Hans Vroomen in de gesprekken een bijzonder goede indruk: "Hij is transparant en inhoudelijk sterk, heeft een boeiende visie op de gemeentelijke overheid en goed inzicht in de burgemeestersfunctie. Zijn rustige en evenwichtige persoonlijkheid geeft een prima invulling aan het fenomeen dienend leiderschap, zowel in de richting van raad en college als naar de inwoners van Ommen. Bovendien heeft hij zich uitstekend verdiept in de problematiek van de gemeente Ommen. Hij wil zich sterk maken voor behoud van zelfstandigheid van de gemeente Ommen. Ook wil hij zich inzetten voor een goede, kwalitatieve doorontwikkeling van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. De gemeenteraad vindt hem een topper die goed past bij Ommen."


Benoeming per 18 december 2017
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister legt de benoeming van de burgemeester voor aan de Koning. Daarna volgt de kroonbenoeming. De gemeenteraad heeft de voorkeur uitgesproken dat de heer Vroomen wordt benoemd per 18 december 2017. Hans Vroomen heeft aangegeven zo snel mogelijk na zijn benoeming als burgemeester naar Ommen te willen verhuizen. Zijn gezin zal zich in verband met de gezinssituatie wat later in Ommen vestigen.


De burgemeestersvacature in Ommen is ontstaan op 12 oktober 2015 door het vertrek van burgemeester Marc-Jan Ahne. Sindsdien is de burgemeestersfunctie waargenomen door Mark Boumans en op dit moment door Bas Verkerk. De vacature is op 15 juni 2017 opengesteld. De sollicitatietermijn eindigde op 6 juli 2017. In totaal hebben 42 personen hun belangstelling kenbaar gemaakt voor het burgemeesterschap van Ommen.

   De Stichting Historische Kring Bodegraven brengt het 9e boek uit


21-10-2017


bron: Van de redactie

 


Boekpresentatie donderdag avond 26 oktober in ’t Anker

BODEGRAVEN - Het 9e boek van de Stichting Historische Kring Bodegraven met de titel “Kaas” heeft een inleiding van 40 pagina's over het ontstaan van kaas en de economische belangrijkheid van kaas voor Bodegraven. Verder staan er verhalen en foto’s in over 100 Bodegraafse kaashandelaren en hun bedrijven in het boek. Een uniek boek, met 300 pagina's over kaas en in full-colour waar Lenie van Eijk en Leendert Spijker 3 jaar aan gewerkt hebben door het afleggen van vele bezoeken. Bij de presentatie zal het boek aangeboden worden aan de uitgenodigde Kaaskoningin 2017 die in vol ornaat zal aantreden. Ook worden gedurende de avond nog veel foto’s vertoond. Het boek is die avond te koop en daarna in de twee boekwinkels. De inloop is vrij en begint om 20.00 uur. 

De titel: KAAS Verhalen over Kaas en Bodegraafse Kaashandelaren.
De auteurs: Leny van Eijk-van Os en Leendert Spijker.
 Oud Bodegraver in Canada zoekt nog enkele oude foto’s voor zijn boek Gereformeerd opgroeien


21-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

BODEGRAVEN/VANCOUVER - Bodegraver John (Gertjan) Dys, is op jonge leeftijd geëmigreerd naar Canada. Sinds 1955 woont John in Vancouver. John heeft een verhaal geschreven over zijn Gereformeerd opgroeien, het (vaak concurrerende ) kerkleven in de jaren veertig en over veel karakters in Bodegraven. Nu heeft John al heel wat foto’s van die tijd voor de illustraties. Na een eerder bericht op de Digitale Bodegraafse Krant heeft John veel foto’s mogen ontvangen van familie, Cock Karssen, De Historische Kring Bodegraven, Ds. Webbink, archivist van de Roomse Kerk.


John mist nu nog foto’s van: Gerard Van Dieppe op de brug, Dhr. Blijleven als marktmeester met leren tas voor geld dat hij collecteerde bij boeren, Hendrik Verwey met kruiwagen, Bertus de badmeester op de brug in het zwembad, Blinde Boerefijn met hond en een mooie van Simon Oudejans zou mooi zijn (hij dronk iedere dag een brandewijntje bij John in de winkel van Wim van Aelst).
 

De foto’s kunt u mailen naar: dys@shaw.ca
 

 Bach cantate in de Ontmoetingskerk


21-10-2017


bron: Van de redactie

 


"In het kader van het Lutherjaar 2017/500 jaar Reformatie"


BODEGRAVEN - Zondagmorgen 29 oktober a.s. klinkt om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk in Bodegraven voor de allereerste keer een cantate van Johann Sebastian Bach als wezenlijk onderdeel van de liturgie. Het wordt een bijzondere kerkdienst! Bach componeerde de cantate ‘Gott der Herr ist Sonn und Schild’, BWV 79, voor de Hervormingsdag van 1725. De titel is ontleend aan Psalm 84, evenals enkele liedteksten. De tekstschrijver is echter altijd onbekend gebleven.


De cantate wordt uitgevoerd door het Cantate Projectkoor, bestaande uit leden van de protestantse gemeentes van Bodegraven en Mijdrecht, het Nederlands Begeleidingsorkest en de solisten Magdalena Dijkstra (sopraan), Petra Stoute (alt) en Patrick Pranger (bas), onder leiding van organist/dirigent Dirk Jan Warnaar. Voorganger in deze kerkdienst is ds. Leo Webbink. Met medewerking van Sjaak Warnaar (orgel) en de Emmaüscantorij, onder leiding van Jan Slappendel.
 

In de middag wordt de cantate nogmaals uitgevoerd in de Janskerk, Kerkstraat 11 in Mijdrecht. In dit concert dan naast de cantate nog meer muziek door orkest, koor en solisten! Aanvang 14.30 uur, toegang €5 p.p.
 SP met regio in actie tegen gaswinning in het Groene Hart


21-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

BODEGRAVEN/REGIO - In het kader van de actie ‘Laat het Groene Hart niet barsten’ organiseert de SP op 28 oktober in Woerden, Bodegraven en Gouda een bustour samen met de lokale SP afdelingen. Tijdens deze bustour onder leiding van SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman zullen de afdelingen Woerden, Gouda en Alphen aan den Rijn (waar Bodegraven onder valt) en sympathisanten drie wijken in trekken om de bevolking daar op de hoogte te stellen van de plannen van Vermilion Energy om gas te winnen binnen en rondom hun gemeente. Om de actie verder kracht bij te zetten zullen de wethouders van deze drie gemeenten en gedeputeerden van de provincies Zuid-Holland en Utrecht gevraagd worden om het manifest tegen gaswinning in het Groene Hart te tekenen. Op dit moment kunnen de plannen van Vermilion Energy namelijk nog een halt toe geroepen worden. Daarnaast wil de SP dat er een afbouwplan komt voor het gas en een energietransitie, die betaalbaar is voor elke portemonnee. Dit alles gebeurt in het bredere kader van de strijd tegen de gaswinning in Nederland.
 

Het alternatief
Al geruime tijd voert de SP actie tegen gaswinning overal in Nederland met als schrijnend voorbeeld Groningen. Beckerman is dan ook van mening dat dit in het bredere kader gezien moet worden: ‘Nu gaat het om een aantal kleine velden, maar het feit is gewoon dat we af moeten van gaswinning in heel Nederland. De SP hoopt dat de wethouders van deze plaatsen en de gedeputeerden van Utrecht en Zuid-Holland zich zullen aansluiten bij het verzet net zoals de Provinciale Staten van beide provincies. Samen staan we sterk tegen Vermilion.’ De SP is van mening dat de risico’s ten opzichte van het milieu en de leefomgeving niet opwegen tegen enig mogelijk gewin. De SP strijdt daarom voor het tegenhouden van elke vorm van nieuwe gaswinning, een afbouwplan voor de huidige gaswinning en een energietransitie die betaalbaar is voor iedereen en dus niet alleen de hoge inkomens zoals nu vaak het geval is.
 

Huidige situatie rondom gaswinning in het Groene Hart
Momenteel heeft het Canadees/Nederlands bedrijf Vermilion Energy onder andere in Woerden en vlakbij Bodegraven en Gouda plannen om hier gas te gaan winnen. Het gaat hier om betrekkelijk kleine velden, maar de effecten op de leefomgeving en het milieu kunnen op lokaal niveau groot zijn. Sandra Beckerman: ‘Zo erg als de situatie nu is in Groningen kan het gelukkig niet worden in het Groene Hart, maar het feit dat een bedrijf als Vermilion Energy gas wil gaan winnen in een natuurgebied zoals het Groene Hart moet gestopt worden. Het veld bij Woerden ligt daarnaast bijvoorbeeld onder de woonwijk Molenvliet en vormt dus een direct gevaar voor de leefomgeving als hier gewonnen gaat worden.’ Wanneer Vermilion Energy niet permanent stopt met haar activiteiten in het Groene Hart zal de SP doorgaan met hier actie te voeren omdat uitstel alleen, zoals het geval is in Woerden, niet genoeg is.
 

 Eva Rovers over ‘Boud’


21-10-2017


bron: Van de redactie

 


"Lezing in het kader van Maand van de Geschiedenis"

BODEGRAVEN - Bibliotheek De Groene Venen en het Evertshuis hebben een mooie lezing in petto voor de literatuurliefhebber. Op dinsdag 24 oktober is Eva Rovers te gast in Bodegraven. De kunsthistorica en veelgeprezen biografe publiceerde drie boeken, waarvan twee biografieën. Ze komt in het Evertshuis vertellen over de biografie die zij schreef over Boudewijn Büch. 

‘Boud’ is de titel van de biografie die Eva Rovers schreef over de altijd gepassioneerde schrijver en liefhebber van eilanden, Mick Jagger, Goethe, dodo’s en boeken. Vooral eeuwenoude boeken! De persoonlijke archieven van de markante persoonlijkheid die in 2002 overleed, blijven nog tot 2030 gesloten. De enige die van de familie toestemming kreeg om er in te kijken was Eva Rovers. De biografie die ze op basis van de vele informatie schreef is daarom uniek. Dankzij de toegang tot zijn 67 dagboeken, ruim 1500 foto’s en talloze brieven was zij in staat een indringend portret te schrijven van het fenomeen Boudewijn Büch.
 

Voor ieder die houdt van geschiedenis, literatuur en een boeiend verhaal wordt dinsdag 24 oktober een prachtige avond. De lezing start om 20.30 uur. Kaartjes à 12,50 euro zijn verkrijgbaar via www.evertshuis.nl of op de avond zelf aan de theaterkassa van het Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven.


Praktische informatie:
Dinsdag 24 oktober 2017
Genre: Literatuur
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 12,50 (incl. consumptie)
Locatie: Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven, 0172-618484
 Jaarconcert van De Gebekte Wijffies!


21-10-2017


bron: Van de redactie

 

REEUWIJK - Zondagmiddag 5 November geeft het Goudse Smartlappenkoor 'De Gebekte Wijffies' zijn jaarconcert in Zalencentrum De Brug te Reeuwijk, met dit jaar als gast het koor 'De Boreftse Zangers' uit Bodegraven. ‘De Borftse Zangers’ bijten deze middag de spits af met hun optreden, waarna de 'Gebekte Wijffies’ hun repertoire zullen vertolken. 

De middag wordt afgesloten met een spetterend gezamenlijk optreden van beide koren, die dan samen één groot gemend koor vormen. 'De Gebekte Wijffies' is een Gouds dameskoor dat smartlappen, levensliederen en andere Nederlandstalige nummers zingt. Het wordt hierbij ondersteund door muzikanten op accordeon en slagwerk. Het is een gezellig, goed gebekt dameskoor dat gemiddeld twee maal per maand optreedt in verzorgingshuizen, zorgcentra e.d. Elke woensdagavond wordt er in “De Speelwinkel” te Gouda gerepeteerd onder leiding van hun dirigente Marie-Louise Nelemans.
Binnen het koor is er nog plek voor dames die van zingen houden. Vorig jaar mochten “De Gebekte Wijffies” op hun concert meer dan 400 fans ontvangen. Dit jaar wordt iedereen wederom uitgenodigd voor een gezellige middag vol zang en muziek.
 

De zaal is open om 14.00 uur en om 14.30 uur vangen de optredens aan.
Iedereen is van harte welkom en de toegang is GRATIS.
 

 Wethouder Niezen ervaart de verkeersonveiligheid met bewoners Vogelbuurt


21-10-2017


bron: Van de redactie

 


Gouda - Wethouder Hilde Niezen, verantwoordelijk voor verkeer, vervoer en parkeren, komt op zaterdag 28 oktober, naar de Vogelbuurt om met buurtbewoners te spreken over de onveilige verkeersknelpunten op de Koningin Wilhelminaweg en Onder de Boompjes.

Een groep buurtbewoners maakt zich, samen met de SP, sterk voor de verkeersveiligheid in de buurt. De bewoners nodigden de wethouder uit voor een wandeling door de wijk om haar te laten zien waar de onveilige verkeersknelpunten liggen. Daarbij willen de bewoners met de wethouder van gedachten te wisselen over mogelijke oplossingen. De uitnodiging aan de wethouder is een vervolg op de door de gemeenteraad gesteunde moties van de SP over de aanpak van de verkeersveiligheid Koningin Wilhelminaweg/Goudkade/Onder de Boompjes. In de moties roept de SP de gemeente op om actief samen te werken met omwonenden bij de aanpak van deze onveilige verkeersknelpunten. Daarnaast steunde de gemeenteraad de wens van de SP om verder te kijken dan alleen de kruising. Ook de Koningin Wilhelminaweg en Onder de Boompjes moeten veiliger worden. Dat is de uitdrukkelijke wens van bewoners.


De wandeling met de wethouder vindt plaats op: Zaterdag 28 oktober, start om 11:00 uur, schoolplein basisschool de Goudakker, Reigerstraat 37.
 Zieke en gehandicapte kinderen morgen naar de Hoogvliegersdag Hilversum


20-10-2017


bron: Van de redactie

 


BODEGRAVEN/REGIO - Morgen, zaterdag 21 oktober, wordt er een speciale Hoogvliegersdag georganiseerd voor zieke- en gehandicapte kinderen uit Bodegraven, De Ronde Venen en Woerden. Mede dankzij diverse sponsors krijgen 35 kinderen op Vliegveld Hilversum een onvergetelijke dag. De dag was eerder gepland in september maar kon vanwege het slechte weer niet door gaan.

Zij worden voor 1 dag piloot. Ze gaan zelf een vliegtuig besturen en boven hun eigen woning vliegen. Daarnaast zijn er op de grond ook diverse activiteiten zoals het rijden met een vrachtwagen, mooie sportauto’s, komt de brandweer, politie, douane, marechaussee en de traumahelikopter. Ook ambassadeur Coen Swijnenberg zal er zijn, (Radio 538).
 


Help!! heeft u max gezien??


20-10-2017


bron: Van de redactie

 

BODEGRAVEN - Max is 17 oktober 2017 rond 11.00 uur weggerend vanaf de Grutto richting het industrieterrein. De eigenaren hebben met een speurhond een spoor kunnen volgen wat via de Grutto naar de Broekveldselaan via de N458 naar de Koninginneweg leidde. Hier is echter het spoor opgehouden en het kan heel goed zijn dat max hier nog ergens rond loopt. 

Max is een hondje uit Curacao en heel erg mensen schuw, probeer hem daarom ook niet te vangen maar neem direct contact met de eigenaar om te melden waar u hem heeft gezien. De eigenaar heeft het idee dat max zich op stille tijden zal verplaatsen, denk hierbij dus aan s ‘avonds tot en met de ochtend rond 8 uur. Hierna zal hij zich hoogst waarschijnlijk verstoppen tussen de bosjes. u kunt de eigenaar bereiken op 06 - 14450832.
 

Het is niet de bedoeling dat iedereen gaat zoeken het gaat nu echt om "spotten" van de hond. Houd het in de gaten maar ga niet roepen of een hond er op af sturen want dit jaagt hem waarschijnlijk alleen maar weg.
 

 


Halloween schminken


20-10-2017


bron: Van de redactie

 


BODEGRAVEN - Op dinsdag 31 oktober zijn alle kinderen welkom bij Praktijk voor Tandheelkunde “Oranjelaan” aan de Oranjelaan 1 A om zich te laten schminken in Halloween- achtige sferen! Het schminken kan tussen 15:00 uur en 18:00 uur.
 
 


Bingo ABVB in Rijngaarde


20-10-2017


bron: Van de redactie

 


BODEGRAVEN – De Algemene Ouderbond houdt wederom weer een gezellige bingo in Rijngaarde. Alle senioren uit Bodegraven en omstreken zijn van harte welkom. Voor de leden kost de entree € 1,00 en voor de introducés € 3,00, dit is inclusief een lot voor de loterij en koffie, thee en een drankje. De bingo is op donderdag 2 november 2017 om 13:45 uur.
 

De bingokaarten kosten per stuk € 0,40 en voor een hele kaart € 2,00 ook hiermee kunt u wederom leuke prijzen winnen. Aan het einde van de bingomiddag houden we nog een verloting. De lootjes kosten 4 stuks voor € 1,00 met heel veel mooie prijzen.
 


GoStores Gouda hoofdsponsor van Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis


20-10-2017


bron: Van de redactie

 


Gouda - GoStores Gouda wordt de hoofdsponsor van de Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis. Dinsdag 17 oktober werd de overeenkomst getekend door Jacco Ippel, voorzitter van ondernemersvereniging GoStores Gouda en manager van de Gamma en Remko van der Hammen, eigenaar van Organisatieburo Grand Canyon. Aansluitend werd er geproost op een succesvolle samenwerking met Wesley de Jong, penningmeester van de ondernemingsvereniging en manager van o.a. Pronto Wonen en Roselle Schot, marketingcommunicatie-specialist van Grand Canyon.Verbinding
Met het hoofdsponsorschap wil GoStores Gouda een bijdrage leveren aan Gouda en de evenementen die er gehouden worden. “Wat goed is voor Gouda, is ook goed voor GoStores Gouda,” vult Jacco Ippel aan. “Daarnaast kunnen we op deze manier een mooie verbinding maken met de binnenstad van Gouda.” De Goudse IJsbaan gaat dit jaar alweer haar 13e editie in en staat voor oer-Hollandse gezelligheid, sportiviteit en traditie. Waarden waar GoStores Gouda zich graag mee verbindt.


Samenwerking
Remko van der Hammen is erg blij met GoStores Gouda als hoofdsponsor. “De Goudse IJsbaan is een langgekoesterde droom van ons als organisatie, maar een droom komt niet zomaar uit. De Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis kan er alleen komen door partners zoals GoStores Gouda, met elkààr maken we het rond. Het feit dat een woonboulevard als GoStores Gouda zich met dit evenement verbindt, zegt alles over de unieke status van deze editie van de ijsbaan.”


Over GoStores Gouda
Bij GoStores Gouda vind je maar liefst 18 winkels op het gebied van huis, tuin en vrije tijd en 2 eetgelegenheden. Meer informatie: www.gostores.nl/gouda of www.facebook.com/gostoresgouda.


Over Organisatieburo Grand Canyon
Organisatieburo Grand Canyon organiseert al meer dan twintig jaar zakelijke bedrijfsevents en publieksevenementen als Gouda Beach Experience en de Goudse IJsbaan. Eigenaar Remko van der Hammen: “De Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis is veruit het leukste dat we ooit hebben gedaan. Alles wat we goed kunnen en leuk vinden komt samen in dit bijzondere project. De kroon op onze jarenlange ervaring!”
 


Tentoonstelling Vluchten naar Gouda


20-10-2017


bron: Van de redactie

 Gouda - Vluchten voor oorlogsgeweld is van alle tijden. Momenteel worden er jaarlijks meer dan 100 vluchtelingen geplaatst binnen de stadsgrenzen van Gouda.In deze tentoonstelling willen we de historische rol van vluchtelingen opvang in Gouda belichten, beginnende met de geschiedenis van het Vluchtoord Gouda. In Vluchtoord Gouda verbleven gedurende de Eerste Wereldoorlog enkele duizenden Belgische vluchtelingen. Om deze geschiedenis te kunnen plaatsen, schetsen we de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en van het Belgische vluchtelingenprobleem. Vluchten in de huidige tijd wordt in beeld gebracht in samenwerking met Vluchtelingenwerk Gouda.

De tentoonstelling is van 21 oktober 2017 t/m 10 februari 2018.
 


Finale ontwerpwedstrijd waterbewust landmark in Nieuwkoop


20-10-2017


bron: Van de redactie

 


Nieuwkoop - Honderd leerlingen van het Ashram College in Nieuwkoop werkten afgelopen weken aan het ontwerpen van een waterbewust landmark; een opvallend bouwwerk of element in het landschap dat met waterbeheer te maken heeft. Op 26 oktober presenteren zij hun plannen en ideeën tijdens de finale van de ontwerpwedstrijd.


Dat is een serieuze zaak, want het winnende ontwerp zal ook echt gemaakt worden en komt bij de Ruygeborg Hoeve in Nieuwkoop te staan. De winnaars mogen hun ontwerp zelf uitvoeren, onder begeleiding van vrijwilligers van de Metaalvakschool in Nieuwkoop.
Een jury, voorgezeten door Hans Pluckel, hoogheemraad van Rijnland, beoordeelt de ontwerpen. De eisen zijn hoog: het landmark moet de aandacht trekken, je moet er iets kunnen leren over waterbeheer en liefst ook iets kunnen doen. Daarnaast moet het stevig, duurzaam en veilig zijn. Dat is iets waar ook wethouders Annette Pietersen en Paul Platen goed op zullen letten.


Hoogheemraad Pluckel is enthousiast over het project: 'Wij vinden het belangrijk dat jongeren weten wat ons werk inhoudt, en hoe belangrijk het is. Ter voorbereiding op het maken van de ontwerpen verdiepten de leerlingen zich in waterbeheer en het werk van het hoogheemraadschap van Rijnland. Tijdens de lessen is gebruik gemaakt van het lesprogramma Waterwise dat de waterschappen hebben ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Wat zo leuk is aan dit project is dat de leerlingen de kennis die zij hebben opgedaan weer doorgeven via het landmark. Deze wordt geplaatst op een plek waar veel dagjesmensen komen.'


Docent John Takken heeft vier klassen van het Ashram College Nieuwkoop begeleid bij het project: 'Voor leerlingen is het bijzonder om te werken aan een project voor een echte opdrachtgever. Dat heeft toch een andere lading dan een gewone les beeldende vorming. Bij de ontwerpen die op 26 oktober gepresenteerd worden zitten echte pareltjes'.
 


Ruim 200 ideeën voor Woerden in rapport CDA


20-10-2017


bron: Van de redactie

 


Woerden - Het CDA Woerden heeft vandaag het IdeeënRapport gepubliceerd met meer dan 200 ideeën die werden opgehaald met de actie ‘Idee voor Woerden’. De ideeën van inwoners en verenigingen worden door het CDA meegenomen in het verkiezingsprogramma. De partij deelt de ideeën ook openbaar zodat iedereen aan de realisatie ervan kan werken.


In juni organiseerde het CDA onder de titel ‘Uw idee doet ertoe’ een actie om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen voor Woerden. Doel van de actie is om de goede ideeën van inwoners over de toekomst van de gemeente Woerden op te halen. Raadslid en initiatiefnemer Job van Meijeren: ‘Er zit zoveel denkkracht bij de inwoners, wij vinden het belangrijk dat die denkkracht wordt benut door de gemeente en de politieke partijen’. De actie leverde meer dan 200 ideeën op die door de partij deze zomer werden uitgewerkt in een IdeeënRapport.


Vandaag is dit rapport openbaar gepubliceerd zodat iedereen van de ideeën gebruik kan maken. Het CDA hoopt dat politieke partijen zich erdoor laten inspireren, dat de gemeente ze gebruikt in het beleid en dat organisaties en verenigingen ideeën adopteren. Het CDA zelf verwerkt de ideeën ook in het eigen verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van maart 2018. Van Meijeren: ‘Maar het zou natuurlijk gek zijn als we deze ideeën voor onszelf houden: het zijn de ideeën van inwoners, en ze zijn vóór Woerden, dus ze zijn van en voor ons allemaal’.


Bij de publicatie van het rapport maakte het CDA ook een prijswinnaar bekend. Jeanine van de Bruinhorst wint een reis naar Den Haag om samen met een Tweede Kamerlid een dagje Haagse politiek mee te maken. Jeanine diende het idee in om in het Schilderskwartier schilderijen op te hangen van Hollandse meesters, naar analogie van de schilderijen in het stadscentrum, maar dan passend bij de straatnamen in de wijk. Haar idee werd als winnaar geloot uit alle ideeën die werden ingediend.
 


Kidsclub op 1 november


20-10-2017


bron: Van de redactie

 


Woerden - De Kidsclub van Inloophuis ‘Leven met kanker’ is voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar die in hun gezin te maken hebben met kanker of een andere chronische of levensbedreigende ziekte en die zin hebben in een gezellige middag. Naast een leuke activiteit en gezelligheid is er ook altijd een luisterend oor voor degenen die hun verhaal kwijt willen. Op woensdag 1 november is ons Inloophuis weer speciaal open voor kinderen. Deze keer gaan we handletteren. De Kidsclub is van 14.30 tot 16.30 uur en bij het Inloophuis ‘Leven met kanker’ aan de Wilhelminaweg 12 in Woerden.
 

Dus heb jij te maken met iemand in jouw gezin of familie die kanker, een chronische of levensbedreigende ziekte heeft, ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je in contact komen met meisjes en jongens die hetzelfde meemaken? Kom dan op woensdag 1 november. Je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen.


Meer informatie vragen of aanmelden uiterlijk op maandag 30 oktober telefonisch op 0348-447643 of 06-14004496 of via: info@inloophuislevenmetkanker.nl.
 


PubQuiz


20-10-2017


bron: Van de redactie

 


Ter Aar - Op vrijdag 10 november staat er weer een mooie, oude vertrouwde PubQuiz op het programma. Gemaakt en gepresenteerd door Frank Langeveld.Het is in de Vlinder, in de achterste zaal, aan de Aardamseweg 75 in Ter Aar. De starten is om 21.00 uur. Dit keer is er een speciale mini-ronde bij. U kunt meedoen met een team van 4 tot 6 personen.  U kunt u ticket hier bestellen  
 


Gespreksavond over de lokale democratie


19-10-2017


bron: Van de redactie

 BODEGRAVEN-REEUWIJK - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee aan het Testlab Lokale Democratie: een pilotproject over het functioneren van de lokale democratie. Voor dit onderzoek maken we een ‘foto’ van de democratie in onze gemeente. Op donderavond 2 november 2017 gaan inwoners, raadsleden en collegeleden hierover in gesprek en u bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De foto van de lokale democratie laat zien hoe het er met de lokale democratie in Bodegraven-Reeuwijk voor staat. Centrale vragen zijn: worden inwoners voldoende betrokken bij het beleid? Is er genoeg ruimte voor maatschappelijke initiatieven? Hoe functioneert de gemeenteraad? Welke verbeteringen zijn er mogelijk?

Op zoek naar verbeterpunten
De afgelopen weken is input verzameld voor deze foto. Er is een enquête uitgezet bij inwoners en andere betrokkenen, ook zijn inwoners geïnterviewd over de lokale democratie. Samen met de inbreng van de gesprekavond kan daarmee op 2 november de daadwerkelijke foto van de lokale democratie worden gemaakt. Tijdens de bijeenkomst wordt de verzamelde input met inwoners, raadsleden en collegeleden besproken. Gezamenlijk formuleren zij vervolgens de mogelijke verbeterpunten voor de lokale democratie.


Komt u ook?
Denkt en praat u mee op 2 november? U kunt zich tot 30 oktober voor deze bijeenkomst aanmelden via griffie@bodegraven-reeuwijk.nl. In verband met de omvang van de zaal is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij!

Datum : 2 november 2017
Locatie : Gemeentehuis Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 te Bodegraven
Tijdstip : 19.30-21.30 uur


Over Testlab Lokale Democratie
Het Testlab Lokale Democratie wordt georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voor dit onderzoek brengen negen pilotgemeenten, waaronder Bodegraven-Reeuwijk, in kaart hoe het er met de lokale democratie voor staat. Het Testlab Lokale Democratie moet helpen gericht keuzes te maken voor de ontwikkeling naar een meervoudige democratie.
 


Schoolfoto’s in de picture


19-10-2017


bron: Van de redactie

 


REEUWIJK - Tijdens de maand van de geschiedenis wordt er in het weekend van 28 en 29 oktober in het Streekmuseum Reeuwijk aan de Oudeweg extra aandacht geschonken aan oude schoolfoto’s. Jaren geleden is het Streekmuseum begonnen oude klassenfoto’s te verzamelen en te beschrijven. De collectie bevat nu zo’n 1400 foto’s, in ruim dertig albums, geordend per school, vanaf 1900 tot heden.
Het Streekmuseum heeft een rijke collectie over de geschiedenis van het “Het Groene Hart”. Behalve een grote collectie voorwerpen heeft het Streekmuseum een omvangrijke verzameling foto’s. De collectie omvat zo’n 6000 beelden van o.a. dorpsgezichten van alle kernen van Reeuwijk, inclusief Driebruggen en Waarder. Foto’s van bestaande, maar ook van verdwenen boerderijen en huizen, familiefoto’s, verenigingsfoto’s en schoolfoto’s. Voor de fotocollectie wordt het programma FotoBase gebruikt. Het heeft snufjes die onontbeerlijk zijn, zoals de koppeling van informatie en namenlijsten aan de foto’s.


Op de foto de School met de Bijbel 1942


Bent u op school geweest in de kernen van Reeuwijk, inclusief Driebruggen en Waarder, dan is dit een leuke gelegenheid om oude klassenfoto’s te bekijken. Graag zouden wij onze collectie ook verder uitbreiden met uw klassenfoto(‘s). Deze wordt dan ter plaatse gescand en u kunt de foto direct weer meenemen.


U bent van harte welkom in de filmzaal van het museum om de schoolfoto’s te bekijken en wellicht oud klasgenoten te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig. U kunt dus vrij in- en uitlopen.
zaterdag 28 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur en  zondag 29 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. 


Popkoor Mix Voices op zoek naar nieuwe leden


19-10-2017


bron: Van de redactie

 


BODEGRAVEN - Vorig jaar werd in Bodegraven het popkoor Mix Voices opgericht als onderdeel van de organisatie Vocaal Regionaal van Dick van Bokkem.
 

Het is een laagdrempelig koor waarvoor geen kennis van het notenschrift of een stemtest nodig is.
Het repertoire van het koor, dat onder leiding staat van de professionele zangcoach Merel Moelker, bestaat uit populaire nummers uit een breed genre. De koorleden ontvangen thuis MP3-bestanden die per stemgroep door professionals zijn ingezongen. Na een keuze van een stemgroep te hebben gemaakt kan deze thuis of onderweg worden geoefend. Zo is er heel snel een leuk resultaat.  De enthousiaste koorleden willen het koor graag wat uitbreiden en zijn op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen om het koorgeluid nog verder in te kleuren.
 

Indien u geïnteresseerd bent om mee te gaan zingen in een niet al te groot en heel gezellig koor bent u van harte welkom op de wekelijkse repetitieavond. De repetities worden gehouden op woensdagavond van 19:30-21:30 uur in de Prinses Beatrixschool aan het Dronenplein in Bodegraven.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Dick van Bokkem, tel. Nr. 0651505768 of de website www.mixvoices.nl raadplegen.
 


Inloopbijeenkomst entreegebied Reeuwijkse Hout


19-10-2017


bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

 


REEUWIJK - Groenalliantie Midden-Holland werkt in het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie aan het verbeteren van recreatiegebieden in het Groene Hart. Doel is de terreinen nog aantrekkelijker te maken voor recreanten. Eén van de projecten is het verbeteren van de entree van Reeuwijkse Hout door deze herkenbaarder, uitnodigender en groener in te richten. Denkt u hierover mee?
Op dinsdag 24 oktober bent u van harte welkom om kennis te nemen van de plannen en van gedachten te wisselen met medewerkers van Groenalliantie. Inloop tussen 17.00 en 20.00 uur in het clubgebouw van hockeyclub HCRB, Reeuwijksehoutwal 1 te Reeuwijk. Aanmelden is niet nodig.


Datum: dinsdag 24 oktober
Tijd: 17.00 - 20.00 uur
Locatie: Clubgebouw hockeyclub HCRB, Reeuwijksehoutwal 1 in Reeuwijk-Brug


Over het project
Reeuwijkse Hout ligt pal aan de A12 en is van regionale betekenis voor de recreant. Het recreatiegebied is op zichzelf al aantrekkelijk, maar het heeft ook een functie als startpunt voor tochten naar andere delen van de Reeuwijkse Plassen en het Groene Hart. De komst van het Landalpark heeft een boost gegeven aan het gebied. Paviljoen Reeuwijkse Hout en het centrumgebouw van Landal bieden prima horecavoorzieningen. Reeuwijkse Hout biedt goede mogelijkheden voor strand- en oeverrecreatie. De aanpak van de entree is het eerste project dat Groenalliantie gaat uitvoeren om het gebied te verbeterenen te verfraaien.


Meer weten?
Kijk op www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl.
 


Breakfast at Tiffany's


19-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

BODEGRAVEN - In de maand van de geschiedenis mag een oude film, een klassieker, zeker niet ontbreken! De keuze is gevallen op Breakfast at Tiffany’s.


 

Audrey Hepburn en George Peppard spelen in deze film de sterren van de hemel. Voor velen van u jeugdsentiment, voor anderen een kennismaking met deze topacteurs uit vroeger tijden.
Holly, een jonge vrouw uit New York, ontmoet Paul wanneer hij naar haar appartementencomplex verhuist. Hij wordt onderhouden door een rijke, oudere vrouw, en heeft de ambitie om het te maken als schrijver. Holly werkt als een dure callgirl, en is op zoek naar een rijke, oudere man om te kunnen trouwen. Wanneer Holly en Paul verliefd worden bedreigt dit het leventje van beiden.


Woensdag 25 oktober 2017
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 8.50 (inclusief consumptie)

Direct tickets bestellen »

 

 


Inner Wheel Bodegraven doneert €2.500,= aan Microkrediet voor Moeders


18-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

BODEGRAVEN - Onlangs overhandigde Hélène van Velzen namens Serviceclub Inner Wheel tijdens de clubbijeenkomst een cheque met een prachtig bedrag van €2.500,= aan Nikaj Junte en Wim Rietveld van Microkrediet voor Moeders.


Serviceclub Inner Wheel kiest elk jaar diverse goede doelen (lokaal, nationaal en internationaal) waarvoor ze geld inzamelen. Microkrediet voor Moeders is er dit jaar één van. De kracht van het kleine, net zoals het doel van Microkrediet voor Moeders: zeer arme vrouwen in Azië helpen met een kleine lening zodat ze zelf een eigen bedrijf op kunnen zetten. Op deze manier krijgen ze de kans om de kwalit eit van hun leven en dat van hun kinderen te verbeteren. Daarnaast sluit de missie van Microkrediet voor Moeders goed aan bij de gedachtegang van Inner Wheel: vrouwen in staat stellen hun eigen potentieel en kracht te manifesteren wat zorgt voor groei in hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
 

 


Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie


18-10-2017


bron: Van de redactie

 


BODEGRAVEN - Op 19 en 20 oktober a.s. worden door Luinstra Bodemenergie de bronnen geboord voor de nieuwe huisvesting van Merosch. Hierdoor kan het kantoor verwarmd en gekoeld worden door middel van opgeslagen warmte en koude in de bodem. Een belangrijke stap voor het duurzaam renoveren van de ‘oude gymzaal’. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt.

Adviesbureau Merosch is in de zomer van 2017 gestart met de renovatie van een gymzaal uit 1955 aan de Laan van Turkenburg in Bodegraven. Vanaf januari 2018 wordt de zaal door de onderneming in gebruik genomen als kantoor. Geheel volgens de bedrijfsfilosofie wordt de renovatie van het pand uitgevoerd op een verregaande circulaire en duurzame manier.Belangrijke stap verduurzaming kantoor
Deze week wordt een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van het pand. De bronnen worden geboord om een gesloten bronsysteem aan te leggen. De warmte in de zomer en de kou in de winter wordt opgeslagen, zodat dit gebruikt kan worden om te koelen en te verwarmen wanneer dit nodig is. Met een gesloten bronsysteem in combinatie met een warmtepomp levert dit een duurzaam en rendabel klimaatsysteem. Doordat dit systeem wordt aangelegd is er ook geen aardgas meer nodig.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website


Suntours: Karten


18-10-2017


bron: Van de redactie

 

BODEGRAVEN - Jongerencentrum De Zon organiseert ook de komende periode weer veel activiteiten. Een van die activiteiten die op het programma staat is Suntours: Karten! Ben jij de nieuwe Max Verstappen? Of ben jij zelfs beter? Kom dat dan laten zien! We gaan rijden in de Kartfabrique in Utrecht.

Als toetje gaan we ook nog eens een potje lasergamen! Dus 2 activiteiten voor de prijs van 1! Kosten voor deze vette middag zijn maar €15,- en is inclusief vervoer en consumpties.Suntours is een initiatief van SSCB De Zon en organiseert elke maand een vette activiteit voor jongens en meiden van 12 tot en met 18 jaar. De hier opvolgende activiteit is laser gamen. Meer info en inschrijven kan via www.dezonbodegraven.nl/suntours. Volgende maand gaan wij naar Prison Island, dat is een super gaaf spel in Utrecht en het lijkt op een escape room maar dan groter en gaver. Deze is dan op 2 december. 

 


Vrachtwagen sleurt auto enkele kilometers mee


18-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

BODEGRAVEN - Een bestuurder van een auto knalde dinsdagmiddag op de A12 achterop een rijdende vrachtwagen. Deze werd hierna enkele kilometers meegesleurd. De Bestuurder van de vrachtwagen had namelijk niks door. Andere weggebruikers attendeerde de man op zijn bijzondere vracht en deze is toen de parkeerplaats bij de A12 opgereden. De bestuurster van de auto zat bekneld en moest door de brandweer uit haar voertuig bevrijd worden, ze is hierna overgebracht naar het ziekenhuis.


Foto: Politie
 

 


Over drie weken heeft Bodegraven een Domino’s Pizza vestiging


17-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

BODEGRAVEN – De Bodegravers moeten nog drie weken geduld hebben en dan is de opening van de vestiging van Domino’s Pizza in de Markstraat. Als alles goed gaat is de opening van de pizzazaak op donderdag 9 november.  

 


Monique Jonker, lijsttrekker PvdA Bodegraven-Reeuwijk


17-10-2017


bron: Van de redactie

 


BODEGRAVEN-REEUWIJK - Tijdens de ledenvergadering werd Monique Jonker unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018. 

Een nieuw gezicht voor de lokale PvdA, maar zeker geen onbekend gezicht in Bodegraven-Reeuwijk. “Ik ben er trots op om de PvdA-kar te mogen trekken voor komende verkiezingen”, aldus Monique. “Begin dit jaar heb ik me behoorlijk kwaad gemaakt over de manier waarop Bodegraven omgaat met jongeren en andere kwetsbare groepen in onze gemeente. Voor mij een belangrijk reden om me actief bezig te gaan houden met de gemeentepolitiek. Daarbij sluit de PvdA het beste aan bij mijn visie en ideeën”. Met het vertrouwde maar nu ook nieuwe elan gaat de PvdA doelbewust aan de slag om de gemeente toekomstgericht en sociaal sterker te maken. Hiervoor is het verkiezingsprogramma: “Gewoon Doen” de leidraad.


Wie is de kersverse lijsttrekker? Monique vertelt graag iets over haar haarzelf: “ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Met veel plezier werk ik met- en voor kinderen met een verstandelijke beperking. Onderdeel van mijn werk is tevens het begeleiden van leerlingen en stagiaires. Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ben ik heel lang betrokken geweest bij de organisatie van de vakantiespelen. Dit jaar konden we het 50e jubileum vieren met maar liefst duizend kinderen. Het organiseren en besturen van dergelijke grootschalige evenementen is een echte hobby van mij. Bestuurlijke functies heb ik jaren vervuld bij de Zon en daarnaast ook zitting gehad in de WMO raad. Als pur sang vrijwilliger wil ik me blijven inzetten voor de gemeenschap en nu tevens aan de slag gaan om in de politiek draagvlak te krijgen voor mijn idealen”.


Het bestuur van de PvdA Bodegraven-Reeuwijk is bijzonder ingenomen met de keuze van de ledenvergadering. Er treedt een nieuwe generatie aan die zich nu al inzet in de lokale politiek door aan te sluiten bij de fractie. Op deze wijze kan de huidige generatie gewaardeerde politici ruim voor de komende verkiezingen het stokje overdragen en zorgen voor een standvastige PvdA in Bodegraven-Reeuwijk. Kijk op www.bodegravenreeuwijk.pvda.nl voor meer informatie over het verkiezingsprogramma en de standpunten.

 


Noodaggregaat voor 38 huishoudens na stroomstoring


17-10-2017


bron: Van de redactie

 

 


REEUWIJK/DRIEBRUGGEN - Dinsdagmorgen rond 12.00 uur heeft er in Reeuwijk en Driebruggen een grote stroomstoring plaatsgevonden. In totaal waren 769 huishoudens getroffen. Netbeheerder Stedin heeft inmiddels de stoomstoring grotendeels opgelost. De oorzaak was een defecte kabel. Wel krijgen 38 huishoudens een noodaggregaat.
 

 


Wonen bij September start woonhuis voor ouderen met geheugenproblemen in Bodegraven


17-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

"Informatieavond voor buurtbewoners Willem de Zwijgerstraat op 24 oktober"


BODEGRAVEN - September, aanbieder van liefdevolle zorg aan mensen met geheugenproblemen, opent eind 2018 de deuren van een nieuw woonhuis voor ouderen met geheugenproblemen aan de Willem de Zwijgerstraat 20 in Bodegraven.


Informatieavond 24 oktober in gemeentehuis
Wonen bij September brengt u graag op de hoogte van de plannen die in de afgelopen periode zijn gemaakt en nodigt alle buurtbewoners en andere geïnteresseerden van harte uit om op dinsdag 24 oktober een speciale informatieavond bij te wonen. Oprichter Michiel van Putten en Martine van Pernis, locatieverantwoordelijke in de aanloop naar de opening, zullen de plannen presenteren en vragen beantwoorden. Ook Ivo Delsing Nicolaas van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen.


Vanaf 19.30 uur bent u welkom, de presentatie en toelichting van de plannen zal om 20.00 uur starten. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk.


Liefde, aandacht, betrokkenheid
In de woonhuizen van September wonen mensen met geheugenproblemen. Kleinschalige en sfeervolle woonhuizen waar liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop staan. September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen. In het nieuwe huis in Bodegraven zal plek zijn voor 23 bewoners.


September is in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevende zorgverlener die persoonlijke zorg verleent aan mensen met geheugenproblemen. De bewoner staat hierbij altijd centraal.


Aanpak September voorziet in snelgroeiende behoefte
De groep mensen met geheugenproblemen in Nederland neemt jaarlijks toe met 30.000 personen. Tegelijkertijd verlangen bewoners en directe familie steeds nadrukkelijker naar zorg die aansluit op hun wensen in plaats van die van de zorginstelling. Door het slimmer organiseren en het beperken van overheadkosten, maakt September persoonlijke zorg betaalbaar. Hierdoor neemt de kwaliteit van leven voor bewoners van September-huizen toe.


Bijeenkomst 24 oktober 2017
Gemeentehuis Bodegraven-Reeuwijk
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven


Deuren open: 19.30 uur
Start bijeenkomst: 20.00 uur
 

 


Rode zon


17-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Vandaag is de zon heel anders dan anders. De kleur is een waterige rode zon. De oorzaak hiervan is het rook van de bosbranden in Portugal en Spanje en door Saharazand.


Foto: Digitale Bodegraafse Krant


Het KNMI laat weten dat het vandaag helder weer is maar dat het lijkt alsof er sluierbewolking hangt. Het zand en rook houden het blauwe licht van de zon tegen en laten het rode licht door. De temperatuur valt hierdoor 2 tot 4 graden lager uit dan verwacht.
 

 


Krant delen


17-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Een krant die iedere dag als een cadeautje voor het ontbijt op de deurmat ploft is fijn om op je gemak te lezen. Wilt u het plezier van lezen en bijblijven met anderen delen? Dat kan!

Het Huis van Alles in uw dorp is reuze blij met actuele kranten voor op de leestafel. Is uw NRC, AD, Volkskrant, Trouw of andere krant gelezen en heeft deze geen betere bestemming dan de oud papierbak, dan doet u dorpsgenoten een groot plezier als u deze door de brievenbus van het Huis van Alles wilt gooien of nog beter, als u in ruil voor een kopje koffie deze regelmatig langs komt brengen. 

 

 


Lezing Genealogie


17-10-2017


bron: Van de redactie

 

BODEGRAVEN - Wegens een succesvolle avond afgelopen mei gaan we maandagavond 23 oktober weer een lezing genealogie doen.


Ben je benieuwd wie je voorouders zijn? Als je de geboortedatum, naam en plaats weet van je opa/oma in ieder geval met een jaartal van voor 1912, dan kan het heel makkelijk zoeken zijn.
Willem Markus die zich al ruim 30 jaar bezig houd met genealogie, komt het e.a. vertellen en we gaan met elkaar actief aan de slag om je stamboom te onderzoeken, neem je ipad of laptop mee.

Om een ieder voldoende aandacht te kunnen geven en met zijn stamboom op weg te helpen, zijn er een beperkt aantal plaatsen.

Entree vanaf 20:00 € 5,- incl. koffie/thee.
Aanmelden bij hoeknegenentwintig@gmail.com of bel. 06-15263957
Locatie: Hoek 29, Markstraat 27-29 in Bodegraven


Rohda’76 en sponsoren tekenen contracten


17-10-2017


bron: Van de redactie

 


BODEGRAVEN - Onlangs bereikte Rohda’76 overeenstemming met maar liefst zes hoofdsponsoren. Het gaat om zes lokale bedrijven, te weten Bodegraafse Bewakings Dienst (BBD), De Knikker Keukens, Domburg Bodegraven, Lok Techniek, Domburg van der Panne en Projectbureau Rijnland. Vertegenwoordigers van deze ondernemingen en het verenigingsbestuur zetten voorafgaand aan de competitiewedstrijd Rohda’76 tegen Floreant hun handtekening onder de contracten.
De spelers van het eerste en tweede elftal gaan zich hullen in de nieuwe tenues, net als de hoogste junioren. De elftallen gaan - bij toerbeurt - drie verschillende tenues dragen waarop twee reclame-uitingen op één shirt staan.

Vlnr: Kees de Jong (penningmeester Rohda’76), Dirk van Meijeren (Rijnland), Leen Vonk (BBD), Edwin van de Panne (Domburg van de Panne), Janine de Knikker (De Knikker Keukens), Roelof Lok (Lok Techniek), Peter Domburg (Domburg Bodegraven) en Erik Dijk (sponsorcommissie Rohda’76).
Foto: Kees van der Wilk
 


Zaterdag 21 oktober: gratis controle en reparatie fietsverlichting


17-10-2017


bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

 

 

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Nu het langer donker is, is het extra belangrijk dat de verlichting op de fiets het doet. Fietsen in het donker zonder licht en goede reflectoren op de fiets is gevaarlijk en het laat andere weggebruikers schrikken. Bovendien kun je er een boete van maar liefst € 55, voor krijgen.
Daarom kunt u op zaterdag 21 oktober gratis terecht bij alle rijwielhandelaren in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om uw fietsverlichting te laten controleren en repareren. *Voor een eventuele reparatie hoeft u alleen de materialen te betalen, het arbeidsloon wordt niet in rekening gebracht. In de week van maandag 23 oktober tot en met zaterdag 28 oktober geven de rijwielhandelaren bovendien 10% korting op reparatie- en materiaalkosten.
 

Tijdens de actiedag en –week kunt u gratis terecht bij de deelnemende rijwielhandelaren
 

Veelenturf Tweewielers, (foto) Oud Bodegraafseweg 14, Bodegraven
Fietspad Tweewielers, Noordstraat 34, Bodegraven
Janwillem Bodegraven, Kerkstraat 53, Bodegraven
Bike Totaal Nomen Tweewielers, Raadhuisweg 29-31, Reeuwijk


Controleren en informeren
Ook de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) besteden in oktober extra aandacht aan fietsverlichting. Fietsers zonder (goedwerkende) verlichting worden door hen staande gehouden en gevraagd de fietsverlichting te repareren. Ook op de basisscholen in Bodegraven-Reeuwijk wordt aandacht besteed aan het belang van goedwerkende fietsverlichting en de juiste reflectiematerialen op de fiets. 

 


6 jaar cel voor brand tankstation De Andel


17-10-2017


bron: Van de redactie

 

 


Gouda - De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 6 jaren voor brandstichting, poging doodslag, vernieling en rijden onder invloed. De straf is conform de eis van de officier van justitie.

Brandstichting
De man is op 3 september 2016 om een einde aan zijn leven te maken opzettelijk met zijn auto tegen een brandstofpomp van tankstation De Andel in Gouda gereden. Hierdoor is een grote verwoestende brand ontstaan. Het hele tankstation is, op het shopgebouw na, uitgebrand en het shopgebouw heeft forse rook- en waterschade opgelopen. De schade bedraagt zo’n 3 miljoen euro.


Poging doodslag, vernieling en rijden onder invloed
De rechtbank oordeelt dat de man door zijn handelen de kans heeft aanvaard dat hierdoor personen om het leven zouden kunnen komen. De mensen die met hun auto naast de geraakte pomp stonden, konden zich ternauwernood uit de voeten maken. De mensen in de tankshop zagen de auto met grote snelheid op zich afkomen en hebben gevreesd voor hun leven. De rechtbank acht eveneens bewezen dat meerdere auto’s die in het tankstation stonden door de man opzettelijk zijn vernield. Tenslotte is bewezen dat de man gereden heeft onder invloed van alcohol.


Gevolgen
De man mag van geluk spreken dat er – behalve hij zelf - niemand gewond is geraakt. Dat dit uiteindelijk niet is gebeurd is een omstandigheid die geenszins aan hem te danken is. Hij heeft met zijn handelen – naast grote (financiële) schade - paniek, onrust en gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt bij zowel de slachtoffers als in de samenleving. Dit alles rekent de rechtbankverdachte zwaar aan.


Toerekeningsvatbaarheid
De man is in het Pieter Baan Centrum geobserveerd door deskundigen. Hij heeft aan deze onderzoeken nauwelijks willen meewerken. Nu de deskundigen geen uitspraak kunnen doen over het al dan niet bestaan van een stoornis bij de man is het voor de rechtbank niet mogelijk om aan hem een maatregel op te leggen. De rechtbank kan niet anders dan hem een hoge gevangenisstraf opleggen.


Schadevergoeding
De vordering tot schadevergoeding van de medewerkster van de tankshop wordt toegewezen ter hoogte van een bedrag van € 2.447,41. De andere benadeelde partij is niet-ontvankelijk in de vordering, nu deze niet van eenvoudige aard is. Deze kan worden voorgelegd aan de civiele rechter.
 

 


Irishof organiseert ’SympoZIEum’ over mogelijkheden met visuele beperkingen


17-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

Gouda - Donderdag 16 november organiseert Irishof het ’SympoZIEum’; een interessant congres voor zowel professionals als voor mensen met een visuele beperking over de behandelingen en mogelijkheden voor volwassenen met deze beperking. Het programma start om 9.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. De toegang is gratis. Inschrijving onder vermelding van naam en contactgegevens van de deelnemer en eventuele begeleider via ida.vanvianen@zorgpartners.nl of 06 51 49 64 41 is vanwege het geringe aantal plaatsen wenselijk.

Op het programma van het ‘SympoZIEum’ staan lezingen verzorgd door Irishof en Bartiméus over onder meer doofblindheid en visuele waarnemingsproblemen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel. Ook worden er workshops gegeven voor professionals over hulpmiddelen en verlichting en voor mensen met een visuele beperking over 3D schilderen en de Orion Webbox. Het congres wordt afgesloten met luisterliedjes en conferences van kleinkunstenares Charlotte Glorie.Irishof aan de Middenmolenlaan 266 in Gouda is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van mensen met een visuele beperking in Gouda en regio. Bartiméus is de landelijk expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen.

 

 


40 vragen bomenkap Burgemeester H.G. van Kempensingel


17-10-2017


bron: Van de redactie

 

Woerden - De fractievoorzitters van alle partijen hebben een bericht gekregen van bewoners van de Kempensingel. Het betreft een bezwaar op de voorgenomen bomenkap voor de reconstructie van de Kempensingel. 

Uit het bericht blijkt dat de bomen ook door de gemeente Woerden worden aangemerkt als gezond en er geen noodzakelijkheid is om deze bomen te kappen vanuit het oogpunt van veiligheid. Na de voorgenomen kap en reconstructie worden er parkeerhavens gemaakt. Een groot gedeelte van de direct aanwonenden tekent hier protest tegen aan, en een lange lijst met handtekeningen zit daarom bij het bericht.
 

Niet geheel onbelangrijk is ook de uitstraling van deze bomen voor de Singel en de karakteristieke bomen die daarlangs staan. Eerder kwamen ook al eens de bomen op de Nassaukade aan bod, daar waren het juist de inwoners die de bomen weg wilden hebben omdat ze al jaren last van deze bomen hebben. Destijds werden die bomen extra gesnoeid omdat ze beeldbepalend zijn.
 

De vraag naar parkeerplaatsen is zover ons bekend niet door de buurtbewoners geuit, het lijkt erop dat de plaatsen door bezoekers van de binnenstad worden gebruikt. De indieners van de vragen zijn benieuwd naar onderbouwing van de nieuw te creëren parkeerplaatsen.
 

De fracties vragen zich af hoe het zover kan komen dat gezonde en eveneens beeldbepalende bomen mogelijk moeten wijken voor parkeerplaatsen zelfs als de direct aanwonenden dit niet willen:

1. Waarom zijn de beeldbepalende bomen aan de Burg. H.G. Kempensingel genomineerd voor de kap terwijl ze gezond en veilig zijn?
2. Wat zijn de afwegingen om de wens tot behoud van de bomen door direct aanwonenden niet te honoreren?
3. Zijn de parkeerplaatsen noodzakelijk voor de parkeerdruk uit de buurt of voor overloop uit de binnenstad bedoeld?
4. Op welke wijze gaat het college met het bezwaar van de bewoners om in het kader van wijkgericht werken en Woerden zegt ‘ja,tenzij’ ?
 

 


Herbestemming monumentale apotheek Bodegraven


16-10-2017


bron: Van de redactie

 


BODEGRAVEN -  De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor het herbestemmen van de monumentale apotheek en het erachter gelegen monumentale apothekerslaboratorium aan de Brugstraat 1 in Bodegraven. De plannen voorzien in daghoreca, luxe huurappartementen en een vrijstaande koopwoning midden in het centrum aan de Brugstraat/Wilhelminastraat in Bodegraven.

Het prominent gelegen pand, dat dateert van eind 19e eeuw en de laatste eeuw in gebruik was als apotheek krijgt een nieuwe invulling nu de apotheek verhuist naar het gezondheidscentrum. Het hoofdgebouw wordt getransformeerd naar huurappartementen en een ruimte met daghoreca. Het erachter gelegen karakteristieke bijgebouw op eigen perceel wordt gerestaureerd en omgebouwd tot vrijstaande koopwoning, met tuin en parkeerplaats op eigen terrein.

Het plan voor deze herbestemming dat de afgelopen anderhalf jaar is ontwikkeld, houdt rekening met het feit dat beide gebouwen een gemeentelijk monument zijn. De authentieke details worden zorgvuldig gerestaureerd en de gebouwen behouden de karakteristieke uitstraling. Initiatiefnemer Daan Versteeg, van projectontwikkelaar ACRRE: “Vanaf het moment dat wij het pand bezochten, raakten we verliefd op de plek en de uitstraling van binnen en buiten. Het plan dat wij hebben uitgewerkt met restauratie architect Marco Bruijnes is tot stand gekomen in goed overleg met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de erfgoedcommissie, de monumentenwacht en de Bodegraafse ondernemersvereniging. Bodegraven krijgt er weer twee prachtige, gerestaureerde panden in het centrum bij. Wij hebben erg veel zin om het wat versleten aanzicht snel te verbeteren, zodra de apotheek is verhuisd”Start verkoop vrijstaand laboratorium
Op zaterdag 28 oktober start de verkoop van de vrijstaande woning aan de Wilhelminastraat. Tussen 11.00 en 12.00 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom in het voormalige laboratorium aan de Wilhelminastraat 2E om de plannen te bekijken. Een unieke kans om de transformatie van het gebouw vanaf de start mee te maken.

De verkoop van het vrijstaande laboratorium is in handen van Riggeling Makelaars uit Bodegraven. Meer informatie over de woning vindt u op www.facebook.com/wilhelminastraat2E of neem contact op met Riggeling Makelaars via 0172-611 100.


Bingo in het Huis van Alles in Driebruggen, leuk voor jong en oud in de Herfstvakantie


16-10-2017


bron: Van de redactie

 


DRIEBRUGGEN - Op donderdag 19 oktober om 14.00 uur wordt er in het Huis van Alles Driebruggen een gezellige bingo georganiseerd! Omdat het herfstvakantie is, zijn de (klein) kinderen natuurlijk ook van harte welkom. Er zijn leuke prijsjes te winnen! Kom gezellig meespelen!

Elke donderdagmiddag is er in het Huis van Alles altijd al Spelatelier met koffie-inloop, de bingo is een extra activiteit. Iedere inwoner van Driebruggen mag aanschuiven. Kosten: € 0,50 per ronde, koffie en thee met een koekje € 1,-.

Het Huis van Alles is te vinden op het Laageind 1 te Driebruggen. Meer informatie, kijk op www.buurbook.nl of op facebook Huis van Alles Driebruggen.

 


Streekwinkel opent zijn deuren in Boskoopse proeftuin


16-10-2017


bron: Van de redactie

 


 

Boskoop - Ze staat te popelen om te beginnen en barst van de ideeën: uitbater Desiree Niesing, van origine een Boskoopse, viert op 28 oktober de officiële opening van haar Streekwinkel de Proeftuin aan het Boskoopse Rijneveld 153.
 

Idyllisch
Voor de Boskopers welllicht bekend terrein, maar de achteloze bezoeker van de Proeftuin van Holland zal blij verrast zijn: verscholen tussen de sierheesters, rozen, coniferen en de voor het Groene Hart zo kenmerkende sloten en plassen vind je niet alleen de nieuwe winkel van Desiree, maar de bezoeker kan er ook terecht voor een heerlijk kopje thee, koffie of een versgeperst sapje in Theeschenkerij de Proeftuin. Men kan er zelfs een gezinsuitje van maken: kinderen kunnen ravotten in het Speelbos terwijl ouders een kijkje nemen in de winkel of genieten van het zonnetje, een cappuccino en de prachtige natuur.
 

Verrassingen
Al sinds ze weet dat haar droom van een eigen winkel gaat uitkomen, struint Desiree markten, websites en boerderijen af op zoek naar de mooiste en verrassendste streekproducten. ‘Ik heb zelfs mijn eigen streekwinkelbroodje met een unieke receptuur!’ Ook haar passie voor natuurlijke materialen, voor planten en voor eigenzinnig speelgoed zal terug te zien zijn in de winkel: je kunt er terecht voor originele cadeaupakketjes, van babyshower tot Boskoops kerstpakket met een van de unieke planten die het terrein rijk is.

 

In petto
Het houdt niet op bij de winkel. Desiree geeft ook workshops en gaat deze winter al een fair organiseren. ‘Dit unieke stukje natuur biedt zo veel opties en nodigt uit tot samenzijn, ontspannen en genieten!’ Op de Facebookpagina van Streekwinkel de Proeftuin kan men de activiteiten van de winkel, vaak in combinatie met de Theeschenkerij, volgen. ‘Maar nu eerst maar eens open!’ Mensen zijn van harte welkom een kijkje te komen nemen vanaf woensdag 11 oktober. De winkel is geopend van woensdag t/m zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur. 

Officiële opening Streekwinkel de Proeftuin, zaterdag 28 oktober, 17:00 uur, Rijneveld 153, Boskoop

 


Amsterdamse Limburgers in Arti Legi


16-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

Gouda - Dit najaar presenteert Arti Legi van 19 oktober t/m 5 november de tentoonstelling Amsterdamse Limburgers. Deze Limburgse kunstenaars vervolgden na de tweede wereldoorlog hun opleiding in Amsterdam en verwierven van daar uit hun latere naamsbekendheid. Van vier van hen is nu werk te zien in Arti Legi: Jef Diederen, Ger Lataster, Lei Molin en Pierre van Soest.

Zij behoorden tot een nieuwe generatie abstract-expressionistische kunstenaars die de schilderkunst naar een ongebonden niveau hebben getild en die ook goed aansloot bij de internationale ‘mainstream’. Hun artistieke ontwikkeling heeft ieder van hen nationale en internationale bekendheid gebracht. Van alle kunstenaars is werk opgenomen in vele bedrijfs- en particuliere collecties en musea in binnen- en buitenland.


Dat zij, ondanks de collectieve uitstraling in de beginperiode maar dankzij hun verschillende karakters en werkwijzen toch uiteenlopende kunst hebben gemaakt, blijkt wel uit de werken op de tentoonstelling.  Met zijn filosofische instelling gaf Jef Diederen in zijn werk commentaar op sociale en maatschappelijke gebeurtenissen en was hij daarnaast een meester in het weergeven van landschappelijke sferen.  De dynamiek van het kleurgebruik en de lijnvoering van Ger Lataster getuigde op meer directe wijze van een maatschappelijke stellingname waarmee hij de toeschouwer met zijn metaforen weet te raken.  Met papier als favoriet materiaal kon Lei Molin zijn experimentele werken een bijzondere poëtische gevoeligheid meegeven.Pierre van Soest leek met zijn tegendraadse narratieve manier van schilderen en tekenen zijn tijd soms ver vooruit met de manier waarop hij zich al ‘fotoshoppend’ tussen de kunstgeschiedenis en zijn tijd beweegt.  Naast hun gezamenlijk afkomst en hun Amsterdamse opmaat naar bekendheid zijn ook hun tomeloze inzet tot vernieuwing en engagement opvallende karaktertrekken.
Dankzij contacten met de nabestaanden van deze spraakmakende kunstenaars heeft Arti Legi voor deze verkooptentoonstelling uit hun privécollecties de beschikking gekregen over een mooie presentatie van originele werken van deze Amsterdamse Limburgers.

Van 19 oktober t/m 5 november zal de tentoonstelling dagelijks geopend zijn van donderdag t/m zondag van 12.00-17.00 uur.
 

 


Bijeenkomst Werken en mantelzorg


16-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

Woerden - In het kader van de Dag van de Mantelzorg organiseert Welzijn Woerden in samenwerking met de gemeente op 8 november een gezellige en informatieve avond voor mantelzorgers. Deze bijeenkomst staat in het teken van de werkende mantelzorger. 

Combineert u als mantelzorger zorgtaken met een betaalde baan? Dan bent u niet de enige: één op de zes werknemers doet dit en in de zorgsector zelfs één op de vier. De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig en kost veel energie. Om te voorkomen dat u hierdoor overbelast raakt, kunt u verschillende dingen doen. Lenette van Tienhoven, zelfstandig adviseur Werk en Mantelzorg, geeft u tips en mogelijkheden om de combinatie betaald werk en mantelzorg vol te kunnen houden. Tijdens de bijeenkomst is er veel gelegenheid om van gedachten te wisselen met andere mantelzorgers. De avond eindigt met een hapje en drankje.
 

Dag van de Mantelzorg
Aanleiding voor de bijeenkomst is de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet! Welzijnsorganisaties, zorginstellingen, kerken, verenigingen, werkgevers en gemeenten in heel Nederland organiseren iets leuks of inspirerends.

Kantine van Sol Sport, Ampereweg 3, Woerden
18.30 inloop, 19.00 start bijeenkomst, 21.30 uur afsluiting
gratis toegang

Aanmelden voor 3 november
info@welzijnwoerden.nl of 0348 421 101
 

 


Tijdens de Nacht van Woerden en de Koeienmarkt live muziek in café ’t Bierhuys


16-10-2017


bron: Van de redactie

 Woerden - Dinsdag 24 oktober tijdens de Nacht van Woerden staat er vanaf 22:00 uur de funky blues & soul coverband “THE GROOVEYARD” op het Bierhuyspodium.


Deze vijfkoppige band zet elk feest op zijn kop met hun swingende repertoire.
De zaal gaat open om 20:00 uur en er zal een tent aan het café staan om iedereen droog en warm te laten staan. Tijdens de Koeienmarkt zelf staat tussen 15:00 en 18:00 uur het trio “THE FLAVORICS” op het podium. The Flavorics bewegen zich op twee sporen. Ze spelen zowel Engelstalige popsongs als hart- en zielsverwarmende Cubaanse muziek. Het zijn muzikale tijdreizigers die u graag meenemen in hun belevingswereld. Drie mannen met een lange speelervaring en een open muzikantenblik. Geen jonge maar al wat oudere honden, nog altijd speels en aaibaar. Het café zal tot 20:00 uur geopend zijn tijdens de Koeienmarkt.


Drinkerij ‘t Bierhuys
van Oudheusdenstraat 3a
Woerden.
www.bierhuys.nl
 


Aanstaande woensdag uitreiking eerste dichtbundel van Ruud Niewold bij boekhandel Libris in Woerden


16-10-2017


bron: Van de redactie

 Woerden - Op woensdag 18 oktober om 11 uur reikt Ruud Niewold (1966) zijn eerste dichtbundel uit aan wethouder Hans Haring in boekhandel Libris in de Voorstraat in Woerden. De titel van de bundel is 'Waar wij levens kruisen'.
 

Ruud is al ruim dertig jaar bezig met het maken van gedichten. Één gedicht - De druppel - is eerder opgenomen in de bloemlezing 160; ook zijn losse gedichten van zijn hand op diverse internetsites verschenen. Dit jaar was er gelegenheid om een bundel in eigen beheer uit te geven. Later dit jaar hoopt Niewold zijn werk bij een uitgever onder te kunnen brengen.

Sommige gedichten bestaan uit precies 160 tekens, anderen kunnen de eerste regels van een roman zijn. De thema’s zijn voor veel mensen herkenbaar. In zijn werk maakt de dichter ervaringen bijzonder door ze ritme en verdieping te geven. Hij is vooral geboeid door de ontmoeting met de ander. Wie blijft je bij en waarom? En wat gebeurt er bij vertrek? Ook het overlijden van zijn eerste zoon en het vaderschap daarna zijn thema’s in het werk van de Woerdense dichter.
 

Omdat Ruud ook D66 raadslid is, vind hij het extra leuk om aan wethouder Haring het eerste exemplaar uit te kunnen reiken.

De bundel is vanaf 18 oktober verkrijgbaar bij onder meer boekhandel Libris in Woerden en bol.com.

 


Concertpianist Erwin Rommert Weerstra komt naar Waddinxveen


16-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

 

Waddinxveen - Op zondagmiddag 29 oktober 2017 treedt om 15:00 uur concertpianist Erwin Rommert Weerstra op. 

Erwin Rommert Weerstra behaalde in 2009 het Bachelordiploma Piano aan het Koninklijk Conservatorium in den Haag. Daarna behaalde hij in 2011 cum laude het Masterdiploma Klassiek Solo Piano.Sinds zijn afstuderen heeft Erwin door Europa gereisd en heeft hij Masterclasses en lessen gevolgd bij gerenommeerde musici. Hij behaalde de eerste prijs bij het Leopold Godowsky concours in Polen en in mei 2015 de eerste prijs bij het Internationaal Piano Concours d’Ile de France.
 

In 2015 is Erwin lid geworden van de “Young Piano Masters” Society (YPM). Het doel van de YPM is om jonge, veelbelovende pianisten die in het bezit zijn van een Master diploma, te ondersteunen bij het opbouwen van hun carrière.  Eind 2015 ontving Erwin de uitnodiging om 3 solorecitals te geven aan het Tchaikovsky Staatsconservatorium in Moskou.
 

Programma:
Wolfgang Amadeus Mozart (Rondo in D Majeur), Haydn en Chopin. Brahms, Beethoven’s pianosonate nr. 31 en meer. Erwin brengt op zondagmiddag 29 oktober a.s. composities voor piano van wereldberoemde componisten ten gehore. “Een jong en virtuoos pianist, met temperamentvol pianospel.” Website: www.erwinrommert.com
 

Uitvoering:
Zondagmiddag 29 oktober 2017 in de Remonstrantse Kerk, Zuidkade 59, Waddinxveen. Aanvang 15.00 uur. Kerkzaal open een half uur voor het begin van de uitvoering. Kaarten aan de zaal. Reserveren kan via reserveringen@muziekinwaddinxveen.nl.
Telefonisch reserveren kan ook via 0653 28 10 16 of 0653 67 27 87.
Entree €12,50 incl. koffie of thee. Rabobankpashouders, Vonkpashouders en houders van de Rotterdampas €10,00. Jongeren tot 21 jaar €7,50.  Alle betalingen á contant aan de zaal. Ruime gratis parkeergelegenheid beschikbaar.

 

 


Verslag De Alphense Talkshow over wonen | zaterdag 14 oktober


16-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

Boskoop - De centrale vraag deze middag was: Wat moet er in de toekomst met de gemeente Alphen aan den Rijn en haar omliggende kernen gebeuren op het gebied van volkshuisvesting?

De Alphense Talkshow vond deze keer plaats in grandcafé De Hoek in Boskoop. De 4 gasten aan tafel waren: Syta Tjepkema, directeur serviceflat Driehoorne Alphen aan den Rijn; Siem Eikelenboom, zelfstandig ondernemer te Hazerswoude; Jacques Booij, secretaris dorpsraad Boskoop en Willem Debets van het CAS en stedebouwkundige. De presentatie deze middag was in handen van Gerrit Willems en Ben Prins.Booij bijt het spits af en zegt “de discussie in Alphen richt zich voornamelijk op het bijbouwen van zo’n 10.000 woningen in de Gnephoek.” Daar gaan “wij als dorpsraad Boskoop niet over.” Voor wat betreft de lokale situatie in Boskoop, pleit hij bovenal voor het behouden van een vitaal dorp. En spreekt over een aantal van 800 woningen wat er bijgebouwd gaat worden in 5 jaar. Het is niet de bedoeling om van Boskoop een forenzengemeente te maken en ook hoogbouw in het dorp is ongewenst. Tjepkema richt zich specifiek tot het aanbod aan woningen voor ouderen. “Er zijn jaarlijks 30.000 woningen extra nodig in Nederland voor ouderen. Voor de Alphense situatie zijn er 550 extra woningen op jaarbasis nodig.” Debets beaamt dat er zo’n 500 extra woningen per jaar nodig zijn. (1 – 2% van het aantal inwoners van Alphen aan den Rijn / jaar). O.a. voor jongeren die in Alphen willen blijven wonen. Zowel inbreiden als uitbreiden, beide zijn nodig, maar het dient zorgvuldig te geschieden. Als voorbeeld haalt hij de wijk Kerk & Zanen aan, een project van zo’n 25 jaar. Eikelenboom gaat vooral in op de lokale situatie bij hem in zijn buurt. Daar heeft de gemeente besloten 2,5 ha. woonwijk te realiseren. Daar is hij fel op tegen en hij gaat vooral in op de onduidelijkheid en ondoorzichtigheid van het gemeentebestuur. “Partijen zijn zelfs kortzichtig bij de besluitvorming, die denken niet lang genoeg vooruit”. Hij spreekt zelfs over misleiding, in de communicatie is nergens te vinden dat het om een beschermde polder gaat.” Eikelenboom is daarom de afgelopen tijd vooral bezig geweest met actie voeren. Een belangrijk leerpunt voor de politiek is dan ook, hoe ga je met burgers om?

En zo gaat het nog een tijdje door over woningaantallen. Daarna komt de vraag aan de orde over het verschil en de variatie in woningaanbod. Voor jongeren en ouderen. Er moet goed gekeken worden naar het lokale aanbod zegt Debets. En er moet gekeken worden naar kwaliteit, uitstraling en service en voorzieningen. Aangepast op de behoefte van de bewoners. Hij geeft aan dat kwaliteit boven kwantiteit gaat als het gaat om bijbouwen.

Tjepkema benadrukt dat er naast het kijken naar aantallen er ook naar andere doelstellingen gekeken moeten worden waaraan moet worden voldaan. Zoals energieneutrale woningen in de toekomst en het verwijderen van asbest in woningen voor 2025. Is het wellicht tijd voor een versie Driehoorne 2.0 vraagt Willems aan Tjepkema? Dit in het licht van het gegeven dat Driehoorne in een andere tijd gebouwd is met andere eisen dan destijds. Na de renovaties is de houdbaarheidsduur nog 30 jaar na 2020 van het huidige Driehoorne zegt Tjepkema. En er worden al veel inpandige voorzieningen aangeboden voor de bewoners van Driehoorne, zoals pedicure, trombosedienst.


Foto's: Raymond Geertsen Fotografie (https://www.facebook.com/raymondgeertsenfotografie/)

De slotvraag van DAT gaat over waar er nog het beste gebouwd zou kunnen worden in de gemeente Alphen aan den Rijn. Volgens Tjepkema kan dat het beste gebeuren bij de Gnephoek en de huidige sportvelden. Vanuit de zaal reageert men met de opmerking dat er toch voornamelijk ook in de hoogte gebouwd dient te worden. Hoogbouw dus. Volgens Booij is het belangrijk om op inbreidlocaties te bouwen en ‘verdikking in het centrum’ van Boskoop te realiseren. Ook ziet hij nog ruimte aan de Gouwe. Hij noemt ook de projecten Kalverdans en Torenpad. Debets geeft aan dat inbreiden noodzakelijk is en er onderzoek gedaan moet worden naar het bebouwen van de polder. Eikelenboom tenslotte pleit voor inbouwen i.p.v. uitbouwen. En ook belangrijk, voor voldoende groen.

De gezamenlijke conclusie tenslotte is dat er sowieso gebouwd dient te worden in de gemeente. Om bewoners te behouden en het huidige voorzieningenpeil in stand te houden. Maar het blijven lastige en ingewikkelde keuzes. De Alphense politieke partijen kunnen nu hun voordeel doen met de uitkomsten van deze DAT voor hun programma’s.

 

 


Gastorganist Bert Mooiman op het Steinmeyer-orgel


16-10-2017


bron: Van de redactie

 

 

Alphen aan den Rijn - Het tweede concert in de serie van de Orgelcommissie Adventskerk is op vrijdag 27 oktober. De organist Bert Mooiman zal deze avond een mooi programma ten gehore brengen.  Bert studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daar behaalde hij, bij Wim van Beek, het diploma Uitvoerend Musicus. Hij studeerde improvisatie bij Bert Matter. Ook ontving hij de Fock-medaille voor zijn bijzondere prestaties. Sinds 2000 is hij als docent muziektheorie en piano verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als organist is hij al vanaf 1989 verbonden aan de Nieuwe Badkapel te Scheveningen.  Komt u ook en luistert u met ons mee.
 

Aanvang concert: 20.15 uur. Toegang € 7,-
Na afloop praten we nog even na onder het genot van een “glaasje na afloop”.
De kerk is rolstoeltoegankelijk.

Meer info vindt u op de site www.orgelcommissiealphen.nl
Of volg ons op faceboek: Orgelcommissie Adventskerk Alphen a/d Rijn
 

 


Unieke kans voor ondernemers in spe


16-10-2017


bron: Van de redactie

 


Alphen aan den Rijn - WerkVinden Alphen biedt starters van een eigen bedrijf en kleine ondernemers een unieke kans. Op 11 maandagavonden werkt de ondernemer (in spe) aan een goed doordacht en financieel onderbouwd ondernemersplan. Geïnteresseerden die meer hierover willen weten, zijn welkom op de informatieavond op 26 oktober a.s. van 19.00 tot 21.00 uur bij de Stichting WerkVinden2.0 Alphen aan de Zuidpoolsingel 172.

Tijdens deze avond wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van het ondernemerschap, de te behandelen onderwerpen en alle andere praktische zaken die voor dit traject van belang zijn.
Ook zijn oud-cursisten aanwezig om te vertellen over hun ervaringen.


Wil je jezelf opgeven voor deze avond of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar ingridreinhout@hotmail.nl of ga naar www.werkvinden2punt0.nl/het-zp-traject-van-werkvinden2-0/
Het traject ‘Eigen bedrijf in zicht’ bestaat uit 11 maandagavonden van 19.00 – 22.00 uur aan de Zuidpoolsingel 172 in Alphen a/d Rijn en start op 13 november a.s.
 


 

© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina | design: komplot.com